Odporność psychiczna w czasach pracy hybrydowej webinarium

Odporność psychiczna – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Kursy z efektywności osobistej rozwijają różnorodne kompetencje i zdolności, a jedną z najważniejszych jest odporność psychiczna, dzięki której jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał w pracy i życiu zawodowym. Od tego, jak zachowujemy się w obliczu stresu, presji, sytuacji trudnych i wyzwań, zależy w ogromnym stopniu nasz sukces i efektywność osobista. Szkolenia otwarte poświęcone budowaniu odporności psychicznej to nasze najnowsze programy rozwojowe stworzone z myślą o realnych potrzebach wszystkich nas, nieustannie narażonych na działanie w stresie, presji czasu i ludzi, nieznane związane ze zmianami i piętrzącymi się wymogami otoczenia. To od Ciebie zależy, czy w zderzeniu z często nieprzychylną rzeczywistością ucierpi Twoja efektywność osobista – szkolenie „Odporność psychiczna” wyposaży Cię w nowoczesne i sprawdzone narzędzia wzmacniania odporności psychicznej, dzięki którym łatwiej będziesz osiągać zamierzone cele, nabierzesz pewności siebie w relacjach z ludźmi i uwierzysz we własny potencjał.

Czy wiesz, że kiedy Twoja odporność psychiczna jest niewystarczająca, wraz z jej deficytem maleje Twoja osobista efektywność? Szkolenia poświęcone technikom wzmacniania odporności psychicznej pozwolą Ci lepiej zrozumieć, czym jest odporność mentalna i jak duży ma ona wpływ na Twoje zachowanie. Otwarty kurs efektywność osobista i odporność psychiczna to nowoczesne szkolenie, które wyposaży Cię ponadto w praktyczne narzędzia wzmacniania odporności psychicznej, abyś każdego dnia skuteczniej realizował przydzielone Ci zadania i wyznaczone sobie cele.

Organizowane w formie stacjonarnej oraz w trybie online kursy „Odporność psychiczna” to praktyczne warsztaty, podczas których opanujesz zdolności i umiejętności niezbędne do tego, by każdego dnia wzmacniała się Twoja efektywność osobista. Szkolenia poświęcone treningowi mentalnemu opracowaliśmy w taki sposób, aby nie tylko wzbogaciły Twoją wiedzę, ale również nauczyły Cię korzystać z nowych koncepcji w działaniu, w pracy, w relacjach osobistych. Staramy się także, aby nasze szkolenia z tej dziedziny miały maksymalnie zindywidualizowany charakter, dlatego w czasie warsztatów będziemy odwoływać się do Twoich doświadczeń i przekażemy Ci wiele wskazówek przydatnych w Twojej sytuacji. Pokażemy Ci, co konkretnie możesz zrobić, by wzrosła Twoja odporność mentalna, a wraz z nią efektywność osobista. Szkolenie otwarte „Odporność psychiczna” uzupełnimy też w razie potrzeby indywidualną konsultacją z trenerem. Zapraszamy!

Uwaga!

Cena prezentowanego szkolenia obejmuje badanie MTQ Plus wykonane przed szkoleniem, udział w całodniowym kursie, materiały szkoleniowe oraz indywidualną konsultację po szkoleniu (termin umawiamy z konsultantem).

Odporność psychiczna – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Odporność psychiczna w czasach pracy hybrydowej webinarium

Kursy z efektywności osobistej rozwijają różnorodne kompetencje i zdolności, a jedną z najważniejszych jest odporność psychiczna, dzięki której jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał w pracy i życiu zawodowym. Od tego, jak zachowujemy się w obliczu stresu, presji, sytuacji trudnych i wyzwań, zależy w ogromnym stopniu nasz sukces i efektywność osobista. Szkolenia otwarte poświęcone budowaniu odporności psychicznej to nasze najnowsze programy rozwojowe stworzone z myślą o realnych potrzebach wszystkich nas, nieustannie narażonych na działanie w stresie, presji czasu i ludzi, nieznane związane ze zmianami i piętrzącymi się wymogami otoczenia. To od Ciebie zależy, czy w zderzeniu z często nieprzychylną rzeczywistością ucierpi Twoja efektywność osobista – szkolenie „Odporność psychiczna” wyposaży Cię w nowoczesne i sprawdzone narzędzia wzmacniania odporności psychicznej, dzięki którym łatwiej będziesz osiągać zamierzone cele, nabierzesz pewności siebie w relacjach z ludźmi i uwierzysz we własny potencjał.

Czy wiesz, że kiedy Twoja odporność psychiczna jest niewystarczająca, wraz z jej deficytem maleje Twoja osobista efektywność? Szkolenia poświęcone technikom wzmacniania odporności psychicznej pozwolą Ci lepiej zrozumieć, czym jest odporność mentalna i jak duży ma ona wpływ na Twoje zachowanie. Otwarty kurs efektywność osobista i odporność psychiczna to nowoczesne szkolenie, które wyposaży Cię ponadto w praktyczne narzędzia wzmacniania odporności psychicznej, abyś każdego dnia skuteczniej realizował przydzielone Ci zadania i wyznaczone sobie cele.

Organizowane w formie stacjonarnej oraz w trybie online kursy „Odporność psychiczna” to praktyczne warsztaty, podczas których opanujesz zdolności i umiejętności niezbędne do tego, by każdego dnia wzmacniała się Twoja efektywność osobista. Szkolenia poświęcone treningowi mentalnemu opracowaliśmy w taki sposób, aby nie tylko wzbogaciły Twoją wiedzę, ale również nauczyły Cię korzystać z nowych koncepcji w działaniu, w pracy, w relacjach osobistych. Staramy się także, aby nasze szkolenia z tej dziedziny miały maksymalnie zindywidualizowany charakter, dlatego w czasie warsztatów będziemy odwoływać się do Twoich doświadczeń i przekażemy Ci wiele wskazówek przydatnych w Twojej sytuacji. Pokażemy Ci, co konkretnie możesz zrobić, by wzrosła Twoja odporność mentalna, a wraz z nią efektywność osobista. Szkolenie otwarte „Odporność psychiczna” uzupełnimy też w razie potrzeby indywidualną konsultacją z trenerem. Zapraszamy!

Uwaga!

Cena prezentowanego szkolenia obejmuje badanie MTQ Plus wykonane przed szkoleniem, udział w całodniowym kursie, materiały szkoleniowe oraz indywidualną konsultację po szkoleniu (termin umawiamy z konsultantem).

Cele i Korzyści

Nadrzędnym celem prezentowanego warsztatu jest nauka wykorzystania narzędzi, dzięki którym wzmocniona zostanie Twoja odporność psychiczna oraz efektywność osobista. Szkolenia z tej dziedziny koncentrują się na prezentacji najskuteczniejszych metod zarządzania stresem i emocjami, budowania samoświadomości oraz rozwijania pewności siebie i wiary we własne możliwości. Podczas warsztatu pokażemy Ci też, co robić w sytuacjach trudnych i wywołujących silne emocje, by nie ucierpiała na skutek nieodpowiednich reakcji Twoja zdolność oceny faktów, motywacja i efektywność osobista. Szkolenie otwarte „Odporność psychiczna” to warsztat zorientowany na pogłębianie uniwersalnych kompetencji, które są nieodzowne ludziom sukcesu w dzisiejszych realiach, bez względu na rodzaj piastowanego stanowiska czy doświadczenie. Stacjonarny i zdalny kurs „Odporność psychiczna” rekomendujemy w związku z tym wszystkim, dla których ważna jest umiejętność opanowania emocji, zdolność skutecznego działania pod presją i osobista efektywność. Szkolenia poświęcone budowaniu odporności psychicznej polecamy zarówno osobom prywatnym, jak i pracownikom firm z różnorodnych branż oraz instytucji publicznych. Otwarty kurs – efektywność osobista i odporność psychiczna to warsztat nastawiony na rozwój praktycznych umiejętności. Unikamy zbędnego teoretyzowania i skupiamy się na działaniu. Nasi doświadczeni trenerzy pokażą Ci, jak radzić sobie w realnych sytuacjach, w których zagrożona może być Twoja efektywność osobista – szkolenia przesycamy praktycznymi wskazówkami, przykładami zbliżonymi do doświadczeń Kursantów i bierzemy pod uwagę, konstruując program konkretnego kursu, ich faktyczne potrzeby szkoleniowe. Możesz też zdecydować, w jakich okolicznościach będzie wzmacniana Twoja odporność mentalna i efektywność osobista. Szkolenie „Odporność psychiczna” realizujemy zarówno w tradycyjnym, stacjonarnym trybie, jak i w formie wygodnego szkolenia online.

Jakie korzyści oferują szkolenia skoncentrowane na budowaniu odporności psychicznej?

„Musisz mieć czelność mówienia, co chcesz i dokąd zmierzasz”

Dzięki naszym kursom dowiesz się, co robić, aby umocniła się Twoja odporność na stres, silne emocje i presję oraz wzrosła Twoja efektywność osobista. Szkolenia, które przygotowaliśmy uzupełniamy dodatkowo badaniem MTQ Plus. Pozwoli Ci ono precyzyjnie ocenić swoją wytrzymałość psychiczną, poznać specyficzny dla Ciebie model zachowania oraz wyłoni czynniki, od których najsilniej zależna jest Twoja efektywność osobista. Szkolenie „Odporność psychiczna” trenuje konkretne techniki, dzięki którym wzmacniana będzie nie tylko Twoja siła i wytrzymałość mentalna w obliczu różnych sytuacji trudnych, ale też wzrośnie skuteczność Twojego działania, a więc osobista efektywność. Szkolenia otwarte poświęcone budowaniu odporności psychicznej to praktyczne warsztaty, zdobędziesz więc też wiele nowych umiejętności, które pozwolą Ci kontrolować emocje, skuteczniej zarządzać stresem, zaangażowaniem i motywacją. Prezentowany kurs efektywność osobista i odporność psychiczna to kompleksowe szkolenie z kluczowych kompetencji charakteryzujących ludzi sukcesu, skutecznych liderów i wydajnych pracowników.

Przed szkoleniem otrzymasz indywidualny raport rozwojowy MTQ Plus opisujący Twój aktualny poziom odporności psychicznej (skala 1-10) wraz ze wskazówkami wzmacniania odporności w poszczególnych obszarach. Celem tego raportu jest dostarczenie Ci informacji na temat odporności psychicznej – jak możesz myśleć i podchodzić do różnych sytuacji oraz dlaczego tak się dzieje[1]. Możesz też dodatkowo zamówić sesję informacji zwrotnej poprowadzoną przez certyfikowanego konsultanta MTQ. Cena będzie dedykowana dla Uczestnika szkolenia.

Cele:

 • pozyskanie wiedzy, czym jest odporność psychiczna;
 • pozyskanie dostępu do normatywnego badania wskazującego Twój aktualny stan odporności psychicznej;
 • pozyskanie indywidualnych wskazówek pozwalających zwiększyć poziom odporności psychicznej;
 • pozyskanie wiedzy na temat tego, jak wpływać na odporność psychiczną otoczenia, w tym również zespołu pracowników.

Głównym celem kursu i poprzedzającego go badania jest rzetelna ocena odporności psychicznej Kursantów ze wskazaniem czynników, od których zależna jest również efektywność osobista. Szkolenia uczą również, jak umacniać wytrzymałość mentalną ludzi we własnym otoczeniu, np. zarządzanych pracowników czy współpracowników i w ten sposób wpływać na ich skuteczność. Opublikowane na całym świecie badania wskazują, że odporność psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności działania, jak również odpowiada w dużym stopniu za nasze dobre samopoczucie.

Korzyści:

 • zbadasz swój indywidualny poziom odporności psychicznej z zastosowaniem normatywnego kwestionariusza MTQ Plus (zaktualizowane MTQ48), który będzie fundamentem Twojej pracy na szkoleniu;
 • określisz jakie wskaźniki Twojej odporności psychicznej, które możesz wzmocnić, aby zwiększona została Twoja efektywność osobista – szkolenie zwiększy więc Twoje możliwości osiągnięcia sukcesu osobistego oraz zawodowego;
 • pozyskasz narzędzia do autocoachingu;
 • dowiesz się, jak możesz wpływać na nastawienie i własne reakcje, by wzmacniać odporność psychiczną i zwiększać swoją skuteczność;
 • pozyskasz rzetelny raport MTQ, który został zaprojektowany do użytku w obszarze rekrutacji i selekcji; coachingu; doradztwa oraz rozwoju pracowników takich, jak: ocena okresowa, przygotowanie od objęcia nowego stanowiska, planowanie ścieżki rozwoju, oceny i rozwoju kandydata w procesach Assessment & Development Centre.
 • opracujesz IPD – indywidualny plan działania wzmacniania odporności psychicznej;
 • dowiesz się, jak wpływać na odporność psychiczną Twojego otoczenia, również zespołu;
 • przygotujesz się do rozwoju zawodowego, również do procesu coachingowego;
 • pozyskasz wsparcie licencjonowanego konsultanta MTQ prowadzącego szkolenie;
 • pogłębisz kompetencje związane z: komunikacją interpersonalną, efektywnością osobistą, zarządzaniem stresem i zarządzaniem emocjami.

[1] Wyniki raportu są oparte na porównaniu rezultatów z wynikami uzyskanymi na próbie osób w populacji ogólnej. Jest to badanie normatywne oparte na standaryzowanej skali i odnoszą się do norm w danej populacji. Dzięki temu, że nie jest to badanie ipsatywne oparte na subiektywnej ocenie własnej osoby; badanie MTQ niezwykle zyskuje jako poważne narządzie stosowane w biznesie. Jeżeli posiadasz swój raport starszy niż 6 miesięcy, rekomendujemy ponownie wykonanie badania.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
22.05.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
22.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
15.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje badanie, szkolenie oraz konsultację. Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
10.06.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
16.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
03.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23% VAT
Cena obejmuje badanie, szkolenie oraz konsultację. Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – KURS ONLINE

„Nie chodzi o to, by zapanować nad deszczem, ale aby nauczyć się w nim tańczyć”

Odporność psychiczna i efektywność osobista – szkolenia zdalne realizowane są na platformie Zoom lub platformie Clickmeeting. Jako Kursant nie musisz niczego instalować, a udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego. Dzięki temu możesz wygodnie i bez fatygowania się do placówki szkoleniowej skutecznie wpływać na to, jak wysoka jest Twoja efektywność osobista. Szkolenie „Odporność psychiczna” to warsztat praktyczny, który skoncentrowany jest na nauce najprzydatniejszych narzędzi, dzięki którym ma szansę wzrosnąć Twoja siła mentalna i osobista efektywność. Szkolenie wprowadzi się w tajniki wiedzy z zakresu psychologii i socjologii poprzez omówienie i przepracowanie kilku modułów tematycznych, które wzbogacone będą licznymi ćwiczeniami, abyś nauczył się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Prezentowany kurs efektywność osobista, a odporność psychiczna staramy się też każdorazowo dostosowywać do potrzeb szkoleniowych naszych Kursantów, więc możesz się spodziewać, że program warsztatu może zostać uzupełniony o dodatkowe treści lub alternatywne ćwiczenia. Zdalny kurs „Odporność psychiczna” został zaprojektowany jako trwający 7 godzin warsztat praktyczny. W zaplanowanym czasie będziesz trenować użycie narzędzi, od których zależy Twoja wytrzymałość psychiczna i efektywność osobista. Szkolenia online poświęcone budowaniu odporności mentalnej uzupełniamy też wnikliwym badaniem MTQ Plus, które zostanie wykonane przed szkoleniem. Dzięki temu dokładnie dowiesz się, w których obszarach powinieneś działać, by wzrosła Twoja efektywność osobista. Szkolenie zakończysz przygotowaniem IPD – indywidualnego planu działania wzmacniania odporności psychicznej.

Ramowy program szkolenia online „Odporność psychiczna”

Szkolenie: Odporność psychiczna – zbadaj, zrozum, wzmocnij mentalne bhp. Jak wzmacniać odporność psychiczną? Pozyskaj praktyczne wskazówki oraz narzędzia do wzmacniania na co dzień odporności psychicznej.

Odporność psychiczna i efektywność osobista – szkolenia online poprzedza wnikliwa diagnoza potrzeb Kursantów, która przyjmuje postać badania MTQ Plus. Badanie pozwala Uczestnikom kursu ocenić własną wytrzymałość mentalną oraz wyłonić czynniki, od których zależna jest ich efektywność osobista. Szkolenie zdalne „Odporność psychiczna” ma charakter praktycznych warsztatów – kurs realizujemy zgodnie z cyklem Kolba i modelem ABL. Taka formuła warsztatów ma fundamentalne znaczenie, ponieważ nie tylko dowiesz się, czym jest odporność psychiczna i co na nią wpływa, ale też w praktyce sprawdzisz, co sprawia, że poprawia się Twoja wytrzymałość na stres czy silne emocje, a wraz z nią rośnie Twoja osobista efektywność. Szkolenia poświęcone strategii budowania odporności mentalnej to jednodniowe sesje szkoleniowe. Prezentowany zdalny kurs efektywność osobista i odporność psychiczna trwa 7 godzin zegarowych z przerwami, m.in. z przerwą na obiad. Kursanci, którzy ukończyli warsztat online, którego tematem jest odporność psychiczna oraz efektywność osobista i szkolenia stacjonarne poświęcone temu zagadnieniu mogą dodatkowo zamówić indywidualne sesje konsultacyjne z instruktorem prowadzącym kurs. Każdy Uczestnik warsztatów otrzyma od nas również materiały szkoleniowe, które stanowią fachowe kompendium wiedzy na temat tego, czym jest odporność psychiczna, stres, kontrola emocji, efektywność osobista. Szkolenie kończy się opracowaniem przez Kursantów własnych strategii wzmacniania odporności psychicznej oraz wystawieniem certyfikatu ukończenia kursu.

Moduł I. Model odporności psychicznej – koncepcja 4C

 • Odporność psychiczna – czym jest?
 • Jak powstał model odporności psychicznej?
 • Czy jest to cecha osobowości, czy cecha, którą można rozwijać oraz wzmacniać?
 • Jaki poziom odporności psychicznej jest optymalny?
 • Czym jest rezyliencja?
 • O czym mówi niski wynik w odporności psychicznej?
 • Dlaczego wysoki wynik w odporności psychicznej może być wysokokosztowy?

Moduł II. Model 4C, czyli obszary odporności psychicznej – główne komponenty

 • Kontrola (Control).
 • Zaangażowanie (Commitment).
 • Wyzwanie (Challenge).
 • Pewność siebie (Confidence).

Moduł III. Kluczowe komponenty głównych wyznaczników modelu 4C i ich korelacje

 • Kontrola emocji jako koncepcja inteligentnych emocji.
 • Poczucie wpływu na własne życie.
 • Zorientowanie na ukończenie zadania.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Nauka przez własne doświadczenie.
 • Podejmowanie ryzyka.
 • Wiara we własne umiejętności.
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych.

Moduł IV. Narzędzia do wzmacniania odporności psychicznej

 • Techniki zarządzania kontrolą np. redefiniowania stref wpływu.
 • Techniki kontroli emocji np. rozumienia roli emocji i dobór ich stosowania w kontekście danej sytuacji itp.
 • Techniki zwiększania wpływu na własne życie, np. określenia zakresu zadań, określenia zasobów, przekierowanie energii, zrozumienia słabości innych itp.
 • Techniki zwiększania zaangażowania, np. zwiększanie optymizmu w działaniu, indywidualne motywatory itp.
 • Techniki zwiększania zorientowania na cel np.: pod kątem celów, asertywności w kontekście ilości zadań, ustawienie realistycznych celów, technika SWOT, technika Analizy Pola Sił, orientacji na poziom zmęczenia.
 • Techniki zwiększania zorientowania na ukończenie zadania, np. pod kątem analizy potencjału otoczenia oraz czerpania z zasobów innych; stosowanie techniki 5×dlaczego; analizy SWOT, wstępu do zasad zarządzania projektami, rozważenie technik „otwartych drzwi” itp.
 • Techniki zwiększania wyzwania np. koncentracji na rozwiązaniach, a nie problemach; zarządzania zamianą; rozumienia krzywej Fischera; rozumienia obaw otoczenia; koncentracji na celach i uważności na ich ilość itp.
 • Techniki podejmowania ryzyka np. ocena ryzyka; ocena korzyści; techniki planowania i zarządzania zadaniami w czasie, uważności w komunikacji.
 • Techniki nauki przez własne doświadczenia np. diagram Gantta, spotkania, poszerzanie perspektywy, czas na refleksję, techniki wywierania wpływu na otoczenie.
 • Techniki wzmacniania pewności siebie np. mapy sukcesu, techniki wzmacniania wiary w siebie; wzmacniania asertywności itp.
 • Techniki wzmacniania wiary we własne umiejętności np. ocena zasobów; feedforward; monitoring itp.

Moduł V. Strategiczny plan wzmacniania własnej odporności – praktyczny trening

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie. Przygotowanie IPD.

Szkolenie z zakresu odporności psychicznej jest idealnym początkiem świadomego rozwoju pożądanych aktualnie kompetencji. Uczestnikom kursu rekomendujemy uzupełnienie kursu o inne programy rozwojowe, jak np. udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu zarządzania stresem, emocjami, czasem, asertywnością, udzielaniem informacji zwrotnej. Wskazówki do dalszych działań Uczestnik szkolenia otrzyma bezpośrednio od trenera.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – KURS STACJONARNY

„Nie chodzi o to, by zapanować nad deszczem, ale aby nauczyć się w nim tańczyć”

Odporność psychiczna i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne realizujemy w naszej warszawskiej siedzibie, w centrum miasta. W naszej placówce zapewniamy naszym gościom idealne otoczenie do nauki, dzięki czemu możesz w przyjaznej atmosferze rozwijać swoje kompetencje pod okiem naszych trenerów i skutecznie wpływać na to, jak wysoka jest Twoja efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne „Odporność psychiczna” to intensywny kurs praktyczny skoncentrowany na nauce najefektywniejszych narzędzi, dzięki którym może wzmocnić się Twoja siła mentalna oraz osobista efektywność. Szkolenie wprowadzi się w arkana wiedzy z obszaru socjologii i psychologii poprzez analizę i omówienie 5 segmentów tematycznych, które będą wzbogacone o różnorodne ćwiczenia, abyś biegle nauczył się wykorzystywać przyswojone wiadomości w praktycznym działaniu. Prezentowany kurs efektywność osobista i odporność psychiczna dopasowujemy pod względem programu i metod nauczania do potrzeb szkoleniowych jego Uczestników – w czasie zajęć mogą pojawić się alternatywne treści lub ćwiczenia. Stacjonarny kurs „Odporność psychiczna” został zaplanowany jako trwający 7 godzin zegarowych warsztat praktyczny. W czasie sesji będziesz trenować użycie narzędzi, od których w głównej mierze zależy wytrzymałość psychiczna i efektywność osobista. Szkolenia stacjonarne poświęcone rozwijaniu odporności mentalnej dopełniamy wnikliwym badaniem MTQ Plus realizowanym przed rozpoczęciem kursu. Dzięki temu dowiesz się dokładnie, w jakich obszarach działać, by wzrosła Twoja odporność i efektywność osobista. Szkolenie zakończysz opracowaniem indywidualnego planu działania wzmacniania odporności psychicznej (IPD). W cenie kursu masz zapewniony również poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz obiad w pobliskiej restauracji.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Odporność psychiczna”

Szkolenie: Odporność psychiczna – zbadaj, zrozum, wzmocnij mentalne bhp. Jak wzmacniać odporność psychiczną? Pozyskaj praktyczne wskazówki oraz narzędzia do wzmacniania na co dzień odporności psychicznej.

Odporność psychiczna i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne poprzedzamy rozpoznaniem potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć oraz badaniem MTQ plus. Pomiar umożliwia Kursantom ocenę własnej wytrzymałości mentalnej oraz wyłonienie czynników, od których jest zależna ich efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne „Odporność psychiczna” ma stricte praktyczny charakter – kurs prowadzimy zgodnie z modelem ABL i założeniami cyklu Kolba. Wypracowana przez nas formuła ma fundamentalne znaczenie, ponieważ dzięki niej nie tylko zyskasz świadomość, czym jest odporność psychiczna i co na nią wpływa, ale też w praktyce sprawdzisz, co decyduje o tym, że wzrasta Twoja wytrzymałość na stres i emocje, a wraz z nią rośnie Twoja osobista efektywność. Szkolenia poświęcone treningowi odporności mentalnej to zaplanowane na 1. dzień sesje szkoleniowe. Prezentowany kurs efektywność osobista i odporność psychiczna w wariancie stacjonarnych warsztatów trwa 7 godzin z przerwami, m.in. z dłuższą przerwą na obiad. Osoby, które ukończyły stacjonarny kurs, którego tematem jest odporność psychiczna oraz efektywność osobista i szkolenia online poświęcone temu zagadnieniu mogą zamówić dodatkowo indywidualne konsultacje z trenerem prowadzącym warsztaty. Każdy z Kursantów otrzyma od nas także komplet materiałów szkoleniowych, które stanowią kompendium fachowej wiedzy na temat tego, czym jest odporność psychiczna, kontrola emocji, stres, efektywność osobista. Szkolenie kończy się przygotowaniem przez Uczestników zajęć osobistych strategii wzmacniania odporności psychicznej. Wystawiamy także Kursantom certyfikaty ukończenia profesjonalnego kursu w Human Skills.

Szkolenie poświęcone budowaniu odporności psychicznej jest doskonałym początkiem rozwoju pożądanych aktualnie kompetencji. Uczestnikom kursu rekomendujemy uzupełnienie warsztatów o inne programy rozwojowe, jak np. udział w specjalistycznym szkoleniu z zarządzania stresem, emocjami, czasem, asertywnością, udzielaniem informacji zwrotnej. Sugestie dalszych działań Uczestnik szkolenia otrzyma bezpośrednio od trenera.

Moduł I. Model odporności psychicznej – koncepcja 4C

 • Czym jest odporność psychiczna?
 • Model odporności psychicznej – jak powstał?
 • Czy odporność psychiczna to cecha osobowości, czy cecha, którą można wzmacniać i rozwijać?
 • Optymalny poziom odporności psychicznej, czyli jaki?
 • Rezyliencja – czym jest?
 • O czym informuje niski wynik w pomiarze odporności psychicznej?
 • Dlaczego wysoki wynik w pomiarze odporności psychicznej może być wysokokosztowy?

Moduł II. Model 4C, czyli obszary odporności psychicznej – główne komponenty

 • Control – Kontrola.
 • Commitment – Zaangażowanie.
 • Challenge – Wyzwanie.
 • Confidence – Pewność siebie.

Moduł III. Kluczowe komponenty głównych wyznaczników modelu 4C oraz ich korelacje

 • Kontrola emocji – koncepcja inteligentnych emocji.
 • Poczucie wpływu na własne życie.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Zorientowanie na ukończenie zadania.
 • Nauka przez osobiste doświadczenie.
 • Wiara we własne umiejętności.
 • Podejmowanie ryzyka.
 • Pewność siebie w relacjach międzyludzkich.

Moduł IV. Narzędzia wzmacniania odporności psychicznej

 • Techniki zarządzania kontrolą np. redefiniowania stref wpływu.
 • Techniki kontrolowania emocji (rozumienie roli emocji oraz ich dobór w kontekście sytuacji itp.).
 • Techniki zwiększania zaangażowania, np. zorientowanie na sens, zwiększanie optymizmu w działaniu itp.
 • Techniki zwiększania wpływu na własne życie, np. określenie zasobów, przekierowanie energii, określenie zakresu zadań, zrozumienia słabości innych i możliwości udzielenia im wsparcia itp.
 • Techniki zwiększania zorientowania na ukończenie zadania, np. pod kątem analizy potencjału otoczenia i czerpania z zasobów otoczenia; technika analizy SWOT; technika 5×dlaczego, techniki „otwartych drzwi”, wstęp do zasad zarządzania projektami itp.
 • Techniki zwiększania zorientowania na cel np.: pod kątem celów, ustawienie realistycznych celów, asertywności w kontekście ilości zadań, technika Analizy Pola Sił, technika SWOT, orientacji na poziom zmęczenia.
 • Techniki zwiększania wyzwania np. koncentracji na rozwiązaniach zamiast na problemach; rozumienia krzywej Fischera; koncentracji na celach; rozumienia obaw otoczenia itp.
 • Techniki nauki przez osobiste doświadczenia np. poszerzanie perspektywy, diagram Gantta, czas na refleksję, techniki wywierania wpływu na otoczenie.
 • Techniki podejmowania ryzyka np. ocena ryzyka; oceny korzyści; technik planowania i zarządzania zadaniami w czasie, uważności na komunikację.
 • Techniki wzmacniania wiary we własne umiejętności np. ocena zasobów; feedforward; monitoring itp.
 • Techniki wzmacniania pewności siebie np. techniki wzmacniania wiary w siebie i poczucia bycia dla siebie wsparciem; wzmacniania asertywności; mapy sukcesu itp.

Moduł V. Strategiczny plan wzmacniania własnej odporności – trening praktyczny

Zakończenie kursu. Podsumowanie. Opracowanie indywidualnych planów działania.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie stresem

Zarządzenie stresem w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Zarządzanie emocjami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

odporność

Odporność psychiczna menedżerów – szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Poziom szkolenia w pełni nas satysfakcjonuje, warsztaty zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę naszej firmy. W trakcie zrealizowanych zajęć nasi pracownicy zdobyli wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej, wywierania wpływu na poziomie emocjonalnym oraz efektywnej komunikacji dostosowanej do otoczenia. Trener, Pani Iwona Firmanty została wysoko oceniona przez uczestników zarówno pod kątem merytorycznym jak i w odniesieniu do sposobu prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością polecamy firmę Human Skills jako partnera w realizacji projektów rozwojowych”.

„Doskonale ciekawe, motywujące, poprowadzone merytorycznie z dawką pozytywnej energii!; Bardzo ciekawe. Mam milion myśli. Chyba dobrze, prawda?; Jak zawsze, jest to czas dobrze zainwestowany.; Chyba nic więcej nie dałoby się upchnąć w tym krótkim czasie. Optymalnie.; Informacje na temat narzędzia MTQ.; Zależność odporności psychicznej od zajmowanych stanowisk i wykonywanej pracy; Świetne, bardzo merytoryczne, najlepsza prelegentka z Human Skills :); Bardzo korzystnie- dużo wiedzy praktycznej; Praktyczne porady dot. literatury, narzędzi; Bardzo ciekawe, pełne wartościowych informacji. Prośba o takie cykliczne webinaria raz na jakiś czas; Każde spotkanie z p. Iwoną jest bardzo przydatne :)”

Przydatne treści szkolenia: „Wszystkie części były przydatne i ciekawe. Uporządkowanie wiedzy dotyczącej pracy ze stresem.”

Przydatne treści szkolenia: „Szkolenie poleciłabym znajomemu dla zdrowia, wszystko było ciekawe i bardzo przydatne.”

Przydatne treści szkolenia: „Różne techniki radzenia sobie ze stresem, świadomość tych technik, duża wiedza i przykłady praktyczne; teoria przeplatania z ćwiczeniami; Teorie poparte przykładami, stworzona bardzo przyjazna i komfortowa atmosfera.”

„Uważam, że wszystkie treści szkolenia mogą być dla mnie przydatne. Chciałabym spróbować i wdrożyć w życie te, które będą dla mnie najbardziej skuteczne i efektywne :)”

„Trenerka super, bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, super atmosfera.”

Przydatne treści szkolenia: „Narzędzia do radzenia sobie ze stresem; metoda relaksacji i zwrócenie uwagi na zatrzymanie się; przypomnienie, że zdrowie psychiczne też jest ważne.”

Oceny dla tego szkolenia:
0,0
Rated 0,0 out of 5
0,0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Na otwartym webinarium z tego tematu mieliśmy przyjemność gościć Uczestników z takich firm jak:

Polpharma; Grupalotos; Strabag; „PKP INTERCITY” SPÓŁKA AKCYJNA; Luxmedl Samsung; Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.; Microsoft; PZ Cormay S.A.; E.ON Polska; EKOENERGETYKA POLSKA SA; Somfy; Kaczmarski Group; General Electric; SVB; Foss Polska Sp. z o.o.; Polskapress; Networks; Sumi Agro; Vigo ; Iron Mountain; Trefl; Kaczmarski group; Eners; Yes; Accenture; Proactive International; Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.; Zignago Vetro; Artifex Mundi; Hartmann; Cyclad; Grupa ArteMis; Cgen -Centrum Genetyczne – Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Bergerat Monnoyeur Sp.z .o.o.; Me ; Mondi Group; Enrs; Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu; Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa; QVC; GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; Ośrodki Szkolenia i Wychowania – OHP, PSA Finance Polska Sp. z o.o.; Zakłady Farmaceutyczne Polpharma; TVP Wilno; „PEOPLE” Sp. z o.o.; Grohe Polska Sp. z o.o.; FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH; Melitta Poland Sp. z o.o.; Groupe SEB Polska Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas