Szkolenia dla brygadzistów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie dla brygadzistów to profesjonalny wyspecjalizowany kurs umożliwiający Uczestnikom kompleksowe przygotowanie się do pełnienia funkcji brygadzisty w nowocześnie zarządzanej firmie. Realizowany przez nas warsztat „Akademia brygadzisty” obejmuje najważniejsze dla skuteczności brygadzisty obszary związane z komunikacją, delegowaniem zadań, wygaszaniem konfliktów, nadzorem pracowników.

Dobry brygadzista to w praktyce człowiek orkiestra. Potrafi sprawnie realizować cele, umie rozmawiać z ludźmi, motywować ich i przekonywać do swoich racji, reaguje w sytuacjach trudnych, instruuje. Poza wyznaczaniem zadań pracownikom musi prowadzić nadzór, monitorować przebieg prac, a także dbać o bezpieczeństwo swojej załogi i otoczenia. Kurs dla brygadzistów i kadry kierowniczej działów produkcji krok po kroku uczy jak radzić sobie z najistotniejszymi wyzwaniami w pracy tego rodzaju, dbać o dobre relacje w zespole i jednocześnie swoją postawą wpływać pozytywnie na efektywność zarządzanej grupy pracowników. Szkolenie brygadzistów opracowane przez współpracujących z Human Skills ekspertów to okazja do skrupulatnego przećwiczenia najważniejszych umiejętności z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi i działania w sytuacjach zbliżonych do realnych. W toku szkolenia dla brygadzistów zajmiemy się również analizą przypadków wywiedzionych z doświadczeń Kursantów oraz wspólnie wypracujemy optymalny model działania w sytuacjach trudnych spotykanych w pracy lidera zespołu produkcyjnego.

Szkolenie dla mistrzów produkcji i brygadzistów „Akademia brygadzisty” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który opiera się na nowych koncepcjach i trendach zarządzania i prezentuje najefektywniejsze w aktualnych realiach narzędzia pracy dedykowane brygadzistom i liderom zespołów produkcyjnych. „Akademia brygadzisty” jest przy tym jedynym dostępnym na rynku w pełni zindywidualizowanym programem szkoleniowym kierowanym do szefów produkcji, który pozwala trenować w sposób wydajny i maksymalnie efektywny dokładnie te umiejętności, jakie są najbardziej przydatne danej grupie brygadzistów do realizacji nałożonych na nich obowiązków służbowych. Zamknięte kursy dla brygadzistów organizujemy jako szkolenia online oraz tradycyjne warsztaty stacjonarne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu na przygotowane przez nas szkolenie dla brygadzistów!

Szkolenia dla brygadzistów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie dla brygadzistów to profesjonalny wyspecjalizowany kurs umożliwiający Uczestnikom kompleksowe przygotowanie się do pełnienia funkcji brygadzisty w nowocześnie zarządzanej firmie. Realizowany przez nas warsztat „Akademia brygadzisty” obejmuje najważniejsze dla skuteczności brygadzisty obszary związane z komunikacją, delegowaniem zadań, wygaszaniem konfliktów, nadzorem pracowników.

Dobry brygadzista to w praktyce człowiek orkiestra. Potrafi sprawnie realizować cele, umie rozmawiać z ludźmi, motywować ich i przekonywać do swoich racji, reaguje w sytuacjach trudnych, instruuje. Poza wyznaczaniem zadań pracownikom musi prowadzić nadzór, monitorować przebieg prac, a także dbać o bezpieczeństwo swojej załogi i otoczenia. Kurs dla brygadzistów i kadry kierowniczej działów produkcji krok po kroku uczy jak radzić sobie z najistotniejszymi wyzwaniami w pracy tego rodzaju, dbać o dobre relacje w zespole i jednocześnie swoją postawą wpływać pozytywnie na efektywność zarządzanej grupy pracowników. Szkolenie brygadzistów opracowane przez współpracujących z Human Skills ekspertów to okazja do skrupulatnego przećwiczenia najważniejszych umiejętności z wykorzystaniem adekwatnych narzędzi i działania w sytuacjach zbliżonych do realnych. W toku szkolenia dla brygadzistów zajmiemy się również analizą przypadków wywiedzionych z doświadczeń Kursantów oraz wspólnie wypracujemy optymalny model działania w sytuacjach trudnych spotykanych w pracy lidera zespołu produkcyjnego.

Szkolenie dla mistrzów produkcji i brygadzistów „Akademia brygadzisty” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który opiera się na nowych koncepcjach i trendach zarządzania i prezentuje najefektywniejsze w aktualnych realiach narzędzia pracy dedykowane brygadzistom i liderom zespołów produkcyjnych. „Akademia brygadzisty” jest przy tym jedynym dostępnym na rynku w pełni zindywidualizowanym programem szkoleniowym kierowanym do szefów produkcji, który pozwala trenować w sposób wydajny i maksymalnie efektywny dokładnie te umiejętności, jakie są najbardziej przydatne danej grupie brygadzistów do realizacji nałożonych na nich obowiązków służbowych. Zamknięte kursy dla brygadzistów organizujemy jako szkolenia online oraz tradycyjne warsztaty stacjonarne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu na przygotowane przez nas szkolenie dla brygadzistów!

Cele i Korzyści

Realizowane na zamówienie szkolenia dla brygadzistów „Akademia brygadzisty” wyróżniają się wysokim stopniem indywidualizacji – kurs prowadzony dla danej grupy szkoleniowej jest projektowany z uwzględnieniem faktycznych potrzeb Kursantów oraz specyfiki ich pracy. W czasie warsztatu pracujemy na przykładach zaczerpniętych z doświadczeń Uczestników i rozwiązujemy problemy, z jakimi stykają się oni na co dzień w swojej pracy. Kurs dla brygadzistów ma charakter warsztatowy, dzięki czemu po jego ukończeniu Kursanci nie tylko dysponują większym zasobem wiedzy, ale też potrafią z tej wiedzy skutecznie korzystać w praktycznym działaniu: delegowaniu zadań, kontroli realizacji celów, podczas rozwiązywania konfliktów itp. Szkolenie dostosowujemy pod kątem merytorycznym i metodycznym też w taki sposób, by Uczestnicy trenowali te obszary umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do podniesienia jakości ich pracy i realnie wzbogacają warsztat profesjonalnego brygadzisty. Również agenda szkolenia jest ustalana z uwzględnieniem oczekiwań i preferencji Klienta zamawiającego warsztat dla brygadzistów. Zaprojektowane przez współpracujących z nami ekspertów zamknięte kursy dla mistrzów produkcji i brygadzistów są na bieżąco monitorowane pod kątem efektywności i jakości merytorycznej, a także aktualizowane, dzięki czemu zyskujecie Państwo gwarancję wyboru usługi szkoleniowej o najwyższym standardzie. Oferowane przez nas kursy dla brygadzistów to nowoczesne i atrakcyjne w formie szkolenia, które realizujemy, zarówno w tradycyjnej formie – jako stacjonarne warsztaty – jak i przyjazne w organizacji warsztaty online. Kurs „Akademia brygadzisty” uzupełniliśmy dodatkowo specjalnym programem nieodpłatnej opieki poszkoleniowej – wszyscy Uczestnicy warsztatu mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony trenera prowadzącego kurs jeszcze przez miesiąc od chwili zakończenia warsztatu, czemu służą dedykowane konsultacje online. Gwarantujemy Państwu ponadto atrakcyjne ceny, specjalne zniżki dla stałych Klientów oraz indywidualną wycenę usług. Kursy zamknięte dla liderów zespołów produkcyjnych i brygadzistów mogą być przy tym dodatkowo dofinansowywane przez BUR bądź Krajowy Fundusz Szkoleń (KFS).

Co zyskasz, wybierając zamknięte szkolenie dla brygadzistów w Human Skills?

Szkolenie skupia się praktycznym doskonaleniu umiejętności i kompetencji najbardziej wartościowych w pracy brygadzisty. Duża elastyczność programu pozwala przy tym Kursantom trenować biegłość w wielu ważnych obszarach, takich jak m.in. komunikacja z zespołem czy kontrola i nadzór nad procesem produkcji. To od potrzeb szkoleniowych naszych Klientów oraz wyników diagnozy tych potrzeb zależy dobór treści i metod nauczania zastosowanych w czasie konkretnego warsztatu.

„Akademia brygadzisty” w swoim standardowym kształcie zbudowana jest z 3 modułów, które dotykają tematu komunikacji w różnych obszarach:

 • Skuteczny brygadzista – moduł skupia się na: świadomej roli każdego brygadzisty, jasnym określeniu zasad i prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami w sytuacji trudnej.
 • Skuteczny brygadzista deleguje zadania – moduł skupia się na: komunikacji podczas delegowania zadania, monitorowania i odbioru zadań.
 • Skuteczny brygadzista komunikuje się z zespołem – moduł skupia się na: obszarach związanych z asertywną komunikacją, dopasowaniem komunikatu do odbiorcy, oraz wygaszaniem konfliktów w sytuacjach trudnych.

Przykładowe założenia Akademii:

 • Każdy obszar (moduł) to jedno szkolenie jednodniowe (lub szkolenie podzielone na 2 sesje trwające po 4 godziny każda, w dwóch różnych dniach).
 • Po każdym szkoleniu przewidziane są zadania wdrożeniowe (zadania, do wykonania w codzienności zawodowej Uczestników). Każde kolejne szkolenie zaczyna się od sesji poświęconej omówieniu tych zadań.
 • Akademię można wzbogacić dodatkowymi działaniami np. indywidualnymi konsultacjami z Uczestnikami np. pomiędzy szkoleniami. Dotyczyć one mogą umiejętności ćwiczonych na szkoleniu (każdy brygadzista otrzymuje wówczas indywidualną informację zwrotną na konkretny, aktualnie omawiany temat).
 • Szkolenia w Akademii brygadzisty odbywają się co 3-5 tygodni.

Kurs „Akademia brygadzisty” pozwala zwiększać efektywność zespołów produkcyjnych i minimalizować ryzyko przestojów poprzez praktyczne doskonalenie kompetencji brygadzistów, którzy zyskują nowe i skuteczniejsze instrumenty zarządzania, nadzoru, delegowania zadań itd. oraz zwiększają swoją świadomość i skuteczność w obszarze komunikacji.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DLA BRYGADZISTÓW: AKADEMIA BRYGADZISTY – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie dla brygadzistów „Akademia brygadzisty” standardowo odbywa się na terenie naszego centrum szkoleniowego w śródmieściu Warszawy. Prezentowany warsztat możemy jednak poprowadzić dla Państwa również w dowolnie wybranej lokalizacji. Cały projekt szkoleniowy budują 3 obszerne moduły: skuteczny brygadzista, skuteczny brygadzista deleguje oraz skuteczny brygadzista komunikuje się z zespołem, a każdy z nich realizowany jest jako odrębne jednodniowe szkolenie. Każdy warsztat realizowany w ramach „Akademii brygadzisty” poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i na podstawie jej wyników ustalamy szczegółową zawartość programu, projektujemy dedykowane ćwiczenia, dobieramy analizy przypadków itp. Wszystkim Kursantom zapisanym na zamknięty kurs brygadzistów gwarantujemy dostęp do darmowych e-konsultacji z ekspertem prowadzącym zajęcia – opieka poszkoleniowa jest dostępna dla Uczestników warsztatu aż przez 30 dni po realizacji kursu. Uczestnicy zostaną przez nas również wyposażeni we wszelkie potrzebne pomoce oraz wysokiej jakości materiały szkoleniowe. Kursanci uczestniczący w warsztatach organizowanych w centrum Human Skills w cenie kursu mają również zapewniony dostęp do napojów i przekąsek w czasie przerwy śniadaniowej, a także zostaną przez nas zaproszeni na obiad do lokalnej restauracji. Pojedyncza sesja treningowa (jeden dzień kursu) trwa minimum 7 godzin zegarowych z przerwami.

Przykładowy program stacjonarnego kursu „Akademia brygadzisty”

Zajęcia rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 w umówionym miejscu. Sesję otwiera omówienie spraw organizacyjnych i powitanie Uczestników. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb szkoleniowych Kursantów i identyfikacji celów warsztatu przystępujmy do właściwej części szkolenia z danego obszaru. Uczestnicy otrzymają również w czasie części wstępnej kursu „narzędziownik” brygadzisty, czyli zbiór narzędzi, porad, wskazówek, struktur do wykorzystania „na już”.

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta!

1 MODUŁ: Skuteczny brygadzista

Rola brygadzisty

 • Efektywny brygadzista – kto to taki? – autodiagnoza: Czy jesteś efektywny?
 • Rola i odpowiedzialność brygadzisty w codzienności zawodowej – ćwiczenie indywidualne.
 • Czym jest autorytet? – przykłady filmowe.
 • Jak budować siłę psychologiczną i pewność siebie – gra obrazująca reguły budowania pewności siebie w relacjach z innymi.

Brygadzista określa zasady

 • Jak określić zasady obwiązujące w zespole?
 • Struktura wystąpienia kontraktującego i odpowiedni język komunikacji – zasady.
 • Przygotowanie wystąpienia – ćwiczenie grupowe.
 • O co zadbać podczas spotkania z zespołem?

Brygadzista komunikuje się

 • Czy ekipa na budowie potrzebuje informacji zwrotnej?
 • Zasady informacji zwrotnej.
 • Model FUKO – jasny komunikat.

Brygadzista przeprowadza rozmowy korygujące

 • Kiedy żadne prośby nie pomagają. Co wtedy? – dyscyplinowanie pracowników – mini wykład.
 • Sens kary i jej skuteczność – dlaczego metoda „kija i marchewki” nie działa?
 • Istota sankcji. Jak je stosować – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących – wykład.
 • Trzystopniowe rozmowy dyscyplinujące – ćwiczenie w prowadzeniu rozmów.

2 MODUŁ: Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole

Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola osoby delegującej zadanie.
 • Pułapki delegowania (delegowanie niekompetencji, delegowanie nudnych zadań, obciążanie zadaniami, nadmierna kontrola, brak monitorowania).
 • Czas i delegowanie – trzy podejścia do organizacji czasu pracy.
 • Rola, zadania, odpowiedzialność – ćwiczenie „moja rola”.
 • Określanie priorytetów – które zadania delegować, które wykonać osobiście i co z pozostałymi zadaniami do wykonania?
 • Tworzenie list zadań.
 • Określanie pilności i ważności wg. Eisenhowera.
 • Planowanie z buforem czasowym.

Dobre przygotowanie

 • Czym jest różnica między zlecaniem a delegowaniem zadań?
 • Dwa rodzaje odpowiedzialności podczas realizacji zadań.
 • Jak delegować złożone zadania – określanie „SMARTnych” celów.
 • Przygotowanie do rozmowy delegującej/zlecającej.
 • Narzędzia wsparcia: określanie priorytetów i celów, scenariusz rozmów.

Delegowanie zadań

 • Jak określić cel i rezultat rozmowy? – założenia rozmowy.
 • Scenariusz rozmowy – narzędzie wspierające.
 • Rola brygadzisty i pracownika podczas delegowania.

Monitorowanie zadań

 • Dlaczego delegowanie nie przynosi oczekiwanych efektów? – o konieczności monitorowania.
 • Różnica między kontrolą a monitorowaniem.
 • Analiza sytuacji i interwencje brygadzisty – co może się wydarzyć podczas rozmów monitorujących?
 • Scenariusze rozmów monitorujących.

Odbiór zadań

 • Co się stanie, jeśli nie odbierzesz zadania?
 • Rozmowa podsumowująca – narzędzie wspierające.
 • Informacja zwrotna podsumowująca/rozwojowa.
 • Informacja zwrotna jako efektywne narzędzie komunikacji dwustronnej.

3 MODUŁ: Komunikacja z zespołem z nastawieniem na budowanie relacji oraz zarządzanie trudnymi sytuacjami

Komunikacja dopasowana do osoby

 • Przedstawienie założeń modelu DISC i omówienie praktycznych zastosowań.
 • Analiza własnych typów – mini analiza – omówienie.
 • Ścieżki dostępu w grupach typologicznych (zwroty i sformułowania korzystne oraz niekorzystne, motywatory i osłabiacze).
 • Planowanie ścieżki komunikacyjnej dopasowanej do typologii zachowań.

Komunikacja asertywna

 • Błędne założenia komunikacji – mapy komunikacyjne.
 • Czym jest asertywność?
 • Postawy życiowe – mini wykład.
 • Asertywna komunikacja – narzędzia i ćwiczenia.

Komunikacja w sytuacji konfliktowej

 • Konfliktowa sytuacja na budowie – jak ją rozwiązać?
 • Kwestionariusz „Style reagowania w konflikcie” – jak reaguję naturalnie w sytuacjach trudnych?
 • Źródła konfliktów – skąd się biorą konflikty?
 • Postawy w obliczu konfliktu.
 • Taktyki działania i komunikowania się w sytuacjach konfliktowych – ćwiczenie.

Zakończenie szkolenia: każdy moduł kursu kończy się podsumowaniem wiedzy i analizą rezultatów danej partii warsztatu. Szkolenie może dodatkowo zostać uzupełnione sesjami Q&A, zadaniami do wykonania między sesjami, indywidualnymi konsultacjami.

PROGRAM SZKOLENIA DLA BRYGADZISTÓW: AKADEMIA BRYGADZISTY – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztaty dla brygadzistów organizowane jako kursy online to sesje spotkań odbywających się w czasie rzeczywistym. Trenujemy w pokojach wirtualnych stworzonych na przyjaznych w obsłudze i popularnych serwisach takich jak Zoom czy Clickmeeting. Dzięki zdalnej formie nauki i treningu Uczestnicy mogą rozwijać swoje kompetencje z dowolnie wybranej lokalizacji i w optymalnych dla siebie warunkach. Firmy realizujące program szkoleniowy dla brygadzistów w zdalnej formule mogą też oszczędzić czas i środki oraz zmniejszyć obciążenia logistyczne związane zwykle z procesem kształcenia kadr. Szkolenie dla brygadzistów nie wymaga od Uczestników żadnego specjalnego zaplecza technicznego – do udziału w zajęciach potrzebne będą jedynie: urządzenie z funkcją połączenia video online, np. tablet oraz łącze internetowe. Wszystkim Kursantom zapisanym na warsztat online „Akademia brygadzisty” oferujemy nieodpłatnie komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych, wszelkie niezbędne do treningu pomoce i środki dydaktyczne oraz specjalną opiekę poszkoleniową (bezpłatną). Z nieodpłatnych konsultacji online Kursanci mogą korzystać bez ponoszenia dodatkowych kosztów nawet przez 30 dni od zakończenia warsztatu. Cały projekt szkoleniowy tworzą trzy obszerne moduły: skuteczny brygadzista, skuteczny brygadzista deleguje oraz skuteczny brygadzista komunikuje się z zespołem, a każdy z nich realizowany jest jako odrębny jednodniowy kurs. Każdy warsztat organizowany w ramach „Akademii brygadzisty” poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych i na podstawie jej rezultatów optymalizujemy zawartość programu, projektujemy ćwiczenia i zadania, dobieramy analizy przypadków itp. Pojedyncza sesja szkoleniowa to każdorazowo minimum 7 godzin zegarowych w godzinach ustalonych z Klientem (zwykle od 9:00 do 17:00).

 

Program zamkniętego kursu online „Akademia brygadzisty” (przykład)

Każdą pojedynczą sesję szkoleniową otwiera panel dotyczący spraw organizacyjnych, po którym zajmujemy się diagnozą potrzeb szkoleniowych oraz omówieniem szczegółowych celów szkolenia. Po tym wprowadzeniu następuje właściwa część szkolenia z wybranego obszaru. W czasie części wstępnej warsztatu Uczestnicy otrzymają również „narzędziownik” brygadzisty, czyli opracowany przez naszych ekspertów zbiór narzędzi, wskazówek, struktur do natychmiastowego wykorzystania i zastosowania w pracy.

Program kursu „Akademia brygadzisty” i jego zawartość merytoryczna są dostosowywane do potrzeb Klienta!

MODUŁ 1: Skuteczny brygadzista

Rola brygadzisty

 • Efektywny brygadzista – czym się charakteryzuje? – Czy jesteś efektywny? – autodiagnoza.
 • Rola brygadzisty i odpowiedzialność szefa brygady w codzienności zawodowej – zadanie indywidualne.
 • Czym jest autorytet? – omówienie na przykładach filmowych.
 • Jak budować pewność siebie i własną siłę psychologiczną? – gra prezentująca zasady budowania pewności siebie w relacjach interpersonalnych.

Brygadzista określa zasady

 • W jaki sposób ustalić zasady obwiązujące w zespole?
 • Struktura wystąpienia kontraktującego i właściwy język komunikacji – reguły.
 • Przygotowanie wystąpienia brygadzisty – ćwiczenie w grupie.
 • O co brygadzista powinien zadbać w czasie spotkania z członkami zespołu?

Brygadzista komunikuje się

 • Czy ekipa na budowie potrzebuje informacji zwrotnej?
 • Zasady formułowania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • Jasny komunikat – model FUKO.

Brygadzista przeprowadza rozmowy korygujące

 • Co, gdy żadne prośby nie pomagają? – dyscyplinowanie pracowników – mini wykład.
 • Sens i skuteczność kary – dlaczego metoda „kija i marchewki” nie działa?
 • Istota sankcji. Jak je stosować – bank sankcji.
 • Cykl rozmów dyscyplinujących – wykład.
 • Trzystopniowe rozmowy dyscyplinujące – ćwiczenia w prowadzeniu rozmów.

MODUŁ 2: Delegowanie i monitorowanie zadań w zespole

Wyzwania przed delegowaniem

 • Rola delegującego zadania.
 • Pułapki delegowania (delegowanie nudnych zadań, delegowanie niekompetencji, obciążanie zadaniami, brak monitorowania, nadmierna kontrola).
 • Czas i delegowanie – 3 podejścia do organizacji czasu pracy.
 • Rola, zadania, odpowiedzialność – ćwiczenie „moja rola”.
 • Ustalanie priorytetów – które zadania wykonać osobiście, które delegować i jak postąpić z pozostałymi zadaniami?
 • Tworzenie list zadań.
 • Ustalanie ważności i pilności zadań wg. Eisenhowera.
 • Planowanie z buforem czasowym.

Dobre przygotowanie

 • Różnica między delegowaniem a zlecaniem zadań.
 • 2 rodzaje odpowiedzialności podczas realizacji zadań.
 • W jaki sposób delegować zadania złożone – określanie „SMARTnych” celów.
 • Przygotowanie do rozmowy zlecającej/delegującej.
 • Narzędzia wsparcia: scenariusz rozmowy, określanie priorytetów i celów.

Delegowanie zadań

 • Założenia rozmowy – w jaki sposób określić cel i rezultat rozmowy?
 • Narzędzie wspierające – scenariusz rozmowy.
 • Rola pracownika i brygadzisty podczas delegowania.

Monitorowanie zadań

 • O konieczności monitorowania zadań – dlaczego delegowanie nie przynosi oczekiwanych efektów?
 • Różnica między monitorowaniem a kontrolą.
 • Interwencje brygadzisty i analiza sytuacji – co może wydarzyć się podczas rozmowy monitorującej?
 • Scenariusze rozmów monitorujących.

Odbiór zadań

 • Co się wydarzy, jeśli nie odbierzesz zadania?
 • Narzędzie wspierające – rozmowa podsumowująca.
 • Informacja zwrotna podsumowująca/rozwojowa.
 • Informacja zwrotna jako efektywne narzędzie dwustronnej komunikacji.

MODUŁ 3: Komunikacja z zespołem z nastawieniem na budowanie relacji. Zarządzanie sytuacjami trudnymi

Komunikacja dostosowana do osoby

 • Prezentacja modelu DISC wraz z omówieniem praktycznego zastosowania założeń metody.
 • Jakim jestem typem? – mini analiza – omówienie.
 • Ścieżki dostępu w grupach typologicznych (niekorzystne i korzystne zwroty, osłabiacze i motywatory).
 • Planowanie ścieżki komunikacyjnej dostosowanej do typologii zachowań.

Asertywna komunikacja

 • Mapy komunikacyjne – błędne założenia komunikacji.
 • Asertywność – czym jest?
 • Postawy życiowe – krótki wykład.
 • Asertywna komunikacja – ćwiczenia.

Komunikacja w konfliktowej sytuacji

 • Sytuacja konfliktowa – jak ją rozwiązać?
 • „Style reagowania w konflikcie” (kwestionariusz) – jaki jest mój naturalny sposób reakcji na trudne sytuacje?
 • Skąd się biorą konflikty?
 • Postawy ludzi w obliczu konfliktu.
 • Taktyki komunikowania się i działania w konfliktowych sytuacjach – ćwiczenia.

Zakończenie kursu: każdy pojedynczy moduł szkolenia kończymy podsumowaniem zdobytych wiadomości i analizą rezultatów danej sesji szkoleniowej. Warsztat mogą dopełniać w razie potrzeby dodatkowo sesje Q&A, indywidualne konsultacje, zadania do wykonania między sesjami treningowymi.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szkolenie przydane dla każdego brygadzisty, który musi zarządzać zespołem. Książkowe metody się nie zawsze sprawdzają. Najważniejsze aby mieć świadomość swojej niewiedzy i dopytać eksperta z zakresu zarządzania jak poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

Szkolenie spełniło nasze oczekiwania i zakładane cele. Zajęcia charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym, opartym no wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym prowadzącego — Pana Artura Płonki. Firma Human Skills wykazała się rzetelnością, terminowością oraz elastycznością.

Współpraca w pełni spełniła nasze oczekiwania, dlatego też polecamy Human Skills jako godnego partnera w realizacji projektów szkoleniowych.

„Przydatne treści szkolenia: Scenariusz rozmowy. Ukierunkowuje rozmowę, jak to można prowadzić i powtarzać. Strategia, jak skutecznie delegować, zarządzanie priorytetami. Rady, podpowiedzi, sugestie.”

„Bardzo dobre przygotowanie trenera do szkolenia. Jasna i czytelna metoda prowadzenia. Bardzo dobre materiały szkoleniowe.”

Klienci

Szkolenie na zamówienie realizowane głównie dla firm produkcyjnych: Umicore Autocat Poland sp. z o.o., PUI INSAN DJP Paśniczek sp. j., Zamet Industry Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas