Style myślenia FRIS

FRIS® Style Myślenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Dlaczego z częścią osób rozumiesz się niemal bez słów, a z innymi nie możesz dojść do porozumienia, mimo podobnych celów?

Szkolenie „FRIS® style myślenia” pozwoli Ci nie tylko znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale też nauczy Cię łatwiej dochodzić do porozumienia z ludźmi w Twoim otoczeniu, a to w istotny sposób wpłynie na Twoją skuteczność i efektywność zespołu, w którym pracujesz. Porozumienie bywa niekiedy utrudnione, ponieważ te same informacje przetwarzamy w inny sposób, w zależności od naszego osobistego sposobu myślenia, tzw. perspektywy poznawczej. To nic innego jak filtr, przez który przesiewamy informacje. A każdy z nas ma ten filtr nieco inny… Dlatego dla jednej osoby priorytetem będzie czas i cel, choćby z naruszeniem zasad grzeczności, a dla drugiej osoby ważniejsza będzie jakość, dokładność, szczegółowość, choćby kosztem czasu, który jest dla niej drugorzędny. Trzecia woli kreować pomysły, snuć wizje i inicjować zadania, nie przejmując się ich skończeniem. I w końcu ostatni typ może mieć każdą z powyższych cech, ale i tak najważniejsze dla niej jest to, by było… miło. „FRIS® style myślenia” to kurs, dzięki któremu poznasz różnice w stylach myślenia i działania różnych ludzi, po to, by umieć dostosować się do ich perspektywy poznawczej. Szkolenie da Ci również niebywałą okazję do samopoznania i zidentyfikowania Twojego indywidualnego stylu myślenia.

Uświadomienie sobie swojego stylu myślenia oraz nabycie umiejętności rozpoznawania go u rozmówcy ułatwia wzajemne porozumienie w pracy, w domu i we wszystkich codziennych sytuacjach. Jeśli chcesz być wreszcie dobrze zrozumiany, nie chcesz marnować energii i czasu na wyjaśnienia, sprostowania, dyskusje i konflikty, powinieneś poznać możliwości FRIS. Test, który bada style myślenia, pozwoli Ci działać skuteczniej jako osoba i tworzyć efektywne zespoły. FRIS® to badanie stylów myślenia i stylów działania. Skrót pochodzi od nazwy czterech perspektyw: Faktów – Relacji – Idei – Struktur. Wyjaśniają one, jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach. Wynikiem badania jest informacja o jednej z 4 perspektyw dominujących. Badanie FRIS dostarcza jednocześnie dodatkowych informacji o preferencjach, czyli perspektywach wspierających. Połączenie perspektywy dominującej i jednej lub dwóch perspektyw wspierających informuje o Twoim Stylu Działania. Style Myślenia i Działania FRIS to nowe możliwości samopoznania i poznania innych, dzięki którym będziesz mógł świadomie wykorzystywać swoje kompetencje komunikacyjne i podejmować lepsze decyzje na podstawie wiedzy o sobie, otaczających Cię ludziach i ich sposobach myślenia, komunikowania się i działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu zamkniętym „FRIS® style myślenia”. Kurs przygotowany przez naszych ekspertów pozwala udoskonalić komunikację w zespołach pracowników i w ten sposób przyczynia się do zwiększenia ich wydajności. Dzięki warsztatowi można łatwiej osiągać porozumienie i synergię, skuteczniej wykorzystywać potencjał pracowników i nimi zarządzać, eliminować konflikty i optymalizować użycie najcenniejszych w firmie zasobów, jakimi są czas i energia. Dostępne w formie stacjonarnej i online szkolenie „FRIS® style myślenia” realizujemy na indywidualne zamówienie, dostosowując jego program i agendę do Państwa potrzeb i preferencji. Skontaktuj się z nami, a my skonfigurujemy warsztat dla Ciebie i Twoich pracowników. Zapraszamy!

Chcesz dowiedzieć się, co to jest FRIS® i jakie są możliwości tej metodologii? Zajrzyj koniecznie tu.

 

FRIS® Style Myślenia – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Style myślenia FRIS

Dlaczego z częścią osób rozumiesz się niemal bez słów, a z innymi nie możesz dojść do porozumienia, mimo podobnych celów?

Szkolenie „FRIS® style myślenia” pozwoli Ci nie tylko znaleźć odpowiedź na to pytanie, ale też nauczy Cię łatwiej dochodzić do porozumienia z ludźmi w Twoim otoczeniu, a to w istotny sposób wpłynie na Twoją skuteczność i efektywność zespołu, w którym pracujesz. Porozumienie bywa niekiedy utrudnione, ponieważ te same informacje przetwarzamy w inny sposób, w zależności od naszego osobistego sposobu myślenia, tzw. perspektywy poznawczej. To nic innego jak filtr, przez który przesiewamy informacje. A każdy z nas ma ten filtr nieco inny… Dlatego dla jednej osoby priorytetem będzie czas i cel, choćby z naruszeniem zasad grzeczności, a dla drugiej osoby ważniejsza będzie jakość, dokładność, szczegółowość, choćby kosztem czasu, który jest dla niej drugorzędny. Trzecia woli kreować pomysły, snuć wizje i inicjować zadania, nie przejmując się ich skończeniem. I w końcu ostatni typ może mieć każdą z powyższych cech, ale i tak najważniejsze dla niej jest to, by było… miło. „FRIS® style myślenia” to kurs, dzięki któremu poznasz różnice w stylach myślenia i działania różnych ludzi, po to, by umieć dostosować się do ich perspektywy poznawczej. Szkolenie da Ci również niebywałą okazję do samopoznania i zidentyfikowania Twojego indywidualnego stylu myślenia.

Uświadomienie sobie swojego stylu myślenia oraz nabycie umiejętności rozpoznawania go u rozmówcy ułatwia wzajemne porozumienie w pracy, w domu i we wszystkich codziennych sytuacjach. Jeśli chcesz być wreszcie dobrze zrozumiany, nie chcesz marnować energii i czasu na wyjaśnienia, sprostowania, dyskusje i konflikty, powinieneś poznać możliwości FRIS. Test, który bada style myślenia, pozwoli Ci działać skuteczniej jako osoba i tworzyć efektywne zespoły. FRIS® to badanie stylów myślenia i stylów działania. Skrót pochodzi od nazwy czterech perspektyw: Faktów – Relacji – Idei – Struktur. Wyjaśniają one, jakim informacjom nadajesz największy priorytet, szczególnie w nowych sytuacjach. Wynikiem badania jest informacja o jednej z 4 perspektyw dominujących. Badanie FRIS dostarcza jednocześnie dodatkowych informacji o preferencjach, czyli perspektywach wspierających. Połączenie perspektywy dominującej i jednej lub dwóch perspektyw wspierających informuje o Twoim Stylu Działania. Style Myślenia i Działania FRIS to nowe możliwości samopoznania i poznania innych, dzięki którym będziesz mógł świadomie wykorzystywać swoje kompetencje komunikacyjne i podejmować lepsze decyzje na podstawie wiedzy o sobie, otaczających Cię ludziach i ich sposobach myślenia, komunikowania się i działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu zamkniętym „FRIS® style myślenia”. Kurs przygotowany przez naszych ekspertów pozwala udoskonalić komunikację w zespołach pracowników i w ten sposób przyczynia się do zwiększenia ich wydajności. Dzięki warsztatowi można łatwiej osiągać porozumienie i synergię, skuteczniej wykorzystywać potencjał pracowników i nimi zarządzać, eliminować konflikty i optymalizować użycie najcenniejszych w firmie zasobów, jakimi są czas i energia. Dostępne w formie stacjonarnej i online szkolenie „FRIS® style myślenia” realizujemy na indywidualne zamówienie, dostosowując jego program i agendę do Państwa potrzeb i preferencji. Skontaktuj się z nami, a my skonfigurujemy warsztat dla Ciebie i Twoich pracowników. Zapraszamy!

Chcesz dowiedzieć się, co to jest FRIS® i jakie są możliwości tej metodologii? Zajrzyj koniecznie tu.

 

Cele i Korzyści

Realizowane na zamówienie szkolenie „FRIS® style myślenia” to kurs o maksymalnym stopniu indywidualizacji programu – warsztat projektowany jest na podstawie wyników diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, a optymalizację jego programu umożliwia m.in. rezultat badania FRIS. Test jest integralną częścią warsztatu i pozwala Uczestnikom lepiej zrozumieć wynikające z własnego stylu myślenia różnice w sposobie działania, a także pojąć istotę i potrzebę różnicowania komunikacji w zależności od stylu reprezentowanego przez rozmówcę, partnera, współpracownika, podwładnego czy szefa. Zamknięty kurs, którego tematem jest model FRIS® style myślenia, poprowadzą dla Państwa doświadczeni trenerzy, którzy są certyfikowanymi trenerami FRIS®, doskonale znają możliwości tego narzędzia i potrafią pokazać Państwu, jak w praktyce wykorzystać wiedzę płynącą z badania do optymalizacji procesów w Państwa firmie lub organizacji. Sama metodologia FRIS jest narzędziem doskonale znanym, wielokrotnie zweryfikowanym i wykorzystywanym z powodzeniem przez wielu trenerów i coachów. Przygotowane przez nas kursy zamknięte wyróżnia nie tylko maksymalna dbałość o indywidualizację celów, metod i programu szkolenia, ale przede wszystkim niedościgniona jakość i skuteczność, potwierdzone licznymi nagrodami i certyfikacjami. Z sukcesami wspieramy firmy i organizacje już od wielu lat i dobrze rozumiemy, jakie działania edukacyjne przynoszą im największą korzyść: szyte na miarę treningi o elastycznych programach, które w praktyczny sposób przygotowują pracowników do efektywniejszej realizacji powierzonych im zadań. Kurs „FRIS® style myślenia” pozwoli Kursantom wynieść własne zdolności komunikacyjne na wyższy poziom, a to z kolei przysłuży się do szybszej realizacji celów biznesowych całej firmy. Szkolenie „FRIS® style myślenia” to nie tylko nowatorski i dostosowany do realiów współczesnego biznesu warsztat, ale też atrakcyjny dla Uczestników projekt rozwojowy, który pozwala im doskonalić najważniejsze umiejętności i kompetencje związane z komunikacją i współpracą. Szkolenie ma przy tym praktyczny charakter, odwołuje się do doświadczeń Kursantów i mocno angażuje ich w trening, dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych metod i technik nauczania. Warsztat „FRIS® style myślenia” możemy zrealizować dla Państwa jako klasyczne szkolenie stacjonarne lub nowoczesny kurs online, który umożliwia naukę z dowolnie wybranego miejsca i zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy. Z przyjemnością informujemy także, że na organizowane w Human Skills otwarte i zamknięte szkolenia (również z FRIS®) możecie Państwo pozyskać dofinansowanie z funduszy KFS lub BUR. W cenie kursu Uczestnicy przejdą badanie FRIS®. Test zostanie dodatkowo szczegółowo omówiony, aby jego wyniki jak najlepiej przysłużyły się Kursantom do poprawy ich efektywności i lepszego zrozumienia własnego stylu myślenia i działania.

Jakie cele realizuje zamknięte szkolenie „FRIS® style myślenia”?

Prezentowany warsztat rozwija i doskonali umiejętności oraz kompetencje związane ze sferą komunikacji, motywacji i sposobem działania różnych typów ludzi. Dla Uczestnika stanowi niebywałą okazję do zwiększenia świadomości swojego myślenia i zachowania, poszerzenia perspektywy i głębszego rozumienia potrzeb innych oraz dostrzegania potencjału osób reprezentujących inny styl myślenia i działania. Dla zespołu szkolenia „FRIS® style myślenia” są szansą na udoskonalenie komunikacji, polepszenie atmosfery pracy czy adekwatny do typu osoby podział zadań w zespole. Firma wysyłająca swoich pracowników na kurs „FRIS® style myślenia” może z kolei oczekiwać m.in. zwiększenia skuteczności zespołów, poprawy atmosfery pracy, zwiększenia zaangażowania pracowników.

 

Szkolenie „FRIS® style myślenia” wyposaża Kursantów w specjalistyczną wiedzę o:

 • Perspektywach poznawczych (4-ech Stylach Myślenia).
 • Rodzajach reakcji w sytuacji „0” (14. Stylach Działania).
 • Talentach i „długich ogonach” własnego stylu.

Zamknięty kurs wykorzystujący model FRIS® pozwala zdobyć praktyczne umiejętności:

 • Identyfikacji charakterystycznych dla siebie reakcji.
 • Rozpoznawania innego stylu myślenia.
 • Dostosowania komunikacji do odmiennego stylu myślenia.

Warsztat z FRIS® doskonali kluczowe dla skuteczności kompetencje związane z:

 • Uważną i świadomą obserwacją własnych zachowań.
 • Komunikacją w zespole.
 • Identyfikacją i rozumieniem własnej roli w procesie grupowym.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy HR.
 • Nauczyciele.
 • Managerowie.
 • Liderzy zespołów.
 • Pracownicy działu marketingu.
 • Sprzedawcy.
 • Pracownicy IT.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA FRIS® STYLE MYŚLENIA – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne szkolenie „FRIS® style myślenia” jest każdorazowo dostosowywane do realnych potrzeb Uczestników danego warsztatu i uwzględnia cele szkoleniowe uzgodnione z Klientem. Trening dopełniony jest przez badanie FRIS® – test i jego wyniki stanowią zwykle podstawę pracy nad indywidualną identyfikacją stylu myślenia Kursantów oraz umiejętnościami rozpoznawania stylów reprezentowanych przez osoby z otoczenia i dostosowywania strategii komunikacyjnej czy strategii delegowania zadań do tej wiedzy. Kurs odbywa się w kameralnym gronie jako zamknięty warsztat, co pozwala podczas treningu skoncentrować się na każdym Uczestniku z osobna, jego problemach, mocnych i słabych stronach, nie tracąc z oczu korzyści płynących ze szkolenia dla całej organizacji. Warsztat zaplanowaliśmy jako jednodniowe szkolenie trwające minimum 7 godzin zegarowych. Szkolenie „FRIS® style myślenia” realizowane w trybie stacjonarnym odbywa się w przyjaznej przestrzeni naszego centrum szkoleniowego w Warszawie, bądź w lokalizacji wskazanej przez Klienta zamawiającego kurs, np. w siedzibie firmy. Zamknięte szkolenie z powyższej tematyki rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć i badaniem, a kończy sesją rekomendacji eksperckich, które mają na celu wesprzeć Kursantów w procesie planowania dalszej ścieżki ich rozwoju oraz ewaluacją zrealizowanego projektu szkoleniowego. Uczestnikom warsztatu zapewniamy nieodpłatnie pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych, markery i długopisy, kolorowe kartki A4, karty pracy, a także pełną dokumentację szkolenia w formie cyfrowej, którą przekażemy Kursantom po zakończeniu kursu drogą mailową (np. raport z badania FRIS®, informacje o metodologii itp.). Kursanci goszczący w naszej placówce w związku z realizacją kursu mogą również liczyć na poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz zaproszenie na lunch, który zostanie podany w jednej z restauracji działających w pobliżu naszego centrum.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „FRIS® style myślenia”

Zajęcia standardowo rozpoczynamy o godzinie 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 17:00. Dokładna agenda kursu zostanie dopasowana do preferencji i wymogów danej grupy szkoleniowej. Program prezentowanego kursu przewiduje kilka przerw, których rozkład również dostosowujemy do konkretnych okoliczności szkolenia. Stacjonarne szkolenia poświęcone stylom myślenia FRIS® opracowujemy, korzystając z wytycznych opisanych przez cykl Kolba i model Activity Based Learning, co oznacza, że zajęcia koncentrują się na treningu praktycznym i wykorzystują nowoczesne, stymulujące do działania i aktywności metody nauczania. Skorzystamy również z: prezentacji multimedialnych, materiałów filmowych, głośnika, rzutnika, flipchartu itp. Kurs w jego standardowym kształcie budują 4 moduły, a w ostatnim z nich Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować potencjał osobistego stylu myślenia FRIS® i związanego z nim stylu działania poprzez ćwiczenie z wykorzystaniem nowatorskiego narzędzia rozwojowego „Style myślenia Superbohatera™” (https://fris.pl/super).

FRIS® Style Myślenia to system rozwojowy oparty na narzędziu psychometrycznym o wysokim wskaźniku rzetelności (ponad 8 w skali Alfa Cronbacha).

Na podstawie badania FRIS online (76 pytań zamkniętych i 3 otwartych, czas wypełnienia ok. 30 minut) diagnozuje jeden z czterech stylów myślenia badanego (Fakty-Relacje-Idee-Struktury) oraz jeden z czternastu stylów działania (które są sumą naturalnego nabytego/nabytych stylów myślenia).

Na podstawie obszernego raportu (20 s.) i szczegółowej analizy na skalach badanie odpowiada na pytania:

 • Jak dążymy do celu?
 • Jak przetwarzamy informacje?
 • Jak podejmujemy decyzje?
 • Jak działamy w grupie?
 • Jak okazujemy emocje?
 • Jak reagujemy w nowych sytuacjach?

Na podstawie dodatkowego raportu zespołowego zyskujemy fotografię grupy, jej mocne strony i deficyty oraz rozkład kompetencji osobistych.

Kurs „Style Myślenia FRIS® – jak komunikować się z osobami myślącymi inaczej niż ja?”

Rozpoczęcie kursu: analiza potrzeb szkoleniowych Kursantów, omówienie celów szkolenia z zakresu Stylów Myślenia FRIS® (perspektyw poznawczych), ustalenie kontraktu, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Style Myślenia, a Style Działania. Co nas łączy, co nas różni?

 • Perspektywy poznawcze – jak i dlaczego różnie odbieramy i interpretujemy rzeczywistość?
 • Wprowadzenie do stylów myślenia – czym są, czym nie są? (zadanie zespołowe i dyskusja).
 • Wprowadzenie do modelu FRIS®. Omówienie 4 stylów myślenia (zadanie indywidualne i omówienie wyników ćwiczenia na forum).
 • „Supermoce” i „długie ogony” 4 stylów myślenia (zadanie w parach, prezentacja na forum i omówienie wyników ćwiczenia).
 • Co nas inspiruje, co nas frustruje? (omówienie sytuacji charakterystycznych dla poszczególnych stylów, w których osiągają stan flow, wychodzą poza strefę komfortu, odczuwają stres i jak jemu przeciwdziałać?).
 • Jak porozumieć się z osobami myślącymi inaczej? Komunikacja pomiędzy różnymi stylami myślenia (omówienie i dyskusja).

Moduł II. Strategie poznawcze. Jak informacja wpływa na reakcję?

 • Jak myślimy, a jak działamy? (omówienie 14. stylów działania – jak odebrana informacja kształtuje reakcję?).
 • Style myślenia w praktyce – jakie strategie są w „zasięgu” poszczególnych stylów myślenia?
 • 6 skal analizy indywidualnej – jak ustalam cele, jak interpretuję informacje, jak podejmuję decyzje, jak angażuję w swoje działania innych, jak wyrażam swoje stanowisko, jak reaguję w obliczu problemów?

Moduł III. Potencjał osobistego stylu myślenia – jak go zidentyfikować i efektywnie wykorzystać?

 • QUIZ – Style Myślenia na przykładach (identyfikacja). Omówienie charakterystycznych zachowań.
 • Case study – jak wykorzystać Style Myślenia FRIS® w życiu zawodowym i w biznesie? Omówienie na przykładach indywidualnych i zespołowych.
 • Moje miejsce w procesie. Omówienie przyjaznych i nieprzyjaznych dla poszczególnych stylów obszarów na mapie procesu FRIS® na etapach: inicjowania, przygotowania i działania.
 • Superbohaterowie FRIS® i Supermoce. Doświadczenie symbolicznej parafrazy Stylów Myślenia w kontekście własnej gotowości na nierealistyczne doświadczenia. (ćwiczenie z wykorzystaniem nowatorskiego narzędzia rozwojowego „Style myślenia Superbohatera™”; https://fris.pl/super)

Moduł IV. Podsumowanie szkolenia – ćwiczenia.

Zakończenie warsztatu: powtórzenie kluczowych treści, feedback i ewaluacja kursu, opcjonalnie: rekomendacje trenera dla Kursantów dotyczące kształtowania dalszej ścieżki rozwoju.

Przykładowa agenda szkolenia z zakresu stylu myślenia i działania FRIS:

 • 08:30 – 09:00 – Wstęp i zadanie wprowadzające (FRIS poker) – 30 min
 • 09:00 – 09:30 – wprowadzenie do FRIS (karty pracy) – 30 min
 • 09:30 – 10:00 – omówienie stylów myślenia (prezentacja, film, zadanie) – 30 min
 • Przerwa 10:00 – 10:15
 • 10:15 – 10:45 – Style myślenia w praktyce (case’y z rynku, mediów itp.) – 30 min
 • 10:45 – 11:15 – Komunikacja pomiędzy Stylami Myślenia FRIS (symulacje) – 30 min
 • 11:15 – 11:45 – Omówienie Stylów działania (aktywne i nieaktywne perspektywy) – 30 min
 • Przerwa 11:45 – 12:30
 • 12:30 – 13:00 – Omówienie raportów indywidualnych + ćwiczenie (analiza) – 60 min
 • 13:00 – 13:3 – Omówienie raportu zespołowego (skale poznawcze) – 30 minut
 • Przerwa 13:30 – 13:45
 • 13:45 – 14:30 – Style myślenia w procesie FRIS (mapa Procesu i Piramidki FRIS) – 45 min
 • 14:30 – 15:15 – Długie ogony vs. Superbohaterowie FRIS (karty pracy) – 45 min
 • Przerwa 15:15 – 15:30
 • 15:30 – 16:30 – Ćwiczenie podsumowujące i feedback – 60 minut

 

PROGRAM SZKOLENIA FRIS® STYLE MYŚLENIA – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie online „FRIS® style myślenia” ma charakter spotkań organizowanych w czasie rzeczywistym. Trenujemy w pokojach wirtualnych tworzonych w popularnych i przyjaznych w obsłudze serwisach typu Clickmeeting i Zoom. Zdalna postać szkolenia przyjęta w programie prezentowanego kursu umożliwia efektywny, szybki i nastawiony na wygodę rozwój kompetencji Uczestników zajęć, niezależnie od miejsca ich pobytu, poziomu umiejętności technicznych czy możliwości logistycznych. Kurs trwa według standardowego planu 1 dzień, a sesja szkoleniowa zaplanowana jest na 7. godzin zegarowych. W planie szkolenia przewidziane są przerwy, z czego jedna dłuższa pauza pomyślana została jako przerwa na lunch. Standardowo kurs online poświęcony metodologii FRIS® i jej praktycznemu zastosowaniu składa się z 4 segmentów tematycznych. Wszystkim Kursantom uczestniczącym w zajęciach udostępniamy komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, markery i długopisy, kolorowe kartki A4, karty pracy, a także pełną dokumentację szkolenia w formie cyfrowej, którą przekażemy Kursantom po zakończeniu kursu drogą mailową (np. raport z badania FRIS®, informacje o metodologii itp.). Zamknięte zdalne szkolenia z tej tematyki rozpoczynamy szczegółową weryfikacją potrzeb Uczestników zajęć, co pozwala nam zoptymalizować program i agendę danego warsztatu. Kurs uzupełniamy każdorazowo ewaluacją zrealizowanego programu oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszej ścieżki rozwoju kompetencji dla grupy szkoleniowej. Kursantów zapisanych na szkolenie „FRIS® style myślenia” obejmujemy również bezpłatną opieką poszkoleniową przez miesiąc od chwili ukończenia zajęć.

Przykładowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „FRIS® style myślenia”

Integralną częścią kursu jest analiza wyników badania FRIS®: FRIS® Style Myślenia to system rozwojowy oparty na narzędziu psychometrycznym o wysokim wskaźniku rzetelności (ponad 8 w skali A. Cronbacha).

Na podstawie badania FRIS online (76 pytań zamkniętych i 3 otwartych, czas wypełnienia ok. 30 minut) diagnozuje 1 z 4 stylów myślenia badanego (Fakty-Relacje-Idee-Struktury) oraz 1 z 14 stylów działania (które są sumą naturalnego nabytego/nabytych stylów myślenia).

Na podstawie obszernego raportu (20 stron) i szczegółowej analizy na skalach badanie odpowiada na pytania:

 • Jak przetwarzamy informacje?
 • Jak podejmujemy decyzje?
 • Jak dążymy do celu?
 • Jak okazujemy emocje?
 • Jak działamy w grupie?
 • Jak reagujemy w nowych sytuacjach?

Na podstawie uzupełniającego raportu zespołowego zyskujemy fotografię grupy, jej mocne strony oraz jej deficyty, a także rozkład kompetencji osobistych jej członków.

Kurs „FRIS® style myślenia” każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, technik i metod nauczania oraz agendy kursu do potrzeb Klienta zamawiającego warsztat. W związku z tym widoczny poniżej program ma charakter orientacyjny i pokazuje, jak wyglądać może przykładowe szkolenie prezentujące praktyczne możliwości metodologii FRIS®. Prezentowany kurs ma charakter warsztatowy, dlatego jego program jest zdominowany przez zadania praktyczne oraz szereg nowoczesnych, aktywizujących i angażujących metod nauczania. Zamknięte szkolenie „FRIS® style myślenia” realizujemy, korzystając ze sprawdzonych i certyfikowanych narzędzi, w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. Skorzystamy również z: prezentacji multimedialnych, materiałów filmowych, rzutnika, flipchartu itp. materiałów. Ostatnia faza warsztatu pozwala przeanalizować potencjał osobistego stylu myślenia FRIS® i związanego z nim stylu działania poprzez ćwiczenie z wykorzystaniem pionierskiego narzędzia rozwojowego „Style myślenia Superbohatera™” (https://fris.pl/super).

Szkolenie: „Style Myślenia FRIS® – jak komunikować się z osobami myślącymi inaczej niż ja?”

Wstęp do szkolenia: sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, zdefiniowanie celów kursu z zakresu Stylów Myślenia FRIS® (perspektyw poznawczych), kontrakt.

Moduł I. Style Myślenia, a Style Działania. Co nas łączy, co nas różni?

 • Jak i dlaczego różnie odbieramy i interpretujemy rzeczywistość? (perspektywy poznawcze).
 • Wprowadzenie do tematu kursu: style myślenia – czym są, a czym nie są? (ćwiczenie grupowe i dyskusja).
 • Wprowadzenie do modelu FRIS® z omówieniem 4 stylów myślenia (ćwiczenie indywidualne i omówienie rezultatów zadania na forum grupy).
 • „Supermoce” i tzw. długie ogony stylów myślenia (ćwiczenie w parach, prezentacja na omówienie wyników ćwiczenia na forum grupy).
 • Co nas inspiruje, co nas frustruje? (omówienie sytuacji typowych dla poszczególnych stylów, w których osiągają one stan flow, wychodzą poza strefę komfortu, odczuwają stres i jak jemu przeciwdziałać?).
 • Komunikacja pomiędzy odmiennymi stylami. Jak porozumieć się z ludźmi myślącymi inaczej? (omówienie i dyskusja).

Moduł II. Strategie poznawcze. Jak informacja wpływa na reakcję?

 • Jak myślimy, a jak działamy? Jak odebrana informacja kształtuje reakcję? (omówienie 14. stylów działania).
 • Style myślenia FRIS w praktyce – jakie strategie są w „zasięgu” poszczególnych stylów myślenia?
 • 6 skal analizy indywidualnej – jak ustalam cele, jak interpretuję informacje, jak podejmuję decyzje, jak angażuję w swoje działania innych, jak wyrażam swoje stanowisko, jak reaguję w obliczu trudności i problemów?

Moduł III. Potencjał osobistego stylu myślenia – jak go zidentyfikować i efektywnie wykorzystać?

 • Style Myślenia na przykładach (identyfikacja – QUIZ). Omówienie typowych dla stylu zachowań.
 • Jak wykorzystać Style Myślenia FRIS® w biznesie i w życiu zawodowym? (case study)
 • Moje miejsce w procesie. Analiza nieprzyjaznych i przyjaznych dla różnych stylów obszarów na mapie procesu FRIS® na etapie: inicjowania aktywności, przygotowania oraz działania.
 • Superbohaterowie FRIS® i Supermoce. Doświadczenie symbolicznej parafrazy Stylów Myślenia w kontekście osobistej gotowości na nierealistyczne doświadczenia. (zadanie z zastosowaniem narzędzia rozwojowego „Style myślenia Superbohatera™”; https://fris.pl/super).

Moduł IV. Podsumowanie szkolenia – warsztat.

Zakończenie szkolenia: podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy, feedback i ewaluacja szkolenia, dla zainteresowanych: rekomendacje trenera dotyczące optymalizacji planu rozwoju zawodowego Uczestników zajęć.

Kurs online „FRIS® style myślenia” to szkolenie synchroniczne z wykorzystaniem:

 • Połączenia audio-video na platformie ClickMeeting.
 • Prezentacji PowerPoint.
 • Chmury słów (word cloud).
 • Tablicy interaktywnej.

Formuła webinarium jest interaktywna, dzięki czemu zajęcia odpowiadają na indywidualnie sformułowane potrzeby Uczestników.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Podczas szkolenia usłyszałam bardzo dużo ciekawych treści dotyczących postaw jak i relacji między nimi.”

 „Otwartość, bezpośredniość, ciekawe materiały szkoleniowe.”

„Szkolenie było super pod każdym względem!”

„Całe szkolenie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Szczególnie ważne było dla mnie poznanie sposobów reagowania na stres poszczególnych stylów myślenia.”

„Szkolenie prowadzone perfekcyjnie.”

Przydatne treści szkolenia: „Statystyka głęboka, przykłady, przegląd typów osobowości.”

„Szczególnie cenny: styl pracy, fajna, luźna atmosfera, bardzo ciekawe szkolenie.”

Przydatne treści szkolenia: „Przegląd typów osobowości.”

Przydatne treści szkolenia: „Ocena styli; ocena zespołu; jak współpracują ze sobą różne style myślenia; praktyczne aspekty.”

„Przydatne było pokazanie różnych stylów myślenia i jak znaleźć wspólny język komunikacji.”

„Fajne szkolenie, otwiera inny punkt widzenia.”

„Cenne: otwartość, wiedza trenera.”

„Świetne materiały: bardzo czytelne i estetyczne.”

„Najbardziej zainteresowały mnie relacje pomiędzy stylami myślenia i działania.”

Przydatne treści szkolenia: „Dużo nowości, poznanie innych możliwości myślenia, obiektywne definiowanie swoich mocnych stron.”

Przydatne treści szkolenia: „Zrozumienie dlaczego czasem trudno porozumieć się z ludźmi o innym stylu myślenia.”

Przydatne treści szkolenia: „Poznanie mojego zespołu, zrozumienie ich, otwarcie się na inne formy, zachowania innych ludzi.”

Przydatne treści szkolenia:Rozróżnienie stylu myślenia: sposobu działania- subtelne, a ważne.”

Przydatne treści szkolenia: „Połączenie stylów myślenia w organizacji/ strukturze.”

Przydatne treści szkolenia: „Ostatnia część z opisywaniem co jest dla nas ok a co nie.”

 

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Procter & Gamble, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa; Bank Gospodarstwa Krajowego, Naftoserwis Sp. z o.o., Atrium Poland Real Estate Management Sp. z.o.o. itp., Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Pracownia Przygód, NUCO Sp. z o.o, Ad-Venture Sp. z o. o., Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas