Two businesswomen nice discussing on meeting

Prowadzenie ocen pracowniczych – Szkolenie zamknięte

Rozwój kompetencji uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami w szczególności:

 • udzielania motywującej informacji zwrotnej o ocenie pracy,
 • przygotowania do samodzielnego opracowania i wyznaczania celów na kolejny okres,
 • rozmowy na temat obszarów potencjału pracownika, jego mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Znaczeniu informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem i budowaniu autorytetu przełożonego;
 • Różnych typach osobowości i ich zachowaniach podczas spotkań oceniających;
 • Wpływie ich naturalnych predyspozycji na prowadzenie spotkania;
 • Metodach chwalenie i korygowania pracownika;
 • Prawidłowo skonstruowanym scenariuszu rozmowy;
 • Czynnikach motywujących pracownika;
 • Metodach tworzenia celów;
 • Technice SMART w ustalaniu celów;
 • Podstawowych błędach w prowadzeniu rozmowy i poznają metody na ich zniwelowanie;
 • Metodach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy okresowej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Samodzielnego przygotowania się do rozmowy oceniającej;
 • Wykorzystywania swoich naturalnych predyspozycji w budowaniu profesjonalnej rozmowy okresowej;
 • Dostosowywania komunikatu do typu osobowości odbiorcy;
 • Stosowania scenariusza rozmowy oceniającej;
 • Wyznaczania i uzgadniania celów z pracownikiem;
 • Stosowania pochwał i korygowania zachowań pracowników;
 • Opracowywania możliwości działań rozwojowych pracownika;
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Budowaniem autorytetu szefa poprzez jakość udzielanych informacji zwrotnych;
 • Komunikacją werbalną i niewerbalną.

Program Szkolenia

Prowadzenie ocen pracowniczych

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wprowadzenie do szkolenia.

 • Budowa zaufania i otwartości uczestników na treść oraz formę szkolenia
 • Rozpoznanie indywidualnych doświadczeń związanych z informacjami zwrotnymi.

Moduł I. Znaczenie informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem i budowaniu autorytetu przełożonego.

 • Grupowa praca w modelu kafeteria w 3 grupach rotacyjnych wraz z omówieniem wyników prac
 • Wypracowanie wspólnych celów rozmów oceniających w grupie uczestników

Moduł II. Budowanie kompetencji prowadzenia spotkania na typie osobowości kierownika i brygadzisty.

 • 4 typy osobowości w modelu DISC – mini diagnoza z omówieniem
 • Mocne strony w komunikacji oraz obszary do pracy – trening zachowań i wypowiedzi

Moduł IV. Tworzenie i zastosowanie scenariusza rozmowy

 • Stałe elementy rozmowy – praca grupowa oparta na doświadczeniu
 • Wpływ kolejności elementów scenariusza na efekt spotkania – symulacje i case study
 • Ćwiczenie 2+1 z zastosowania scenariusza

Moduł V. Czynniki motywujące pracownika.

 • Indywidualne potrzeby pracownika
 • Strefa wpływu przełożonego na motywację pracownika

Moduł VI. Metody chwalenie i korygowania pracownika.

 • Komunikat JA
 • Różne kombinacje metody FUKO
 • Metoda STAR
 • Metoda: Zacznij-Przestań-Kontynuuj

Moduł VII. Metodach tworzenia celów.

 • Technika feedforward a cele rozwojowe
 • SMART w ustalaniu celów

Moduł VIII. Podstawowe błędy w prowadzeniu rozmowy i poznają metody na ich zniwelowanie.

Moduł IX. Metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy okresowej

 • 5 technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Symulacje trudnych sytuacji i rozwiązania uczestników w oparciu o poznane metody

Podsumowanie szkolenia wraz z indywidualnym oraz zespołowym planem działania.

Czas trwania: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Szkolenia z zakresu prowadzenia ocen pracowniczych firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Agencja Rynku Rolnego, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Gospodarki, Euler Hermes Collection.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas