STRUCTOGRAM szkolenie Klucz do poznania siebie

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Od wielu lat z powodzeniem prowadzimy szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców o różnej tematyce, dzięki czemu doskonale orientujemy się, jakie metody treningowe osiągają największą skuteczność i co sprawia, że dany kurs dla sprzedawców bądź kurs dla przedstawicieli handlowych przynosi oczekiwane rezultaty. Jednym z sekretów jest indywidualizacja – każdy z nas jest inny i innego wymaga wsparcia. Od tej odmienności wychodzi również Structogram® – program treningowy, który dostarcza Kursantom wiedzę pozwalającą zrozumieć samego siebie, swoje zachowania i wybory, pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać techniki sprzedaży i metody zarządzania, które okazują się najlepsze i najskuteczniejsze dla danej osoby.

Structogram® jako narzędzie poznania siebie i osobistego potencjału sprzedawcy

Sam Structogram® to nie tradycyjny kurs dla handlowców czy szkolenie ze sprzedaży. To nowatorski system treningowy, który może uzupełniać i wzbogacać nie tylko szkolenia ze sprzedaży, ale także programy rozwojowe skoncentrowane na efektywności osobistej i skuteczności we wszystkich innych dziedzinach. Warsztat „Structogram®1 – klucz do poznania siebie” to program dopełniający i rozszerzający klasyczne szkolenie handlowców o analizę specyficznych dla danej osoby cech, które odpowiadają za to, jak działa i mogą pomóc jej osiągać sukcesy w dowolnej dziedzinie.

Zwycięzcy posiadają znacznie różniące ich od innych cechy osobowościowe. Charakteryzują się przede wszystkim autentycznością, indywidualnym stylem oraz stosowaniem metod i technik, które idealnie do nich pasują. Samo zrozumienie osobistych struktur osobowości staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii sukcesów. Jest udowodnione naukowo, że cechy osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu. Poprzez Structogram® możliwe jest poznanie tych cech oraz praktyczne ich wykorzystanie.

Co oferuje szkolenie sprzedażowe „Structogram®1”?

Skuteczne szkolenia dla handlowców wymagają indywidualnego podejścia, ale i powinny skupiać się na tym, co czyni daną osobę efektywniejszą. „Zwykłe” szkolenia handlowe uczą technik i metod prezentacji oferty czy negocjacji, ale nie dostarczają Kursantom wiedzy, co czyni ich przekonującymi i jakie mają atuty jako sprzedawcy. Organizowany na zamówienie warsztat „Structogram®1 – klucz do poznania siebie” daje tę szansę i pomaga Uczestnikom poznać swoje predyspozycje, mocne i słabe strony oraz możliwości, jakie daje im ich natura. Dzięki temu będą oni m.in. bardziej efektywni, silniej zmotywowani, a także dowiedzą się, jak szybciej osiągać cele, bez frustracji, stresu i zbędnych problemów.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

STRUCTOGRAM szkolenie Klucz do poznania siebie

Od wielu lat z powodzeniem prowadzimy szkolenia sprzedażowe i kursy dla handlowców o różnej tematyce, dzięki czemu doskonale orientujemy się, jakie metody treningowe osiągają największą skuteczność i co sprawia, że dany kurs dla sprzedawców bądź kurs dla przedstawicieli handlowych przynosi oczekiwane rezultaty. Jednym z sekretów jest indywidualizacja – każdy z nas jest inny i innego wymaga wsparcia. Od tej odmienności wychodzi również Structogram® – program treningowy, który dostarcza Kursantom wiedzę pozwalającą zrozumieć samego siebie, swoje zachowania i wybory, pomaga ustalić realistyczne cele, rozwinąć strategie osiągnięcia sukcesu oraz wskazać techniki sprzedaży i metody zarządzania, które okazują się najlepsze i najskuteczniejsze dla danej osoby.

Structogram® jako narzędzie poznania siebie i osobistego potencjału sprzedawcy

Sam Structogram® to nie tradycyjny kurs dla handlowców czy szkolenie ze sprzedaży. To nowatorski system treningowy, który może uzupełniać i wzbogacać nie tylko szkolenia ze sprzedaży, ale także programy rozwojowe skoncentrowane na efektywności osobistej i skuteczności we wszystkich innych dziedzinach. Warsztat „Structogram®1 – klucz do poznania siebie” to program dopełniający i rozszerzający klasyczne szkolenie handlowców o analizę specyficznych dla danej osoby cech, które odpowiadają za to, jak działa i mogą pomóc jej osiągać sukcesy w dowolnej dziedzinie.

Zwycięzcy posiadają znacznie różniące ich od innych cechy osobowościowe. Charakteryzują się przede wszystkim autentycznością, indywidualnym stylem oraz stosowaniem metod i technik, które idealnie do nich pasują. Samo zrozumienie osobistych struktur osobowości staje się decydującym czynnikiem dla zastosowania świadomej strategii sukcesów. Jest udowodnione naukowo, że cechy osobowości oraz zachowanie człowieka zależą od jego indywidualnej struktury mózgu. Poprzez Structogram® możliwe jest poznanie tych cech oraz praktyczne ich wykorzystanie.

Co oferuje szkolenie sprzedażowe „Structogram®1”?

Skuteczne szkolenia dla handlowców wymagają indywidualnego podejścia, ale i powinny skupiać się na tym, co czyni daną osobę efektywniejszą. „Zwykłe” szkolenia handlowe uczą technik i metod prezentacji oferty czy negocjacji, ale nie dostarczają Kursantom wiedzy, co czyni ich przekonującymi i jakie mają atuty jako sprzedawcy. Organizowany na zamówienie warsztat „Structogram®1 – klucz do poznania siebie” daje tę szansę i pomaga Uczestnikom poznać swoje predyspozycje, mocne i słabe strony oraz możliwości, jakie daje im ich natura. Dzięki temu będą oni m.in. bardziej efektywni, silniej zmotywowani, a także dowiedzą się, jak szybciej osiągać cele, bez frustracji, stresu i zbędnych problemów.

Cele i Korzyści

  • Poznanie swoich mocnych i słabych stron.
  • Zwiększenie motywacji do pracy nad sobą.
  • Zwiększenie wiarygodności.
  • Zwiększenie efektywności w wykonywaniu danych zadań.
  • Rozwinięcie potencjału uczestnika szkolenia
  • Lepsze poznanie swojej natury
  • Zrozumienie pobudek swojego działania w danych sytuacjach.

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

Poznają swoje predyspozycje, mocne i słabe strony oraz możliwości, jakie daje ich  natura. Będą bardziej efektywni, zmotywowani i  dowiedzą się , jak szybciej osiągnąć swój cel bez frustracji i zbędnych problemów. Dowiedzą się, że są role, w których nie czują się komfortowo, ale poznają sposoby, które pomogą im dopasować je do własnych potrzeb i ograniczyć stres.

Program Szkolenia

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie  – rozpoczęcie szkolenia (30 min)

• Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
• Przedstawienie cel w i agendy szkolenia
• Ćwiczenie integracyjne.
• Drzewko oczekiwań

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie.  KROK I – ANALIZA BIOSTRUKTURALNA (1 h)

• Podstawowe informacje o funkcjonowaniu mózgu.
• Analiza biostrukturalna – wprowadzenie.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie. KROK II – INTERPRETACJA (1,5h)

• Interpretacja.
• Analiza dominacji.
• Przedstawienie na tablicy „STRUCTOGRAM odnosi się do mnie”.
• Wyjaśnienie matrycy.
• Analiza drugiego komponentu i najsłabszego komponentu.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie.  KROK III – BADANIE BIOSTRUKTURY (1,5h)

• Bilans pośredni.
• Uporządkowanie swoich doświadczeń.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie.  KROK IV AKCEPTACJA WŁASNEJ BIOSTRUKTURY (1,5h)

• Sprawdzenie swoich ideałów.
• Czy jesteś zgodny?

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie. KROK V – WYKORZYSTANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU (1,5h)

• Poznanie swojego potencjału.
• Bądź panem sytuacji.
• Pomoc własnej tożsamości.
• Wnioski ze szkolenia
• Implementacja STRUCTOGRAM w życie instytucji i jednostki.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA (30min)

• Podsumowanie poznanej wiedzy.
• Badanie satysfakcji uczestnika ze szkolenia
• Rozdanie certyfikatów.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie  – rozpoczęcie szkolenia (30 min)

• Przywitanie i przedstawienie się prowadzącego.
• Przedstawienie cel w i agendy szkolenia
• Ćwiczenie integracyjne.
• Drzewko oczekiwań

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie.  KROK I – ANALIZA BIOSTRUKTURALNA (1 h)

• Podstawowe informacje o funkcjonowaniu mózgu.
• Analiza biostrukturalna – wprowadzenie.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie. KROK II – INTERPRETACJA (1,5h)

• Interpretacja.
• Analiza dominacji.
• Przedstawienie na tablicy „STRUCTOGRAM odnosi się do mnie”.
• Wyjaśnienie matrycy.
• Analiza drugiego komponentu i najsłabszego komponentu.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie.  KROK III – BADANIE BIOSTRUKTURY (1,5h)

• Bilans pośredni.
• Uporządkowanie swoich doświadczeń.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie.  KROK IV AKCEPTACJA WŁASNEJ BIOSTRUKTURY (1,5h)

• Sprawdzenie swoich ideałów.
• Czy jesteś zgodny?

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie. KROK V – WYKORZYSTANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU (1,5h)

• Poznanie swojego potencjału.
• Bądź panem sytuacji.
• Pomoc własnej tożsamości.
• Wnioski ze szkolenia
• Implementacja STRUCTOGRAM w życie instytucji i jednostki.

STRUCTOGRAM 1- Klucz do poznania siebie. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA (30min)

• Podsumowanie poznanej wiedzy.
• Badanie satysfakcji uczestnika ze szkolenia
• Rozdanie certyfikatów.

Szkolenia i usługi uzupełniające

prospecting pozyskiwanie nowych klientów szkolenie

Strategie pozyskiwania klientów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Structogram - klucz do poznania klienta - szkolenie

STRUCTOGRAM 3 Klucz do poznania klienta-szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Triogram  – Klucz do poznania innych - szkolenie

STRUCTOGRAM 2 TRIOGRAM – Klucz do poznania innych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Praktyk sprzedaży dla specjalistów

Praktyk sprzedaży dla specjalistów – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Szkolenie z technik sprzedaży

Elementy sprzedaży i perswazji – szkolenie zamknięte – online oraz stacjonarne

Eksperci

rekrutacja w Human Skills

Niebawem nowy trener

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Firmy, korzytające z STRUCTOGRAM tj.:

Bayer Schering Pharma Oy, Espoo/Helsinki; Berlin Chemie, Berlin; BMW, Zurich; Caterpillar, Brussels; Century 21, Santo Domingo; Coca Cola, Mexico D.F.; Credit Suisse, Zurich; GlaxoSmithKline, Munich; pital Militaire, Marseille; IBM, Vienna; ING/Postbank, Amsterdam; Microsoft, Unterschleißheim/Munich; Nestlé/Maggi, Frankfurt; O2, Munich; Peugeot, Saarbrücken; Police South Holland, den Haag; Postfinance, Bern; Rehau International, Rehau/Morhange/Barcelona; Russian Insurance Center, Moscow; Securitas Security Services, Düsseldorf; Siematic, Philadelphia; Siemens, Nuremberg; Swisscom, Zurich; Tchibo, Hamburg; Union Investment Private Funds, Frankfurt; Volkswagen, Wolfsburg/Hannover; Vadein Polska; Instytut Colina Rose, Szybki Angielski; Mapro Polska; Ascomp Polska; Konstal Polska; City Villa Polska; Vidok Polska; Szpital Powiatowy w Wieruszowie

 

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas