ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Angażuj i motywuj! – O motywacji dla liderów – Szkolenie motywowania pracowników – Szkolenie motywowania finansowego i pozafinansowego – Szkolenie otwarte online i stacjonarne

Czy wiesz, że opisany w tym miejscu kurs jest częścią Akademii Menadżera?

Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl szkoleń dedykowanych kierownikom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA. Programy rozwojowe z serii Akademii Menadżera gwarantują dostęp do najaktualniejszej wiedzy z obszaru zarządzania i wzbogacają warsztat uczestniczących w szkoleniach liderów o nowoczesne instrumenty zarządzania. Akademia Menadżera wszechstronnie kształci liderów w taki sposób, by byli oni gotowi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Dlaczego warto szkolić się w pełnym cyklu warsztatów Akademii Menadżera?

 • cykl gwarantuje kompleksowe ujęcie treningu i wyszkoli Cię we wszystkich najważniejszych dla roli lidera aspektach;
 • kursy wchodzące w skład projektu dopełniają się wzajemnie i rozszerzają wiedzę w kluczowych dla skutecznego zarządzania obszarach – zyskujesz dostęp do całości wymaganej od liderów wiedzy!;
 • szkolenia z Akademii Menadżera mają zindywidualizowany charakter i są każdorazowo dostosowywane do Twoich potrzeb szkoleniowych;
 • możesz liczyć na wsparcie specjalistów z różnych dziedzin i poddać wielokierunkowej weryfikacji swój styl zarządzania dzięki korzystaniu ze szkoleń prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin;
 • jako Uczestnik Akademii Menadżera zyskujesz dostęp do większej liczby benefitów.

Oferowane przez nas szkolenia dla menedżerów z motywowania pracowników to skupione na nowych koncepcjach i instrumentach zarządzania kursy menadżerskie, które mają na celu budowanie wzmacniającej relacji między liderem a zespołem i wykorzystanie jej do zwiększenia zaangażowania i efektywności pracowników. Otwarte szkolenia dla managerów z powyższej dziedziny koncentrują się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności szczególnie ważnych dla skutecznych liderów, bez których opanowania działania motywujące mogą zakończyć się porażką. Szkolenie menadżerskie „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” to trening praktycznych umiejętności, który wyposaży Cię w fachową wiedzę o metodach budowania komunikatów motywujących i pozytywnie działających modelach informacji zwrotnej i nauczy, jak unikać błędów przy korzystaniu z nowoczesnych narzędzi motywowania. Kurs porządkuje wiedzę o motywacji i wzmacniającej komunikacji i uczy liderów angażowania pracowników w realizację celów i osiąganie lepszych wyników. Szkolenie realizujemy jako odrębny projekt rozwojowy dla kadry zarządzającej oraz jako jeden z elementów „Akademii Menadżera” – kompleksowego i interdyscyplinarnego programu rozwoju kompetencji menadżerskich.

Opracowane przez współpracujących z Human Skills szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” wprowadzają Kursantów w arkana wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu komunikacji, psychologii i efektywnego zarządzania potencjałem zespołu. Otwarty kurs z powyższej tematyki to obowiązkowa pozycja w check liście szkoleniowej każdego kierownika, który pragnie zrozumieć trendy kształtujące system i styl nowoczesnego przywództwa. Podstawowym celem projektu szkoleniowego „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” jest kompleksowe przygotowanie managerów do roli sprawnych i skutecznych liderów, którzy potrafią w każdych okolicznościach mobilizować i motywować swoich podwładnych do efektywnego działania. Kurs rekomendujemy więc wszystkim aktualnym i przyszłym kierownikom, których interesuje wszechstronne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie z treningu motywacji to idealna okazja, by udoskonalić osobisty warsztat nowoczesnego lidera i wzbogacić go o nowatorskie i perfekcyjnie działające narzędzia motywowania.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” to wyjątkowo praktyczne kursy, które nie tylko wyposażają w sprawdzoną i specjalistyczną wiedzę, ale też skutecznie uczą kierowników, jak z tej wiedzy korzystać. Każde oferowane przez nas szkolenie z kompetencji menedżerskich trenuje faktycznie przydatne umiejętności i pokazuje Kursantom, jak mogą rozwiązywać realne problemy, z którymi stykają się każdego dnia w swojej organizacji.

Serdecznie zapraszamy do zapisów! Stacjonarne szkolenie umiejętności menedżerskich „Motywowanie pracowników” możecie Państwo odbyć w naszej warszawskiej siedzibie lub uczyć się z dowolnego innego miejsca w kraju, wybierając kurs w trybie online. Szkolenie „Angażuj i motywuj…” jest również dostępne jako jeden z kursów w ramach Akademii Menadżera – interdyscyplinarnego programu rozwoju kompetencji menedżerskich kluczowych w świecie BANI i w aktualnych realiach biznesowych.

Angażuj i motywuj! – O motywacji dla liderów – Szkolenie motywowania pracowników – Szkolenie motywowania finansowego i pozafinansowego – Szkolenie otwarte online i stacjonarne

ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU PRACOWNIKÓW

Czy wiesz, że opisany w tym miejscu kurs jest częścią Akademii Menadżera?

Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl szkoleń dedykowanych kierownikom i liderom zespołów, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA. Programy rozwojowe z serii Akademii Menadżera gwarantują dostęp do najaktualniejszej wiedzy z obszaru zarządzania i wzbogacają warsztat uczestniczących w szkoleniach liderów o nowoczesne instrumenty zarządzania. Akademia Menadżera wszechstronnie kształci liderów w taki sposób, by byli oni gotowi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Dlaczego warto szkolić się w pełnym cyklu warsztatów Akademii Menadżera?

 • cykl gwarantuje kompleksowe ujęcie treningu i wyszkoli Cię we wszystkich najważniejszych dla roli lidera aspektach;
 • kursy wchodzące w skład projektu dopełniają się wzajemnie i rozszerzają wiedzę w kluczowych dla skutecznego zarządzania obszarach – zyskujesz dostęp do całości wymaganej od liderów wiedzy!;
 • szkolenia z Akademii Menadżera mają zindywidualizowany charakter i są każdorazowo dostosowywane do Twoich potrzeb szkoleniowych;
 • możesz liczyć na wsparcie specjalistów z różnych dziedzin i poddać wielokierunkowej weryfikacji swój styl zarządzania dzięki korzystaniu ze szkoleń prowadzonych przez ekspertów z różnych dziedzin;
 • jako Uczestnik Akademii Menadżera zyskujesz dostęp do większej liczby benefitów.

Oferowane przez nas szkolenia dla menedżerów z motywowania pracowników to skupione na nowych koncepcjach i instrumentach zarządzania kursy menadżerskie, które mają na celu budowanie wzmacniającej relacji między liderem a zespołem i wykorzystanie jej do zwiększenia zaangażowania i efektywności pracowników. Otwarte szkolenia dla managerów z powyższej dziedziny koncentrują się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności szczególnie ważnych dla skutecznych liderów, bez których opanowania działania motywujące mogą zakończyć się porażką. Szkolenie menadżerskie „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” to trening praktycznych umiejętności, który wyposaży Cię w fachową wiedzę o metodach budowania komunikatów motywujących i pozytywnie działających modelach informacji zwrotnej i nauczy, jak unikać błędów przy korzystaniu z nowoczesnych narzędzi motywowania. Kurs porządkuje wiedzę o motywacji i wzmacniającej komunikacji i uczy liderów angażowania pracowników w realizację celów i osiąganie lepszych wyników. Szkolenie realizujemy jako odrębny projekt rozwojowy dla kadry zarządzającej oraz jako jeden z elementów „Akademii Menadżera” – kompleksowego i interdyscyplinarnego programu rozwoju kompetencji menadżerskich.

Opracowane przez współpracujących z Human Skills szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” wprowadzają Kursantów w arkana wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu komunikacji, psychologii i efektywnego zarządzania potencjałem zespołu. Otwarty kurs z powyższej tematyki to obowiązkowa pozycja w check liście szkoleniowej każdego kierownika, który pragnie zrozumieć trendy kształtujące system i styl nowoczesnego przywództwa. Podstawowym celem projektu szkoleniowego „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” jest kompleksowe przygotowanie managerów do roli sprawnych i skutecznych liderów, którzy potrafią w każdych okolicznościach mobilizować i motywować swoich podwładnych do efektywnego działania. Kurs rekomendujemy więc wszystkim aktualnym i przyszłym kierownikom, których interesuje wszechstronne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie z treningu motywacji to idealna okazja, by udoskonalić osobisty warsztat nowoczesnego lidera i wzbogacić go o nowatorskie i perfekcyjnie działające narzędzia motywowania.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” to wyjątkowo praktyczne kursy, które nie tylko wyposażają w sprawdzoną i specjalistyczną wiedzę, ale też skutecznie uczą kierowników, jak z tej wiedzy korzystać. Każde oferowane przez nas szkolenie z kompetencji menedżerskich trenuje faktycznie przydatne umiejętności i pokazuje Kursantom, jak mogą rozwiązywać realne problemy, z którymi stykają się każdego dnia w swojej organizacji.

Serdecznie zapraszamy do zapisów! Stacjonarne szkolenie umiejętności menedżerskich „Motywowanie pracowników” możecie Państwo odbyć w naszej warszawskiej siedzibie lub uczyć się z dowolnego innego miejsca w kraju, wybierając kurs w trybie online. Szkolenie „Angażuj i motywuj…” jest również dostępne jako jeden z kursów w ramach Akademii Menadżera – interdyscyplinarnego programu rozwoju kompetencji menedżerskich kluczowych w świecie BANI i w aktualnych realiach biznesowych.

Cele i Korzyści

Stacjonarne i zdalne szkolenia dla menedżerów z dziedziny motywowania porządkują wiedzę o motywacji i wzmacniającej informacji zwrotnej, a także obalają powszechnie znane mity na jej temat. Otwarte kursy menadżerskie „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” uczą przede wszystkim rozumienia tego, że motywacja w ogromnym stopniu zależy od znajomości samego siebie i dobrego poznania zespołu i tylko wtedy może być skuteczna, gdy lider ma świadomość tej zależności. Stacjonarne szkolenia dla managerów i zdalne szkolenie menadżerskie „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” pokazuje nowe koncepcje i narzędzia, dzięki którym manager będzie wiedział, jak działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia i stali się maksymalnie zaangażowani w realizację celów i osiąganie lepszych wyników. Kursy z motywacji dla liderów możemy zaoferować Państwu jako stacjonarne warsztaty prowadzone w naszej komfortowo zaaranżowanej siedzibie lub wygodne szkolenia managerskie online. Oba warianty szkoleń zapewniają naukę pod okiem doświadczonych trenerów i specjalistów z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim i umożliwiają praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Angażuj i motywuj…” w formule online pozwala uczyć się z każdego, dowolnie wybranego miejsca, a stacjonarne szkolenia dla kadry menedżerskiej z powyższej tematyki umożliwiają naukę w doskonale zorganizowanym otoczeniu – świetnie wyposażonym i komfortowym ośrodku Human Skills.

Szkolenie z kompetencji menedżerskich „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” każdorazowo dostosowujemy do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów pod względem treści oraz technik i metod nauczania. Program prezentowanego kursu przewiduje liczne odwołania do przykładów zaczerpniętych z doświadczeń Kursantów oraz analizę ich własnych case studies, co sprawia, że szkolenie umiejętności menedżerskich podczas prezentowanego warsztatu koncentruje się na treningu tego, co jest faktycznie przydatne i potrzebne kierownikom w realizacji ich codziennych zadań.

Cele:

 • Porządkowanie wiedzy o motywacji i wzmacniającej komunikacji, a także obalenie powszechnie znanych mitów na jej temat.
 • Poznanie nowych koncepcji i narzędzi, dzięki którym manager będzie wiedział, jak działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia i stali się maksymalnie zaangażowani w realizację celów i osiąganie lepszych wyników.

Jakie korzyści oferują szkolenia dla menedżerów „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników”?

Kursy menadżerskie z powyższej tematyki to nowoczesne projekty szkoleniowe, które oferują firmom i pracującym na ich rzecz kierownikom możliwość pozyskania większej ilości narzędzi wykorzystywanych do zwiększania efektywności pracowników. Stacjonarne i zdalne szkolenia dla managerów „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” to profesjonalne kursy o najwyższym standardzie potwierdzonym przez liczne nagrody i certyfikaty – ich jakość i poziom merytoryczny nie mają sobie równych na rynku szkoleń dla firm, instytucji i osób prywatnych. Szkolenie menadżerskie „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” pozwala kierownikom stać się jeszcze bardziej skutecznymi liderami, a osobom planującym awans na kierownicze stanowisko umożliwia pozyskanie certyfikatu poświadczającego zdobycie wartościowych kwalifikacji, co będzie bez wątpienia dodatkowym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z przyjemnością informujemy ponadto, że na oferowane przez Human Skills szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne z obszaru motywowania możecie Państwo otrzymać dofinansowanie z BUR lub KFS i dzięki temu cieszyć się dodatkowymi oszczędnościami. Nadrzędnym celem szkolenia jest porządkowanie wiedzy o motywacji i wzmacniającej komunikacji, a także obalenie powszechnie znanych mitów na jej temat. Naszym celem jest również poznanie przez Kursantów nowych koncepcji i narzędzi, dzięki którym manager będzie wiedział, jak działać, by pracownicy otrzymywali pozytywne wzmocnienia i stali się maksymalnie zaangażowani w realizację celów i osiąganie lepszych wyników.

Otwarte szkolenie „Angażuj i motywuj…” pozwala nabyć specjalistyczną wiedzę o:

 • klasycznych i nowoczesnych koncepcjach odnoszących się do tematu motywacji;
 • 12 pytaniach sprawiających, że najlepsi pracownicy pracują dla nas;
 • kotwicach motywacyjnych;
 • metodach budowania komunikatów motywujących i unikania komunikatów demotywujących;
 • modelach formułowania wzmacniających i rozwijających informacji zwrotnych.

Kurs jest ukierunkowany na doskonalenie umiejętności menedżerskich – szkolenie koncentruje się na wiedzy niezbędnej do umiejętnego wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania motywacją pracowników.

Prezentowane szkolenia dla kadry menedżerskiej doskonalą praktyczne umiejętności:

 • rozpoznawania potrzeb motywacyjnych pracowników;
 • stosowania narzędzi motywacyjnych adekwatnych do potrzeb pracowników;
 • budowania nawyków;
 • analizy 12 pytań Gallupa i ich zastosowania;
 • tworzenia motywujących komunikatów.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich i umiejętności dotyczących motywowania pracowników trenuje stosowanie najbardziej przydatnych i efektywnych narzędzi wzmacniania i angażowania pracowników w celu zwiększenia ich wydajności i satysfakcji z wykonywanych zadań.

Szkolenie pogłębia kluczowe dla liderów kompetencje związane z:

 • diagnozą zespołu i doboru odpowiednich narzędzi motywowania do danej osoby;
 • udzielaniem motywującej i rozwojowej informacji zwrotnej;
 • komunikacją motywującą.

Pozyskanie certyfikatu poświadczającego zdobycie wartościowych kwalifikacji.

Prezentowane szkolenie umiejętności menedżerskich pogłębia unikatowe kompetencje, bez których współcześni liderzy nie są w stanie osiągać pożądanych efektów w obszarze zarządzania, komunikowania i motywowania pracowników. Szkolenie pozwala uzyskać certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu w Human Skills.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
30.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
31.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
06.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
01.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
17.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW ANGAŻUJ I MOTYWUJ! – O MOTYWACJI DLA LIDERÓW – KURS ONLINE

Kursy menadżerskie online z obszaru motywowania prowadzimy na popularnych i łatwych w obsłudze platformach – Zoom lub Clickmeeting. Zdalne szkolenia dla managerów „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” nie wymagają podejmowania żadnych skomplikowanych czynności przygotowawczych przed rozpoczęciem nauki. Szkolenie menadżerskie podejmujące tematykę motywowania nie wymaga również instalowania żadnego specjalnego oprogramowania czy niezaufanych aplikacji. Oferowane przez nas szkolenia managerskie online gwarantują Uczestnikom kursów dostęp do bogatego pakietu materiałów szkoleniowych wspomagających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” to jednodniowy kurs, którego standardowy program zakłada trening praktyczny umiejętności przynależnych do 4 węzłowych modułów tematycznych. Treści prezentowane w czasie powyższego szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz wpisane do programu techniki i metody nauczania mogą być w razie potrzeby zmodyfikowane przez trenerów prowadzących zajęcia. Zdalne szkolenie z kompetencji menedżerskich rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów i na podstawie jej wyników wprowadzane są szczegółowe modyfikacje, które pozwalają lepiej dopasować walory szkolenia do oczekiwań grupy szkoleniowej. Szkolenie umiejętności menedżerskich „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” zostało opracowane w zgodzie z założeniami ABL i cyklu Kolba, a w jego przebiegu stosowane są nowoczesne i atrakcyjne dla Kursantów metody i techniki nauczania o dowiedzionej skuteczności. Kurs stanowi jeden z elementów interdyscyplinarnego programu rozwojowego dla kadry zarządzającej: Akademia Menadżera. Akademia Menadżera to cykl szkoleń, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje konieczne menadżerom do osiągania założonych celów w niepewnych czasach BANI i VUCA.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia dla menedżerów online „ANGAŻUJ I MOTYWUJ! – o motywacji dla liderów”

Opracowane przez naszych specjalistów z dziedziny zarządzania kursy menadżerskie „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” mają formę spotkań organizowanych w pokojach wirtualnych Zoom lub Clickmeeting. Aby skorzystać z prezentowanego szkolenia dla managerów potrzebny będzie jedynie dostęp do internetu. Szkolenie menadżerskie online poświęcone skutecznym narzędziom motywowania i angażowania pracowników pozwala Kursantom w wygodny, szybki i ekonomiczny sposób przygotować się do realizowania kluczowych zadań menedżera bez konieczności podróżowania do centrum szkoleniowego. Przygotowane przez nas szkolenia managerskie online z motywowania to jednodniowe sesje treningowe złożone z kilku modułów tematycznych, wstępu i zakończenia podsumowującego warsztaty. Harmonogram, według którego odbywa się szkolenie, przewiduje m.in. wykłady, analizy case studies i dyskusje, ale nastawiony jest głównie na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie online każdorazowo poprzedza weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów zapisanych na dany kurs, a jej rezultaty są wykorzystywane przez trenerów przy modyfikacji zakresu materiału nauczania oraz przy doborze najskuteczniejszych metod i technik nauczania. Dzięki temu możemy zagwarantować, że nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej są maksymalnie dopasowane do potrzeb konkretnych organizacji i indywidualnych preferencji Kursantów. W ramach podsumowania prezentowanego szkolenia ze sztuki motywowania pracowników mogą pojawić się również analizy i wnioski związane z Uczestnictwem Kursantów w pełnym programie „Akademii Menadżera”, którego składową jest prezentowany w tym miejscu kurs.

Rozpoczęcie zajęć. Wstęp – diagnoza potrzeb Kursantów, wyznaczenie celów kursu, kontrakt.

Moduł I. Czy motywacja jest nam potrzebna?

 • Mity dotyczące motywacji i ich wpływ na nasze oczekiwania.
 • Istota motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących w realności Uczestników.
 • Motywacja a budowanie nawyków – do czego potrzebujemy motywacji a do czego nawyków?
 • Teorie motywowania – klasyczne vs nowoczesne – czyli, co wiemy od lat.
 • Motywacja przyszłości – na czym bazować? – sens, autonomia, mistrzostwo.
 • Wyzwania liderskie w obszarze motywacji – analiza na podstawie aktualnych badań i trendów.

Moduł II. Wpływ lidera na motywację i zaangażowanie pracowników

 • Automotywacja – jak znaleźć chęć do działania? Świadomość siebie – arkusz siły (mam, potrzebuję).
 • Moja strefa wpływu jako menedżera – gdzie i jak mogę wspierać mój zespół, jak tworzyć warunki?
 • Skąd czerpać informację o motywacji pracowników? (rozmowy indywidualne, rekrutacja, podsumowanie, decyzja o wypowiedzeniu).
 • Identyfikacja demotywujących czynników (toksyczne zachowania, klimat, zadania skazane na porażkę).
 • Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z pracownikami – arkusze rozmów.

Moduł III. Motywacja i zaangażowanie

 • Motywacja a różnice pokoleń – analiza sił napędowych dla poszczególnych pokoleń.
 • Siła prawdziwej motywacji – autentyczne zaangażowanie jako kluczowy element nowoczesnych organizacji – badania, trendy.
 • Znajomość talentów i mocnych stron – dlaczego znajomość talentów Gallupa przekłada się na motywacje i zaangażowanie pracowników? – najnowsze badania.
 • Jak znaleźć Utalentowanych Pracowników i jak ich zatrzymać w swoich zespołach? – narzędzie 12 pytań.

Moduł IV. Motywacja mojego zespołu

 • Potrzeby indywidualne pracowników – znaki rozpoznania.
 • Wykorzystanie talentów i mocnych stron zespołu.
 • Komunikacja motywująca – jak poprzez komunikaty oddziaływać na motywację pracowników?
 • Motywująca, wzmacniająca informacja – doceń, pochwal, wzmocnij.
 • Czy można zmotywować pracownika, udzielając mu korygującego feedbacku?
 • Dopasowanie motywatorów do poszczególnych osób – 16 motywatorów Reiss Motivation Profile.
 • Indywidualne kotwice motywacyjne Scheina– analiza swoich motywatorów.
 • Analiza indywidualnych motywatorów poszczególnych członków zespołu.
 • Działania menedżerskie wspierające poszczególne motywatory.

Zakończenie warsztatu. Szkolenie kończy się podsumowaniem najistotniejszych treści zaprezentowanych podczas zajęć. Kurs z motywowania i budowania nawyków pozwala Kursantom uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego kursu w Human Skills.

Przeczytaj kilka wskazówek: Inspiracje

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW ANGAŻUJ I MOTYWUJ! – O MOTYWACJI DLA LIDERÓW – KURS STACJONARNY

Na kursy menadżerskie prowadzone w formule stacjonarnej zapraszamy Klientów do naszej siedziby, która mieści się w komfortowo zaaranżowanej kamienicy w centrum Warszawy. Kursanci korzystający ze szkolenia dla managerów „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” mogą dzięki temu szkolić się i podnosić swoje kwalifikacje w wyjątkowo przyjaznej atmosferze i w doskonale przystosowanym do nauki miejscu. Opłata za szkolenie menadżerskie z technik motywacji i kształtowania nawyków obejmuje poczęstunek serwowany podczas przerwy śniadaniowej oraz złożony z dwóch dań obiad w pobliskiej restauracji. Klientom zapisanym na szkolenia managerskie online i stacjonarne kursy z powyższej tematyki zapewniamy też obszerny pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie otwarte „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” to intensywny kurs praktyczny trwający jeden dzień. Program prezentowanego szkolenia dla kadry menedżerskiej uwzględnia naukę w 4 modułach tematycznych poświęconych zagadnieniom roli menedżera w motywowaniu pracowników i instrumentom skutecznego motywowania. Trenerzy prowadzący zajęcia korzystają z nowoczesnych technik i metod aktywnego nauczania, m.in. paneli dyskusyjnych, analiz case studies, ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Stacjonarne szkolenie z kompetencji menedżerskich „Motywowanie pracowników” rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Kursantów i sprecyzowaniem celów zajęć. Szkolenie poświęcone nowoczesnym narzędziom motywowania realizowane jest w zgodzie z modelem Activity Based Learning oraz założeniami cyklu Kolba.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników”

Oferowane przez nas stacjonarne kursy menadżerskie „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” odbywają się w kameralnych grupach na terenie naszego centrum szkoleniowego. Szkolenia dla managerów organizowane w tej formule są doskonałą szansą na wymianę doświadczeń nie tylko z naszymi ekspertami, ale również pozostałymi Uczestnikami kursu. Stacjonarne szkolenie menadżerskie z motywowania pracowników i kształtowania pozytywnych nawyków kadry pracowniczej odbywają się według stale aktualizowanego programu, który dodatkowo jest optymalizowany na bieżąco w taki sposób, by spełniał oczekiwania konkretnej grupy Kursantów. Zarówno szkolenia managerskie online, jak i stacjonarne warsztaty z powyższej tematyki poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych, która ostatecznie decyduje o kształcie programu zorientowanego na doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie stacjonarne zostało zaplanowane jako trwająca około 7. godzin sesja, podczas której omawiane są zagadnienia w podziale na 4 moduły tematyczne. W ramach podsumowania prezentowanego szkolenia ze sztuki motywowania pracowników mogą pojawić się również analizy i wnioski związane z Uczestnictwem Kursantów w pełnym programie „Akademii Menadżera”, którego składową jest prezentowany w tym miejscu kurs. Oferowane przez nas szkolenia dla kadry menedżerskiej realizujemy, korzystając z aktywizujących nowoczesnych metod i technik nauczania.

Wstęp do szkolenia – weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, identyfikacja celów szkolenia, sprawy organizacyjne, kontrakt.

Moduł I. Czy motywacja jest nam potrzebna?

 • Mity dotyczące motywacji i ich wpływ na nasze oczekiwania.
 • Istota motywacji wewnętrznej i zewnętrznej.
 • Analiza sytuacji motywujących i demotywujących w realności Uczestników.
 • Motywacja a budowanie nawyków – do czego potrzebujemy motywacji a do czego nawyków?
 • Teorie motywowania – klasyczne vs nowoczesne – czyli, co wiemy od lat.
 • Motywacja przyszłości – na czym bazować? – sens, autonomia, mistrzostwo.
 • Wyzwania liderskie w obszarze motywacji – analiza na podstawie aktualnych badań i trendów.

Moduł II. Wpływ lidera na motywację i zaangażowanie pracowników

 • Automotywacja – jak znaleźć chęć do działania? Świadomość siebie – arkusz siły (mam, potrzebuję).
 • Moja strefa wpływu jako menedżera – gdzie i jak mogę wspierać mój zespół, jak tworzyć warunki?
 • Skąd czerpać informację o motywacji pracowników? (rozmowy indywidualne, rekrutacja, podsumowanie, decyzja o wypowiedzeniu).
 • Identyfikacja demotywujących czynników (toksyczne zachowania, klimat, zadania skazane na porażkę).
 • Przeprowadzanie indywidualnych rozmów z pracownikami – arkusze rozmów.

Moduł III. Motywacja i zaangażowanie

 • Motywacja a różnice pokoleń – analiza sił napędowych dla poszczególnych pokoleń.
 • Siła prawdziwej motywacji – autentyczne zaangażowanie jako kluczowy element nowoczesnych organizacji – badania, trendy.
 • Znajomość talentów i mocnych stron – dlaczego znajomość talentów Gallupa przekłada się na motywacje i zaangażowanie pracowników? – najnowsze badania.
 • Jak znaleźć Utalentowanych Pracowników i jak ich zatrzymać w swoich zespołach? – narzędzie 12 pytań.

Moduł IV. Motywacja mojego zespołu

 • Potrzeby indywidualne pracowników – znaki rozpoznania.
 • Wykorzystanie talentów i mocnych stron zespołu.
 • Komunikacja motywująca – jak poprzez komunikaty oddziaływać na motywację pracowników?
 • Motywująca, wzmacniająca informacja – doceń, pochwal, wzmocnij.
 • Czy można zmotywować pracownika, udzielając mu korygującego feedbacku?
 • Dopasowanie motywatorów do poszczególnych osób – 16 motywatorów Reiss Motivation Profile.
 • Indywidualne kotwice motywacyjne Scheina– analiza swoich motywatorów.
 • Analiza indywidualnych motywatorów poszczególnych członków zespołu.
 • Działania menedżerskie wspierające poszczególne motywatory.

Podsumowanie kursu. Warsztat kończy się powtórzeniem najważniejszych treści i wniosków płynących ze szkolenia. Kurs „Angażuj i motywuj. Motywowanie pracowników” pozwala Uczestnikom pozyskać certyfikat potwierdzający ukończenie specjalistycznego szkolenia dla managerów w Human Skills.

Wskazówki dla zainteresowanych: Inspiracje

Szkolenia uzupełniające

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Delegowanie i monitorowanie

Deleguj i monitoruj! – Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Dzięki szkoleniu zmieniło się moje podejście do zespołu. Od tej pory będę miał uważność na potrzeby członków, tak, aby zespół pracował lepiej. Szkolenie dało mi przykłady wielu przydatnych działań.”

„Bardzo podobało mi się szkolenie. Trenerka dbała o atmosferę i dopasowywała się do naszych potrzeb. Czułam, że pracujemy nad naszym rozwojem i to na najwyższym poziomie.”

„Mam poczucie, że od teraz lepiej będę rozumiała perspektywę pracowników. Rzeczywiście, z wielu rzeczy nie zdawałam sobie sprawy i zakładałam z góry negatywne intencje. Nie mogę się doczekać jak szkolenie wpłynie na mój sposób zarządzania.”

„Wszystko na bardzo wysokim poziomie, a sposób prowadzenia zajęć przez trenera profesjonalny.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 4 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Szkolenia z zakresu Motywowanie pracowników firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: BRE, PKO, PZU, JMD, Vimana, Yves Rocher, Biogened, Peak Packaging Poland Sp. z o.o., Zdrojowa Hotels Cenral Pomerania Sp. z o.o., Smyk, Polregio, Crido Doradztwo A. Puncewicz, Canum Amicus.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas