Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie zadań = delegowanie odpowiedzialności.  Ta umiejętność jest kluczowa w pracy każdego menedżera. Menedżerowie/liderzy, a także specjaliści (którzy bywają w roli lidera), potrzebują wsparcia przy organizacji zadań i realizacji celów. Potrzebują jasnych wskazówek w jaki sposób określać priorytety zadań, jak planować z odpowiednim buforem czasowym, jak podczas delegowania zadań, a później monitorowania zadbać o realizację zadań, tak by osiągnąć zamierzone cele. Delegowanie zadań to zaangażowanie po obu stronach, bez tego trudno oczekiwać  rezultatów.

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie zadań = delegowanie odpowiedzialności.  Ta umiejętność jest kluczowa w pracy każdego menedżera. Menedżerowie/liderzy, a także specjaliści (którzy bywają w roli lidera), potrzebują wsparcia przy organizacji zadań i realizacji celów. Potrzebują jasnych wskazówek w jaki sposób określać priorytety zadań, jak planować z odpowiednim buforem czasowym, jak podczas delegowania zadań, a później monitorowania zadbać o realizację zadań, tak by osiągnąć zamierzone cele. Delegowanie zadań to zaangażowanie po obu stronach, bez tego trudno oczekiwać  rezultatów.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach określania priorytetów.
 • Narzędziach potrzebnych do planowania i określania celów.
 • Cyklu rozmów realizujących zadania.
 • Sposobach prowadzenia rozmów z pracownikami.
 • Informacji zwrotnej dopasowanej do pracownika i zadania.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Tworzenia list zadań i określaniu priorytetów.
 • Doboru sposobu komunikacji podczas rozmów z pracownikami.
 • Prowadzenia rozmów: delegującej, monitorującej i odbierającej zadanie na bazie scenariuszy.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Wykorzystania zasobów w swoim zespole.
 • Planowania i organizowania zadań.
 • Komunikacji interpersonalnej z pracownikami.
 • Zorientowanie na cele firmy/zespołu/jednostki.
 • Prowadzenia rozmów z pracownikami.

Program Szkolenia

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I. Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola osoby delegującej zadanie.
 • Pułapki delegowania (delegowanie niekompetencji, delegowanie nudnych zadań, obciążanie zadaniami, nadmierna kontrola, brak monitorowania).
 • Czas i delegowanie – trzy podejścia do organizacji czasu pracy.
 • Rola, zadania, odpowiedzialność – ćwiczenie „moja rola”.
 • Określanie priorytetów – które zadania delegować, które wykonać osobiście i co z pozostałymi?
 1. Tworzenie list zadań.
 2. Określanie pilności i ważności wg. Eisenhowera.
 3. Planowanie z buforem czasowym.

Moduł II. Komunikacja zarządcza

 • Czym jest różnica między zlecaniem, a delegowaniem zadań?
 • Dwa rodzaje odpowiedzialności podczas realizacji zadań.
 • Jak delegować złożone zadania – określanie celów SMART.
 • Przygotowanie do rozmowy delegującej/zlecającej.
 • Narzędzia wsparcia: określanie priorytetów i celów, scenariusz rozmów.
 • Tworzenie kultury feedbackowej w organizacji.

Moduł III. Delegowanie zadań

 • Jak określić cel, oraz rezultat rozmowy – założenia rozmowy.
 • Scenariusz rozmowy – narzędzie wspierające.
 • Rola menedżera i pracownika podczas delegowania.
 • Najlepsze praktyki podczas delegowania – checklista.

Moduł IV. Monitorowanie zadań

 • Dlaczego delegowanie nie przynosi oczekiwanych efektów? – o konieczności monitorowania.
 • Różnica między kontrolą a monitorowaniem.
 • Analiza sytuacji i interwencje menedżerskie – co może się wydarzyć podczas rozmów monitorujących.
 • Scenariusze rozmów monitorujących.
 • Bank pytań wspierających rozmowy.

Moduł V. Odbiór zadań

 • Co się stanie jeśli nie odbierzesz zadania?
 • Rozmowa podsumowująca – narzędzie wspierające.
 • Informacja zwrotna podsumowująca/rozwojowa.
 • Informacja zwrotna, jako efektywne narzędzie komunikacji dwustronnej.

Moduł VI. Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia.
 • Omówienie zadania wdrożeniowego.

Warsztaty w małych zespołach oparte będą na następujących metodykach:

 • Prezentacja sprawdzonych modeli, narzędzi zarządczych i rozwojowych.
 • Dialog i dyskusja grupowa, oraz analiza osobistych doświadczeń i zachowań w celu ich poprawy (action learning).
 • Kwestionariusze i testy – stymulowanie autorefleksji.
 • Ćwiczenie zachowań – mini scenki i symulacje połączone ze stop klatkami i feedbackiem rozwojowym.
 • Gry (wersja offline i online).
 • Analiza materiału wideo (filmy).
 • Analiza typologiczna – typologia zachowań.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu