Jak mówić, żeby nas słuchano

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – Szkolenie zamknięte

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się , że jak tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu, oraz adekwatne korzystanie z narzędzi. Trzeba też wiedzieć, kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, wtedy warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. To szkolenie porządkuje wiedzę na temat motywacji obalając mity. Pokazuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział jak  działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Koncepcjach klasycznych i nowoczesnych odnoszących się do tematu motywacji.
 • 12 pytaniach które potrafią sprawić by najlepsi pracownicy pracowali dla nas.
 • Kotwicach motywacyjnych.
 • Tym jak budować komunikaty motywujące i jak unikać komunikatów demotywujących.
 • Modelach informacji zwrotnej.
 • Tym jak dyscyplinować pracowników.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania potrzeb motywacyjnych pracowników.
 • Stosowania narzędzi motywacyjnych adekwatnych do potrzeb pracowników.
 • Budowania nawyków.
 • Analizy 12 pytań Gallupa i ich zastosowania.
 • Tworzenia motywujących komunikatów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Diagnozą swojego zespołu i doboru odpowiednich narzędzi motywowania do osoby.
 • Udzielaniem motywującej i rozwojowej informacji zwrotnej.
 • Dobieraniem sankcji w sytuacji dyscyplinowania.
 • Prowadzeniem rozmów dyscyplinujących.

Program Szkolenia

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Klasyczne vs nowoczesne podejście do motywacji i motywowania.

 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących.
 • Klasyczne koncepcje motywacji.
 • Motywacja 3.0. wg Pinka.
 • Co robić gdy motywacja nie działa – czyli kiedy budować nawyki.
 • 7 nawyków skutecznego działania S.R. Covey.
 • 12 pytań Gallupa – czyli jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników.

Moduł II. Indywidualny klucz do motywacji.

 • Kotwice motywacyjne Scheina.
 • Diagnoza swoich kotwic.
 • Jak diagnozować swój zespół?
 • Bank działań́ motywacyjnych (co akcentować́ podczas rozmów z poszczególnymi osobami).
 • Lista zwrotów korzystnych i zakazanych.

Moduł III. Komunikacja motywująca.

 • Znaki rozpoznania warunkowe/ bezwarunkowe, pozytywne/negatywne.
 • Siła komunikatów (motywujące i demotywujące).
 • Informacja zwrotna – zasady.
 • Model informacji zwrotnej.
 • Pochwała.
 • Feedforward.

Moduł IV. Stawianie granic z feedbackiem.

 • Czy kara może być skuteczna? Sens kary.
 • Istota sankcji jak je stosować – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Dyscyplinowanie  w realności zawodowej uczestników.

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. 

Czas szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas