Łukasz Sprycha

Trener. Coach. Konsultant. Prowadzi szkolenia w języku polskim i angielskim.

Łukasz Sprycha

PROFIL TRENERA:

Certyfikowany coach ACSTH, facylitator, trener, supervisor, konsultant biznesowy, praktyk zarządzania i sprzedaży. Autor programów i projektant procesów rozwojowych dla kadry menadżerskiej i sił sprzedaży. Pomagam menadżerom w budowaniu autorytetu, radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi, wzbudzaniu wewnętrznej motywacji. Uczę kooperacji i współpracy w zespole. Jestem zwolennikiem korzystania z aktywnych metod uczenia, dlatego podczas pracy zwracam szczególną uwagę na to, by uczestnicy otrzymali i przetrenowali praktyczne umiejętności. Prowadzę projekty rozwojowe w obu językach, polskim oraz angielskim.

EDUKACJA:

 • Stopień Magistra (Filologia angielska UW)
 • Trener Biznesu Kontrakt-OSH certyfikat– Czerwiec 2013
 • Certificate of Advanced English – Styczeń 2015
 • ICF coach certyfikat – 2021 (w trakcie)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Kontrakt OSH – Partner – prowadzenie warsztatów ze sprzedaży i zarządzania.
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – wykładowca akademicki.

JĘZYK W JAKIM TRENER PROWADZI SZKOLENIA: Polski, angielski.

WYBRANI KLIENCI TRENERA: Lockheed Martin.

 

ŁUKASZ SPRYCHA

Trainer/ Coach/ Consultant

TRAINER’S PROFILE:

 • ACSTH certified coach.
 • Facilitator, trainer.
 • Supervisor, business consultant.
 • Management and sales practitioner.
 • Author of programmes and designer of development processes.
 • I help specialists in building up their productivity, coping with difficult professional situations and arousing intrinsic motivation.
 • I teach cooperation and teamwork.
 • I am an advocate of using active teaching methods, therefore during my work I pay special attention to the participants receiving and practising practical skills.
 • I conduct development projects in both languages, Polish and English.

EDUCATION:

 • Master’s degree (English Philology UW)
 • Business Coach Contract-OSH certificate – June 2013
 • Certificate of Advanced English – January 2015
 • ICF coach certificate – 2021 (in progress)

LANGUAGE IN WHICH THE TRAINER CONDUCTS TRAININGS: polish, english.

TRAINER’S SELECTED CLIENTS: Lockheed Martin.