PLANOWANIE I MODEROWANIE SPOTKAŃ

Wprowadzenie

Bezpośrednie spotkania są najbardziej skuteczną metodą wymiany informacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Właściwie zaplanowane i przeprowadzone zebranie pozwala skutecznie dotrzeć z kluczowymi treściami i/lub wygenerować kreatywne i skuteczne rozwiązania.

Cele Szkolenia:

 • Wyznaczać adekwatne i realne cele spotkań
 • Definiować role uczestników i sposób przygotowania się
 • Opracować taktykę, strukturę i agendę
 • Kontrolować przebieg zebrania
 • Motywować uczestników do działań pozwalających osiągnięcie celu spotkania
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi uczestnikami
 • Brać odpowiedzialność za cele i rezultaty
 • Sporządzać notatki ze spotkania, które jednoznacznie służą wdrożeniu podjętych decyzji

Program szkolenia 

Wprowadzenie – rodzaje spotkań w środowisku biznesowym

 • Informacyjne
 • Perswazyjne
 • Służące rozwiązywaniu problemów
 • Cykliczne – operacyjne
 • Strategiczne, służące podejmowaniu kluczowych decyzji
 • Konsultacyjne dla decydenta

Definiowanie celu spotkania, adekwatnie do jego rodzaju

 • Co uczestnicy powinni zapamiętać?
 • Co uczestnicy powinni zrobić po spotkaniu?

Planowanie spotkania

 • Analiza interesariuszy
 • Dobór uczestników i podział ról
 • Sposób powiadamiania
 • Szacowanie czasu na przygotowanie i przeprowadzenie
 • Opracowanie struktury i agendy (oddzielenie faz merytorycznych)
 • Przygotowanie materiałów, dobór środków przekazu

Prowadzenie spotkania

 • Orientacja na cel
 • Kontrolowanie przebiegu
 • Werbalne i niewerbalne środki przekazu: operowanie głosem, kontakt wzrokowy, komunikacyjne sprzężenie zwrotne (public speaking)
 • Prowadzenie prezentacji oraz sesji pytań i odpowiedzi
 • Kierowanie dyskusją
 • Sposób traktowania rzeczywistych i wirtualnych (zdalnych) uczestników
 • Sposoby podejmowania decyzji
 • Asertywne i kulturalne dyscyplinowanie uczestników
 • Trudne sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi

Wdrożenie decyzji

 • Sposób notowania przebiegu spotkania (wspólna tablica/flipchart lub plik współdzielony w „chmurze”)
 • Lista zadań dla uczestników po zebraniu
 • Nadzór nad wdrożeniem

Czas szkolenia: 2 dni

TRENERZY

KLIENCI

Powyższe szkolenie z planowania i moderowania spotkań firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Ceramika Paradyż, Altavia Polska, KONTEKST.

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

PLANOWANIE I MODEROWANIE SPOTKAŃ