ocena okresowa

System ocen pracowniczych i analiza danych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeprowadź ocenę pracowniczą na miarę XXI wieku!

Szkolenia HR dotyczące zarządzania efektywnością pracowników cieszą się nie od dziś ogromną popularnością. W ostatnim jednak czasie zainteresowanie tematami związanymi ze zwiększaniem wydajności pracowników radykalnie się nasiliło – nowocześnie zarządzane firmy wiedzą bowiem, że poprzez optymalizowanie procesów zarządzania wydajnością personelu mogą w istotny sposób zwiększyć swoją konkurencyjność i umocnić pozycję na rynku. Szkolenie HR System ocen pracowniczych i analiza danych to jedna z naszych najnowszych propozycji. Kursy HR nastawione na naukę projektowania efektywnego systemu ocen pracowników oraz kształcenie umiejętności prawidłowego analizowania wyników przez niego dostarczanych to niezwykle cenne i wyjątkowo przydatne obecnie szkolenia dla HR, kadry zarządzającej i właścicieli firm. Zamknięty kurs Human Resources System ocen pracowniczych i analiza danych wyposaża Uczestników w wyspecjalizowaną wiedzę i praktyczne narzędzia, które pozwalają lepiej zarządzać efektywnością pracowników w kontekście celów strategicznych firmy oraz indywidualnych celów rozwojowych pracownika.

W czasie prezentowanego szkolenia Human Resources nasi Kursanci dowiadują się, jak opracować efektywny system oceniania pracowników oraz jak sensownie wykorzystać dane dzięki niemu otrzymane. Uczestnicy kursu System ocen pracowniczych i analiza danych zyskują również wiedzę o tym, co zrobić, by czas poświęcony procesowi oceny pracowniczej był współmierny do korzyści z niego uzyskiwanych. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry zarządzającej z tej tematyki uzupełniamy ponadto o szczególnie ważne w dzisiejszych czasach zagadnienie, jakim są oceny pracownicze w pandemicznych realiach.

Zamknięte szkolenie Human Resources System ocen pracowniczych i analiza danych to nowoczesny warsztat prowadzony w formule zamkniętego spotkania, co ułatwia zindywidualizowanie programu szkoleniowego i dostosowanie szczegółowych treści nauczania do preferencji, potrzeb i realnych problemów konkretnych firm oraz ich pracowników. Organizowane przez Human Skills zamknięte szkolenia HR dają ponadto naszym Klientom większą swobodę w zakresie wyboru terminu, agendy godzinowej i miejsca szkolenia.

Chcesz poprawić wydajność swoich pracowników i optymalnie wykorzystać dane pozyskane z oceny pracowniczej? Skontaktuj się z nami i pozwól nam zaprojektować szyty na miarę kurs, którego tematem jest efektywny system ocen pracowniczych lub zapisz siebie bądź swoich pracowników na szkolenie otwarte z tej tematyki (link)!

System ocen pracowniczych i analiza danych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

ocena okresowa

Przeprowadź ocenę pracowniczą na miarę XXI wieku!

Szkolenia HR dotyczące zarządzania efektywnością pracowników cieszą się nie od dziś ogromną popularnością. W ostatnim jednak czasie zainteresowanie tematami związanymi ze zwiększaniem wydajności pracowników radykalnie się nasiliło – nowocześnie zarządzane firmy wiedzą bowiem, że poprzez optymalizowanie procesów zarządzania wydajnością personelu mogą w istotny sposób zwiększyć swoją konkurencyjność i umocnić pozycję na rynku. Szkolenie HR System ocen pracowniczych i analiza danych to jedna z naszych najnowszych propozycji. Kursy HR nastawione na naukę projektowania efektywnego systemu ocen pracowników oraz kształcenie umiejętności prawidłowego analizowania wyników przez niego dostarczanych to niezwykle cenne i wyjątkowo przydatne obecnie szkolenia dla HR, kadry zarządzającej i właścicieli firm. Zamknięty kurs Human Resources System ocen pracowniczych i analiza danych wyposaża Uczestników w wyspecjalizowaną wiedzę i praktyczne narzędzia, które pozwalają lepiej zarządzać efektywnością pracowników w kontekście celów strategicznych firmy oraz indywidualnych celów rozwojowych pracownika.

W czasie prezentowanego szkolenia Human Resources nasi Kursanci dowiadują się, jak opracować efektywny system oceniania pracowników oraz jak sensownie wykorzystać dane dzięki niemu otrzymane. Uczestnicy kursu System ocen pracowniczych i analiza danych zyskują również wiedzę o tym, co zrobić, by czas poświęcony procesowi oceny pracowniczej był współmierny do korzyści z niego uzyskiwanych. Kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry zarządzającej z tej tematyki uzupełniamy ponadto o szczególnie ważne w dzisiejszych czasach zagadnienie, jakim są oceny pracownicze w pandemicznych realiach.

Zamknięte szkolenie Human Resources System ocen pracowniczych i analiza danych to nowoczesny warsztat prowadzony w formule zamkniętego spotkania, co ułatwia zindywidualizowanie programu szkoleniowego i dostosowanie szczegółowych treści nauczania do preferencji, potrzeb i realnych problemów konkretnych firm oraz ich pracowników. Organizowane przez Human Skills zamknięte szkolenia HR dają ponadto naszym Klientom większą swobodę w zakresie wyboru terminu, agendy godzinowej i miejsca szkolenia.

Chcesz poprawić wydajność swoich pracowników i optymalnie wykorzystać dane pozyskane z oceny pracowniczej? Skontaktuj się z nami i pozwól nam zaprojektować szyty na miarę kurs, którego tematem jest efektywny system ocen pracowniczych lub zapisz siebie bądź swoich pracowników na szkolenie otwarte z tej tematyki (link)!

Cele i Korzyści

Przygotowane przez Human Skills szkolenia HR, których tematem jest efektywny system oceny pracowniczej, pozwalają skutecznie przygotować się do procesu oceniania i wykorzystania charakterystycznych dla niego narzędzi w celu podniesienia wydajności personelu zatrudnionego w firmie. Szkolenie HR System oceny pracowniczej i analiza danych to kompendium rzetelnej i fachowej wiedzy niezbędnej pracownikom kadr, kierownikom, liderom i właścicielom firm, którzy pragną w profesjonalny sposób analizować dane dotyczące efektywności pracowników i optymalnie wykorzystywać zdobytą wiedzę do poprawy wyników finansowych firmy, wzmocnienia zaangażowania personelu i jego rozwoju.

Nasze kursy HR uczą praktycznych umiejętności i podbudowują je merytoryczną i aktualną wiedzą. Szkolenia dla HR i kadry zarządzającej opracowane przez naszych ekspertów wyposażają Kursantów w kluczowe na stanowiskach liderów kompetencje związane z ocenianiem, takie jak: analiza i interpretacja wyników ocen okresowych na poziomie strategicznym, na poziomie zespołu i w odniesieniu do indywidualnych celów rozwojowych pracownika czy zastosowanie Box Performance Model w procesie oceniania. Kurs Human Resources System ocen pracowniczych bazuje na sprawdzonej wiedzy i nowoczesnych metodach – kształcimy kadry na miarę wyzwań XXI wieku!

Zamknięte szkolenia Human Resources są prowadzone przez uznanych i utytułowanych ekspertów, którzy na bieżąco udoskonalają program szkolenia, aby prowadzone przez Human Skills kursy HR i szkolenia działu personalnego precyzyjnie odpowiadały specyficznym potrzebom szkoleniowym naszych Kursantów. Zapewniamy naszym Klientom ponadto w pełni darmową opiekę merytoryczną również po zakończeniu kursu!
Zamknięte szkolenie Human Resources System ocen pracowniczych i analiza danych kończy się przyznaniem Uczestnikom kursu certyfikatu poświadczającego odbycie szkolenia HR w Human Skills!

Co zyskasz po ukończeniu szkolenia HR System ocen pracowniczych i analiza danych?

Zamknięte szkolenie HR System ocen pracowniczych i analiza danych wyposaży Cię w wiedzę o aktualnych trendach w ocenianiu pracowników i najskuteczniejszych nowoczesnych modelach oceniania kadr. Kursy HR z tej tematyki pozwolą Ci rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne do fachowej analizy wyników oceny okresowej i umiejętnego użycia zdobytej przez tę analizę wiedzy. Nasze szkolenia dla HR przygotują Cię do bycia dobrze zorientowanym, skutecznym i świadomym liderem, który wie, jak poprawić wydajność pracowników firmy w każdej sytuacji!

Kurs Human Resources System ocen pracowniczych wyposaży Cię w praktyczną wiedzę o:

 • wyzwaniach związanych z systemami ocen pracowniczych;
 • zastosowaniu Box Performance Model;
 • aktualnych trendach w zakresie zarządzania efektywnością pracowników.

W czasie szkolenia Human Resources System ocen pracowniczych i analiza danych poznasz walory Box Performance Model i nauczysz się korzystać z jego dobrodziejstw, by jeszcze mądrzej i skuteczniej zarządzać swoimi podwładnymi!

Kurs System ocen pracowniczych i analiza danych pozwoli Ci nabyć wyspecjalizowane umiejętności:

 • analizy wyników ocen okresowych na poziomie strategicznym;
 • interpretacji ocen okresowych na poziomie zespołu;
 • wykorzystania wyników ocen okresowych do wsparcia procesu rozwoju indywidualnego pracowników.

Nasze kursy HR, szkolenia działu personalnego i kadry kierowniczej doskonalą unikatowe umiejętności, których nie może zabraknąć żadnemu pracownikowi zarządzającemu zasobami ludzkimi ani skutecznemu liderowi.

Szkolenie Human Resources z oceny pracowniczej rozwinie u Ciebie unikalne kompetencje z zakresu:

 • strategicznego myślenia i działania w obszarze zarządzania efektywnością;
 • zastosowania narzędzi analitycznych w zarządzaniu zespołem.

W efekcie szkolenia HR System ocen pracowniczych i analiza danych podniesiesz swoje kwalifikacje i będziesz działał sprawniej i precyzyjniej w roli lidera.

Program Szkolenia

Program szkolenia HR System ocen pracowniczych i analiza danych zawsze staramy się dostosować do ujawnionych przed kursem i w czasie jego trwania potrzeb szkoleniowych firmy i jej pracowników. Szkolenie HR z obszaru oceniania możemy udoskonalić w razie potrzeby zarówno pod względem jego formy, jak i treści oraz stosowanych metod. Nasze zamknięte kursy HR dopasowujemy również do logistycznych preferencji naszych Klientów – zamówione u nas szkolenia dla HR mogą się odbyć w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie lub w siedzibie firmy Klienta. Kurs Human Resources możemy poprowadzić w najlepiej dopasowanym dla Klienta terminie oraz zmodyfikować w razie konieczności jego agendę godzinową.

Szkolenia Human Resources System ocen pracowniczych zostały zaplanowane jako jednodniowe intensywne kursy złożone z kilku modułów tematycznych. Na życzenie naszych Klientów projektowane na zamówienie kursy HR i szkolenia działu personalnego oraz ich zawartość programowa mogą jednak ulec przebudowaniu, np. poprzez rozszerzenie danego bloku tematycznego.

Szkolenie Human Resources System ocen pracowniczych i analiza danych kończy się wystawieniem Uczestnikom kursu certyfikatu poświadczającego odbycie specjalistycznego szkolenia HR z powyższej tematyki w centrum szkoleniowym Human Skills.

Szczegółowy program szkolenia HR System ocen pracowniczych i analiza danych

System ocen pracowniczych i analiza danych
Zamknięte szkolenie HR z tego obszaru obejmuje pracę nad kilkoma wytypowanymi przez naszego eksperta case studies, które najlepiej obrazują tajniki wykorzystania procesu oceny pracowniczej do podnoszenia efektywności indywidualnej i zbiorowej pracowników. Kursy HR System ocen pracowniczych i analiza danych nastawione są na rozwój praktycznych umiejętności: stopniowo wprowadzają nową tematykę, pogłębiając wiedzę o różnych modelach oceniania i ucząc ich praktycznego zastosowania. Nauka w czasie opisywanego zamkniętego szkolenia dla HR i kadr zarządzających odbywa się w czasie spotkania zaplanowanego na 1. dzień szkoleniowy. Kurs Human Resources System ocen pracowniczych budują 4. segmenty tematyczne.

Zamknięte kursy HR i szkolenia działu personalnego dopasowujemy pod względem programu, terminu i agendy godzinowej do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia Human Resources z systemu oceniania oraz analiza potrzeb Kursantów.

Moduł I. System ocen okresowych – wyzwania związane z systemem ocen pracowniczych:

 • Dlaczego potrzebujemy nowego podejścia?
 • Oceny pracownicze w realiach pandemicznych.
 • Zaangażowanie czasowe pracowników vs. oczekiwane efekty.

Moduł II. System ocen okresowych – metodologia i cykl procesu (aktualne trendy)

 • Rola HR i Liderów w procesie ocen pracowniczych.
 • Zakres i forma oceny.
 • Organizacja procesu w czasie.

Moduł III. System ocen okresowych – analiza danych na poziomie strategicznym

 • Box Performance Model – czym jest i jak go używać?
 • Praktyczne podejście do strategicznej analizy danych.
 • Case study – strategia dla organizacji.
 • Case study – strategia dla zespołu.

Moduł IV. System ocen okresowych – analiza danych na poziomie pracownika

 • Ocena pracowników a decyzje personalne.
 • Case study – analiza indywidualna.
 • Informacje zwrotne po ocenie okresowej.

Zakończenie szkolenia.
Kursy HR i szkolenia działu personalnego z zakresu systemu ocen okresowych kończą się podsumowaniem poruszanych zagadnień, a po ukończeniu warsztatu jego Uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczający, że przeszli oni profesjonalne szkolenie Human Resources System ocen pracowniczych i analiza danych w Human Skills.

Uwaga! Nasze szkolenia HR pozwalają Uczestnikom korzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami jeszcze przez miesiąc po ukończeniu kursu.

Eksperci