Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji – szkolenie zamknięte

Szkolenie obejmuje obszar oceny kompetencji i potencjału kandydatów oraz metody przeprowadzania rekrutacji. Bezskuteczne poszukiwanie danego pracownika może zająć ponad trzy miesiące. W przypadku dobrego zdefiniowania projektu rekrutacyjnego ten czas może się skrócić do dwóch tygodni. Z kolei średni koszt rekrutacji to prawie 3000 zł. W przypadku firm produkcyjnych wzrasta nawet do 4300 zł. Wydatki związane z pozyskaniem nowego pracownika w roku 2016 wzrosły o 40 proc. Proces ten pochłania o 43 proc. więcej czasu niż przed czterema laty – wynika z raportu PwC „Saratoga Human Capital Benchmarking 2015″.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Skuteczne metody w rekrutacji i selekcji

Cele i Korzyści

Umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwolą zapobiec złemu przygotowaniu projektu rekrutacyjnego, a tym samym zoptymalizować pracę i zminimalizować koszty związane z procesem rekrutacji.

Uczestnicy nabędą wiedzę:

 • prawidłowym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych,
 • różnorodnych metodach i technikach skutecznej rekrutacji,
 • eliminacji błędów selekcyjnych,
 • założeniach programów adaptacji nowych osób w firmie.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • efektywnej rekrutacji i selekcji kandydatów,
 • trafnego przeprowadzania kompleksowych projektów rekrutacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi,
 • kreowania lepszego wizerunku firmy na rynku,
 • oszczędności czasu i kosztów dzięki prawidłowemu przygotowaniu procesu rekrutacyjnego,
 • prowadzenia rozmów z kandydatami.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • tworzeniem potencjału kadrowego,
 • motywacją i efektywnością zawodową,
 • kreowaniem wizerunku firmy.

Program Szkolenia

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Projekt rekrutacyjny. 

 • Rekrutacja od „A” do „Z” – omówienie projektu rekrutacyjnego na przykładzie. Prezentacja przykładów.
 • Polityka rekrutacyjna w firmie – korzyści ze standaryzacji rekrutacji. Omówienie.
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna. Omówienie zalet i wad.
 • Potrzeby pracodawcy vs kandydata – aktualna sytuacja na rynku pracy. Omówienie.
 • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego – ocena rynku pracy, weryfikacja ofert pośredników /portale.
 • Aspekty prawne i etyczne w prowadzeniu rekrutacji. Błędy rekrutera – jakich unikać?
 • Koszty rekrutacji.
 • Analiza SWOT procesu rekrutacji w firmie uczestnika. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • METODY REKRUTACJI – definicje kompetencji.
 • Misja, wizja, wartości firmy a proces rekrutacji – budowanie wizerunku firmy podczas rekrutacji. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Definicje kompetencji. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Metoda STAR/PAR. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Zasady obiektywnej analizy kompetencji kandydatów.

Moduł II. Przygotowanie profilu kandydata.

 • Definiowanie kompetencji głównych i pobocznych, wskazanie wskaźników do kompetencji oraz skali ocen. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Wywiad CBI – wywiad oparty na kompetencjach.
 • Formułowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji i przygotowanie scenariusza pytań.
 • Profil wymagań a składniki opisu stanowiska pracy. Prezentacja przykładów.
 • Tworzenie profilu oczekiwań wobec kandydata. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Typ osobowości kandydata a rekomendowane stanowisko pracy. Omówienie.
 • Zasady używania testów psychologicznych/osobowościowych podczas rekrutacji. Omówienie dostępnych narzędzi.

Podsumowanie I dnia szkolenia.

Dzień II

Rozpoczęcie drugiego dnia szkolenia.

Moduł I. Kluczowe kwestie metod rektutacji.

 • Zasady selekcji aplikacji – CV, list motywacyjny. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Efekt pierwszego wrażenia a efekt świeżości– mowa ciała, ton głosu i wyrazów.
 • Zasady weryfikacji referencji oraz profilów społecznościowych.
 • Dziwne zachowania ze strony kandydata – jak reagować? Omówienie.

Moduł II. Wywiad rekrutacyjny.

 • Zasady zadawania pytań – lejek pytań. Omówienie.
 • Telefoniczny wywiad selekcyjny – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie. Omówienie. Mini scenka.
 • Nowoczesne techniki rekrutacji.
 • Przegląd aktualnych trendów.
 • Zaawansowane techniki rekrutacji.
 • Metody testowe w rekrutacji. Omówienie.
 • Zadania mini Assesment Centre – toolbox zadaniowy (techniki symulacyjne – próbka pracy, metoda in – basket, symulacja o niskiej wierności, dyskusje bez lidera, prezentacje, gry decyzyjne).

Moduł III. Przygotowanie projektu rekrutacji.

 • Zaplanowanie scenariusza rekrutacji uczestnika szkolenia. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Zasady budowania zadań rekrutacyjnych, w oparciu o trudne sytuacje na danym stanowisku. Omówienie.
 • Przygotowanie zaawansowanego zadania rekrutacyjnego. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

Moduł IV. Zakończenie rekrutacji.

 • Wybór odpowiedniego kandydata zgodnie z profilem stanowiska i oczekiwaniami. Kwestionariusz wyboru. Omówienie.
 • Podziękowanie za udział w procesie rekrutacji niewybranym kandydatom – zasady.
 • Program Orientation/ On Boarding – planowanie i wprowadzenie do pracy nowego pracownika.

Podsumowanie szkolenia i wypracowanie osobistej check – listy.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Obszerna wiedza trenera, którą chętnie się dzieli. Przydatne, konkretne pytania do zastosowania podczas rozmów rekrutacyjnych.”

“Dużo przykładów ze strony trenera oraz szybka reakcja w sytuacji pytań, czy wątpliwości ze strony grupy. Zdecydowanie polecam szkolenie.”

Szeroka wiedza i bardzo dobre przykłady trenera. Wysoki poziom merytoryczny i duża energia w prowadzenie szkolenia. Dobry kontakt i jasne polecenia.

Szczególnie cenna metoda lejka w zadawaniu pytań oraz informacje jak unikać pytań sugerujących.

Bezcenne – jak wyciągnąć od kandydata prawdę i intencję czyli jak unikać „sylikonowych kandydatów”.

Obszerne materiały szkoleniowe.

Tajniki z praktyki rekrutera – tego się nie da wyczytać z książek. Dziękuję.

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o., GTI Sp. z o.o., ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Amconex Sp. z o.o., iPharma Group Sp. z o.o., Parama Group Sp. z o.o., UDS Sp. z o.o., Proof HQ, Fundacja Ocalenie, Foxberg Sp. z o.o., Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., IT CONNECT Sp. z o.o., AP Vector Sp. z o.o. Sp. K., CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o., Terra Przemysław Tokar, ValueAdd sp. z o.o., Action S.A., Hotel Narvil Sp. z o.o., Nederman Manufacturing Polska Sp. z o.o., PAWO Sp. z o.o., Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j., Plej Sp. z o.o., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., Eltel Networks Energetyka S.A., RST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o., MTI Furninova Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o. , Kapsch Telematic Services Sp. z o. o., Solidum Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., Akhro Paweł Szreta, Auto1.com, PKC Group. Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Ministerstwo Gospodarki, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Sprawiedliwości.,Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Vestas Poland Sp. z o.o., Inter Cars S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, NordGlass Sp. z o.o., Euro-Apteka Sp. z o.o., Saint-Gobain Glass Polska, IGT Poland Sp. z o.o., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Marando Sp. z o,o., Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o., QSENSE; Terg SA/ Media Expert, Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas