Assessment i Development Cente

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia HR poświęcone efektywnym metodom stosowanym w rekrutacji i selekcji pracowników zostały zaprojektowane z myślą o istotnych potrzebach i problemach nowocześnie zarządzanych organizacji, które chcą podnosić swoją konkurencyjność w najskuteczniejszy sposób – poprzez rekrutowanie do swojego zespołu najlepszych i idealnie dobranych kandydatów do pracy. Szkolenie HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji to wyspecjalizowany kurs, który stanowi najważniejszy element profesjonalnego warsztatu pracowników uczestniczących w procesach rekrutacyjnych w firmie. Kursy HR z tej tematyki są ponadto najskuteczniejszą metodą budowania kompetencji niezbędnych na stanowisku rekrutera i powinny stać się uzupełnieniem procesu kształcenia każdego przyszłego pracownika działu HR. Szkolenia dla HR z selekcji i rekrutacji polecamy wszystkim firmom i instytucjom bez względu na branżę, w której działają oraz wypracowaną przez nie pozycję na rynku. Realia na współczesnym rynku pracy i prognozy przewidujące nadchodzące na nim zmiany nie są optymistyczne dla pracodawców. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości firmom będzie jeszcze trudniej zwerbować wartościowych pracowników do swojej organizacji.

Skuteczna rekrutacja oznacza dla firmy różnorodne korzyści. Warto również pamiętać, że jednym z nich jest oszczędność czasu i funduszy. Rekrutacja oparta na przemyślanym projekcie rekrutacyjnym prowadzona przez pracowników o wysokich kompetencjach trwa krócej, kosztuje mniej, a jej efekty są zdecydowanie bardziej zadowalające. Kurs Human Resources Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji jest więc najlepszym sposobem na podniesienie skuteczności firmy w pozyskiwaniu fachowców i najlepszych specjalistów z trudnego rynku pracy.

Szkolenia Human Resources z metod rekrutacji i selekcji to specjalistyczne i wyjątkowo praktyczne kursy uwzględniające aktualne realia biznesowe, dynamicznie zmieniające się potrzeby kandydatów na pracowników oraz trendy w nowoczesnej i skutecznej rekrutacji. Nasze kursy HR, szkolenia działu personalnego i kandydatów na rekruterów są projektowane przez ekspertów z dziedziny rekrutacji o dużym doświadczeniu w tworzeniu projektów rekrutacyjnych, dzięki czemu są one bogate w wartościowe i z życia wzięte przykłady, praktyczne wskazówki oraz kompendia dobrych praktyk. Zamknięte szkolenie Human Resources Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji ma na celu nie tylko przekazanie Kursantom fachowej i sprawdzonej wiedzy, ale też dąży do nabycia przez nich kluczowych kompetencji i umiejętności koniecznych do przeprowadzenia efektywnej rekrutacji. Szkolenia HR dotyczące selekcji i rekrutacji pracowników prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych i najskuteczniejszych metod i technik (Assesment Centre, metoda STAR/PAR, analiza SWOT i in.).

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Assessment i Development Cente

Szkolenia HR poświęcone efektywnym metodom stosowanym w rekrutacji i selekcji pracowników zostały zaprojektowane z myślą o istotnych potrzebach i problemach nowocześnie zarządzanych organizacji, które chcą podnosić swoją konkurencyjność w najskuteczniejszy sposób – poprzez rekrutowanie do swojego zespołu najlepszych i idealnie dobranych kandydatów do pracy. Szkolenie HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji to wyspecjalizowany kurs, który stanowi najważniejszy element profesjonalnego warsztatu pracowników uczestniczących w procesach rekrutacyjnych w firmie. Kursy HR z tej tematyki są ponadto najskuteczniejszą metodą budowania kompetencji niezbędnych na stanowisku rekrutera i powinny stać się uzupełnieniem procesu kształcenia każdego przyszłego pracownika działu HR. Szkolenia dla HR z selekcji i rekrutacji polecamy wszystkim firmom i instytucjom bez względu na branżę, w której działają oraz wypracowaną przez nie pozycję na rynku. Realia na współczesnym rynku pracy i prognozy przewidujące nadchodzące na nim zmiany nie są optymistyczne dla pracodawców. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości firmom będzie jeszcze trudniej zwerbować wartościowych pracowników do swojej organizacji.

Skuteczna rekrutacja oznacza dla firmy różnorodne korzyści. Warto również pamiętać, że jednym z nich jest oszczędność czasu i funduszy. Rekrutacja oparta na przemyślanym projekcie rekrutacyjnym prowadzona przez pracowników o wysokich kompetencjach trwa krócej, kosztuje mniej, a jej efekty są zdecydowanie bardziej zadowalające. Kurs Human Resources Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji jest więc najlepszym sposobem na podniesienie skuteczności firmy w pozyskiwaniu fachowców i najlepszych specjalistów z trudnego rynku pracy.

Szkolenia Human Resources z metod rekrutacji i selekcji to specjalistyczne i wyjątkowo praktyczne kursy uwzględniające aktualne realia biznesowe, dynamicznie zmieniające się potrzeby kandydatów na pracowników oraz trendy w nowoczesnej i skutecznej rekrutacji. Nasze kursy HR, szkolenia działu personalnego i kandydatów na rekruterów są projektowane przez ekspertów z dziedziny rekrutacji o dużym doświadczeniu w tworzeniu projektów rekrutacyjnych, dzięki czemu są one bogate w wartościowe i z życia wzięte przykłady, praktyczne wskazówki oraz kompendia dobrych praktyk. Zamknięte szkolenie Human Resources Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji ma na celu nie tylko przekazanie Kursantom fachowej i sprawdzonej wiedzy, ale też dąży do nabycia przez nich kluczowych kompetencji i umiejętności koniecznych do przeprowadzenia efektywnej rekrutacji. Szkolenia HR dotyczące selekcji i rekrutacji pracowników prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych i najskuteczniejszych metod i technik (Assesment Centre, metoda STAR/PAR, analiza SWOT i in.).

Cele i Korzyści

Szkolenia HR kształcące umiejętności i kompetencje specjalistów zajmujących się selekcją i rekrutacją mają na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie Kursantów do realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem pracowników. Szkolenie HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji koncentruje się na nauce takich kluczowych kompetencji i umiejętności, jak: planowanie i prowadzenie kompleksowych projektów rekrutacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w procesie rekrutacji i selekcji pracowników, kreowanie atrakcyjnego wizerunku firmy jako pracodawcy, prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, organizowanie projektów rekrutacyjnych z uwzględnieniem zasad ekonomii czasu i zasobów. Nasze kursy HR dotyczące rekrutacji dostarczają profesjonalnej wiedzy oraz obfitują w liczne ćwiczenia praktyczne umożliwiające naukę optymalnego wykorzystania zdobytych informacji w działaniu. Zamknięte szkolenia dla HR i aplikujących na stanowiska w dziale personalnym indywidualizujemy w zakresie programu tak, aby Kursanci mogli doskonalić swój warsztat zawodowy w obszarach szczególnie dla nich istotnych, wymagających pogłębienia wiedzy lub uzupełnienia niedoborów wiadomości.

Kurs Human Resources dotyczący metod rekrutacji i selekcji przygotowuje Uczestników zajęć do realizacji zadań rekrutacyjnych w zgodzie z panującymi trendami i z uwzględnieniem celów strategicznych danej organizacji. Szkolenia Human Resources wzbogacamy o zagadnienia i przykłady bazujące na dotychczasowych doświadczeniach Kursantów i uzupełniamy o naukę wykorzystania najskuteczniejszych narzędzi i technik rekrutacyjnych. Nasze kursy HR i szkolenia działu personalnego sprawnie i szybko uczą, jak korzystać z nowoczesnych technologii oraz nowych koncepcji pojawiających się w dziedzinie zarządzania personelem. Szkolenie Human Resources z metod rekrutacyjnych przygotowuje również do planowania i przeprowadzania onboardingu nowych pracowników w firmie.

Szkolenia HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji pracowników prowadzone przez ekspertów Human Skills kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.

Co zyskasz w efekcie szkolenia HR z metod rekrutacji w Human Skills?

Zamknięte szkolenie HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji wyposażają Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod, technik i narzędzi rekrutacyjnych. Kursy HR z tej tematyki doskonalą umiejętności i kompetencje kluczowe w pracy profesjonalnego rekrutera. Szkolenia dla HR organizowane w formie zamkniętej pozwalają maksymalnie zindywidualizować materiał, treści szkolenia i formy nauczania, dzięki czemu każdy Uczestnik kursu może szlifować najistotniejsze dla siebie w danym momencie kompetencje oraz trenować najbardziej przydatne w codziennej pracy umiejętności.

Kurs Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji wyposaża w kompleksową wiedzę o:

 • prawidłowym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych;
 • różnorodnych metodach i technikach skutecznej rekrutacji;
 • sposobach eliminacji błędów selekcyjnych;
 • założeniach programów adaptacji nowych osób w firmie.

Kurs Human Resources dotyczący metod rekrutacji dostarcza pełnego zakresu wiedzy wymaganego do zaplanowania i przeprowadzenia efektywnej i opłacalnej rekrutacji w firmie.

Szkolenia Human Resources z selekcji i rekrutacji rozwijają kluczowe umiejętności:

 • efektywnej rekrutacji i selekcji pracowników;
 • trafnego przeprowadzania kompleksowych projektów rekrutacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi;
 • kreowania atrakcyjnego wizerunku firmy na rynku pracy;
 • oszczędności czasu i kosztów dzięki prawidłowemu przygotowaniu procesu rekrutacyjnego;
 • prowadzenia rozmów z kandydatami do pracy.

Kursy HR – szkolenia działu personalnego z zakresu metod selekcji i rekrutacji wielowymiarowo i skrupulatnie przygotowują Kursantów do prawidłowego pełnienia funkcji organizatora procesów rekrutacyjnych w dowolnej organizacji.

Szkolenie Human Resources z metod rekrutacji doskonali newralgiczne kompetencje związane z:

 • tworzeniem potencjału kadrowego organizacji;
 • motywacją i efektywnością zawodową;
 • kreowaniem wizerunku firmy.

Szkolenia HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji podnoszą profesjonalizm, samoświadomość i skuteczność w pracy rekruterskiej oraz na pokrewnych stanowiskach w nowocześnie działającym dziale HR.

Program Szkolenia

Program szkolenia HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji został zaplanowany na dwa dni szkoleniowe. Szkolenie HR z zakresu metod i technik rekrutacji podzielone jest na kilka segmentów tematycznych, które wprowadzają nowe zagadnienia i pozwalają trenować kolejne kluczowe umiejętności rekruterskie. Każdy moduł, który buduje zamknięte kursy HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji, może być zindywidualizowany w taki sposób, by uwzględniał konkretne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów. Szkolenia dla HR projektujemy w oparciu o realne problemy danej organizacji oraz specyfikę rynku pracy w konkretnej branży. Zamknięty kurs Human Resources dotyczący procesu efektywnej i ekonomicznej rekrutacji jest w Human Skills prowadzony przez doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych trenerów, którzy na bieżąco dostosowują treści i formy pracy do specyfiki grupy szkoleniowej.

Szkolenia Human Resources organizowane w formule zamkniętej mogą odbywać się na życzenie Klienta w jego siedzibie lub innym wskazanym miejscu. Zainteresowane firmy równie chętnie zapraszamy na kursy HR i szkolenia działu personalnego do naszego nowoczesnego centrum szkoleniowego w Warszawie. Szkolenie Human Resources Skuteczne metody rekrutacji i selekcji organizujemy w dogodnym dla Klienta miejscu i terminie, a także pozostajemy elastyczni przy ustalaniu jego agendy godzinowej.

Szkolenia HR zamówione w Human Skills kończą się wystawieniem certyfikatu ukończenia kursu. Uczestnicy warsztatów mogą jednak liczyć na darmową opiekę trenerów jeszcze przez miesiąc po dacie realizacji szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia HR Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji. Jak zaplanować profesjonalną rekrutację i zatrudnić odpowiednich pracowników?

Szkolenie HR dotyczące skutecznych metod i technik rekrutacyjnych prowadzone według standardowego planu przewiduje 2 dni wykładów, prezentacji, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, paneli dyskusyjnych itp. Zamknięte kursy HR w naszej szkole mogą jednak zostać na życzenie Klienta lub na podstawie analizy potrzeb Kursantów zmodyfikowane w zakresie szczegółowej tematyki, treści nauczania czy form pracy. Każdy dzień szkolenia dla HR z rekrutacji i selekcji rozpoczyna się od wstępu do zajęć i ustalenia celów, a kończy podsumowaniem najistotniejszych wątków poruszanych podczas warsztatów.

Kurs Human Resources Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji jesteśmy w stanie dopasować do preferencji Klienta w zakresie jego programu, terminu i agendy godzinowej.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienia celów szkolenia Human Resources z metod rekrutacji oraz analiza potrzeb Uczestników kursu.

Moduł I. Projekt rekrutacyjny

 • Rekrutacja od „A” do „Z” – omówienie projektu rekrutacyjnego na przykładach. Prezentacja przykładów.
 • Polityka rekrutacyjna e firmie – korzyści ze standaryzacji rekrutacji. Omówienie.
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna. Omówienie zalet i wad.
 • Potrzeby pracodawcy vs. kandydata. Aktualna sytuacja na rynku pracy.
 • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego – ocena rynku pracy, weryfikacja ofert pośredników/portali.
 • Aspekty prawne i etyczne w prowadzeniu rekrutacji. Błędy rekrutera – jak ich unikać?
 • Koszty rekrutacji.
 • Analiza SWOT procesu rekrutacji w firmie zatrudniającej Uczestnika kursu. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Metody rekrutacji – definicje kompetencji.
 • Misja, wizja, wartości firmy a proces rekrutacji – budowanie wizerunku firmy podczas rekrutacji. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Definicje kompetencji. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Metoda STAR/PAR. Ćwiczenie grupowe z omówieniem.
 • Zasady obiektywnej analizy kompetencji kandydatów do pracy.

Moduł II. Przygotowanie profilu kandydata

 • Definiowanie kompetencji głównych i pobocznych, wskazanie wskaźników do kompetencji oraz skali ocen. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Wywiad CBI – wywiad oparty na kompetencjach.
 • Formułowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji i przygotowanie scenariusza rozmowy.
 • Profil wymagań, a składniki opisu stanowiska pracy. Prezentacja przykładów.
 • Tworzenie profilu oczekiwań wobec kandydata. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Typ osobowości kandydata a rekomendowane stanowisko pracy. Omówienie.
 • Zasady używania testów psychologicznych/osobowościowych podczas rekrutacji. Omówienie dostępnych narzędzi.

Podsumowanie 1. dnia szkolenia. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i aplikantów do tych działów mogą wprowadzać elementy modyfikujące poszczególne moduły szkolenia i czas ich trwania.

Dzień II

Moduł III. Kluczowe aspekty metod rekrutacji

 • Zasady selekcji aplikacji – CV, list motywacyjny. Ćwiczenia grupowe z omówieniem.
 • Efekt pierwszego wrażenia a efekt świeżości – mowa ciała, ton głosu itp.
 • Zasady weryfikacji referencji oraz profilów społecznościowych.
 • Dziwne zachowania ze strony kandydata – jak reagować? Omówienie.

Moduł IV. Wywiad rekrutacyjny

 • Zasady zadawania pytań – lejek pytań. Omówienie.
 • Telefoniczny wywiad selekcyjny – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie. Omówienie. Mini scenka.
 • Nowoczesne techniki rekrutacji.
 • Przegląd aktualnych trendów.
 • Zaawansowane techniki rekrutacji.
 • Metody testowe w rekrutacji. Omówienie.
 • Zadania mini Assesment Centre – toolbox zadaniowy (techniki symulacyjne – próbka pracy, metoda in – basket, symulacja o niskiej wierności, dyskusje bez lidera, prezentacje, gry decyzyjne).

Moduł V. Przygotowanie projektu rekrutacji

 • Zaplanowanie scenariusza rekrutacji uczestnika szkolenia. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Zasady budowania zadań rekrutacyjnych na podstawie trudnych sytuacji na danym stanowisku. Omówienie.
 • Przygotowanie zaawansowanego zadania rekrutacyjnego. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

Moduł VI. Zakończenie rekrutacji

 • Wybór odpowiedniego kandydata zgodnie z profilem stanowiska i oczekiwaniami. Kwestionariusz wyboru. Omówienie.
 • Podziękowanie za udział w procesie rekrutacji niewybranym kandydatom – zasady.
 • Program Orientation/On Boarding – planowanie i wprowadzenie do pracy nowego pracownika.

Podsumowanie kursu wraz z utrwaleniem najistotniejszych wiadomości zaprezentowanych podczas szkolenia Human Resources Skuteczne metody rekrutacji i selekcji. Sporządzenie indywidualnej check-listy. Ostatnim etapem kursu jest wręczenie Uczestnikom certyfikatu odbycia szkolenia HR z zakresu rekrutacji w Human Skills.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Obszerna wiedza trenera, którą chętnie się dzieli. Przydatne, konkretne pytania do zastosowania podczas rozmów rekrutacyjnych.”

“Dużo przykładów ze strony trenera oraz szybka reakcja w sytuacji pytań, czy wątpliwości ze strony grupy. Zdecydowanie polecam szkolenie.”

Szeroka wiedza i bardzo dobre przykłady trenera. Wysoki poziom merytoryczny i duża energia w prowadzenie szkolenia. Dobry kontakt i jasne polecenia.

Szczególnie cenna metoda lejka w zadawaniu pytań oraz informacje jak unikać pytań sugerujących.

Bezcenne – jak wyciągnąć od kandydata prawdę i intencję czyli jak unikać „sylikonowych kandydatów”.

Obszerne materiały szkoleniowe.

Tajniki z praktyki rekrutera – tego się nie da wyczytać z książek. Dziękuję.

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o., GTI Sp. z o.o., ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Amconex Sp. z o.o., iPharma Group Sp. z o.o., Parama Group Sp. z o.o., UDS Sp. z o.o., Proof HQ, Fundacja Ocalenie, Foxberg Sp. z o.o., Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., IT CONNECT Sp. z o.o., AP Vector Sp. z o.o. Sp. K., CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o., Terra Przemysław Tokar, ValueAdd sp. z o.o., Action S.A., Hotel Narvil Sp. z o.o., Nederman Manufacturing Polska Sp. z o.o., PAWO Sp. z o.o., Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j., Plej Sp. z o.o., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., Eltel Networks Energetyka S.A., RST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o., MTI Furninova Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o. , Kapsch Telematic Services Sp. z o. o., Solidum Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., Akhro Paweł Szreta, Auto1.com, PKC Group. Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Ministerstwo Gospodarki, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Sprawiedliwości.,Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Vestas Poland Sp. z o.o., Inter Cars S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, NordGlass Sp. z o.o., Euro-Apteka Sp. z o.o., Saint-Gobain Glass Polska, IGT Poland Sp. z o.o., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Marando Sp. z o,o., Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o., QSENSE; Terg SA/ Media Expert, Centralne Biuro Antykorupcyjne, DB Cargo Polska S.A., Logart Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas