Assessment i Development Cente

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” realizowane jako kurs zamknięty to warsztat projektowany z uwzględnieniem konkretnych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów oraz specyficznych cech zamawiającej kurs organizacji i jej celów biznesowych. Szkolenia z rekrutacji pracownikówmają charakter warsztatowy, co oznacza, że w toku zajęć koncentrujemy się na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności praktycznych i pokazujemy Kursantom, jak rozwiązywać realnie istniejące w ich pracy problemy, jak skutecznie prowadzić procesy rekrutacyjne w dzisiejszych realiach i jak efektywnie pozyskiwać najlepszych kandydatów dla organizacji. Zamknięty kurs Rekrutacja i selekcja pracowników w przypadku prezentowanego warsztatu skupia się przede wszystkim na prezentacji najbardziej skutecznych metod rekrutacji i selekcji pracowników, ale także pozwala zrozumieć lepiej mechanizmy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, czy zaplanować i poprowadzić proces rekrutacji z dbałością o jego ekonomikę, oszczędność czasu i zasobów.

Skuteczna rekrutacja oznacza dla firmy różnorodne korzyści. Są to m.in. oszczędność czasu i funduszy. Rekrutacja oparta na przemyślanym projekcie rekrutacyjnym prowadzona przez pracowników o wysokich kompetencjach trwa krócej, kosztuje mniej, a jej efekty są zdecydowanie bardziej zadowalające. Szkolenia rekrutacyjne zaprojektowane przez naszych ekspertów są więc doskonałym sposobem na podniesienie skuteczności firmy w pozyskiwaniu fachowców i najlepszych specjalistów z trudnego rynku pracy.

Szkolenie „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników” prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych i najskuteczniejszych metod i technik (Assessment Centre, metoda STAR/PAR, analiza SWOT i in.), a nad skutecznością naszych programów i ich dostosowaniem do potrzeb naszych Klientów czuwają wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie HR, rekrutacji i selekcji.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i zgłoszeń w celu omówienia szczegółów kursu, który mamy poprowadzić dla Państwa organizacji.

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Assessment i Development Cente

Szkolenie „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” realizowane jako kurs zamknięty to warsztat projektowany z uwzględnieniem konkretnych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów oraz specyficznych cech zamawiającej kurs organizacji i jej celów biznesowych. Szkolenia z rekrutacji pracownikówmają charakter warsztatowy, co oznacza, że w toku zajęć koncentrujemy się na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności praktycznych i pokazujemy Kursantom, jak rozwiązywać realnie istniejące w ich pracy problemy, jak skutecznie prowadzić procesy rekrutacyjne w dzisiejszych realiach i jak efektywnie pozyskiwać najlepszych kandydatów dla organizacji. Zamknięty kurs Rekrutacja i selekcja pracowników w przypadku prezentowanego warsztatu skupia się przede wszystkim na prezentacji najbardziej skutecznych metod rekrutacji i selekcji pracowników, ale także pozwala zrozumieć lepiej mechanizmy związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, czy zaplanować i poprowadzić proces rekrutacji z dbałością o jego ekonomikę, oszczędność czasu i zasobów.

Skuteczna rekrutacja oznacza dla firmy różnorodne korzyści. Są to m.in. oszczędność czasu i funduszy. Rekrutacja oparta na przemyślanym projekcie rekrutacyjnym prowadzona przez pracowników o wysokich kompetencjach trwa krócej, kosztuje mniej, a jej efekty są zdecydowanie bardziej zadowalające. Szkolenia rekrutacyjne zaprojektowane przez naszych ekspertów są więc doskonałym sposobem na podniesienie skuteczności firmy w pozyskiwaniu fachowców i najlepszych specjalistów z trudnego rynku pracy.

Szkolenie „Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników” prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych i najskuteczniejszych metod i technik (Assessment Centre, metoda STAR/PAR, analiza SWOT i in.), a nad skutecznością naszych programów i ich dostosowaniem do potrzeb naszych Klientów czuwają wysoko wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie HR, rekrutacji i selekcji.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i zgłoszeń w celu omówienia szczegółów kursu, który mamy poprowadzić dla Państwa organizacji.

Cele i Korzyści

Szkolenia kształcące umiejętności i kompetencje specjalistów zajmujących się selekcją i rekrutacją mają na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie Kursantów do realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem pracowników. Szkolenie Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji koncentruje się na nauce takich kluczowych kompetencji i umiejętności, jak: planowanie i prowadzenie kompleksowych projektów rekrutacyjnych, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w procesie rekrutacji i selekcji pracowników, kreowanie atrakcyjnego wizerunku firmy jako pracodawcy, prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, organizowanie projektów rekrutacyjnych z uwzględnieniem zasad ekonomii czasu i zasobów. Nasze kursy dotyczące rekrutacji dostarczają profesjonalnej wiedzy oraz obfitują w liczne ćwiczenia praktyczne umożliwiające naukę optymalnego wykorzystania zdobytych informacji w działaniu. Zamknięte szkolenia indywidualizujemy w zakresie programu tak, aby Kursanci mogli doskonalić swój warsztat zawodowy w obszarach szczególnie dla nich istotnych, wymagających pogłębienia wiedzy lub uzupełnienia niedoborów wiadomości.

Kurs dotyczący metod rekrutacji i selekcji przygotowuje Uczestników zajęć do realizacji zadań rekrutacyjnych w zgodzie z panującymi trendami i z uwzględnieniem celów strategicznych danej organizacji. Szkolenia Human Resources wzbogacamy o zagadnienia i przykłady bazujące na dotychczasowych doświadczeniach Kursantów i uzupełniamy o naukę wykorzystania najskuteczniejszych narzędzi i technik rekrutacyjnych. Nasze kursy sprawnie i szybko uczą, jak korzystać z nowych koncepcji pojawiających się w dziedzinie zarządzania personelem. Szkolenie z metod rekrutacyjnych przygotowuje również do planowania i przeprowadzania onboardingu nowych pracowników w firmie.

Szkolenia Skuteczne metody rekrutacji i selekcji pracowników prowadzone przez ekspertów Human Skills kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu.

Co zyskasz w efekcie szkolenia z metod rekrutacji w Human Skills?

Zamknięte szkolenia „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” wyposażają Kursantów w wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod, technik i narzędzi rekrutacyjnych. Kursy z tej tematyki doskonalą umiejętności i kompetencje kluczowe w pracy profesjonalnego rekrutera. Szkolenia organizowane w formie zamkniętej pozwalają maksymalnie zindywidualizować materiał, treści szkolenia i formy nauczania, dzięki czemu każdy Uczestnik kursu może szlifować najistotniejsze dla siebie w danym momencie kompetencje oraz trenować najbardziej przydatne w codziennej pracy umiejętności.

Kurs Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji wyposaża w kompleksową wiedzę o:

 • prawidłowym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych;
 • różnorodnych metodach i technikach skutecznej rekrutacji;
 • sposobach eliminacji błędów selekcyjnych;
 • założeniach programów adaptacji nowych osób w firmie.

Kurs dotyczący metod rekrutacji dostarcza pełnego zakresu wiedzy wymaganego do zaplanowania i przeprowadzenia efektywnej i opłacalnej rekrutacji w firmie.

Zamknięte szkolenia z selekcji i rekrutacji rozwijają kluczowe umiejętności:

 • efektywnej rekrutacji i selekcji pracowników;
 • trafnego przeprowadzania kompleksowych projektów rekrutacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi;
 • kreowania atrakcyjnego wizerunku firmy na rynku pracy;
 • oszczędności czasu i kosztów dzięki prawidłowemu przygotowaniu procesu rekrutacyjnego;
 • prowadzenia rozmów z kandydatami do pracy.

Kursy z metod selekcji i rekrutacji wielowymiarowo i skrupulatnie przygotowują Kursantów do prawidłowego pełnienia funkcji organizatora procesów rekrutacyjnych w dowolnej organizacji.

Szkolenie z metod rekrutacji doskonali newralgiczne kompetencje związane z:

 • tworzeniem potencjału kadrowego organizacji;
 • motywacją i efektywnością zawodową;
 • kreowaniem wizerunku firmy.

Szkolenia „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” podnoszą profesjonalizm, samoświadomość i skuteczność w pracy rekruterskiej oraz na pokrewnych stanowiskach w nowocześnie działającym dziale HR.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Program realizowanego na zamówienie kursu z metod rekrutacji optymalizujemy, uwzględniając rezultaty diagnozy potrzeb szkoleniowych danej grupy szkoleniowej, co oznacza, że program zajęć i opis ich zawartości merytorycznej umieszczone poniżej mają jedynie charakter orientacyjny. Konkretne zamknięte szkolenie może zostać zmodyfikowane w taki sposób, by gwarantowało ono maksymalnie wysoką efektywność i pozwalało Kursantom zdobyć najbardziej przydatne w ich pracy umiejętności. Prezentowane szkolenie jest intensywnym warsztatem teoretyczno-praktycznym, na który składa się 6 głównych modułów tematycznych związanych z poszczególnymi aspektami rekrutacji, selekcji i onboardingu pracowników. Kurs „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” realizujemy w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie lub w innej lokalizacji wybranej przez Klienta zamawiającego kurs. Warsztat rozpoczynamy diagnozą potrzeb szkoleniowych i identyfikacją celów szkolenia, a kończymy ewaluacją zrealizowanego programu. Uczestnikom zajęć zapewniamy darmowy pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a Kursantom realizującym szkolenie w naszej siedzibie gwarantujemy dodatkowo również poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej i obiad, który zostanie podany w jednej z pobliskich restauracji. Warsztat z metod rekrutacji uzupełniamy ponadto nieodpłatną poszkoleniową – Uczestnicy szkolenia mogą skonsultować się z ekspertem prowadzącym szkolenie przez miesiąc od momentu ukończenia kursu „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji”.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji”

Warsztat trwa według planu 2 dni, a każda sesja dzienna to minimum 7 godzin zegarowych treningu. Kurs rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych. W czasie zajęć zaplanowane są przerwy, a jedna z nich (dłuższa) zaplanowana jest w porze lunchu. Stacjonarny zamknięty kurs „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” został zaprojektowany przez naszych ekspertów zgodnie z zasadami cyklu Kolba oraz założeniami opisanymi przez model Activity Based Learning, co oznacza m.in., że nauka koncentruje się na treningu praktycznym i zastosowaniu aktywizujących technik i metod nauczania. W ramach podsumowania szkolenia Kursanci będą mieli okazję sformułować we współpracy z ekspertem prowadzącym zajęcia plan dalszego działania i wykorzystania wiedzy zdobytej w czasie kursu.

Formę szkolenia „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” oraz jego agendę każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Dzień 1.

Rozpoczęcie szkolenia. Sprawy organizacyjne. Omówienie celów szkolenia z metod rekrutacji oraz analiza potrzeb Uczestników kursu.

Moduł I. Projekt rekrutacyjny

 • Rekrutacja od „A” do „Z” – omówienie projektu rekrutacyjnego na przykładach. Prezentacja przykładów.
 • Polityka rekrutacyjna w firmie – korzyści ze standaryzacji rekrutacji. Omówienie.
 • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna. Omówienie zalet i wad.
 • Potrzeby pracodawcy vs. kandydata. Aktualna sytuacja na rynku pracy.
 • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego – ocena rynku pracy, weryfikacja ofert pośredników/portali.
 • Aspekty prawne i etyczne w prowadzeniu rekrutacji. Błędy rekrutera – jak ich unikać?
 • Koszty rekrutacji.
 • Analiza SWOT procesu rekrutacji w firmie zatrudniającej Uczestnika kursu. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Metody rekrutacji – definicje kompetencji.
 • Misja, wizja, wartości firmy a proces rekrutacji – budowanie wizerunku firmy podczas rekrutacji. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Definicje kompetencji. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Metoda STAR/PAR. Ćwiczenie grupowe z omówieniem.
 • Zasady obiektywnej analizy kompetencji kandydatów do pracy.

Moduł II. Przygotowanie profilu kandydata

 • Definiowanie kompetencji głównych i pobocznych, wskazanie wskaźników do kompetencji oraz skali ocen. Ćwiczenie grupowe. Omówienie.
 • Wywiad CBI – wywiad oparty na kompetencjach.
 • Formułowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji i przygotowanie scenariusza rozmowy.
 • Profil wymagań, a składniki opisu stanowiska pracy. Prezentacja przykładów.
 • Tworzenie profilu oczekiwań wobec kandydata. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Typ osobowości kandydata a rekomendowane stanowisko pracy. Omówienie.
 • Zasady używania testów psychologicznych/osobowościowych podczas rekrutacji. Omówienie dostępnych narzędzi.

Podsumowanie 1. dnia szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi. Wnioski podsumowujące wiedzę zaprezentowaną w czasie pierwszej części kursu.

Dzień 2.

Moduł III. Kluczowe aspekty metod rekrutacji

 • Zasady selekcji aplikacji – CV, list motywacyjny. Ćwiczenia grupowe z omówieniem.
 • Efekt pierwszego wrażenia a efekt świeżości – mowa ciała, ton głosu itp.
 • Zasady weryfikacji referencji oraz profilów społecznościowych.
 • Dziwne zachowania ze strony kandydata – jak reagować? Omówienie.

Moduł IV. Wywiad rekrutacyjny

 • Zasady zadawania pytań – lejek pytań. Omówienie.
 • Telefoniczny wywiad selekcyjny – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie. Omówienie. Mini scenka.
 • Nowoczesne techniki rekrutacji.
 • Przegląd aktualnych trendów.
 • Zaawansowane techniki rekrutacji.
 • Metody testowe w rekrutacji. Omówienie.
 • Zadania mini Assesment Centre – toolbox zadaniowy (techniki symulacyjne – próbka pracy, metoda in-basket, symulacja o niskiej wierności, dyskusje bez lidera, prezentacje, gry decyzyjne).

Moduł V. Przygotowanie projektu rekrutacji

 • Zaplanowanie scenariusza rekrutacji Uczestnika szkolenia. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.
 • Zasady budowania zadań rekrutacyjnych na podstawie trudnych sytuacji na danym stanowisku. Omówienie.
 • Przygotowanie zaawansowanego zadania rekrutacyjnego. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

Moduł VI. Zakończenie rekrutacji

 • Wybór odpowiedniego kandydata zgodnie z profilem stanowiska i oczekiwaniami. Kwestionariusz wyboru. Omówienie.
 • Podziękowanie za udział w procesie rekrutacji niewybranym kandydatom – zasady.
 • Program Orientation/On Boarding – planowanie i wprowadzenie do pracy nowego pracownika.

Podsumowanie warsztatu. Powtórzenie najważniejszych zagadnień wraz z ich utrwaleniem. Sporządzenie indywidualnej check-listy.

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNE METODY REKRUTACJI I SELEKCJI W ORGANIZACJI – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie online z metod rekrutacji odbywa się w wirtualnym pokoju na platformie Zoom lub Clickmeeting w czasie rzeczywistym. Zdalna forma warsztatu umożliwia Kursantom sprawny, bardzo komfortowy i efektywny trening umiejętności z dowolnie wybranego miejsca. Szkolenie „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” realizowane jako kurs online to jednocześnie najbardziej ekonomiczna i najmniej uciążliwa pod względem organizacyjnym forma doskonalenia pracowników i ich rozwoju. Warsztat online poświęcony rekrutacji, selekcji i nowoczesnym narzędziom przydatnym w procesie pozyskiwania najlepszych pracowników dla organizacji to dwudniowe intensywne szkolenie. Pojedyncza sesja dzienna trwa według planu minimum 7 godzin zegarowych, a wypełniają ją liczne zadania praktyczne i różnorodne ćwiczenia zaprojektowane specjalnie na potrzeby danego kursu. W programie kursu uwzględniliśmy kilka przerw, a jedna dłuższa pauza zaplanowana jest w porze obiadowej. Kurs zamknięty z metod rekrutacji i selekcji w klasycznym wariancie programowym składa się z 6 modułów, a ich uwieńczeniem jest panel podsumowujący szkolenie połączony z jego wnikliwą ewaluacją. Kursantów zapisanych na szkolenie zamknięte „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” obejmujemy dodatkowo specjalną opieką poszkoleniową – Uczestnicy kursu mogą dzięki niej skorzystać z darmowych konsultacji online z trenerem (konsultacje dostępne są dla Kursantów aż przez 30 dni od chwili zakończenia warsztatu).

Przykładowy program zamkniętego szkolenia online „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji”

Szkolenie z metod rekrutacji i selekcji realizowane w formule zdalnej każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, zakresu szkolenia, metod nauczania oraz agendy do potrzeb Klienta zamawiającego dany warsztat.

Szkolenie online z obszaru efektywnej selekcji i rekrutacji realizujemy, uwzględniając założenia Activity Based Learning oraz wytyczne cyklu Kolba, co oznacza, że w programie kursu dominują ćwiczenia praktyczne oraz aktywizujące techniki i metody nauczania o potwierdzonej skuteczności. W czasie warsztatu będziemy trenować m.in. zastosowanie nowoczesnych narzędzi przydatnych w procesie planowania procesu rekrutacji i realizowania jego założeń, przygotowanie zadań rekrutacyjnych, konstruowanie programów wprowadzających nowych pracowników do organizacji. Zdalny kurs „Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji” trwa według standardowego planu 2 dni, po 7 godzin zegarowych każdego dnia. Szkolenie zgodnie z najczęściej obowiązującym harmonogramem rozpoczynamy o godzinie 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 17:00.

1. dzień

Rozpoczęcie szkolenia. Weryfikacja potrzeb Kursantów. Omówienie celów kursu. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. Projekt rekrutacyjny

 • Omówienie elementów projektu rekrutacyjnego na przykładach – rekrutacja od „A” do „Z” (przykłady).
 • Polityka rekrutacyjna w organizacji i korzyści płynące ze standaryzacji procesu rekrutacji. Omówienie.
 • Zewnętrzna i wewnętrzna rekrutacja. Omówienie ze wskazaniem wad i zalet.
 • Potrzeby kandydata do pracy vs potrzeby pracodawcy. Aktualna sytuacja na rynku pracy.
 • Emisja ogłoszenia rekrutacyjnego – analiza rynku pracy, weryfikacja ofert portali i pośredników.
 • Aspekty etyczne i prawne prowadzenia rekrutacji. Błędy rekrutera – w jaki sposób ich uniknąć?
 • Koszty rekrutacji.
 • Analiza SWOT procesu rekrutacji w organizacji zatrudniającej Kursantów. Ćwiczenia indywidualne. Wnioski.
 • Metody rekrutacji – definicje kompetencji.
 • Wartości firmy, jej misja i wizja a proces rekrutacji – tworzenie wizerunku firmy w przebiegu procesu rekrutacji pracowników. Ćwiczenia indywidualne z omówieniem.
 • Definicje kompetencji. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Metoda STAR/PAR. Ćwiczenie grupowe z omówieniem.
 • Reguły obiektywnej oceny kompetencji kandydatów.

Moduł II. Przygotowanie profilu kandydata na dane stanowisko

 • Definiowanie kompetencji (pobocznych i głównych), omówienie wskaźników do kompetencji oraz skali ocen. Zadanie grupowe z omówieniem.
 • Wywiad oparty na kompetencjach (wywiad CBI).
 • Konstruowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji. Tworzenie scenariusza rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Profil wymagań, a składniki opisu stanowiska pracy. (przykłady).
 • Konstruowanie profilu oczekiwań wobec kandydata do pracy. Ćwiczenia indywidualne.
 • Typ osobowości kandydata do pracy a rekomendowane stanowisko pracy. Omówienie.
 • Reguły stosowania testów osobowościowych/psychologicznych do celów rekrutacji. Prezentacja i omówienie dostępnych narzędzi.

Podsumowanie pierwszego dnia kursu. Wnioski podsumowujące wiedzę zaprezentowaną w czasie pierwszej części kursu. Sesja pytań i odpowiedzi.

2. dzień

Moduł III. Kluczowe aspekty metod rekrutacji

 • Reguły selekcji dokumentów aplikacyjnych – list motywacyjny, CV. Ćwiczenia grupowe z omówieniem.
 • Efekt pierwszego wrażenia a efekt świeżości – ton głosu, postawa, mowa ciała itp.
 • Reguły weryfikacji referencji i analizy profilów społecznościowych.
 • Jak reagować na dziwne zachowania kandydatów do pracy? Omówienie.

Moduł IV. Wywiad rekrutacyjny

 • Reguły zadawania pytań – lejek pytań. Omówienie.
 • Telefoniczny wywiad selekcyjny – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie. Omówienie. Mini scenka.
 • Przegląd trendów z obszaru selekcji i rekrutacji.
 • Nowoczesne techniki rekrutacji.
 • Metody testowe w rekrutacji. Omówienie.
 • Zaawansowane techniki rekrutacji.
 • Zadania mini Assesment Centre – toolbox zadaniowy (techniki symulacyjne – metoda in-basket, próbka pracy, symulacja o niskiej wierności, prezentacje, dyskusje bez lidera, gry decyzyjne).

Moduł V. Przygotowanie projektu rekrutacyjnego

 • Planowanie scenariusza rekrutacji. Ćwiczenie indywidualne z omówieniem.
 • Budowanie zadań rekrutacyjnych na podstawie trudnych sytuacji na danym stanowisku. Omówienie reguł.
 • Przygotowanie zaawansowanego zadania rekrutacyjnego. Ćwiczenie indywidualne. Omówienie.

Moduł VI. Zakończenie rekrutacji

 • Wybór kandydata spełniającego wymogi profilu stanowiska i oczekiwania. Kwestionariusz wyboru. Omówienie.
 • Podziękowanie za udział w procesie rekrutacji niewybranym kandydatom – zasady.
 • Program Orientation/On Boarding – planowanie i wprowadzenie do pracy nowego pracownika.

Podsumowanie kursu. Powtórzenie kluczowych zagadnień, wnioski. Sporządzenie indywidualnej check-listy.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny i merytoryczny, ponadto zajęcia przeprowadzono w ciekawej i interesującej formie – angażującej uczestników do aktywnego udziału. Szkolenie niewątpliwie pozwoliło uczestnikom na poszerzenie wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów na odniesienie sukcesu podczas procesu rekrutacji, o czym świadczyć mogą pozytywne reakcje studentów biorących udział.
Michał Krucan, Przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej
Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej

“Obszerna wiedza trenera, którą chętnie się dzieli. Przydatne, konkretne pytania do zastosowania podczas rozmów rekrutacyjnych.”

“Dużo przykładów ze strony trenera oraz szybka reakcja w sytuacji pytań, czy wątpliwości ze strony grupy. Zdecydowanie polecam szkolenie.”

„Szeroka wiedza i bardzo dobre przykłady trenera. Wysoki poziom merytoryczny i duża energia w prowadzenie szkolenia. Dobry kontakt i jasne polecenia.”

„Szczególnie cenna metoda lejka w zadawaniu pytań oraz informacje jak unikać pytań sugerujących.”

„Bezcenne – jak wyciągnąć od kandydata prawdę i intencję czyli jak unikać „sylikonowych kandydatów”.

„Obszerne materiały szkoleniowe.”

„Tajniki z praktyki rekrutera – tego się nie da wyczytać z książek. Dziękuję.”

„Super trenerka, bardzo dobrze przygotowana merytorycznie, profesjonalna i miła – miło spędzony czas!”

„Bardzo inspirujący sposób prowadzenia zajęć. Spokojna, empatyczna postawa trenerki.”

„Dobry kontakt, jasne wypowiedzi i dobra atmosfera.”

„Szeroka wiedza, bardzo dobre przykłady. Przydatne treści szkolenia: sposoby weryfikacji umiejętności, wiedzy kandydata.”

„Trener posiada rozległą wiedzę, jest wyrozumiały, skłonny do rozmowy. Materiały dobrze przygotowane.”

„Wysoki poziom merytoryczny, dobra organizacja, bez rozwlekania tematu.”

„Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, trener ma bardzo dużą wiedzę. Szkolenie energiczne, dużo praktycznych ćwiczeń, co pozwala na zdobycie większej pewności siebie w stosunku do przeprowadzania rekrutacji.”

„Najbardziej przydatny był draft przeprowadzanych rozmów, a następnie wykorzystanie w praktyce.”

„Wiedza trenera jest bezcenna. Super trener! Wszystko było OK.”

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BUREAU VERITAS POLSKA Sp. z o.o., GTI Sp. z o.o., ALPINE Construction Polska Sp. z o.o., Nexio Management Sp. z o.o., Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Amconex Sp. z o.o., iPharma Group Sp. z o.o., Parama Group Sp. z o.o., UDS Sp. z o.o., Proof HQ, Fundacja Ocalenie, Foxberg Sp. z o.o., Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o., IT CONNECT Sp. z o.o., AP Vector Sp. z o.o. Sp. K., CAD/CAM SOLUTION Sp. z o.o., Terra Przemysław Tokar, ValueAdd sp. z o.o., Action S.A., Hotel Narvil Sp. z o.o., Nederman Manufacturing Polska Sp. z o.o., PAWO Sp. z o.o., Instal-Projekt Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. j., Plej Sp. z o.o., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., Eltel Networks Energetyka S.A., RST Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o., MTI Furninova Polska Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o. , Kapsch Telematic Services Sp. z o. o., Solidum Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o., Akhro Paweł Szreta, Auto1.com, PKC Group. Sp. z o.o., Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa mazowieckiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Izba Celna w Warszawie, Ministerstwo Gospodarki, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, Ministerstwo Gospodarki, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Sprawiedliwości.,Ingram Micro CFS Fulfilment Sp. z o.o., Soflab Technology Sp. z o.o., Cemex Polska Sp. z o.o., Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.,Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Belvedere-Cafe Łazienki Królewskie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Vestas Poland Sp. z o.o., Inter Cars S.A., Fabryka Broni „Łucznik” – Radom, NordGlass Sp. z o.o., Euro-Apteka Sp. z o.o., Saint-Gobain Glass Polska, IGT Poland Sp. z o.o., Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, PSA Finance Polska Sp. z o.o., Marando Sp. z o,o., Ekoenergetyka Polska Sp. z o.o., QSENSE; Terg SA/ Media Expert, Centralne Biuro Antykorupcyjne, DB Cargo Polska S.A., Logart Sp. z o.o., People Sp. z o.o, Yusen Logistics Polska Sp. z o.o., SQD ALLIANCE Sp. z o.o., WIKA Polska Sp. Z o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas