Style myślenia FRIS

FRIS® Style Myślenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Dlaczego z jednymi rozumiesz się niemal bez słów, a z innymi nie możesz dojść do porozumienia, mimo podobnych celów?

Ponieważ te same informacje przetwarzamy w inny sposób, w zależności od naszego sposobu myślenia, tzw. „perspektywy poznawczej”. To nic innego jak filtr, przez który przesiewamy informacje. A każdy ma swój filtr nieco inny… Dlatego dla jednej osoby priorytetem będzie czas i cel, choćby z naruszeniem zasad grzeczności.

Dla drugiej ważniejsza jest jakość, dokładność, szczegółowość, choćby kosztem czasu, który jest dla niej drugorzędny. Trzecia woli kreować pomysły, snuć wizje i inicjować zadania, nie przejmując się ich skończeniem. I w końcu ostatni typ może mieć każdą z powyższych cech, ale i tak najważniejsze dla niej, by było… miło.

FRIS® Style Myślenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Style myślenia FRIS

Dlaczego z jednymi rozumiesz się niemal bez słów, a z innymi nie możesz dojść do porozumienia, mimo podobnych celów?

Ponieważ te same informacje przetwarzamy w inny sposób, w zależności od naszego sposobu myślenia, tzw. „perspektywy poznawczej”. To nic innego jak filtr, przez który przesiewamy informacje. A każdy ma swój filtr nieco inny… Dlatego dla jednej osoby priorytetem będzie czas i cel, choćby z naruszeniem zasad grzeczności.

Dla drugiej ważniejsza jest jakość, dokładność, szczegółowość, choćby kosztem czasu, który jest dla niej drugorzędny. Trzecia woli kreować pomysły, snuć wizje i inicjować zadania, nie przejmując się ich skończeniem. I w końcu ostatni typ może mieć każdą z powyższych cech, ale i tak najważniejsze dla niej, by było… miło.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Perspektywach poznawczych (4-ech Stylach Myślenia).
 • Rodzajach reakcji w sytuacji „0” (14-u Stylach Działania).
 • Talentach i „długich ogonach” swojego stylu.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Identyfikacji charakterystycznych dla siebie reakcji.
 • Rozpoznawania innego stylu myślenia.
 • Dostosowania komunikacji do odmiennego stylu myślenia.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Uważną i świadomą obserwacją własnych zachowań.
 • Komunikacją w zespole.
 • Swoją rolą w procesie grupowym.

Szkolenie synchroniczne z wykorzystaniem:

 • Połączenia audio-video na platformie ClickMeeting.
 • Prezentacji PowerPoint.
 • Chmury słów (word cloud).
 • Tablicy interaktywnej.

Formuła webinarium jest interaktywna, dzięki czemu zajęcia odpowiadają na indywidualnie sformułowane potrzeby uczestników.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy HR.
 • Nauczyciele.
 • Managerowie.
 • Liderzy zespołów.
 • Marketerzy.
 • Sprzedawcy.
 • Pracownicy IT.

Program Szkolenia

Style Myślenia FRIS® – jak komunikować się z osobami myślącymi inaczej niż ja.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia z zakresu Stylów Myślenia FRIS® (perspektyw poznawczych) oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Style Myślenia, a Style Działania. Co nas łączy, co nas różni.

 • Perspektywy poznawcze – jak i dlaczego się różnie odbieramy i interpretujemy rzeczywistość.
 • Wprowadzenie do stylów myślenia – czym są, czym nie są. Zadanie zespołowe i dyskusja.
 • Wprowadzenie do modelu FRIS®. Omówienie 4 stylów myślenia. Zadanie indywidualne i omówienie na forum.
 • „Supermoce” i „długie ogony” 4 stylów myślenia. Zadanie w parach, prezentacja na forum i omówienie.
 • Co nas inspiruje, co nas frustruje. Omówienie sytuacji charakterystycznych dla poszczególnych Stylów, w których osiągają stan flow, wychodzą poza strefę komfortu, odczuwają stres i jak jemu przeciwdziałać.
 • Jak porozumieć się z osobami myślącymi inaczej? Komunikacja pomiędzy różnymi Stylami Myślenia. Omówienie i dyskusja.

Moduł II. Strategie poznawcze. Jak informacja wpływa na reakcję.

 • Jak myślimy, a jak działamy. Omówienie 14-u stylów działania – jak odebrana informacja kształtuje reakcję.
 • Style myślenia w praktyce – jakie strategie są w zasięgu poszczególnych stylów myślenia.
 • 6 skal analizy indywidualnej – jak ustalam cele, jak interpretuję informacje, jak podejmuję decyzje, jak angażuję w swoje działania innych, jak wyrażam swoje stanowisko, jak reaguję w obliczu problemów.

Moduł III. Style Potencjał osobistego stylu myślenia.  Jak go zidentyfikować i efektywnie wykorzystać.

 • QUIZ – identyfikacja Style Myślenia na przykładach. Omówienie charakterystycznych zachowań.
 • Case study – jak wykorzystać Style Myślenia FRIS® w życiu zawodowym i w biznesie. Omówienie na przykładach indywidualnych i zespołowych.
 • Moje miejsce w procesie. Omówienie przyjaznych i nieprzyjaznych dla poszczególnych stylów obszarów na mapie procesu FRIS® na etapach 1) inicjowania, 2) przygotowania i 3) działania.
 • Superbohaterowie FRIS® i Supermoce. Doświadczenie symbolicznej parafrazy Stylów Myślenia w kontekście własnej gotowości na nierealistyczne doświadczenia. Ćwiczenie z wykorzystaniem nowatorskiego narzędzia rozwojowego „Style myślenia Superbohatera”™ https://fris.pl/super

Moduł IV. Ćwiczenie podsumowujące i feedback.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

FRIS® Style Myślenia to system rozwojowy oparty na narzędziu psychometrycznym o wysokim wskaźniku rzetelności (ponad 8 w skali Alfa Cronbacha).

Na podstawie badania online (76 pytań zamkniętych i 3 otwartych, czas wypełnienia ok. 30 minut) diagnozuje jeden z czterech stylów myślenia badanego (Fakty-Relacje-Idee-Struktury) oraz jeden z czternastu stylów działania (które są sumą naturalnego i nabytego/ych stylów myślenia).

Na podstawie obszernego raportu (20 s.) i szczegółowej analizy na skalach, badanie określa:

 1. Jak dążymy do celu?
 2. Jak przetwarzamy informacje?
 3. Jak podejmujemy decyzje?
 4. Jak działamy w grupie?
 5. Jak okazujemy emocje?
 6. jak reagujemy w nowych sytuacjach

Na podstawie dodatkowego raportu zespołowego zyskujemy fotografię grupy, jej mocne strony i deficyty oraz rozkład kompetencji osobistych.

Przykładowa agenda szkolenia z zakresu stylu myślenia i działania FRIS:

 • 08:30 – 09:00 – Wstęp i zadanie wprowadzające (FRIS poker) – 30 min
 • 09:00 – 09:30 – wprowadzenie do FRISa (karty pracy) – 30 min
 • 09:30 – 10:00 – omówienie Stylów myślenia (prezentacja, film, zadanie) – 30 min
 • Przerwa 10:00 – 10:15
 • 10:15 – 10:45 – Style myślenia w praktyce (case’y z rynku i z mediów) – 30 min
 • 10:45 – 11:15 – Komunikacja pomiędzy Stylami Myślenia (symulacje) – 30 min
 • 11:15 – 11:45 – Omówienie Stylów działania (aktywne i nieaktywne perspektywy) – 30 min
 • Przerwa 11:45 – 12:30
 • 12:30 – 13:00 – Omówienie raportów indywidualnych + ćwiczenie (analiza) – 60 min
 • 13:00 – 13:30 – Omówienie raportu zespołowego (skale poznawcze) – 30 minut
 • Przerwa 13:30 – 13:45
 • 13:45 – 14:30 – Style myślenia w Procesie FRIS (mapa Procesu i Piramidki FRIS) – 45 min
 • 14:30 – 15:15 – Długie ogony vs. Superbohaterowie FRIS (karty pracy) – 45 min
 • Przerwa 15:15 – 15:30
 • 15:30 – 16:30 – Ćwiczenie podsumowujące i feedback – 60 minut

 Materiały (uczestnicy po warsztacie otrzymają mailowo obszerną dokumentację w postaci cyfrowej).

 • Drukowane materiały dla uczestników
 • Prezentacja multimedialna, film
 • Flipchart, głośnik, rzutnik
 • Markery i długopisy, post-ity, kolorowe kartki A4
 • Karty pracy

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Podczas szkolenia usłyszałam bardzo dużo ciekawych treści dotyczących postaw jak i relacji między nimi.

Szkolenie było super pod każdym względem!

Całe szkolenie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie ważne było dla mnie poznanie sposobów reagowania na stres poszczególnych stylów myślenia.

Szkolenie prowadzone perfekcyjnie.

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Procter & Gamble, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa; Bank Gospodarstwa Krajowego, Naftoserwis Sp. z o.o. itp.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas