wypalenie zawodowe

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Pracownik na drodze do wypalenia zawodowego wykazuje coraz mniejszy poziom zaangażowania, coraz niższą efektywność oraz jakość wykonywanych zadań. Wzrasta w nim niechęć do kontaktów społecznych, co przekłada się na panującą atmosferę w pracy, zwiększoną liczbę konfliktów, czy też obniżenie jakości obsługi klienta.

Warto już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji. Dowiedź się jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w Twoim zespole. Poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności służbowej – również Twojej.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

wypalenie zawodowe

Pracownik na drodze do wypalenia zawodowego wykazuje coraz mniejszy poziom zaangażowania, coraz niższą efektywność oraz jakość wykonywanych zadań. Wzrasta w nim niechęć do kontaktów społecznych, co przekłada się na panującą atmosferę w pracy, zwiększoną liczbę konfliktów, czy też obniżenie jakości obsługi klienta.

Warto już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji. Dowiedź się jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w Twoim zespole. Poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności służbowej – również Twojej.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • wypaleniu zawodowemu i jego przyczynach oraz fazach,
 • konsekwencjach wypalenia zawodowego dla jednostki, zespołu i organizacji,
 • rozpoznawaniu postępującego wypalenia zawodowego u pracownika,
 • rozpoznawaniu zmniejszonego poziomu zaangażowania pracownika związanego z postępującym wypaleniem zawodowym,
 • różnych metodach radzenia sobie z wypaleniem zawodowym na poziomie indywidualnym, interpersonalnym i organizacyjnym,
 • ważnych elementach zarządzania zespołem, pomocnych w minimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypalenia zawodowego wśród pracowników.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • rozpoznawania wśród współpracowników osób potencjalnie narażonych na wypalenie zawodowe,
 • rozpoznawania przyczyn postępującego wypalenia i wyboru środków zaradczych w ramach swojej strefy wpływu,
 • zarządzania osobami o zmniejszonym poziomie zaangażowania związanym z postępującym wypaleniem zawodowym,
 • zarządzania zespołem w taki sposób, aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • budowaniem relacji z podwładnymi,
 • motywowaniem pracowników,
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów pracowników,
 • komunikacją ustną,
 • przywództwem.

Program Szkolenia

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.
Moduł I. Czym jest wypalenie zawodowe?

Podstawowe zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego:

 • Definicja,
 • Przyczyny,
 • Fazy rozwoju.

Zasoby osobiste a wypalenie zawodowe.

Stres a wypalenie zawodowe:

 • Wpływ stresu na wypalenie zawodowe.
 • Typowe źródła stresu w środowisku pracy.
 • Objawy psychosomatyczne wynikające ze stresu.
 • Stres a emocje.

Konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym.

Moduł II. Autodiagnoza obecnej sytuacji.

 • Czy jesteś w grupie ryzyka, czyli Twoja sytuacja w pracy.
 • Twój poziom dopasowania do miejsca pracy.
 • Czy to już wypalenie, czyli objawy wypalenia zawodowego.

Moduł III. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – Rozwiązania na poziomie organizacyjnym.

 • Rola lidera w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników.
 • Zarządzanie poprzez wartości.
 • Wellbeing w organizacji, czyli dbanie o dobrostan pracownika.

Moduł IV. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – Rozwiązania na poziomie indywidualnym.

 • Rozpoznawanie i respektowanie własnych granic.
 • Budowanie odporności psychicznej i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wspierający dialog wewnętrzny.
 • Pozytywne nastawienie do pracy.
 • Rozpoznawanie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu.
 • Sposoby na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi w pracy.

Moduł V. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu -Rozwiązania na poziomie interpersonalnym.

 • Budowanie satysfakcjonujących relacji w środowisku pracy.
 • Jak stworzyć atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia.
 • Radzenie sobie z konfliktami w zespole.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania:  1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Wyjątkowa osoba prowadząca, niesamowita charyzma. Świetnie przeprowadzone szkolenie, dziękuję.

Bardzo kompetentny prowadzący, budzący zaufanie. Przekazał dużo wiedzy.

Całe szkolenie było bardzo przydatne, szczególnie ćwiczenia i sposoby łagodzenia stresu.

Klienci

Z powyższego tematu Firma Human Skills miała przyjemność szkolić m.in.: PZU S.A..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas