Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie różnorodnym zespołem nie jest aktualnie wyjątkową sytuacją. Na rynku pracy doszło do wielu zmian, które pozwalają dziś firmom korzystać z potencjału pracowników o różnych możliwościach, różnym wieku, pochodzeniu, innym etosie pracy. Różnorodne zespoły mogą być wielką siłą organizacji i zwiększać jej konkurencyjność. Trzeba tylko wiedzieć, jak kierować różnorodnym zespołem, by ten atut dobrze wykorzystać. Poprzez dzieciństwo, lata młodości i dorosłe życie działamy w grupie. Bez trudu mogliśmy w tym czasie zauważyć, że każdy z nas jest inny, a co za tym idzie, każdy wnosi jakąś wartość do zespołu. Aby móc się rozwijać, potrzebujemy różnorodności.

Różnorodny zespół to olbrzymi potencjał i szansa dla firmy. Jednocześnie jest to duże wyzwanie dla menedżera, który tym zespołem zarządza. Dlatego jedną z kluczowych umiejętności menedżera jest dziś skuteczne zarządzanie różnorodnym zespołem. Przygotowany przez naszych ekspertów z dziedziny zarządzania kurs zamknięty „Menedżer w różnorodnym zespole” to wyspecjalizowany projekt szkoleniowy dedykowany kierownikom, którzy stoją na czele zróżnicowanych zespołów lub chcą zwiększyć pulę swoich umiejętności i kompetencji kierowniczych, aby w swojej pracy zawsze być dobrze przygotowanym na zmiany, rewolucje i nowe okoliczności. Zarządzanie różnorodnym zespołem to szereg zdolności, których nie powinno zabraknąć żadnemu managerowi, tym bardziej że współczesność i przyszłość stoją pod znakiem różnorodności.

Szkolenie zamknięte „Menedżer w różnorodnym zespole” to profesjonalny kurs, który projektujemy na zamówienie, uwzględniając realnie istniejące potrzeby szkoleniowe Kursantów oraz specyfikę zatrudniającej ich organizacji. Jako lider na rynku usług szkoleniowych doskonale wiemy, że tylko poprzez zindywidualizowany trening można faktycznie realizować założone cele rozwojowe i tylko takie warsztaty mogą mieć wysoki poziom skuteczności i użyteczności. Właśnie z tego powodu szyte na miarę szkolenia to nasza specjalność. Zapraszamy serdecznie na kurs zamknięty „Menedżer w różnorodnym zespole” – szkolenie organizujemy zarówno jako klasyczny stacjonarny warsztat, jak i wygodne w organizacji szkolenie online.

Zainteresowany? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, by poznać więcej detali i sprawdzić, jakie korzyści odniesie Twoja firma i pracująca w niej kadra menedżerska, realizując kurs „Menedżer w różnorodnym zespole”. Zapraszamy!

Menedżer w różnorodnym zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie Zarządzanie zespołem zróżnicowanym kulturowo

Zarządzanie różnorodnym zespołem nie jest aktualnie wyjątkową sytuacją. Na rynku pracy doszło do wielu zmian, które pozwalają dziś firmom korzystać z potencjału pracowników o różnych możliwościach, różnym wieku, pochodzeniu, innym etosie pracy. Różnorodne zespoły mogą być wielką siłą organizacji i zwiększać jej konkurencyjność. Trzeba tylko wiedzieć, jak kierować różnorodnym zespołem, by ten atut dobrze wykorzystać. Poprzez dzieciństwo, lata młodości i dorosłe życie działamy w grupie. Bez trudu mogliśmy w tym czasie zauważyć, że każdy z nas jest inny, a co za tym idzie, każdy wnosi jakąś wartość do zespołu. Aby móc się rozwijać, potrzebujemy różnorodności.

Różnorodny zespół to olbrzymi potencjał i szansa dla firmy. Jednocześnie jest to duże wyzwanie dla menedżera, który tym zespołem zarządza. Dlatego jedną z kluczowych umiejętności menedżera jest dziś skuteczne zarządzanie różnorodnym zespołem. Przygotowany przez naszych ekspertów z dziedziny zarządzania kurs zamknięty „Menedżer w różnorodnym zespole” to wyspecjalizowany projekt szkoleniowy dedykowany kierownikom, którzy stoją na czele zróżnicowanych zespołów lub chcą zwiększyć pulę swoich umiejętności i kompetencji kierowniczych, aby w swojej pracy zawsze być dobrze przygotowanym na zmiany, rewolucje i nowe okoliczności. Zarządzanie różnorodnym zespołem to szereg zdolności, których nie powinno zabraknąć żadnemu managerowi, tym bardziej że współczesność i przyszłość stoją pod znakiem różnorodności.

Szkolenie zamknięte „Menedżer w różnorodnym zespole” to profesjonalny kurs, który projektujemy na zamówienie, uwzględniając realnie istniejące potrzeby szkoleniowe Kursantów oraz specyfikę zatrudniającej ich organizacji. Jako lider na rynku usług szkoleniowych doskonale wiemy, że tylko poprzez zindywidualizowany trening można faktycznie realizować założone cele rozwojowe i tylko takie warsztaty mogą mieć wysoki poziom skuteczności i użyteczności. Właśnie z tego powodu szyte na miarę szkolenia to nasza specjalność. Zapraszamy serdecznie na kurs zamknięty „Menedżer w różnorodnym zespole” – szkolenie organizujemy zarówno jako klasyczny stacjonarny warsztat, jak i wygodne w organizacji szkolenie online.

Zainteresowany? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, by poznać więcej detali i sprawdzić, jakie korzyści odniesie Twoja firma i pracująca w niej kadra menedżerska, realizując kurs „Menedżer w różnorodnym zespole”. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Szkolenie „Menedżer w różnorodnym zespole” koncentruje się na doskonaleniu praktycznych umiejętności, a trening bazuje na realnych doświadczeniach Kursantów. W czasie kursu nie tylko wyposażamy Uczestników warsztatu w najważniejszą wiedzę z obszaru zarządzania różnorodnymi zespołami, ale też pokazujemy, jak w praktyce umiejętnie wiedzę tę wykorzystać. Ponieważ każdy zamknięty warsztat poświęcony regułom skutecznego zarządzania różnorodnym zespołem jest projektowany na zamówienie i optymalizowany pod kątem zawartości merytorycznej i metodycznej w taki sposób, by uwzględniał realne problemy danej grupy Kursantów, Uczestnicy kursu mają szansę doskonalić dokładnie te umiejętności, które są im najbardziej potrzebne i przydatne. Zaprojektowane przez nas szkolenia z zarządzania prezentują fachową i sprawdzoną wiedzę, a nad ich jakością i skutecznością czuwają eksperci z dużym dorobkiem trenerskim specjalizujący się w takich dziedzinach jak zarządzanie zespołem, zarządzanie zespołem w zmianie, komunikacja typologiczna DISC®, współpraca w zespołach i kierowanie różnorodnym zespołem. W kursie „Menedżer w różnorodnym zespole” można wziąć udział niezależnie od miejsca pobytu i bez konieczności angażowania się w skomplikowaną i kosztowną logistykę – prezentowany warsztat możemy poprowadzić jako wygodne szkolenie online lub w formie klasycznego szkolenia stacjonarnego, które może się odbyć w dowolnej, wybranej przez Klienta lokalizacji. Organizowane przez nas szkolenia zamknięte nieustannie udoskonalamy, aktualizujemy i badamy pod kątem ich skuteczności, a nasza firma każdego roku przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification. Uczestnictwo w kursie „Menedżer w różnorodnym zespole” daje ponadto Kursantom prawo do korzystania z programu specjalnej opieki poszkoleniowej nawet przez 30 dni od chwili zakończenia szkolenia, a e-konsultacje z ekspertem są w ramach tej opieki bezpłatne. Udział w warsztacie dla menedżerów zarządzających różnorodnym zespołem można ponadto dofinansować, korzystając ze wsparcia udzielanego przez KFS lub BUR.

Dlaczego warto zdecydować się na kurs „Menedżer w różnorodnym zespole”?

Zamknięte szkolenie „Menedżer w różnorodnym zespole” to szyty na miarę kurs zorientowany na rozwój najbardziej przydatnych umiejętności niezbędnych do liderowania zróżnicowanym zespołem, umiejętnego wykorzystania jego potencjału i wytworzenia synergii między jego członkami. Szkolenie koncentruje się na nowoczesnych metodach i narzędziach zarządzania, które uwzględniają aktualne realia biznesowe i nowe, ale już zweryfikowane koncepcje naukowe z nimi związane. Trening opiera się na nauce poprzez działanie i doświadczanie, a te są warunkiem profesjonalizmu i skuteczności, zwłaszcza w dziedzinie przywództwa i zarządzania.

Szkolenie „Menedżer w różnorodnym zespole” pozwala nabyć wyspecjalizowaną wiedzę o:

 • obszarach różnicujących członków zespołu;
 • poszczególnych pokoleniach (ich mocnych i słabych stronach);
 • formułowaniu i dobieraniu właściwego komunikatu do typologii zachowań osób;
 • głównych motywatorach działania u pracowników.

Kurs z zarządzania różnorodnym zespołem kształci praktyczne umiejętności:

 • rozpoznawania potrzeb, rozumienia stylu pracy i czynników motywujących różne pokolenia;
 • rozpoznawania różnych stylów komunikacji i pracy;
 • dopasowania działań menedżerskich do potrzeb reprezentantów różnych typów psychologicznych;
 • myślenia długoterminowego o rozwijaniu zespołu różnorodnego.

Prezentowane szkolenie doskonali kluczowe dla liderów kompetencje związane z:

 • motywowaniem przedstawicieli różnych pokoleń poprzez indywidualne podejście;
 • zarządzaniem potencjałem zespołu różnorodnego;
 • budowaniem relacji i współpracy w zespole różnorodnym.

Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie poświęcone regułom zarządzania zespołami zróżnicowanymi w przystępny sposób prezentuje wyspecjalizowaną wiedzę niezbędną do skutecznego kierowania pracownikami reprezentującymi różne generacje i wyposaża Kursantów w liczne wskazówki, jak przekuć tę wiedzę w sukces zespołu oraz sukces biznesowy organizacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zgłębić reguły budowania porozumienia między różnymi pokoleniami pracowników oraz zrozumieć zasady motywowania i angażowania przedstawicieli różnych generacji. Istotnym celem szkolenia „Menedżer w różnorodnym zespole” jest również rozwój kompetencji komunikacyjnych liderów zespołów opartych o założenia Extended DISC.

Program Szkolenia

Prezentowane szkolenie z zarządzania zespołem różnorodnym możemy zrealizować w naszej warszawskiej placówce lub innym miejscu dogodnym dla Klienta zamawiającego usługę. Stacjonarne kursy „Menedżer w różnorodnym zespole” to jednodniowe intensywne warsztaty, które zaplanowaliśmy na co najmniej 7 godzin zegarowych. Kurs może jednak odbyć się zgodnie ze zmodyfikowaną wersją programu ustaloną z Klientem i opartą na diagnozie potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, aby możliwie jak najpełniej realizował założone cele. Zamknięty kurs dla menedżerów kierujących zespołami różnorodnymi w swojej standardowej wersji składa się z 4 obszernych modułów oraz podsumowania, które pozwoli kierownikom realizującym szkolenie opracować indywidualny plan wdrożenia zdobytej wiedzy i nabytych podczas kursu umiejętności. Kurs rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych, a kończymy panelem rekomendacji trenerskich, które pomogą zainteresowanym Kursantom zaplanować dalsze kroki szkoleniowe. Każde organizowane przez nas szkolenie zamknięte „Menedżer w różnorodnym zespole” dopełniamy szczegółową ewaluacją, a Uczestnikom warsztatu gwarantujemy darmową miesięczną opiekę poszkoleniową w formie e-konsultacji z ekspertem prowadzącym zajęcia. Uczestnicy otrzymają od nas ponadto nieodpłatnie komplet materiałów szkoleniowych podsumowujących zagadnienia poruszane w czasie treningu, a także wszelkie pomoce szkoleniowe niezbędne w czasie zajęć. Wszystkim osobom, które będziemy gościć w murach naszego centrum, zapewniamy również poczęstunek w czasie porannej przerwy na kawę oraz dwudaniowy obiad podawany przez jedną z lokalnych restauracji.

Szczegółowy program stacjonarnego kursu „Menedżer w różnorodnym zespole”

Warsztat rozpoczyna się zwykle o 9:00 rano, a kończy w godzinach popołudniowych. Szczegóły agendy oraz rozkład przerw ustalamy jednak każdorazowo z Klientem realizującym szkolenie. Również zawartość programu, kolejność modułów, wykorzystane metody, prezentowane zagadnienia czy ćwiczenie mogą zostać dopasowane do rezultatów diagnozy potrzeb szkoleniowych i różnić się od opisanych poniżej. Stacjonarne szkolenie „Menedżer w różnorodnym zespole” realizujemy, korzystając ze zweryfikowanych metod nauczania i narzędzi o potwierdzonej skuteczności, a trening prowadzimy zgodnie z regułami opisanymi przez cykl Kolba oraz z założeniami modelu Activity Based Learning. Taka konstrukcja warsztatu sprawia, że kurs zdominowany jest przez praktyczne ćwiczenia oraz trening konkretnych umiejętności niezbędnych liderom przewodzącym zróżnicowanym zespołom.

Rozpoczęcie warsztatu: powitanie i kwestie organizacyjne, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu z omówieniem jego celów.

Moduł I. Charakterystyka pokoleń

 • Baby boomers, X, Y, Z – pokolenia na rynku pracy – filmowy przykład.
 • Przekonania, wartości, różnice przedstawicieli pokoleń – omówienie.
 • Analiza mocnych i słabych stron wynikających z różnic pokoleń – praca w podgrupach.

Moduł II. Zarządzanie różnorodnym zespołem

 • Analiza zespołu – kim zarządzam?
 • Jak wydobywać potencjał z różnych generacji i jak pracować z przedstawicielami różnych pokoleń?
 • Co może robić menedżer, by skutecznie oddziaływać na różne pokolenia? – ćwiczenie w podgrupach.
 • Co sprawia, że przedstawiciele różnych pokoleń pozostają w zespole? – główne motywatory.
 • Kontekst pracy z pokoleniami – jasność celu menedżerskiego.

Moduł III. Różnorodność w sposobie komunikacji na podstawie Extended DISC

 • Extended DISC i jego założenia.
 • Jak komunikować się z różnymi ludźmi?
 • Jak kierować reprezentantami poszczególnych typów?

Moduł IV. Źródła różnorodności – dlaczego jesteśmy inni?

 • Normalne, zwyczajowe, inne, odmienne – czyli różnice w „normalności” i ich wpływ na zarządzanie zespołem.
 • Jak znaleźć wspólny język z młodszą generacją? – 8 zasad nowego zaangażowania.
 • Kiedy nie jest nam po drodze, a różnice są nie do pokonania – źródła trudności.

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie najważniejszych zagadnień i wnioski. Opracowanie planu pracy z zespołem. Opcjonalnie: rekomendacje trenera dotyczące kształtowania osobistego planu rozwoju kompetencji zawodowych i doboru szkoleń. Ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Zamknięte szkolenie online dla menedżerów zarządzających różnorodnymi zespołami odbywa się w czasie rzeczywistym w wirtualnej przestrzeni serwisu Clickmeeting lub Zoom. Zdalna forma treningu sprzyja nie tylko oszczędności czasu, ale też eliminuje uciążliwości związane z logistyką oraz pozwala rozwijać umiejętności z dowolnego miejsca i w wybranych przez Uczestników kursu okolicznościach. Zamknięte szkolenia w wersji online są jednocześnie jedną z najbardziej ekonomicznych i atrakcyjnych pod względem organizacyjnym form szkolenia pracowników. Nie wymagamy ponadto od Uczestników szkolenia żadnych wyjątkowych umiejętności technicznych, instalowania dodatkowo płatnych aplikacji, a do udziału w kursie nie są potrzebne wygórowane zasoby sprzętowe. Wystarczą telefon lub tablet oraz aktywne połączenie z internetem. Warsztat online „Menedżer w różnorodnym zespole” to jednodniowy kurs praktyczny trwający przez minimum 7 godzin z przerwami (w tym długą pauzą w porze lunchu). Program kursu obejmuje 4 obszerne moduły tematyczne, a jego uwieńczeniem jest sesja podsumowująca, w czasie której Uczestnicy zajęć utworzą osobisty plan działania dla swojego zespołu, uwzględniający nabyte w czasie warsztatu kompetencje i nowe umiejętności. W trosce o najwyższą jakość i efektywność szkolenia obejmujemy wszystkich Kursantów realizujących warsztat „Menedżer w różnorodnym zespole” darmową opieką poszkoleniową – Uczestnicy mogą korzystać z nieodpłatnych konsultacji online z ekspertem prowadzącym kurs przez okres 30 dni od ukończenia projektu. Uczestnicy szkolenia otrzymają od nas również pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych podsumowujących zagadnienia poruszane w czasie treningu, a także wszelkie pomoce szkoleniowe niezbędne do realizacji szkolenia.

Ramowy program zamkniętego zdalnego szkolenia „Menedżer w różnorodnym zespole”

Szkolenie z zarządzania zespołem zróżnicowanym realizujemy w zgodzie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz wytycznymi cyklu Kolba, co oznacza, że w czasie warsztatu będą nad rozważaniami teoretycznymi dominować różnorodne ćwiczenia praktyczne, a trening oparty będzie na stymulujących do aktywności nowatorskich metodach i technikach nauczania. Kurs trwa według planu 7 godzin zegarowych i rozpoczyna się zazwyczaj o godzinie 9:00 rano, a kończy w okolicy godziny 17:00. Szczegóły agendy oraz rozkład przerw ustalamy jednak każdorazowo z Klientem realizującym dany kurs.

Rozpoczęcie szkolenia: sprawy organizacyjne i powitanie, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów, identyfikacja celów szkolenie i ich omówienie.

Moduł I. Charakterystyka różnych generacji pracowników

 • Baby boomers, X, Y, Z i inne pokolenia obecne na rynku pracy – przykład filmowy.
 • Wartości, przekonania, różnice reprezentantów różnych pokoleń – omówienie.
 • Analiza słabych i mocnych stron oraz potencjałów wynikających z różnic generacji – ćwiczenia w podgrupach.

Moduł II. Zarządzanie różnorodnym zespołem

 • Kim zarządzam? – analiza zespołu.
 • Jak pracować z przedstawicielami różnych pokoleń i jak wydobywać potencjał z różnych generacji?
 • Co może robić manager, aby efektywnie oddziaływać na różne pokolenia? – praca w podgrupach.
 • Co sprawia, że reprezentanci różnych pokoleń pozostają w zespole? – główne motywatory dla różnych generacji.
 • Kontekst pracy z różnymi generacjami pracowników – jasność celu menedżerskiego.

Moduł III. Różnorodność w komunikacji na podstawie Extended DISC

 • Extended DISC – omówienie podstawowych założeń.
 • W jaki sposób komunikować się z różnymi ludźmi?
 • Jak kierować przedstawicielami poszczególnych typów?

Moduł IV. Dlaczego jesteśmy różni? – źródła różnorodności

 • Normalne, zwyczajowe, a odmienne i inne – różnice w „normalności” i ich wpływ na sposób zarządzania zespołem.
 • Jak znaleźć wspólny język z młodszą generacją? – 8 reguł nowego zaangażowania.
 • Kiedy nie jest nam po drodze, a różnice są nie do pokonania – źródła trudności.

Zakończenie szkolenia: podsumowanie najważniejszych treści i wnioski końcowe. Sporządzenie planu pracy z zespołem (wdrożenia zdobytych umiejętności i wiedzy). Dla zainteresowanych: rekomendacje dla Uczestników dotyczące kształtowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego i doboru adekwatnych szkoleń. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Koniecznie i warto. Szczególnie jak zarządzić zespołem zróżnicowanym.”

„Zarządzanie nie jest łatwe. Dziękuję za narzędzia do pracy.”

„Pani Trener bardzo kompetentna. Miałam poczucie, że posiada dużą wiedzę i wie jak ją przekazać. Polecam wzięcie udziału w szkoleniu, gdyż dzięki temu jest się zupełnie inaczej nastawionym do zarządzania. U mnie strach zastąpiła gotowość i ciekawość. 🙂

„Przydatne treści szkolenia: Analiza kolorystyczna osobowość; Info o przepływach, ćwiczenia grupowe i konfrontacja opinii; Wykresy i opis ogólnych schematów zachowań.”

„Przydatne treści szkolenia: Ćwiczenia w grupach ze względu na zauważenie szerszej perspektywy; Łączenie mocnych stron grup antagonistów; Ogólne poznanie samego siebie; Różnice pomiędzy stylami.”

„Trener to osoba otwarta, nastawiona pozytywnie i chętnie dzieląca się wiedzą – duża wiedza i umiejętności przekazania wiedzy.”

„Bardzo dobre przygotowanie trenera; Obszerny raport i przydatne info, dużo prostych, ale pobudzających obrazów; materiały szkoleniowe: wszystko super i czytelne.”

„Polecę to szkolenie współpracownikowi ze względu na zrozumienie swoich słabych i mocnych stron w kontekście pracy i fantastyczny raport.”

Klienci

Szkolenia z zakresu zarządzanie zespołem firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Euler Hermes Collections Sp. z o.o., PSA Finance Polska Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska sp. z o.o., AMINEX Sp. z o.o., Akademia Języków Obcych Chelsea, XBS Group Sp. z o.o., Partner Temps Sp. z o.o, GTV Poland Sp. z o.o. spółka komandytowa, Info Veriti Polska Sp. z o.o., Elokon Polska Sp. z o.o., Iron Mountain Polska Sp. z o.o, Balteam Crewing Agency Sp. z o.o., Urząd Statystyczny w Warszawie, Politechnika Opolska, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Uczelnia Łazarskiego; BIO SFERA Sp. z o.o.; Sp z o. o.; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, PKO, PZU, Zdrojowa Hotels Central Pomerania Sp. z o.o., COPUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gillette Poland International Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas