Management in cultural diversed environment

Managing cultural diversity – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Management in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte skierowane jest na wskazanie różnic w zespołach zróżnicowanych kulturowo i wydobycie z nich plusów. Naszym wspólnym celem jest efektywne zarządzanie w wielokulturowym zespole w Twojej firmie.

W trakcie szkolenia budujemy umiejętności efektywnego wykorzystywania tego zróżnicowania, które staje się przewagą i atutem dla firmy. 

Managing cultural diversity – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Management in cultural diversed environment

Management in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte skierowane jest na wskazanie różnic w zespołach zróżnicowanych kulturowo i wydobycie z nich plusów. Naszym wspólnym celem jest efektywne zarządzanie w wielokulturowym zespole w Twojej firmie.

W trakcie szkolenia budujemy umiejętności efektywnego wykorzystywania tego zróżnicowania, które staje się przewagą i atutem dla firmy. 

Cele i Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą w stanie:

 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają aspekty kulturowe i wzorce zachowania poszczególnych kultur,
 • rozumieć jaki wpływ na komunikację mają: kultura, religia, system polityczny, z którego wywodzi się dany pracownik, uprzedzenia, poziom ucyfrowienia i usieciowienia,
 • zrozumieć specyfikę komunikacji i zarządczości międzykulturowej,
 • rozpoznawać, klasyfikować i interpretować style komunikacyjne charakterystyczne dla poszczególnych kultur,
 • wybierać odpowiednie strategie zarządcze,
 • zrozumieć przyczyny i skutki barier międzykulturowych w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi,
 • rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o:

 • zróżnicowaniu międzykulturowym – jego źródłach, przejawach i manifestacjach w miejscu pracy,
 • tożsamości kulturowej i jej wpływie na komunikację i zarządzanie,
 • komunikacji międzykulturowej, czyli o tym jak rozmawiać z przedstawicielem innej kultury? W tym aspekcie poruszone zostaną m.in. kwestie najczęściej spotykanych w praktyce firm przeszkód w komunikacji międzykulturowej oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej poszczególnych kultur,
 • zasadach pracy i zarządzania w środowisku zróżnicowanym pokoleniowo, m.in. o tym jak:
  – udzielać informacji i informacji zwrotnej, która niezależnie od kultury, do której będzie kierowana, będzie asertywna, nieoczerniająca, nieponiżająca, niedyskryminująca, budująca poczucie własnej wartości i przynależności, poczucie dumy z własnej pracy i postępów, poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje zadania i zespół,
  – rozwiązywać konflikty komunikacyjne o podłożu kulturowym,
  – prowadzić rekrutację z uwzględnieniem zróżnicowania kulturowego,
  – prowadzić onboarding i offboarding pracowników z innych kultur,
  – budować zespoół wielokulturowy.
 • aktywnej komunikacji międzykulturowej,
 • informowaniu i stosowaniu pozytywnego wzmocnienia zgodnie z normami kulturowymi wszystkich uczestników komunikacji,
 • uwzględnianiu zróżnicowania kulturowego w zarządzaniu,
 • rozwiązywaniu konfliktów w wielokulturowym zespole.

Uczestnicy szkolenia wzmocnią kompetencje w obszarze:

 • kompetencjami miękkimi (ogólnymi),
 • kompetencjami międzykulturowymi,
 • komunikacją międzykulturową,
 • informowaniem i motywowaniem w środowisku zróżnicowanym kulturowo,
 • zarządzaniem w zespołach wielokulturowych,
 • radzeniem sobie z konfliktem w zespole.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Management in cultural diversed environment – szkolenie zamknięte jest dedykowane działom HR, Employer Branding, projekt managerom i innym osobom decyzyjnym w firmach, w których zespoły są zróżnicowane kulturowo.

Aby osiągnąć ten cel i wypracować synergiczne metody zarządzania:

 1. Zaczynamy od diagnozy wszelkich przeszkód komunikacyjnych i zarządczych, które zdarzają się w firmach wielokulturowych.
 2. Następnie rozpoznajemy potencjalne zalety konkretnego układu sił wynikającego z rozłożenia mocnych stron danego zespołu. Inną współpracę i osiągnięcia bowiem uda się wypracować w zespole polsko-chińskim, a zupełnie inne w grupie polsko-filipińsko-amerykańskiej.

Management in cultural diversed environment. Kultura i kultury – wprowadzenie do świadomości międzykulturowej (CCA – Cross-cultural awareness)

 • Czym jest kultura i tożsamość kulturowa?
 • Zróżnicowanie kulturowe.
 • Typy kultur według R. Gestelanda z uwzględnieniem zarządczości międzykulturowej.
  • Nastawienie do rozmówcy, na cel, na czas, na transakcyjność, na tradycje i obyczaje, na kontekst.
 • Wymiary kultury według G. Hofsetede – czyli jak zmierzyć kultury i jak z tego mierzenia wyciągać wnioski dla zarządzania?
  • Komunikacja międzykulturowa a dystans władzy, dychotomia egoizm-empatia, unikanie niepewności, indywidualizm i kolektywizm.
 • Czynniki wpływające na świadomość kulturową (i jak ją wypracować?).
 • Podatność na stereotypizację i uprzedzenia.
 • Stereotypy, uprzedzenia, ślepota kulturowa, autostereotypy, etnocentryzm w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi.

II. Management in cultural diversed environment. Komunikacja międzykulturowa, czyli jak rozmawiać z przedstawicielem odmiennej kultury?

 • Kompetencja międzykulturowa (CCC – Cross-culture Competence).
 • Droga od świadomości kulturowej do komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowej.
 • Przeszkody w komunikacji międzykulturowej.
 • Komunikacja zdalna i jej wymogi.
  • Przeciwdziałanie zoom fatique.
  • Budowanie działającego zespołu międzykulturowego – wskazówki praktyczne.
 • Szok kulturowy – jak wspierać pracownika w radzeniu sobie z szokiem kulturowym?

III. Management in cultural diversed environment. Kulturowe aspekty zarządzania w środowisku zróżnicowanym kulturowo:

 • Onboarding i offboarding.
 • Zasady zarządzania międzykulturowego – wskazówki praktyczne.

Radzenie sobie z problemami w międzykulturowej w miejscu pracy – zmniejszanie uprzedzeń i budowanie więzi grupowej.

IV. Management in cultural diversed environment. Wnioski i podsumowanie.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Blue Brick Sp.z o.o., ZDROJOWA HOTELS CENTRAL POMERANIA Sp. z o.o., CBRE Business Services Organisation Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas