Otwarta-komunikacja-w-zespole

Teambuilding dla Teamleaderów Role wg Belbina– czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Diagnoza testem na Role Zespołowe Belbina, która poprzedza warsztat, a także dalsza praca rozwojowa z liderami zespołów, koncentruje się na identyfikacji mocnych i słabych stron zachowań ludzkich w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój osobisty pracowników, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy, czy uzyskanie wyższej efektywności i wydajności pracy, raporty Belbin Team Roles dostarczają wiedzy, która umożliwia lepszą komunikację między członkami zespołu i poszczególnymi zespołami, a w efekcie daje podstawy do współpracy z większym wzajemnym zrozumieniem.

Test Ról Zespołowych Belbina wyróżnia się wśród testów behawioralnych dostępnych na rynku użyciem metody 360 stopni – tym samym umożliwia połączenie samooceny osoby wykonującej test z ocenami jej obserwatorów (współpracowników, podwładnych, lidera). Praca z wynikami testu Belbina pomaga stworzyć zespół, który efektywnie współpracuje i osiąga sukcesy. Pozwala podnieść skuteczność istniejącego już zespołu, zarówno zespołów zarządzających, jak i zespołów funkcyjnych. Jest nieoceniony w budowaniu dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów projektowych, doskonale sprawdza się w świecie agile.

W oparciu o filozofię Belbin Team Roles szkolenie Teambuilding for Team Leaders ma na celu dostarczenie liderom zespołów wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym zarządzaniu zespołami: skuteczniejszej komunikacji, delegowania zadań zgodnie z naturalnymi predyspozycjami członków zespołu, a także bardziej świadomego podejścia do rozwiązywania konfliktów w zespołach.

Poznaj badanie Role Belbina w zespole (sprawdź informacje).

Teambuilding dla Teamleaderów Role wg Belbina– czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Otwarta-komunikacja-w-zespole

Diagnoza testem na Role Zespołowe Belbina, która poprzedza warsztat, a także dalsza praca rozwojowa z liderami zespołów, koncentruje się na identyfikacji mocnych i słabych stron zachowań ludzkich w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój osobisty pracowników, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy, czy uzyskanie wyższej efektywności i wydajności pracy, raporty Belbin Team Roles dostarczają wiedzy, która umożliwia lepszą komunikację między członkami zespołu i poszczególnymi zespołami, a w efekcie daje podstawy do współpracy z większym wzajemnym zrozumieniem.

Test Ról Zespołowych Belbina wyróżnia się wśród testów behawioralnych dostępnych na rynku użyciem metody 360 stopni – tym samym umożliwia połączenie samooceny osoby wykonującej test z ocenami jej obserwatorów (współpracowników, podwładnych, lidera). Praca z wynikami testu Belbina pomaga stworzyć zespół, który efektywnie współpracuje i osiąga sukcesy. Pozwala podnieść skuteczność istniejącego już zespołu, zarówno zespołów zarządzających, jak i zespołów funkcyjnych. Jest nieoceniony w budowaniu dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów projektowych, doskonale sprawdza się w świecie agile.

W oparciu o filozofię Belbin Team Roles szkolenie Teambuilding for Team Leaders ma na celu dostarczenie liderom zespołów wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym zarządzaniu zespołami: skuteczniejszej komunikacji, delegowania zadań zgodnie z naturalnymi predyspozycjami członków zespołu, a także bardziej świadomego podejścia do rozwiązywania konfliktów w zespołach.

Poznaj badanie Role Belbina w zespole (sprawdź informacje).

Cele i Korzyści

Po zakończeniu warsztatu Team Leaderzy będą przygotowani do:

 • Dostosowania stylu przywództwa do konkretnego etapu rozwoju zespołu.
 • Komunikowania się z członkami zespołu w oparciu o ich preferencje dotyczące roli w zespole.
 • Przydzielania i delegowania zadań zgodnie z potencjałem członków zespołu.
 • Bardziej efektywnego motywowania członków swoich zespołów.
 • Stosowania takiego podejścia do rozwiązywania konfliktów w swoich zespołach, które bierze pod uwagę stosunek każdej z Ról do konfliktu.

METODA SZKOLENIOWA:

 • Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje zaproszenie do wypełnienia testu ról zespołowych Belbina (samoocena) oraz wytypowania od 4 do 8 obserwatorów w celu wypełnienie kwestionariusza „oceny obserwatora”
 • Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze swoimi indywidualnymi raportami opartymi na wynikach testów oraz będą zapraszani do wielu ćwiczeń mających na celu zaaplikowania nowo nabytej wiedzy do realiów własnych zespołów poprzez dzielenie się studiami przypadków, wymianą pomysłów oraz informacją zwrotną.

Program Szkolenia

MODUł I 

 1. Wprowadzenie: Barometr zdrowia zespołu – kluczowe warunki, które musi spełnić zespół, aby pozostać w formie:
 • Jasno zdefiniowany cel.
 • Otwarta komunikacja.
 • Transparentna struktura.
 • Czytelne role.
 • Uzgodnione zasady.
 • Silna integracja.
 1. Mapa Diagnozy Zespołu – jak odkryć rzeczywiste potrzeby zespołu? (ćwiczenie)
 2. Fazy rozwoju zespołu i jak się do nich dostosować w roli lidera?
 3. Wprowadzenie do koncepcji Ról Zespołowych wg M. Belbina i prezentacja indywidualnych raportów Ról Zespołowych, dyskusja oraz udzielanie sobie informacji zwrotnej (w postaci ćwiczenia opartego o wyniki testu).

MODUŁ II.

 1. Role zespołowe Belbina i język Belbin Team Roles jako język współpracy zespołowej
 • W jaki sposób ułatwić członkom zespołu rozmowę o silnych i słabych stronach ich zachowań w bezpieczny, niekonfrontacyjny i produktywny sposób?
 • Jak zrozumieć i docenić różnice pomiędzy Rolami w zespole?
 • Jak rozpoznać i komunikować się z poszczególną z Ról?
 • Jak odkryć to, co motywuje każdą z Ról?
 1. Aktywności oparte o realność zespołów każdego z Team Leaderów:
 • Opracowanie metod komunikacji I współpracy z każdą z Ról w zespole.
 • Odnajdywanie sposobów na zastosowanie nowej wiedzy do budowania pozytywnych relacji w zespole.
 1. Jak podchodzić do konfliktu w zespole?
 • Konflikt konstruktywny a konflikt destruktywny – gdzie leży różnica?
 • W jaki sposób każda z Ról podchodzi do konfliktu?
 • Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów z pomocą filozofii Belbin Team Roles.
 1. Check out – jak stosować nową wiedzę w moim zespole? Wskazówki i rekomendacje.

MODUł I 

 1. Wprowadzenie: Barometr zdrowia zespołu – kluczowe warunki, które musi spełnić zespół, aby pozostać w formie:
 • Jasno zdefiniowany cel.
 • Otwarta komunikacja.
 • Transparentna struktura.
 • Czytelne role.
 • Uzgodnione zasady.
 • Silna integracja.
 1. Mapa Diagnozy Zespołu – jak odkryć rzeczywiste potrzeby zespołu? (ćwiczenie)
 2. Fazy rozwoju zespołu i jak się do nich dostosować w roli lidera?
 3. Wprowadzenie do koncepcji Ról Zespołowych wg M. Belbina i prezentacja indywidualnych raportów Ról Zespołowych, dyskusja oraz udzielanie sobie informacji zwrotnej (w postaci ćwiczenia opartego o wyniki testu).

MODUŁ II.

 1. Role zespołowe Belbina i język Belbin Team Roles jako język współpracy zespołowej
 • W jaki sposób ułatwić członkom zespołu rozmowę o silnych i słabych stronach ich zachowań w bezpieczny, niekonfrontacyjny i produktywny sposób?
 • Jak zrozumieć i docenić różnice pomiędzy Rolami w zespole?
 • Jak rozpoznać i komunikować się z poszczególną z Ról?
 • Jak odkryć to, co motywuje każdą z Ról?
 1. Aktywności oparte o realność zespołów każdego z Team Leaderów:
 • Opracowanie metod komunikacji I współpracy z każdą z Ról w zespole.
 • Odnajdywanie sposobów na zastosowanie nowej wiedzy do budowania pozytywnych relacji w zespole.
 1. Jak podchodzić do konfliktu w zespole?
 • Konflikt konstruktywny a konflikt destruktywny – gdzie leży różnica?
 • W jaki sposób każda z Ról podchodzi do konfliktu?
 • Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów z pomocą filozofii Belbin Team Roles.
 1. Check out – jak stosować nową wiedzę w moim zespole? Wskazówki i rekomendacje.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas