Jak mówić, żeby nas słuchano

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się , że jak tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu, oraz adekwatne korzystanie z narzędzi. Trzeba też wiedzieć, kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, wtedy warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. To szkolenie porządkuje wiedzę na temat motywacji obalając mity. Pokazuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział jak  działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia.

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jak mówić, żeby nas słuchano

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się , że jak tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu, oraz adekwatne korzystanie z narzędzi. Trzeba też wiedzieć, kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, wtedy warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. To szkolenie porządkuje wiedzę na temat motywacji obalając mity. Pokazuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział jak  działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Koncepcjach klasycznych i nowoczesnych odnoszących się do tematu motywacji.
 • 12 pytaniach które potrafią sprawić by najlepsi pracownicy pracowali dla nas.
 • Kotwicach motywacyjnych.
 • Tym jak budować komunikaty motywujące i jak unikać komunikatów demotywujących.
 • Modelach informacji zwrotnej.
 • Tym jak dyscyplinować pracowników.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Rozpoznawania potrzeb motywacyjnych pracowników.
 • Stosowania narzędzi motywacyjnych adekwatnych do potrzeb pracowników.
 • Budowania nawyków.
 • Analizy 12 pytań Gallupa i ich zastosowania.
 • Tworzenia motywujących komunikatów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Diagnozą swojego zespołu i doboru odpowiednich narzędzi motywowania do osoby.
 • Udzielaniem motywującej i rozwojowej informacji zwrotnej.
 • Dobieraniem sankcji w sytuacji dyscyplinowania.
 • Prowadzeniem rozmów dyscyplinujących.

Program Szkolenia

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Klasyczne vs nowoczesne podejście do motywacji i motywowania.

 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących.
 • Klasyczne koncepcje motywacji.
 • Motywacja 3.0. wg Pinka.
 • Co robić gdy motywacja nie działa – czyli kiedy budować nawyki.
 • 7 nawyków skutecznego działania S.R. Covey.
 • 12 pytań Gallupa – czyli jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników.

Moduł II. Indywidualny klucz do motywacji.

 • Kotwice motywacyjne Scheina.
 • Diagnoza swoich kotwic.
 • Jak diagnozować swój zespół?
 • Bank działań́ motywacyjnych (co akcentować́ podczas rozmów z poszczególnymi osobami).
 • Lista zwrotów korzystnych i zakazanych.

Moduł III. Komunikacja motywująca.

 • Znaki rozpoznania warunkowe/ bezwarunkowe, pozytywne/negatywne.
 • Siła komunikatów (motywujące i demotywujące).
 • Informacja zwrotna – zasady.
 • Model informacji zwrotnej.
 • Pochwała.
 • Feedforward.

Moduł IV. Stawianie granic z feedbackiem.

 • Czy kara może być skuteczna? Sens kary.
 • Istota sankcji jak je stosować – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących.
 • Dyscyplinowanie  w realności zawodowej uczestników.

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. 

Czas szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie z motywowania jest kluczowym szkoleniem, które powinien odbyć każdy lider zespołu. Kiedy motywowanie finansowe nie wystarczy albo nie jest możliwe, wiedza na temat tego, jak utrzymać zaangażowanie pracownika jest kluczowa.

Opłaca się wziąć udział w tym szkoleniu, zamiast tracić czas na samodzielne próby motywowania.

Szkolenie niezbędne w aktualnych czasach. Polecam.

Trenerka bardzo merytorycznie podchodzi do tematu – otrzymałem pełen przekrój wiedzy z zakresu motywowania.

Cenne uwagi związane z tym, kiedy można pracownika jeszcze bardziej zdemotywować.

Klienci

Szkolenia z zakresu: Motywowanie pracowników firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BRE, PKO, PZU, JMD, Vimana, Yves Rocher, Biogened, Peak Packaging Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas