budowanie_efektywnosci_zespolu

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – Szkolenie zamknięte

Budowanie efektywności zespołu to proces polegający na weryfikowaniu celów firmy, dostępnych zasobów oraz potrzeb pracowników. Jest szczególnie ważny podczas zmiany, które są charakterystyczne dla życia zawodowego.

Lider zarządzający zespołem też musi być uważny na ewentualne dysfunkcje w zespole.

 

Cele i Korzyści

 • Poznanie zasad budowania efektywnego zespołu.
 • Poznanie reakcji na zmianę w zespole.
 • Poznanie modelu DISC.
 • Poznanie zasad komunikacji w zespole z uważnością na przeciwdziałanie dysfunkcjom.
 • Pozyskanie kluczowej wiedzy z zakresu budowania zaangażowania w zespole.

Program Szkolenia

Program szkolenia oraz zawartość merytoryczna zostanie dopasowana finalnie do potrzeb Klienta.

Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.

 • Gra szkoleniowa – ustalanie zasad współpracy

Moduł I. Budowanie efektywności zespołu – Ja w zmianie 

 • Określenie co jest stałą a co zmienną?
 • Otwartość na zmiany – model grow.
 • Konflikt.
 • Wdrażanie zmian.
 • Inspirowanie zespołu do zmiany.

Moduł II. Indywidualne style zachowań – zarządzanie potencjałem zespołu, strategia działania w komunikacji i współpracy. 

 • Test zachowań oraz omówienie wyników testu.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia, czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie. Wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum przykładami uczestników, omówienie ich z grupą.
 • Postawy określonych kolorów a komunikacja w praktyce. Kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem? Kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje?
 • System wartości określonych kolorów.  Ćwiczenie indywidualne oraz grupowe.

Moduł III. Komunikacja interpersonalna. 

 • Bariery komunikacyjne.
 • Informacja zwrotna.
 • Właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej. Wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie na forum.
 • Gra w kolory. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do narzuconego zadania.
 • Właściwe określanie typu osobowości. Definiowanie w praktyce wybranej przez uczestnika osoby  z jego otoczenia np. klient, podwładny, szef, bliska osoba. Ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie  w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu.

Dzień II

Moduł IV. Model  P. Lencioniego a budowanie efektywnego zespołu.

 • Ćwiczenie diagnostyczne.
 • Co tworzy zespół?
 • 5 dysfunkcji zespołu.
 • Budowanie efektywnego zespołów według modelu Patryka Lencioniego.

Moduł V. Budowanie współpracy zespołowej

 • Współpraca kontra rywalizacja.
 • Konflikty w zespole – jak im zapobiegać?
 • Moje wartości wnoszone do zespołu – praca indywidualna
 • Skuteczna współpraca i współodpowiedzialność.
 • Skuteczna komunikacja w zespole.

Moduł VI. Gra zespołowa wraz z omówieniem.

 

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Szczególnie ważne jest poznanie zasad komunikacji w modelu DISC oraz dysfunkcji wg Patryka Lencioniego.

Bardzo ważne szkolenia dla każdego lidera, który zmaga się z trudnym zespołem.

 

Klienci

Szkolenie na zamówienie.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas