Wyzwania i trudności nowoczesnego lidera – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Kurs dla menadżerów „Wyzwania i trudności lidera” to wyspecjalizowane szkolenie skupiające się na rozwoju praktycznych umiejętności potrzebnych kierownikom zespołów i liderom do bezproblemowego zarządzania pracownikami i sprawnego radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami trudnymi. Szkolenie „Wyzwania i trudności lidera” przygotowuje menadżerów do liderowania w nieprzewidywalnym i naznaczonym kruchością świecie BANI i wyposaża ich w instrumenty konieczne do zachowania wysokiej efektywności w procesach zarządzania, organizacji pracy, komunikacji, motywowania itp. Otwarte szkolenia dla liderów z powyższego tematu to kursy wchodzące w skład szerszego cyklu szkoleń dedykowanych menadżerom, tj. Akademii Menadżera. Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl profesjonalnych szkoleń, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje liderów niezbędne do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Kurs „Wyzwania i trudności lidera” to praktyczne szkolenie – skupiamy się na wypracowywaniu dobrze działających metod działania i zarządzania w różnych sytuacjach określanych jako trudne – podczas prowadzenia rozmów o negatywnym wydźwięku, w kontakcie z agresją, biernością, podczas naznaczonej izolacją i licznymi barierami pracy zdalnej itp. Trenujemy na przykładach wywiedzionych z realnych doświadczeń i rozwiązujemy rzeczywiste problemy Kursantów. Ponieważ szkolenie „Wyzwania i trudności lidera” staramy się każdorazowo zoptymalizować i dostosować do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, podczas zajęć analizujemy przykłady związane z realiami pracy zgromadzonych na kursie liderów i rozwijamy te kompetencje i umiejętności, które mają dla nich najwyższą wartość praktyczną i mogą być wdrożone od ręki, by poprawić jakość i efektywność ich pracy. Szkolenia dla kierowników i liderów „Wyzwania i trudności lidera” to kursy, które gwarantują Uczestnikom wiele swobody i zapewniają komfortowe warunki do treningu – dostosowujemy formę i agendę kursu do preferencji danej grupy Kursantów, a samo szkolenie realizujemy nie tylko w formie klasycznego stacjonarnego warsztatu, ale również jako atrakcyjny i sprzyjający oszczędności czasu kurs online. „Wyzwania i trudności lidera” to szkolenie opracowane przez grono doświadczonych trenerów i ekspertów z dziedziny zarządzania, którzy gwarantują maksymalnie wysoki poziom merytoryczny oferowanego programu oraz skuteczność zastosowanych metod i technik nauczania.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich „Wyzwania i trudności lidera” możemy zaoferować Państwu w dwóch różnych formułach – jako odrębny kurs dla osób zainteresowanych tematem warsztatu lub element szerszego programu rozwojowego dla liderów, czyli wspomnianej Akademii Menadżera. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapisu na szkolenie menadżerskie „Wyzwania i trudności lidera”!

Wyzwania i trudności nowoczesnego lidera – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Kurs dla menadżerów „Wyzwania i trudności lidera” to wyspecjalizowane szkolenie skupiające się na rozwoju praktycznych umiejętności potrzebnych kierownikom zespołów i liderom do bezproblemowego zarządzania pracownikami i sprawnego radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami trudnymi. Szkolenie „Wyzwania i trudności lidera” przygotowuje menadżerów do liderowania w nieprzewidywalnym i naznaczonym kruchością świecie BANI i wyposaża ich w instrumenty konieczne do zachowania wysokiej efektywności w procesach zarządzania, organizacji pracy, komunikacji, motywowania itp. Otwarte szkolenia dla liderów z powyższego tematu to kursy wchodzące w skład szerszego cyklu szkoleń dedykowanych menadżerom, tj. Akademii Menadżera. Akademia Menadżera to starannie skomponowany cykl profesjonalnych szkoleń, który w kompleksowy sposób rozwija umiejętności i kompetencje liderów niezbędne do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesności i obejmuje m.in. takie tematy jak: delegowanie i monitorowanie zadań, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w zmianie czy feedback z elementami feedforward.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Kurs „Wyzwania i trudności lidera” to praktyczne szkolenie – skupiamy się na wypracowywaniu dobrze działających metod działania i zarządzania w różnych sytuacjach określanych jako trudne – podczas prowadzenia rozmów o negatywnym wydźwięku, w kontakcie z agresją, biernością, podczas naznaczonej izolacją i licznymi barierami pracy zdalnej itp. Trenujemy na przykładach wywiedzionych z realnych doświadczeń i rozwiązujemy rzeczywiste problemy Kursantów. Ponieważ szkolenie „Wyzwania i trudności lidera” staramy się każdorazowo zoptymalizować i dostosować do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, podczas zajęć analizujemy przykłady związane z realiami pracy zgromadzonych na kursie liderów i rozwijamy te kompetencje i umiejętności, które mają dla nich najwyższą wartość praktyczną i mogą być wdrożone od ręki, by poprawić jakość i efektywność ich pracy. Szkolenia dla kierowników i liderów „Wyzwania i trudności lidera” to kursy, które gwarantują Uczestnikom wiele swobody i zapewniają komfortowe warunki do treningu – dostosowujemy formę i agendę kursu do preferencji danej grupy Kursantów, a samo szkolenie realizujemy nie tylko w formie klasycznego stacjonarnego warsztatu, ale również jako atrakcyjny i sprzyjający oszczędności czasu kurs online. „Wyzwania i trudności lidera” to szkolenie opracowane przez grono doświadczonych trenerów i ekspertów z dziedziny zarządzania, którzy gwarantują maksymalnie wysoki poziom merytoryczny oferowanego programu oraz skuteczność zastosowanych metod i technik nauczania.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich „Wyzwania i trudności lidera” możemy zaoferować Państwu w dwóch różnych formułach – jako odrębny kurs dla osób zainteresowanych tematem warsztatu lub element szerszego programu rozwojowego dla liderów, czyli wspomnianej Akademii Menadżera. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapisu na szkolenie menadżerskie „Wyzwania i trudności lidera”!

Cele i Korzyści

Kurs dla managerów „Wyzwania i trudności lidera” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który sięga po najnowsze zdobycze nauki, prezentuje najświeższą wiedzę z obszaru zarządzania i uwzględnia realia, w jakich pracują dziś liderzy zespołów. Kurs ma przy tym maksymalnie praktyczny charakter – w czasie warsztatu zagadnienia teoretyczne są wstępem do tego, co najważniejsze dla skuteczności działań managera – treningu praktycznych umiejętności i kompetencji, dzięki którym kierownik sprawniej działa, skuteczniej rozwiązuje problemy i potrafi zawsze adekwatnie zareagować w trudnej sytuacji. Ponieważ każdy kurs „Wyzwania i trudności lidera” projektujemy, uwzględniając realne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów oraz specyfikę ich pracy, wszyscy Uczestnicy trenują w warunkach zbliżonych do realiów typowych dla ich aktywności zawodowej i uczą się rozwiązywać rzeczywiste problemy. Realizując szkolenie, stawiamy na nowoczesne, aktywizujące i atrakcyjne dla Uczestników metody nauczania oraz sprawdzone narzędzia diagnostyki i ewaluacji. Pozwala nam to osiągać dużą skuteczność i zagwarantować Uczestnikom wysoki poziom merytoryczny warsztatu. Szkolenie poprowadzą dla Państwa wysoko wykwalifikowani eksperci o ogromnym doświadczeniu trenerskim, którzy zapewnią Państwu wsparcie nie tylko w czasie szkolenia, ale również po jego zakończeniu. Warsztat „Wyzwania i trudności lidera” jest bowiem objęty specjalnym programem darmowej opieki poszkoleniowej – każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otwartym „Wyzwania i trudności lidera” może konsultować się online z ekspertem prowadzącym zajęcia jeszcze przez 30 dni od zakończenia kursu, a mentoring ten jest całkowicie bezpłatny. Warsztaty dla liderów dotyczące wyzwań i sytuacji trudnych organizujemy w dwóch najbardziej poszukiwanych wariantach: jako stacjonarne kursy oraz wygodne w organizacji szkolenia online. Nasza firma co rok z sukcesem przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w Polsce. Najwyższą jakość naszych usług potwierdzają również zdobyte przez nas wyróżnienia, a także opinie rzeszy zadowolonych Klientów. Organizowane przez nas szkolenia dla managerów, w tym również kurs poświęcony sytuacjom trudnym, mogą być dofinansowane ze środków KFS lub BUR.

Jakie zyski oferuje szkolenie dla menadżerów „Wyzwania i trudności lidera”?

Kurs „Wyzwania i trudności lidera” skupia się na doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz pogłębianiu wyspecjalizowanych kompetencji związanych z zarządzaniem we współczesnych realiach biznesowych świata BANI. Opracowane przez naszych ekspertów szkolenie wyróżnia maksymalnie wysoki stopień indywidualizacji programu, a to znacząco wpływa na efektywność i użyteczność treningu, który skupia się na konkretach i prawdziwych sytuacjach, a nie tylko teoretycznych rozważaniach. W programie warsztatu „Wyzwania i trudności lidera” uwzględniamy specyfikę organizacji, dla której pracują Kursanci i dostosowujemy przykłady oraz ćwiczenia do realiów, w jakich liderzy Uczestniczący w kursie zarządzają swoimi zespołami. Troszczymy się również o to, by trening był angażujący, interesujący i wartościowy, a wykorzystane metody pracy motywowały liderów do rozwoju.

Kurs „Wyzwania i trudności lidera” umożliwia Kursantom zdobycie rzetelnej wiedzy o:

 • świecie zmienności i nieprzewidywalności;
 • postawach: asertywności, manipulacji, agresji i uległości;
 • pracy z różnorodnym zespołem;
 • tym, jak przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami i jak prawidłowo reagować w nietypowych sytuacjach.

Otwarte szkolenie dla liderów „Wyzwania i trudności lidera” rozwija praktyczne umiejętności:

 • przygotowania się na różnorodne sytuacje trudne towarzyszące pracy lidera;
 • poznania postaw i strategii dążących do realizacji celu, uwzględniając współpracę zespołową;
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych z uwzględnieniem narzędzi komunikacji asertywnej;
 • współpracy w zespole różnorodnym;
 • prowadzenia efektywnych rozmów z oporującym/antagonistycznym pracownikiem i innymi typami trudnego rozmówcy.

Warsztat „Wyzwania i trudności lidera” pogłębia cenne dla lidera kompetencje związane z:

 • zarządzaniem zespołem różnorodnym;
 • wzmacnianiem postaw i zachowań asertywnych;
 • ochroną siebie przed manipulacją i atakiem;
 • sprawną komunikacją.

Otwarty kurs „Wyzwania i trudności lidera” daje możliwość pozyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie specjalistycznego kursu dla managerów w Human Skills. Prezentowany warsztat wchodzi w skład cyklu Akademia Menadżera i jako element tego nowatorskiego programu rozwoju kompetencji menadżerskich jest jednym z kluczowych elementów kształcenia elitarnych umiejętności i kompetencji charakteryzujących skutecznych liderów czasów BANI i VUCA. Nadrzędnym celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników kursu do rozwiązywania sytuacji trudnych, problematycznych, a także do wsparcia zespołu w rozwiązywaniu konfliktów z uwzględnieniem asertywnej postawy lidera.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto +23 % VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
26.08.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto +23 % VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
14.11.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto +23 % VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
01.07.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
29.10.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23 % VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA WYZWANIA I TRUDNOŚCI LIDERA – OTWARTY KURS ONLINE

Warsztat online „Wyzwania i trudności lidera” składa się z 4 głównych modułów tematycznych i obejmuje co najmniej 7 godzin zegarowych treningu z przerwami. Szkolenie odbywa się w formie spotkań w czasie rzeczywistym organizowanych w wirtualnych pokojach utworzonych na popularnych platformach internetowych, m.in. Clickmeeting i Zoom. Nie wymagamy od Kursantów instalowania żadnych płatnych programów ani aplikacji z nieznanych źródeł, a do realizacji kursu potrzebne będą jedynie: dostęp do internetu oraz dowolne urządzenie z funkcją video online, np. tablet bądź telefon. Dzięki zdalnej formie prezentowany kurs pozwala uniknąć logistycznych utrudnień i sprzyja oszczędności czasu. Program otwartego szkolenia dla kierowników „Wyzwania i trudności lidera” każdorazowo optymalizujemy, uwzględniając rzeczywiste potrzeby szkoleniowe Uczestników, specyfikę ich pracy i doświadczenia. W związku z tym udostępniony niżej plan warsztatu może zostać zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni weryfikacja potrzeb szkoleniowych przeprowadzona przez trenera prowadzącego kurs. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu online „Wyzwania i trudności lidera” otrzymają od nas nieodpłatnie komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, wszelkie potrzebne do realizacji kursu pomoce, a także zostaną objęci opieką poszkoleniową w formie konsultacji online. E-mentoring będzie dostępny dla Kursantów realizujących prezentowane szkolenie przez 30 dni od momentu zakończenia warsztatu. Warsztat online „Wyzwania i trudności lidera” realizowany jako element składowy Akademii Menadżera może zostać dopełniony w razie potrzeby dodatkowymi analizami, zagadnieniami i zadaniami.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program otwartego szkolenia online „Wyzwania i trudności lidera”

Program kursu zdalnego „Wyzwania i trudności lidera” realizowanego dla danej grupy szkoleniowej może zostać uzupełniony o dodatkowe ćwiczenia i treści, jeśli na taką konieczność wskaże przeprowadzona przed warsztatem diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów. Szkolenie online „Wyzwania i trudności lidera” ma charakter warsztatowy – w programie kursu w związku z tym dominującą rolę odgrywają zadania praktyczne oraz stymulujące do aktywności metody nauczania, a trening pozostaje wierny wytycznym cyklu Kolba oraz założeniom metody Activity Based Learning. Zajęcia odbywają się najczęściej w godzinach 9:00 -16:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania agendy szkolenia do preferencji danej grupy Kursantów.

Wprowadzenie do kursu: omówienie spraw organizacyjnych, diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć w kontekście sytuacji trudnych, identyfikacja celów kursu, kontrakt.

Moduł I. Wyzwania liderskie

 • Nowy świat i jego nowe zasady – o świecie BANI (a także o tym, dlaczego VUCA już nie jest wystarczające).
 • Jak sobie poradzić? – odpowiedź na świat BANI.
 • Bez czego nie poradzisz sobie w sytuacjach trudnych? Czyli o … Autorytecie!
 • Czy można przygotować się na kryzys?

Moduł II. Postawa asertywna

 • Gra z dylematem – walka czy współpraca?
 • Czym jest asertywność? Fakty i mity.
 • Jak ochronić siebie? Jak nie poddać się manipulacji i agresji?
 • Strategie i postawy budujące współpracę i dążące do realizacji celu.
 • Instrumenty komunikacji asertywnej: komunikat Ja, konstruktywna IZ.
 • Kiedy mówić „tak”, kiedy „nie”? – zgoda i odmowa.
 • Warunkowość sytuacyjna i stawianie granic.

Moduł III. Wyzwanie: różnorodność

 • Zarządzanie zespołem hybrydowym/zdalnym (komunikacja, poczucie wspólnoty, autentyczność, zaufanie).
 • Kim ONI są? – obszary różnorodności.
 • Charakterystyka różnych generacji – wartości, przekonania, motywacje.
 • Dlaczego tak trudno się nam porozumieć? – różnorodność komunikacyjna – o potrzebach komunikacyjnych.

Moduł IV. Sytuacje trudne

 • Bank sytuacji trudnych – praca z realnymi przypadkami i case study.
 • Krótkie komunikaty vs. długie rozmowy – analiza potrzeb.
 • Trening rozmów – praca z oporem, rozmowa o zmianie pracy, rozmowa oceniająca, rozmowa o problemie.
 • Jak sobie radzić z nieprzewidywalnymi zachowaniami: atak, wycofanie, płacz, gniew itp.?
 • Co zrobić, gdy wszystkie narzędzia zawiodły? Cykl rozmów dyscyplinujących.

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie kluczowych treści i wnioski końcowe, sesja pytań do eksperta, panel rekomendacji trenera w zakresie wdrożenia zdobytej wiedzy (dla zainteresowanych: rekomendacje dotyczące optymalizacji ścieżki rozwoju zawodowego i doboru kolejnych szkoleń), ewaluacja szkolenia i feedback.

Czas trwania kursu: 1 dzień.

PROGRAM SZKOLENIA WYZWANIA I TRUDNOŚCI LIDERA – OTWARTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs dla menedżerów „Wyzwania i trudności lidera” odbywa się na terenie naszej warszawskiej placówki – w centrum szkoleniowym Human Skills przy ulicy Widok (śródmieście stolicy). Prezentowany warsztat dla liderów trwa jeden dzień, a na trening poświęcamy przynajmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. W cenie kursu gwarantujemy Uczestnikom poczęstunek serwowany w formie bufetu w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy lunch. Obiad zostanie podany Kursantom w jednej z restauracji zlokalizowanych w sąsiedztwie naszego ośrodka szkoleniowego. Każdy z Kursantów zostanie przez nas ponadto wyposażony we wszelkie niezbędne do realizacji kursu pomoce, a także otrzyma od nas komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę zaprezentowaną w czasie szkolenia. Udział w stacjonarnym warsztacie „Wyzwania i trudności lidera” uprawnia dodatkowo Uczestników do korzystania ze specjalnego programu opieki poszkoleniowej ze strony ekspertów prowadzących szkolenie. E-mentoring ma formę konsultacji online, jest bezpłatny i dostępny dla Kursantów przez 30 dni od daty realizacji warsztatu „Wyzwania i trudności lidera”. Kurs w standardowej wersji programu budują 4 obszerne moduły tematyczne, a w ramach podsumowania warsztatu liderzy zespołów otrzymają od trenera rekomendacje dotyczące tego, jak stosować nową wiedzę w zespole, a także podpowiedzi dotyczące realizacji innych pilnych szkoleń oraz optymalizacji osobistego programu szkolenia. Kurs „Wyzwania i trudności lidera” realizowany jako element cyklu szkoleniowego Akademia Menadżera może zostać dodatkowo uzupełniony o alternatywne treści, analizy i zadania.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Wyzwania i trudności lidera”

Prezentowany kurs dla liderów ma charakter warsztatowy – w programie dominują zadania praktyczne, aktywizujące metody nauczania nastawione na naukę poprzez działanie i doświadczanie, a trening realizuje wytyczne cyklu Kolba oraz założenia metody Activity Based Learning. Widoczny poniżej program otwartego szkolenia „Wyzwania i trudności lidera” może zostać uzupełniony o dodatkowe zagadnienia i ćwiczenia, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Zajęcia odbywają się standardowo między 9:00 a 16:00. Agenda może jednak zostać dopasowana do preferencji grupy realizującej szkolenie.

Rozpoczęcie warsztatu: sprawy organizacyjne, weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów w zakresie zarządzania i komunikacji lidera z zespołem z uwzględnieniem sytuacji trudnych, omówienie celów szkolenia, kontrakt.

Moduł I. Wyzwania liderskie

 • Nowy świat, nowe zasady – o świecie BANI (i o tym, dlaczego VUCA nie jest już wystarczające).
 • Odpowiedź na świat BANI – jak sobie poradzić?
 • Bez czego nie poradzisz sobie w trudnych sytuacjach? Czyli o … Autorytecie!
 • Czy można przygotować się na kryzys?

Moduł II. Asertywna postawa lidera zespołu

 • Gra z dylematem – walka czy współpraca?
 • Czym jest asertywność? Fakty i mity.
 • Postawy i strategie dążące do realizacji celu i budujące współpracę.
 • Jak ochronić siebie i nie poddać się agresji oraz manipulacji?
 • Narzędzia asertywnej komunikacji: komunikat Ja, konstruktywna IZ.
 • Zgoda i odmowa – kiedy mówić „tak”, kiedy „nie”?
 • Stawianie granic i warunkowość sytuacyjna.

Moduł III. Wyzwanie: różnorodność

 • Zarządzanie zespołem zdalnym/hybrydowym (poczucie wspólnoty, autentyczność, komunikacja, zaufanie).
 • Kim ONI są? – obszary różnorodności.
 • Charakterystyka pokoleń – przekonania, wartości, motywacje.
 • Różnorodność komunikacyjna – dlaczego tak trudno się nam porozumieć? – o potrzebach komunikacyjnych.

Moduł IV. Trudne sytuacje

 • Bank trudnych sytuacji – trening oparty na realnych przypadkach i case study.
 • Krótkie komunikaty vs. długie rozmowy – analiza potrzeb.
 • Trening rozmów – praca z oporem, rozmowa oceniająca, rozmowa o zmianie pracy, rozmowa o problemie.
 • Jak radzić sobie z nieprzewidywalnymi zachowaniami: płacz, atak, wycofanie itp.?
 • Co zrobić, kiedy wszystkie inne narzędzia zawiodły? Cykl rozmów dyscyplinujących.

Zakończenie szkolenia: podsumowanie zaprezentowanej wiedzy i wnioski, sesja pytań do eksperta, rekomendacje dotyczące wdrożenia zdobytej wiedzy (dla chętnych: rekomendacje dotyczące dalszych kroków szkoleniowych i optymalizacji ścieżki rozwoju zawodowego), ewaluacja zrealizowanego projektu i feedback.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień.

Szkolenia uzupełniające

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC (Extended DISC)-Style działania, postrzegania i reagowania (czerwony, żółty, zielony, niebieski). Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

szkolenie z zakresu budowania marki osobistej personal brand

Szkolenia z personal brandingu – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

szkolenie zarządzanie zespołem

Szkolenia zarządzanie zespołem – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie „Wyzwania i trudności nowoczesnego lidera” firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Jump Ostróda Sp. z o.o., Abatec Sp. z o.o. 

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas