Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia wprowadzające liderów i kierowników w zagadnienia modelu DISC pozwalają menedżerom wypracować osobistą strategię zarządzania zespołem nastawioną na maksymalizację jego efektywności i zaangażowania w realizację założonych celów. Model DISC to sprawdzone i skuteczne narzędzie, które umożliwia m.in. identyfikację różnych stylów myślenia, komunikowania i zachowania się reprezentowanych przez członków zespołu czy współpracowników z jego otoczenia. Kursy  wprowadzające kadrę kierowniczą w tajniki wiedzy stylach reagowania na podstawie czterostrefowego modelu ludzkich zachowań, znanego powszechnie pod nazwą DISC, mają na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności komunikacyjnej szefa, ale również pomagają optymalizować działania liderów w takich obszarach, jak motywowanie pracowników, przeciwdziałanie konfliktom w zespole, definiowanie obszarów do rozwoju u pracowników. Oferowane przez nas zamknięte szkolenia dostosowujemy do aktualnych i istotnych problemów konkretnych zespołów i organizacji, dzięki czemu każde szkolenie poświęcone budowaniu efektywności zespołu ma charakter szytego na miarę kursu i oferuje wsparcie w obszarach najistotniejszych dla zgłaszających się do nas Klientów.

Szkolenia online, kursy stacjonarne oraz programy rozwojowe dla managerów tworzone na zamówienie realizujemy w Human Skills od wielu lat i możemy dzięki temu zaoferować naszym Kursantom najwyższy poziom dostosowania programu danego kursu do faktycznych potrzeb kadry kierowniczej w zgłaszającej się do nas organizacji, potrzeb danego zespołu i jego specyfiki. Naszym priorytetem podczas realizacji kursów dla kadry zarządzającej jest praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” koncentruje się w związku z tym na nauce poprzez działanie, a poznanie teoretycznych podstaw modelu DISC dostarcza Kursantom wiedzy niezbędnej do tego, by poprzez indywidualizację stylu zarządzania i dostosowaną do zespołu komunikację, osiągali pożądane efekty jako liderzy i wzmacniali skuteczność swojego zespołu. Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia skupiają się na konkretnych problemach, z jakimi zgłaszają się do nas różne firmy, a diagnoza potrzeb szkoleniowych stanowiąca każdorazowo wstęp do zamówionego kursu, pozwala ujawnić dodatkowo również inne dysfunkcje i potrzeby, które wymagają pilnej reakcji managera.

Szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” możecie Państwo zamówić, kontaktując się z naszymi konsultantami. Rozmowa pozwoli nam dobrać odpowiednie cele, których realizacji będzie służyło zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenie. Dostosujemy również do Państwa potrzeb i oczekiwań agendę szkolenia, jego termin oraz dalszy plan działania.

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie

Szkolenia wprowadzające liderów i kierowników w zagadnienia modelu DISC pozwalają menedżerom wypracować osobistą strategię zarządzania zespołem nastawioną na maksymalizację jego efektywności i zaangażowania w realizację założonych celów. Model DISC to sprawdzone i skuteczne narzędzie, które umożliwia m.in. identyfikację różnych stylów myślenia, komunikowania i zachowania się reprezentowanych przez członków zespołu czy współpracowników z jego otoczenia. Kursy  wprowadzające kadrę kierowniczą w tajniki wiedzy stylach reagowania na podstawie czterostrefowego modelu ludzkich zachowań, znanego powszechnie pod nazwą DISC, mają na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności komunikacyjnej szefa, ale również pomagają optymalizować działania liderów w takich obszarach, jak motywowanie pracowników, przeciwdziałanie konfliktom w zespole, definiowanie obszarów do rozwoju u pracowników. Oferowane przez nas zamknięte szkolenia dostosowujemy do aktualnych i istotnych problemów konkretnych zespołów i organizacji, dzięki czemu każde szkolenie poświęcone budowaniu efektywności zespołu ma charakter szytego na miarę kursu i oferuje wsparcie w obszarach najistotniejszych dla zgłaszających się do nas Klientów.

Szkolenia online, kursy stacjonarne oraz programy rozwojowe dla managerów tworzone na zamówienie realizujemy w Human Skills od wielu lat i możemy dzięki temu zaoferować naszym Kursantom najwyższy poziom dostosowania programu danego kursu do faktycznych potrzeb kadry kierowniczej w zgłaszającej się do nas organizacji, potrzeb danego zespołu i jego specyfiki. Naszym priorytetem podczas realizacji kursów dla kadry zarządzającej jest praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” koncentruje się w związku z tym na nauce poprzez działanie, a poznanie teoretycznych podstaw modelu DISC dostarcza Kursantom wiedzy niezbędnej do tego, by poprzez indywidualizację stylu zarządzania i dostosowaną do zespołu komunikację, osiągali pożądane efekty jako liderzy i wzmacniali skuteczność swojego zespołu. Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia skupiają się na konkretnych problemach, z jakimi zgłaszają się do nas różne firmy, a diagnoza potrzeb szkoleniowych stanowiąca każdorazowo wstęp do zamówionego kursu, pozwala ujawnić dodatkowo również inne dysfunkcje i potrzeby, które wymagają pilnej reakcji managera.

Szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” możecie Państwo zamówić, kontaktując się z naszymi konsultantami. Rozmowa pozwoli nam dobrać odpowiednie cele, których realizacji będzie służyło zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenie. Dostosujemy również do Państwa potrzeb i oczekiwań agendę szkolenia, jego termin oraz dalszy plan działania.

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenia wykorzystujące zdobycze modelu DISC przygotowują kierowników zespołów i kadrę kierowniczą do świadomego kształtowania procesów komunikacji w zespole i budowania relacji nastawionych na współdziałanie. Kursy „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” pozwalają Kursantom poznać najistotniejsze w pracy lidera aspekty dotyczące stylów myślenia i działania opisane przez model DISC. W czasie prezentowanego szkolenia jego Uczestnicy będą mieli okazję wykonać test DISC diagnozujący indywidualne style zachowania, a omówienie jego wyników pozwoli im opracować optymalny styl zarządzania potencjałem zespołu i strategię komunikacji wspierającej efektywność wszystkich członków zespołu. Szkolenie oparte na praktycznych aspektach koncepcji DISC ma również na celu przygotowanie liderów do poprowadzenia pracowników właściwą drogą w czasie różnorodnych zmian w firmie. Pokazujemy naszym Kursantom, czym jest zmiana i w jaki sposób kształtować otwartość na zmiany u pracowników. W czasie warsztatów przybliżamy kierownikom filozofię modelu GROW, wyjaśniamy, jak wprowadzać zmiany, jak inspirować podwładnych do zmian, a także jak prawidłowo reagować na sytuacje konfliktowe związane ze zmianą. Równie ważnym celem szkolenia „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” jest szlifowanie umiejętności komunikacyjnych, które dla szefów zespołów i kadry zarządzającej są podstawowym narzędziem wpływu na pracowników. Prezentowany kurs pozwala Uczestnikom warsztatu opracować indywidualną strategię komunikacyjną, a nad doskonaleniem umiejętności efektywnej komunikacji będą czuwać nasi wysokokwalifikowani eksperci, których specjalnością są szkolenia online i kursy stacjonarne dedykowane managerom. Kurs zamknięty „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” ma na celu praktyczne doskonalenie umiejętności – szkolenie bazuje na teorii, ale trenuje praktyczne zastosowanie wiedzy podczas codziennych zadań realizowanych przez lidera i managera. Szkolenia dla kadry wykorzystujące model DISC koncentrują się na wszystkich ważnych dla efektywności elementach zarządzania, dlatego Uczestnicy kursu będą również mieli okazję poznać założenia modelu P. Lencioniego, który wyznacza skuteczne reguły budowania efektywnego zespołu, a także wnikliwie poznać zasady tworzenia synergii w zespołach i budowania współpracy. Zamknięte szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” realizujemy w formule zdalnej i stacjonarnej. Stacjonarne szkolenie umiejętności z elementami DISC może się odbyć w naszej warszawskiej siedzibie lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu.

Jakie korzyści oferują szkolenia korzystające z modelu DISC?

Zamknięte kursy zorientowane na wzmocnienie efektywności zespołu to praktyczne szkolenia – trening przygotowany przez ekspertów współpracujących z Human Skills opiera się na ćwiczeniach oraz nowoczesnych i aktywizujących metodach dydaktycznych. Każde przygotowane przez nas szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” uwzględnia specyfikę zamawiającej kurs organizacji i bierze pod uwagę rzeczywiste potrzeby Uczestników warsztatów. Wszystkie szkolenia online i stacjonarne poprzedzamy dogłębną diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki czemu koncentrujemy się na doskonaleniu umiejętności najbardziej przydatnych w pracy Uczestników szkolenia. Do programu warsztatu zawsze też włączamy zindywidualizowane ćwiczenia i specjalnie dobrane przykłady, które odpowiadają realiom pracy naszych Kursantów. Przygotowane przez nas kursy to szkolenia o najwyższym standardzie potwierdzonym przez liczne wyróżnienia, certyfikaty i pochlebne opinie setek naszych Klientów, a jakość i poziom merytoryczny kursów są wyróżnikami Human Skills na rynku profesjonalnych szkoleń.

Szkolenie poświęcone efektywności zespołu wyposaża managerów w specjalistyczną wiedzę o:

 • modelu DISC, jego narzędziach i praktycznych aspektach jego założeń;
 • regułach budowania efektywnego zespołu;
 • regułach skutecznej komunikacji z zespołem z uwzględnieniem wiedzy opisanej modelem DISC;
 • zasadach zarządzania zespołem pracowniczym z uwzględnieniem wiedzy opisanej modelem DISC;
 • modelu GROW i reakcjach pracownikach na zmianę;
 • sposobach zapobiegania konfliktom;
 • zasadach budowania zaangażowania w zespole.

Kurs „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” nastawiony jest na wszechstronne doskonalenie umiejętności – szkolenie obejmuje wiele kluczowych dla skuteczności lidera obszarów działania: komunikację interpersonalną, dostosowanie strategii komunikacyjnej do stylów zachowania opisanych przez model DISC, niwelowanie napięć w zespole, tworzenie atmosfery współpracy, wdrażanie i komunikowanie zmian.

Szkolenia dla kadry z modelem DISC kształcą profesjonalne umiejętności:

 • indywidualizowania strategii komunikacyjnej;
 • dostosowywania metod zarządzania do stylów zachowania podwładnych;
 • komunikowania się z zespołem z uwzględnieniem modelu DISC i etapu rozwoju pracownika;
 • komunikowania i wdrażania zmian;
 • zachowania uważności w kontekście przeciwdziałania dysfunkcjom w zespole;
 • skutecznego reagowania na problemy i konflikty pojawiające się w zespole;
 • angażowania pracowników z wykorzystaniem wiedzy z zakresu DISC;
 • budowania synergii w zespole.

Zamknięte szkolenie koncentruje się na treningu praktycznych umiejętności i pozwala liderom wypracować osobistą strategię komunikacji i działania w konkretnych okolicznościach i w otoczeniu konkretnych ludzi. Kurs pozwala managerom wejść na wyższy poziom zdolności interpersonalnych i świadomie zarządzać potencjałem zespołu i jego członków.

Kurs „Budowanie efektywności zespołu …” doskonali kluczowe dla liderów kompetencje związane z:

 • przywództwem;
 • zarządzaniem zespołem;
 • tworzeniem i rozwijaniem potencjału kadrowego;
 • komunikacją z uwzględnieniem modelu DISC;
 • współpracą zespołową.

Szkolenie umiejętności i wyspecjalizowanych kompetencji wymaganych od najskuteczniejszych szefów zespołów i członków kadry zarządzającej pozwala wszechstronnie przygotować się do roli nowoczesnego i świadomego lidera, który potrafi zindywidualizować strategię zarządzania i w sposób dynamiczny dostosowywać ją do zmieniających się realiów biznesowych.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU DZIĘKI MODELOWI DISC – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kursy organizowane na zamówienie realizujemy w naszej głównej siedzibie – w nowocześnie zaaranżowanym ośrodku szkoleniowym zlokalizowanym w centrum Warszawy. Na życzenie Klienta zamknięte szkolenia z budowania efektywności zespołu mogą też odbyć się w dowolnym innym miejscu, np. w siedzibie organizacji zamawiającej dane szkolenie. Kursy zamknięte oraz otwarte szkolenia online i stacjonarne każdorazowo poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, dlatego prezentowany poniżej program może zostać uzupełniony o dodatkowe zagadnienia czy ćwiczenia dopasowane do wyników wspomnianej diagnozy. Kursanci zgłaszający się na zamknięte szkolenia managerskie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” otrzymują od nas starannie opracowany pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności. Szkolenie w standardowym wariancie jest zaplanowane jako dwudniowy intensywny warsztat teoretyczno-praktyczny. Organizowane w naszej warszawskiej placówce szkolenia dla kadry trwają około 7 godzin każdego dnia, a ich program uwzględnia 6. modułów tematycznych. W opłacie za prezentowane szkolenie uwzględniony został dodatkowo poczęstunek serwowany Kursantom w czasie przerwy kawowej oraz lunch serwowany podczas długiej przerwy w jednej z pobliskich restauracji. Każde zamknięte szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” realizujemy w terminach uzgodnionych bezpośrednio z Klientem zamawiającym kurs, uwzględniając specyficzne potrzeby i oczekiwania danej organizacji.

Program szkolenia „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC”

Zamknięte kursy, których tematem jest budowanie efektywności zespołu poprzez wykorzystanie założeń modelu DISC, rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Organizowane przez nas kursy realizowane na zamówienie charakteryzują się wysokim stopniem zindywidualizowania programu, ale trzon każdego z warsztatów stanowią zagadnienia opisane szczegółowo w dostępnym poniżej programie. Szkolenia „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” standardowo składają się z modułów: Budowanie efektywności zespołu, Indywidualne style zachowań (DISC), Komunikacja interpersonalna, Model P. Lencioniego, Budowanie współpracy zespołowej. Zamknięte szkolenie dopełnia i zamyka specjalnie opracowana przez naszych ekspertów dla celów szkolenia gra zespołowa. Nad skutecznością metod pracy oraz odpowiednim doborem ćwiczeń i case studies wykorzystywanych w toku warsztatu czuwają wysoko wykwalifikowani trenerzy, którzy z sukcesami prowadzą od wielu lat szkolenia online i stacjonarne dla firm z różnych branż. Dzięki dużej elastyczności programu oraz doświadczeniu naszych trenerów możemy zapewnić każdemu Kursantowi optymalne doskonalenie umiejętności – szkolenie bierze pod uwagę zarówno indywidualne potrzeby Uczestników zajęć, jak i specyfikę organizacji, w której pracują. Szkolenia dla kadry uzupełniliśmy dodatkowo bezpłatną sesją e-konsultacji z ekspertem prowadzącym zajęcia, z której Kursanci mogą skorzystać w ciągu 30 dni od zakończenia warsztatów.

 

Rozpoczęcie kursu. Wstęp – diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów przybyłych na szkolenie, omówienie celów kursu wraz ze sporządzeniem kontraktu. Gra szkoleniowa – ustalanie zasad współpracy.

Dzień 1.

Moduł I. Budowanie efektywności zespołu – Ja w zmianie

 • Określenie tego, co jest stałą a co zmienną?
 • Otwartość na zmiany – model GROW.
 • Wdrażanie zmian.
 • Inspirowanie zespołu do zmiany.

Moduł II. Indywidualne style zachowań – zarządzanie potencjałem zespołu, strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Test zachowań wraz z omówieniem wyników testu.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia, czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie (wykład, praca na przykładach, ćwiczenia indywidualne oraz ćwiczenia w grupie/na forum, praca z przykładami Uczestników, omówienie ich z grupą).
 • Postawy określonych kolorów a komunikacja w praktyce – kto ma tendencje do bycia ekstrawertykiem a kto introwertykiem?; kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje?
 • System wartości określonych kolorów (ćwiczenia indywidualne i grupowe).

Moduł III. Komunikacja interpersonalna

 • Bariery komunikacyjne.
 • Informacja zwrotna.
 • Właściwy dobór komunikacji niewerbalnej i werbalnej (wykład, prezentacja przykładów, praca indywidualna i omówienie zagadnienia na forum).
 • Gra w kolory – Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, a ich zadaniem będzie przekonać określoną grupę kolorystyczną do realizacji narzuconego zadania.
 • Właściwe określanie typu osobowości. Definiowanie w praktyce wybranej przez Uczestnika osoby z jego otoczenia np. klienta, podwładnego, szefa (ćwiczenie indywidualne, ćwiczenie w podgrupach lub na forum, omówienie wybranego przykładu).

Zakończenie 1. dnia kursu – podsumowanie treści przewidzianych przez moduły wprowadzające do tematyki warsztatu oraz analizę efektów ćwiczeń nastawionych na szkolenie umiejętności w obszarze komunikacji z uwzględnieniem modelu DISC.

Dzień 2.

Moduł IV. Model P. Lencioniego a budowanie efektywnego zespołu

 • Ćwiczenie diagnostyczne.
 • Co tworzy zespół?
 • 5 dysfunkcji zespołu.
 • Budowanie efektywnych zespołów według modelu Patryka Lencioniego.

Moduł V. Budowanie współpracy zespołowej

 • Współpraca kontra rywalizacja.
 • Konflikty w zespole – jak im zapobiegać?
 • Moje wartości wnoszone do zespołu – praca indywidualna.
 • Skuteczna współpraca i współodpowiedzialność.
 • Skuteczna komunikacja w zespole.

Moduł VI. Gra zespołowa wraz z omówieniem jej przebiegu i rezultatów.

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie i powtórzenie najważniejszych zagadnień. Sesja pytań i odpowiedzi do eksperta.

PROGRAM SZKOLENIA BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI ZESPOŁU DZIĘKI MODELOWI DISC – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zdalne zamknięte kursy odbywają się na popularnych i przyjaznych w obsłudze platformach typu Clickmeeting i Zoom. Zamknięte szkolenia w wersji online pozwalają Kursantom na dużą swobodę w zakresie wyboru miejsca szkolenia, a także są najbardziej ekonomiczną formą, w jakiej realizowane jest zamknięte szkolenie. Szkolenia online poświęcone efektywności każdorazowo poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu i dostosowujemy program szkolenia do wyników przeprowadzonej diagnozy. Zamknięte szkolenia managerskie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” mogą w związku z tym odbywać się według zmodyfikowanego planu w stosunku do standardowej wersji programu widocznej poniżej. Wszystkim Kursantom zapisanym na prezentowany warsztat zapewniamy komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności. Szkolenie online z budowania efektywności zespołu to dwudniowy warsztat praktyczno-teoretyczny. Zdalne szkolenia dla kadry z powyższej tematyki to dwie sesje realizowane dzień po dniu (każda z nich trwa około 7 godzin). Szkolenie z kompetencji zarządczych i praktycznego wykorzystania modelu DISC składa się z 6. Modułów tematycznych. Prezentowane zdalne szkolenie realizujemy w terminach uzgodnionych z Klientem zamawiającym kurs zamknięty, uwzględniając oczekiwania zgłaszającej się do nas organizacji.

Program zdalnego szkolenia „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC”

Zdalne kursy z tej dziedziny rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów. Wszystkie zamknięte kursy, które realizujemy, charakteryzuje wysoki stopień zindywidualizowania programu, jednak fundamentem każdego z warsztatów poświęconych efektywności i modelowi DISC są zagadnienia wypunktowane w dostępnym poniżej programie kursu. Zamknięte szkolenia „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” budują następujące moduły tematyczne: Budowanie efektywności zespołu, Indywidualne style zachowań (DISC), Komunikacja interpersonalna, Model P. Lencioniego, Budowanie współpracy zespołowej. Zdalne szkolenie z budowania efektywności zespołu zamyka gra zespołowa opracowana specjalnie dla celów tego szkolenia. Nad doborem skutecznych metod szkolenia, ćwiczeń i przykładów wykorzystywanych w czasie warsztatu czuwają trenerzy, którzy z sukcesami prowadzą kursy stacjonarne i szkolenia online dla firm z różnych branż. Dzięki doświadczeniu naszych trenerów i dużej elastyczności programu możemy zaoferować każdemu Kursantowi optymalne doskonalenie umiejętności – szkolenie bierze pod uwagę zarówno specyfikę organizacji zamawiającej kurs, jak i indywidualne potrzeby Uczestników warsztatu. Szkolenia uzupełniamy darmową sesją e-konsultacji z trenerem prowadzącym kurs. Uczestnicy warsztatu mogą umówić się na spotkanie z ekspertem w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia.

Rozpoczęcie szkolenia. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych osób przybyłych na szkolenie, zdefiniowanie celów warsztatu, kontrakt. Dedykowana gra szkoleniowa – zasady współpracy.

1 dzień

Moduł I. Ja w zmianie – budowanie efektywności zespołu

 • Co jest stałą a co zmienną? – wprowadzenie do tematu zmiany.
 • Model GROW – otwartość na zmiany.
 • Sytuacje konfliktowe.
 • Wdrażanie i komunikowanie zmian.
 • Inspirowanie pracowników do zmiany.

Moduł II. Indywidualne style zachowań – zarządzanie potencjałem zespołu, strategia działania w komunikacji i współpracy

 • Test zachowań i omówienie jego rezultatów.
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia oraz uważność w kontekście „szufladkowania” (wykład, ćwiczenia indywidualne oraz w grupie/na forum, praca z przykładami Uczestników, dyskusja w grupie).
 • Postawy określonych kolorów a komunikacja w praktyce – kto jest zorientowany na działanie a kto na relacje? Kto ma tendencje do bycia introwertykiem a kto ekstrawertykiem?
 • System wartości określonych kolorów (ćwiczenia grupowe i indywidualne).

Moduł III. Komunikacja interpersonalna

 • Bariery w komunikacji.
 • Informacja zwrotna.
 • Dobór form komunikacji werbalnej i niewerbalnej (prezentacja przykładów z omówieniem, wykład, ćwiczenia indywidualne i dyskusja na forum grupy).
 • Gra w kolory.
 • Identyfikowanie typu osobowości. Definiowanie wybranej osoby z otoczenia Uczestnika zajęć np. szefa, podwładnego itp. (ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w grupach/na forum, analiza wybranego przykładu).
 1. dzień

Moduł IV. Model Patryka Lencioniego a budowanie efektywnego zespołu

 • Ćwiczenie z diagnozą.
 • Co tworzy zespół?
 • 5 dysfunkcji zespołu.
 • Budowanie efektywnego zespołu wg modelu P. Lencioniego.

Moduł V. Budowanie współpracy zespołowej

 • Współpraca versus rywalizacja.
 • Konflikt w zespole – jak mu zapobiegać?
 • Wartości wnoszone przeze mnie do zespołu – ćwiczenie indywidualne.
 • Skuteczna współpraca i współodpowiedzialność.
 • Efektywna komunikacja w zespole.

Moduł VI. Gra zespołowa wraz z omówieniem jej efektów.

Zakończenie kursu. Powtórzenie najistotniejszych treści budujących szkolenie z kształtowania efektywności zespołu dzięki modelowi DISC. Sesja pytań do eksperta.

Szkolenia i usługi uzupełniające

angażowanie i motywacja pracowników

Budowanie zaangażowania w zespołach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem z badaniem Insights Discovery– szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

angażowanie i motywacja pracowników

Skuteczne angażowanie i motywacja pracowników przez menedżerów – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

szkolenie insights discovery

Insights Discovery – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Zarządzanie oparte na wartościach szkolenie

Zarządzanie oparte na wartościach – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Szczególnie ważne jest poznanie zasad komunikacji w modelu DISC oraz dysfunkcji wg Patryka Lencioniego.”

„Bardzo ważne szkolenia dla każdego lidera, który zmaga się z trudnym zespołem.”

Przydatne treści szkolenia: „Ćwiczenia/sposób spostrzegania takich samych rzeczy inaczej, w zasadzie wszystkie, każde zagadnienie było ważne, określenie stylu i różnic pomiędzy nimi.”

„Zajęcia praktyczne (zadania) zamiast ciągłego monologu to ogromny plus, obaj trenerzy z poczuciem humoru, którzy świetnie nawiązują kontakt z uczestnikami warsztatów”

„Szkolenie było ciekawie prowadzone, w prosty sposób zostały przedstawione treści.”

Przydatne treści szkolenia: „Doświadczenie, chęć dzielenia się swoimi przemyśleniami i wiedzą. Umiejętność przekazania tej wiedzy.”

Przydatne treści szkolenia: „Stosowanie FUKO w komunikacji, które można stosować nie tylko w pracy; określenie powodów/różnic w odbiorze innych osób wysyłanych do nich komunikatów; metafory i analogia wynikająca z gier i ćwiczeń.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania relacji zawodowych w oparciu o typologię stylów działania firma Human Skills miała przyjemność realizować dla pracowników firm i instytucji tj.: Procter & Gamble, Mondi Corrugated Świecie, Gedeon Richter, Immofinanz Service, Polpharma, Polpharma Biologics,  iView Recruitment, Windhunter _serwis, MAHLE, ING Services, Kapsch Telematic Services, British American Tabacco, ICT, PZU Pomoc, ING Bank Śląski, Nexio, Roland International, Telemond Holding, Carrier Chłodnictwo, Roland International Polska Sp. z o.o., Esprit Poland Retail Sp. z o.o., Leaseplan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., Polski Fundusz Rozwoju S.A., I.M.C. Engineering Poland Sp. z o.o., Urząd m.st. Warszawy.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas