skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Assessment i Development Center” to profesjonalny kurs przygotowujący do roli asesora w czasie sesji Assessment/Development Center. Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów szkolenia z zarządzania kompetencjami w firmie kierujemy zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników. Zamknięty kurs kompetencji zawodowych jest najlepszą okazją do udoskonalenia własnego warsztatu pracy i uzupełnienia go o narzędzia specyficzne dla cieszącego się ogromną popularnością na całym świecie Assessment/Development Center.

Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności miękkie, zdolności cyfrowe czy techniczne, wiedza jest najważniejszym zasobem dla odnoszących sukcesy firm. Dlatego właśnie w życiu zawodowym pracowników, kluczową rolę odgrywają: specjalistyczna wiedza, zdolności, wcześniejsze doświadczenia oraz kompetencje. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą być szczególnie sprawni w kontaktach interpersonalnych, inni mogą posiadać tzw. kluczowe kompetencje w zupełnie innych obszarach, takich jak np. badania czy rozwój. Każdy pracownik może wnieść optymalny wkład zawodowy tylko wtedy, gdy firma zna jego umiejętności i potrafi je wykorzystać. Przede wszystkim trzeba jednak te kompetencje ujawnić, a na to umożliwiają szkolenia Assessment i Development Center. Dzięki specjalistycznym szkoleniom profesjonalna wiedza staje się widoczna i możliwa do oceny. Ujawnione kompetencje można ponadto rozwijać i doskonalić, a to najprostsza droga do zwiększenia efektywności zarządzanego personelu.

Szkolenie z Assessment Center i Development Center oraz bazujące na tym modelu szkolenia kompetencyjne wykorzystuje się jako podstawowe narzędzia poszukiwania właściwych kwalifikacji zawodowych. Sesje Assessment/Development Center ułatwiają trafną ocenę pracowników, ponieważ precyzyjnie ukazują potencjalne mocne i słabe strony pracownika oraz kandydata do pracy. Celem szkolenia „Assessment i Development Center” jest nauka umiejętności badania, kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisów na zamknięte szkolenie „Assessment i Development Center” – kurs możemy poprowadzić dla Państwa jako stacjonarny warsztat lub przyjazny pod względem logistycznym kurs online. Również zawartość merytoryczną, cele i metody szkolenia prezentowanego warsztatu dostosowujemy do konkretnych potrzeb zgłaszających się do nas Klientów.

Zapraszamy również do udziału w szkoleniu otwartym: Assesment Center i Development Center (link).

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Szkolenie „Assessment i Development Center” to profesjonalny kurs przygotowujący do roli asesora w czasie sesji Assessment/Development Center. Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów szkolenia z zarządzania kompetencjami w firmie kierujemy zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników. Zamknięty kurs kompetencji zawodowych jest najlepszą okazją do udoskonalenia własnego warsztatu pracy i uzupełnienia go o narzędzia specyficzne dla cieszącego się ogromną popularnością na całym świecie Assessment/Development Center.

Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności miękkie, zdolności cyfrowe czy techniczne, wiedza jest najważniejszym zasobem dla odnoszących sukcesy firm. Dlatego właśnie w życiu zawodowym pracowników, kluczową rolę odgrywają: specjalistyczna wiedza, zdolności, wcześniejsze doświadczenia oraz kompetencje. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą być szczególnie sprawni w kontaktach interpersonalnych, inni mogą posiadać tzw. kluczowe kompetencje w zupełnie innych obszarach, takich jak np. badania czy rozwój. Każdy pracownik może wnieść optymalny wkład zawodowy tylko wtedy, gdy firma zna jego umiejętności i potrafi je wykorzystać. Przede wszystkim trzeba jednak te kompetencje ujawnić, a na to umożliwiają szkolenia Assessment i Development Center. Dzięki specjalistycznym szkoleniom profesjonalna wiedza staje się widoczna i możliwa do oceny. Ujawnione kompetencje można ponadto rozwijać i doskonalić, a to najprostsza droga do zwiększenia efektywności zarządzanego personelu.

Szkolenie z Assessment Center i Development Center oraz bazujące na tym modelu szkolenia kompetencyjne wykorzystuje się jako podstawowe narzędzia poszukiwania właściwych kwalifikacji zawodowych. Sesje Assessment/Development Center ułatwiają trafną ocenę pracowników, ponieważ precyzyjnie ukazują potencjalne mocne i słabe strony pracownika oraz kandydata do pracy. Celem szkolenia „Assessment i Development Center” jest nauka umiejętności badania, kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisów na zamknięte szkolenie „Assessment i Development Center” – kurs możemy poprowadzić dla Państwa jako stacjonarny warsztat lub przyjazny pod względem logistycznym kurs online. Również zawartość merytoryczną, cele i metody szkolenia prezentowanego warsztatu dostosowujemy do konkretnych potrzeb zgłaszających się do nas Klientów.

Zapraszamy również do udziału w szkoleniu otwartym: Assesment Center i Development Center (link).

Cele i Korzyści

Różnią się nie tylko gusta ludzi, ale także ich umiejętności. W dzisiejszych czasach specjaliści HR częściej poszukują pracowników z możliwością rozwoju niż kandydatów o idealnym profilu kompetencyjnym. Im bardziej zauważalny jest niedobór wykwalifikowanych pracowników, tym intensywniej firmy prowadzą ukierunkowane zarządzanie talentami. Zarządzanie kompetencjami to zasadniczo nic innego jak cały proces znajdowania, rozwijania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników przez długi czas. Nie ma więc solidnej firmy, bez zarządzania talentami. Jednak to, co konkretnie firmy i specjaliści HR rozumieją przez „wykwalifikowani pracownicy”, zmieniło się w ostatnich latach. Wykwalifikowany pracownik to nie tak dawno kandydat, którego profil kompetencyjny dokładnie odpowiadał wymogom stanowiska, które ma być aktualnie obsadzone. Śledzenie i identyfikacja potencjału nie jest nauką ścisłą. Czasami potencjał delikatnej osobowości po prostu nie chce się rozwijać, nawet przy najlepszej opiece i dobrej perswazji. Dlatego Human Skills podchodzi do swojej pracy z niemal detektywistycznym zapałem. Bez względu na to, ile umiejętności i jaki potencjał niesie ze sobą kandydat. Długofalowym celem strategicznego rozwoju personelu, jest taka kwalifikacja pracowników, aby jak najlepiej przyczyniali się do sukcesu firmy, a jednocześnie pozostawali zmotywowani do dalszego rozwoju.

Uczestnicy szkolenia pozyskają usystematyzowaną i wnikliwą wiedzę o:

 • specyfice metod Assessment/Development Center oraz obszarach zastosowań;
 • konstruowaniu Modelu Kompetencyjnego i profilach kompetencyjnych w organizacji;
 • zasadach analizy i oceny sesji Assesment Center oraz Development Center;
 • rozpoznawaniu i badaniu kompetencji na danym profilu stanowiska oraz możliwości rozwojowych;
 • zasadach budowania sesji feedbackowej;
 • roli asesora oraz roli obserwacji asesorskiej w czasie Assessment/Development Center.

Uczestnicy kursu Assessment/Development Centre pozyskają praktyczne umiejętności:

 • tworzenia słownika z definicjami kompetencji do sesji Assessment Center lub Development Center;
 • rozdzielania kompetencji głównych od pobocznych;
 • dopasowania ćwiczeń i zadań do badanych kompetencji;
 • tworzenia skali oceny kompetencji;
 • planowania przebiegu badania kompetencji;
 • dokumentowania wyników badania kompetencji w raportach cząstkowych;
 • prowadzenia sesji integracyjnych z udziałem wszystkich asesorów;
 • tworzenia raportów ogólnych i indywidualnych;
 • przekazywania informacji zwrotnych po zakończeniu Development Center.

Uczestnicy prezentowanego szkolenia pogłębią wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • tworzeniem potencjału kadrowego i kierowaniem nim.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs zamknięty „Assessment i Development Center” to dwudniowe szkolenie o charakterze warsztatowym. Program warsztatu buduje 7 modułów tematycznych wprowadzających kolejne zagadnienia istotne dla zarządzania kompetencjami i ich badania. Ponieważ każde zamknięte szkolenie z powyższej tematyki optymalizujemy, uwzględniając faktyczne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów, plan i zawartość konkretnego kursu realizowanego na zamówienie może przybrać nieco odmienną postać, a w toku zajęć mogą pojawić się bardziej zindywidualizowane treści, przykłady czy ćwiczenia. Kurs stacjonarny z obszaru Assessment i Development Center odbywa się standardowo na terenie naszej głównej siedziby, tj. w komfortowo zaaranżowanym centrum szkoleniowym w śródmieściu Warszawy. Na życzenie Klientów zamawiających szkolenie zamknięte „Assessment i Development Center” zajęcia mogą jednak zostać poprowadzone w innym dogodnym dla nich i ich pracowników miejscu. Prezentowany warsztat rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, a finałem zajęć jest ewaluacja kursu. Kursantów zapisanych na zamknięte szkolenie „Assessment i Development Center” obejmujemy programem specjalnej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji z ekspertem prowadzącym szkolenie. E-mentoring dostępny jest dla Uczestników warsztatu przez 30 dni po ukończeniu kursu. Dla Uczestników szkolenia przygotowaliśmy ponadto pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, które stanowią poręczne kompendium wiedzy na temat Assessment i Development Center, zarządzania kompetencjami pracowników oraz roli asesora AC/DC. Kursantom uczestniczącym w szkoleniu realizowanym w naszej siedzibie gwarantujemy również poczęstunek i napoje w czasie porannej przerwy kawowej oraz dwudaniowy lunch serwowany w lokalnej restauracji.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Assessment i Development Center”

Zajęcia w ramach warsztatu „Assessment i Development Center” standardowo rozpoczynają się o godzinie 9:00 rano, a kończą w okolicy godziny 17:00. Program prezentowanego szkolenia przewiduje kilka przerw, a ich dokładany rozkład uzgadniamy z Kursantami przed rozpoczęciem kursu lub podczas części organizacyjnej szkolenia. Stacjonarne szkolenia „Assessment i Development Center” zaprojektowaliśmy, korzystając z najnowszej wiedzy metodycznej w celu zagwarantowania wysokiej efektywności szkolenia oraz atrakcyjnych dla Uczestników zajęć form treningu. Nasi eksperci w swojej pracy kierują się założeniami cyklu Kolba oraz filozofią modelu Activity Based Learning, co skutkuje m.in. tym, że w programie warsztatu dominują aktywizujące metody i techniki nauczania, ćwiczenia oraz specjalnie dobrane zadania praktyczne dostosowane do wyznaczonych celów konkretnego szkolenia. Finałem kursu jest jego szczegółowa ewaluacja. W ramach podsumowania szkolenia Kursanci będą mogli również we współpracy z trenerem prowadzącym kurs stworzyć osobisty plan działania w obszarze wzmacniania osobistych kompetencji.

Program, formę szkolenia „Assessment i Development Center” oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie kursu. Omówienie celów szkolenia oraz potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu.

Moduł I. Metoda Assessment i Development Center

 • Specyfika metody Assessment/Development Center.
 • Możliwości zastosowania metody w zarządzaniu kapitałem ludzkim i jego potencjałem.
 • Cele stosowania AC/DC w organizacji, czyli m.in. pozyskiwanie, kształcenie i motywowanie pracowników.
 • Wady i zalety projektów AC/DC w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
 • Koszt projektów AC/DC w praktyce. Prezentacja przykładowych zrealizowanych projektów.

Moduł II. Role w projekcie Assessment i Development Center

 • Podział ról – przełożeni, asesorzy, dział personalny oraz uczestnicy sesji.
 • Przygotowanie do sesji oraz rola asesora.
 • Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportach.
 • Rola asesora w czasie sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
 • Odpowiedzialność asesora.
 • Ocenianie i błędy w procesie oceniania.
 • Fakty, interpretacje, hipotezy.
 • Techniczne przygotowanie asesora – przed, w trakcie oraz po sesji.

Moduł III. Ocena kompetencji w sesji Assessment i Development Center

 • Rola kompetencji w AC/DC oraz sens tworzenia profili kompetencyjnych. Prezentacja przykładów wraz z ich omówieniem.
 • Definiowanie kompetencji, ustalanie ich wartościowania oraz wskaźników. Ćwiczenie grupowe.
 • Przygotowanie profilu idealnego kandydata. Ćwiczenie indywidualne.
 • Typologia osobowości a profil kompetencyjny.

Moduł IV. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

 • Rodzaje zadań w projekcie AC/DC. Prezentacja przykładów.
 • Typy zadań. Prezentacja przykładów.
 • Zasady budowania zadań do sesji AC/DC.
 • Tworzenie formularzy, raportów i dokumentacji towarzyszącej sesji AC/DC.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Powtórzenie kluczowych informacji. Ewentualne zadanie domowe – przygotowanie zadania do własnego projektu AC/DC.

Dzień II

Rozpoczęcie zajęć. Omówienie ćwiczenia do realizacji w domu związanego z przygotowaniem zadań AC/DC przez Uczestników warsztatu.

Moduł V. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center (kontynuacja)

 • Matryca ćwiczeń i kompetencji do projektu AC/DC.
 • Tworzenie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki szczegółowe, zbiorcze, analiza SWOT.
 • Tworzenie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika – szkolenia, coaching, ścieżka kariery itp.
 • Tworzenie raportów dla uczestników przy AC oraz przy DC.

Moduł VI. Przygotowanie sesji Assessment i Development Center

 • Konstruowanie harmonogramu projektu. Przykłady.
 • Przygotowanie odpowiednich narzędzi do przeprowadzenia sesji AC/DC.
 • Projektowanie sesji AC/DC. Ćwiczenie indywidualne.

Moduł VII. Raporty i sesja integracyjna Assessment i Development Center

 • Zasady sesji integracyjnej. Ćwiczenie grupowe.
 • Zasady przekazywania informacji zwrotnej o sugestiach rozwojowych dla organizacji – programy rozwoju talentów itp.

Podsumowanie warsztatu. Powtórzenie najważniejszych zagadnień. Rekomendacje trenerskie. Przegotowanie do roli asesora.

PROGRAM SZKOLENIA ASSESSMENT I DEVELOPMENT CENTER – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie online z zarządzania kompetencjami z wykorzystaniem projektu Assessment i Development Center odbywa się w czasie rzeczywistym w wirtualnej przestrzeni utworzonej przy pomocy jednej z popularnych i przyjaznych w obsłudze platform typu Clickmeeting lub Zoom. Zdalna forma treningu sprzyja nie tylko oszczędności czasu, ale też eliminuje uciążliwości związane z logistyką oraz pozwala rozwijać umiejętności z dowolnego miejsca i w wybranych przez Uczestników kursu okolicznościach. Zamknięte szkolenia w wersji online są przy okazji jedną z najbardziej ekonomicznych i atrakcyjnych pod względem organizacyjnym form szkolenia kadr. Realizowane na zamówienie szkolenie „Assessment i Development Center” to dwudniowy kurs, a każda sesja dzienna zaplanowana jest jako trwający co najmniej 7 godzin zegarowych trening umiejętności praktycznych. Ponieważ szkolenia zamknięte dostosowujemy do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych naszych Klientów, każdy konkretny kurs online z obszaru AC/DC może pod względem programu, metod nauczania czy agendy różnić się od opisu widocznego poniżej. Plan kursu „Assessment i Development Center” zakłada kilka krótszych przerw w czasie sesji oraz jedną długą pauzę na lunch. Prezentowany warsztat online składa się z 7 bloków tematycznych wprowadzających kolejne zagadnienia istotne dla zarządzania kompetencjami pracowników i ich badania. W trosce o najwyższą jakość i efektywność szkolenia obejmujemy wszystkich Kursantów realizujących prezentowany warsztat nieodpłatną opieką poszkoleniową – Uczestnicy kursu mogą skorzystać z darmowych konsultacji online z ekspertem prowadzącym warsztat jeszcze przez miesiąc od chwili ukończenia kursu AC/DC.

Ramowy program zamkniętego zdalnego szkolenia „Assessment i Development Center”

Zdalny kurs „Assessment i Development Center” realizowany w formule warsztatów zamkniętych każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania oraz agendy kursu do potrzeb Klienta zamawiającego szkolenie.

Szkolenie „Assessment i Development Center” opracowujemy i realizujemy w zgodzie z filozofią modelu Activity Based Learning oraz wytycznymi cyklu Kolba, co oznacza, że w toku warsztatu dominującą rolę odgrywają różnorodne ćwiczenia praktyczne oraz nowatorskie i angażujące metody nauczania nastawione na naukę poprzez działanie i doświadczanie. W czasie zajęć kursanci będą trenować m.in. umiejętność formułowania profili kompetencyjnych, tworzenia zadań do celów projektu AC/DC, sporządzania raportów, udzielania informacji zwrotnej itp. Kurs trwa według planu 7 godzin zegarowych. Warsztat rozpoczyna się zwykle o godzinie 9:00 rano, a kończy w okolicy godziny 17:00.

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów i omówienie celów szkolenia.

Moduł I. Metoda Assessment i Development Center – wprowadzenie

 • Charakterystyka metody AC/DC.
 • Możliwości zastosowania metody Assessment/Development Center w zarządzaniu pracownikami i ich potencjałem.
 • Cele, w jakich wykorzystuje się metodę AC/DC w organizacji – pozyskiwanie pracowników, kształcenie i motywowanie kadr.
 • Walory i wady projektów Assessment/Development Center w kontekście rozwoju potencjału kadrowego.
 • Koszty projektów Assessment/Development Center w praktyce z prezentacją zrealizowanych projektów jako przykładów.

Moduł II. Role w projekcie AC/DC, rola asesora

 • Podział ról – asesorzy, dział personalny, przełożeni oraz uczestnicy.
 • Przygotowanie do sesji AC/DC oraz rola asesora.
 • Podział zadań asesorów przy ćwiczeniach i raportach.
 • Rola asesora w czasie trwania sesji – obserwacja, odgrywanie ról, słuchanie, notowanie, wnioskowanie.
 • Odpowiedzialność asesora.
 • Ocenianie i błędy w procesie oceniania.
 • Fakty, interpretacje, hipotezy.
 • Techniczne przygotowanie asesora – przed, w trakcie oraz po sesji.

Moduł III. Proces oceny kompetencji w sesji AC/DC

 • Rola kompetencji w modelu Assessment/Development Center i sens tworzenia profili kompetencyjnych. Prezentacja przykładów, omówienie.
 • Definiowanie kompetencji, ich wartościowanie i wskaźniki. Ćwiczenie w grupie.
 • Konstruowanie profilu idealnego kandydata. Ćwiczenia indywidualne.
 • Profil kompetencyjny a typ osobowości kandydata.

Moduł IV. Rola ćwiczeń w projekcie Assessment i Development Center

 • Rodzaje zadań w projekcie AC/DC i ich charakterystyka. Przykłady.
 • Typy zadań. Przykłady, omówienie.
 • Reguły tworzenia zadań na potrzeby sesji Assessment/Development Center.
 • Konstruowanie formularzy, raportów oraz dokumentacji towarzyszącej sesjom Assessment/Development Center.

Podsumowanie pierwszej części kursu. Powtórzenie najważniejszych treści. Ewentualne zadanie do realizacji w przerwie między sesjami – przygotowanie zadania do własnego projektu Assessment/Development Center.

Dzień II

Rozpoczęcie kolejnego dnia warsztatu. Omówienie zadania domowego.

Moduł V. Rola ćwiczeń w projekcie AC/DC (kontynuacja)

 • Matryca kompetencji i ćwiczeń do projektu AC/DC.
 • Sporządzanie raportów – zawartość, ocena kompetencji, wyniki zbiorcze i szczegółowe, analiza SWOT.
 • Formułowanie rekomendacji rozwojowych dla uczestnika sesji – coaching, szkolenia, ścieżka kariery itd.
 • Sporządzanie raportów dla uczestników sesji przy AC oraz przy DC.

Moduł VI. Przygotowanie sesji Assessment i Development Center

 • Opracowywanie planu projektu. Przykłady z omówieniem.
 • Dobór i przygotowanie narzędzi do przeprowadzenia sesji Assessment i Development Center.
 • Projektowanie sesji. Ćwiczenia indywidualne.

Moduł VII. Raporty. Sesja integracyjna Assessment i Development Center

 • Reguły sesji integracyjnej. Ćwiczenie w grupie.
 • Reguły przekazywania informacji zwrotnej o sugestiach rozwojowych dla organizacji – programy rozwoju talentów itd.

Podsumowanie szkolenia. Usystematyzowanie i powtórzenie wiedzy prezentowanej podczas warsztatu. Sesja rekomendacji trenera dla Uczestników zajęć. Przegotowanie do roli asesora.

Szkolenia i usługi uzupełniające

HR Biznes Partner szkolenie

Human Resources Business Partner – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Assessment i Development Cente

Nowoczesne narzędzia HR w rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Assessment i Development Cente

Skuteczne metody rekrutacji i selekcji w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Prowadzenie ocen pracowniczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Sposób współpracy został w pełni dostosowany do naszych potrzeb, a zaproponowane rozwiązania trafiły w potrzeby i oczekiwania. Na uwagę zasługuje profesjonalnie przygotowany plan działania, przeprowadzenia badania oraz opracowanie wyników końcowych. W trakcie badania organizatorzy zadbali o przyjazną atmosferę dla uczestników.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Human Skills, a wysoka rzetelność usług pozwala nam rekomendować firmę Human Skills jako partnera skutecznie diagnozującego kompetencje i wspierającego rozwój pracowników.

Edyta Pawłowska, HR Manager

Iron Mountain Polska Sp. z.o.o.

„Wiedza przekazana z poziomu doświadczonego praktyka. Ogromna wiedza trenerki, którą chętnie się dzieliła. Teraz wiem jakich błędów nie popełniać i w jaki sposób lepiej przygotować się do procesu rekrutacyjnego. Prowadzenie wywiadu CBI- dobre omówienie.  Dużo ciekawych wskazówek w jaki sposób zadawać pytania rekrutacyjne. Wartościowe było dla mnie omówienie używania testów psychologicznych podczas rekrutacji oraz programu Orientation. Ćwiczenia, całość – od struktury przez planowanie do oceny. Praktyczne aspekty i sposób korzystania z AC/DC.  Przeprowadzenie ćwiczeń/zadań.”

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., Euler Hermes Collections Sp. z o.o., HUNTERS Sp. z o.o., Polska Akcja Humanitarna, 3M Poland Sp. z o.o., Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, KGHM Polska Miedź S.A., Accenture Sp. z o.o., Edukacja Biznes Nauka Polska Sp. z o.o., Unify Sp. z o.o.; Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie; METRO WARSZAWSKIE Sp. z o.o.; First Data Polska S.A., Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Tutlo Sp. z o.o., Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej IGB Mazovia, Sopem Sp. z o.o., ENERGIA POLSKA Sp. z o.o., PORTA KMI POLAND, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, AXXIA Sp. z o.o., X-KOM Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas