Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie zadań = delegowanie odpowiedzialności.  Ta umiejętność jest kluczowa w pracy każdego menedżera. Menedżerowie/liderzy, a także specjaliści (którzy bywają w roli lidera), potrzebują wsparcia przy organizacji zadań i realizacji celów. Potrzebują jasnych wskazówek w jaki sposób określać priorytety zadań, jak planować z odpowiednim buforem czasowym, jak podczas delegowania zadań, a później monitorowania zadbać o realizację zadań, tak by osiągnąć zamierzone cele. Delegowanie zadań to zaangażowanie po obu stronach, bez tego trudno oczekiwać  rezultatów.

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie zadań = delegowanie odpowiedzialności.  Ta umiejętność jest kluczowa w pracy każdego menedżera. Menedżerowie/liderzy, a także specjaliści (którzy bywają w roli lidera), potrzebują wsparcia przy organizacji zadań i realizacji celów. Potrzebują jasnych wskazówek w jaki sposób określać priorytety zadań, jak planować z odpowiednim buforem czasowym, jak podczas delegowania zadań, a później monitorowania zadbać o realizację zadań, tak by osiągnąć zamierzone cele. Delegowanie zadań to zaangażowanie po obu stronach, bez tego trudno oczekiwać  rezultatów.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach określania priorytetów.
 • Narzędziach potrzebnych do planowania i określania celów.
 • Cyklu rozmów realizujących zadania.
 • Sposobach prowadzenia rozmów z pracownikami.
 • Informacji zwrotnej dopasowanej do pracownika i zadania.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia list zadań i określaniu priorytetów.
 • Doboru sposobu komunikacji podczas rozmów z pracownikami.
 • Prowadzenia rozmów: delegującej, monitorującej i odbierającej zadanie na bazie scenariuszy.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Wykorzystania zasobów w swoim zespole.
 • Planowania i organizowania zadań.
 • Komunikacji interpersonalnej z pracownikami.
 • Zorientowanie na cele firmy/zespołu/jednostki.
 • Prowadzenia rozmów z pracownikami.

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I. Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola osoby delegującej zadanie.
 • Pułapki delegowania (delegowanie niekompetencji, delegowanie nudnych zadań, obciążanie zadaniami, nadmierna kontrola, brak monitorowania).
 • Czas i delegowanie – trzy podejścia do organizacji czasu pracy.
 • Rola, zadania, odpowiedzialność – ćwiczenie „moja rola”.
 • Określanie priorytetów – które zadania delegować, które wykonać osobiście i co z pozostałymi?
 1. Tworzenie list zadań.
 2. Określanie pilności i ważności wg. Eisenhowera.
 3. Planowanie z buforem czasowym.

Moduł II. Komunikacja zarządcza

 • Czym jest różnica między zlecaniem, a delegowaniem zadań?
 • Dwa rodzaje odpowiedzialności podczas realizacji zadań.
 • Jak delegować złożone zadania – określanie celów SMART.
 • Przygotowanie do rozmowy delegującej/zlecającej.
 • Narzędzia wsparcia: określanie priorytetów i celów, scenariusz rozmów.
 • Tworzenie kultury feedbackowej w organizacji.

Moduł III. Delegowanie zadań

 • Jak określić cel, oraz rezultat rozmowy – założenia rozmowy.
 • Scenariusz rozmowy – narzędzie wspierające.
 • Rola menedżera i pracownika podczas delegowania.
 • Najlepsze praktyki podczas delegowania – checklista.

Moduł IV. Monitorowanie zadań

 • Dlaczego delegowanie nie przynosi oczekiwanych efektów? – o konieczności monitorowania.
 • Różnica między kontrolą a monitorowaniem.
 • Analiza sytuacji i interwencje menedżerskie – co może się wydarzyć podczas rozmów monitorujących.
 • Scenariusze rozmów monitorujących.
 • Bank pytań wspierających rozmowy.

Moduł V. Odbiór zadań

 • Co się stanie jeśli nie odbierzesz zadania?
 • Rozmowa podsumowująca – narzędzie wspierające.
 • Informacja zwrotna podsumowująca/rozwojowa.
 • Informacja zwrotna, jako efektywne narzędzie komunikacji dwustronnej.

Moduł VI. Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia.
 • Omówienie zadania wdrożeniowego.

Warsztaty w małych zespołach oparte będą na następujących metodykach:

 • Prezentacja sprawdzonych modeli, narzędzi zarządczych i rozwojowych.
 • Dialog i dyskusja grupowa, oraz analiza osobistych doświadczeń i zachowań w celu ich poprawy (action learning).
 • Kwestionariusze i testy – stymulowanie autorefleksji.
 • Ćwiczenie zachowań – mini scenki i symulacje połączone ze stop klatkami i feedbackiem rozwojowym.
 • Gry (wersja offline i online).
 • Analiza materiału wideo (filmy).
 • Analiza typologiczna – typologia zachowań.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I. Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola osoby delegującej zadanie.
 • Pułapki delegowania (delegowanie niekompetencji, delegowanie nudnych zadań, obciążanie zadaniami, nadmierna kontrola, brak monitorowania).
 • Czas i delegowanie – trzy podejścia do organizacji czasu pracy.
 • Rola, zadania, odpowiedzialność – ćwiczenie „moja rola”.
 • Określanie priorytetów – które zadania delegować, które wykonać osobiście i co z pozostałymi?
 1. Tworzenie list zadań.
 2. Określanie pilności i ważności wg. Eisenhowera.
 3. Planowanie z buforem czasowym.

Moduł II. Komunikacja zarządcza

 • Czym jest różnica między zlecaniem, a delegowaniem zadań?
 • Dwa rodzaje odpowiedzialności podczas realizacji zadań.
 • Jak delegować złożone zadania – określanie celów SMART.
 • Przygotowanie do rozmowy delegującej/zlecającej.
 • Narzędzia wsparcia: określanie priorytetów i celów, scenariusz rozmów.
 • Tworzenie kultury feedbackowej w organizacji.

Moduł III. Delegowanie zadań

 • Jak określić cel, oraz rezultat rozmowy – założenia rozmowy.
 • Scenariusz rozmowy – narzędzie wspierające.
 • Rola menedżera i pracownika podczas delegowania.
 • Najlepsze praktyki podczas delegowania – checklista.

Moduł IV. Monitorowanie zadań

 • Dlaczego delegowanie nie przynosi oczekiwanych efektów? – o konieczności monitorowania.
 • Różnica między kontrolą a monitorowaniem.
 • Analiza sytuacji i interwencje menedżerskie – co może się wydarzyć podczas rozmów monitorujących.
 • Scenariusze rozmów monitorujących.
 • Bank pytań wspierających rozmowy.

Moduł V. Odbiór zadań

 • Co się stanie jeśli nie odbierzesz zadania?
 • Rozmowa podsumowująca – narzędzie wspierające.
 • Informacja zwrotna podsumowująca/rozwojowa.
 • Informacja zwrotna, jako efektywne narzędzie komunikacji dwustronnej.

Moduł VI. Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia.
 • Omówienie zadania wdrożeniowego.

Warsztaty w małych zespołach oparte będą na następujących metodykach:

 • Prezentacja sprawdzonych modeli, narzędzi zarządczych i rozwojowych.
 • Dialog i dyskusja grupowa, oraz analiza osobistych doświadczeń i zachowań w celu ich poprawy (action learning).
 • Kwestionariusze i testy – stymulowanie autorefleksji.
 • Ćwiczenie zachowań – mini scenki i symulacje połączone ze stop klatkami i feedbackiem rozwojowym.
 • Gry (wersja offline i online).
 • Analiza materiału wideo (filmy).
 • Analiza typologiczna – typologia zachowań.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Prowadząca wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, autorytetem w obszarze poruszanych zagadnień oraz wysokim poziomem interakcji.
Szkolenie zostało przygotowane w zrealizowane w sposób profesjonalny, w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat wiedzy i umiejętności Iwony Firmanty.
„Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania. Rekomendujemy korzystanie z sesji szkoleniowych realizowanych przez firmę Human Skills.”

Sławomir Suchy, Service Manager

Vestas Poland Sp. z.o.o.

„Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwinęli swoje kompetencje menedżerskie w zakresie rozmów planujących, monitorujących. Uczestnicy bardzo cenili sobie program szkolenia przygotowany pod potrzeby, uzupełniony o ich przykłady i ćwiczenia z ich codziennej rzeczywistości biznesowej. Marta jest trenerką, która szybko zbudowała relacje z uczestnikami szkolenia. Co najważniejsze szkolenie było zaprojektowane i poprowadzone w sposób maksymalizujący szanse przełożenia trenowanych umiejętności na codzienną pracę uczestników”.

„Bardzo dobre szkolenie, powinno trwać kilka dni – oceniam na najwyższą notę”.

„Polecam to szkolenie, jego zakres i treść przekazywanych informacji, a Marta tak ciekawie je prowadziła, że już czekam na kolejne”.

„Nawet nie wiem, kiedy czas szkolenia się skończył :)”

„Merytoryka i dynamika szkolenia zasługują na duży plus.”

„Przykłady z życia wzięte.”

 

Klienci

Szkolenie: Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole, realizowaliśmy dla pracowników firm i instytucji m.in.: Nordcloud, PZU, PKO BP, JMD, Skanska, Vimana, Yves Rocher, Santander, Urząd Gminy Jabłonna, BRE Bank, Eiffage, Zdrojowa Hotels Central Pomerania sp. z o.o, Carpol Sp. z.o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas