angażowanie i motywacja pracowników

Budowanie zaangażowania w zespołach – Szkolenie zamknięte

Nowoczesne technologie, takie jak automatyzacja procesów, digitalizacja i wydajne narzędzia zdalnej komunikacji, wkraczają we wszystkie obszary biznesu.

Ciągle jednak najważniejszym czynnikiem sukcesu są ludzie: ich kreatywność i zaangażowanie.

Szczególną rolę odgrywa umiejętność współpracy w zespole i motywowania jego członków do realizacji wspólnych celów.

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

 • Zdiagnozować poziom rzeczywistej współpracy w zespole i jej możliwy potencjał.
 • Zbudować lepsze relacje z interesariuszami i członkami zespołu.
 • Zweryfikować i usprawnić organizację pracy zespołu.
 • Zapewnić właściwe monitorowanie i kontrolę działań  we współpracy z członkami zespołu.
 • Rozpoznawać typy osobowości współpracowników dopasować style komunikacji.
 • Promować identyfikację członków zespołu z celami organizacji.
 • Wzmocnić synergię i efektywność zespołu.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia i potrzeb uczestników.

Moduł I. Budowanie zaangażowanych zespołów – wprowadzenie.

 • Definicja zespołu.
 • Warunki dobrej współpracy w kontekście misji i celów organizacji.
 • Informacja zwrotna w zespole – ćwiczenie.
 • Jak postrzegasz twój zespół – metafory.

Moduł II. Budowanie zaangażowanych zespołów – atrybuty członka zespołu.

 • Kompetencje, kwalifikacje i wiedza.
 • Doświadczenie zawodowe.
 • Preferencje osobowościowe.
 • Potencjał i automotywacja.

Moduł IV. Budowanie zaangażowanych zespołów – warunki dobrej współpracy w zespole.

 • Zgodność celów (indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych).
 • Wzajemna wiedza o sobie (w kontekście indywidualnych atrybutów członków zespołu).
 • Postawy i wspólne wartości.
 • Współdziałanie (w realnych sytuacjach w pracy).

Moduł V. Budowanie zaangażowanych zespołów – organizacja pracy zespołu.

 • Atrakcyjność celów zespołu w kontekście celów indywidualnych.
 • Macierz zadań i odpowiedzialności w strukturze hierarchicznej.
 • Listy zadań i role w projektach zwinnych.
 • Metody monitorowania i kontroli wyników.

Moduł VI. Budowanie zaangażowanych zespołów – efektywność indywidualna członka zespołu.

 • Percepcja –  różne postrzeganie ludzi i otoczenia biznesowego.
 • Preferencje – subiektywne podejście do zadań i ludzi.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron.
 • Różne podejścia do realizacji zadań.

Moduł VII. Budowanie zaangażowanych zespołów – mapa zespołu.

 • Wymiar kompetencji.
 • Wymiar motywacji i zaangażowania.
 • Wymiar typu osobowości.
 • Różnice kulturowe.
 • Rozpoznawanie stylów poznawczych w kontaktach ze współpracownikami.
 • Obszary funkcjonowania zespołu, które wymagają więcej uwagi.
 • Akomodacja zachowań wobec członków zespołu.

Moduł VIII. Budowanie zaangażowanych zespołów – analiza interesariuszy.

 • Definicja interesariusza wewnętrznego i zewnętrznego.
 • Pozyskiwanie informacji o celach i oczekiwaniach interesariuszy.
 • Mapowanie interesariuszy.
 • Wywieranie wpływu.

Moduł IX. Budowanie zaangażowanych zespołów – budowanie lepszej komunikacji.

 • Udzielanie informacji zwrotnej (metoda 4P).
 • Informacja zwrotne od zespołu  – obszar mocnych i słabych stron.
 • Zasady komunikacji z różnymi osobowościami.
 • Kluczowe wartości, które wnoszą do zespołu wszyscy jego członkowie.
 • Tworzenie praktycznych planów komunikacji wg metody „Kontynuuj, Start, Stop”.

Moduł X. Budowanie zaangażowanych zespołów – kultura organizacyjna  zespołu.

 • Model efektywności zespołu: proces, koncentracja, synchronizacja, klimat.
 • Fundamenty pracy zespołowej wg Patrick’a Lencioni’ego: zaufanie, twórczy konflikt, zaangażowanie, odpowiedzialność, dbałość o wyniki.
 • Dyskusja kierowana na temat współpracy w zespołach i kultury organizacyjnej.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Szkolenia z zakresu zarządzani zespołem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Vestas Polska Sp. z o.o., Kancelaria Sejmu, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o., Grupa Lux Med., OLX Polska, Kontekst Sp. Z o.o., Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Stadler Sp.zo.o., Orsted Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Ministerstwo Środowiska, Metso Poland Sp. z o.o., Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; Ambasada Brytyjska.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas