Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywowanie pracowników jest częstym tematem kursów. Nie ma w tym nic dziwnego – dobrze dobrane metody i techniki motywowania pracowników to najskuteczniejsze narzędzia poprawy efektywności zespołu i całej organizacji. Jednak często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się, że, gdy tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu oraz adekwatne korzystanie z narzędzi. Trzeba też dokładnie wiedzieć, co motywuje pracownika i co zrobić, gdy motywacja pracownika zupełnie nie zadziała. Warto wówczas sięgnąć m.in. po umiejętność budowania nawyków.

Szkolenie „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” porządkuje wiedzę na temat motywacji, obalając popularne mity. Kurs prezentuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer i lider będzie wiedział, jak działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia oraz jak motywować pracowników do pracy, by podjęte działania okazały się faktycznie skuteczne. W czasie warsztatu przećwiczymy w praktyce różne sposoby motywacji pracowników i pokażemy, jak dobierać właściwe metody motywowania pracowników, a zaproponowany przez nas trening oprzemy na przykładach wywiedzionych z doświadczeń Uczestników kursu, aby szkolenie w realny sposób przygotowało Kursantów do wzbogacenia ich warsztatu pracy i przełożyło się na rzeczywiste wyniki w ich codziennej pracy.

Zamknięty kurs „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” to wyspecjalizowane szkolenie projektowane na zamówienie, co oznacza, że dostosujemy jego zawartość merytoryczną i metodyczną oraz agendę do najważniejszych potrzeb szkoleniowych Klienta. Dopasujemy również formę szkolenia do oczekiwań zamawiających warsztat firm i organizacji. Szkolenie z motywowania i dyscyplinowania pracowników możemy zrealizować dla Państwa zarówno jako kurs stacjonarny, jak i komfortowe w organizacji szkolenie online.

Jako eksperci zaangażowani od wielu lat w profesjonalne kształcenie kadr, wiemy, że motywacja w pracy to podstawa sukcesów całej firmy, dlatego chcemy dzielić się ekspercką wiedzą z naszymi Klientami i odmitologizować zasady motywowania pracowników. Organizowane przez nas kursy to szkolenia projektowane i prowadzone przez doświadczoną kadrę trenerską, której specjalnością są: zarządzanie personelem, motywowanie i dyscyplinowanie pracowników oraz nowe koncepcje opisujące różne motywacje do pracy, skutecznie działające metody stymulowania pracowników do działania i zachęcania ich do stałego rozwoju i doskonalenia się.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły warsztatu i przeprowadzimy jego wycenę. Zapraszamy!

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie

Motywowanie pracowników jest częstym tematem kursów. Nie ma w tym nic dziwnego – dobrze dobrane metody i techniki motywowania pracowników to najskuteczniejsze narzędzia poprawy efektywności zespołu i całej organizacji. Jednak często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się, że, gdy tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu oraz adekwatne korzystanie z narzędzi. Trzeba też dokładnie wiedzieć, co motywuje pracownika i co zrobić, gdy motywacja pracownika zupełnie nie zadziała. Warto wówczas sięgnąć m.in. po umiejętność budowania nawyków.

Szkolenie „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” porządkuje wiedzę na temat motywacji, obalając popularne mity. Kurs prezentuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer i lider będzie wiedział, jak działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia oraz jak motywować pracowników do pracy, by podjęte działania okazały się faktycznie skuteczne. W czasie warsztatu przećwiczymy w praktyce różne sposoby motywacji pracowników i pokażemy, jak dobierać właściwe metody motywowania pracowników, a zaproponowany przez nas trening oprzemy na przykładach wywiedzionych z doświadczeń Uczestników kursu, aby szkolenie w realny sposób przygotowało Kursantów do wzbogacenia ich warsztatu pracy i przełożyło się na rzeczywiste wyniki w ich codziennej pracy.

Zamknięty kurs „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” to wyspecjalizowane szkolenie projektowane na zamówienie, co oznacza, że dostosujemy jego zawartość merytoryczną i metodyczną oraz agendę do najważniejszych potrzeb szkoleniowych Klienta. Dopasujemy również formę szkolenia do oczekiwań zamawiających warsztat firm i organizacji. Szkolenie z motywowania i dyscyplinowania pracowników możemy zrealizować dla Państwa zarówno jako kurs stacjonarny, jak i komfortowe w organizacji szkolenie online.

Jako eksperci zaangażowani od wielu lat w profesjonalne kształcenie kadr, wiemy, że motywacja w pracy to podstawa sukcesów całej firmy, dlatego chcemy dzielić się ekspercką wiedzą z naszymi Klientami i odmitologizować zasady motywowania pracowników. Organizowane przez nas kursy to szkolenia projektowane i prowadzone przez doświadczoną kadrę trenerską, której specjalnością są: zarządzanie personelem, motywowanie i dyscyplinowanie pracowników oraz nowe koncepcje opisujące różne motywacje do pracy, skutecznie działające metody stymulowania pracowników do działania i zachęcania ich do stałego rozwoju i doskonalenia się.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie ustalimy szczegóły warsztatu i przeprowadzimy jego wycenę. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Szkolenia poświęcone narzędziom motywowania i dyscyplinowania pracowników to kursy, dzięki którym Uczestnicy warsztatów nauczą się poprawnie dobierać i w świadomy sposób wykorzystywać elementarne instrumenty z obszaru zarządzania ludźmi – motywowanie, rozmowy kształtujące i oceniające oraz dyscyplinowanie to kluczowe elementy wywierania pozytywnego wpływu na pracowników i poziom efektywności ich działania. Przygotowane przez grono doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów kursy z motywowania pracowników prezentują sprawdzoną i usystematyzowaną wiedzę oraz rozwijają umiejętność wykorzystania jej w praktyce. Kursanci po zrealizowanym warsztacie będą mogli w codziennej pracy wpływać na zachowanie podwładnych, poziom ich zaangażowania oraz chęć do doskonalenia się na piastowanym stanowisku. Kursy zamknięte z powyższego tematu wyróżnia wysoka indywidualizacja – precyzyjnie dostosowujemy program, treści szkolenia i jego cele, aby warsztat miał dla zamawiających możliwie najwyższą wartość i koncentrował się na rozwiązywaniu realnych problemów, z jakimi borykają się w swej pracy Uczestnicy zajęć. Zamknięte kursy „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” możemy ponadto poprowadzić dla Państwa jako warsztaty stacjonarne lub nowoczesne i wygodne pod względem logistycznym szkolenia online. Kursy z obszaru motywowania realizowane jako szkolenia zamknięte uzupełniliśmy dodatkowo o program specjalnej opieki poszkoleniowej – wszyscy Uczestnicy szkolenia „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony eksperta prowadzącego kurs i w razie potrzeby skorzystać z darmowych e-konsultacji jeszcze przez miesiąc od chwili zakończenia zajęć. Wszystkie przygotowane przez nas szkolenia zamknięte dopełniamy ponadto ewaluacją. Gwarantujemy naszym Klientom wyjątkowo atrakcyjne ceny oraz indywidualną wycenę usług szkoleniowych. Nasze kursy mogą być również dofinansowywane ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

Jakie korzyści oferuje kurs zamknięty „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników”?

Dzięki szkoleniu z motywowania i dyscyplinowania Uczestnicy nabędą rzetelną wiedzę o:

 • koncepcjach klasycznych i nowoczesnych odnoszących się do motywacji;
 • 12 pytaniach, które potrafią sprawić, by najlepsi pracownicy pracowali dla nas;
 • kotwicach motywacyjnych;
 • tym, jak budować komunikaty motywujące i jak unikać komunikatów demotywujących;
 • modelach informacji zwrotnej;
 • tym, jak dyscyplinować pracowników.

 Kurs „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” rozwija praktyczne umiejętności:

 • rozpoznawania potrzeb motywacyjnych pracowników;
 • stosowania narzędzi motywacyjnych adekwatnych do potrzeb pracowników;
 • budowania nawyków;
 • analizy 12 pytań Gallupa i ich zastosowania;
 • tworzenia motywujących komunikatów.

Prezentowane szkolenie zamknięte pogłębia kluczowe dla liderów kompetencje związane z:

 • diagnozą zespołu i doboru odpowiednich narzędzi motywowania do osoby;
 • udzielaniem motywującej i wpływającej na rozwój informacji zwrotnej;
 • dobieraniem sankcji w sytuacji dyscyplinowania;
 • prowadzeniem rozmów dyscyplinujących.

Zamknięty kurs „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” koncentruje się na nauce stosowania najbardziej funkcjonalnych narzędzi kształtowania postaw pracowników i wpływania na ich zachowanie. Warsztat sięga po sprawdzone koncepcje, pokazuje, jak umiejętnie wykorzystać je w codziennej pracy lidera i skutecznie kształtować motywację pracowników do pracy oraz stymulować ich do rozwoju na rzecz organizacji.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA MOTYWOWANIE I DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kurs „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” realizowany jako stacjonarne szkolenie może się odbyć w wybranym przez Klienta miejscu bądź na terenie naszego nowocześnie zaaranżowanego centrum szkoleniowego w śródmieściu Warszawy. Zgromadzeni w naszej placówce Kursanci korzystający ze szkolenia z motywowania i dyscyplinowania pracowników mogą liczyć na wsparcie ze strony naszej kadry w każdej sytuacji, naszą gościnność, a także doskonałe warunki do nauki. W ramach opłaty za kurs oferujemy Uczestnikom warsztatu poczęstunek serwowany w czasie porannej przerwy, a także obiad, na który zaprosimy Kursantów do zlokalizowanej w naszym sąsiedztwie restauracji. Program prezentowanego szkolenia zakłada intensywny jednodniowy trening, który rozpoczyna się rano, a kończy w godzinach popołudniowych. Dokładna agenda szkolenia, podobnie jak jego program i zawartość merytoryczna jest każdorazowo ustalana z zamawiającym kurs. Ponieważ szkolenie zamknięte „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” jest kursem projektowanym na indywidualne zamówienie, dostępny poniżej program warsztatu może różnić się od realizowanego dla konkretnej grupy Kursantów. Szkolenie z motywowania i dyscyplinowania składa się z 4 bloków tematycznych, a jego finałem jest panel podsumowujący kurs, podczas którego Kursanci będą mogli usystematyzować wiedzę, a także uzyskać rekomendacje trenera dotyczące dalszych kroków szkoleniowych. Wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie otrzymają od nas pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęte darmową opieką poszkoleniową.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników”

Kurs z motywowania i dyscyplinowania pracowników przebiega zgodnie z programem prezentowanym poniżej lub w zgodzie z jego zoptymalizowaną wersją projektowaną z uwzględnieniem ujawnionych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Standardowo kurs „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” realizowany jest w ciągu jednego dnia, a sesja szkoleniowa trwa co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami na relaks i posiłki. Kurs zamknięty rozpoczyna się od sekcji poświęconej diagnozie, omówieniu celów kursu i sprawom organizacyjnym. Ponieważ zamknięte szkolenie z powyższego tematu ma charakter warsztatowy, zajęcia zdominowane są przez aktywizujące metody nauczania, zadania praktyczne oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby szkolenia ćwiczenia. Warsztat stacjonarny „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” wykorzystuje nowatorskie i atrakcyjne dla Uczestników techniki nauczania i formy pracy, a także realizuje filozofię sformułowaną w modelu Activity Based Learning i cyklu Kolba. W czasie kursu koncentrujemy się na działaniu i uczymy wykorzystywać narzędzia motywowania, oceniania i korygowania postępowania pracowników w praktyce. Szkolenie dopasowujemy również pod kątem przykładów, zagadnień i analiz – wszystko po to, by trening był dopasowany do potrzeb Kursantów i maksymalnie efektywny. Kurs kończymy wnikliwą ewaluacją zrealizowanego programu. Na życzenie Kursantów trener prowadzący warsztat służy pomocą przy ustaleniu optymalnej ścieżki dalszego rozwoju kompetencji zawodowych Uczestników szkolenia.

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Rozpoczęcie kursu: Powitanie i sprawy organizacyjne. Analiza potrzeb szkoleniowych Kursantów z omówieniem celów kursu i jego planu. Kontrakt.

Moduł I. Klasyczne vs nowoczesne podejście do motywacji i motywowania

 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących.
 • Klasyczne koncepcje motywacji.
 • Motywacja 3.0. wg Pinka.
 • Co robić, kiedy motywacja nie działa? – (budowanie nawyków).
 • 7 nawyków skutecznego działania w koncepcji S.R. Covey.
 • 12 pytań Gallupa – czyli, jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników?

Moduł II. Indywidualny klucz do motywacji

 • Kotwice motywacyjne Scheina.
 • Diagnoza osobistych kotwic.
 • Jak diagnozować zespół?
 • Bank działań motywacyjnych – co i jak akcentować podczas rozmów z poszczególnymi osobami?
 • Lista zwrotów korzystnych oraz sformułowań zakazanych.

Moduł III. Komunikacja motywująca

 • Znaki rozpoznania warunkowe/bezwarunkowe oraz pozytywne/negatywne.
 • Siła komunikatów (komunikaty motywujące i demotywujące).
 • Informacja zwrotna – zasady świadomego formułowania komunikatów.
 • Model informacji zwrotnej.
 • Pochwała.
 • Feedforward.

Moduł IV. Stawianie granic z feedbackiem

 • Czy kara może być skuteczna? Dyskusja na temat sensu kary.
 • Istota sankcji i reguły ich stosowania (bank sankcji).
 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Dyscyplinowanie w praktyce dnia codziennego Uczestników kursu.

Zakończenie warsztatu. Podsumowanie zaprezentowanej wiedzy i jej usystematyzowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. Ewentualne rekomendacje trenerskie. Ewaluacja przeprowadzonego szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA MOTYWOWANIE I DYSCYPLINOWANIE PRACOWNIKÓW – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online z obszaru motywowania pracowników oraz metod korygowania ich zachowania to praktyczny kurs realizowany w formie spotkań w czasie rzeczywistym organizowanych na platformach internetowych Zoom/Clickmeeting. Zdalny wariant szkolenia sprzyja oszczędności czasu i pozostawia Kursantom dużą swobodę w zakresie wyboru miejsca szkolenia i jego okoliczności. Aby wziąć udział w zdalnym warsztacie „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” nie są ponadto potrzebne żadne specjalne umiejętności techniczne ani szczególne wyposażenie. Do nauki wystarczy urządzenie zdolne zawiązać połączenie video online oraz dostęp do internetu. Kurs online w formule zamkniętej jest każdorazowo optymalizowany tak, by jego forma, zawartość merytoryczna i metodyczna oraz agenda maksymalnie odpowiadała potrzebom Klienta zamawiającego szkolenie. Standardowy program prezentowanego szkolenia zakłada intensywny jednodniowy trening, który rozpoczyna się rano, a kończy w godzinach popołudniowych. Ponieważ kurs „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” w formule zamkniętej jest szkoleniem projektowanym na indywidualne zamówienie, widoczny niżej program warsztatu może różnić się od realizowanego w czasie warsztatu dla konkretnej grupy szkoleniowej. Zamknięty kurs z motywowania i dyscyplinowania budują 4 bloki tematyczne, a finałem treningu jest panel podsumowujący warsztat, podczas którego Uczestnicy szkolenia będą mogli usystematyzować wiedzę, a także uzyskać rekomendacje eksperta prowadzącego zajęcia dotyczące dalszych kroków szkoleniowych. Kursanci zapisani na szkolenie online „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci nieodpłatnie specjalną zdalną opieką poszkoleniową.

Ramowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników”

Szkolenie online poświęcone nauce stosowania narzędzi motywowania i kształtowania postaw pracowników odbywa się zgodnie z planem widocznym poniżej lub jego wariantywną wersją opracowaną z uwzględnieniem faktycznych potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy realizującej kurs. Szkolenia zamknięte „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” zostały zaprojektowane jako jednodniowe kursy trwające minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Zdalny kurs z powyższego tematu realizowany na zamówienie rozpoczyna się sekcją, która służy diagnozie i omówieniu celów kursu oraz jego planu. Ponieważ kurs online „Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników” ma charakter warsztatów, w czasie zajęć wykorzystywane są głównie aktywizujące metody nauczania nastawione na trening poprzez działanie, różnorodne zadania praktyczne oraz ćwiczenia stworzone specjalnie na potrzeby prezentowanego kursu. Kurs online z motywowania i dyscyplinowania pracowników korzysta z nowych, atrakcyjnych form nauczania oraz zdobyczy metodycznych sformułowanych w koncepcji cyklu Kolba i modelu Activity Based Learning. Kurs zdominowany jest przez różne formy treningu wykorzystania w praktyce różnorodnych instrumentów motywowania, oceniania i korygowania podwładnych. Kurs jest przez naszych ekspertów dostosowywany także w zakresie prezentowanych treści, przykładów czy omawianych case studies. Naszym priorytetem jest to, by Kursanci otrzymali precyzyjne wsparcie, a trening umiejętności był maksymalnie użyteczny i efektywny. Warsztat w fazie podsumowania dopełniamy dodatkowo na życzenie Kursantów pakietem rekomendacji dotyczących optymalnych przyszłych kroków szkoleniowych dla Uczestników szkolenia. Każdy warsztat online z prezentowanej tematyki kończy się ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

Rozpoczęcie szkolenia: Część poświęcona sprawom organizacyjnym i powitanie Uczestników. Diagnoza potrzeb szkoleniowych, omówienie celów szkolenia oraz jego programu. Sporządzenie kontraktu.

Moduł I. Nowoczesne vs klasyczne podejście do motywowania i motywacji

 • Sytuacje motywujące i demotywujące oraz ich charakterystyka.
 • Motywacja w ujęciu klasycznych koncepcji.
 • Motywacja 3.0. wg Pinka.
 • Co robić, kiedy motywacja nie działa? – (budowanie nawyków).
 • 7 nawyków skutecznego działania (koncepcja S.R. Covey).
 • Jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników? (12 pytań Gallupa).

Moduł II. Indywidualny klucz do motywacji

 • Kotwice motywacyjne Scheina.
 • Kotwice osobiste – diagnoza własnych kotwic. Omówienie.
 • W jaki sposób diagnozować zarządzany zespół?
 • Co i jak akcentować podczas rozmów z poszczególnymi pracownikami? – bank działań motywacyjnych.
 • Lista sformułowań zakazanych i zwrotów korzystnych.

Moduł III. Komunikacja motywująca

 • Znaki rozpoznania pozytywne/negatywne oraz warunkowe/bezwarunkowe.
 • Komunikaty motywujące i demotywujące oraz ich siła.
 • Informacja zwrotna – reguły świadomego formułowania komunikatów.
 • Model informacji zwrotnej.
 • Pochwała.
 • Feedforward.

Moduł IV. Stawianie granic z feedbackiem

 • Sens kary. Czy kary mogą być skuteczne?
 • Istota sankcji oraz reguły ich stosowania (bank sankcji).
 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Dyscyplinowanie w praktyce dnia codziennego Kursantów.

Zakończenie kursu. Usystematyzowanie i podsumowanie zaprezentowanych zagadnień. Sesja pytań i odpowiedzi. Ewaluacja przeprowadzonego warsztatu. Ewentualne sugestie trenerskie dotyczące dalszych kroków szkoleniowych.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

delegowanie zadań

Delegowanie w pracy lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Budowanie zaangażowania w zespołach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Akademia lidera zespołu szkolenie

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Oba szkolenia cieszyły się dużym uznaniem uczestników, głównie z uwagi na bardzo profesjonalnego i doświadczonego trenera, ciekawy program szkoleń, kompleksowo opracowane materiały szkoleniowe, umiejętny i interesujący sposób prezentacji materiału szkoleniowego oraz wysoką merytorykę warsztatów. Na uwagę zasługuje również strona organizacyjna szkoleń, dostosowanie się do programu szkoleń i do zaproponowanych terminów.

Beata Makuch, Dyrektor

Ełckie Centrum Kultury

„Szkolenie z motywowania jest kluczowym szkoleniem, które powinien odbyć każdy lider zespołu. Kiedy motywowanie finansowe nie wystarczy albo nie jest możliwe, wiedza na temat tego, jak utrzymać zaangażowanie pracownika jest kluczowa.”

„Opłaca się wziąć udział w tym szkoleniu, zamiast tracić czas na samodzielne próby motywowania.”

„Szkolenie niezbędne w aktualnych czasach. Polecam.”

„Trenerka bardzo merytorycznie podchodzi do tematu – otrzymałem pełen przekrój wiedzy z zakresu motywowania.”

„Cenne uwagi związane z tym, kiedy można pracownika jeszcze bardziej zdemotywować.”

„Wszystko na bardzo wysokim poziomie, a sposób prowadzenia zajęć przez trenera profesjonalny.”

„Przydatne treści szkolenia: kotwice, stan zadowolenia, niezadowolenia; stawianie granic – wykorzystam w praktyce.”

„Przydatne treści szkolenia: sposoby komunikacji – pozytywna/negatywna; aspekt asertywności; ustrukturyzowanie wiedzy.”

„Przydatne treści szkolenia: Etapy motywacji w zespole, komunikacja; Motywacja DNA; Szkolenie w sposób interesujący omówiono sposoby motywowania w zależności od indywidualnych potrzeb; Każde zagadnienie było interesujące”

Klienci

Szkolenia z zakresu: Motywowanie pracowników firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: PKO, PZU, JMD, Vimana, Yves Rocher, Biogened, Peak Packaging Poland Sp. z o.o., Zdrojowa Hotels Cenral Pomerania Sp. z o.o., Smyk, Polregio, Crido Doradztwo A. Puncewicz, Canum Amicus, CBRE Business Services Organisation Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Ministerstwo Infrastruktury, BNP Paribas Bank Polska S.A., Eryk Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas