angażowanie i motywacja pracowników

Budowanie zaangażowania w zespołach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Dostępne na zamówienie szkolenia poświęcone wzmacnianiu zaangażowania pracowników to wyspecjalizowane kursy, które doskonalą umiejętności kluczowe dla liderów nowocześnie zarządzanych organizacji. Zaangażowanie pracowników to atrybut, bez którego firma nie jest w stanie osiągać sukcesów, a umiejętność kształtowania motywacji i chęci do współtworzenia i współodpowiedzialności za realizację celów biznesowych firmy nie jest zdolnością łatwą do wypracowania. Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia „Budowanie zaangażowania w zespołach” wyposażają liderów i kierowników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które najskuteczniej wpływają na aktywność i entuzjazm pracowników. Prezentowane zamknięte szkolenie bierze przy tym pod uwagę specyficzne cechy zamawiającej kurs organizacji, konkretne potrzeby jej managerów, a także realia, w jakich zarządzają oni zespołami oraz szczególne cechy tych zespołów.

Zamknięte kursy „Budowanie zaangażowania w zespołach” są dostępne w naszej ofercie zarówno jako wygodne i ekonomiczne szkolenia online, jak i klasyczne stacjonarne kursy realizowane w naszej siedzibie lub miejscu wskazanym przez Klienta. Możliwość wyboru różnych wariantów warsztatu pozwala Kursantom i ich pracodawcom na swobodne decydowanie o tym, w jakich okolicznościach i w jakich warunkach będzie przebiegać trening. Niezależnie od formuły kursu, wszystkie kursy z obszaru budowania zaangażowania pracowników są nastawione na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie pozwala więc nie tylko zdobyć niezbędną dla lidera wiedzę, ale i umiejętnie wykorzystać ją w działaniu.

Nowoczesne technologie, takie jak automatyzacja procesów, digitalizacja i wydajne narzędzia zdalnej komunikacji, wkraczają we wszystkie obszary biznesu. Ciągle jednak najważniejszym czynnikiem sukcesu są ludzie: ich kreatywność i zaangażowanie. Szczególną rolę w nowoczesnych organizacjach odgrywa dziś umiejętność współpracy w zespole i zdolność motywowania jego członków do realizacji wspólnych celów. Szkolenia dla kadry „Budowanie zaangażowania w zespołach” to unikatowe programy rozwojowe, które pozwalają liderom i kierownikom wspiąć się na wyższy poziom kompetencji decydujących o poziomie zaangażowania pracowników, ich chęci do poświęcenia, rozwoju i podejmowania nowych wyzwań. Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie to skuteczny sposób na wzmocnienie synergii i efektywności zespołu, które przybliżą firmę do realizacji zakładanych przez nią celów. Zamknięte szkolenie z powyższej tematyki polecamy wszystkim firmom i organizacjom, które chcą wzmocnić potencjał swoich pracowników, zbudować ich lojalność i mądrze motywować ich do pracy.

Budowanie zaangażowania w zespołach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Dostępne na zamówienie szkolenia poświęcone wzmacnianiu zaangażowania pracowników to wyspecjalizowane kursy, które doskonalą umiejętności kluczowe dla liderów nowocześnie zarządzanych organizacji. Zaangażowanie pracowników to atrybut, bez którego firma nie jest w stanie osiągać sukcesów, a umiejętność kształtowania motywacji i chęci do współtworzenia i współodpowiedzialności za realizację celów biznesowych firmy nie jest zdolnością łatwą do wypracowania. Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia „Budowanie zaangażowania w zespołach” wyposażają liderów i kierowników w wiedzę i praktyczne umiejętności, które najskuteczniej wpływają na aktywność i entuzjazm pracowników. Prezentowane zamknięte szkolenie bierze przy tym pod uwagę specyficzne cechy zamawiającej kurs organizacji, konkretne potrzeby jej managerów, a także realia, w jakich zarządzają oni zespołami oraz szczególne cechy tych zespołów.

Zamknięte kursy „Budowanie zaangażowania w zespołach” są dostępne w naszej ofercie zarówno jako wygodne i ekonomiczne szkolenia online, jak i klasyczne stacjonarne kursy realizowane w naszej siedzibie lub miejscu wskazanym przez Klienta. Możliwość wyboru różnych wariantów warsztatu pozwala Kursantom i ich pracodawcom na swobodne decydowanie o tym, w jakich okolicznościach i w jakich warunkach będzie przebiegać trening. Niezależnie od formuły kursu, wszystkie kursy z obszaru budowania zaangażowania pracowników są nastawione na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie pozwala więc nie tylko zdobyć niezbędną dla lidera wiedzę, ale i umiejętnie wykorzystać ją w działaniu.

Nowoczesne technologie, takie jak automatyzacja procesów, digitalizacja i wydajne narzędzia zdalnej komunikacji, wkraczają we wszystkie obszary biznesu. Ciągle jednak najważniejszym czynnikiem sukcesu są ludzie: ich kreatywność i zaangażowanie. Szczególną rolę w nowoczesnych organizacjach odgrywa dziś umiejętność współpracy w zespole i zdolność motywowania jego członków do realizacji wspólnych celów. Szkolenia dla kadry „Budowanie zaangażowania w zespołach” to unikatowe programy rozwojowe, które pozwalają liderom i kierownikom wspiąć się na wyższy poziom kompetencji decydujących o poziomie zaangażowania pracowników, ich chęci do poświęcenia, rozwoju i podejmowania nowych wyzwań. Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie to skuteczny sposób na wzmocnienie synergii i efektywności zespołu, które przybliżą firmę do realizacji zakładanych przez nią celów. Zamknięte szkolenie z powyższej tematyki polecamy wszystkim firmom i organizacjom, które chcą wzmocnić potencjał swoich pracowników, zbudować ich lojalność i mądrze motywować ich do pracy.

Cele i Korzyści

Szkolenia „Budowanie zaangażowania w zespołach” realizowane na zamówienie przygotowują liderów i kierowników do skutecznego zarządzania zespołem poprzez działania motywujące i silnie angażujące zespół w realizację powierzonych mu zadań. Opracowane przez naszych ekspertów zamknięte kursy z tego obszaru skupiają się na wyposażeniu managerów w narzędzia diagnostyczne i analityczne, które pozwalają monitorować poziom zaangażowania pracowników oraz skutecznie na niego wpływać. Podczas prezentowanego szkolenia wytrenujemy również umiejętności pozwalające wzmacniać pozytywne relacje w zespole, usprawniać organizację pracy zespołu, tworzyć synergię między jego członkami i motywować ich do kreatywnego i efektywnego działania. Oferowane przez nas szkolenie ma charakter zindywidualizowanego warsztatu – w toku kursu trenujemy te umiejętności, które są dla danej grupy Kursantów najbardziej przydatne w ich pracy. Precyzyjne dostosowanie programu i celów szkolenia jest możliwe dzięki temu, że wszystkie szkolenia online oraz warsztaty stacjonarne standardowo otwieramy diagnozą potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów i nim rozpoczniemy trening, doskonale wiemy, jakim celom ma on służyć. Kurs zamknięty „Budowanie zaangażowania w zespołach” ma na celu praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie bazuje na teorii, ale dominują w nim ćwiczenia i aktywizujące metody pracy. Szkolenia dla kadry uzupełniamy dodatkowo nieodpłatną sesją e-konsultacji z trenerem dostępną aż przez miesiąc po ukończeniu kursu. Zamknięte szkolenie z kompetencji kierowniczych związanych z motywowaniem i angażowaniem pracowników realizujemy w formule zdalnej i stacjonarnej. Stacjonarne szkolenie „Budowanie zaangażowania w zespołach” możemy poprowadzić dla Państwa w naszej warszawskiej siedzibie lub w innym wskazanym przez Państwa miejscu. W pełni dostosowujemy również termin i agendę kursu do oczekiwań i potrzeb Klienta zamawiającego kurs, niezależnie, czy będzie to wariant klasycznego szkolenia, czy warsztat online.

Jakie korzyści oferują „Budowanie zaangażowania w zespołach”?

Zamknięte kursy z powyższej tematyki to profesjonalne szkolenia dla managerów – trening prowadzony jest przez ekspertów specjalizujących się w projektach szkoleniowych dedykowanych managerom, którzy dysponują wyspecjalizowaną wiedzą i dużym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania. Zaprojektowane przez naszych trenerów szkolenie menadżerskie „Budowanie zaangażowania w zespołach” ma charakter warsztatu o wysokim stopniu indywidualizacji programu. Zarówno zamknięte szkolenia online, jak i stacjonarne kursy z budowania zaangażowania pracowników poprzedzamy wnikliwą diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, dzięki czemu możemy w treningu skoncentrować się na tym, co naprawdę ważne dla Kursantów i najbardziej przyda się w ich codziennej pracy. W programie warsztatu uwzględniamy specyfikę organizacji, a także dostosowujemy przykłady i ćwiczenia do realiów, w jakich liderzy obecni na kursie zarządzają swoimi zespołami. Zamknięte kursy „Budowanie zaangażowania w zespołach” z naszej oferty to szkolenia o najwyższym standardzie potwierdzonym przez liczne wyróżnienia i certyfikaty, a jakość i efektywność prowadzonych przez nas kursów są wyróżnikami Human Skills na rynku profesjonalnych szkoleń.

Kurs „Budowanie zaangażowania w zespołach” wyposaża Uczestników w pogłębioną wiedzę o:

 • narzędziach monitorowania zaangażowania pracowników;
 • regułach budowania dobrych relacji w zespole;
 • zasadach weryfikowania i usprawniania organizacji pracy zespołu;
 • typach osobowości pracowników i preferowanych przez nich stylach komunikacji;
 • metodach wzmacniania synergii i efektywności zespołu.

Prezentowany kurs nastawiony jest na wszechstronne doskonalenie umiejętności – szkolenie obejmuje wiele istotnych dla efektywności lidera obszarów działania: komunikację, efektywną organizację pracy, tworzenie atmosfery współpracy, wzmacnianie motywacji, indywidualizację narzędzi zarządzania personelem.

Szkolenia poświęcone zaangażowaniu kształcą praktyczne umiejętności:

 • monitorowania i analizowania poziomu motywacji i zaangażowania pracowników;
 • kształtowania efektywnej i opartej na dobrych relacjach kultury organizacyjnej zespołu;
 • indywidualizowania strategii komunikacyjnej;
 • dostosowywania metod motywowania i angażowania do typu osobowości członków zespołu;
 • budowania synergii w zespole.

Szkolenie z kompetencji kierowniczych nieodzownych w procesie budowania zmotywowanych i zaangażowanych zespołów skupia się na treningu praktycznych umiejętności i pozwala liderom osiągnąć wyższy poziom zdolności interpersonalnych, świadomie zarządzać zaangażowaniem zespołu i motywacją jego członków do realizacji wyznaczonych celów.

Prezentowane szkolenie zamknięte rozwija kluczowe dla managerów kompetencje związane z:

 • budowaniem atmosfery zaangażowania i współodpowiedzialności za realizację celów;
 • zarządzaniem zespołem;
 • organizacją pracy zespołu;
 • komunikacją interpersonalną.

Zamknięte szkolenie umiejętności i wyspecjalizowanych kompetencji wymaganych od kadry zarządzającej w nowoczesnej organizacji pozwala managerom różnych szczebli przygotować się do skutecznej realizacji najważniejszego zadania lidera, jakim jest zwiększenie efektywności pracowników poprzez silne ich angażowanie w realizację powierzonych im zadań.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA W ZESPOŁACH – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne kursy organizowane w formie zamkniętych warsztatów odbywają się zwykle w naszej głównej siedzibie – w funkcjonalnie zaaranżowanym ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w samym sercu Warszawy. Zamknięte szkolenia na życzenie Klientów mogą jednak zostać zrealizowane w innym wskazanym przez nich miejscu, np. w siedzibie ich firmy. Stacjonarne szkolenie menadżerskie oraz szkolenia online „Budowanie zaangażowania w zespołach” każdorazowo poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki wykorzystujemy do optymalizacji programu kursu, doboru adekwatnych do potrzeb treści, ćwiczeń i przykładów. Wszystkim Kursantom zapisanym na stacjonarne szkolenia z obszaru budowania zaangażowania w zespołach zapewniamy dedykowany pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności. Szkolenie stacjonarne „Budowanie zaangażowania w zespołach” to jednodniowy intensywny warsztat teoretyczno-praktyczny trwający około 7 godzin z przerwami. Program prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej uwzględnia 9. głównych modułów tematycznych, w tym m.in. moduł poświęcony komunikacji oraz efektywnej organizacji pracy zespołu. W opłacie za stacjonarne szkolenie „Budowanie zaangażowania w zespołach” został uwzględniony dodatkowo poczęstunek dostępny podczas przerwy na kawę i obiad serwowany w lokalnej restauracji. Każde zamknięte szkolenie realizowane na zamówienie dostosowujemy pod względem terminu oraz agendy do oczekiwań i preferencji zgłaszających się do nas firm i organizacji.

Program stacjonarnego szkolenia „Budowanie zaangażowania w zespołach”

Zamknięte kursy „Budowanie zaangażowania w zespołach” prowadzimy w zgodzie z założeniami Activity Based Learning oraz wytycznymi cyklu Kolba, dzięki czemu oferowane przez nas kursy menadżerskie wyróżniają się wysoką efektywnością i użytecznością. Zamknięte szkolenia każdorazowo wzbogacamy o treści i przykłady dostosowane do potrzeb danej grupy Kursantów. Dzięki temu prezentowane szkolenie pozwala Kursantom zdobywać dokładnie tę wiedzę i umiejętności, które przysłużą się do rozwiązania najczęściej napotykanych przez nich problemów związanych z zarządzaniem zespołami. Zarówno stacjonarne zamknięte kursy, jak i zamknięte szkolenia managerskie online z powyższej tematyki kończą się szczegółowym raportem poszkoleniowym zawierającym ewaluację projektu oraz rekomendacje na przyszłość. Wszystkie elementy składowe programu kursu „Budowanie zaangażowania w zespołach” ukierunkowane są na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie ma w związku z tym charakter warsztatowy, a w jego programie dominują różnorodne ćwiczenia oraz nowatorskie aktywizujące metody pracy. Stacjonarne szkolenia specjalnie dla naszych Klientów uzupełniliśmy dodatkowo bezpłatną sesją e-konsultacji z trenerem prowadzącym zajęcia. Z e-mentoringu i fachowego wsparcia naszych ekspertów Uczestnicy kursu mogą skorzystać w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia.

Rozpoczęcie kursu. Wstęp i sprawy organizacyjne. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów przybyłych na szkolenie, omówienie celów kursu, kontrakt.

Moduł I. Budowanie zaangażowanych zespołów – wprowadzenie

 • Definicja zespołu.
 • Warunki dobrej współpracy w kontekście misji i celów organizacji.
 • Informacja zwrotna w zespole – ćwiczenie.
 • Jak postrzegasz Twój zespół? – metafory.

Moduł II. Budowanie zaangażowanych zespołów – atrybuty członka zespołu

 • Kompetencje, kwalifikacje i wiedza.
 • Doświadczenie zawodowe.
 • Preferencje osobowościowe.
 • Potencjał i automotywacja.

Moduł III. Budowanie zaangażowanych zespołów – warunki dobrej współpracy w zespole

 • Zgodność celów (indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych).
 • Wzajemna wiedza o sobie (w kontekście indywidualnych atrybutów członków zespołu).
 • Postawy i wspólne wartości.
 • Współdziałanie (w realnych sytuacjach w pracy).

Moduł IV. Budowanie zaangażowanych zespołów – organizacja pracy zespołu

 • Atrakcyjność celów zespołu w kontekście celów indywidualnych.
 • Macierz zadań i odpowiedzialności w strukturze hierarchicznej.
 • Listy zadań i role w projektach zwinnych.
 • Metody monitorowania i kontroli wyników.

Moduł V. Budowanie zaangażowanych zespołów – efektywność indywidualna członka zespołu

 • Percepcja – różne postrzeganie ludzi i otoczenia biznesowego.
 • Preferencje – subiektywne podejście do zadań i ludzi.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron.
 • Różne podejścia do realizacji zadań.

Moduł VI. Budowanie zaangażowanych zespołów – mapa zespołu

 • Wymiar kompetencji.
 • Wymiar motywacji i zaangażowania.
 • Wymiar typu osobowości.
 • Różnice kulturowe.
 • Rozpoznawanie stylów poznawczych w kontaktach ze współpracownikami.
 • Obszary funkcjonowania zespołu, które wymagają więcej uwagi.
 • Akomodacja zachowań wobec członków zespołu.

Moduł VII. Budowanie zaangażowanych zespołów – analiza interesariuszy

 • Definicja interesariusza wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Pozyskiwanie informacji o celach i oczekiwaniach interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy.
 • Wywieranie wpływu.

Moduł VIII. Budowanie zaangażowanych zespołów – budowanie lepszej komunikacji

 • Udzielanie informacji zwrotnej (metoda 4P).
 • Informacje zwrotne od zespołu – obszar mocnych i słabych stron.
 • Zasady komunikacji z różnymi osobowościami.
 • Kluczowe wartości, które wnoszą do zespołu wszyscy jego członkowie.
 • Tworzenie praktycznych planów komunikacji wg metody „Kontynuuj, Start, Stop”

Moduł IX. Budowanie zaangażowanych zespołów – kultura organizacyjna zespołu

 • Model efektywności zespołu: proces, koncentracja, synchronizacja, klimat.
 • Fundamenty pracy zespołowej wg Patricka Lencioniego: zaufanie, twórczy konflikt, zaangażowanie, odpowiedzialność, dbałość o wyniki.
 • Dyskusja kierowana na temat współpracy w zespołach i kultury organizacyjnej.

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie zagadnień poruszanych przez szkolenie umiejętności z zakresu budowania zaangażowanych zespołów. Sesja pytań i odpowiedzi. Rekomendacje na przyszłość.

PROGRAM SZKOLENIA BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA W ZESPOŁACH – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kursy online w formule zamkniętych warsztatów odbywają się na powszechnie dostępnych i łatwych w obsłudze platformach typu Zoom i Clickmeeting. Dzięki zdalnej formule zamknięte szkolenia niezwykle atrakcyjną alternatywę dla firm i organizacji poszukujących ekonomicznych, ale efektywnych rozwiązań pomnażających ich potencjał kadrowy. Zdalne szkolenie „Budowanie zaangażowania w zespołach” pozwala managerom doskonalić się z dowolnego miejsca i bez konieczności angażowania środków i czasu w uciążliwą logistykę. Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenia online mogą być ponadto realizowane przez każdego – nie wymagają szczególnych umiejętności technicznych ani specjalnego sprzętu. Chwila wolnego czasu, dostęp do internetu oraz urządzenie umożliwiające uczestnictwo w spotkaniu online wystarczą, by rozpocząć w Human Skills doskonalenie umiejętności. Szkolenie zamknięte „Budowanie zaangażowania w zespołach” to zindywidualizowany pod kątem programu i celów projekt rozwojowy – wszystkie szkolenia dla kadry z powyższej tematyki rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Kursantów, a wyniki diagnozy trenerskiej wykorzystujemy do optymalizacji treści, metod i technik nauczania oraz prezentowanych w toku kursu przykładów. Zamknięte szkolenie istotnych dla procesu budowania zaangażowania zespołów pracowniczych trwa jeden dzień (około 7 godzin zegarowych) i obejmuje 9. głównych modułów tematycznych. Wszystkim Kursantom zapisanym na zdalne szkolenie „Budowanie zaangażowania w zespołach” zapewniamy dedykowany pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych związanych z tematem kursu. Agendę i termin szkolenia każdorazowo dostosowujemy do preferencji i oczekiwań zgłaszających się do nas firm i organizacji.

Program zdalnego szkolenia „Budowanie zaangażowania w zespołach”

Zdalne kursy „Budowanie zaangażowania w zespołach” zaprojektowaliśmy, uwzględniając wytyczne cyklu Kolba oraz sprawdzone reguły Activity Based Learning. Dzięki zastosowanej przez nas formule, przygotowane przez ekspertów Human Skills zamknięte szkolenia wyróżnia wysoka użyteczność i skuteczność. Szkolenie online poświęcone budowaniu zaangażowanych zespołów każdorazowo wzbogacamy również o przykłady zaczerpnięte z doświadczeń naszych Kursantów oraz ćwiczenia, które pozwolą im skutecznie rozwiązywać realne problemy, z jakimi spotykają się w swojej codziennej pracy kierowniczej. Zdalne szkolenia „Budowanie zaangażowania w zespołach” kończą się ponadto szczegółowym raportem poszkoleniowym zawierającym ewaluację przeprowadzonego projektu szkoleniowego oraz rekomendacje na przyszłość. Prezentowany kurs jest zorientowany na praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie ma w związku formę warsztatową, a w jego programie dominują aktywizujące metody i techniki nauczania oraz różnorodne ćwiczenia i zadania praktyczne nastawione na naukę poprzez działanie. Szkolenia „Budowanie zaangażowania w zespołach” dopełniamy dodatkowo darmową specjalną sesją e-konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs. Z fachowego wsparcia trenera w formie indywidualnych konsultacji online Uczestnicy warsztatu mogą skorzystać w ciągu 30 dni od chwili ukończenia kursu.

Rozpoczęcie szkolenia. Powitanie i sprawy organizacyjne. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych managerów przybyłych na szkolenie, zdefiniowanie celów warsztatu, sporządzenie kontraktu.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu szkolenia

 • Zespół i jego definicja.
 • Warunki dobrej współpracy w kontekście celów organizacji i jej misji.
 • Informacja zwrotna w zespole – ćwiczenie.
 • Jak postrzegasz Twój zespół? – metafory.

Moduł II. Atrybuty członka zespołu

 • Kwalifikacje, kompetencje i wiedza członka zespołu.
 • Doświadczenie zawodowe.
 • Automotywacja i potencjał.
 • Preferencje osobowościowe.

Moduł III. Warunki dobrej współpracy w zespołach

 • Zgodność celów (zespołowych, organizacyjnych, indywidualnych).
 • Wzajemna wiedza o sobie poszczególnych członków zespołu (w kontekście ich indywidualnych atrybutów).
 • Wspólne wartości i postawy.
 • Współdziałanie (w realnych sytuacjach w miejscu pracy).

Moduł IV. Organizacja pracy zespołu

 • Atrakcyjność celów zespołu w kontekście celów indywidualnych.
 • Macierz zadań i odpowiedzialności w strukturze hierarchicznej.
 • Role i listy zadań w projektach zwinnych.
 • Metody monitorowania i kontrolowania wyników pracy.

Moduł V. Efektywność indywidualna członka zespołu

 • Różnice w postrzeganiu ludzi i otoczenia biznesowego – percepcja.
 • Preferencje – subiektywne podejście do ludzi i zadań.
 • Identyfikacja słabych i mocnych stron członków zespołu.
 • Różne podejścia członków zespołu do realizacji zadań.

Moduł VI. Budowanie zaangażowanych zespołów – mapa zespołu

 • Wymiar typu osobowości.
 • Wymiar kompetencji.
 • Wymiar zaangażowania i motywacji.
 • Różnice kulturowe.
 • Identyfikacja stylów poznawczych w kontaktach ze współpracownikami.
 • Obszary funkcjonowania zespołu wymagające uważności.
 • Akomodacja zachowań i stylu zarządzania do członków zespołu.

Moduł VII. Analiza interesariuszy

 • Interesariusz wewnętrzny i zewnętrzny – definicje.
 • Pozyskiwanie informacji o oczekiwaniach i celach interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy.
 • Wywieranie wpływu.

Moduł VIII. Budowanie lepszej komunikacji

 • Metoda 4P i udzielanie informacji zwrotnej.
 • Informacje zwrotne od członków zespołu – obszar słabych i mocnych stron.
 • Reguły komunikacji z różnymi typami osobowości.
 • Fundamentalne wartości wnoszone do zespołu przez jego członków.
 • Praktyczne plany komunikacji wg metody „Kontynuuj, Start, Stop” – ćwiczenie.

Moduł IX. Kultura organizacyjna zespołu

 • Model efektywności zespołu: proces, synchronizacja, koncentracja, klimat.
 • Model wg Patricka Lencioniego i fundamenty pracy zespołowej: zaufanie, zaangażowanie, twórczy konflikt, dbałość o wyniki, odpowiedzialność.
 • Dyskusja kierowana na temat kultury organizacyjnej zespołu i współpracy w zespole.

Zakończenie kursu. Powtórzenie i podsumowanie najważniejszych treści poruszanych przez szkolenie „Budowanie zaangażowania w zespołach”. Sesja pytań i odpowiedzi do eksperta. Rekomendacje dla Kursantów i plan działania.

Szkolenia i usługi uzupełniające

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie i monitorowanie

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie wykładów było bez zarzutu. Wykłady przyniosły nam wszystkim wiele pozytywnych wrażeń oraz pomogły poszerzyć nasze umiejętności. Wykłady zostały przeprowadzone prawidłowo i charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz organizacyjnym. Współpraca podczas realizacji cyklu Akademia Managera przebiegała w sposób sprawny, rzetelny i terminowy. Każdy wykład był dopasowany do potrzeb i wymagań Naszej firmy, szczególnie że Akademia miała nietypową formułę (każdy wykład trwał 2-godziny) i wymagała zbudowania programu od podstaw dla Naszej firmy.”
„Szkolenia zostały zorganizowane i przeprowadzone w sposób bardzo profesjonalny. Każdy z trenerów, który z Nami współpracował podczas cyklu Akademia Managera posiadał wysokie kompetencje, potrafił szybko zbudować relacji z uczestnikami, poprzez słuchanie i dostosowanie się do oczekiwań. Osoby biorące udział w szkoleniu wysoko oceniły zarówno treść i zakres szkolenia, jak również wiedzę, kompetencję i umiejętności dydaktyczne osób prowadzących. Polecamy Human Skills jako profesjonalnego partnera w zakresie projektów rozwojowych.” Joanna Golenia, HR Manager, CRIDO

„Zajęcia praktyczne (zadania) zamiast ciągłego monologu to ogromny plus, obaj trenerzy z poczuciem humoru, którzy świetnie nawiązują kontakt z uczestnikami warsztatów”

„Szkolenie prowadzone z humorem, co okazało się bardzo skutecznym narzędziem”

Przydatne treści szkolenia: „Określenie powodów/różnic w odbiorze innych osób wysyłanych do nich komunikatów; metafory i analogia wynikająca z gier i ćwiczeń; wiedza jak odbiorcy mogą reagować na nadawcę; rola lidera w zespole; stosowanie FUKO w komunikacji, które można stosować nie tylko w pracy.”

Klienci

Szkolenia z zakresu zarządzani zespołem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; CRido, Ambasada Brytyjska, Urząd m.st. Warszawy., Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas