Style myślenia FRIS

FRIS® Style Myślenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Dlaczego z jednymi rozumiesz się niemal bez słów, a z innymi nie możesz dojść do porozumienia, mimo podobnych celów?

Ponieważ te same informacje przetwarzamy w inny sposób, w zależności od naszego sposobu myślenia, tzw. „perspektywy poznawczej”. To nic innego jak filtr, przez który przesiewamy informacje. A każdy ma swój filtr nieco inny… Dlatego dla jednej osoby priorytetem będzie czas i cel, choćby z naruszeniem zasad grzeczności.

Dla drugiej ważniejsza jest jakość, dokładność, szczegółowość, choćby kosztem czasu, który jest dla niej drugorzędny. Trzecia woli kreować pomysły, snuć wizje i inicjować zadania, nie przejmując się ich skończeniem. I w końcu ostatni typ może mieć każdą z powyższych cech, ale i tak najważniejsze dla niej, by było… miło.

FRIS® Style Myślenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Style myślenia FRIS

Dlaczego z jednymi rozumiesz się niemal bez słów, a z innymi nie możesz dojść do porozumienia, mimo podobnych celów?

Ponieważ te same informacje przetwarzamy w inny sposób, w zależności od naszego sposobu myślenia, tzw. „perspektywy poznawczej”. To nic innego jak filtr, przez który przesiewamy informacje. A każdy ma swój filtr nieco inny… Dlatego dla jednej osoby priorytetem będzie czas i cel, choćby z naruszeniem zasad grzeczności.

Dla drugiej ważniejsza jest jakość, dokładność, szczegółowość, choćby kosztem czasu, który jest dla niej drugorzędny. Trzecia woli kreować pomysły, snuć wizje i inicjować zadania, nie przejmując się ich skończeniem. I w końcu ostatni typ może mieć każdą z powyższych cech, ale i tak najważniejsze dla niej, by było… miło.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Perspektywach poznawczych (4-ech Stylach Myślenia).
 • Rodzajach reakcji w sytuacji „0” (14-u Stylach Działania).
 • Talentach i „długich ogonach” swojego stylu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Identyfikacji charakterystycznych dla siebie reakcji.
 • Rozpoznawania innego stylu myślenia.
 • Dostosowania komunikacji do odmiennego stylu myślenia.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Uważną i świadomą obserwacją własnych zachowań.
 • Komunikacją w zespole.
 • Swoją rolą w procesie grupowym.

Szkolenie synchroniczne z wykorzystaniem:

 • Połączenia audio-video na platformie ClickMeeting.
 • Prezentacji PowerPoint.
 • Chmury słów (word cloud).
 • Tablicy interaktywnej.

Formuła webinarium jest interaktywna, dzięki czemu zajęcia odpowiadają na indywidualnie sformułowane potrzeby uczestników.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy HR.
 • Nauczyciele.
 • Managerowie.
 • Liderzy zespołów.
 • Marketerzy.
 • Sprzedawcy.
 • Pracownicy IT.

Program Szkolenia

Style Myślenia FRIS® – jak komunikować się z osobami myślącymi inaczej niż ja.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia z zakresu Stylów Myślenia FRIS® (perspektyw poznawczych) oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Style Myślenia, a Style Działania. Co nas łączy, co nas różni.

 • Perspektywy poznawcze – jak i dlaczego się różnie odbieramy i interpretujemy rzeczywistość.
 • Wprowadzenie do stylów myślenia – czym są, czym nie są. Zadanie zespołowe i dyskusja.
 • Wprowadzenie do modelu FRIS®. Omówienie 4 stylów myślenia. Zadanie indywidualne i omówienie na forum.
 • „Supermoce” i „długie ogony” 4 stylów myślenia. Zadanie w parach, prezentacja na forum i omówienie.
 • Co nas inspiruje, co nas frustruje. Omówienie sytuacji charakterystycznych dla poszczególnych Stylów, w których osiągają stan flow, wychodzą poza strefę komfortu, odczuwają stres i jak jemu przeciwdziałać.
 • Jak porozumieć się z osobami myślącymi inaczej? Komunikacja pomiędzy różnymi Stylami Myślenia. Omówienie i dyskusja.

Moduł II. Strategie poznawcze. Jak informacja wpływa na reakcję.

 • Jak myślimy, a jak działamy. Omówienie 14-u stylów działania – jak odebrana informacja kształtuje reakcję.
 • Style myślenia w praktyce – jakie strategie są w zasięgu poszczególnych stylów myślenia.
 • 6 skal analizy indywidualnej – jak ustalam cele, jak interpretuję informacje, jak podejmuję decyzje, jak angażuję w swoje działania innych, jak wyrażam swoje stanowisko, jak reaguję w obliczu problemów.

Moduł III. Style Potencjał osobistego stylu myślenia.  Jak go zidentyfikować i efektywnie wykorzystać.

 • QUIZ – identyfikacja Style Myślenia na przykładach. Omówienie charakterystycznych zachowań.
 • Case study – jak wykorzystać Style Myślenia FRIS® w życiu zawodowym i w biznesie. Omówienie na przykładach indywidualnych i zespołowych.
 • Moje miejsce w procesie. Omówienie przyjaznych i nieprzyjaznych dla poszczególnych stylów obszarów na mapie procesu FRIS® na etapach 1) inicjowania, 2) przygotowania i 3) działania.
 • Superbohaterowie FRIS® i Supermoce. Doświadczenie symbolicznej parafrazy Stylów Myślenia w kontekście własnej gotowości na nierealistyczne doświadczenia. Ćwiczenie z wykorzystaniem nowatorskiego narzędzia rozwojowego „Style myślenia Superbohatera”™ https://fris.pl/super

Moduł IV. Ćwiczenie podsumowujące i feedback.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

FRIS® Style Myślenia to system rozwojowy oparty na narzędziu psychometrycznym o wysokim wskaźniku rzetelności (ponad 8 w skali Alfa Cronbacha).

Na podstawie badania online (76 pytań zamkniętych i 3 otwartych, czas wypełnienia ok. 30 minut) diagnozuje jeden z czterech stylów myślenia badanego (Fakty-Relacje-Idee-Struktury) oraz jeden z czternastu stylów działania (które są sumą naturalnego i nabytego/ych stylów myślenia).

Na podstawie obszernego raportu (20 s.) i szczegółowej analizy na skalach, badanie określa:

 1. Jak dążymy do celu?
 2. Jak przetwarzamy informacje?
 3. Jak podejmujemy decyzje?
 4. Jak działamy w grupie?
 5. Jak okazujemy emocje?
 6. jak reagujemy w nowych sytuacjach

Na podstawie dodatkowego raportu zespołowego zyskujemy fotografię grupy, jej mocne strony i deficyty oraz rozkład kompetencji osobistych.

Przykładowa agenda szkolenia z zakresu stylu myślenia i działania FRIS:

 • 08:30 – 09:00 – Wstęp i zadanie wprowadzające (FRIS poker) – 30 min
 • 09:00 – 09:30 – wprowadzenie do FRISa (karty pracy) – 30 min
 • 09:30 – 10:00 – omówienie Stylów myślenia (prezentacja, film, zadanie) – 30 min
 • Przerwa 10:00 – 10:15
 • 10:15 – 10:45 – Style myślenia w praktyce (case’y z rynku i z mediów) – 30 min
 • 10:45 – 11:15 – Komunikacja pomiędzy Stylami Myślenia (symulacje) – 30 min
 • 11:15 – 11:45 – Omówienie Stylów działania (aktywne i nieaktywne perspektywy) – 30 min
 • Przerwa 11:45 – 12:30
 • 12:30 – 13:00 – Omówienie raportów indywidualnych + ćwiczenie (analiza) – 60 min
 • 13:00 – 13:30 – Omówienie raportu zespołowego (skale poznawcze) – 30 minut
 • Przerwa 13:30 – 13:45
 • 13:45 – 14:30 – Style myślenia w Procesie FRIS (mapa Procesu i Piramidki FRIS) – 45 min
 • 14:30 – 15:15 – Długie ogony vs. Superbohaterowie FRIS (karty pracy) – 45 min
 • Przerwa 15:15 – 15:30
 • 15:30 – 16:30 – Ćwiczenie podsumowujące i feedback – 60 minut

 Materiały (uczestnicy po warsztacie otrzymają mailowo obszerną dokumentację w postaci cyfrowej).

 • Drukowane materiały dla uczestników
 • Prezentacja multimedialna, film
 • Flipchart, głośnik, rzutnik
 • Markery i długopisy, post-ity, kolorowe kartki A4
 • Karty pracy

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem