BUDOWANIE ZAANGAŻOWANYCH ZESPOŁÓW

Wprowadzenie

Nowoczesne technologie, takie jak automatyzacja procesów, digitalizacja i wydajne narzędzia zdalnej komunikacji, wkraczają we wszystkie obszary biznesu. Ciągle jednak najważniejszym czynnikiem sukcesu są ludzie: ich kreatywność i zaangażowanie. Szczególną rolę odgrywa umiejętność współpracy w zespole i motywowania jego członków do realizacji wspólnych celów.

Cele Szkolenia

 • Zdiagnozować poziom rzeczywistej współpracy w zespole i jej możliwy potencjał.
 • Zbudować lepsze relacje z interesariuszami i członkami zespołu.
 • Zweryfikować i usprawnić organizację pracy zespołu.
 • Zapewnić właściwe monitorowanie i kontrolę działań  we współpracy z członkami zespołu.
 • Rozpoznawać typy osobowości współpracowników dopasować style komunikacji.
 • Promować identyfikację członków zespołu z celami organizacji.
 • Wzmocnić synergię i efektywność zespołu.

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I Wprowadzenie

 • Definicja Zespołu
 • Warunki dobrej współpracy w kontekście Misji i celów organizacji
 • Informacja zwrotna w Zespole – ćwiczenie
 • Jak postrzegasz Twój Zespół – metafory

Moduł II Atrybuty członka zespołu

 • Kompetencje, kwalifikacje i wiedza
 • Doświadczenie zawodowe
 • Preferencje osobowościowe
 • Potencjał i automotywacja

Moduł IV Warunki dobrej współpracy w zespole

 • Zgodność celów (indywidualnych, zespołowych
  i organizacyjnych)
 • Wzajemna wiedza o sobie (w kontekście indywidualnych atrybutów członków zespołu)
 • Postawy i wspólne wartości
 • Współdziałanie (w realnych sytuacjach w pracy)

Moduł V Organizacja pracy zespołu 

 • Atrakcyjność celów zespołu w kontekście celów indywidualnych
 • Macierz zadań i odpowiedzialności w strukturze hierarchicznej
 • Listy zadań i role w projektach zwinnych
 • Metody monitorowania i kontroli wyników

Moduł VI Efektywność indywidualna członka zespołu

 • Percepcja –  różne postrzeganie ludzi i otoczenia biznesowego
 • Preferencje – subiektywne podejście do zadań i ludzi
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron
 • różne podejścia do realizacji zadań

Moduł VII Mapa Zespołu 

 • Wymiar kompetencji
 • Wymiar motywacji i zaangażowania
 • Wymiar typu osobowości
 • Różnice kulturowe
 • Rozpoznawanie stylów poznawczych w kontaktach ze współpracownikami
 • Obszary funkcjonowania zespołu, które wymagają więcej uwagi
 • Akomodacja zachowań wobec członków zespołu

Moduł VIII Analiza interesariuszy

 • Definicja interesariusza wewnętrznego i zewnętrznego
 • Pozyskiwanie informacji o celach i oczekiwaniach interesariuszy
 • Mapowanie interesariuszy
 • Wywieranie wpływu

Moduł IX Budowanie lepszej komunikacji

 • Udzielanie informacji zwrotnej (metoda 4P)
 • Informacja zwrotne od zespołu  – obszar mocnych
  i słabych stron
 • Zasady komunikacji z różnymi osobowościami 
 • Kluczowe wartości, które wnoszą do Zespołu wszyscy jego Członkowie
 • Tworzenie praktycznych planów komunikacji wg metody „Kontynuuj, Start, Stop”

Moduł X Kultura organizacyjna  zespołu

 • Model efektywności zespołu: Proces, Koncentracja, Synchronizacja, Klimat
 • Fundamenty pracy zespołowej wg Patrick’a Lencioni’ego: Zaufanie, Twórczy konflikt, Zaangażowanie, Odpowiedzialność, Dbałość o wyniki
 • Dyskusja kierowana na temat współpracy w zespołach i kultury organizacyjnej

Podsumowanie szkolenia, Osobiste Plany Działania.

Czas szkolenia: 2 dni

TRENERZY

KLIENCI

Szkolenia z zakresu zarządzani zespołem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska.

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANYCH ZESPOŁÓW