przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu szkolenie

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Wypalenie zawodowe to nie tylko brak chęci do pracy i coraz mniejszy poziom zaangażowania w wykonywane zadania. Syndrom wypalenia jest zdecydowanie bardziej złożonym zjawiskiem, którego destrukcyjne efekty dotykają nie tylko pojedynczej osoby, ale również jej współpracowników i finalnie całej organizacji. W pracowniku dotkniętym wypaleniem zawodowym wzrasta m.in. niechęć do kontaktów społecznych, co negatywnie wpływa na atmosferę w pracy, zwiększa liczbę konfliktów, obniża efektywność personelu czy przyczynia się np. do obniżenia jakości obsługi klienta. Również przyczyny wypalenia zawodowego są złożone, a syndrom wypalenia zawodowego dotyka różne osoby i może pojawić się na różnych etapach kariery. Z punktu widzenia pracodawcy bardzo ważne jest to, by już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji. Pracodawca, menedżer, lider zespołu powinien również umieć prawidłowo rozpoznać czynniki wpływające na wypalenie zawodowe. Organizowany przez nas kurs zamknięty „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole” to profesjonalne szkolenie, które wyjaśnia, jak uniknąć wypalenia zawodowego i przykrych konsekwencji z nim związanych. Profilaktyka wypalenia zawodowego potrafi być bardzo skuteczna, wymaga jednak świadomych działań ze strony kadry kierowniczej, a także samego pracownika.

Jak powstrzymać wypalenie zawodowe? – szkolenie, które przygotowaliśmy, wyposaża Kursantów w kompleksową wiedzę na temat tego groźnego syndromu, prezentuje skuteczne sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i uczy, jak rozpoznawać pierwsze jego symptomy. Warsztat zamknięty, którego tematem jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, to intensywny teoretyczno-praktyczny kurs ekspercki dedykowany przede wszystkim kierownikom zespołów i menedżerom, a także pracownikom odpowiedzialnym za rozwój potencjału kadr. Prezentowane szkolenie organizujemy zarówno jako szkolenie stacjonarne, jak i wygodny kurs online.

Dowiedz się, jak wygląda skuteczne zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności pracowników oraz swojej własnej. Poznaj narzędzia zarządzania zespołem, które zmniejszą podatność członków zespołu na wypalenie zawodowe. Warsztaty opracowane przez naszych ekspertów pomogą Ci ograniczyć negatywne efekty, z którymi wiąże się wypalenie w pracy, eliminować źródła stresu, budować atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia oraz umiejętnie radzić sobie z konfliktami w zespole.

Serdecznie zapraszamy!

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu szkolenie

Wypalenie zawodowe to nie tylko brak chęci do pracy i coraz mniejszy poziom zaangażowania w wykonywane zadania. Syndrom wypalenia jest zdecydowanie bardziej złożonym zjawiskiem, którego destrukcyjne efekty dotykają nie tylko pojedynczej osoby, ale również jej współpracowników i finalnie całej organizacji. W pracowniku dotkniętym wypaleniem zawodowym wzrasta m.in. niechęć do kontaktów społecznych, co negatywnie wpływa na atmosferę w pracy, zwiększa liczbę konfliktów, obniża efektywność personelu czy przyczynia się np. do obniżenia jakości obsługi klienta. Również przyczyny wypalenia zawodowego są złożone, a syndrom wypalenia zawodowego dotyka różne osoby i może pojawić się na różnych etapach kariery. Z punktu widzenia pracodawcy bardzo ważne jest to, by już na wczesnym etapie rozpoznać u pracowników zagrożenie wypaleniem zawodowym, gdyż dzięki odpowiedniemu postępowaniu, można je w porę zatrzymać i uniknąć przykrych konsekwencji dla całego zespołu i firmy – licznych konfliktów, zwolnień chorobowych, niskiej efektywności pracy, a co za tym idzie wymiernych strat finansowych całej organizacji. Pracodawca, menedżer, lider zespołu powinien również umieć prawidłowo rozpoznać czynniki wpływające na wypalenie zawodowe. Organizowany przez nas kurs zamknięty „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole” to profesjonalne szkolenie, które wyjaśnia, jak uniknąć wypalenia zawodowego i przykrych konsekwencji z nim związanych. Profilaktyka wypalenia zawodowego potrafi być bardzo skuteczna, wymaga jednak świadomych działań ze strony kadry kierowniczej, a także samego pracownika.

Jak powstrzymać wypalenie zawodowe? – szkolenie, które przygotowaliśmy, wyposaża Kursantów w kompleksową wiedzę na temat tego groźnego syndromu, prezentuje skuteczne sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i uczy, jak rozpoznawać pierwsze jego symptomy. Warsztat zamknięty, którego tematem jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, to intensywny teoretyczno-praktyczny kurs ekspercki dedykowany przede wszystkim kierownikom zespołów i menedżerom, a także pracownikom odpowiedzialnym za rozwój potencjału kadr. Prezentowane szkolenie organizujemy zarówno jako szkolenie stacjonarne, jak i wygodny kurs online.

Dowiedz się, jak wygląda skuteczne zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poznaj kluczowe zasady utrzymania motywacji do pracy i zwiększania efektywności pracowników oraz swojej własnej. Poznaj narzędzia zarządzania zespołem, które zmniejszą podatność członków zespołu na wypalenie zawodowe. Warsztaty opracowane przez naszych ekspertów pomogą Ci ograniczyć negatywne efekty, z którymi wiąże się wypalenie w pracy, eliminować źródła stresu, budować atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia oraz umiejętnie radzić sobie z konfliktami w zespole.

Serdecznie zapraszamy!

Cele i Korzyści

Szkolenia zamknięte podejmujące tematykę wypalenia zawodowego oraz jego profilaktyki to kursy, dzięki którym Uczestnicy zajęć nauczą się rozpoznawać symptomy wypalenia zawodowego i odpowiednio na nie reagować, a także zdobędą wiedzę na temat tego, czym w istocie jest wypalenie zawodowe, jakie niesie z sobą zagrożenia oraz w jaki sposób można skutecznie mu przeciwdziałać. Zaprojektowane przez naszych doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych ekspertów kursy „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” to tzw. szyte na miarę szkolenia skoncentrowane na tych aspektach, które dla danej grupy szkoleniowej są szczególnie ważne i funkcjonalne, dzięki czemu każda osoba kończąca warsztat będzie mogła spożytkować przyswojoną na kursie wiedzę w praktyce zawodowej. Zamknięte szkolenia z powyższego tematu to maksymalnie zindywidualizowane programy szkoleniowe, które dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Kursantów i oczekiwań zatrudniających ich organizacji, na bieżąco monitorujemy pod kątem efektywności i ewaluujemy. Kurs zamknięty „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” udostępniamy dla Państwa wygody w dwóch wariantach – jako lubiany tradycyjny kurs stacjonarny oraz nowoczesny, łatwy w organizacji i sprzyjający oszczędnościom warsztat online. Szkolenia zamknięte z obszaru profilaktyki wypalenia zawodowego dopełniamy dodatkowo programem specjalnej darmowej opieki poszkoleniowej – wszystkim Uczestnikom kursu gwarantujemy dostęp do bezpłatnych e-konsultacji z trenerem prowadzącym warsztat przez 30 dni od momentu ukończenia szkolenia. Nasze kursy zamknięte wyceniane są indywidualnie. Staramy się jednak zawsze zaoferować Państwu atrakcyjne ceny, a także udostępniamy możliwość dofinansowania szkolenia środkami przyznanymi przez BUR lub Krajowy Fundusz Szkoleń (KFS). Nasza firma jest liderem na rynku usług szkoleniowych. Byliśmy wielokrotnie wyróżniani za jakość naszych kursów, a ich wysoki standard oraz efektywność potwierdzają posiadane przez nas certyfikaty.

Jakie korzyści oferuje zamknięte szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”?

Szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” przygotowuje liderów do zarządzania pracownikami w taki sposób, by osoby szczególnie podatne na wypalenie zawodowe były w zespole chronione, a także uzyskały odpowiednią pomoc ze strony współpracowników już przy pierwszych sygnałach świadczących o wypaleniu zawodowym. Wyjaśniamy w czasie kursu m.in. jak rozpoznawać przyczyny postępującego wypalenia oraz dobierać właściwe środki zaradcze. Uczymy Kursantów efektywnego zarządzania pracownikami o niskim poziomie zaangażowania wynikającym z wypalenia zawodowego i pokazujemy jak szef/kierownik/lider może minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia u podwładnych. Kurs przekazuje jedynie sprawdzoną wiedzę i wyposaża Uczestników warsztatu w narzędzia o potwierdzonej skuteczności, które dają najlepsze efekty w profilaktyce wypalenia zawodowego i w procesie przeciwdziałania jego wystąpieniu. Warsztat „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” wypełniają liczne przykłady, ćwiczenia praktyczne i analizy oparte na realnych doświadczeniach Uczestników, dzięki czemu Kursanci mogą bazować w nauce na konkretach, a nie abstrakcjach i uczą się reagować na rzeczywiste problemy, z którymi spotykają się w swojej organizacji.

Kurs z profilaktyki wypalenia zawodowego wyposaża Kursantów w fachową wiedzę o:

 • wypaleniu zawodowemu, jego przyczynach oraz kolejnych fazach;
 • konsekwencjach wypalenia zawodowego dla jednostki, zespołu i organizacji;
 • rozpoznawaniu postępującego wypalenia zawodowego u pracownika;
 • rozpoznawaniu zmniejszonego poziomu zaangażowania pracownika związanego z postępującym wypaleniem zawodowym;
 • różnych metodach radzenia sobie z wypaleniem zawodowym na poziomie indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym;
 • ważnych elementach zarządzania zespołem, które są pomocne w minimalizowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia wypalenia zawodowego wśród pracowników.

Szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” rozwija praktyczne umiejętności:

 • rozpoznawania wśród współpracowników osób potencjalnie narażonych na wypalenie zawodowe;
 • rozpoznawania przyczyn postępującego wypalenia oraz doboru adekwatnych środków zaradczych w ramach swojej strefy wpływu;
 • zarządzania pracownikami o zmniejszonym poziomie zaangażowania związanym z postępującym wypaleniem zawodowym;
 • zarządzania zespołem w taki sposób, aby minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypalenia zawodowego.

Prezentowane szkolenie zamknięte pogłębia wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • budowaniem relacji z podwładnymi;
 • motywowaniem pracowników;
 • efektywnym wykorzystaniem zasobów pracowników;
 • komunikacją;
 • przywództwem.

Zamknięte szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” to profesjonalny kurs, który pozwala liderom na czas dostrzegać sygnały postępującego wypalenia zawodowego u pracowników i skutecznie przeciwdziałać jego wystąpieniu oraz pojawieniu się jego konsekwencji, które negatywnie wpływają na kondycję pracownika i jego efektywność, przyczyniają się do zaburzeń motywacji zespołu, obniżają jakość relacji i sprawność całej organizacji. Prezentowany kurs pozwala skutecznie zapobiegać nieprawidłowościom, nim staną się one źródłem poważnych problemów w funkcjonowaniu firmy czy organizacji.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięte szkolenie poruszające problem wypalenia zawodowego realizowane jako stacjonarny kurs odbywa się standardowo na terenie naszego nowocześnie zaaranżowanego centrum szkoleniowego zlokalizowanego w sercu Warszawy. Kurs na życzenie Klienta możemy poprowadzić także w innej lokalizacji. Kursantom realizującym szkolenie w naszej siedzibie zapewniamy doskonałe warunki do nauki, przyjazną atmosferę pełną zrozumienia i gościnności, a także wsparcie ze strony naszej doświadczonej kadry trenerskiej. Wszystkie osoby przybyłe na stacjonarne szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” do naszej placówki mogą też liczyć na poczęstunek dostępny w czasie przerwy śniadaniowej oraz pożywny posiłek w porze lunchu, na który zaprosimy Uczestników warsztatu do pobliskiej restauracji. Kurs stacjonarny z profilaktyki wypalenia zawodowego trwa według planu 1 dzień, w czasie którego zdobywamy wiedzę i trenujemy umiejętności przez minimum 7 godzin zegarowych. Ponieważ warsztat „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” to kurs o maksymalnym stopniu indywidualizacji programu, widoczny poniżej opis zawartości tematycznej szkolenia może zostać w razie potrzeby zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb konkretnej grupy Kursantów. Również agendę kursu uzgadniamy zawsze z firmą zamawiającą dane szkolenie. Kurs stacjonarny poświęcony wypaleniu zawodowemu i metod zapobiegania jego wystąpieniu składa się z 5 głównych bloków tematycznych. W części podsumowującej zajęcia odbędzie się ponadto ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego, a zainteresowani Kursanci mogą uzyskać rekomendacje dotyczące obszarów wymagających rozwoju i dalszych kroków w obszarze wyszkolenia zawodowego i osobistego. Wszyscy Uczestnicy warsztatu  otrzymają od nas ponadto komplet starannie dobranych materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę o wypaleniu zawodowym i profilaktyce, a także zostaną objęci programem darmowej opieki poszkoleniowej.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”

Kurs „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” przebiega zgodnie z widocznym niżej harmonogramem, o ile nie zostaną wprowadzone w programie szkolenia specjalne modyfikacje dostosowujące jego zawartość do specyficznych potrzeb danej organizacji lub preferencji skierowanych na szkolenie Kursantów. Warsztat stacjonarny z prezentowanej tematyki rozpoczynamy zwykle w godzinach porannych, a kończymy po południu, w okolicy godziny 17:00. Pierwsza faza szkolenia koncentruje się na sprawach organizacyjnych oraz wnikliwym rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, któremu towarzyszy omówienie celów szkolenia. Zamknięty kurs poświęcony wypaleniu zawodowemu ma charakter warsztatowy, co sprawia, iż zajęcia zdominowane są przez aktywizujące metody nauczania, różnorodne zadania praktyczne oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby kursu ćwiczenia. W czasie szkolenia wykorzystujemy nowatorskie i atrakcyjne dla Uczestników techniki nauczania oraz formy pracy, a także zachowujemy wierność wytycznym modelu Activity Based Learning i cyklu Kolba. Na zajęciach będziemy uczyć się poprzez działanie, by w praktyce wykształcić zdolność rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego i zapobiegania jego postępowaniu. Posłużymy się przykładami z doświadczeń zawodowych Kursantów i omówimy nurtujące ich problemy. Kurs „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” kończy się wnikliwą ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. W ramach nieodpłatnej opieki poszkoleniowej Kursanci mogą skonsultować online swoje pytania i problemy z ekspertem prowadzącym warsztat aż przez kolejnych 30 dni od chwili zakończenia zajęć.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia: ustalenie i omówienie celów kursu oraz potrzeb uczestników. Kontrakt.

Moduł I. Czym jest wypalenie zawodowe?

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego:
 • definicja,
 • przyczyny,
 • fazy rozwoju.
 • Zasoby osobiste a wypalenie zawodowe.
 • Stres a wypalenie zawodowe:
 • wpływ stresu na wypalenie zawodowe,
 • typowe źródła stresu w środowisku pracy,
 • objawy psychosomatyczne wynikające ze stresu,
 • stres a emocje.
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze indywidualnym, interpersonalnym oraz organizacyjnym.

Moduł II. Autodiagnoza obecnej sytuacji

 • Czy jesteś w grupie ryzyka? (sytuacja Uczestnika zajęć w jego pracy).
 • Twój poziom dopasowania do miejsca pracy.
 • Czy to już wypalenie, czyli objawy wypalenia zawodowego?

Moduł III. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – rozwiązania na poziomie organizacyjnym

 • Rola lidera w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu pracowników.
 • Zarządzanie poprzez wartości.
 • Wellbeing w organizacji, czyli dbanie o dobrostan pracownika.

Moduł IV. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – rozwiązania na poziomie indywidualnym

 • Rozpoznawanie i respektowanie własnych granic.
 • Budowanie odporności psychicznej i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Wspierający dialog wewnętrzny.
 • Pozytywne nastawienie do pracy.
 • Rozpoznawanie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu.
 • Sposoby na radzenie sobie z sytuacjami stresowymi w pracy.

Moduł V. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – rozwiązania na poziomie interpersonalnym

 • Budowanie satysfakcjonujących relacji w środowisku pracy.
 • Jak stworzyć atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia?
 • Radzenie sobie z konfliktami w zespole.

Podsumowanie i zamknięcie warsztatu. Ewaluacja.

PROGRAM SZKOLENIA PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” to teoretyczno-praktyczny kurs, który odbywa się w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach zorganizowanych na platformach internetowych typu Clickmeeting i Zoom. Zdalny tryb szkolenia jest szczególnie korzystną formą treningu – sprzyja oszczędności czasu i pozostawia Uczestnikom dużo swobody w zakresie wyboru okoliczności i miejsca szkolenia. Aby wziąć udział w szkoleniu online nie są ponadto potrzebne żadne wyspecjalizowane umiejętności techniczne ani trudnodostępny sprzęt. Wystarczy urządzenie pozwalające na połączenie video oraz dostęp do internetu. Szkolenie zamknięte „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” jest każdorazowo optymalizowane w taki sposób, by jego zawartość merytoryczna i metodyczna, forma oraz agenda maksymalnie odpowiadała potrzebom organizacji zamawiającej warsztat. Program szkolenia z profilaktyki wypalenia zawodowego przewiduje naukę w czasie 1 dnia, przy czym warsztat rozpoczynamy zwykle w godzinach porannych, a kończymy po minimum 7 godzinach treningu. Zamknięty warsztat online poświęcony powyższej tematyce tworzy 5 głównych bloków tematycznych, a jego zamknięciem jest ewaluacja kursu. Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają od nas nieodpłatnie pakiet wysokiej jakości dedykowanych materiałów szkoleniowych prezentujących ABC wiedzy na temat wypalenia zawodowego, a także zostaną objęci specjalną opieką poszkoleniową prowadzoną w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym warsztat.

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”

Zdalny kurs „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” realizujemy zgodnie z udostępnionym poniżej programem bądź jego zmodyfikowaną wersją opracowaną z uwzględnieniem ujawnionych podczas przeprowadzonej przez naszych trenerów diagnozy potrzeb szkoleniowych konkretnej grupy realizującej kurs. Szkolenia zamknięte z powyższego obszaru zaprojektowaliśmy jako jednodniowe intensywne kursy trwające minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Kurs online z profilaktyki wypalenia zawodowego rozpoczyna się sekcją, która służy diagnozie i omówieniu celów kursu oraz jego planu. Ponieważ prezentowane szkolenie ma charakter warsztatów, w czasie zajęć wykorzystywane są przede wszystkim aktywizujące metody i techniki nauczania, różnorodne zadania praktyczne skoncentrowane na nauce przez działanie oraz różnorodne ćwiczenia. Szkolenie korzysta z nowatorskich i atrakcyjnych form nauczania i realizuje wytyczne zawarte w koncepcji Activity Based Learning i założenia cyklu Kolba. Naszym priorytetem jest to, by Kursanci otrzymali precyzyjne wsparcie, a trening umiejętności był maksymalnie użyteczny i efektywny, dlatego sięgamy w toku szkolenia po przykłady zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów i analizujemy problemy, z jakimi stykają się oni na co dzień w pracy. Warsztat „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” na życzenie Kursantów dopełniamy w fazie podsumowania pakietem rekomendacji dotyczących optymalnych przyszłych kroków szkoleniowych dla Uczestników szkolenia oraz ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w zespole

Rozpoczęcie warsztatu: powitanie, rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów i omówienie celów szkolenia.

Moduł I. Czym jest wypalenie zawodowe?

 • Podstawowe terminy i zagadnienia dotyczące wypalenia zawodowego:
 • definicja,
 • przyczyny wypalenia,
 • fazy rozwoju.
 • Wypalenie zawodowe, a zasoby osobiste.
 • Wypalenie zawodowe, a stres:
 • wpływ stresu na wypalenie zawodowe,
 • źródła stresu typowe dla środowiska pracy,
 • wynikające ze stresu objawy psychosomatyczne,
 • stres a emocje.
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego w wymiarze organizacyjnym, interpersonalnym oraz indywidualnym.

Moduł II. Autodiagnoza obecnej sytuacji Uczestników kursu

 • Czy jesteś w grupie ryzyka?
 • Jaki jest Twój poziom dopasowania do miejsca pracy?
 • Czy to już wypalenie? (objawy wypalenia zawodowego).

Moduł III. Skuteczne sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – rozwiązania na poziomie organizacyjnym

 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu pracowników – rola lidera.
 • Zarządzanie personelem poprzez wartości.
 • Dbanie o dobrostan pracownika, czyli wellbeing w organizacji.

Moduł IV. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – rozwiązania na poziomie indywidualnym

 • Rozpoznawanie i respektowanie osobistych granic.
 • Budowanie odporności psychicznej i umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • Pozytywne nastawienie do pracy.
 • Wspierający dialog wewnętrzny.
 • Rozpoznawanie czynników, na które mamy i nie mamy wpływu.
 • Sposoby na radzenie sobie ze stresem w pracy.

Moduł V. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu – rozwiązania na poziomie interpersonalnym

 • Budowanie dobrych i satysfakcjonujących relacji w miejscu pracy.
 • Jak wytworzyć atmosferę wzajemnego wsparcia i zaufania?
 • Radzenie sobie z konfliktami w zespole.

Zamknięcie szkolenia. Podsumowanie najważniejszych treści. Ewaluacja.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Przeprowadzone szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, którzy wysoko ocenili poziom merytoryczny świadczonych usług, a także umiejętność przekazania wiedzy przez Trenerkę – Panią Annę Liszewską. Pani Anna dostosowała program szkolenia do potrzeb uczestników, a kontakt z nią byt znakomity już na etapie uzgadniania warunków szkolenia. Materiały szkoleniowe przekazane po spotkaniu uzupełniły i utrwaliły zdobytą przez uczestników wiedzę. Dużym zaangażowaniem wykazała się także Pani Luiza Figlewicz – Nowak, która wykazała się dużym zaangażowaniem na etapie przygotowywania oferty dla naszej firmy.
Rekomendujemy szkolenia organizowane przez firmę Human Skills, a także Panią Annę Liszewską.”

Karolina Tabaczkiewicz, Kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju Osobistego
Transfer Multisort Elektronik Sp. z.o.o.

Osobowość Pani Iwony Firmanty, jej zaangażowanie i doświadczenie oraz szeroki zakres przekazywanej teoretycznej i praktycznej wiedzy, ciekawe ćwiczenia sprawiły, że szkolenie było bardzo interesujące i inspirujące, co w całości dało charakter efektywnego oraz intensywnego szkolenia. W naszej ocenie firma Human Skills reprezentuje wysoki poziom profesjonalizmu zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Dlatego też polecamy firmę Human Skills jako rzetelnego i profesjonalnego organizatora szkolenia.

Andrzej Archacki, Dyrektor Generalny

Mondi Świecie Sp. z.o.o.

„Wyjątkowa osoba prowadząca, niesamowita charyzma. Świetnie przeprowadzone szkolenie, dziękuję.”

„Bardzo kompetentny prowadzący, budzący zaufanie. Przekazał dużo wiedzy.”

„Całe szkolenie było bardzo przydatne, szczególnie ćwiczenia i sposoby łagodzenia stresu.”

„Duża wiedza, odpowiednia moderacja szkolenia.”

„Cenne: wiedza, merytoryka, tembr głosu.”

„Dobrze spędzony czas, ciekawa wiedza.”

„Najbardziej ciekawe było dla mnie rozwinięcie tematu o procesach fizjologicznych od stresu i przykłady z życia.”

„Szkolenie otwiera oczy na świat. Pozwala zrozumieć, na co zwrócić uwagę w swoim postępowaniu.”

„Uważam, że każdy powinien posiadać wiedzę w tym temacie. Warto polecić to szkolenie dla własnego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdrowia swoich najbliższych.”

„Przydatne treści szkolenia: Zaangażowanie trenera, jasność wypowiedzi, przykłady z życia, techniki relaksacji oraz radzenie sobie ze stresem w pracy, informacje jak różni ludzie postrzegają sytuacje stresowe podczas dyskusji”

„Szkolenie bardzo fajne, skłaniające do refleksji nad własnymi zachowaniami, zawierające takie treści – które „kotwiczą się” w umyśle z nadzieją na praktyczne używanie tej wiedzy 😉 Taki rodzaj szkolenia z pewnością byłby jeszcze bardziej atrakcyjny w kontakcie bezpośrednim.”

„Ważne było dla mnie zobaczyć, jak siebie traktuję. jakby zrewidowała swoje wartości.”

„Szkolenie bardzo fajne, skłaniające do refleksji nad własnymi zachowaniami, zawierające takie treści – które „kotwiczą się” w umyśle z nadzieją na praktyczne używanie tej wiedzy ;-)”

„Cudowny człowiek z Pana Macieja, kompetentny , konkretny i prowadzi zajęcia w sposób bezpieczny”

 

 

Klienci

Z powyższego tematu Firma Human Skills miała przyjemność szkolić m.in.: PZU S.A., MENARD Polska Sp. z o.o, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, AFRISO Sp. z o.o., Krajowa Szkoła Skarbowości, Transfer Multisort Elektronik Sp. z.o.o, Remea Sp. z o. o., GMINA MIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas