Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jednym z największych wyzwań managerskich, szczególnie w czasach, gdy powoli zaczynamy przyzwyczajać się już do pracy zdalnej i mamy coraz bardziej ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami, jest skuteczne ich angażowanie. Motywacja finansowa, zarządzanie przez cele i inne sposoby często dają efekt krótkotrwały, albo w ogóle nie są skuteczne.

Najczęściej problem z zaangażowaniem wynika z braku szczerej identyfikacji pracownika z firmą. Tego nie da się rozwiązać za pomocą półśrodków, dlatego głównym celem szkolenia, które Państwu proponujemy jest przygotowanie Uczestników do tego, aby potrafili zaprojektować, zaszczepić w świadomości ludzi oraz przełożyć na ich konkretne działania kodeks etyczny firmy lub zespołu, który może stać się prawdziwym spoiwem pracowników z organizacją i motorem ich zaangażowania. Człowiek nigdy nie identyfikuje się z samym logo, ale zawsze z jakimś zestawem wartości, jaki za tym logo stoi. Mądry manager zaś tę prawdę dostrzega i próbuje wykorzystać dla wspólnego dobra, a niniejsze szkolenie daje konkretne wytyczne jak to zrobić.

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Jednym z największych wyzwań managerskich, szczególnie w czasach, gdy powoli zaczynamy przyzwyczajać się już do pracy zdalnej i mamy coraz bardziej ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami, jest skuteczne ich angażowanie. Motywacja finansowa, zarządzanie przez cele i inne sposoby często dają efekt krótkotrwały, albo w ogóle nie są skuteczne.

Najczęściej problem z zaangażowaniem wynika z braku szczerej identyfikacji pracownika z firmą. Tego nie da się rozwiązać za pomocą półśrodków, dlatego głównym celem szkolenia, które Państwu proponujemy jest przygotowanie Uczestników do tego, aby potrafili zaprojektować, zaszczepić w świadomości ludzi oraz przełożyć na ich konkretne działania kodeks etyczny firmy lub zespołu, który może stać się prawdziwym spoiwem pracowników z organizacją i motorem ich zaangażowania. Człowiek nigdy nie identyfikuje się z samym logo, ale zawsze z jakimś zestawem wartości, jaki za tym logo stoi. Mądry manager zaś tę prawdę dostrzega i próbuje wykorzystać dla wspólnego dobra, a niniejsze szkolenie daje konkretne wytyczne jak to zrobić.

Cele i Korzyści

Cele:

 • Wzbudzenie szczerego i względnie trwałego zaangażowania i motywacji pracowników.
 • Przekazanie managerom wiedzy na temat zasad i najlepszych praktyk budowania i wdrażania kodeksu etycznego w firmie lub zespole.
 • Zbudowanie wspólnymi siłami zespołu kodeksu etycznego.
 • Podniesienie wiarygodności firmy i/lub zespołu.
 • Wyposażenie managerów w doskonałe narzędzie pracy rozwojowej z ludźmi.
 • Zredukowanie poziomu rotacji w firmie i/lub zespole.
 • Stworzenie podstawy do ewentualnych przyszłych działań mających na celu zbudowanie lub zmianę standardu: sprzedaży, obsługi klienta lub innych działań biznesowych pracowników.

Program Szkolenia

Program szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb Klienta po analizie potrzeb szkoleniowych.

Moduł I Zarządzanie oparte na wartościach. Problem motywacji i zaangażowania pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie dają z siebie wszystkiego?
 • Czynniki motywacyjne według pracowników i managerów.
 • Jak (nie) działa motywacyjne „pompowanie balona”.
 • Wspólne zasady i wartości jako baza budowania zaangażowania.
 • Coveya koncepcja zarządzania opartego na zasadach.

Moduł II Zarządzanie oparte na wartościach. Etyka w biznesie – przegląd najważniejszych pojęć.

 • Rozróżnienia pojęciowe między etyką, moralnością, kazuistyką itp.
 • Co to znaczy etyczny, zgodny z etyką?
 • Etyka a prawo.
 • Etyka a biznes. Czym jest etyka biznesu?
 • Wartości a zasady.
 • Kwestia obiektywizmu w rozważaniach o moralności.

Moduł III Zarządzanie oparte na wartościach. Wewnętrzny fundament budowania wartości firmy lub zespołu.

 • Autorefleksja dotycząca wewnętrznych przekonań.
 • Czym jest dylemat moralny i jak się go rozwiązuje.
 • Etyka w pracy? – case study.
 • Jak odszukać wspólne dla zespołu wartości.
 • Przegląd paradygmatów etycznych.
 • Co Arystoteles, Kant i Mill mają nam do powiedzenia o współczesnym biznesie.

Moduł IV Zarządzanie oparte na wartościach. Tworzenie drzewa aksjologicznego firmy lub zespołu.

 • Jak zaangażować zespół do współtworzenia drzewa aksjologicznego.
 • Co narzucić, co wypracować wspólnie?
 • Dobra gleba – z czego wyrasta cały kodeks.
 • Korzenie – najważniejsze zasady.
 • Pień – nasze wartości.
 • Gałęzie – pożądane zachowania; jak działamy.
 • Jak nadać kodeksowi etycznemu ostateczny kształt.

Moduł V Zarządzanie oparte na wartościach. Jak przekuć kodeks etyczny w pełne zaangażowanie pracownika.

 • Co zrobić aby kodeks etyczny w naszej firmie żył.
 • 3 złote zasady wdrożenia kodeksu etycznego.
 • Powierzanie odpowiedzialności za poszczególne obszary kodeksu.
 • Jak dbać o świadomość pożądanych zachowań.
 • Jak pogodzić cele z wartościami.
 • Rutyny managerskie w służbie utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania.

Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie dalszego planu działania/wdrożenia.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu