Delegowanie i monitorowanie

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie zadań to w praktyce delegowanie odpowiedzialności. Umiejętność skutecznego delegowania zadań, komunikowanie oczekiwań, monitorowanie przebiegu prac i odbiór zadań stanowią trzon codziennej aktywności lidera. Są też kluczowe w pracy każdego menadżera i wyznaczają poziom jego efektywności. Realizowane na zamówienie szkolenie dla menadżerów z delegowania zadań to kurs skoncentrowany na rozwijaniu i doskonaleniu praktycznych umiejętności lidera koniecznych do prawidłowej organizacji pracy zespołu, wyznaczania i realizacji celów. Kurs „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” wzbogaca warsztat skutecznego menadżera o instrumenty, dzięki którym może on zawiadywać swoim zespołem w taki sposób, który gwarantuje bezproblemową realizację założonych zadań, a dla organizacji oznacza wypełnienie jej celów biznesowych.

Menadżerowie/liderzy, a także specjaliści, którzy realizują niekiedy zadania wpisane w rolę lidera, potrzebują wsparcia przy organizacji zadań i realizacji celów. Potrzebują jasnych wskazówek, w jaki sposób określać priorytety zadań, jak planować z odpowiednim buforem czasowym, jak podczas delegowania zadań, a później monitorowania zadbać o realizację zadań, tak by osiągnąć zamierzone cele. Delegowanie zadań to zaangażowanie po obu stronach, bez tego trudno oczekiwać rezultatów. Opracowane przez nas zamknięte szkolenia dla kierowników z delegowania i monitorowania zadań to w 100% spersonalizowane kursy, co oznacza, że każdy warsztat poprowadzony przez nas z tego tematu jest inny i koncentruje się na tym, co najważniejsze dla danej grupy Kursantów. Staramy się maksymalnie dostosować program szkolenia do realnych potrzeb Uczestników warsztatu, ćwiczymy na przykładach związanych z realiami ich pracy, rozwiązujemy rzeczywiste problemy. Kurs z delegowania zadań osiąga dzięki temu możliwie wysoką wartość praktyczną i skuteczność, a Uczestnicy zajęć mogą od ręki wykorzystać zdobytą wiedzę do poprawy jakości swojej pracy.

Zamknięte szkolenie „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” realizujemy jako klasyczny stacjonarny warsztat, który pozwala na bezpośrednią interakcję i wymianę cennych doświadczeń, a także jako wygodny w organizacji kurs online. Zapewniamy też Państwu swobodę w wyborze miejsca i agendy szkolenia, a także dysponujemy dużą grupą ekspertów, których specjalnościami są zarządzanie zespołem, komunikacja w organizacji, organizacja pracy, delegowanie zadań. Szkolenie dopełniamy wnikliwą ewaluacją i rekomendacjami dla menadżerów, które pomogą im skuteczniej wdrażać zaplanowane w czasie warsztatu działania.

Zachęcamy do kontaktu – wspólnie dobierzemy najlepszą formułę szkolenia z delegowania zdań dla Państwa kadry kierowniczej. Zapraszamy również na otwarty kurs: „Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole” oraz inne wyspecjalizowane warsztaty wchodzące w skład cyklu szkoleń doskonalących kompetencje menadżerskie „Akademia Menadżera”.

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie i monitorowanie

Delegowanie zadań to w praktyce delegowanie odpowiedzialności. Umiejętność skutecznego delegowania zadań, komunikowanie oczekiwań, monitorowanie przebiegu prac i odbiór zadań stanowią trzon codziennej aktywności lidera. Są też kluczowe w pracy każdego menadżera i wyznaczają poziom jego efektywności. Realizowane na zamówienie szkolenie dla menadżerów z delegowania zadań to kurs skoncentrowany na rozwijaniu i doskonaleniu praktycznych umiejętności lidera koniecznych do prawidłowej organizacji pracy zespołu, wyznaczania i realizacji celów. Kurs „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” wzbogaca warsztat skutecznego menadżera o instrumenty, dzięki którym może on zawiadywać swoim zespołem w taki sposób, który gwarantuje bezproblemową realizację założonych zadań, a dla organizacji oznacza wypełnienie jej celów biznesowych.

Menadżerowie/liderzy, a także specjaliści, którzy realizują niekiedy zadania wpisane w rolę lidera, potrzebują wsparcia przy organizacji zadań i realizacji celów. Potrzebują jasnych wskazówek, w jaki sposób określać priorytety zadań, jak planować z odpowiednim buforem czasowym, jak podczas delegowania zadań, a później monitorowania zadbać o realizację zadań, tak by osiągnąć zamierzone cele. Delegowanie zadań to zaangażowanie po obu stronach, bez tego trudno oczekiwać rezultatów. Opracowane przez nas zamknięte szkolenia dla kierowników z delegowania i monitorowania zadań to w 100% spersonalizowane kursy, co oznacza, że każdy warsztat poprowadzony przez nas z tego tematu jest inny i koncentruje się na tym, co najważniejsze dla danej grupy Kursantów. Staramy się maksymalnie dostosować program szkolenia do realnych potrzeb Uczestników warsztatu, ćwiczymy na przykładach związanych z realiami ich pracy, rozwiązujemy rzeczywiste problemy. Kurs z delegowania zadań osiąga dzięki temu możliwie wysoką wartość praktyczną i skuteczność, a Uczestnicy zajęć mogą od ręki wykorzystać zdobytą wiedzę do poprawy jakości swojej pracy.

Zamknięte szkolenie „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” realizujemy jako klasyczny stacjonarny warsztat, który pozwala na bezpośrednią interakcję i wymianę cennych doświadczeń, a także jako wygodny w organizacji kurs online. Zapewniamy też Państwu swobodę w wyborze miejsca i agendy szkolenia, a także dysponujemy dużą grupą ekspertów, których specjalnościami są zarządzanie zespołem, komunikacja w organizacji, organizacja pracy, delegowanie zadań. Szkolenie dopełniamy wnikliwą ewaluacją i rekomendacjami dla menadżerów, które pomogą im skuteczniej wdrażać zaplanowane w czasie warsztatu działania.

Zachęcamy do kontaktu – wspólnie dobierzemy najlepszą formułę szkolenia z delegowania zdań dla Państwa kadry kierowniczej. Zapraszamy również na otwarty kurs: „Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole” oraz inne wyspecjalizowane warsztaty wchodzące w skład cyklu szkoleń doskonalących kompetencje menadżerskie „Akademia Menadżera”.

Cele i Korzyści

Kurs „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który uwzględnia aktualne realia biznesowe i prezentuje nowatorskie koncepcje z dziedziny zarządzania, komunikacji i organizacji pracy. Szkolenie koncentruje się przy tym na praktycznych aspektach zarządzania i umożliwia liderom zdobycie biegłości w jednym z najistotniejszych obszarów ich działania – organizowaniu pracy zespołu. Ponieważ każdy realizowany na zamówienie zamknięty kurs dla managerów projektujemy, uwzględniając realne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów, wszyscy Uczestnicy mają szansę trenować najbardziej przydatne dla siebie umiejętności. Ćwiczenia opieramy o doświadczenia zawodowe Kursantów, analizujemy problemy, z jakimi faktycznie stykają się na co dzień i pomagamy managerom wypracowywać ich indywidualny styl gwarantujący im możliwe wysoką skuteczność w roli szefa i lidera zespołu. Nad efektywnością treningu w czasie warsztatu z delegowania zadań czuwają uznani eksperci o doskonałych kwalifikacjach i imponującym doświadczeniu. Jako firma szkoleniowa z wieloletnim stażem liderująca od lat w branży szkoleniowej zapewniamy naszym Klientom najwyższy standard usług, czego potwierdzeniem są certyfikacje, nagrody i wyróżnienia regularnie zdobywane przez Human Skills. Zamknięte szkolenie „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” ma wyjątkowo elastyczny charakter – dostosowujemy nie tylko program, ale również agendę warsztatu i miejsce szkolenia do preferencji firmy zamawiającej usługę. Możemy trenować delegowanie zadań online lub doskonalić związane z tym wyzwaniem umiejętności w czasie spotkań stacjonarnych (w naszym ośrodku lub na terenie wskazanym przez Klienta). Organizowane przez nas szkolenia doskonalące kompetencje managerskie mogą być dofinansowane ze środków BUR lub KFS, a także są indywidualnie wyceniane i mogą być objęte specjalnymi warunkami cenowymi wynikającymi z naszych promocji i programów lojalnościowych. Zamknięty kurs z delegowania zadań wzbogaciliśmy ponadto o program specjalnej opieki poszkoleniowej, dzięki której każdy z Uczestników prezentowanego warsztatu może korzystać ze wsparcia eksperta nawet przez miesiąc od momentu ukończenia kursu. Opieka ma formę e-mentoringu i jest całkowicie bezpłatna.

Jakie korzyści zapewnia kurs „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole”?

Zaprojektowane przez współpracujących z nami ekspertów kursy menadżerskie z delegowania zadań oferują firmom możliwość wykształcenia biegłych i skutecznych kierowników, którzy dysponują profesjonalnym warsztatem wymaganym na stanowiskach zarządczych, a Uczestnikom kursów pozwalają nabyć najważniejsze dla lidera umiejętności i kompetencje związane z organizacją pracy zespołu, delegowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem zadań. Kurs pozwala menadżerom lepiej wykorzystać potencjał zespołu, efektywniej pracować nad realizacją przyjętych celów i skuteczniej komunikować oczekiwania wobec pracowników.

Szkolenie z delegowania zadań wyposaża liderów w usystematyzowaną wiedzę o:

 • sposobach określania priorytetów;
 • narzędziach potrzebnych do planowania i określania celów;
 • cyklu rozmów realizujących zadania i roli lidera w tym procesie;
 • sposobach prowadzenia efektywnych rozmów z pracownikami;
 • informacji zwrotnej dostosowanej do zadania i pracownika.

Kurs „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” rozwija i doskonali praktyczne umiejętności:

 • przygotowywania się do delegowania zadań;
 • tworzenia list zadań i określania priorytetów;
 • doboru sposobu komunikacji podczas rozmów z pracownikami;
 • indywidualizacji stosowanych instrumentów z obszaru organizacji pracy zespołu;
 • prowadzenia rozmów: delegującej, monitorującej i odbierającej zadanie (na bazie scenariuszy).

Zamknięty warsztat z delegowania zadań pogłębia kluczowe kompetencje menadżerskie:

 • wykorzystania zasobów w swoim zespole;
 • planowania i organizowania zadań;
 • komunikacji interpersonalnej z pracownikami;
 • zorientowania na cele firmy/zespołu/jednostki.
 • prowadzenia rozmów z pracownikami i udzielania informacji zwrotnej.

Kurs „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” jako szkolenie wyspecjalizowanych kompetencji wymaganych od liderów zespołów pozwala Uczestnikom dobrze przygotować się do realizacji najważniejszych zadań szefa, autorytetu i przywódcy. Rozwija ważne umiejętności w obszarze organizacji i komunikacji, a także wprowadza liderów w świat nowoczesnych narzędzi zarządzania zespołem.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNE DELEGOWANIE I EFEKTYWNE MONITOROWANIE ZADAŃ W ZESPOLE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Prowadzone na zamówienie stacjonarne szkolenie dla managerów z delegowania zadań organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie przy ul. Widok, w centrum stolicy. Zamknięty warsztat „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” możemy zorganizować również w innym wytypowanym przez Klienta miejscu. Prezentowany kurs to jednodniowe intensywne teoretyczno-praktyczne szkolenie z elementami warsztatowymi, na które składa się 5 głównych modułów tematycznych. Zamknięty kurs poświęcony procesom delegowania i monitorowania zadań kończy się ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji, dzięki którym uczestniczący w kursie liderzy skuteczniej będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę, a także lepiej zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju własnych kompetencji. Każdy Uczestnik zamkniętego szkolenia „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” zyska również możliwość skorzystania z darmowego poszkoleniowego wsparcia ze strony trenera – konsultacje dla osób, które ukończyły prezentowany kurs, odbywają się w trybie online i są dostępne przez 30 dni po realizacji szkolenia z delegowania zadań. Kurs trwa co najmniej przez 7 godzin zegarowych z przerwami. Każdy Uczestnik stacjonarnego kursu realizowanego na terenie naszego ośrodka może skorzystać bez dodatkowych opłat z poczęstunku dostępnego podczas przerwy śniadaniowej, a także zostanie przez nas zaproszony na lunch do jednej z działających w pobliżu restauracji. Wyposażamy ponadto wszystkich Kursantów w niezbędne do realizacji szkolenia pomoce i przybory oraz starannie opracowany zestaw materiałów szkoleniowych.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole”

Warsztat z delegowania dla menadżerów najczęściej odbywa się w godzinach 9:00-16:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania agendy szkolenia do preferencji Klienta zamawiającego kurs. W planie zajęć zostały przewidziane przerwy, a ich rozkład zostanie ustalony z grupą w czasie wprowadzenia do warsztatu. Realizowany na zamówienie kurs „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” prowadzimy w zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. W programie szkolenia ze względu na jego warsztatowy charakter dominują zadania praktyczne i ćwiczenia, a także stymulujące do działania metody nauczania, które zwiększają zaangażowanie w trening i czynią go efektywniejszym. Program szkolenia z delegowania jest każdorazowo optymalizowany i dostosowywany do potrzeb grupy – w toku zajęć mogą pojawić się inne ćwiczenia i zadania niż umieszczone w widocznym niżej w zarysie programowym. W czasie podsumowania kursu Uczestnicy będą mogli we współpracy z trenerem wypracować plan działania w obszarze organizacji pracy zespołu i wdrożenia optymalizacji do procesu delegowania zadań.

Warsztaty prowadzone są w małych grupach i wykorzystują m.in. następujące metody i techniki:

 • Prezentacja sprawdzonych modeli, narzędzi zarządczych i rozwojowych.
 • Dialog i dyskusja grupowa, oraz analiza osobistych doświadczeń i zachowań w celu ich poprawy (action learning).
 • Kwestionariusze i testy – stymulowanie autorefleksji.
 • Ćwiczenie zachowań – mini scenki i symulacje połączone ze stop-klatkami i feedbackiem rozwojowym.
 • Gry (wersja offline i online).
 • Analiza materiału wideo (filmy).
 • Analiza typologiczna – typologia zachowań.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

„Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole”

Wprowadzenie do szkolenia: omówienie tematyki kursu i jego celów, diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola osoby delegującej zadanie.
 • Pułapki delegowania (delegowanie niekompetencji, delegowanie nudnych zadań, obciążanie zadaniami, nadmierna kontrola, brak monitorowania).
 • Czas i delegowanie – trzy różne podejścia do organizacji czasu pracy.
 • Rola, zadania, odpowiedzialność – ćwiczenie „moja rola”.
 • Określanie priorytetów – które zadania delegować, które wykonać osobiście i co z pozostałymi?
  • Tworzenie listy zadań.
  • Określanie pilności i ważności zadań wg Eisenhowera.
  • Planowanie z buforem czasowym.

Moduł II. Komunikacja zarządcza

 • Czym jest różnica między zlecaniem a delegowaniem zadań?
 • Rodzaje odpowiedzialności podczas realizacji zadań.
 • Jak delegować złożone zadania? – określanie celów SMART.
 • Przygotowanie do rozmowy delegującej/zlecającej.
 • Narzędzia wsparcia: określanie celów i priorytetów, scenariusze rozmowy.
 • Tworzenie kultury „feedbackowej” w organizacji.

Moduł III. Delegowanie zadań

 • Jak wyznaczyć cel rozmowy? – założenia rozmowy.
 • Scenariusz rozmowy jako narzędzie wspierające.
 • Rola menadżera i pracownika w procesie delegowania.
 • Bank dobrych praktyk.

Moduł IV. Monitorowanie przydzielonych zadań

 • Kiedy delegowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów? – o konieczności monitorowania zadań.
 • Kontrola a monitorowanie – różnice.
 • Scenariusze rozmów monitorujących.
 • Co może się wydarzyć podczas rozmów monitorujących?
 • Bank pytań wspierających rozmowy monitorujące z pracownikami.

Moduł V. Odbiór zleconych zadań

 • Co się stanie, kiedy szef nie odbierze zadania?
 • Rozmowa podsumowująca z pracownikiem – narzędzie wspierające delegowanie zadań.
 • Informacja zwrotna: podsumowująca i rozwojowa.
 • Informacja zwrotna jako efektywne narzędzie komunikacji dwustronnej.

Podsumowanie szkolenia: przypomnienie najważniejszych zagadnień i wnioski końcowe, opracowanie planu wdrożenia zdobytej w wiedzy, ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego. Dla zainteresowanych – rekomendacje trenera dotyczące optymalizacji ścieżki rozwoju kompetencji i doboru szkoleń dla managerów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień.

PROGRAM SZKOLENIA SKUTECZNE DELEGOWANIE I EFEKTYWNE MONITOROWANIE ZADAŃ W ZESPOLE – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte kursy online z powyższego tematu prowadzimy, korzystając z łatwych w obsłudze i znanych platform komunikacyjnych, m.in. Zoom oraz Clickmeeting. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, w kameralnym gronie w wirtualnej przestrzeni zarezerwowanej dla konkretnej grupy Kursantów. Udział w szkoleniu online „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” nie wiąże się z koniecznością kupowania i instalowania żadnego specjalnego oprogramowania, a obsługa techniczna kursu nie wymaga wysokiej biegłości technicznej. Do udziału w warsztacie wystarczą: urządzenie z funkcją video online oraz połączenie internetowe. Dzięki zdalnej formule szkolenia, menadżerowie mogą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje z dowolnego miejsca, w optymalnych dla siebie okolicznościach i bez straty czasu potrzebnego na dojazdy do placówki szkoleniowej. Realizowany na zamówienie kurs z delegowania i monitorowania zadań każdorazowo poprzedza diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników projektu, a jej wyniki pozwalają trenerowi dostosować treści szkolenia, prezentowane przykłady i ćwiczenia do specyficznych wymogów danej grupy szkoleniowej. Kurs trwa według planu minimum 7 godzin zegarowych. Standardową wersję programu szkolenia tworzy 5 głównych modułów, a ich uwieńczeniem jest sesja podsumowująca warsztat. Wszyscy Uczestnicy zamkniętego szkolenia online „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” zostaną przez nas objęci darmowym programem opieki poszkoleniowej. Program ten pozwala Kursantom korzystać z e-konsultacji z trenerem nawet przez miesiąc od daty realizacji szkolenia z delegowania zadań. Wszystkie osoby zapisane na prezentowany zdalny kurs wyposażamy nieodpłatnie we wszelkie niezbędne do realizacji szkolenia pomoce oraz pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych.

Szczegółowy program zamkniętego kursu online „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole”

Kurs realizujemy najczęściej w godzinach 9:00-16:00. Możemy jednak w razie potrzeby dostosować agendę zajęć do preferencji grupy realizującej szkolenie z delegowania zadań. W planie warsztatu zostały zaplanowane przerwy, w tym jedna dłuższa pauza w porze lunchu, a ich rozkład zostanie uzgodniony z grupą szkoleniową przed rozpoczęciem kursu. Szkolenie „Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole” realizujmy w zgodzie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz filozofią cyklu Kolba – dominującą rolę w czasie zajęć odgrywają zadania praktyczne, nauka poprzez doświadczanie i działanie oraz inspirujące do działania metody nauczania. Program prezentowanego kursu jest optymalizowany i dostosowywany do potrzeb Uczestników warsztatu, dlatego podczas treningu mogą pojawić się inne ćwiczenia i zadania niż umieszczone w widocznym niżej w zarysie programowym. W ramach podsumowania projektu Kursanci będą mogli wypracować indywidualny plan działania w obszarze organizacji pracy zespołu, a także pozyskać rekomendacje trenera w tym zakresie.

Program szkolenia, jego formę i agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów.

„Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole”

Rozpoczęcie kursu: wprowadzenie do tematu szkolenia, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów obecnych na zajęciach, omówienie celów szkolenia, planu zajęć i spraw organizacyjnych.

Moduł I. Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola osoby delegującej zadanie.
 • Pułapki delegowania (w tym m.in. delegowanie niekompetencji, brak monitorowania, nadmierna kontrola itp.).
 • Czas i delegowanie – 3 podejścia do organizacji czasu pracy.
 • Ćwiczenie „Moja rola”.
 • Wyznaczanie priorytetów – które zadania wykonać osobiście, które delegować i co z pozostałymi?
  • Lista zadań i jej tworzenie.
  • Określanie ważności i pilności zadań według koncepcji Eisenhowera.
  • Planowanie z buforem czasowym.

Moduł II. Komunikacja w procesie delegowania zadań i zarządzania

 • Zlecanie, a delegowanie zadań.
 • Rodzaje odpowiedzialności w procesie realizacji zadań.
 • Określanie celów SMART (delegowanie złożonych zadań).
 • Jak przygotować się do rozmowy zlecającej/delegującej.
 • Narzędzia wsparcia: scenariusze rozmowy, określanie celów i priorytetów itp.
 • Tworzenie kultury „feedbackowej” w organizacji.

Moduł III. Delegowanie zadań

 • Założenia rozmowy – jak ustalić cel?
 • Scenariusz rozmowy z pracownikiem jako narzędzie wspierające lidera.
 • Rola menadżera i pracownika w kontekście delegowania zadań.
 • Zestawienie najlepszych praktyk i ich omówienie.

Moduł IV. Monitorowanie zleconych/delegowanych zadań

 • Konieczność monitorowania zadań – dlaczego delegowanie nie przynosi efektu?
 • Monitorowanie a kontrola – różnice.
 • Co może się wydarzyć w czasie rozmowy monitorującej?
 • Bank pytań wspierających rozmowy z pracownikiem.
 • Scenariusze rozmów monitorujących.

Moduł V. Odbiór zadań od pracowników

 • Co się dzieje, kiedy manager nie odbierze zadania?
 • Rozmowa podsumowująca jako narzędzie wspierające.
 • Informacja zwrotna: podsumowująca i rozwojowa.
 • Informacja zwrotna jako narzędzie dwustronnej komunikacji.

Zakończenie warsztatu: powtórzenie kluczowych treści i wnioski końcowe, przygotowanie przez Kursantów planów wdrożenia zdobytej w wiedzy, ewaluacja kursu i feedback. Dla chętnych managerów – rekomendacje eksperta prowadzącego zajęcia w kwestii doboru szkoleń i optymalizacji ścieżki rozwoju kompetencji.

Zamknięte szkolenia z delegowania prowadzimy w małych grupach, wykorzystując nowoczesne i atrakcyjne dla Kursantów techniki i metody szkoleniowe. Są to m.in.:

 • Prezentacja sprawdzonych modeli, narzędzi zarządczych i rozwojowych.
 • Dialog i dyskusja grupowa, analizy osobistych doświadczeń i zachowań w celu ich poprawy (action learning).
 • Ćwiczenie zachowań – mini scenki i symulacje połączone ze stop-klatkami i feedbackiem rozwojowym.
 • Kwestionariusze i testy – stymulowanie autorefleksji.
 • Analiza materiału wideo (filmy).
 • Gry (wersja offline i online).
 • Analiza typologiczna – typologia zachowań.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień.

Szkolenia i usługi uzupełniające

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Asertywny menedżer – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

delegowanie zadań

Delegowanie w pracy lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Budowanie zaangażowania w zespołach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Prowadząca wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, autorytetem w obszarze poruszanych zagadnień oraz wysokim poziomem interakcji.
Szkolenie zostało przygotowane w zrealizowane w sposób profesjonalny, w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat wiedzy i umiejętności Iwony Firmanty.
„Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania. Rekomendujemy korzystanie z sesji szkoleniowych realizowanych przez firmę Human Skills.”

Sławomir Suchy, Service Manager

Vestas Poland Sp. z.o.o.

„Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje menedżerskie w zakresie rozmów planujących, monitorujących. Uczestnicy bardzo cenili sobie program szkolenia przygotowany pod potrzeby, uzupełniony o ich przykłady i ćwiczenia z ich codziennej rzeczywistości biznesowej. Marta jest trenerką, która szybko zbudowała relacje z uczestnikami szkolenia. Co najważniejsze szkolenie było zaprojektowane i poprowadzone w sposób maksymalizujący szanse przełożenia trenowanych umiejętności na codzienną pracę uczestników”.

„Bardzo dobre szkolenie, powinno trwać kilka dni – oceniam na najwyższą notę”.

„Polecam to szkolenie, jego zakres i treść przekazywanych informacji, a Marta tak ciekawie je prowadziła, że już czekam na kolejne”.

„Nawet nie wiem, kiedy czas szkolenia się skończył :)”

„Merytoryka i dynamika szkolenia zasługują na duży plus.”

„Przykłady z życia wzięte.”

 

Klienci

Szkolenie: Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole, realizowaliśmy dla pracowników firm i instytucji m.in.: Nordcloud, PZU, PKO BP, JMD, Skanska, Vimana, Yves Rocher, Santander, Urząd Gminy Jabłonna, BRE Bank, Eiffage, Zdrojowa Hotels Central Pomerania sp. z o.o, Carpol Sp. z.o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas