Robert Zembrowski

Trener Biznesu, Konsultant, Coach, Terapeuta TEAM CBT.

Robert Zembrowski

Manager i trener z 25 doświadczeniem skutecznej pracy potwierdzonej sukcesami i referencjami w obszarze sprzedaży oraz prowadzenia procesów doskonalenia kompetencji w firmach z kilku branż, między innymi: Farmaceutycznej i Medycznej, IT i Telekomunikacja, Edukacja i Szkolenia.

Specjalizuje się w prowadzeniu skutecznych działań rozwojowych które doskonalą kluczowe kompetencje psychologiczne pracowników sił sprzedaży w obszarze sprzedaży i zarządzania oraz w szkoleniach w ramach oceny i rozwoju kluczowych tzw. „miękkich/psychologicznych” kompetencji pracowników, które to wpływają na „twarde” rezultaty biznesowe i realizacje kluczowych KPIs.

Doświadczenie:

 • Praktyk biznesu – pełnił kluczowe role w organizacjach role od 2000 roku (m.in. przedstawiciel medyczny, specjalista przedstawiciel naukowy, consulting manager, training manager)
 • Jako trener – konsultant oraz HR Business Partner od 2010 roku wspiera Klientów w osiąganiu wysokich wyników biznesowych.
 • Specjalizuje się w prowadzenie skutecznych działań rozwojowych doskonalących kompetencje zarządcze oraz sprzedażowe, oferuje działania podnoszące kluczowe psychologiczne kompetencje (postawa, wiedza, umiejętności) pracowników, które wpływają na „twarde” rezultaty biznesowe i realizację celów.
 • Jako trener – konsultant pracował m.in. dla IKEA, Metropolis, Ferrero, Play, Netia, Grupa Telekomunikacja Polska, NetBud, TelTech, Deutsche Bank, Orange, Grupa Absolwent, NazwaPL, ETrose Holding, Tivron, Philip Morris International, Asterias, The Adecco Group.
 • Interesuje się psychologią ogólną, psychologią społeczną i psychologią biznesu.

Wykształcenie:

 • Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej i Grupa Firm Doradczych VALUES Jacka Santorskiego, kierunek: Akademia Psychologii Przywództwa, studia podyplomowe (2019-2020).
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Instytut Treningu i Psychoterapii, kierunek: Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych, uzyskany tytuł: trener grupowy (2008-2009).
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Kompetencje psychologiczne i negocjacyjne w firmie, studia podyplomowe (2004-2005).
 • Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, kierunek: Zarządzanie i Marketing, tytuł: magister (1999-2004).
 • Liczne kursy i szkolenia, np.:
 • 7 Nawyków Skutecznego Menedżera – Franklin Covey (2017).
 • Helping Clients Succeed – Filling Your Pipeline – Qualifying Oportunities –Closing The Sale – Franklin Covey (2017).
 • Trening Trenerski Certyfikujący – Trener International Association for Neuro-Linguistic Programming – dr Richard Bolstad, dr Lucas Derks (2009).
 • Trening Trenerski “Transforming Communication” – dr Richard Bolstad (2008).

Doświadczenie:

 • 4 Business Group Sp. z o.o. – Trener Wewnętrzny/ Training Manager w branży Call Center.
 • GlaxoSmithKline Commercial Sp. z o.o – Specjalista Przedstawiciel Naukowy.
 • Zentiva PL Sp. z o.o. – Przedstawiciel Medyczny.
 • E Gate – Cyfrowe Systemy Informatyczne – Pracownik działu szkoleń i obsługi klienta

Doświadczenie w latach z tematu negocjacji:

Jako praktyk biznesu, osoba prowadząca procesy negocjacji na stanowiskach sprzedażowych oraz managerskich, prowadzi procesy negocjacyjne i quasi negocjacyjno-handlowe od 2000 r.

Jako praktyk trener biznesu, prowadzi szkolenia, w formie praktycznych warsztatów pracy, z negocjacji od 2010r.

Lista klientów przeszkolona z tematu negocjacji:

IKEA, Orange, Play, Deutche Bank, Philip Morris International, The Adecco Group, Asterias, Ergo Store, Multipress, BLC, BLI, Atende, PV Poland, Medidesk, Bram-Bud, Net-Bud, Herbal Pharmaceuticals, Brandbox, LKQ Poland.