Dominika Derewicz

Psycholożka, Akredytowana business & life coach Inteligencji Emocjonalnej i Empatii NVC. Certyfikowana konsultantka badania odporności psychicznej MTQ Plus, stylu przywództwa ILM 72 oraz Talentów wg. Gallupa. Praktyk biznesu - 15 lat zarządzania i konsultowania e-commerce. Wykładowca SWPS. Prowadzi sesje i szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Dominika Derewicz

Profil Trenera:

 • Wspiera przedsiębiorców w tworzeniu kultury organizacyjnej opartej na empatii i high quality connections.
 • Wzmacnia rozwój inteligencji emocjonalnej, pomagając liderom i zespołom w rozwijaniu kompetencji budujących efektywną współpracę opartą na zaufaniu, odpowiedzialności i autentyczności.
 • Dba o dobrostan psychiczny pracowników, wspierając w rozwoju umiejętności skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, stresem i presją.
 • Łączy wieloletnie doświadczenie biznesowe z psychologicznym.
 • Praktykuje NVC i Mindfulness na codzień.

Certyfikacje/ wykształcenie Trenera:

 • Psycholożka ze specjalizacją komunikacji międzykulturowej.
 • Certyfikowana konsultantka ILM72.
 • Certyfikowana konsultantka MTQ Plus.
 • Certyfikowana Coach MOCNYCH STRON wg Gallupa.
 • Mgr psycholożka. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie.
 • Dyplomowana trenerka Szkoły Komunikacji Opartej na Empatii. Doskonalenie Umiejętności Trenerskich w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym (PTP).
 • Trenerka Konstruktywnej Komunikacji w nurcie NVC.
 • Certyfikowana Business & Life Coach – akredytacja Polskiej Izby Coachingu.
 • IFS (Internal Family System – System Wewnętrznej Rodziny ) w pracy Coacha. (IFS).
 • Instytut Transformującej Obecności.
 • Transformująca Obecność w pracy Coacha.

Główne specjalizacje:

 • Prowadzenie procesów life&business coaching – indywidualnych, zespołowych i grupowych.
 • Prowadzenie indywidualnych sesji empatycznych w modelu NVC (Nonviolent Communication, Marshall Rosenberg).
 • Opracowywanie i przeprowadzanie wykładów, webinarów, warsztatów i dedykowanych programów rozwojowych w modelu NVC dla przedsiębiorców, liderów i zespołów: Moc Empatii w Biznesie.
 • Prowadzenie indywidualnych sesji IFS (Internal Family Systems, Richard Schwartz).
 • Trzeci Wymiar Komunikacji. Program rozwijający kompetencje Konstruktywnej Komunikacji opartej na empatii.
 • Jak czerpać z potencjału konfliktu? program rozwijający kompetencje przywracania współpracy w sytuacjach konfliktowych.
 • Trening Rozwoju Umiejętności Empatycznych program rozwijający inteligencję emocjonalną.
 • Empatyczne Przywództwo program rozwijający umiejętności efektywnego zarządzania.
 • Utrzymaj Talenty program prewencyjny zapobiegania wypaleniu zawodowemu dla liderów i ich zespołów.
 • Odzyskaj Talenty program interwencyjny odzyskiwania potencjału zawodowego dla osób dotkniętych wypaleniem.
 • Innowacyjnie i użytecznie program pogłębiania umiejętności odkrywania potrzeb klientów dla zespołów projektowych UX.
 • Komunikacja Międzykulturowa program rozwijający umiejętności pracy w wielokulturowym środowisku.
 • Akademia Konstruktywnej Komunikacji program coachingowo-mentoringowy budujący efektywną współpracę i rozwijający umiejętności komunikacyjne liderów i zespołów.
 • Wprowadzanie Konstruktywnej Komunikacji opartej na empatii jako element kultury organizacyjne.

W pracy psychologicznej:

 • Orientacja na potrzeby klientów.
 • Zachowanie równowagi podczas procesu rozwojowego pomiędzy: celem, relacją a inspiracją.
 • Zadbanie podczas procesu rozwojowego o trzy kluczowe obszary Menthal Health: poznawcze (think), emocjonalne (feel) i behawioralne (behave).
 • NVC (Nonviolent Communication by Marshall Rosenberg).
 • IFS (Internal Family Systems by Richard Schwartz).
 • Life&Business Coaching oparty na empatii.
 • Transformująca Obecność.
 • Coaching Systemowy.
 • Zen Coaching.

W pracy biznesowej:

 • Orientacja na potrzeby użytkowników.
 • Orientacja na realizację celu przy zachowaniu wysokiej jakości kontaktu (high quality connections) w zespole.
 • Skoncentrowanie na rozwiązaniach.
 • Umiejętność trafnego zauważania potencjalnych możliwości i ryzyka dla biznesu.
 • Myślenie analityczne i syntetyczne.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Komunikacja Konstruktywna oparta na empatii (NVC).
 • Negocjacje i mediacje (rozwiązywanie sytuacji konfliktowych).
 • Umiejętność pracy w dojrzałych organizacjach jak i w środowisku start’upowy.

Kwalifikacji:

 • Certyfikowana konsultantka MTQ Plus.
 • Certyfikowana Coach MOCNYCH STRON.
 • Mgr psycholożka. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie.
 • Dyplomowana trenerka Szkoły Komunikacji Opartej na Empatii. Doskonalenie Umiejętności Trenerskich w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym (PTP).
 • Trenerka Konstruktywnej Komunikacji w nurcie NVC.
 • Certyfikowana Business & Life Coach – akredytacja Polskiej Izby Coachingu.
 • IFS (Internal Family System – System Wewnętrznej Rodziny ) w pracy Coacha. (IFS).
 • Instytut Transformującej Obecności.
 • Transformująca Obecność w pracy Coacha.

Wybrani klienci:

SCANFIL POLAND Sp. z o. o., Samsung Electronics, BFF Polska S.A, Atrium Poland Real Estate Management Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Styl pracy/ stosowane metody szkoleniowe:

 • Czerpie z doświadczenia pracy w biznesie, wprowadzając komunikację konstruktywną do organizacji.
 • Pracuje w nurcie NVC (Nonviolent Communication) Marshalla B. Rosenberga, budującym kontakt, wspierającym słuchanie i tworzącym bezpieczną przestrzeń na konstruktywne i efektywne rozwiązania. Dzięki uważnej empatii klient wychodzi ze spirali myśli, doświadcza kontaktu z własnymi uczuciami, które mogę poprowadzić go bezpośrednio do tego, co dla niego ważne – np. potrzeb i sposobów ich realizacji. Daje to możliwość skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, stresem i presją oraz spokój, pewność siebie, zaufanie do własnych decyzji i wyborów – wpływ na swoje życie.
 • W pracy korzysta z doświadczenia psychologicznego, coachingowego, mediacyjnego oraz trenerskiego, włączając w praktykę: Business & Life Coaching oparty na empatii, Coaching Systemowy, Coaching  Transformacyjny, Zen Coaching, System Wewnętrznej Rodziny (IFS) i Mindfulness.
 • Pomaga klientom, którzy pragną żyć w zgodzie ze sobą, w transformacji niesłużących im myśli i przekonań oraz w odnajdywaniu ich wewnętrznego potencjału, aby mogły sięgać z odwagą po swoje pragnienia i osiągać je z sukcesem.
 • Pracuje między innymi z osobami wysoko wrażliwymi, wspierając je w zaakceptowaniu swojej wewnętrznej różnorodności oraz odzyskiwaniu poczucia spokoju, bezpieczeństwa i zaufania do własnych decyzji i wyborów.
 • Praktykuje jogę oraz mindfulness.

Prowadzi zajęcia w języku polskim oraz angielskiem.

 

Trenerka podczas realizacji szkoleń: