Odporność psychiczna - szkolenia, sesje, badanie MTQ

ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA – SZKOLENIE OTWARTE: STACJONARNE ORAZ ONLINE

Odporność psychiczna to cecha osobowości, to nasz wewnętrzny silnik, który do pewnego stopnia, określa jak zachowujemy się w obliczu stresu, presji, możliwości i wyzwań. Może ona być kluczowym czynnikiem wpływającym na to, że jak jesteśmy w stanie wykonywać czynności wykorzystując pełnię swojego potencjału.

Cena obejmuje badanie MTQ Plus wykonane przed szkoleniem, udział w całodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz indywidualną konsultację po szkoleniu (termin umawiamy z konsultantem).

Cele i Korzyści

„Musisz mieć czelność mówienia co chcesz i dokąd zmierzasz”

 • Przed szkoleniem otrzymasz do wykonania indywidualny raport rozwojowy MTQ Plus opisujący Twój aktualny poziom odporności psychicznej (skala 1-10) wraz ze wskazówkami wzmacniania odporności w poszczególnych obszarach. Celem tego raportu jest dostarczenie Ci informacji na temat odporności psychicznej – jak możesz myśleć i podchodzić do różnych sytuacji oraz dlaczego tak się dzieje.
 • Ważne – wyniki raportu są oparte na porównaniu wyników z wynikami uzyskanymi na próbie osób w populacji ogólnej. Jest to badanie normatywne oparte na standaryzowanej skali i odnoszą się do norm w danej populacji. Dzięki temu, że nie jest to badanie ipsatywne oparte na subiektywnej ocenie własnej osoby, badanie MTQ niezwykle zyskuje jako poważne narządzie stosowane w biznesie.
 • Raport identyfikuje pewne implikacje dla zachowań lub efektywności w życiu zawodowym i prywatnym, a także sugeruje możliwe działania rozwojowe lub coachingowe.
 • Jeżeli posiadasz swój raport starszy niż 6 miesięcy, rekomendujemy ponownie wykonanie badania.

Cena obejmuje badanie MTQ Plus wykonane przed szkoleniem, udział w całodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz indywidualną konsultację po szkoleniu (termin umawiamy z konsultantem).

Cele:

 • Pozyskanie wiedzy czym jest odporność psychiczna.
 • Pozyskanie dostępu do normatywnego badania wskazującego Twój aktualny stan odporności psychicznej.
 • Pozyskasz bezcenne indywidulane wskazówki jak zwiększyć swój poziom odporności psychicznej.
 • Pozyskasz wiedzę jak wpływać na odporność psychiczną Twojego otoczenia, w tym zespołu.

Korzyści:

Cena obejmuje badanie MTQ Plus wykonane przed szkoleniem, udział w całodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz indywidualną konsultację po szkoleniu (termin umawiamy z konsultantem).

 • Zbadasz swój indywidualny poziom odporności psychicznej z zastosowaniem normatywnego kwestionariusza MTQ Plus (zaktualizowane MTQ48), który będzie fundamentem Twojej pracy na szkoleniu.
 • Określisz jakie wskaźniki Twojej odporności psychicznej możesz wzmocnić aby zwiększyć swoje możliwości osiągnięcia sukcesu osobistego oraz zawodowego.
 • Pozyskasz narzędzia do autocoachingu.
 • Zdobędziesz świadomość, jak możesz wpływać na nastawienie i własne reakcje, by wzmacniać odporność psychiczną i zwiększać swoją skuteczność.
 • Raport MTQ jest zaprojektowany do użytku obszarze rekrutacji i selekcji; coachingu; doradztwa oraz rozwoju pracowników takich jak ocena okresowa, przygotowanie od objęcia nowego stanowiska, planowanie ścieżki rozwoju, oceny i rozwoju kandydata w procesach Assessment & Development Centre.
 • Zaplanujesz IDP – indywidualny plan działania wzmacniania odporności psychicznej.
 • Dzięki pozyskanej wiedzy na temat odporności psychicznej, będziesz mógł wpływać na odporność psychiczną Twojego otoczenia, również zespołu.
 • Przygotujesz się do rozwoju zawodowego, również do procesu coachingowego.
 • Możesz zamówić sesję informacji zwrotnej poprowadzona przez certyfikowanego konsultanta MTQ. Cena będzie dedykowana dla Uczestnika szkolenia.
 • Szkolenie poprowadzone jest przez licencjonowanego konsultanta MTQ.

Ocena MTQPlus to wyjątkowa, 74-punktowa, wysokiej jakości miara psychometryczna, która mierzy wytrzymałość psychiczną. Opisuje sposób myślenia każdej osoby we wszystkim, co robi. Jest ściśle powiązana z takimi cechami, jak: charakter, aktywność, wytrwałość itp.

Opublikowane na całym świecie badania wskazują, że Odporność Psychiczna wpływa na około 25% różnicy w wydajności działania jak również odpowiada na nasze dobre samopoczucie.

Wzmocnisz kompetencje:

 • Kompetencje interpersonalne.
 • Efektywność osobista.
 • Zarządzanie stresem.
 • Zarządzanie emocjami.

Proces odporności psychicznej (Mental Toughness Framework) jest skorelowany z procesem rozwojowym opartym na modelu GROW.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

25.02.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1498 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23% VAT
13.05.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23% VAT
17.08.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23% VAT
17.11.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23% VAT
Promocja! Tylko od 10.01. do 23.01. dajemy Ci50 zł netto na szkolenia otwarte! ODBIERZ SWÓJ RABAT!

Szkolenia stacjonarne:

14.03.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23% VAT
06.06.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23% VAT
02.09.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23% VAT
08.12.2022
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1598 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1698 zł netto + 23% VAT

Promocja! Tylko od 10.01. do 23.01. dajemy Ci50 zł netto na szkolenia otwarte! ODBIERZ SWÓJ RABAT!

Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

„Nie chodzi o to by zapanować nad deszczem ale aby nauczyć się w nim tańczyć”

Odporność psychiczna – zbadaj, zrozum, wzmocnij mentalne bhp. Jak wzmacniać odporność psychiczną. Pozyskaj praktyczne wskazówki oraz narzędzia do wzmacniania na co dzień odporności psychicznej.

Długotrwały stres obniża odporność psychiczną.

Poziom odporności psychicznej wskazuje jak:

 1. Jak radzisz sobie pod wpływem presji.
 2. Jak oceniasz swoje umiejętności.
 3. Jak podchodzisz do trudnych zadań.
 4. Czy wierzysz, że potrafisz poradzić sobie z trudnościami.
 5. Jak angażujesz się w zadania.
 6. Czy jesteś osobą wytrwałą i stanowczą.
 7. Czy doprowadzasz zadania do końca.
 8. Jak radzisz sobie z niespodziewanymi problemami.
 9. Jak przeżywasz stres.
 10. Czy zrażasz się przeciwnościami losu czy też traktujesz je jako możliwość własnego rozwoju bez zagrożenia własnego bezpieczeństwa.
 11. Czy masz wiarę w poczucie wpływu na własne życie.
 12. Czy masz poczucie odpowiedzialności za swój los.
 13. Czy masz poczucie wpływu na otoczenie.
 14. Czy kontrolujesz swoje emocje.
 15. Czy pod wpływem presji zachowujesz spokój i opanowanie.
 16. Czy potrafisz przyjąć pochwałę za wykonanie zadania.
 17. Czy umiesz przyznać się do porażki i błędu, gdy coś Ci się nie uda.
 18. Czy umiesz wyciągać wnioski i uczysz się na własnym doświadczeniu.

„Musisz mieć czelność mówienia co chcesz i dokąd zmierzasz”

 • Przed szkoleniem otrzymasz do wykonania indywidualny raport rozwojowy MTQ Plus opisujący Twój aktualny poziom odporności psychicznej (skala 1-10) wraz ze wskazówkami wzmacniania odporności w poszczególnych obszarach. Celem tego raportu jest dostarczenie Ci informacji na temat odporności psychicznej – jak możesz myśleć i podchodzić do różnych sytuacji oraz dlaczego tak się dzieje.
 • Ważne – wyniki raportu są oparte na porównaniu wyników z wynikami uzyskanymi na próbie osób w populacji ogólnej. Jest to badanie normatywne oparte na standaryzowanej skali i odnoszą się do norm w danej populacji. Dzięki temu, że nie jest to badanie ipsatywne oparte na subiektywnej ocenie własnej osoby, badanie MTQ niezwykle zyskuje jako poważne narządzie stosowane w biznesie.
 • Raport identyfikuje pewne implikacje dla zachowań lub efektywności w życiu zawodowym i prywatnym, a także sugeruje możliwe działania rozwojowe lub coachingowe.
 • Jeżeli posiadasz swój raport starszy niż 6 miesięcy, rekomendujemy ponownie wykonanie badania.

„Sukces to również robienie rzeczy, których nie lubimy”

Program szkolenia: Odporność psychiczna – zbadaj, zrozum, wzmocnij mentalne bhp. Jak wzmacniać odporność psychiczną. Pozyskaj praktyczne wskazówki oraz narzędzia do wzmacniania na co dzień odporności psychicznej.

Cena obejmuje badanie MTQ Plus wykonane przed szkoleniem, udział w całodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz indywidualną konsultację po szkoleniu (termin umawiamy z konsultantem).

Model odporności psychicznej – koncepcja 4 C:

 • Czym jest odporność psychiczna?
 • Jak powstał model odporności psychicznej?
 • Czy jest to cecha osobowości czy cecha, którą można rozwijać oraz wzmacniać?
 • Jaki poziom odporności psychicznej jest najbardziej optymalny?
 • Czym jest rezyliencja?
 • O czym mówi niski wynik w odporności psychicznej?
 • Dlaczego wysoki wynik w odporności psychicznej może być wysokokosztowy?

Model 4C, czyli obszary odporności psychicznej – główne komponenty:

 • Kontrola (Control).
 • Zaangażowanie (Commitment).
 • Wyzwanie (Challenge).
 • Pewność siebie (Confidence).

Kluczowe komponenty głównych wyznaczników modelu 4C i ich korelacje:

 • Kontrola emocji jako koncepcja inteligentnych emocji.
 • Poczucie wpływu na własne życie.
 • Zorientowanie na ukończenie zadania.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Nauka przez własne doświadczenie.
 • Podejmowanie ryzyka.
 • Wiara we własne umiejętności.
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych.

Narzędzia do wzmacniania odporności psychicznej:

 • Techniki zarządzania kontrolą np. redefiniowania na stref wpływu.
 • Techniki kontroli emocji np. rozumienia roli emocji i technik ich stosowania w kontekście danej sytuacji itp.
 • Techniki zwiększania wpływu na własne życie np. określenia zakresu zadań, określenie zasobów, przekierowanie energii, zrozumienia słabości innych w tym kontekście i możliwości wsparcia itp.
 • Techniki zwiększania zaangażowania np. zwiększanie optymizmu w działaniu, zorientowaniu na sens i indywidualny motywatory itp.
 • Techniki zwiększania zorientowania na cel np. pod katem orientacji pracy pod katem celów, asertywności w kontekście ilości zadań, ustawienie realistycznych celów, technika SWOT, technika Analizy Pola Sił, orientacji na poziom zmęczenia.
 • Techniki zwiększania zorientowania na ukończenie zadania. np. pod kątem analizy potencjały otoczenia i czerpania z ich zasobów z uważnością na ich słabości; stosowanie techniki 5xdlaczego; analizy SWOT, wstępu do zasad zarządzania projektami, rozważenie technik „otwartych drzwi” kiedy sprzyjają a kiedy nie itp.
 • Techniki zwiększania wyzwania np. koncentracji na rozwiązaniach a nie problemach; zarządzania zamianą; rozumienia krzywej Fischera; rozmienia obaw otoczenia; koncentracji na celach i uważności na ich ilość itp.
 • Techniki podejmowania ryzyka np. ocena ryzyka; oceny korzyści; technik planowania i zarządzania zadaniami w czasie, uważności na komunikację.
 • Techniki nauki przez własne doświadczenia np. diagram Gantta, spotkania, poszerzanie perspektywy, czas na refleksję, techniki wywierania wpływu na otoczenie.
 • Techniki wzmacniania pewności siebie np. techniki wzmacniania wiary w siebiel poczucia bycia dla siebie wsparciem; wzmacniania asertywności; mapy sukcesu itp.
 • Techniki wzmacniania wiary we własne umiejętności np. ocena zasobów; feedforward; monitoring itp.

Strategiczny plan wzmacniania własnej odporności – praktyczny trening.

Szkolenie z zakresu odporności psychicznej jest idealnym początkiem świadomego rozwoju pożądanych kompetencji jak np. udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu zarządzania stresem, emocjami, czasem, asertywnością, udzielaniem informacji zwrotnej ipt. Wskazówki do dalszych działań uczestnik szkolenia otrzyma bezpośrednio od trenera.

„Nie chodzi o to by zapanować nad deszczem ale aby nauczyć się w nim tańczyć”

Odporność psychiczna – zbadaj, zrozum, wzmocnij mentalne bhp. Jak wzmacniać odporność psychiczną. Pozyskaj praktyczne wskazówki oraz narzędzia do wzmacniania na co dzień odporności psychicznej.

Długotrwały stres obniża odporność psychiczną. 

Poziom odporności psychicznej wskazuje jak:

 1. Jak radzisz sobie pod wpływem presji.
 2. Jak oceniasz swoje umiejętności.
 3. Jak podchodzisz do trudnych zadań.
 4. Czy wierzysz, że potrafisz poradzić sobie z trudnościami.
 5. Jak angażujesz się w zadania.
 6. Czy jesteś osobą wytrwałą i stanowczą.
 7. Czy doprowadzasz zadania do końca.
 8. Jak radzisz sobie z niespodziewanymi problemami.
 9. Jak przeżywasz stres.
 10. Czy zrażasz się przeciwnościami losu czy też traktujesz je jako możliwość własnego rozwoju bez zagrożenia własnego bezpieczeństwa.
 11. Czy masz wiarę w poczucie wpływu na własne życie.
 12. Czy masz poczucie odpowiedzialności za swój los.
 13. Czy masz poczucie wpływu na otoczenie.
 14. Czy kontrolujesz swoje emocje.
 15. Czy pod wpływem presji zachowujesz spokój i opanowanie.
 16. Czy potrafisz przyjąć pochwałę za wykonanie zadania.
 17. Czy umiesz przyznać się do porażki i błędu, gdy coś Ci się nie uda.
 18. Czy umiesz wyciągać wnioski i uczysz się na własnym doświadczeniu.

„Musisz mieć czelność mówienia co chcesz i dokąd zmierzasz”

 • Przed szkoleniem otrzymasz do wykonania indywidualny raport rozwojowy MTQ Plus opisujący Twój aktualny poziom odporności psychicznej (skala 1-10) wraz ze wskazówkami wzmacniania odporności w poszczególnych obszarach. Celem tego raportu jest dostarczenie Ci informacji na temat odporności psychicznej – jak możesz myśleć i podchodzić do różnych sytuacji oraz dlaczego tak się dzieje.
 • Ważne – wyniki raportu są oparte na porównaniu wyników z wynikami uzyskanymi na próbie osób w populacji ogólnej. Jest to badanie normatywne oparte na standaryzowanej skali i odnoszą się do norm w danej populacji. Dzięki temu, że nie jest to badanie ipsatywne oparte na subiektywnej ocenie własnej osoby, badanie MTQ niezwykle zyskuje jako poważne narządzie stosowane w biznesie.
 • Raport identyfikuje pewne implikacje dla zachowań lub efektywności w życiu zawodowym i prywatnym, a także sugeruje możliwe działania rozwojowe lub coachingowe.
 • Jeżeli posiadasz swój raport starszy niż 6 miesięcy, rekomendujemy ponownie wykonanie badania.

Program szkolenia: Odporność psychiczna – zbadaj, zrozum, wzmocnij mentalne bhp. Jak wzmacniać odporność psychiczną. Pozyskaj praktyczne wskazówki oraz narzędzia do wzmacniania na co dzień odporności psychicznej.

Cena obejmuje badanie MTQ Plus wykonane przed szkoleniem, udział w całodniowym szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz indywidualną konsultację po szkoleniu (termin umawiamy z konsultantem).

Model odporności psychicznej – koncepcja 4 C:

 • Czym jest odporność psychiczna?
 • Jak powstał model odporności psychicznej?
 • Czy jest to cecha osobowości czy cecha, którą można rozwijać oraz wzmacniać?
 • Jaki poziom odporności psychicznej jest najbardziej optymalny?
 • Czym jest rezyliencja?
 • O czym mówi niski wynik w odporności psychicznej?
 • Dlaczego wysoki wynik w odporności psychicznej może być wysokokosztowy?

Model 4C, czyli obszary odporności psychicznej – główne komponenty:

 • Kontrola (Control).
 • Zaangażowanie (Commitment).
 • Wyzwanie (Challenge).
 • Pewność siebie (Confidence).

Kluczowe komponenty głównych wyznaczników modelu 4C i ich korelacje:

 • Kontrola emocji jako koncepcja inteligentnych emocji.
 • Poczucie wpływu na własne życie.
 • Zorientowanie na ukończenie zadania.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Nauka przez własne doświadczenie.
 • Podejmowanie ryzyka.
 • Wiara we własne umiejętności.
 • Pewność siebie w relacjach interpersonalnych.

Narzędzia do wzmacniania odporności psychicznej:

 • Techniki zarządzania kontrolą np. redefiniowania na stref wpływu.
 • Techniki kontroli emocji np. rozumienia roli emocji i technik ich stosowania w kontekście danej sytuacji itp.
 • Techniki zwiększania wpływu na własne życie np. określenia zakresu zadań, określenie zasobów, przekierowanie energii, zrozumienia słabości innych w tym kontekście i możliwości wsparcia itp.
 • Techniki zwiększania zaangażowania np. zwiększanie optymizmu w działaniu, zorientowaniu na sens i indywidualny motywatory itp.
 • Techniki zwiększania zorientowania na cel np. pod katem orientacji pracy pod katem celów, asertywności w kontekście ilości zadań, ustawienie realistycznych celów, technika SWOT, technika Analizy Pola Sił, orientacji na poziom zmęczenia.
 • Techniki zwiększania zorientowania na ukończenie zadania. np. pod kątem analizy potencjały otoczenia i czerpania z ich zasobów z uważnością na ich słabości; stosowanie techniki 5xdlaczego; analizy SWOT, wstępu do zasad zarządzania projektami, rozważenie technik „otwartych drzwi” kiedy sprzyjają a kiedy nie itp.
 • Techniki zwiększania wyzwania np. koncentracji na rozwiązaniach a nie problemach; zarządzania zamianą; rozumienia krzywej Fischera; rozmienia obaw otoczenia; koncentracji na celach i uważności na ich ilość itp.
 • Techniki podejmowania ryzyka np. ocena ryzyka; oceny korzyści; technik planowania i zarządzania zadaniami w czasie, uważności na komunikację.
 • Techniki nauki przez własne doświadczenia np. diagram Gantta, spotkania, poszerzanie perspektywy, czas na refleksję, techniki wywierania wpływu na otoczenie.
 • Techniki wzmacniania pewności siebie np. techniki wzmacniania wiary w siebiel poczucia bycia dla siebie wsparciem; wzmacniania asertywności; mapy sukcesu itp.
 • Techniki wzmacniania wiary we własne umiejętności np. ocena zasobów; feedforward; monitoring itp.

Strategiczny plan wzmacniania własnej odporności – praktyczny trening.

Szkolenie z zakresu odporności psychicznej jest idealnym początkiem świadomego rozwoju pożądanych kompetencji jak np. udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu zarządzania stresem, emocjami, czasem, asertywnością, udzielaniem informacji zwrotnej ipt. Wskazówki do dalszych działań uczestnik szkolenia otrzyma bezpośrednio od trenera.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:
 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu online ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?
 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:
 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Rabat 20% na cenę szkolenia otwartego ważny 3 miesiące od daty udziału w szkoleniu otwartym ważny dla uczestnika szkolenia lub innych pracowników z tej samej firmy/organizacji (rabaty się nie łączą).
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).
Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?
 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Poziom szkolenia w pełni nas satysfakcjonuje, warsztaty zostały przeprowadzone na wysokim poziomie, w sposób profesjonalny i uwzględniający specyfikę naszej firmy. W trakcie zrealizowanych zajęć nasi pracownicy zdobyli wiedzę i umiejętności z obszaru zarządzania emocjami, inteligencji emocjonalnej, wywierania wpływu na poziomie emocjonalnym oraz efektywnej komunikacji dostosowanej do otoczenia. Trener, Pani Iwona Firmanty została wysoko oceniona przez uczestników zarówno pod kątem merytorycznym jak i w odniesieniu do sposobu prowadzenia szkolenia. Z przyjemnością polecamy firmę Human Skills jako partnera w realizacji projektów rozwojowych”.

Oceny dla tego szkolenia:
0
Średnia ocena 0 / 5
0 / 5 (na podstawie 0 opinii)
Doskonałe0%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas