teambuilding role wg belbina

Teambuilding dla Teamleaderów Role wg Belbina – czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Test Belbina powstał, by identyfikować role w zespole (Belbin Team Roles), a płynąca z niego wiedza ułatwia budowanie zespołu, który potrafi się ze sobą świetnie komunikować i skutecznie współdziałać. Role Belbina są doskonałym punktem wyjścia dla działań w obszarze Team Building, a my pokazujemy, jak wykorzystać ogromne możliwości tego narzędzia. Diagnoza testem na Role Zespołowe Belbina, która poprzedza warsztat „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina”, a także dalsza praca rozwojowa z liderami zespołów, koncentruje się na identyfikacji mocnych i słabych stron zachowań ludzkich w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój osobisty pracowników, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy, czy uzyskanie wyższej efektywności i wydajności pracy, raporty Belbin Team Roles dostarczają wiedzy, która umożliwia lepsze porozumienie między członkami zespołu i poszczególnymi zespołami, a w efekcie daje podstawy do współpracy z większym wzajemnym zrozumieniem.

Przygotowane przez nas szkolenie „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina – czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu?” ma na celu dostarczenie liderom zespołów wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym zarządzaniu zespołami: skuteczniejszej komunikacji, delegowania zadań zgodnie z naturalnymi predyspozycjami członków zespołu, a także bardziej świadomego podejścia do rozwiązywania konfliktów w zespołach. Test Ról Zespołowych Belbina wyróżnia się wśród testów behawioralnych dostępnych na rynku użyciem metody 360 stopni – tym samym umożliwia połączenie samooceny osoby wykonującej test z ocenami jej obserwatorów (współpracowników, podwładnych, lidera). Praca z wynikami testu Belbina pomaga stworzyć zespół, który efektywnie współpracuje i osiąga sukcesy. Pozwala podnieść skuteczność istniejącego już zespołu, zarówno zespołów zarządzających, jak i zespołów funkcyjnych. Jest nieoceniony w budowaniu dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów projektowych, doskonale sprawdza się w świecie agile. Na bazie filozofii Belbin Team Roles szkolenie Team Building for Team Leaders przygotowuje liderów nowocześnie zarządzanych organizacji do efektywniejszego komunikowania się z członkami zespołu w oparciu o ich preferencje dotyczące roli w zespole, skuteczniejszego ich motywowania oraz zarządzania konfliktem przy pomocy wiedzy płynącej z koncepcji Belbin Team Roles.

Chcesz wiedzieć, jak wygląda efektywne budowanie zespołu? Szkolenie dla menedżerów i liderów zespołów połączone z wiedzą, jaką daje test Belbina to najprostszy sposób, by zintegrować zespół, wyzwolić potencjał ludzi go tworzących i zwiększyć skuteczność ich działania. Skorzystaj już dziś ze szkolenia Team Building. Warszawa to nie jedyne miejsce, gdzie organizujemy szkolenia – realizowany na zamówienie kurs „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina” możemy poprowadzić również w innej lokalizacji, a dla oszczędzających czas i ceniących wygodę przygotowaliśmy szkolenie z budowania zespołu na bazie ról Belbina w wersji online. Zapraszamy!

Teambuilding dla Teamleaderów Role wg Belbina – czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu? – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

teambuilding role wg belbina

Test Belbina powstał, by identyfikować role w zespole (Belbin Team Roles), a płynąca z niego wiedza ułatwia budowanie zespołu, który potrafi się ze sobą świetnie komunikować i skutecznie współdziałać. Role Belbina są doskonałym punktem wyjścia dla działań w obszarze Team Building, a my pokazujemy, jak wykorzystać ogromne możliwości tego narzędzia. Diagnoza testem na Role Zespołowe Belbina, która poprzedza warsztat „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina”, a także dalsza praca rozwojowa z liderami zespołów, koncentruje się na identyfikacji mocnych i słabych stron zachowań ludzkich w miejscu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozwój osobisty pracowników, rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy, czy uzyskanie wyższej efektywności i wydajności pracy, raporty Belbin Team Roles dostarczają wiedzy, która umożliwia lepsze porozumienie między członkami zespołu i poszczególnymi zespołami, a w efekcie daje podstawy do współpracy z większym wzajemnym zrozumieniem.

Przygotowane przez nas szkolenie „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina – czego potrzeba do zbudowania efektywnego zespołu?” ma na celu dostarczenie liderom zespołów wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w codziennym zarządzaniu zespołami: skuteczniejszej komunikacji, delegowania zadań zgodnie z naturalnymi predyspozycjami członków zespołu, a także bardziej świadomego podejścia do rozwiązywania konfliktów w zespołach. Test Ról Zespołowych Belbina wyróżnia się wśród testów behawioralnych dostępnych na rynku użyciem metody 360 stopni – tym samym umożliwia połączenie samooceny osoby wykonującej test z ocenami jej obserwatorów (współpracowników, podwładnych, lidera). Praca z wynikami testu Belbina pomaga stworzyć zespół, który efektywnie współpracuje i osiąga sukcesy. Pozwala podnieść skuteczność istniejącego już zespołu, zarówno zespołów zarządzających, jak i zespołów funkcyjnych. Jest nieoceniony w budowaniu dynamicznych i odpowiedzialnych zespołów projektowych, doskonale sprawdza się w świecie agile. Na bazie filozofii Belbin Team Roles szkolenie Team Building for Team Leaders przygotowuje liderów nowocześnie zarządzanych organizacji do efektywniejszego komunikowania się z członkami zespołu w oparciu o ich preferencje dotyczące roli w zespole, skuteczniejszego ich motywowania oraz zarządzania konfliktem przy pomocy wiedzy płynącej z koncepcji Belbin Team Roles.

Chcesz wiedzieć, jak wygląda efektywne budowanie zespołu? Szkolenie dla menedżerów i liderów zespołów połączone z wiedzą, jaką daje test Belbina to najprostszy sposób, by zintegrować zespół, wyzwolić potencjał ludzi go tworzących i zwiększyć skuteczność ich działania. Skorzystaj już dziś ze szkolenia Team Building. Warszawa to nie jedyne miejsce, gdzie organizujemy szkolenia – realizowany na zamówienie kurs „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina” możemy poprowadzić również w innej lokalizacji, a dla oszczędzających czas i ceniących wygodę przygotowaliśmy szkolenie z budowania zespołu na bazie ról Belbina w wersji online. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Przygotowane przez ekspertów z dziedziny zarządzania i Team Building warsztaty budowania zespołu pozwalają liderom i menedżerom pozyskać wyspecjalizowaną wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania zespołem z wykorzystaniem filozofii Belbin Team Roles. Zamknięte szkolenia „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina” koncentrują się przy tym na praktycznym wykorzystaniu założeń tej rewolucyjnej teorii oraz doskonaleniu praktycznych umiejętności i kompetencji – podczas warsztatu skupiamy się na konkretnych aspektach zarządzania zespołem i uczymy, jak poprzez wiedzę, jaką oferują role zespołowe Belbina usprawnić komunikację z zespołem, skuteczniej motywować i angażować do działania pracowników, a także ujarzmiać konflikty utrudniające współpracę. Odwołujemy się w czasie szkolenia do doświadczeń Kursantów i rozwiązujemy rzeczywiste problemy, z jakimi borykają się w swojej pracy liderzy uczestniczący w warsztacie, a trening opieramy na ćwiczeniach dostosowanych do realiów ich pracy i specyfiki zarządzanego przez nich zespołu. Każde szkolenie „Team Building dla team leaderów…” poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników, dzięki czemu nasze kursy zyskują wysoką skuteczność i wartość praktyczną. Staramy się również, by Klienci decydujący się uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Human Skills, mogli rozwijać się w najkorzystniejszych dla siebie okolicznościach i warunkach. W związku z tym zamknięte kursy z obszaru Team Building prowadzimy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym, a ich agenda, termin i miejsce są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań Klienta. Warsztat „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina” uzupełniliśmy dodatkowo specjalnym programem bezpłatnej opieki poszkoleniowej – każdy Uczestnik szkolenia z budowania zespołu i Belbin Team Roles może liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony eksperta w formie konsultacji online aż przez miesiąc od chwili zakończenia kursu. Z przyjemnością informujemy również, że na organizowane przez nas szkolenia możecie Państwo pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR. Stawiamy na wykorzystanie nowoczesnych narzędzi diagnostycznych, innowacyjnych metod i technik szkolenia oraz instrumentów konstruktywnej ewaluacji. Jednocześnie sięgamy zawsze jedynie po sprawdzone narzędzia i metody, a jako profesjonalna firma szkoleniowa sami poddajemy się regularnie rzetelnej ocenie i certyfikacji. Dzięki temu korzystający z naszych szkoleń Klienci zyskują gwarancję wysokiego standardu oferowanych przez nas usług szkoleniowych i wysokiego poziomu ich efektywności.

Jakie zyski oferują zamknięte szkolenia „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina”?

Prezentowany kurs skupia się na doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz pogłębianiu wyspecjalizowanych kompetencji związanych z zarządzaniem we współczesnych realiach biznesowych i dynamicznym świecie charakteryzowanym przez agile. W czasie warsztatu wyjaśniamy i pokazujemy liderom, jak, korzystając z Belbin Team Roles, zwiększać synergię w zespole i skuteczniej wykorzystywać drzemiący w zespole potencjał, jak dostosowywać komunikację do preferencji wynikających z ról zespołowych, jak świadomie reagować na sytuacje trudne w kontekście wiedzy, jakiej dostarczają role zespołowe opisane przez Belbina. Zamknięte szkolenie Team Building for Team Leaders wyróżnia przy tym maksymalnie wysoki stopień indywidualizacji programu, a to znacząco wpływa na efektywność i użyteczność treningu, który skupia się na konkretach i prawdziwych sytuacjach, a nie tylko teoretycznych rozważaniach. W programie warsztatu „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina” uwzględniamy specyfikę organizacji, a także dostosowujemy przykłady i ćwiczenia do realiów, w jakich liderzy Uczestniczący w kursie zarządzają swoimi zespołami. Dbamy również o to, by zajęcia były angażujące, interesujące i wartościowe, a zastosowane metody nauczania motywowały liderów i kierowników do rozwoju.

Cele szkolenia

Po zakończeniu warsztatu team leaderzy będą przygotowani do:

 • dostosowania stylu przywództwa do konkretnego etapu rozwoju zespołu;
 • komunikowania się z członkami zespołu w oparciu o ich preferencje dotyczące roli w zespole;
 • przydzielania i delegowania zadań zgodnie z potencjałem członków zespołu;
 • efektywniejszego motywowania członków swoich zespołów;
 • stosowania takiego podejścia do rozwiązywania konfliktów w swoich zespołach, które bierze pod uwagę stosunek każdej z ról według Belbina do konfliktu.

Kurs „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina” to obligatoryjne dla liderów i szefów zespołów szkolenie, które wprowadza Uczestników w podstawy skutecznej komunikacji z zespołem i pozwala zdobyć wiedzę niezbędną w procesie budowania zespołu o dużej wydajności, kreatywności i zdolności współdziałania.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA TEAM BUILDING DLA TEAM LEADERÓW ROLE WG BELBINA – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Realizowany na zamówienie stacjonarny kurs „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina” możemy zorganizować dla Państwa na terenie naszej warszawskiej placówki – centrum szkoleniowego Human Skills przy ulicy Widok (śródmieście stolicy) lub w innej wskazanej przez Państwa lokalizacji. Termin kursu oraz jego agenda godzinowa są każdorazowo ustalane z Klientami zamawiającymi warsztat. Szkolenie trwa jeden dzień, a na trening poświęcamy przynajmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. W cenie kursu zapewniamy Uczestnikom realizującym szkolenie na terenie naszej siedziby poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy lunch. Obiad zostanie podany Kursantom w jednej z lokalnych restauracji. Każdy z Kursantów zostanie przez nas ponadto wyposażony we wszystkie niezbędne do realizacji kursu pomoce i narzędzia, a także otrzyma od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych. Wszystkim osobom zapisanym na warsztat „Team Building dla team leaderów…” gwarantujemy ponadto miesięczny okres darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji z trenerem odpowiadającym za realizację kursu. Ponieważ prezentowany warsztat Team Building to tzw. szyty na miarę projekt szkoleniowy, jego program oraz zawartość merytoryczna i metodyczna są w pełni zależne od faktycznych potrzeb szkoleniowych Kursantów, a optymalizacja elementów składowych szkolenia odbywa się po wnikliwej diagnozie oczekiwań i potrzeb Uczestników zajęć. Kurs w standardowej wersji budują 2 obszerne moduły, a w ramach podsumowania warsztatu liderzy zespołów otrzymają od trenera specjalne wskazówki i rekomendacje dotyczące tego, jak stosować nową wiedzę w swoim zespole, by wzmocnić jego potencjał i wydajność.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina”

METODA SZKOLENIOWA:

 • przed szkoleniem każdy z Uczestników otrzyma zaproszenie do wypełnienia testu ról zespołowych Belbina (samoocena) oraz wytypowania od 4 do 8 obserwatorów w celu wypełnienie kwestionariusza „oceny obserwatora”;
 • podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze swoimi indywidualnymi raportami opartymi na wynikach testów oraz będą zapraszani do wielu ćwiczeń mających na celu zaaplikowanie nowo nabytej wiedzy do realiów pracy własnych zespołów poprzez dzielenie się studiami przypadków, wymianą pomysłów oraz informacją zwrotną.

Widoczny poniżej program szkolenia Team Building może zostać rozbudowany lub uzupełniony o dodatkowe zagadnienia i ćwiczenia, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Szkolenie na charakter warsztatowy – w programie dominują zadania praktyczne, aktywizujące metody nauczania, a trening realizuje reguły cyklu Kolba i metody Activity Based Learning. Zajęcia odbywają się standardowo między 9:00 a 17:00. Agenda może jednak zostać dopasowana do życzeń Klienta zamawiającego kurs.

Rozpoczęcie warsztatu: sprawy organizacyjne, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, kontrakt.

Moduł I.

 • Wprowadzenie: barometr zdrowia zespołu – kluczowe warunki, które musi spełnić zespół, aby pozostać w formie:
  • jasno zdefiniowany cel;
  • otwarta komunikacja;
  • transparentna struktura;
  • czytelne role;
  • uzgodnione zasady;
  • silna integracja.
 • Mapa Diagnozy Zespołu – jak odkryć rzeczywiste potrzeby zespołu? (ćwiczenie).
 • Fazy rozwoju zespołu i jak się do nich dostosować w roli lidera?
 • Wprowadzenie do teorii Ról Zespołowych M. Belbina i analiza indywidualnych raportów ról zespołowych, dyskusja oraz udzielanie sobie informacji zwrotnej (w postaci ćwiczenia uwzględniającego wyniki testu).

Moduł II.

 • Role zespołowe Belbina i język Belbin Team Roles jako język współpracy zespołowej.
  • W jaki sposób ułatwić członkom zespołu rozmowę o silnych i słabych stronach ich zachowań w bezpieczny, niekonfrontacyjny i produktywny sposób?
  • Jak zrozumieć i docenić różnice pomiędzy rolami w zespole?
  • Jak rozpoznać i komunikować się z poszczególną z ról?
  • Jak odkryć to, co motywuje każdą z ról?
 • Aktywności oparte o realność zespołów każdego z team leaderów:
  • Opracowanie metod komunikacji i współpracy z każdą z ról w zespole.
  • Odnajdywanie sposobów na zastosowanie nowej wiedzy do budowania pozytywnych relacji w zespole.
 • Jak podchodzić do konfliktu w zespole?
  • Konflikt konstruktywny a destruktywny – gdzie leży różnica?
  • W jaki sposób każda z ról podchodzi do konfliktu?
  • Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów z pomocą filozofii Belbin Team Roles.
 • Jak wykorzystać nową wiedzę we własnym zespole? – check out. Wskazówki i rekomendacje.

Zakończenie kursu: feedback i ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA TEAM BUILDING DLA TEAM LEADERÓW ROLE WG BELBINA – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Szkolenie „Team Building dla team leaderów…” zaplanowane jako warsztat online realizujemy, korzystając z przyjaznych w obsłudze platform internetowych, najczęściej Zoom lub Clickmeeting. Zajęcia prowadzimy w czasie rzeczywistym, w przestrzeni wirtualnego pokoju zarezerwowanego dla danej grupy szkoleniowej. Zarówno termin, jak i agenda kursu są każdorazowo dostosowywane do oczekiwań Klienta. Zdalne szkolenia pozwalają liderom rozwijać swoje kompetencje z dowolnego miejsca i zdobywać nowe umiejętności bez straty czasu oraz konieczności angażowania się w uciążliwą logistykę. Dla firm delegujących pracowników na szkolenia formuła online jest również doskonałą okazją do ograniczenia kosztów szkolenia pracowników. Warsztaty online są jednocześnie wyjątkowo przystępną formą kształcenia – nie wymagają wysokiej biegłości technicznej od Uczestników, instalacji płatnych programów i nie wymagają specjalnego sprzętu. Do realizacji kursu potrzebny będzie jedynie dostęp do internetu oraz tablet lub telefon. Zdalny warsztat „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina” w standardowej wersji budują 2 obszerne moduły, a w ramach podsumowania zajęć liderzy zespołów otrzymają od trenera specjalne wskazówki i rekomendacje dotyczące tego, jak stosować nową wiedzę w swoim zespole, by wzmocnić jego potencjał i wydajność. Szkolenie odbywa się w ciągu jednego dnia, a na trening poświęcamy przynajmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Zawartość merytoryczną i metodyczną szkolenia z budowania zespołu każdorazowo dostosowujemy do potrzeb Kursantów, stąd widoczny niżej program może być zmodyfikowany lub rozbudowany, jeśli weryfikacja potrzeb wykaże taką konieczność. Kursy online z dziedziny Team Building wzbogaciliśmy również programem darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji (e-mentoring jest dostępny dla Kursantów przez 30 dni od daty realizacji szkolenia). Wszystkim Uczestnikom warsztatu „Team Building dla team leaderów…” zapewniamy w cenie kursu wszystkie potrzebne pomoce i narzędzia, a także pakiet materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę na temat koncepcji ról Belbina i jej zastosowania w kontekście budowania zespołu.

Ramowy program szkolenia online „Team Building dla team leaderów role zespołowe według Belbina”

Prezentowany kurs na charakter warsztatowy, co oznacza, iż program zajęć jest zdominowany przez praktyczne ćwiczenia i stymulujące do aktywności metody nauczania, a trening w pełni realizuje założenia cyklu Kolba oraz reguły modelu Activity Based Learning. Finalna wersja programu kursu może zawierać alternatywne zadania lub zagadnienia w zależności od wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów. Warsztat rozpoczyna się zwykle około godziny 9:00 i kończy w okolicy godziny 17:00. Agendę godzinową możemy jednak dopasować do preferencji Klienta.

METODA SZKOLENIOWA:

 • przed warsztatem Kursanci otrzymają zaproszenia do wypełnienia testu ról zespołowych Belbina (samoocena) oraz wskazania od 4 do 8 obserwatorów, którzy zostaną poproszeni o wypełnienie kwestionariusza „oceny obserwatora”;
 • w czasie zajęć liderzy będą mieli okazję poznać swoje indywidualne raporty oparte na wynikach testów, a także zostaną zaproszeni do wielu ćwiczeń mających na celu wdrożenie nabytej wiedzy do realiów pracy własnych zespołów (m.in. poprzez wymianę pomysłów, dzielenie się studiami przypadków i wymianę informacji zwrotnej).

Rozpoczęcie szkolenia: omówienie spraw organizacyjnych, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Uczestników, sformułowanie kontraktu.

Moduł I.

 • Wprowadzenie do tematu kursu: barometr zdrowia zespołu – kluczowe warunki, które musi spełnić zespół, aby pozostać w formie:
  • jasno zdefiniowany cel;
  • transparentna struktura;
  • otwarta komunikacja;
  • czytelne role;
  • uzgodnione zasady;
  • silna integracja.
 • Jak odkryć faktyczne potrzeby zespołu? – Mapa Diagnozy Zespołu (ćwiczenie).
 • Fazy rozwoju zespołu i jak się do nich dostosować w roli lidera?
 • Wprowadzenie do koncepcji Ról Zespołowych wg M. Belbina z prezentacją indywidualnych raportów ról zespołowych, dyskusja, udzielanie sobie informacji zwrotnej (ćwiczenie oparte na wynikach wykonanego testu).

Moduł II.

 • Role zespołowe wg Belbina i język Belbin Team Roles jako język współpracy zespołowej.
  • W jaki sposób ułatwić członkom zespołu rozmowę o słabych i mocnych stronach ich zachowań w niekonfrontacyjny, produktywny i bezpieczny sposób?
  • Jak zidentyfikować i komunikować się z poszczególnymi rolami?
  • Jak odkryć to, co motywuje reprezentantów różnych ról?
  • Jak zrozumieć i docenić różnice pomiędzy rolami?
 • Aktywności oparte o specyfikę zespołów zarządzanych przez Uczestników warsztatu:
  • Wypracowanie metod komunikacji i współpracy z przedstawicielami poszczególnych ról w zespole.
  • Identyfikowanie sposobów na wykorzystanie zdobytej wiedzy do budowania pozytywnych relacji w prowadzonym zespole.
 • Jak podchodzić do konfliktu w zespole?
  • Konflikt konstruktywny a konflikt destruktywny – czym się różnią?
  • W jaki sposób różne role podchodzą do konfliktu?
  • Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów z wykorzystaniem koncepcji Belbin Team Roles.
 • Check out – jak spożytkować zdobytą wiedzę w moim zespole? Wskazówki i sugestie eksperta prowadzącego zajęcia.

Zakończenie szkolenia: ewaluacja zrealizowanego projektu i feedback.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Nowoczesne przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Neuroprzywództwo

Neuro-przywództwo – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

budowanie autorytetu lidera

Budowanie autorytetu lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

delegowanie zadań

Delegowanie w pracy lidera – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Budowanie zaangażowania w zespołach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas