Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Pracownik na drodze do wypalenia zawodowego wykazuje coraz mniejszy poziom zaangażowania, coraz niższą efektywność oraz jakość wykonywanych zadań. Wzrasta w nim niechęć do kontaktów społecznych, co przekłada się na panującą atmosferę w pracy, zwiększoną liczbę konfliktów, czy też obniżenie jakości obsługi klienta.

Warto już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji. Dowiedź się jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w Twoim zespole. Poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności służbowej – również Twojej.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Pracownik na drodze do wypalenia zawodowego wykazuje coraz mniejszy poziom zaangażowania, coraz niższą efektywność oraz jakość wykonywanych zadań. Wzrasta w nim niechęć do kontaktów społecznych, co przekłada się na panującą atmosferę w pracy, zwiększoną liczbę konfliktów, czy też obniżenie jakości obsługi klienta.

Warto już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji. Dowiedź się jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w Twoim zespole. Poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności służbowej – również Twojej.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • wypaleniu zawodowemu i jego przyczynach oraz fazach,
 • konsekwencjach wypalenia zawodowego dla jednostki, zespołu i organizacji,
 • rozpoznawaniu postępującego wypalenia zawodowego u pracownika,
 • rozpoznawaniu zmniejszonego poziomu zaangażowania pracownika związanego z postępującym wypaleniem zawodowym,
 • różnych metodach radzenia sobie z wypaleniem zawodowym na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i organizacyjnym,
 • ważnych elementach zarządzania zespołem, pomocnych w minimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypalenia zawodowego wśród pracowników.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania wśród współpracowników osób potencjalnie narażonych na wypalenie zawodowe,
 • rozpoznawania przyczyn postępującego wypalenia i wyboru środków zaradczych w ramach swojej strefy wpływu,
 • zarządzania osobami o zmniejszonym poziomie zaangażowania związanym z postępującym wypaleniem zawodowym,
 • zarządzania zespołem w taki sposób, aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • budowaniem relacji z podwładnymi,
 • motywowaniem pracowników,
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów pracowników,
 • komunikacją ustną,
 • przywództwem.

Program Szkolenia

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.
Moduł I. Czym jest wypalenie zawodowe?

Podstawowe zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego:

 • Definicja,
 • Przyczyny,
 • Fazy rozwoju.

Zasoby osobiste a wypalenie zawodowe.

Stres a wypalenie zawodowe:

 • Wpływ stresu na wypalenie zawodowe.
 • Typowe źródła stresu w środowisku pracy.
 • Objawy psychosomatyczne wynikające ze stresu.
 • Stres a emocje.

Konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym.

Moduł II. Autodiagnoza obecnej sytuacji.

 • Czy jesteś w grupie ryzyka, czyli Twoja sytuacja w pracy.
 • Twój poziom dopasowania do miejsca pracy.
 • Czy to już wypalenie, czyli objawy wypalenia zawodowego.

Moduł III. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – Rozwiązania na poziomie organizacyjnym.

 • Rola lidera w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników.
 • Zarządzanie poprzez wartości.
 • Wellbeing w organizacji, czyli dbanie o dobrostan pracownika.

Moduł IV. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – Rozwiązania na poziomie indywidualnym.

 • Rozpoznawanie i respektowanie własnych granic.
 • Budowanie odporności psychicznej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wspierający dialog wewnętrzny.
 • Pozytywne nastawienie do pracy.
 • Rozpoznawanie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu.
 • Sposoby na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi w pracy.

Moduł V. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu -Rozwiązania na poziomie interpersonalnym.

 • Budowanie satysfakcjonujących relacji w środowisku pracy.
 • Jak stworzyć atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia.
 • Radzenie sobie z konfliktami w zespole.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania:  1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.