Team building

Planowanie i moderowanie spotkań – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Planowanie i moderowanie spotkań to niełatwa sztuka, a umiejętności potrzebne do tego, by panować nad audytorium i skupiać jego uwagę na tym, co wypełnia cele spotkania, nie są wrodzone. Trzeba je wszystkie wyuczyć. Nie rodzimy się też z wiedzą, dzięki której odnosimy bez wysiłku sukces w takich aktywnościach jak kierowanie dyskusją, umiejętne reagowanie na trudne i niespodziewane sytuacje czy organizacja i planowanie spotkań. Szkolenia zamknięte „Planowanie i moderowanie spotkań” pozwalają wytrenować umiejętności i kompetencje konieczne do realizacji zadań związanych z organizacją zebrań, paneli dyskusyjnych, konferencji, spotkań roboczych. W czasie zajęć Kursanci dowiedzą się nie tylko, na czym polega profesjonalne moderowanie spotkań, ale również, jakie narzędzia organizator i moderator zebrania może wykorzystać, by zaplanowane wydarzenie przebiegło w dobrej atmosferze, zaowocowało pożądanymi efektami, a każdy jego Uczestnik odniósł korzyść z udziału w spotkaniu.

Realizowany na zamówienie kurs, którego tematem jest planowanie spotkań i ich moderowanie, kierujemy do wszystkich osób, które na co dzień odpowiedzialne są przeprowadzanie zebrań i różnego rodzaju zgromadzeń, a w szczególności zajmują się przygotowaniem miejsca spotkania, ustalaniem jego agendy, wyznaczaniem jego celów, zapraszaniem uczestników i kierowaniem pracą zespołu zgromadzonego na zebraniu. Kursanci będą mieli okazję poznać metody, dzięki którym moderator spotkania jest w stanie wpływać na uczestników zebrania, zachęcać ich do udziału w dyskusji, angażować, a przy tym dbać o realizację założonego celu spotkania. Pokażemy też, jak umiejętnie kontrolować przebieg spotkania, wyznaczać zadania jego uczestnikom i zadbać o wdrożenie podjętych na zebraniu decyzji.

Jeśli jesteś zainteresowany, jak powinno wyglądać profesjonalne moderowanie dyskusji, jakich błędów organizacyjnych należy się wystrzegać, by zebranie nie zakończyło się jałową lub niesympatyczną wymianą zadań, koniecznie zgłoś swój udział w kursie „Planowanie i moderowanie spotkań”. Czekamy na Ciebie z każdorazowo dostosowywanym do potrzeb szkoleniowych Kursantów programem szkolenia i gwarantujemy Ci udział w ciekawym i angażującym treningu, który poprowadzą dla Ciebie eksperci w dziedzinie organizacji i moderowania spotkań – trenerzy z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w przygotowaniu i moderowaniu zebrań. Zamknięty kurs „Planowanie i moderowanie spotkań” organizujemy nie tylko w klasycznej formule stacjonarnych zajęć – jeśli chcesz, możesz też rozwijać się z nami poprzez udział w wygodnym szkoleniu online.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Wspólnie skonfigurujemy szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji.

Planowanie i moderowanie spotkań – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Planowanie i moderowanie spotkań to niełatwa sztuka, a umiejętności potrzebne do tego, by panować nad audytorium i skupiać jego uwagę na tym, co wypełnia cele spotkania, nie są wrodzone. Trzeba je wszystkie wyuczyć. Nie rodzimy się też z wiedzą, dzięki której odnosimy bez wysiłku sukces w takich aktywnościach jak kierowanie dyskusją, umiejętne reagowanie na trudne i niespodziewane sytuacje czy organizacja i planowanie spotkań. Szkolenia zamknięte „Planowanie i moderowanie spotkań” pozwalają wytrenować umiejętności i kompetencje konieczne do realizacji zadań związanych z organizacją zebrań, paneli dyskusyjnych, konferencji, spotkań roboczych. W czasie zajęć Kursanci dowiedzą się nie tylko, na czym polega profesjonalne moderowanie spotkań, ale również, jakie narzędzia organizator i moderator zebrania może wykorzystać, by zaplanowane wydarzenie przebiegło w dobrej atmosferze, zaowocowało pożądanymi efektami, a każdy jego Uczestnik odniósł korzyść z udziału w spotkaniu.

Realizowany na zamówienie kurs, którego tematem jest planowanie spotkań i ich moderowanie, kierujemy do wszystkich osób, które na co dzień odpowiedzialne są przeprowadzanie zebrań i różnego rodzaju zgromadzeń, a w szczególności zajmują się przygotowaniem miejsca spotkania, ustalaniem jego agendy, wyznaczaniem jego celów, zapraszaniem uczestników i kierowaniem pracą zespołu zgromadzonego na zebraniu. Kursanci będą mieli okazję poznać metody, dzięki którym moderator spotkania jest w stanie wpływać na uczestników zebrania, zachęcać ich do udziału w dyskusji, angażować, a przy tym dbać o realizację założonego celu spotkania. Pokażemy też, jak umiejętnie kontrolować przebieg spotkania, wyznaczać zadania jego uczestnikom i zadbać o wdrożenie podjętych na zebraniu decyzji.

Jeśli jesteś zainteresowany, jak powinno wyglądać profesjonalne moderowanie dyskusji, jakich błędów organizacyjnych należy się wystrzegać, by zebranie nie zakończyło się jałową lub niesympatyczną wymianą zadań, koniecznie zgłoś swój udział w kursie „Planowanie i moderowanie spotkań”. Czekamy na Ciebie z każdorazowo dostosowywanym do potrzeb szkoleniowych Kursantów programem szkolenia i gwarantujemy Ci udział w ciekawym i angażującym treningu, który poprowadzą dla Ciebie eksperci w dziedzinie organizacji i moderowania spotkań – trenerzy z wieloletnim doświadczeniem i praktyką w przygotowaniu i moderowaniu zebrań. Zamknięty kurs „Planowanie i moderowanie spotkań” organizujemy nie tylko w klasycznej formule stacjonarnych zajęć – jeśli chcesz, możesz też rozwijać się z nami poprzez udział w wygodnym szkoleniu online.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami. Wspólnie skonfigurujemy szkolenie dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań Twojej organizacji.

Cele i Korzyści

Przygotowane przez naszych ekspertów zamknięte kursy, których tematem jest proces planowania oraz moderowania spotkań, to zindywidualizowane projekty szkoleniowe, dzięki czemu każdy oferowany przez nas warsztat precyzyjnie odpowiada potrzebom szkoleniowym zamawiającej kurs organizacji oraz pozwala jego Uczestnikom zdobyć najbardziej użyteczne w ich pracy umiejętności praktyczne. Realizowane na zamówienie szkolenie „Planowanie i moderowanie spotkań” dopasowujemy nie tylko pod kątem szczegółowej zwartości programowej czy doboru konkretnych ćwiczeń, ale też każdorazowo dostosowujemy jego agendę do Państwa potrzeb. Pozwoli to Państwu zaplanować szkolenia pracownicze w optymalny sposób, bez zbędnych obciążeń organizacyjnych i z zachowaniem ciągłości pracy w firmie. Kurs zamknięty poświęcony regułom planowania i prowadzenia spotkań został zaprojektowany przez doświadczonych trenerów, którzy mogą pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi i wysokimi kwalifikacjami w obszarze tematu szkolenia. Dzięki temu możemy zagwarantować, iż przygotowany przez wspomnianych ekspertów trening będzie nie tylko w pełni spersonalizowany, ale również maksymalnie wartościowy, użyteczny i merytoryczny. Szkolenie „Planowanie i moderowanie spotkań” możemy poprowadzić dla Państwa w jednym z wybranych przez Państwa wariantów – jako tradycyjny stacjonarny warsztat lub nowoczesny kurs online. Jako wiodąca na rynku usług szkoleniowych i wielokrotnie wyróżniana firma możemy Państwa zapewnić, że współpraca z nami oznacza dostęp do usług o najwyżej jakości – co roku przechodzimy z sukcesem audyt i certyfikację DEKRA Certification, należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a w realizacji naszych usług stosujemy Standardy Usług Szkoleniowych 2.0. Ponieważ realizowane na zamówienie szkolenia wyceniamy indywidualnie, staramy się zawsze zaproponować Państwu najkorzystniejsze warunki współpracy. Możecie Państwo ponadto korzystać z naszych usług szkoleniowych, wspierając się dofinansowaniem udzielanym przez BUR lub KFS. Z przyjemnością informujemy również, iż wszyscy Kursanci odbywający szkolenie z zasad planowania i moderowania spotkań zostaną objęci programem bezpłatnej opieki poszkoleniowej, a z tej formy wsparcia mentorskiego będą mogli korzystać aż przez miesiąc od dnia ukończenia prezentowanego kursu.

Jaki korzyści płyną ze szkolenia „Planowanie i moderowanie spotkań” w Human Skills?

Organizowanie spotkań o różnym charakterze jest rutynową czynnością, ale trzeba pamiętać, że niemal każde spotkanie jest inne i służy innym celom. W jego planowaniu konieczne jest uwzględnienie wielu czynników, a w jego toku organizator i moderator ma mnóstwo ważnych zadań do realizacji, od których w dużej mierze może zależeć efekt spotkania. Szkolenie zamknięte „Planowanie i moderowanie spotkań” wyposaża Kursantów w niezbędne wiadomości na temat reguł planowania spotkań i tajników ich organizacji, a także pozwala nauczyć się wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W czasie warsztatu uczymy, jak definiować cele różnorodnych spotkań, w jaki sposób określać i przydzielać role poszczególnym uczestnikom, jak prawidłowo opracować strukturę spotkania i jego agendę. Pokażemy również Kursantom na konkretnych przykładach, jak umiejętnie nadzorować przebieg spotkania oraz reagować w sytuacjach kryzysowych. Warsztat będzie opierał się na doświadczeniach Kursantów i przykładach zaczerpniętych z ich pracy zawodowej, dzięki czemu Uczestnicy prezentowanego szkolenia będą mogli w pełni wykorzystać zdobyte w czasie kursu umiejętności i kompetencje do poprawy jakości swojej pracy i wzmocnienia swojej efektywności osobistej.

Szkolenie „Planowanie i moderowanie spotkań” pozwala pozyskać kompleksową wiedzę o:

 • regułach planowania i moderowania profesjonalnych spotkań;
 • rolach uczestników spotkania i metodach wyznaczania im zadań;
 • zasadach wyznaczania celów spotkania;
 • skutecznych i sprawdzonych sposobach monitorowania przebiegu spotkania;
 • regułach moderowania spotkania wpływających na jego efektywność.

Prezentowany kurs zamknięty rozwija praktyczne umiejętności:

 • wyznaczania adekwatnych i realnych celów spotkań;
 • definiowania ról uczestników i sposobów przygotowania się;
 • opracowywania taktyki, struktury i agendy spotkania;
 • kontrolowania przebiegu zebrania;
 • motywowania uczestników do działań umożliwiających osiągnięcie celu spotkania;
 • radzenia sobie w trudnych sytuacjach i z trudnymi uczestnikami;
 • brania odpowiedzialności za cele i rezultaty spotkań;
 • sporządzania notatek ze spotkania, które służą wdrożeniu podjętych decyzji.

Przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie „Planowanie i moderowanie spotkań” pozwala Kursantom zdobyć umiejętności i kompetencje o charakterze organizacyjnym nieodzowne w pracy na wielu różnych stanowiskach, nie tylko decyzyjnych, ale również reprezentacyjnych. W czasie warsztatu Uczestnicy zajęć będą mogli poznać tajniki efektywnego moderowania zebrań, spotkań czy prezentacji zgodnie z założonym dla nich celem, aby zaplanowane spotkanie przyniosło oczekiwane rezultaty i było konstruktywnie wykorzystanym czasem pracy.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PLANOWANIE I MODEROWANIE SPOTKAŃ – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs zamknięty „Planowanie i moderowanie spotkań” możemy poprowadzić w dowolnej lokalizacji, którą wytypuje Klient zamawiający warsztat lub zorganizować szkolenie na terenie naszej warszawskiej placówki. W gościnnych murach naszego centrum szkoleniowego możemy zapewnić Kursantom optymalne warunki do nauki i rozwoju, opiekę wykwalifikowanej i życzliwej kadry trenerskiej oraz przyjazną i swobodną atmosferę. Wszyscy Kursanci realizujący prezentowany kurs stacjonarny w naszej placówce będą ponadto mogli skorzystać z przygotowanego specjalnie dla nich poczęstunku dostępnego w czasie przerwy śniadaniowej oraz zjeść na nasz koszt lunch. Na dwudaniowy obiad zaprosimy Uczestników szkolenia w trakcie długiej pauzy do jednej z lokalnych restauracji działających w pobliżu naszego centrum. Wszyscy Kursanci wybierający stacjonarne szkolenie „Planowanie i moderowanie spotkań” otrzymają od nas również komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych systematyzujących wiedzę na temat profesjonalnej organizacji spotkań i moderowania ich przebiegu w zgodzie z założonymi celami. Dodatkowo Uczestnicy zajęć uzyskają prawo do skorzystania z darmowych e-konsultacji z ekspertem prowadzącym szkolenie. Z konsultacji online można skorzystać w ciągu 30 dni od momentu ukończenia warsztatu po wcześniejszym umówieniu się z trenerem. Kurs „Planowanie i moderowanie spotkań” to projektowany na zamówienie warsztat, którego program i agenda są optymalizowane i dostosowywane do potrzeb konkretnej grupy Kursantów, dlatego treści prezentowane podczas zajęć, zaproponowane przez trenera zadania praktyczne czy omawiane case study mogą różnić się dla poszczególnych zespołów Kursantów. Prezentowany warsztat to jednodniowe szkolenie teoretyczno-praktyczne złożone z 5 bloków tematycznych. Część podsumowująca kursu służy jego ewaluacji, a także pozwala Uczestnikom szkolenia powtórzyć najważniejsze zagadnienia i uporządkować zdobytą wiedzę. Uczestnicy prezentowanego warsztatu mogą również pozyskać od trenera prowadzącego dodatkowe wskazówki w zakresie kolejnych kroków szkoleniowych, które uwzględniają indywidualne potrzeby konkretnych Kursantów oraz oczekiwania ich pracodawców.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Planowanie i moderowanie spotkań”

Stacjonarny zamknięty kurs „Planowanie i moderowanie spotkań” standardowo rozpoczyna się w godzinach porannych, zwykle w okolicy godziny 9:00, a kończy po co najmniej 7 godzinach zegarowych treningu. Ponieważ każdy warsztat zamknięty jest projektowany we współpracy z Klientem zamawiającym dane szkolenie, widoczny poniżej program warsztatu z organizacji i planowania spotkań może w razie potrzeby zostać wzbogacony o dodatkowe treści i ćwiczenia uwzględniające potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów. Podczas wprowadzenia do zajęć odbędzie się diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki której trener będzie mógł w sposób bardziej precyzyjny zindywidualizować zakres, formę i metody szkolenia. W części wstępnej wyznaczymy również cele kursu, ustalimy harmonogram przerw i omówimy inne sprawy organizacyjne. Kurs stacjonarny „Planowanie i moderowanie spotkań” to szkolenie o charakterze warsztatowym – w czasie zajęć najwięcej czasu poświęcimy na rozwój praktycznych umiejętności, które będą pomagały Uczestnikom zajęć w realizacji realnych zadań zawodowych związanych z planowaniem i kontrolowaniem przebiegu różnych zebrań i spotkań. W czasie kursu będziemy korzystać z nowatorskich i atrakcyjnych dla Kursantów metod i technik nauczania, a także działać w pełnej zgodzie z kluczowymi założeniami cyklu Kolba i filozofią wpisaną w model Activity Based Learning. W ramach darmowej opieki poszkoleniowej Kursanci mogą skonsultować swoje pytania z trenerem prowadzącym zajęcia przez 30 dni od momentu ukończenia warsztatu.

Program, formę prezentowanego szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia: ustalenie celów i weryfikacja potrzeb Uczestników w zakresie planowania i moderowania spotkań. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. Wprowadzenie – rodzaje spotkań w środowisku biznesowym i ich omówienie

 • Zebrania informacyjne.
 • Spotkania perswazyjne.
 • Spotkania służące rozwiązywaniu problemów.
 • Zebrania cykliczne – operacyjne.
 • Strategiczne spotkania, służące podejmowaniu kluczowych decyzji.
 • Zebrania konsultacyjne dla decydentów.

Moduł II. Definiowanie celu spotkania adekwatnie do jego rodzaju

 • Co uczestnicy powinni zapamiętać?
 • Co uczestnicy powinni zrobić po spotkaniu?

Moduł III. Planowanie spotkania

 • Analiza interesariuszy.
 • Dobór uczestników i podział ról.
 • Sposób powiadamiania.
 • Szacowanie czasu na przygotowanie i przeprowadzenie zebrania.
 • Opracowanie struktury i agendy (oddzielenie faz merytorycznych).
 • Przygotowanie materiałów, dobór środków przekazu itp.

Moduł IV. Prowadzenie spotkania

 • Orientacja na cel.
 • Kontrolowanie przebiegu zebrania.
 • Werbalne i niewerbalne środki przekazu: operowanie głosem, kontakt wzrokowy, komunikacyjne sprzężenie zwrotne (public speaking).
 • Prowadzenie prezentacji oraz sesji pytań i odpowiedzi.
 • Kierowanie dyskusją.
 • Sposób traktowania rzeczywistych i wirtualnych (zdalnych) uczestników.
 • Sposoby podejmowania decyzji.
 • Asertywne i kulturalne dyscyplinowanie uczestników.
 • Trudne sytuacje oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

Moduł V. Wdrożenie decyzji

 • Sposób notowania przebiegu spotkania (wspólna tablica/flipchart lub plik współdzielony w „chmurze”).
 • Lista zadań dla uczestników po zebraniu.
 • Nadzór nad wdrożeniem.

Zakończenie kursu: Przypomnienie najważniejszych treści, usystematyzowanie wiedzy. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA PLANOWANIE I MODEROWANIE SPOTKAŃ – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online „Planowanie i moderowanie spotkań” jest teoretyczno-praktycznym kursem organizowanym w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu popularnych i przyjaznych w obsłudze platform internetowych, takich jak Zoom i Clickmeeting. Szkolenie odbywa się w tzw. pokoju wirtualnym, do którego Uczestnicy zajęć otrzymują dostęp poprzez specjalny link z zaproszeniem. Udział w warsztacie z obszaru planowania i prowadzenia spotkań nie wiąże się z koniecznością kupowania czy instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania – do nauki potrzebny będzie jedynie telefon, tablet lub inny sprzęt zdolny nawiązać połączenie video oraz dostęp do internetu. Zdalny tryb szkolenia pozwala Kursantom uczyć się z dowolnego miejsca i w wybranych przez siebie warunkach, a to przekłada się na znaczącą oszczędność czasu i środków. Szkolenia zdalne są też najbardziej ekonomiczną i najwygodniejszą pod kątem organizacyjnym formą kształcenia kadr. Kurs zamknięty „Planowanie i moderowanie spotkań” jest każdorazowo optymalizowany w taki sposób, by jego zawartość merytoryczna i metodyczna, forma oraz agenda maksymalnie odpowiadały potrzebom organizacji zamawiającej szkolenie. Prezentowany kurs trwa 1 dzień, a jego program buduje 5 bloków tematycznych. W części podsumowującej szkolenie odbędzie się sesja powtórzeniowa, która pozwoli Kursantom usystematyzować zdobytą wiedzę, a na zakończenie warsztatu zaplanowana została ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego. Wszyscy Uczestnicy szkolenia „Planowanie i moderowanie spotkań” otrzymają od nas nieodpłatnie pakiet wysokiej jakości dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym warsztat. Na e-konsultacje Kursanci mogą umawiać się z trenerem w ciągu miesiąca od momentu ukończenia kursu.

Ramowy program zamkniętego szkolenia online „Planowanie i moderowanie spotkań”

Kurs online „Planowanie i moderowanie spotkań” jest realizowany według planu widocznego poniżej bądź zmodyfikowanego programu uwzględniającego szczególne oczekiwania firmy zamawiającej kurs oraz specyficzne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów. Realizowane na zamówienie szkolenia zamknięte z powyższej tematyki zaprojektowaliśmy jako jednodniowe intensywne kursy trwające co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Program szkolenia przewiduje kilka krótszych przerw oraz jedną dłuższą zaplanowaną w porze lunchu. Szkolenie online „Planowanie i moderowanie spotkań” rozpoczyna się sekcją, która służy diagnozie i omówieniu celów kursu, jego szczegółowego planu i agendy. Ponieważ prezentowane szkolenie ma charakter warsztatów, w czasie zajęć koncentrujemy się przede wszystkim na działaniu, a trenerzy korzystają głównie z aktywizujących metod i technik nauczania oraz różnorodnych zadań praktycznych. Szkolenie „Planowanie i moderowanie spotkań” realizujemy w zgodzie z założeniami modelu Activity Based Learning oraz regułami cyklu Kolba. Naszym priorytetem jest to, by Uczestnicy organizowanych przez nas szkoleń otrzymali precyzyjne wsparcie, a trening umiejętności był maksymalnie użyteczny w ich pracy i efektywny, dlatego sięgamy w toku szkolenia po przykłady zaczerpnięte z doświadczeń Kursantów i analizujemy problemy, z jakimi stykają się oni na co dzień w pracy. Na życzenie Kursantów w czasie podsumowania szkolenia trener może udzielić zainteresowanym osobom rekomendacji dotyczących kolejnych kroków szkoleniowych.

Program, formę szkolenia „Planowanie i moderowanie spotkań” oraz jego agendę godzinową każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie kursu: powitanie i część poświęcona sprawom organizacyjnym, diagnoza potrzeb szkoleniowych kursantów, omówienie celów szkolenia.

Moduł I. Wprowadzenie do tematu kursu – rodzaje spotkań w środowisku biznesowym

 • Spotkania informacyjne.
 • Zebrania perswazyjne.
 • Zebrania służące rozwiązywaniu problemów.
 • Strategiczne spotkania, służące podejmowaniu kluczowych decyzji.
 • Zebrania cykliczne – operacyjne.
 • Zebrania konsultacyjne dla decydentów.

Moduł II. Definiowanie celu zebrania adekwatnie do jego rodzaju

 • Co uczestnicy powinni zapamiętać po spotkaniu?
 • Co uczestnicy zebrania powinni zrobić po jego zakończeniu?

Moduł III. Planowanie spotkania

 • Analiza interesariuszy.
 • Dobór uczestników i podział ról.
 • Sposób powiadamiania.
 • Szacowanie czasu na przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.
 • Opracowanie struktury spotkania i jego agendy (oddzielenie faz merytorycznych).
 • Przygotowanie potrzebnych materiałów, dobór odpowiednich środków przekazu itd.

Moduł IV. Prowadzenie zebrania/spotkania

 • Orientacja na cel.
 • Kontrolowanie przebiegu spotkania.
 • Werbalne i niewerbalne środki przekazu: kontakt wzrokowy, operowanie głosem, komunikacyjne sprzężenie zwrotne (public speaking).
 • Prowadzenie prezentacji oraz moderowanie sesji pytań i odpowiedzi.
 • Umiejętne kierowanie dyskusją w toku spotkania.
 • Sposób postępowania z rzeczywistymi i wirtualnymi (zdalnymi) uczestnikami.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Asertywne i kulturalne dyscyplinowanie uczestników zebrania.
 • Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi.

Moduł V. Wdrożenie decyzji

 • Sposób notowania przebiegu zebrania (wspólna tablica/flipchart, plik współdzielony w „chmurze” i in.).
 • Lista zadań dla uczestników po spotkaniu.
 • Nadzór nad wdrożeniem.

Zakończenie szkolenia: Podsumowanie i powtórzenie najistotniejszych wiadomości. Ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. „WOW, jesteśmy pod MEGA wrażeniem!!! Sposób poprowadzenia, zaciekawienia grupy i przekazanych informacji przez Piotra jest na bardzo wysokim poziomie. Zapewne mi jak pozostałym uczestnikom szkolenia wiele kwestii zostanie w głowach i będą one stosowane w praktyce.”

„Bardzo pomocne szkolenie. Szczególnie ważne było dla mnie przejście przez kolejne kroki planowania spotkania.”

„Dobrze przeprowadzone szkolenie. Konkretnie i merytorycznie.”

„Dużo informacji, które okazały się tym, czego potrzebowałam w swojej pracy. Szkolenie usystematyzowało moją wiedzę. Chętnie wezmę udział w innych szkoleniach.”

„Bardzo profesjonalna obsługa i kontakt; wiedza poparta doświadczeniem; energiczny i skupiający uwagę sposób prowadzenia szkolenia.”

„Wysoki poziom wiedzy przekazywanej bardzo przystępnie i „na luzie”; stworzenie miłej atmosfery; wzorcowy sposób prowadzenia; prezentacje OK; materiały nie były potrzebne.”

„Bezpośredniość i wiedza trenera; dobry sposób prowadzenia szkolenia; dynamika i szczerość trenera; super materiały. Ciekawe przykłady z życia.”

Klienci

Powyższe szkolenie z planowania i moderowania spotkań firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Ceramika Paradyż, Altavia Polska, KONTEKST, Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas