Agnieszka Kurzawska

Certified International Professional Trainer® oraz Trenerka MEN, Business Coach i certyfikowany Coach Prowokatywny, Trenerka ORKE, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku i Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie. Partnerka oraz Trenerka FRIS®, Konsultantka MaxieDISC.

Agnieszka Kurzawska

PROFIL TRENERKI:

Praktyczka, z 15-letnim doświadczeniem biznesowym i szkoleniowym.

Z sukcesem pomaga swoim klientom budować efektywne zespoły oraz usprawniać procesy w organizacjach. Jako trener i coach zrealizowała samodzielnie ponad 8500h szkoleniowych, wykładów, sesji coachingowych i doradczych. Autorka kart coachingowych MOVEIN – wprowadź zmiany! opartych na modelu GROW.

SPECJALIZUJE SIĘ W SZKOLENIACH:

 • Coachingowych.
 • Komunikacyjnych.
 • Motywacyjnych.
 • Z udzielania informacji zwrotnej.
 • Stylach Myślenia i Działania FRIS®.
 • Train The Trainer.
 • Z Technik sprzedaży opartych m.in. na modelu DISC.
 • Z zarządzania talentami (model MaxieDisc i FRIS®).
 • Z negocjacji.
 • Z autoprezentacji.
 • Obsługi klienta i sprzedaży.
 • Z przywództwa.
 • Zarządzania zespołem, delegowania.
 • Budowania zespołu.
 • Rozwiązywania konfliktów.
 • Zarządzania sobą w czasie.
 • Radzenia sobie ze stresem.
 • Rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.
 • Psychologii konsumenta.
 • Psychologii różnic indywidualnych.
 • Z wystąpień publicznych.
 • Z Psychologii Marketingu i Reklamy.

WYKSZTAŁCENIE

 • 2018 – 2019 Szkoła Przywództwa Instytut Wolności w Warszawie– Przywództwo Poziom Wyżej, podyplomowe.
 • 2016 Szkoła Przywództwa Instytut Wolności w Warszawie – Przywództwo/Gospodarka.
 • 2014 – 2015 Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni – Ekoefektywny marketing dla biznesu, podyplomowe.
 • 2013 – 2014 Uczelnia Techniczno – Handlowa im. H.Chodkowskiej w Warszawie – Business Coaching, podyplomowe.
 • 2012 – 2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni – Komunikacja i kreowanie wizerunku medialnego, podyplomowe.
 • 2004 – 2009 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Turystyka i Rekreacja, magisterskie.

PRZEBYTE SZKOLENIA

 • Certyfikacja Coachingowa – Coach Prowokatywny (Instytut Provocare).
 • Certyfikacja Trenerska Certified International Professional Trainer®.
 • Kurs trenera szkoleniowca MEN.
 • Trener/ Konsultant MaxieDISC®.
 • Certyfikacja Trenera FRIS®.
 • Dobra Rekrutacja.
 • Trener Wspomagania w zakresie wdrażania kompetencji kluczowych.
 • Trener Metody Biegun Marka Kamińskiego.
 • Praktyczne aspekty Project Managera.
 • PRINCE2 Foundation®.
 • NVC-Komunikacja bez przemocy.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie czasem.
 • Radzenie sobie ze stresem – Work Life Balance.
 • Marketing narracyjny.
 • Intensywne wprowadzenie do NLP.
 • Biznesplan Akademia PARP.
 • Efektywne Public Relations.
 • Zarządzanie wizerunkiem medialnym
 • Gamifikacja.
 • Narzędzia coachingowe.
 • Gender Equality.
 • Doradztwo zawodowe.
 • Prowadzenie procesów rekrutacji.
 • Techniki sprzedaży.
 • Autoprezentacja.
 • Obsługa klienta w firmie.
 • Kurs pilota wycieczek zagranicznych (licencja).

WYBRANI KLIENCI TRENERKI:

MEGA Sp. z o.o., Zetes sp. z o.o., AION BANK S.A., CMS Law-Tax-Future, Castorama Polska Sp. z o.o., Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Fundacja GPW, PKO Bank Polski, NOV Rig Systems, Urzędy Miast, Urzędy Pracy, Cedrob S.A., MPK Sp. z o.o., POLOmarket Sp. z o.o., PKS Gdynia S.A., PBDI S.A., Investment Trading Consulting Sp. z o.o, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A, MTI-Furninova Polska Sp. z o.o., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A, ZOELLER TECH Sp. z o. o., Gralbet Sp. z o.o., NAFTOR Sp. z o.o., Global Cosmed S.A., „SKLEJKA-PISZ” PAGED Sp. z o.o., A J FABRYKA MEBLI Sp. z o.o. , MPGK Stargard , ŁĄCCY KOŁCZYGŁOWY Sp. z o.o., Polska Sieć Windykacji Sp. z o.o. Sp.k., Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., BEST S.A., GoWork.pl, EduBroker, OK Ośrodek Kursów, Akademia Kształcenia Zawodowego, WSTiH w Gdańsku, WSB w Gdańsku, KPSW w Wejherowie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Marka Kamińskiego, AiOLI, Centrum Zdrowia i Psychoterapii, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, Globalgraf Studio Grafiki, VRILBUD, Pivotal, Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie, Pracownia Przygód, NUCO Sp. z o. o.

Szkolenia ON-LINE oraz Szkolenia OTWARTE Stacjonarne w Warszawie prowadzone przez tego trenera: