MENEDŻER W RÓŻNORODNYM ZESPOLE

Charakterystyka różnic pokoleniowych, analiza potencjału pracowników i style komunikacji.
Menedżer w różnorodnym zespole

Wprowadzenie

Poprzez dzieciństwo, lata młodości i dorosłe życie działamy w grupie. Bez trudu  mogliśmy zauważyć, że każdy z nas jest inny. Co za tym idzie, każdy wnosi jakąś wartość do zespołu. Aby móc się rozwijać potrzebna nam jest różnorodność. Różnorodny zespół to olbrzymi potencjał i szansa dla firmy. Jednocześnie jest to duże wyzwanie dla menedżera, który tym zespołem zarządza.  Dlatego jedną z kluczowych umiejętności menedżera staje się zarządzanie różnorodnym zespołem.

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Obszarach różnicujących członków zespołu.
 • Poszczególnych pokoleniach (ich mocnych i słabych stronach).
 • Formułowaniu i dobieraniu właściwego komunikatu do  typologii zachowań osób.
 • Głównych motywatorach działania.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Rozpoznawania potrzeb i rozumienia stylu pracy i czynników motywujących różne pokolenia.
 • Rozpoznawania różnych stylów komunikacji i pracy.
 • Dopasowania działań menedżerskich do potrzeb różnych reprezentantów typów psychologicznych.
 • Myślenia długoterminowego o rozwijaniu zespołu różnorodnego.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Motywowaniem przedstawicieli różnych pokoleń poprzez indywidualne podejście.
 • Zarządzaniem potencjałem zespołu różnorodnego.
 • Budowaniem relacji i współpracy w zespole różnorodnym.

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

Moduł I. Charakterystyka pokoleń.

 • Baby boomers, X, Y, Z – czyli pokolenia na rynku pracy – filmowy przykład.
 • Przekonania, wartości, różnice przedstawicieli pokoleń – omówienie.
 • Analiza mocnych i słabych stron wynikających z różnic pokoleń  – praca w podgrupach.

Moduł II. Zarządzanie różnorodnym zespołem.

 • Analiza zespołu  – kim zarządzam?
 • Jak wydobywać potencjał i jak pracować z przedstawicielami różnych pokoleń?
 • Co może robić menedżer by oddziaływać na różne pokolenia? – ćwiczenie w podgrupach.
 • Co sprawia, że przedstawiciele pokoleń pozostają w zespole? – główne motywatory.
 • Kontekst pracy z pokoleniami – jasność celu menedżerskiego.

Moduł III.  Różnorodność w sposobie komunikacji na podstawie Extended DISC

Moduł IV. Źródła różnorodności – dlaczego jesteśmy inni?

 • Normalne, zwyczajowe, inne, odmienne – czyli różnice w „normalności” i ich wpływ na zarządzanie zespołem.
 • Jak znaleźć wspólny język z młodszą generacją? – 8 zasad nowego zaangażowania.
 • Kiedy nie jest nam po drodze, a różnice nie do pokonania – źródła trudności.

Podsumowanie szkolenia oraz  analiza  stworzenie listy działań z zespołem.

Czas trwania: 1 dzień

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

MENEDŻER W RÓŻNORODNYM ZESPOLE