FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD

Jak rozwijać pracowników poprzez korygowanie ich zachowań, docenianie i motywowanie do działania oraz ustalanie działań ukierunkowanych na przyszłość.
Feedback

Istotą udzielania feedbacku jest przekazanie drugiej stronie w sposób konstruktywny i zrozumiały tego, na czym nam najbardziej zależy. Warto przy tym wiedzieć, kiedy feedback może zostać odebrany jako negatywny komunikat, pamiętając, jak ważny jest czas, atmosfera, przygotowanie i odniesienie się do konkretnych sytuacji, których feedback bezpośrednio dotyczy.

Największym wyzwaniem przy udzielaniu feedbacku jest nasz obiektywizm, czyli przekazanie naszej perspektywy, postrzegania pewnych zachowań drugiej osoby, unikając generalizacji i oceny oraz odpowiednio zarządzając własnymi emocjami. Ważne jest też to, że informacja zwrotna służy zwróceniu uwagi na pewne zachowania z przeszłości, jednakże jej celem jest ukierunkowanie działań w przyszłości.

Terminy szkoleń:

17 Sierpnia
Cena Promocyjna 790 zł netto
(971,70 zł brutto)
Promocja obowiązuje do 2020-09-31
 • Standardowa Cena: 990 zł netto
28 Października
Cena Promocyjna 790 zł netto
(971,70 zł brutto)
Promocja obowiązuje do 2020-09-31
 • Standardowa Cena: 990 zł netto
11 Grudnia
Cena Promocyjna 790 zł netto
(971,70 zł brutto)
Promocja obowiązuje do 2020-09-31
 • Standardowa Cena: 990 zł netto

  Uczestnicy nabędą wiedzę o:

  • Modelu feedforward – informacji ukierunkowanej na przyszłość, angażującej pracownika.
  • Roli feedbacku w procesie rozwojowym pracownika, w tym również pracownika będącego po sesji Assessment /Development Center, czy ocenie 360 stopni.
  • Udzielania feedacku po testach Extended DISC.
  • Sposobach motywowania pracowników.
  • Metodach udzielania konstruktywnej krytyki zachęcającej do rozwoju.

  Uczestnicy nabędą umiejętności:

  • Motywowania pracowników.
  • Przekazywania trudnych informacji, decyzji, zmian w organizacji itp.
  • Prowadzenia efektywnych rozmów oceniających.
  • Udzielania precyzyjnego feedbacku z feedforward (informacji zwrotnej z informacją ukierunkowaną na przyszłość .
  • Radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych np. podczas rozmów oceniających.

  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

  • Zarządzaniem zespołem.
  • Motywowaniem innych.
  • Komunikacją interpersonalną.

  Adresaci szkolenia z zakresu udzielania feedbacku:

  • Liderzy zespołów, kierownicy, menedżerowie, dyrektorzy – szczególnie osoby oceniające pracę swoich pracowników.
  • Osoby pracujące w działach HR, szczególnie osoby prowadzące rekrutacje, projekty AC/DC, prowadzące oceny 360 itp.
  • Osoby zainteresowane prawidłowym udzielaniem informacji zwrotnej oraz rozwojem osobistym.

  Program szkolenia: Feedback z elementami feedforward

  09:30 – 10:00 Wprowadzenie do celów szkolenia, nawiązanie kontraktu oraz omówienie planowanych korzyści  związanych z udziałem w szkoleniu.

  10:00 –  11:00 Moduł I  Feedback o feedforward – fundamenty.

  • Różnice i podobieństwa w modułu feedback a feedforward.
  • Dotychczasowe doświadczenia czyli dlaczego tzw. „kanapka” raczej już nie działa.
  • Wykorzystanie modelów w zwiększeniu realizacji celów biznesowych wg.prof. Marshall Goldsmith’a.
  • Style działania i myślenia DISC a feedback i feedforward.
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna a style działania i myślenia DISC.
  • Motywowanie, delegowanie i korygowania a style działania i myślenia DISC.
  • DISC a typologia rozwoju wg typologii Kena Blancharda (R4).

  10:45 – 11:00 Przerwa

  11:00 – 13:00 Moduł II Feedback i feedforward- przygotowanie do działania.

  • Struktura reaktywnej sesji feedbackowej czyli było i jest.
  • Struktura proaktywej sesji feedforward czyli plan na przyszłość.
  • Przygotowanie osobiste do rozmów – oddzielenie subiektywnego podejścia w kierunku profesjonalnej sesji feedbackowej.
  • Relacja partnerska podczas sesji feedforward – jak o to zadbać.
  • Przygotowanie do rozmów – fakty, opinie, odczucia.
  • Przygotowanie celów rozmów.
  • Przygotowanie scenariusza rozmowy.
  • Wybór kanału rozmowy – face to face, telefonicznie, online.
  • Zaproszenie na rozmowę feedback i feedforward.
  • Rola semantyki w udzielaniu informacji zwrotnej.
  • Uważność na zachowania rozmówcy – rola asesora w udzielaniu feedbacku z elementami feedforward.

  13:00 – 13:45 Przerwa na obiad

  13:45 – 15:00   Moduł III Feedback i feedforward- skrzynka narzędziowa.

  • Model STAR (sytuation; task; action; results).
  • Model PAR (problem; akcja; rozwiązanie).
  • Model GOLD (goal; outcome; learn; diffirent).
  • Model GROW (goal; reality; obstackles/options; way forward/ what’s next).
  • System wartości osobistych i zawodowych.
  • Arkusz feedbacku motywacyjnego (motywacja wewnętrzna, motywacja zewnętrzna)
  • Arkusz feedbacku coachinowego.
  • Arkusz feedbacku korygującego.
  • Arkusz feedforward – zastanów się; opisz cel; zapytaj; podziękuj.
  • Arkusz planowanych rozwiązań SMART – (specific; measurable; attractive; realistic).
  • Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-model-smart-jak-prawidlowo-wyznaczac-cele.
  • Zasady i możliwości dopasowania powyższej skrzynki narzędziowej do konkretnej organizacji, relacji oraz sytuacji.

  15:00 – 15:15 Przerwa

  15:15 – 16:15 Moduł IV Feedback i feedforward- trudne sytuacje.

  • Trudne sytuacje wynikające z niewłaściwego przeprowadzenia sesji feedback z feedforward.
  • Pokolenie X,Y,Z – te same narzędzia a różne reakcje.
  • Sugestie reakcji na opór, stres, emocje, frustracje, wypalenia zawodowe i inne problemy.
  • Empatycznie elementy wywierania wpływu.

  16:15 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia z zakresu udzielania feedbacku z elementami feedforward.

  Zapraszamy do lektury artykułu: Dlaczego feedback jest ważny, ale feedforward jeszcze lepszy?

  Informacje szczegółowe:

  Cena promocyjna:

  1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej.
  2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

  Cena zawiera:

  • Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
  • Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
  • Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
  • Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
  • Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
  • Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
  • Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

  Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

  • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

  Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

  Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
  Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

  Trenerzy:

  Klienci:

  Powyższe szkolenie z zakresu udzielania feedbacku z elementami feedforward firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HTC Poland Sp. z o.o., Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o., Jadexim Sp. z o.o., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Vetrex. Sp. z o.o., Roche Polska Sp. z o.o.; LUX MED. Sp. z o.o.; Lions Estate Sp. z o.o.; Mercdes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o., Sollers Consulting Sp. z o.o.,Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Servier Polska sp. z o.o., Kaeser Kompressoren Sp. z o.o., Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A., CRIDO.

  Opinie:

  “Istotne dla mnie było poznanie sposobów motywowania ludzi w kontekście ich charakterów. Mój wniosek ze szkolenia: w organizacji nie ma ludzi złych, należy tylko akceptować innych. Dużo się dowiedziałem o emocjach towarzyszących – zarówno mi jak i osobie, która otrzymuje ode mnie feedback. Bardzo pouczające szkolenie, polecam. Ważna była informacja o tym, jak udzielać feedback i informację zwrotną.  Modele feedback, feedword, komunikacja z poszczególnymi kolorami osobowości

  Terminy szkoleń:

  17 Sierpnia
  Cena Promocyjna 790 zł netto
  (971,70 zł brutto)
  Promocja obowiązuje do 2020-09-31
  • Standardowa Cena: 990 zł netto
  28 Października
  Cena Promocyjna 790 zł netto
  (971,70 zł brutto)
  Promocja obowiązuje do 2020-09-31
  • Standardowa Cena: 990 zł netto
  11 Grudnia
  Cena Promocyjna 790 zł netto
  (971,70 zł brutto)
  Promocja obowiązuje do 2020-09-31
  • Standardowa Cena: 990 zł netto

    METODY SZKOLENIA

    Activity Based Learning

    Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

    Ćwiczenia

    Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

    Feedback

    Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

    Pełna Aktywizacja

    Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

    Dyskusja

    Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

    Skontaktuj się z konsultantem szkoleń on-line

    FEEDBACK Z ELEMENTAMI FEEDFORWARD