Management in cultural diversed environment

Managing cultural diversity – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Management in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte skierowane jest na wskazanie różnic w zespołach zróżnicowanych kulturowo i wydobycie z nich plusów. Naszym wspólnym celem jest efektywne zarządzanie w wielokulturowym zespole w Twojej firmie.

W trakcie szkolenia budujemy umiejętności efektywnego wykorzystywania tego zróżnicowania, które staje się przewagą i atutem dla firmy. 

Managing cultural diversity – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Management in cultural diversed environment

Management in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte skierowane jest na wskazanie różnic w zespołach zróżnicowanych kulturowo i wydobycie z nich plusów. Naszym wspólnym celem jest efektywne zarządzanie w wielokulturowym zespole w Twojej firmie.

W trakcie szkolenia budujemy umiejętności efektywnego wykorzystywania tego zróżnicowania, które staje się przewagą i atutem dla firmy.