budowanie_efektywnosci_zespolu

Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia wprowadzające liderów i kierowników w zagadnienia modelu DISC pozwalają menedżerom wypracować osobistą strategię zarządzania zespołem nastawioną na maksymalizację jego efektywności i zaangażowania w realizację założonych celów. Model DISC to sprawdzone i skuteczne narzędzie, które umożliwia m.in. identyfikację różnych stylów myślenia, komunikowania i zachowania się reprezentowanych przez członków zespołu czy współpracowników z jego otoczenia. Kursy  wprowadzające kadrę kierowniczą w tajniki wiedzy stylach reagowania na podstawie czterostrefowego modelu ludzkich zachowań, znanego powszechnie pod nazwą DISC, mają na celu przede wszystkim zwiększenie efektywności komunikacyjnej szefa, ale również pomagają optymalizować działania liderów w takich obszarach, jak motywowanie pracowników, przeciwdziałanie konfliktom w zespole, definiowanie obszarów do rozwoju u pracowników. Oferowane przez nas zamknięte szkolenia dostosowujemy do aktualnych i istotnych problemów konkretnych zespołów i organizacji, dzięki czemu każde szkolenie poświęcone budowaniu efektywności zespołu ma charakter szytego na miarę kursu i oferuje wsparcie w obszarach najistotniejszych dla zgłaszających się do nas Klientów.

Szkolenia online, kursy stacjonarne oraz programy rozwojowe dla managerów tworzone na zamówienie realizujemy w Human Skills od wielu lat i możemy dzięki temu zaoferować naszym Kursantom najwyższy poziom dostosowania programu danego kursu do faktycznych potrzeb kadry kierowniczej w zgłaszającej się do nas organizacji, potrzeb danego zespołu i jego specyfiki. Naszym priorytetem podczas realizacji kursów dla kadry zarządzającej jest praktyczne doskonalenie umiejętności. Szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” koncentruje się w związku z tym na nauce poprzez działanie, a poznanie teoretycznych podstaw modelu DISC dostarcza Kursantom wiedzy niezbędnej do tego, by poprzez indywidualizację stylu zarządzania i dostosowaną do zespołu komunikację, osiągali pożądane efekty jako liderzy i wzmacniali skuteczność swojego zespołu. Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia skupiają się na konkretnych problemach, z jakimi zgłaszają się do nas różne firmy, a diagnoza potrzeb szkoleniowych stanowiąca każdorazowo wstęp do zamówionego kursu, pozwala ujawnić dodatkowo również inne dysfunkcje i potrzeby, które wymagają pilnej reakcji managera.

Szkolenie „Budowanie efektywności zespołu dzięki modelowi DISC” możecie Państwo zamówić, kontaktując się z naszymi konsultantami. Rozmowa pozwoli nam dobrać odpowiednie cele, których realizacji będzie służyło zaprojektowane przez naszych ekspertów szkolenie. Dostosujemy również do Państwa potrzeb i oczekiwań agendę szkolenia, jego termin oraz dalszy plan działania.