ocena okresowa

System ocen pracowniczych i analiza danych

Przeprowadź ocenę pracowniczą na miarę XXI wieku!

 • Jak zaplanować efektywny system ocen pracowniczych i rzetelnie przeanalizować wyniki, których nam dostarczy?
 • Co możemy zrobić, aby czas, który poświęcamy na ten proces był współmierny do korzyści, jakie z niego wyciągamy?
 • Jak zachęcić do zaangażowania kadrę kierowniczą i samych pracowników?
 • I wreszcie – jak ugryźć dane, które otrzymamy w wyniku tego procesu?

Powyższe szkolenie realizujemy również w formie szkolenia otwartego. Sprawdź terminy (link).

Cele i Korzyści

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Wyzwaniach związanych z systemami ocen pracowniczych.
 • Zastosowaniu Box Performance Model.
 • Aktualnych trendach w zakresie zarządzania efektywnością pracowników.


UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Analizy wyników ocen okresowych na poziomie strategicznym.
 • Interpretacji ocen okresowych na poziomie zespołu.
 • Wykorzystania wyników ocen okresowych w ramach wsparcia w rozwoju indywidualnych pracowników.


ADRESACI SZKOLENIA/WEBINARIUM:

 • Pracownicy działów HR.
 • Kadra zarządzająca.
 • Właściciele firm.
 • Wszystkie osoby zainteresowane procesem oceny pracowniczej.

Program Szkolenia

 1. System oceny okresowych – wyzwania związane z systemem ocen pracowniczych.
 • Dlaczego potrzebujemy nowego podejścia?
 • Oceny pracownicze w realiach pandemicznych.
 • Zaangażowanie czasowe pracowników vs oczekiwane efekty.
 1. System oceny okresowych – metodologia i cykl procesu – aktualne trendy
 • Rola HR i Liderów w procesie ocen pracowniczych.
 • Zakres i forma oceny.
 • Organizacja procesu w czasie.
 1. System oceny okresowych – analiza danych na poziomie strategicznym.
 • Box Performance Model – czym jest i jak go używać?
 • Praktyczne podejście do strategicznej analizy danych.
 • Case study – strategia dla organizacji.
 • Case study – strategia dla zespołu.
 1. System oceny okresowych – analiza danych na poziomie pracownika.
 • Ocena pracowników a decyzje personalne.
 • Case study – analiza indywidualna.
 • Informacje zwrotne po ocenie okresowej.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas