Planowanie i moderowanie spotkań – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Bezpośrednie spotkania są najbardziej skuteczną metodą wymiany informacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Właściwie zaplanowane i przeprowadzone zebranie pozwala skutecznie dotrzeć z kluczowymi treściami i/lub wygenerować kreatywne i skuteczne rozwiązania.

Planowanie i moderowanie spotkań – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Bezpośrednie spotkania są najbardziej skuteczną metodą wymiany informacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Właściwie zaplanowane i przeprowadzone zebranie pozwala skutecznie dotrzeć z kluczowymi treściami i/lub wygenerować kreatywne i skuteczne rozwiązania.

Cele i Korzyści

Cele szkolenia:

 • Wyznaczać adekwatne i realne cele spotkań.
 • Definiować role uczestników i sposób przygotowania się.
 • Opracować taktykę, strukturę i agendę.
 • Kontrolować przebieg zebrania.
 • Motywować uczestników do działań pozwalających osiągnięcie celu spotkania.
 • Radzić sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi uczestnikami.
 • Brać odpowiedzialność za cele i rezultaty.
 • Sporządzać notatki ze spotkania, które jednoznacznie służą wdrożeniu podjętych decyzji.

Program Szkolenia

Planowanie i moderowanie spotkań

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wprowadzenie – rodzaje spotkań w środowisku biznesowym:

 • Informacyjne
 • Perswazyjne
 • Służące rozwiązywaniu problemów
 • Cykliczne – operacyjne
 • Strategiczne, służące podejmowaniu kluczowych decyzji
 • Konsultacyjne dla decydenta

Definiowanie celu spotkania, adekwatnie do jego rodzaju:

 • Co uczestnicy powinni zapamiętać?
 • Co uczestnicy powinni zrobić po spotkaniu?

Planowanie spotkania:

 • Analiza interesariuszy
 • Dobór uczestników i podział ról
 • Sposób powiadamiania
 • Szacowanie czasu na przygotowanie i przeprowadzenie
 • Opracowanie struktury i agendy (oddzielenie faz merytorycznych)
 • Przygotowanie materiałów, dobór środków przekazu

Prowadzenie spotkania:

 • Orientacja na cel
 • Kontrolowanie przebiegu
 • Werbalne i niewerbalne środki przekazu: operowanie głosem, kontakt wzrokowy, komunikacyjne sprzężenie zwrotne (public speaking)
 • Prowadzenie prezentacji oraz sesji pytań i odpowiedzi
 • Kierowanie dyskusją
 • Sposób traktowania rzeczywistych i wirtualnych (zdalnych) uczestników
 • Sposoby podejmowania decyzji
 • Asertywne i kulturalne dyscyplinowanie uczestników
 • Trudne sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi

Wdrożenie decyzji:

 • Sposób notowania przebiegu spotkania (wspólna tablica/flipchart lub plik współdzielony w „chmurze”)
 • Lista zadań dla uczestników po zebraniu
 • Nadzór nad wdrożeniem

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.