PROWADZENIE OCEN PRACOWNICZYCH

Cele Szkolenia

Rozwój kompetencji uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami w szczególności:

 • udzielania motywującej informacji zwrotnej o ocenie pracy;
 • przygotowania do samodzielnego opracowania i wyznaczania celów na kolejny okres;
 • rozmowy na temat obszarów potencjału pracownika, jego mocnych stron i obszarów do rozwoju.

Korzyści dla uczestników

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Znaczeniu informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem i budowaniu autorytetu przełożonego;
 • Różnych typach osobowości i ich zachowaniach podczas spotkań oceniających;
 • Wpływie ich naturalnych predyspozycji na prowadzenie spotkania;
 • Metodach chwalenie i korygowania pracownika;
 • Prawidłowo skonstruowanym scenariuszu rozmowy;
 • Czynnikach motywujących pracownika;
 • Metodach tworzenia celów;
 • Technice SMART w ustalaniu celów;
 • Podstawowych błędach w prowadzeniu rozmowy i poznają metody na ich zniwelowanie;
 • Metodach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy okresowej.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Samodzielnego przygotowania się do rozmowy oceniającej;
 • Wykorzystywania swoich naturalnych predyspozycji w budowaniu profesjonalnej rozmowy okresowej;
 • Dostosowywania komunikatu do typu osobowości odbiorcy;
 • Stosowania scenariusza rozmowy oceniającej;
 • Wyznaczania i uzgadniania celów z pracownikiem;
 • Stosowania pochwał i korygowania zachowań pracowników;
 • Opracowywania możliwości działań rozwojowych pracownika;
 • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Budowaniem autorytetu szefa poprzez jakość udzielanych informacji zwrotnych;
 • Komunikacją werbalną i niewerbalną.

Program szkolenia 

Wprowadzenie do szkolenia.

 • Budowa zaufania i otwartości uczestników na treść oraz formę szkolenia
 • Rozpoznanie indywidualnych doświadczeń związanych z informacjami zwrotnymi.

Moduł I Znaczenie informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołem i budowaniu autorytetu przełożonego.

 • Grupowa praca w modelu kafeteria w 3 grupach rotacyjnych wraz z omówieniem wyników prac
 • Wypracowanie wspólnych celów rozmów oceniających w grupie uczestników

Moduł II Budowanie kompetencji prowadzenia spotkania na typie osobowości kierownika i brygadzisty.

 • 4 typy osobowości w modelu DISC – mini diagnoza z omówieniem
 • Mocne strony w komunikacji oraz obszary do pracy – trening zachowań i wypowiedzi

Moduł IV Tworzenie i zastosowanie scenariusza rozmowy

 • Stałe elementy rozmowy – praca grupowa oparta na doświadczeniu
 • Wpływ kolejności elementów scenariusza na efekt spotkania – symulacje i case study
 • Ćwiczenie 2+1 z zastosowania scenariusza

Moduł V Czynniki motywujące pracownika.

 • Indywidualne potrzeby pracownika
 • Strefa wpływu przełożonego na motywację pracownika

Moduł VI Metody chwalenie i korygowania pracownika.

 • Komunikat JA
 • Różne kombinacje metody FUKO
 • Metoda STAR
 • Metoda: Zacznij-Przestań-Kontynuuj

Moduł VII Metodach tworzenia celów.

 • Technika feedforward a cele rozwojowe
 • SMART w ustalaniu celów

Moduł VIII Podstawowe błędy w prowadzeniu rozmowy i poznają metody na ich zniwelowanie.

Moduł IX Metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmowy okresowej

 • 5 technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
 • Symulacje trudnych sytuacji i rozwiązania uczestników w oparciu o poznane metody

Podsumowanie szkolenia wraz z indywidualnym oraz zespołowym planem działania.

Czas trwania: 1 dzień

TRENERZY

Regina May

HR Business Partner, trener, doradca zawodowy, Ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan
Profil Trenera

KLIENCI

Szkolenia z zakresu prowadzenia ocen pracowniczych firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Agencja Rynku Rolnego, Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Gospodarki, Euler Hermes Collection.

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

PROWADZENIE OCEN PRACOWNICZYCH