Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jednym z największych wyzwań managerskich, szczególnie w czasach, gdy powoli zaczynamy przyzwyczajać się już do pracy zdalnej i mamy coraz bardziej ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami, jest skuteczne ich angażowanie. Motywacja finansowa, zarządzanie przez cele i inne sposoby często dają efekt krótkotrwały, albo w ogóle nie są skuteczne.

Najczęściej problem z zaangażowaniem wynika z braku szczerej identyfikacji pracownika z firmą. Tego nie da się rozwiązać za pomocą półśrodków, dlatego głównym celem szkolenia, które Państwu proponujemy jest przygotowanie Uczestników do tego, aby potrafili zaprojektować, zaszczepić w świadomości ludzi oraz przełożyć na ich konkretne działania kodeks etyczny firmy lub zespołu, który może stać się prawdziwym spoiwem pracowników z organizacją i motorem ich zaangażowania. Człowiek nigdy nie identyfikuje się z samym logo, ale zawsze z jakimś zestawem wartości, jaki za tym logo stoi. Mądry manager zaś tę prawdę dostrzega i próbuje wykorzystać dla wspólnego dobra, a niniejsze szkolenie daje konkretne wytyczne jak to zrobić.

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Jednym z największych wyzwań managerskich, szczególnie w czasach, gdy powoli zaczynamy przyzwyczajać się już do pracy zdalnej i mamy coraz bardziej ograniczony kontakt bezpośredni z pracownikami, jest skuteczne ich angażowanie. Motywacja finansowa, zarządzanie przez cele i inne sposoby często dają efekt krótkotrwały, albo w ogóle nie są skuteczne.

Najczęściej problem z zaangażowaniem wynika z braku szczerej identyfikacji pracownika z firmą. Tego nie da się rozwiązać za pomocą półśrodków, dlatego głównym celem szkolenia, które Państwu proponujemy jest przygotowanie Uczestników do tego, aby potrafili zaprojektować, zaszczepić w świadomości ludzi oraz przełożyć na ich konkretne działania kodeks etyczny firmy lub zespołu, który może stać się prawdziwym spoiwem pracowników z organizacją i motorem ich zaangażowania. Człowiek nigdy nie identyfikuje się z samym logo, ale zawsze z jakimś zestawem wartości, jaki za tym logo stoi. Mądry manager zaś tę prawdę dostrzega i próbuje wykorzystać dla wspólnego dobra, a niniejsze szkolenie daje konkretne wytyczne jak to zrobić.

Cele i Korzyści

Cele:

 • Wzbudzenie szczerego i względnie trwałego zaangażowania i motywacji pracowników.
 • Przekazanie managerom wiedzy na temat zasad i najlepszych praktyk budowania i wdrażania kodeksu etycznego w firmie lub zespole.
 • Zbudowanie wspólnymi siłami zespołu kodeksu etycznego.
 • Podniesienie wiarygodności firmy i/lub zespołu.
 • Wyposażenie managerów w doskonałe narzędzie pracy rozwojowej z ludźmi.
 • Zredukowanie poziomu rotacji w firmie i/lub zespole.
 • Stworzenie podstawy do ewentualnych przyszłych działań mających na celu zbudowanie lub zmianę standardu: sprzedaży, obsługi klienta lub innych działań biznesowych pracowników.

Program Szkolenia

Program szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb Klienta po analizie potrzeb szkoleniowych.

Moduł I Zarządzanie oparte na wartościach. Problem motywacji i zaangażowania pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie dają z siebie wszystkiego?
 • Czynniki motywacyjne według pracowników i managerów.
 • Jak (nie) działa motywacyjne „pompowanie balona”.
 • Wspólne zasady i wartości jako baza budowania zaangażowania.
 • Coveya koncepcja zarządzania opartego na zasadach.

Moduł II Zarządzanie oparte na wartościach. Etyka w biznesie – przegląd najważniejszych pojęć.

 • Rozróżnienia pojęciowe między etyką, moralnością, kazuistyką itp.
 • Co to znaczy etyczny, zgodny z etyką?
 • Etyka a prawo.
 • Etyka a biznes. Czym jest etyka biznesu?
 • Wartości a zasady.
 • Kwestia obiektywizmu w rozważaniach o moralności.

Moduł III Zarządzanie oparte na wartościach. Wewnętrzny fundament budowania wartości firmy lub zespołu.

 • Autorefleksja dotycząca wewnętrznych przekonań.
 • Czym jest dylemat moralny i jak się go rozwiązuje.
 • Etyka w pracy? – case study.
 • Jak odszukać wspólne dla zespołu wartości.
 • Przegląd paradygmatów etycznych.
 • Co Arystoteles, Kant i Mill mają nam do powiedzenia o współczesnym biznesie.

Moduł IV Zarządzanie oparte na wartościach. Tworzenie drzewa aksjologicznego firmy lub zespołu.

 • Jak zaangażować zespół do współtworzenia drzewa aksjologicznego.
 • Co narzucić, co wypracować wspólnie?
 • Dobra gleba – z czego wyrasta cały kodeks.
 • Korzenie – najważniejsze zasady.
 • Pień – nasze wartości.
 • Gałęzie – pożądane zachowania; jak działamy.
 • Jak nadać kodeksowi etycznemu ostateczny kształt.

Moduł V Zarządzanie oparte na wartościach. Jak przekuć kodeks etyczny w pełne zaangażowanie pracownika.

 • Co zrobić aby kodeks etyczny w naszej firmie żył.
 • 3 złote zasady wdrożenia kodeksu etycznego.
 • Powierzanie odpowiedzialności za poszczególne obszary kodeksu.
 • Jak dbać o świadomość pożądanych zachowań.
 • Jak pogodzić cele z wartościami.
 • Rutyny managerskie w służbie utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania.

Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie dalszego planu działania/wdrożenia.

Program szkolenia zostanie dopasowany do potrzeb Klienta po analizie potrzeb szkoleniowych.

Moduł I Zarządzanie oparte na wartościach. Problem motywacji i zaangażowania pracowników

 • Dlaczego pracownicy nie dają z siebie wszystkiego?
 • Czynniki motywacyjne według pracowników i managerów.
 • Jak (nie) działa motywacyjne „pompowanie balona”.
 • Wspólne zasady i wartości jako baza budowania zaangażowania.
 • Coveya koncepcja zarządzania opartego na zasadach.

Moduł II Zarządzanie oparte na wartościach. Etyka w biznesie – przegląd najważniejszych pojęć.

 • Rozróżnienia pojęciowe między etyką, moralnością, kazuistyką itp.
 • Co to znaczy etyczny, zgodny z etyką?
 • Etyka a prawo.
 • Etyka a biznes. Czym jest etyka biznesu?
 • Wartości a zasady.
 • Kwestia obiektywizmu w rozważaniach o moralności.

Moduł III Zarządzanie oparte na wartościach. Wewnętrzny fundament budowania wartości firmy lub zespołu.

 • Autorefleksja dotycząca wewnętrznych przekonań.
 • Czym jest dylemat moralny i jak się go rozwiązuje.
 • Etyka w pracy? – case study.
 • Jak odszukać wspólne dla zespołu wartości.
 • Przegląd paradygmatów etycznych.
 • Co Arystoteles, Kant i Mill mają nam do powiedzenia o współczesnym biznesie.

Moduł IV Zarządzanie oparte na wartościach. Tworzenie drzewa aksjologicznego firmy lub zespołu.

 • Jak zaangażować zespół do współtworzenia drzewa aksjologicznego.
 • Co narzucić, co wypracować wspólnie?
 • Dobra gleba – z czego wyrasta cały kodeks.
 • Korzenie – najważniejsze zasady.
 • Pień – nasze wartości.
 • Gałęzie – pożądane zachowania; jak działamy.
 • Jak nadać kodeksowi etycznemu ostateczny kształt.

Moduł V Zarządzanie oparte na wartościach. Jak przekuć kodeks etyczny w pełne zaangażowanie pracownika.

 • Co zrobić aby kodeks etyczny w naszej firmie żył.
 • 3 złote zasady wdrożenia kodeksu etycznego.
 • Powierzanie odpowiedzialności za poszczególne obszary kodeksu.
 • Jak dbać o świadomość pożądanych zachowań.
 • Jak pogodzić cele z wartościami.
 • Rutyny managerskie w służbie utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania.

Podsumowanie szkolenia oraz przygotowanie dalszego planu działania/wdrożenia.

Szkolenia i usługi uzupełniające

skuteczne wystąpienia dla menedżerów

Skuteczne wystąpienia dla menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

first time manager

First Time Manager – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Delegowanie i monitorowanie

Skuteczne delegowanie i efektywne monitorowanie zadań w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Akademia lidera zespołu szkolenie

Akademia Lidera Zespołu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Każde ze spotkań oceniamy jako zorganizowane oraz przeprowadzone bardzo profesjonalnie, w sposób umożliwiający pogłębianie wiedzy oraz dostosowanie do naszych aktualnych potrzeb i doświadczeń. Niezwykle cenna jest dla nas energia Trenera, którą oceniamy jako inspirującą i serdeczną, ale przy tym prezentującą postawę kompetentnego Eksperta wzbudzającego zaufanie i autorytet. Z pełnym przekonaniem polecam firmę Human Skills, jako godnego zaufania i profesjonalnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Marcin Nowicki, Członek Zarządu

M4Wind Nowicki Petters Sp.K

„Przydatne treści szkolenia: przykłady, dokładne wyjaśnienia istotnych pojęć dot. badania efektywności szkoleń. Szkolenie bardzo dobre merytorycznie. Imponująca wiedza prowadzącej, trener przekazał ją w przystępny sposób, wszystko bardzo dobrze zrozumiałem. Zrozumiałam że nie poświęcam dużo uwagi potrzebom pracowników, teraz wiem że jest to niezwykle istotne. Przydatne informacje, każda wskazówka godna zapamiętania. Podobały mi się przykłady z życia. Dowiedziałem się jak poprawnie przeprowadzić analizę potrzeb szkoleniowych i wyeliminować błędy w przygotowaniach do analizy.  Zajęcia z praktykiem. Jest super. Bardzo dobre przygotowanie.”

„Materiały, które otrzymaliśmy na wstępie były idealne do pracy na szkoleniu. Trener miał bardzo dobre tempo mówienia, jasno wszystko tłumaczył, a jak ktoś miał pytania, od razu wszystko wyjaśniał. Już poleciłam znajomym :)”

Klienci

Szkolenie z zakresu zarządzania firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, TU EUROPA S.A., Jabil Global Services Poland Sp. z o.o., Magellan S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Wojewódzki Urząd Pracy, Budimex S.A., Open Finance S.A.; SGB-Bank Spółka Akcyjna; Grupa Pracuj.pl, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A., Electra M&E Polska Sp. z o.o., Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Kappahl Polska Sp. z o.o., LUX MED Sp. z o.o., OPTEX SECURITY Sp. z o.o., Colian Sp. z o.o., Mazda Motor Logistics Europe NV, LOTOS LAB Sp. z o.o., TAURON DYSTRYBUCJA S.A., Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Grupa Azoty Polyolefins S.A., Globe Trade Centre SA., Barry Callebaut SSC Europe Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas