Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
AGNIESZKA JARZĘBOWSKA
AGNIESZKA NADSTAWNA
AGNIESZKA OLEJNIK
AGNIESZKA SCHMIDT
ANDRZEJ MIKA
ANETA DREKSLER
ANNA GUCWA
BEATA WIERNICKA-BEŁZ
DANIEL BINDA
DOMINIKA MACIEJAK
DOROTA SZCZEŚNIAK-KOSIOREK
EDYTA MADEJ
ELŻBIETA UŁASIEWICZ
EWA GLAJZER
EWA HARTMAN
EWA STRZYŻEWSKA
IWONA FIRMANTY
IWONA GOLONKO
IWONA KUNACH
JOANNA FRĄCZEK-BRODA
JOANNA ZIĘTARA
KAMILA JAKUBOWSKA
KATARZYNA BĄKOWICZ
KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA – STUHR
KATARZYNA LEWANDOWSKA
KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
MACIEJ ŚCIBOR
MAGDALENA HONORY
MAŁGORZATA KARCZEWSKA
MAŁGORZATA SYPNIEWSKA
MARCIN WŁADYSŁAW SOBOTA
MAREK JURKIEWICZ
MAREK NAUMIUK
MARTA ORZEŁ
MIROSŁAWA TKACZUK
MONIKA FIRMANTY NAUWELARES
MONIKA KANTOWICZ-GDAŃSKA
MONIKA KLIBER
PIOTR WIŚNIEWSKI
REGINA MAY
RENATA WRONA
SPRZEDAŻ / NEGOCJACJE / OBSŁUGA KLIENTA
SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, OBSŁUGA KLIENTA
SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW
SZKOLENIA HUMAN RESOURCES/ DZIAŁ HR
SZKOLENIA PRAWNE
SZKOLENIA STANOWISKOWE
TATIANA MINDEWICZ-PUACZ
TOMASZ BIERNACKI
TOMASZ ZEGARSKI
Trenerzy
Uncategorized
URSZULA FIRMANTY
WOJCIECH ZEZULA
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, KREOWANIE WIZERUNKU
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE/ KREOWANIE WIZERUNKU
ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE ZAKUPOWE I KUPIECKIE
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole

Pracownik na drodze do wypalenia zawodowego wykazuje coraz mniejszy poziom zaangażowania, coraz niższą efektywność oraz jakość wykonywanych zadań. Wzrasta w nim niechęć do kontaktów społecznych, co przekłada się na panującą atmosferę w pracy, zwiększoną liczbę konfliktów, czy też obniżenie jakości obsługi klienta.

Warto już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji. Dowiedź się jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w Twoim zespole. Poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności służbowej – również Twojej.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • wypaleniu zawodowemu i jego przyczynach oraz fazach,
 • konsekwencjach wypalenia zawodowego dla jednostki, zespołu i organizacji,
 • rozpoznawaniu postępującego wypalenia zawodowego u pracownika,
 • rozpoznawaniu zmniejszonego poziomu zaangażowania pracownika związanego z postępującym wypaleniem zawodowym,
 • różnych metodach radzenia sobie z wypaleniem zawodowym na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i organizacyjnym,
 • ważnych elementach zarządzania zespołem, pomocnych w minimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypalenia zawodowego wśród pracowników.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania wśród współpracowników osób potencjalnie narażonych na wypalenie zawodowe,
 • rozpoznawania przyczyn postępującego wypalenia i wyboru środków zaradczych w ramach swojej strefy wpływu,
 • zarządzania osobami o zmniejszonym poziomie zaangażowania związanym z postępującym wypaleniem zawodowym,
 • zarządzania zespołem w taki sposób, aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • budowaniem relacji z podwładnymi,
 • motywowaniem pracowników,
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów pracowników,
 • komunikacją ustną,
 • przywództwem.

Program Szkolenia

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.
Moduł I. Czym jest wypalenie zawodowe?

Podstawowe zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego:

 • Definicja,
 • Przyczyny,
 • Fazy rozwoju.

Zasoby osobiste a wypalenie zawodowe.

Stres a wypalenie zawodowe:

 • Wpływ stresu na wypalenie zawodowe.
 • Typowe źródła stresu w środowisku pracy.
 • Objawy psychosomatyczne wynikające ze stresu.
 • Stres a emocje.

Konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym.

Moduł II. Autodiagnoza obecnej sytuacji.

 • Czy jesteś w grupie ryzyka, czyli Twoja sytuacja w pracy.
 • Twój poziom dopasowania do miejsca pracy.
 • Czy to już wypalenie, czyli objawy wypalenia zawodowego.

Moduł III. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – Rozwiązania na poziomie organizacyjnym.

 • Rola lidera w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników.
 • Zarządzanie poprzez wartości.
 • Wellbeing w organizacji, czyli dbanie o dobrostan pracownika.

Moduł IV. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – Rozwiązania na poziomie indywidualnym.

 • Rozpoznawanie i respektowanie własnych granic.
 • Budowanie odporności psychicznej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wspierający dialog wewnętrzny.
 • Pozytywne nastawienie do pracy.
 • Rozpoznawanie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu.
 • Sposoby na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi w pracy.

Moduł V. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu -Rozwiązania na poziomie interpersonalnym.

 • Budowanie satysfakcjonujących relacji w środowisku pracy.
 • Jak stworzyć atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia.
 • Radzenie sobie z konfliktami w zespole.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania:  1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowanie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Szkolenie - Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

ZADZWOŃ:

+48 (22) 224 21 95

+48 (22) 224 21 96

603 906 655

LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ:

X