Structogram - klucz do poznania klienta - szkolenie

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta-szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia handlowe oraz kursy pokrewne z wykorzystaniem narzędzia Structogram® jako środka do poznania klientów i interesantów przeznaczone są jedynie dla osób, które ukończyły zamknięty kurs dla sprzedawców (lub zbliżony): „Structogram®1 – klucz do poznania siebie” oraz „Structogram®2 – klucz do poznania innych”.

Czym jest Structogram®?

Structogram® to oparte na genetyce szkolenie Twoich naturalnych zachowań i predyspozycji, które pomoże Ci zrozumieć, dlaczego jesteś tym, kim jesteś i jak wykorzystać swój potencjał w 100%. Wszystko sprowadza się do mózgu, a właściwie… do trzech mózgów!

Amerykański badacz, Paul D. MacLean, poświęcił się w latach 70. i 80. ubiegłego wieku badaniom nad ewolucyjnymi i biologicznymi mechanizmami działania mózgu. To właśnie on wprowadził pojęcie „trójdzielnego mózgu”, odkrywając, że w swoim rozwoju ten kluczowy organ zachował główne cechy z różnych okresów ewolucyjnych. Jego odkrycie odgrywa zasadniczą rolę w zrozumieniu zależności pomiędzy strukturą mózgu a charakterem lub zachowaniem człowieka. Structogram® może również z powodzeniem być wykorzystywany do udoskonalenia relacji z klientem i podniesienia efektywności sprzedaży poprzez lepsze poznanie jego motywów, wartości i preferencji.

Narzędzie Structogram® funkcjonuje na świecie już od ponad 42 lat i systematycznie korzystają z niego największe firmy z całego świata!

Structogram® jako narzędzie poznania siebie

Liczne badania potwierdzają, że zwycięzców charakteryzuje przede wszystkim: autentyczność, indywidualny styl oraz zastosowanie technik i metod idealnie do tych osób pasujących. Poznanie własnych struktur osobowości, które zapewnia Structogram®, jest więc istotnym czynnikiem do zbudowania świadomej strategii sukcesów. Tradycyjne szkolenie handlowców uczy technik negocjacji czy prezentacji oferty, ale nie dostarcza Uczestnikom wiedzy o tym, co decyduje o ich skuteczności czy wiarygodności. Kurs dla przedstawicieli handlowych czy sprzedawców, w którym pojawia się Structogram®, uzupełnia ten istotny niedobór, dostarczając Kursantom wiedzy o najskuteczniejszych dla nich drogach osiągania celów, ich preferencjach komunikacyjnych, mocnych i słabych stronach.

Structogram® jako narzędzie poznania klienta

Szkolenia sprzedażowe, które wykorzystują Structogram® jako narzędzie poznania klienta to kursy dla handlowców, które skupiają się na tym, jak skuteczniej opowiedzieć o ofercie, dostosować komunikację i styl negocjacji do preferencji klienta, zyskać jego zaufanie. Structogram® dostarczy Ci m.in. wiedzy o tym, jak rozpoznać potrzeby, motywacje i wartości, którymi kieruje się klient, jakie argumenty przemawiają do niego najsilniej czy jak skutecznie zmotywować danego klienta do zakupu. Szkolenia dla handlowców, w których wykorzystuje się Structogram®, służą podniesieniu skuteczności sprzedaży poprzez lepsze dostosowanie się sprzedawcy do preferencji i cech indywidualnych klientów.

Dlaczego warto wzbogacić szkolenie ze sprzedaży o Structogram®?

Standardowy kurs dla handlowców zwykle nie przygotowuje sprzedawcy do tego, jak ma on spersonalizować swoje działania, zbudować wiarygodną relację z klientem czy umiejętnie dobrać argument do wartości, którymi kieruje się potencjalny kupujący. Szkolenie dla handlowców „Structogram®3 – klucz do poznania klienta” to trening właśnie tego rodzaju unikatowych i niezwykle przydatnych umiejętności, dzięki którym sprzedaż staje się zwyczajnie łatwiejsza.

Skontaktuj się z nami i zaoferuj swoim pracownikom kurs dla sprzedawców, którego naprawdę potrzebują!

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta-szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Structogram - klucz do poznania klienta - szkolenie

Szkolenia handlowe oraz kursy pokrewne z wykorzystaniem narzędzia Structogram® jako środka do poznania klientów i interesantów przeznaczone są jedynie dla osób, które ukończyły zamknięty kurs dla sprzedawców (lub zbliżony): „Structogram®1 – klucz do poznania siebie” oraz „Structogram®2 – klucz do poznania innych”.

Czym jest Structogram®?

Structogram® to oparte na genetyce szkolenie Twoich naturalnych zachowań i predyspozycji, które pomoże Ci zrozumieć, dlaczego jesteś tym, kim jesteś i jak wykorzystać swój potencjał w 100%. Wszystko sprowadza się do mózgu, a właściwie… do trzech mózgów!

Amerykański badacz, Paul D. MacLean, poświęcił się w latach 70. i 80. ubiegłego wieku badaniom nad ewolucyjnymi i biologicznymi mechanizmami działania mózgu. To właśnie on wprowadził pojęcie „trójdzielnego mózgu”, odkrywając, że w swoim rozwoju ten kluczowy organ zachował główne cechy z różnych okresów ewolucyjnych. Jego odkrycie odgrywa zasadniczą rolę w zrozumieniu zależności pomiędzy strukturą mózgu a charakterem lub zachowaniem człowieka. Structogram® może również z powodzeniem być wykorzystywany do udoskonalenia relacji z klientem i podniesienia efektywności sprzedaży poprzez lepsze poznanie jego motywów, wartości i preferencji.

Narzędzie Structogram® funkcjonuje na świecie już od ponad 42 lat i systematycznie korzystają z niego największe firmy z całego świata!

Structogram® jako narzędzie poznania siebie

Liczne badania potwierdzają, że zwycięzców charakteryzuje przede wszystkim: autentyczność, indywidualny styl oraz zastosowanie technik i metod idealnie do tych osób pasujących. Poznanie własnych struktur osobowości, które zapewnia Structogram®, jest więc istotnym czynnikiem do zbudowania świadomej strategii sukcesów. Tradycyjne szkolenie handlowców uczy technik negocjacji czy prezentacji oferty, ale nie dostarcza Uczestnikom wiedzy o tym, co decyduje o ich skuteczności czy wiarygodności. Kurs dla przedstawicieli handlowych czy sprzedawców, w którym pojawia się Structogram®, uzupełnia ten istotny niedobór, dostarczając Kursantom wiedzy o najskuteczniejszych dla nich drogach osiągania celów, ich preferencjach komunikacyjnych, mocnych i słabych stronach.

Structogram® jako narzędzie poznania klienta

Szkolenia sprzedażowe, które wykorzystują Structogram® jako narzędzie poznania klienta to kursy dla handlowców, które skupiają się na tym, jak skuteczniej opowiedzieć o ofercie, dostosować komunikację i styl negocjacji do preferencji klienta, zyskać jego zaufanie. Structogram® dostarczy Ci m.in. wiedzy o tym, jak rozpoznać potrzeby, motywacje i wartości, którymi kieruje się klient, jakie argumenty przemawiają do niego najsilniej czy jak skutecznie zmotywować danego klienta do zakupu. Szkolenia dla handlowców, w których wykorzystuje się Structogram®, służą podniesieniu skuteczności sprzedaży poprzez lepsze dostosowanie się sprzedawcy do preferencji i cech indywidualnych klientów.

Dlaczego warto wzbogacić szkolenie ze sprzedaży o Structogram®?

Standardowy kurs dla handlowców zwykle nie przygotowuje sprzedawcy do tego, jak ma on spersonalizować swoje działania, zbudować wiarygodną relację z klientem czy umiejętnie dobrać argument do wartości, którymi kieruje się potencjalny kupujący. Szkolenie dla handlowców „Structogram®3 – klucz do poznania klienta” to trening właśnie tego rodzaju unikatowych i niezwykle przydatnych umiejętności, dzięki którym sprzedaż staje się zwyczajnie łatwiejsza.

Skontaktuj się z nami i zaoferuj swoim pracownikom kurs dla sprzedawców, którego naprawdę potrzebują!

Cele i Korzyści

 • Poznanie motyw w klienta.
 • Wzbudzanie zaufania i wiarygodności.
 • Polepszenie komunikacji z klientem.
 • Polepszenie umiejętności dostosowania się do klienta.
 • Rozpoznanie potrzeb i wartości, którymi kieruje się klient.
 • Umiejętność doboru argument w, które można użyć przy danej biostrukturze.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

Skuteczna sprzedaż zakłada, że rozpoznajesz osobiste pobudki klienta prowadzące do zakupu produktu. Dzięki temu znajdujesz największe korzyści i dopasowujesz stosowną ofertę. Podczas treningu uczysz się m.in.: rozpoznawać istotne podstawowe motywy sprzedażowe, motywy społeczne, czynniki wpływu związane z produktem oraz odporność zakupową różnych biostruktur. Dodatkowo dowiadujesz się, jak znajdować właściwe argumenty przemawiające na korzyść produktów i usług Twojej firmy.

Program Szkolenia

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta. Rozpoczęcie szkolenia (30min)

 • Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
 • Przedstawienie cel w i agendy szkolenia
 • Ćwiczenie integracyjne.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta.  KROK I – Sukces w sprzedaży (1h)

 • Co stanowi tajemnicę sukcesu sprzedaży.
 • Triada udanej sprzedaży.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta.  KROK II – Decyzja kupna (1,5h)

 • ‘Najlepsze’ argumenty.
 • Rozpoznawanie motywów w zakupów.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta.  KROK III – Sygnały produktu i firmy (1,5h)

 • Biokomunikacja.
 • Słownik dominacji.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta. KROK IV – Rozmowa podczas sprzedaży (3h)

 • Faza kontaktu.
 • Faza informacji.
 • Faza transakcji.
 • Follow up.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta. Zakończenie szkolenia (30min)

 • Podsumowanie poznanej wiedzy.
 • Badanie satysfakcji uczestników ze szkolenia
 • Rozdanie certyfikatów.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta. Rozpoczęcie szkolenia (30min)

 • Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
 • Przedstawienie cel w i agendy szkolenia
 • Ćwiczenie integracyjne.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta.  KROK I – Sukces w sprzedaży (1h)

 • Co stanowi tajemnicę sukcesu sprzedaży.
 • Triada udanej sprzedaży.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta.  KROK II – Decyzja kupna (1,5h)

 • ‘Najlepsze’ argumenty.
 • Rozpoznawanie motywów w zakupów.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta.  KROK III – Sygnały produktu i firmy (1,5h)

 • Biokomunikacja.
 • Słownik dominacji.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta. KROK IV – Rozmowa podczas sprzedaży (3h)

 • Faza kontaktu.
 • Faza informacji.
 • Faza transakcji.
 • Follow up.

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta. Zakończenie szkolenia (30min)

 • Podsumowanie poznanej wiedzy.
 • Badanie satysfakcji uczestników ze szkolenia
 • Rozdanie certyfikatów.

Szkolenia i usługi uzupełniające

prospecting pozyskiwanie nowych klientów szkolenie

Strategie pozyskiwania klientów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Triogram  – Klucz do poznania innych - szkolenie

STRUCTOGRAM 2 TRIOGRAM – Klucz do poznania innych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

STRUCTOGRAM szkolenie Klucz do poznania siebie

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Praktyk sprzedaży dla specjalistów

Praktyk sprzedaży dla specjalistów – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik sprzedaży

Elementy sprzedaży i perswazji – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Eksperci

rekrutacja w Human Skills

Niebawem nowy trener

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Firmy, korzytające z STRUCTOGRAMu tj.:

Bayer Schering Pharma Oy, Espoo/Helsinki; Berlin Chemie, Berlin; BMW, Zurich; Caterpillar, Brussels; Century 21, Santo Domingo; Coca Cola, Mexico D.F.; Credit Suisse, Zurich; GlaxoSmithKline, Munich; pital Militaire, Marseille; IBM, Vienna; ING/Postbank, Amsterdam; Microsoft, Unterschleißheim/Munich; Nestlé/Maggi, Frankfurt; O2, Munich; Peugeot, Saarbrücken; Police South Holland, den Haag; Postfinance, Bern; Rehau International, Rehau/Morhange/Barcelona; Russian Insurance Center, Moscow; Securitas Security Services, Düsseldorf; Siematic, Philadelphia; Siemens, Nuremberg; Swisscom, Zurich; Tchibo, Hamburg; Union Investment Private Funds, Frankfurt; Volkswagen, Wolfsburg/Hannover; Vadein Polska; Instytut Colina Rose, Szybki Angielski; Mapro Polska; Ascomp Polska; Konstal Polska; City Villa Polska; Vidok Polska; Szpital Powiatowy w Wieruszowie

 

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas