Szkolenia dla brygadzistów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Dobry Brygadzista to człowiek orkiestra. Potrafi sprawnie realizować cele, umie rozmawiać z ludźmi, reaguje w sytuacjach trudnych, instruuje. Poza wyznaczaniem zadań pracownikom musi prowadzić nadzór, monitorować, a także dbać o bezpieczeństwo.

Brygadziści potrzebują wsparcia w obszarze tych działań, aby sprawniej i efektywniej realizować zadania.

Podczas Akademii Brygadzisty  uczestnicy będą mieli czas na przećwiczenie najważniejszych umiejętności z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi, analizę przypadków i działania na realnych sytuacjach.

Szkolenia dla brygadzistów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Dobry Brygadzista to człowiek orkiestra. Potrafi sprawnie realizować cele, umie rozmawiać z ludźmi, reaguje w sytuacjach trudnych, instruuje. Poza wyznaczaniem zadań pracownikom musi prowadzić nadzór, monitorować, a także dbać o bezpieczeństwo.

Brygadziści potrzebują wsparcia w obszarze tych działań, aby sprawniej i efektywniej realizować zadania.

Podczas Akademii Brygadzisty  uczestnicy będą mieli czas na przećwiczenie najważniejszych umiejętności z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi, analizę przypadków i działania na realnych sytuacjach.

Cele i Korzyści

Akademia zbudowana jest z trzech modułów, które dotykają tematu komunikacji w różnych obszarach:

 • Skuteczny brygadzista – skupia się na: świadomej roli każdego brygadzisty, jasnym określeniu zasad
  i prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami w sytuacji trudnej.
 • Skuteczny brygadzista deleguje zadania – skupia się na: komunikacji podczas delegowania zadania, monitorowania i odbioru zadań.
 • Skuteczny brygadzista komunikuje się z zespołem – skupia się na: obszarach związanych z asertywną komunikacją, dopasowaniem komunikatu do odbiorcy, oraz wygaszaniem konfliktów w sytuacjach trudnych.

Przykładowe założenia Akademii:

 • Każdy obszar to jedno szkolenie jednodniowe (lub podzielone na 2 sesje po 4 godziny, w dwóch różnych dniach).
 • Po każdym szkoleniu przewidziane są zadania wdrożeniowe (zadania, do wykonania w codzienności zawodowej uczestników). Każde kolejne szkolenie zaczyna się od omówienia tych zadań.
 • Akademię można wzbogacić dodatkowymi działaniami np. indywidualnymi konsultacjami z uczestnikami np. pomiędzy szkoleniami. Dotyczyć one mogą umiejętności ćwiczonych na szkoleniu (każdy uczestnik otrzymuje indywidualną informację zwrotną).
 • Szkolenia w Akademii odbywają się co 3-5 tygodni.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Uczestnicy otrzymają narzędziownik brygadzisty, czyli zbiór narzędzi, porad, wskazówek, struktur do wykorzystania „na już”.

1 MODUŁ: Skuteczny Brygadzista 

Rola Brygadzisty

 • Efektywny Brygadzista – kto to taki? – autodiagnoza: Czy jesteś efektywny?
 • Rola i odpowiedzialność brygadzisty w codzienności zawodowej Skierski  – ćwiczenie indywidualne.
 • Czym jest autorytet – przykłady filmowe.
 • Jak budować siłę psychologiczną i pewność siebie – gra obrazująca reguły budowania pewności siebie w relacjach z innymi.

Brygadzista określa zasady

 • Jak określić zasady obwiązujące w zespole.
 • Struktura wystąpienia kontraktującego i odpowiedni język komunikacji – zasady.
 • Przygotowanie wystąpienia – ćwiczenie grupowe.
 • O co zadbać podczas spotkania?.

Brygadzista komunikuje się                                                                                         

 • Czy ekipa na budowie potrzebuje informacji zwrotnej?
 • Zasady informacji zwrotnej.
 • Model FUKO – jasny komunikat.

Brygadzista przeprowadza rozmowy korygujące

 • Kiedy żadne prośby nie pomagają co wtedy? – dyscyplinowanie pracowników – mini wykład.
 • Sens kary i jej skuteczność? – dlaczego metoda „kija i marchewki” nie działa.
 • Istota sankcji jak je stosować – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących – wykład.
 • Trzystopniowe rozmowy dyscyplinujące – ćwiczenie w prowadzeniu rozmów.

2 MODUŁ: Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole 

Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola osoby delegującej zadanie.
 • Pułapki delegowania (delegowanie niekompetencji, delegowanie nudnych zadań, obciążanie zadaniami, nadmierna kontrola, brak monitorowania).
 • Czas i delegowanie – trzy podejścia do organizacji czasu pracy.
 • Rola, zadania, odpowiedzialność – ćwiczenie „moja rola”.
 • Określanie priorytetów – które zadania delegować, które wykonać osobiście i co z pozostałymi?
 • Tworzenie list zadań.
 • Określanie pilności i ważności wg. Eisenhowera.
 • Planowanie z buforem czasowym.

Dobre przygotowanie

 • Czym jest różnica między zlecaniem, a delegowaniem zadań?
 • Dwa rodzaje odpowiedzialności podczas realizacji zadań.
 • Jak delegować złożone zadania – określanie SMARTnych celów.
 • Przygotowanie do rozmowy delegującej/zlecającej.
 • Narzędzia wsparcia: określanie priorytetów i celów, scenariusz rozmów.

Delegowanie zadań

 • Jak określić cel, oraz rezultat rozmowy – założenia rozmowy.
 • Scenariusz rozmowy – narzędzie wspierające.
 • Rola brygadzisty i pracownika podczas delegowania.

Monitorowanie zadań

 • Dlaczego delegowanie nie przynosi oczekiwanych efektów? – o konieczności monitorowania.
 • Różnica między kontrolą a monitorowaniem.
 • Analiza sytuacji i interwencje brygadzisty – co może się wydarzyć podczas rozmów monitorujących.
 • Scenariusze rozmów monitorujących.

Odbiór zadań

 • Co się stanie jeśli nie odbierzesz zadania?
 • Rozmowa podsumowująca – narzędzie wspierające.
 • Informacja zwrotna podsumowująca/rozwojowa.
 • Informacja zwrotna, jako efektywne narzędzie komunikacji dwustronnej.

3 MODUŁ: Komunikacja z zespołem z nastawieniem na budowanie relacji oraz zarządzanie trudnymi sytuacjami 

Komunikacja dopasowana do osób

 • Przedstawienie modelu DISC i omówienie go.
 • Analiza własnych typów – mini analiza – omówienie.
 • Ścieżki dostępu w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne i niekorzystne, motywatory i osłabiacze).
 • Planowanie ścieżki komunikacyjnej dopasowanej do typologii zachowań .

Komunikacja asertywna

 • Błędne założenia komunikacji – mapy komunikacyjne.
 • Czym jest asertywność?
 • Postawy życiowe – mini wykład.
 • Asertywna komunikacja – narzędzia i ćwiczenia.

Komunikacja w sytuacji konfliktowej

 • Konfliktowa sytuacja na budowie – jak ja rozwiązać?
 • Kwestionariusz Style reagowania w konflikcie – jak reaguję naturalnie w sytuacjach trudnych
 • Źródła konfliktów – skąd się biorą konflikty.
 • Postawy w obliczu konfliktu.
 • Taktyki działania i komunikowania się w sytuacjach konfliktowych – ćwiczenie.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie przydane dla każdego brygadzisty, który musi zarządzać zespołem. Książkowe metody się nie zawsze sprawdzają. Najważniejsze aby mieć świadomość swojej niewiedzy i dopytać eksperta z zakresu zarządzania jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

 

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania i zakładane cele. Zajęcia charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, opartym no wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym prowadzącego — Pana Artura Płonki. Firma Human Skills wykazała się rzetelnością, terminowością oraz elastycznością.

Współpraca w pełni spełniła nasze oczekiwania, dlatego też polecamy Human Skills jako godnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

Klienci

Szkolenie na zamówienie realizowane głównie dla firm produkcyjnych: Umicore Autocat Poland Sp. z o.o..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas