Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników

Wprowadzenie

Często przypisujemy motywacji zbyt duże zasługi. Wydaje nam się , że jak tylko będziemy znali odpowiednie magiczne techniki, wtedy zawsze będzie chciało nam się chcieć. Nic bardziej mylnego. Motywacja to przede wszystkim znajomość siebie i zespołu, oraz adekwatne korzystanie z narzędzi. Trzeba też wiedzieć, kiedy motywacja zupełnie nie zadziała, wtedy warto sięgnąć do umiejętności budowania nawyków. To szkolenie porządkuje wiedzę na temat motywacji obalając mity. Pokazuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym każdy menedżer będzie wiedział jak  działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia.

 

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Koncepcjach klasycznych i nowoczesnych odnoszących się do tematu motywacji
 • 12 pytaniach które potrafią sprawić by najlepsi pracownicy pracowali dla nas
 • Kotwicach motywacyjnych
 • Tym jak budować komunikaty motywujące i jak unikać komunikatów demotywujących
 • Modelach informacji zwrotnej
 • Tym jak dyscyplinować pracowników

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania potrzeb motywacyjnych pracowników
 • Stosowania narzędzi motywacyjnych adekwatnych do potrzeb pracowników
 • Budowania nawyków
 • Analizy 12 pytań Gallupa i ich zastosowania
 • Tworzenia motywujących komunikatów

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Diagnozą swojego zespołu i doboru odpowiednich narzędzi motywowania do osoby
 • Udzielaniem motywującej i rozwojowej informacji zwrotnej
 • Dobieraniem sankcji w sytuacji dyscyplinowania
 • Prowadzeniem rozmów dyscyplinujących
 

Program szkolenia 

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I Klasyczne vs nowoczesne podejście do motywacji i motywowania

 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących
 • Klasyczne koncepcje motywacji
 • Motywacja 3.0. wg Pinka
 • Co robić gdy motywacja nie działa – czyli kiedy budować nawyki
 • 7 nawyków skutecznego działania S.R. Covey
 • 12 pytań Gallupa – czyli jak skupiać wokół siebie najlepszych pracowników

Moduł II Indywidualny klucz do motywacji

 • Kotwice motywacyjne Scheina
 • Diagnoza swoich kotwic
 • Jak diagnozować swój zespół?
 • Bank działań́ motywacyjnych (co akcentować́ podczas rozmów z poszczególnymi osobami)
 • Lista zwrotów korzystnych i zakazanych

Moduł III Komunikacja motywująca

 • Znaki rozpoznania warunkowe/ bezwarunkowe, pozytywne/negatywne
 • Siła komunikatów (motywujące i demotywujące)
 • Informacja zwrotna – zasady
 • Model informacji zwrotnej
 • Pochwała
 • Feedforward

Moduł IV Stawianie granic z feedbackiem

 • Czy kara może być skuteczna? Sens kary.
 • Istota sankcji jak je stosować – bank sankcji
 • Cykl rozmów dyscyplinujących
 • Dyscyplinowanie  w realności zawodowej uczestników

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. 

Czas szkolenia: 1 dzień

 

TRENERZY

 

 
 

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?:

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

Przebieg projektu zostanie możliwie elastycznie dostosowany do realiów i możliwości Twojej organizacji.

Do przeprowadzenia Twojego projektu zarekomendujemy odpowiedniego Trenera, bazując na jego doświadczeniu zawodowym, praktyce tematyki szkolenia, wykształceniu i stylu trenerskim.

Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

Na każdym etapie projektu, masz możliwość konsultacji z trenerem.

Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w wysoce interaktywnej formie warsztatowej.

W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników