skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Assessment i Development Center” to profesjonalny kurs przygotowujący do roli asesora w czasie sesji Assessment/Development Center. Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów szkolenia z zarządzania kompetencjami w firmie kierujemy zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i menedżerów oraz osób, które samodzielnie prowadzą rekrutację i zajmują się oceną pracowników. Zamknięty kurs kompetencji zawodowych jest najlepszą okazją do udoskonalenia własnego warsztatu pracy i uzupełnienia go o narzędzia specyficzne dla cieszącego się ogromną popularnością na całym świecie Assessment/Development Center.

Niezależnie od tego, czy chodzi o umiejętności miękkie, zdolności cyfrowe czy techniczne, wiedza jest najważniejszym zasobem dla odnoszących sukcesy firm. Dlatego właśnie w życiu zawodowym pracowników, kluczową rolę odgrywają: specjalistyczna wiedza, zdolności, wcześniejsze doświadczenia oraz kompetencje. Podczas gdy niektórzy ludzie mogą być szczególnie sprawni w kontaktach interpersonalnych, inni mogą posiadać tzw. kluczowe kompetencje w zupełnie innych obszarach, takich jak np. badania czy rozwój. Każdy pracownik może wnieść optymalny wkład zawodowy tylko wtedy, gdy firma zna jego umiejętności i potrafi je wykorzystać. Przede wszystkim trzeba jednak te kompetencje ujawnić, a na to umożliwiają szkolenia Assessment i Development Center. Dzięki specjalistycznym szkoleniom profesjonalna wiedza staje się widoczna i możliwa do oceny. Ujawnione kompetencje można ponadto rozwijać i doskonalić, a to najprostsza droga do zwiększenia efektywności zarządzanego personelu.

Szkolenie z Assessment Center i Development Center oraz bazujące na tym modelu szkolenia kompetencyjne wykorzystuje się jako podstawowe narzędzia poszukiwania właściwych kwalifikacji zawodowych. Sesje Assessment/Development Center ułatwiają trafną ocenę pracowników, ponieważ precyzyjnie ukazują potencjalne mocne i słabe strony pracownika oraz kandydata do pracy. Celem szkolenia „Assessment i Development Center” jest nauka umiejętności badania, kluczowych na danym stanowisku kompetencji pracowników, zrozumienie wagi poszczególnych umiejętności oraz wypracowanie umiejętnego posługiwania się nimi.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisów na zamknięte szkolenie „Assessment i Development Center” – kurs możemy poprowadzić dla Państwa jako stacjonarny warsztat lub przyjazny pod względem logistycznym kurs online. Również zawartość merytoryczną, cele i metody szkolenia prezentowanego warsztatu dostosowujemy do konkretnych potrzeb zgłaszających się do nas Klientów.

Zapraszamy również do udziału w szkoleniu otwartym: Assesment Center i Development Center (link).

Assessment i Development center – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

skuteczne metody rekrutacji i selekcji

Szkolenie „Assessment i Development Center” to profesjonalny kurs przygotowujący do roli asesora w czasie sesji Assessment/Development Center. Przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów szkolenia z zarządzania kompetencjami w firmie kierujemy zarówno do specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, jak i menedżerów oraz&