Techniki wywierania wpływu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”

John D. Rockefeller

Techniki wywierania wpływu są przedmiotem zainteresowania psychologów, socjologów, specjalistów marketingu czy negocjatorów od wielu, wielu lat. Zdolność przekonywania do własnych racji, perswazja, kontrolowanie reakcji rozmówcy to umiejętności od zawsze cenione i szczególnie przydatne w biznesie, a ten, kto potrafi skutecznie wpływać na otoczenie i jego zachowania, łatwiej realizuje swoje cele i osiąga je zwykle mniejszym kosztem. Zamknięte szkolenia z technik wywierania wpływu z naszego najnowszego katalogu profesjonalnych szkoleń to wyspecjalizowane projekty szkoleniowe o maksymalnie zindywidualizowanym charakterze, które oferują trening skoncentrowany na najbardziej przydatnych w danym zawodzie kompetencjach związanych z perswazją, sztuką argumentowania i wywierania wpływu. Przygotowane przez nas szkolenie prezentuje najskuteczniejsze techniki perswazyjne i pozwala Kursantom dokładnie zrozumieć, jakie zyski oferuje wywieranie wpływu na ludzi, ale też, z jakimi zagrożeniami może się ono wiązać.

Prezentowane szkolenie to doskonałe szansa, by wnikliwie poznać różne techniki perswazji i wywierania wpływu oraz nauczyć się wykorzystania wiedzy o nich w praktyce. Przygotowany przez naszych ekspertów kurs wywierania wpływu ma bowiem charakter stricte praktyczny – nie tylko mówimy o tym, jak działają prezentowane techniki, ale też poprzez działanie i doświadczanie doskonalimy umiejętność wywierania wpływu. Wywieranie wpływu w biznesie może mieć też różne oblicza. Jednak niezależnie od tego, czy na co dzień sprzedajesz, kupujesz, negocjujesz czy zajmujesz się obsługą reklamacji, z pomocą naszych trenerów przejdziesz w pełni zindywidualizowane szkolenie z wywierania wpływu, które uwzględni charakter Twojej pracy, Twoje realne potrzeby szkoleniowe oraz cele organizacji, w której pracujesz.

Chcesz wiedzieć, jak wygląda skuteczne wywieranie wpływu w środowisku pracy i poprzez umiejętne wywieranie wpływu w firmie szybciej awansować i realizować swoje osobiste cele? A może wyniki pracujących u Ciebie sprzedawców lub specjalistów z działu obsługi klienta czy reklamacji dalekie są od satysfakcjonujących? Skontaktuj się z nami, a wspólnie skonfigurujemy kurs „Techniki wywierania wpływu” specjalnie dla Ciebie lub pracowników Twojej firmy!

Techniki wywierania wpływu – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”

John D. Rockefeller

Techniki wywierania wpływu są przedmiotem zainteresowania psychologów, socjologów, specjalistów marketingu czy negocjatorów od wielu, wielu lat. Zdolność przekonywania do własnych racji, perswazja, kontrolowanie reakcji rozmówcy to umiejętności od zawsze cenione i szczególnie przydatne w biznesie, a ten, kto potrafi skutecznie wpływać na otoczenie i jego zachowania, łatwiej realizuje swoje cele i osiąga je zwykle mniejszym kosztem. Zamknięte szkolenia z technik wywierania wpływu z naszego najnowszego katalogu profesjonalnych szkoleń to wyspecjalizowane projekty szkoleniowe o maksymalnie zindywidualizowanym charakterze, które oferują trening skoncentrowany na najbardziej przydatnych w danym zawodzie kompetencjach związanych z perswazją, sztuką argumentowania i wywierania wpływu. Przygotowane przez nas szkolenie prezentuje najskuteczniejsze techniki perswazyjne i pozwala Kursantom dokładnie zrozumieć, jakie zyski oferuje wywieranie wpływu na ludzi, ale też, z jakimi zagrożeniami może się ono wiązać.

Prezentowane szkolenie to doskonałe szansa, by wnikliwie poznać różne techniki perswazji i wywierania wpływu oraz nauczyć się wykorzystania wiedzy o nich w praktyce. Przygotowany przez naszych ekspertów kurs wywierania wpływu ma bowiem charakter stricte praktyczny – nie tylko mówimy o tym, jak działają prezentowane techniki, ale też poprzez działanie i doświadczanie doskonalimy umiejętność wywierania wpływu. Wywieranie wpływu w biznesie może mieć też różne oblicza. Jednak niezależnie od tego, czy na co dzień sprzedajesz, kupujesz, negocjujesz czy zajmujesz się obsługą reklamacji, z pomocą naszych trenerów przejdziesz w pełni zindywidualizowane szkolenie z wywierania wpływu, które uwzględni charakter Twojej pracy, Twoje realne potrzeby szkoleniowe oraz cele organizacji, w której pracujesz.

Chcesz wiedzieć, jak wygląda skuteczne wywieranie wpływu w środowisku pracy i poprzez umiejętne wywieranie wpływu w firmie szybciej awansować i realizować swoje osobiste cele? A może wyniki pracujących u Ciebie sprzedawców lub specjalistów z działu obsługi klienta czy reklamacji dalekie są od satysfakcjonujących? Skontaktuj się z nami, a wspólnie skonfigurujemy kurs „Techniki wywierania wpływu” specjalnie dla Ciebie lub pracowników Twojej firmy!

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Szkolenia poświęcone umiejętnościom wywierania wpływu i perswazji wyróżniają się wysokim poziomem indywidualizacji – warsztaty zamknięte projektujemy, uwzględniając rzeczywiste potrzeby szkoleniowe konkretnych grup Kursantów oraz specyfikę zamawiającej kurs organizacji, dziedzinę i charakter jej działalności. Dzięki temu realizowane przez nas kursy „Techniki wywierania wpływu” gwarantują efektywny trening tych umiejętności, które danej grupie szkoleniowej są najbardziej przydatne w ich pracy oraz poza nią. Prezentowany kurs nie tylko prezentuje najnowsze koncepcje i narzędzia związane ze skutecznym wywieraniem wpływu, ale przede wszystkim pozwala Uczestnikom zajęć nauczyć się wykorzystywać tę wiedzę w praktyce. W toku warsztatu będziemy więc trenować m.in. zastosowania reguł efektywnej sztuki argumentacji, dobór i wykorzystanie adekwatnych do sytuacji, rozmówcy i celu technik perswazyjnych, operowanie narzędziami skutecznej obrony przed manipulacją. Również agenda szkolenia „Techniki wywierania wpływu” jest konsultowana z przedstawicielami Klienta, co pozwala nam zorganizować dla Państwa szkolenie bez zaburzania rytmu pracy firmy i w najkorzystniejszych dla organizacji okolicznościach. Możemy ponadto zaoferować Państwu naukę w różnych trybach nauczania – kurs zamknięty z technik wywierania wpływu prowadzimy jako wygodne i przyjazne pod względem organizacyjnym i logistycznym szkolenia online, a także lubiane przez Kursantów klasyczne stacjonarne warsztaty. Przygotowane przez nas kursy projektowane są przez ekspertów, których specjalizacją są mechanizmy społecznych interakcji, metody komunikacji oraz techniki wywierania wpływu, sztuka argumentacji i perswazji. Każdy oferowany przez nas kurs jest też na bieżąco aktualizowany, sprawdzany pod kątem merytorycznym i oceniany pod względem efektywności. Jako wielokrotnie wyróżniany lider w dziedzinie profesjonalnych usług szkoleniowych możemy zagwarantować Państwu wysoki standard naszych usług oraz wysoką użyteczność naszego treningu. Kurs „Techniki wywierania wpływu” uzupełniliśmy dodatkowo specjalnym programem bezpłatnej opieki poszkoleniowej – wszyscy Kursanci korzystający ze szkolenia mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony trenera prowadzącego kurs w ramach e-konsultacji dostępnych nawet przez 30 dni od chwili zakończenia warsztatu. Klientom wybierającym nasze szkolenia gwarantujemy wyjątkowo atrakcyjne ceny oraz indywidualną wycenę usług. Zamknięte kursy z technik wywierania wpływu mogą być również dofinansowane ze środków oferowanych przez BUR lub Krajowy Fundusz Szkoleń (KFS).

 

Jakie korzyści oferują zamknięte szkolenia „Techniki wywierania wpływu”?

Zamknięte szkolenie z powyższej tematyki to kompendium eksperckiej wiedzy z obszaru technik perswazji i wywierania wpływu. Kurs wyposaża Uczestników w umiejętności i kompetencje konieczne do prowadzenia rozmów o charakterze sprzedażowym i negocjacyjnym, które zapewniają możliwość kontrolowania przebiegu ważnych rozmów oraz skutecznego wpływania na ich rezultat. Kurs w istotny sposób poszerza wachlarz kompetencji społecznych przydatnych w wielu profesjach i na różnych stanowiskach, a prezentowane w czasie zajęć narzędzia mogą być z powodzeniem wykorzystywane w różnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. Warsztat prezentuje nowe i uniwersalne narzędzia perswazyjne o wysokiej użyteczności i potwierdzonej skuteczności, a także uczy Kursantów ich doboru oraz umiejętnego posługiwania się poznanymi metodami wywierania wpływu, argumentowania, budowania zaufania itd.

Szkolenie „Techniki wywierania wpływu” pozwala Kursantom zdobyć fachową wiedzę o:

 • metodach budowania zaufania i sympatii (m.in. przy pomocy technik odzwierciedlania i prowadzenia);
 • zasadach etycznego wywierania wpływu i perswazji;
 • osobistych zasobach wspierających i ograniczających w kontekście perswazji;
 • prawach oraz technikach wywierania wpływu (m.in. prawo niedostępności, dowodu społecznego itp.);
 • świadomej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie perswazji;
 • zasadach kodowania wiadomości perswazyjnych (m.in. predykaty, hipnotyczne wzory językowe, typy komunikacyjne wg DISC);
 • metodach przeciwdziałania manipulacji.

 

Kurs z nowoczesnych technik wywierania wpływu doskonali praktyczne umiejętności:

 • doboru odpowiednich technik perswazyjnych – najbardziej efektywnych w kontekście sytuacji, osoby, celu rozmowy itd.;
 • używania odpowiednich struktur językowych;
 • obrony przed manipulacją ze strony otoczenia;
 • efektywnej sztuki argumentacji;
 • budowania atmosfery zaufania;
 • wyznaczania celów i priorytetów.

 

Szkolenie „Techniki wywierania wpływu” pogłębia unikatowe kompetencje związane z:

 • perswazją, wywieraniem wpływu w komunikacji ustnej i pisemnej;
 • zorientowaniem na cele;
 • negocjacjami;
 • obsługą klienta, sprzedażą, obsługą skarg i reklamacji.

Realizowany na zamówienie warsztat „Techniki wywierania wpływu” to praktyczny trening umiejętności umożliwiających świadome kształtowanie relacji z otoczeniem oraz umiejętne kierowanie decyzjami rozmówców z poszanowaniem ich praw i reguł etycznych. Szkolenie pozwala również pozyskać umiejętności rozpoznawania manipulacji i prawidłowego reagowania na nie w różnych relacjach służbowych i prywatnych.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs z technik perswazji i wywierania wpływu prowadzimy na życzenie Klienta w dowolnej wskazanej lokalizacji lub organizujemy warsztat w naszej warszawskiej siedzibie – komfortowo i nowocześnie zaaranżowanym centrum szkoleniowym Human Skills zlokalizowanym w samym sercu stolicy. W gościnnych murach naszej placówki zapewniamy Uczestnikom kursu optymalne warunki do treningu i nauki, życzliwą i swobodą atmosferę oraz opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Wszyscy Kursanci wybierający szkolenie stacjonarne z technik wywierania wpływu organizowane w naszej siedzibie zostaną również zaproszeni na poczęstunek w czasie porannej przerwy na śniadanie oraz dwudaniowy obiad, który poda jedna z pobliskich restauracji. W cenie szkolenia gwarantujemy również Uczestnikom warsztatu komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych stanowiących zbiór najważniejszych wiadomości na temat technik perswazji i wywierania wpływu. Dodatkowo obejmujemy Kursantów realizujących prezentowany kurs programem darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-mentoringu – na konsultacje z trenerem prowadzącym kurs można umawiać się jeszcze przez 30 dni od momentu ukończenia szkolenia. Zamknięty kurs „Techniki wywierania wpływu” odbywa się w zgodzie z autorskim programem, który każdorazowo optymalizujemy, aby jak najskuteczniej przygotowywał Uczestników do realizacji zadań, z jakimi faktycznie borykają się w swojej pracy. Z tego powodu należy pamiętać, że prezentowany niżej program może w niektórych przypadkach zostać zmodyfikowany czy uzupełniony o dodatkowe przykłady, ćwiczenia, a nawet zagadnienia. W swoim standardowym wariancie szkolenie z technik wywierania wpływu obejmuje 2 dni treningu, a jego program uwzględnia aż 11 bloków tematycznych. Finałem szkolenia są indywidualne rekomendacje trenera dla Kursantów dotyczące optymalnych działań wspierających rozwój kompetencji z obszaru perswazji oraz ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego.

 

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Techniki wywierania wpływu”

Zamknięty kurs „Techniki wywierania wpływu” standardowo rozpoczynamy w godzinach porannych, a kończymy po co najmniej 7 godzinach zegarowych treningu w każdym z dwóch dni szkolenia. Ponieważ warsztat projektujemy we współpracy z Klientem zamawiającym dany kurs zamknięty, widoczny niżej program może w razie potrzeby zostać wzbogacony o dodatkowe treści i ćwiczenia uwzględniające pilne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów. Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki której trener będzie mógł w sposób bardziej precyzyjny dostosować zakres, formę i metody szkolenia. Kurs stacjonarny z technik wywierania wpływu to szkolenie o charakterze warsztatowym – w czasie zajęć skoncentrujemy się na rozwijaniu i doskonaleniu praktycznych umiejętności argumentowania, kierowania rozmową, budowania zaufania itp., a pomogą nam w tym liczne atrakcyjne pod względem formy ćwiczenia. W czasie kursu korzystamy z nowoczesnych metod i technik nauczania, a także działamy w pełnej zgodzie z założeniami cyklu Kolba i filozofią wpisaną w model Activity Based Learning.

 

Program, formę prezentowanego szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień 1.

Rozpoczęcie szkolenia: sprawy organizacyjne, diagnoza i omówienie celów szkolenia. Kontrakt.

Moduł I. Wprowadzenie do zagadnienia perswazji

 • Etyka w perswazji.
 • Wpływanie a własne interesy.
 • Zachowania, które się nie opłacają.

Moduł II. Powody wywierania wpływu

 • Co się dzieje, gdy nie mamy wpływu?
 • Po co chcemy wywierać wpływ?
 • Strefy wpływu.

Moduł III. Założenia technik wywierania wpływu i perswazji

 • Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne.
 • Za każdym zachowaniem jest pozytywna intencja.
 • Mapa to nie terytorium.
 • Za właściwy odbiór komunikatu odpowiada nadawca.
 • Zawsze manipulujesz i jesteś manipulowany.
 • WIN-WIN.

Moduł IV. Perswazja a pewność siebie

 • Zwierzęce instynkty.
 • Audyt asertywności.

Moduł V. Planowanie perswazji

 • Określanie swoich celów w perswazji.
 • Wykorzystanie modelu OBT – myślenie ukierunkowane na cel.

Moduł VI. Prawa perswazji

 • Prawo kontrastu.
 • Prawo sympatii.
 • Prawo wzajemności.
 • Prawo autorytetu.
 • Prawo niedostępności.
 • Prawo dowodu społecznego.
 • Prawo konsekwencji.
 • Prawo aureoli.

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.

Dzień 2.

Rozpoczęcie kolejnego dnia szkolenia, omówienie wniosków z pierwszego dnia.

Moduł VII. Komunikacja werbalna

 • Potęga pytań.
 • Magiczne słowa.
 • Presja czasu.
 • Techniki podnoszące wiarygodność.
 • Pomost w przyszłość.
 • Hipnotyczne wzory językowe.

Moduł VIII. Komunikacja niewerbalna

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej.
 • Przestrzeń międzyludzka.
 • (Ukryte) emocje.

Moduł IX. Budowanie zaufania i sympatii

 • Pacing, czyli odzwierciedlanie.
 • Leading, czyli prowadzenie.

Moduł X. Kodowanie wartości

 • Typy komunikacyjne wg DISC.
 • Systemy reprezentacji – predykaty.

Moduł XI. Pokonywanie obiekcji

Zakończenie szkolenia: powtórzenie najważniejszych treści, usystematyzowanie wiedzy i wnioski. Sporządzenie indywidualnych planów rozwoju.

Czas trwania kursu: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie online „Techniki wywierania wpływu” to intensywny teoretyczno-praktyczny kurs realizowany w wirtualnej przestrzeni popularnych serwisów internetowych typu Clickmeeting i Zoom. Trening odbywa się w czasie rzeczywistym, a do udziału w zajęciach potrzebny jest jedynie dostęp do internetu oraz urządzenie z funkcją połączeń video online, np. telefon czy tablet. Zdalny tryb nauczania oferuje Uczestnikom zajęć swobodę w zakresie wyboru miejsca i okoliczności szkolenia, a także pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć uciążliwej logistyki. Kursy online są jednocześnie najbardziej ekonomiczną i wygodną pod względem organizacyjnym formą kształcenia pracowników i potęgowania potencjału kadrowego firmy. Warsztat z technik wywierania wpływu dostosowujemy każdorazowo do potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy Uczestników, aby Kursanci mogli trenować dokładnie te umiejętności, które będą najużyteczniejsze w ich codziennej pracy. Również agenda kursu ustalana jest indywidualnie. Zamknięty kurs „Techniki wywierania wpływu” to dwudniowy warsztat, a każda dzienna sesja zakłada przynajmniej 7 godzin zegarowych treningu. Program szkolenia buduje 11 dużych bloków tematycznych, a jego uwieńczeniem jest sesja podsumowująca kurs wraz ze sporządzeniem przez Kursantów indywidualnych planów rozwoju. Wszyscy Uczestnicy warsztatu otrzymają w cenie kursu pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę zaprezentowaną w czasie zajęć. Kursanci zostaną ponadto objęci programem specjalnej opieki poszkoleniowej w formie konsultacji online – osoby, które ukończą kurs, mogą nieodpłatnie skorzystać z e-mentoringu przez 30 dni od daty realizacji szkolenia.

Ramowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Techniki wywierania wpływu”

Ponieważ prezentowany kurs ma charakter warsztatowy, dominującą rolę w jego przebiegu odgrywają aktywizujące techniki i metody nauczania oraz ćwiczenia praktyczne zaprojektowane specjalnie na potrzeby danego kursu. Trening opiera się na wykorzystaniu atrakcyjnych dla Kursantów form nauczania ukierunkowanych na naukę poprzez działanie i doświadczanie, a także prowadzony jest w pełnej zgodzie z regułami cyklu Kolba oraz wytycznymi modelu Activity Based Learning. Warsztat online „Techniki wywierania wpływu” odbywa się według widocznego poniżej harmonogramu bądź planu ustalonego bezpośrednio z Klientem zamawiającym kurs. W związku z tym w trakcie konkretnego szkolenia mogą pojawić się inne zagadnienia oraz ćwiczenia dostosowane do wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów przeprowadzonej przed rozpoczęciem zajęć. Zdalne szkolenie zamknięte z technik wywierania wpływu trwa 2 dni. Zajęcia rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 rano każdego dnia, a kończymy w okolicy godziny 17:00. Plan zajęć przewiduje dłuższą przerwę na obiad w okolicy południa. Dokładny rozkład dnia oraz harmonogram przerw zostanie omówiony w czasie wprowadzenia do szkolenia.

Program, formę zdalnego szkolenia z technik wywierania wpływu oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie kursu: część poświęcona sprawom organizacyjnym, rozpoznanie potrzeb Kursantów i omówienie celów warsztatu.

Moduł I. Perswazja – wprowadzenie do zagadnienia

 • Etyka w perswazji.
 • Wpływanie a własne interesy.
 • Zachowania, które się nie opłacają.

Moduł II. Powody wywierania wpływu

 • Po co chcemy wywierać wpływ?
 • Co się dzieje, gdy nie mamy wpływu?
 • Strefy wpływu.

Moduł III. Założenia technik perswazji i wywierania wpływu

 • Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja.
 • Nie ma porażek, są jedynie informacje zwrotne.
 • Mapa to nie terytorium.
 • To nadawca odpowiada za właściwy odbiór komunikatu.
 • Zawsze jesteś manipulowany i manipulujesz.
 • Model WIN-WIN.

Moduł IV. Pewność siebie a perswazja

 • Audyt asertywności.
 • Zwierzęce instynkty.

Moduł V. Planowanie działań z obszaru perswazji

 • Wyznaczanie osobistych celów w perswazji.
 • Zastosowanie modelu OBT, tj. myślenia ukierunkowanego na cel.

Moduł VI. Prawa perswazji

 • Prawo kontrastu.
 • Prawo wzajemności.
 • Prawo sympatii.
 • Prawo autorytetu.
 • Prawo niedostępności.
 • Prawo dowodu społecznego.
 • Prawo konsekwencji.
 • Prawo aureoli.

Zakończenie pierwszego dnia kursu i jego podsumowanie.

Dzień II

Rozpoczęcie drugiego dnia warsztatu, wnioski z pierwszej części kursu.

Moduł VII. Komunikacja werbalna

 • Potęga pytań.
 • Magiczne słowa.
 • Techniki podnoszące wiarygodność.
 • Presja czasu.
 • Pomost w przyszłość.
 • Hipnotyczne wzory językowe.

Moduł VIII. Komunikacja niewerbalna

 • Znaczenie komunikacji niewerbalnej w perswazji.
 • Przestrzeń międzyludzka.
 • (Ukryte) emocje.

Moduł IX. Budowanie zaufania i sympatii

 • Leading, czyli prowadzenie.
 • Pacing, czyli odzwierciedlanie.

Moduł X. Kodowanie wartości

 • Typy komunikacyjne wg DISC.
 • Systemy reprezentacji – predykaty.

Moduł XI. Pokonywanie obiekcji

Zakończenie warsztatu: podsumowanie i usystematyzowanie wiadomości, omówienie wniosków i opracowanie indywidualnych planów rozwoju.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

 

Zarówno Pani Iwona Firmanty, jak i Pan Marcin Rzucidło zadbali o profesjonalizm prowadzonych szkoleń, odznaczając się nie tylko ogromną wiedzą z zakresu coachingu, ale i świetnym poczuciem humoru. Przygotowanie merytoryczne Pani Iwony Firmanty sprawiło, że dostarczyła ona pracownikom firmy Immofinanz praktycznych narzędzi i metod dostosowanych do potrzeb, a także specyfiki ich pracy. Jej zaangażowanie połączone z celnymi obserwacjami i umiejętnością stworzenia przyjaznej atmosfery, pozytywnie wpłynęło na jakość prowadzonych szkoleń. Natomiast szkolenie poprowadzone przez Pana Marcina Rzucidło jest oceniane wysoko w firmie Immofinanz ze względu na możliwość uczestnictwa w wielu ćwiczeniach praktycznych. Dzięki nim pracownicy znacznie poprawili swoje umiejętności dotyczące użytecznego wywierania wpływu.
Niewątpliwie, szkolenia proponowane przez firmę Human Skills są świetnie zorganizowane, interesujące i użyteczne. Z pełną odpowiedzialnością przyznajemy, że fachowość i wiedza coachów są na bardzo wysokim poziomie, a cechujące ich umiejętności interpersonalen wpłynęły pozytywnie na proces szybkiego przyzwajania wiedzy i kształcenia kompetencji miękkich u pracowników.
Dla nas Human Skills nie jest jedynie kolejną firmą, z kórą współpracujemy. Human Skills to rozwój dla naszych pracowników oraz docenienie wartości komunikacji. A przede wszystkim – zadowolenie uczestników.

Magdalena Marianna Kowalewska, Jarosław Retmaniak – Członkowie zarządu

Immofinanz Services Poland Sp. z o. o.

„Bardzo konkretne wskazówki i dobrze przekazana wiedza. Dużo praktycznych ćwiczeń, które pomogły uporządkować wiedzę. Szkolenie dobrze przeprowadzone pod względem merytorycznym oraz organizacyjnym. Precyzyjne omówienie modelu OBT- zapamiętam na długo i będę stosować. Dzięki temu szkoleniu zwiększę efektywność swojej pracy. Świeże spojrzenie na znane tematy i różne możliwości wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Szkolenie naprawdę nie było nudne, chciało się słuchać i aktywnie w nim uczestniczyć;-). Techniki wywierania wpływu, typy osobowości, sposoby efektywnej rozmowy. Informacje o ukrytej perswazji.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu technik wywierania wpływu firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Materna Communications Sp. z o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Foxberg Sp. z o.o, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Centrum Nauki Kopernik, Urząd Statystyczny w Warszawie; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Euro Bank S.A., PGNiG S.A., Vestas, Sandoz Polska Sp. z o.o., Cardif.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas