komunikacja wewnetrzna w organizacji

Komunikacja wewnętrzna w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Efektywna komunikacja w organizacji to fundament sukcesu firmy. Bez skutecznej komunikacji trudno o porozumienie, sprawność organizacyjną i współpracę. Realizacja celów biznesowych zawsze jest zagrożona, gdy zakłócony jest przepływ informacji, wiedza pracowników jest niepełna, komunikat nieczytelny lub źle rozumiany. Za atmosferę w pracy, synergię i kulturę organizacyjną również odpowiada w dużej mierze skuteczna komunikacja wewnętrzna w firmie. Szkolenie „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” to wyspecjalizowany kurs zaprojektowany z myślą o potrzebach współczesnych organizacji, które chcą się rozwijać i nieustannie wzmacniać swoją pozycję na rynku, do czego niezbędne jest nie tylko usprawnienie komunikacji w firmie, ale świadome korzystanie z potencjału, jaki oferują nowoczesne narzędzia komunikacji wewnętrznej.

Zamknięty kurs, którego tematem jest komunikacja w firmie, to kompendium rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy na temat strategicznego podejścia do komunikacji i wykorzystywania jej instrumentów we właściwy sposób. Sposób, który gwarantuje sprawny przepływ informacji, wpływa na poziom zaangażowania i zwiększa sugestywność przekazywanych komunikatów, a w konsekwencji otwiera drogę do efektywniejszego działania, przeciwdziała konfliktom i napięciom, przeprowadza pracowników przez zmiany. Podczas warsztatu przeanalizujemy m.in. zasady komunikacji w firmie, rozpoznamy i zbadamy narzędzia komunikacji wewnętrznej, nauczymy się oceniać efektywność komunikacji i wprowadzać w niej korzystne modyfikacje. Podczas warsztatu „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” nie będziemy jednak tylko teoretyzować. Program kursu dopełni również trening praktycznych umiejętności, a zawartość merytoryczna i metodyczna szkolenia zostanie w pełni dostosowana do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i specyfiki zamawiającej kurs organizacji. Wszystko po to, by szkolenie z komunikacji wewnętrznej miało maksymalnie zindywidualizowany charakter, a więc gwarantowało możliwie wysoką efektywność.

Efektywna komunikacja w firmie wymaga właściwego podejścia, wiedzy i szczególnych kompetencji. Jeśli Twoja organizacja ma działać efektywnie i sprawnie realizować swoją misję i cele, zadbaj o to, by Twoi pracownicy potrafili wykorzystywać narzędzia komunikacji wewnętrznej w najlepszy sposób i zaoferuj im przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie „Komunikacja wewnętrzna w organizacji”. Kurs organizujemy na zamówienie jako warsztat stacjonarny lub nowoczesny i przyjazny w organizacji kurs online. Chcesz wiedzieć więcej lub masz pytania dotyczące tego szkolenia? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie korzyści przyniesie szkolenie z komunikacji wewnętrznej w Twojej firmie.

Komunikacja wewnętrzna w organizacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja wewnetrzna w organizacji

Efektywna komunikacja w organizacji to fundament sukcesu firmy. Bez skutecznej komunikacji trudno o porozumienie, sprawność organizacyjną i współpracę. Realizacja celów biznesowych zawsze jest zagrożona, gdy zakłócony jest przepływ informacji, wiedza pracowników jest niepełna, komunikat nieczytelny lub źle rozumiany. Za atmosferę w pracy, synergię i kulturę organizacyjną również odpowiada w dużej mierze skuteczna komunikacja wewnętrzna w firmie. Szkolenie „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” to wyspecjalizowany kurs zaprojektowany z myślą o potrzebach współczesnych organizacji, które chcą się rozwijać i nieustannie wzmacniać swoją pozycję na rynku, do czego niezbędne jest nie tylko usprawnienie komunikacji w firmie, ale świadome korzystanie z potencjału, jaki oferują nowoczesne narzędzia komunikacji wewnętrznej.

Zamknięty kurs, którego tematem jest komunikacja w firmie, to kompendium rzetelnej i usystematyzowanej wiedzy na temat strategicznego podejścia do komunikacji i wykorzystywania jej instrumentów we właściwy sposób. Sposób, który gwarantuje sprawny przepływ informacji, wpływa na poziom zaangażowania i zwiększa sugestywność przekazywanych komunikatów, a w konsekwencji otwiera drogę do efektywniejszego działania, przeciwdziała konfliktom i napięciom, przeprowadza pracowników przez zmiany. Podczas warsztatu przeanalizujemy m.in. zasady komunikacji w firmie, rozpoznamy i zbadamy narzędzia komunikacji wewnętrznej, nauczymy się oceniać efektywność komunikacji i wprowadzać w niej korzystne modyfikacje. Podczas warsztatu „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” nie będziemy jednak tylko teoretyzować. Program kursu dopełni również trening praktycznych umiejętności, a zawartość merytoryczna i metodyczna szkolenia zostanie w pełni dostosowana do potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów i specyfiki zamawiającej kurs organizacji. Wszystko po to, by szkolenie z komunikacji wewnętrznej miało maksymalnie zindywidualizowany charakter, a więc gwarantowało możliwie wysoką efektywność.

Efektywna komunikacja w firmie wymaga właściwego podejścia, wiedzy i szczególnych kompetencji. Jeśli Twoja organizacja ma działać efektywnie i sprawnie realizować swoją misję i cele, zadbaj o to, by Twoi pracownicy potrafili wykorzystywać narzędzia komunikacji wewnętrznej w najlepszy sposób i zaoferuj im przygotowane przez naszych ekspertów szkolenie „Komunikacja wewnętrzna w organizacji”. Kurs organizujemy na zamówienie jako warsztat stacjonarny lub nowoczesny i przyjazny w organizacji kurs online. Chcesz wiedzieć więcej lub masz pytania dotyczące tego szkolenia? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jakie korzyści przyniesie szkolenie z komunikacji wewnętrznej w Twojej firmie.

Cele i Korzyści

Kurs „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” zakłada rozwój kluczowych umiejętności związanych z planowaniem strategii komunikacyjnej, oceną komunikacji i jej usprawnianiem. Przygotowany przez nas warsztat koncentruje się przy tym na możliwościach, jakie oferują nowoczesne narzędzia efektywnej komunikacji wewnętrznej i uczy ich świadomego wykorzystania. Ponieważ każde realizowane na zamówienie szkolenie z obszaru komunikacji wewnętrznej projektujemy, uwzględniając realne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów, każda osoba po zakończeniu przygotowanego przez nas kursu może w praktyce zastosować poznane w czasie warsztatu narzędzia i realnie wpływać na skuteczność komunikacji w zatrudniającej ją firmie. Prezentowany kurs to profesjonalny i nowoczesny projekt szkoleniowy, który sięga po sprawdzone metody i techniki nauczania, a także koncentruje się na angażowaniu Uczestników poprzez ich aktywizację i indywidualizację prezentowanych przykładów, ćwiczeń i case studies. Szkolenie „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” prowadzimy, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki i nauki i sięgamy po sprawdzone narzędzia diagnostyki i ewaluacji, dzięki czemu możemy pochwalić się ogromną skutecznością naszych usług szkoleniowych oraz wysokim poziomem merytorycznym opracowanego przez nas programu nauczania. Kursantów realizujący szkolenie z komunikacji wewnętrznej otaczamy każdorazowo fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która obejmuje również miesięczny okres po ukończeniu warsztatów. Zamknięte kursy „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” realizujemy przy tym w dwóch najbardziej poszukiwanych wariantach – jako klasyczne stacjonarne kursy oraz atrakcyjne pod względem finansowym, logistycznym o organizacyjnym szkolenia online. Kursy organizowane przez Human Skills są na bieżąco monitorowane pod kątem jakości i efektywności, a nasza firma co roku z sukcesem przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w kraju. Wszystkie przygotowane przez nas szkolenia zamknięte dopełniamy również wnikliwą ewaluacją. Prowadzone przez nas kursy zamknięte są ponadto indywidualnie wyceniane i mogą być dofinansowywane ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS) lub BUR.

Jakie zyski oferują zamknięte szkolenia „Komunikacja wewnętrzna w organizacji”?

Realizowane na zamówienie szkolenie z komunikacji wewnętrznej skupia się na doskonaleniu umiejętności praktycznych oraz pogłębianiu wyspecjalizowanych kompetencji związanych z organizacją procesów komunikacyjnych w firmie. W czasie warsztatu wyjaśniamy m.in., jaką moc mają komunikaty, jak prawidłowo zaplanować strategię komunikacyjną w firmie, jak wspierać zaangażowanie poprzez działania komunikacji wewnętrznej czy dostosowywać komunikację do aktualnie obowiązującej fazy w procesie zmiany.

Kurs z komunikacji wewnętrznej wyposaża w wyspecjalizowaną wiedzę na temat:

 • nowocześnie pojętej komunikacji wewnętrznej i jej potencjału;
 • wyzwań oraz trendów w komunikacji wewnętrznej;
 • standardów i praktyk efektywnej komunikacji wewnętrznej w organizacji;
 • związanych z komunikacją czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników;
 • planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych;
 • narzędzia komunikacji wewnętrznej;
 • cech skutecznego i sugestywnego komunikatu;
 • sposobów badania efektywności komunikacji wewnętrznej;
 • roli komunikacji w procesie zmiany.

Szkolenie „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” kształci umiejętności i kompetencje:

 • planowania strategicznego i definiowania celów komunikacji w odniesieniu do wyzwań organizacyjnych;
 • doboru narzędzi komunikacji w określonym kontekście sytuacyjnym;
 • tworzenia skutecznych komunikatów firmowych;
 • zastosowania metod badania efektywności komunikacji;
 • doboru i użycia odpowiednich sposobów komunikowania zmian organizacyjnych;

Szkolenie umożliwia nabycie umiejętności tworzenia efektywnej komunikacji wewnętrznej wspierającej osiąganie celów organizacji. Rozwija kompetencje planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych, w szczególności definiowania celów komunikacji, doboru narzędzi oraz mierzenia efektów w odniesieniu do kluczowych wyzwań organizacyjnych.

Cele szkolenia:

 • Rozwój umiejętności strategicznego planowania i organizowania skutecznych działań komunikacyjnych.
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie tworzenia komunikatów wewnętrznych.
 • Nabycie umiejętności dostosowywania sposobów komunikacji do wymagań sytuacyjnych i założonych celów.
 • Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w zwiększaniu skuteczności własnych działań komunikacyjnych.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele firm, kierownicy, specjaliści;
 • kierownicy i pracownicy działów personalnych;
 • osoby odpowiedzialne za tworzenie i wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej w organizacji;
 • osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Program Szkolenia

Stacjonarne szkolenie „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” może się odbyć we wskazanym przez Klienta miejscu, np. w siedzibie firmy lub na terenie naszego warszawskiego ośrodka szkoleniowego zlokalizowanego w samym centrum miasta. Kursanci goszczący w naszej placówce mogą liczyć na przyjazną i gościnną atmosferę, a także komfortowe i idealne do nauki i treningu warunki otoczenia. Uczestnikom warsztatu stacjonarnego organizowanego w naszej siedzibie zapewniamy również poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad serwowany w jednej z lokalnych restauracji. Szkolenie z komunikacji wewnętrznej to jednodniowy intensywny kurs teoretyczno-praktyczny zaplanowany na minimum 7 godzin zegarowych. Ponieważ warsztat każdorazowo optymalizujemy, uwzględniając potrzeby i oczekiwania Klienta, zarówno agenda kursu, jak i jego zawartość programowa mogą zostać zmodyfikowane i dostosowane tak, by gwarantowały maksymalnie wysoką skuteczność i wartość praktyczną szkolenia, a także nie kolidowały z bieżącą działalnością firmy. Wszystkim Uczestnikom warsztatu „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” zapewniamy w cenie szkolenia komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, które systematyzują wiedzę z obszaru skutecznej komunikacji wewnętrznej, a także miesięczny okres bezpłatnej opieki poszkoleniowej w formie e-konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs. Szkolenie składa się z 9 modułów, wstępu z diagnozą potrzeb oraz podsumowania, podczas którego zaplanowana jest ewaluacja kursu.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Komunikacja wewnętrzna w organizacji”

Kurs realizujemy w formule warsztatowej, zgodnie z założeniami w modelu Activity Based Learning oraz regułami cyklu Kolba. Zajęcia rozpoczynają się sekcją poświęconą diagnozie, omówieniu celów kursu i sprawom organizacyjnym. Rezultaty przeprowadzonej przez trenera diagnozy potrzeb szkoleniowych mają decydujące znaczenie dla metodycznej i merytorycznej zawartości programu szkolenia. Warsztat „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” kończy się ewaluacją zrealizowanego programu, a w ramach jego podsumowania wszyscy Kursanci będą mieli okazję sformułować IPD oparty o zdobytą w czasie szkolenia wiedzę i wykorzystujący nowo nabyte umiejętności. Na życzenie Uczestników szkolenia trener może również udzielić Kursantom wsparcia w optymalizacji przyjętego przez nich planu rozwoju kompetencji zawodowych. Kurs zamknięty z komunikacji wewnętrznej rozpoczynamy najczęściej około godziny 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych (sesja trwa co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami, w tym jedną dłuższą przerwą w porze lunchu).

Program, formę szkolenia z komunikacji wewnętrznej oraz jego agendę godzinową każdorazowo dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia: rozpoznanie potrzeb szkoleniowych, identyfikacja i omówienie celów warsztatu, sprawy organizacyjne.

Moduł I. Komunikacja wewnętrzna w organizacji – fundamenty

 • Komunikacja wewnętrzna – najnowsze trendy.
 • Komunikacja wewnętrzna – podejście tradycyjne i współczesne.
 • Standardy i dobre praktyki w służbie komunikacji wewnętrznej – przykłady z praktyki.

Moduł II. Zastosowanie obrazu w komunikacji wewnętrznej

 • Materiały filmowe w komunikacji wewnętrznej firmy.
 • Ikonografia – przykłady zastosowań.
 • Pomysły na wykorzystanie obrazu w komunikacji wewnętrznej.

Moduł III. Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie pracowników

 • Czym jest zaangażowanie?
 • Jakie są kluczowe czynniki wpływające na wizerunek pracodawcy i zaangażowanie pracowników?
 • Jak wspierać zaangażowanie poprzez działania komunikacji wewnętrznej?

Moduł IV. Strategiczne podejście do komunikacji wewnątrz organizacji

 • Powiązanie działań komunikacyjnych z priorytetami służbowymi.
 • Elementy planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych.
 • Tajemnica skuteczności – właściwe określenie celu komunikacji.

Moduł V. Narzędzia komunikacji wewnętrznej

 • Najczęściej stosowane narzędzia komunikacji wewnętrznej.
 • Atuty i mankamenty poszczególnych grup narzędzi.
 • Optymalny dobór narzędzi – przykłady z praktyki.

Moduł VI. Planowanie strategii komunikacji – case study (praca na przykładach z pracy Uczestników).

Moduł VII. Skuteczne komunikaty

 • Atrybuty skutecznego komunikatu.
 • Sposoby zwiększania sugestywności komunikatów.
 • „Co w tym wszystkim jest dla mnie?” – oczekiwania pracowników odnośnie treści.

Moduł VIII. Badanie efektywności komunikacji

 • Po co badamy i co można uznać za sukces w realizacji audytu?
 • Wyzwanie – właściwe określenie celu i zakresu badania.
 • „Mechanika” audytu – najczęściej stosowane narzędzia badawcze.

Moduł IX. Komunikacja w zmianach organizacyjnych

 • Czym jest zmiana i jakie naturalne konsekwencje wywołuje?
 • Jakie komunikacyjne wyzwania pojawiają się w procesie zmian?
 • Dopasowanie sposobów komunikacji do fazy zmian – wskazówki.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najważniejszych treści i wnioski. Sesja Q&A. Sformułowanie planu działania. Ewaluacja kursu.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Warsztat zdalny z komunikacji wewnętrznej organizowany jako kurs zamknięty odbywa się w czasie rzeczywistym, w wirtualnym pokoju utworzonym za pośrednictwem serwisu Zoom lub Clickmeeting. Przyjęta formuła szkolenia online pozwala Uczestnikom szkolenia uczyć się i zdobywać nowe umiejętności niezależnie od miejsca ich pobytu, poziomu biegłości technicznej czy możliwości logistycznych. Kurs online jest jednocześnie ekonomiczną i atrakcyjną pod względem organizacyjnym formułą szkolenia pracowników. Zamknięte szkolenie „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” zostało zaprojektowane jako jednodniowy warsztat. Wszyscy Uczestnicy szkolenia otrzymają od nas nieodpłatnie dedykowany pakiet materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę na temat reguł efektywnej komunikacji w firmie oraz jej narzędzi. Kursantom zapewniamy również specjalną formułę opieki poszkoleniowej, tj. możliwość skorzystania z darmowych konsultacji online z trenerem prowadzącym warsztat. Z e-mentoringu Kursanci mogą korzystać w ciągu 30 dni od chwili ukończenia szkolenia. Szkolenie składa się z 9 modułów, wstępu z diagnozą potrzeb oraz podsumowania, podczas którego zaplanowana jest ewaluacja kursu. Ponieważ warsztat każdorazowo optymalizujemy, uwzględniając oczekiwania Klienta, zarówno agenda kursu, jak i jego zawartość programowa mogą zostać zmodyfikowane i dostosowane tak, by gwarantowały maksymalnie wysoką skuteczność i wartość praktyczną kursu, a także nie kolidowały z bieżącą działalnością firmy realizującej szkolenie.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Komunikacja wewnętrzna w organizacji”

Kursy online z komunikacji wewnętrznej w organizacji zajmują 1 dzień, a sesja treningowa trwa co najmniej przez 7 godzin zegarowych (zwykle od 9:00 do 16:00). Prezentowane szkolenie to teoretyczno-praktyczny warsztat, w którym dominującą rolę odgrywają: wymiana dobrych praktyk, nauka poprzez działanie oraz trening konkretnych umiejętności. W czasie treningu wykorzystujemy nowatorskie techniki nauczania, a także działamy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. Warsztat „Komunikacja wewnętrzna w organizacji” rozpoczyna się diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów i zdefiniowaniem celów kursu, a kończy ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego oraz podsumowaniem wiedzy, podczas którego Uczestnicy stworzą IPD dotyczące efektywnej komunikacji w firmie.

Program, formę szkolenia oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wprowadzenie do zajęć: sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, omówienie celów kursu.

Moduł I. Komunikacja wewnętrzna w organizacji – podstawy

 • Najnowsze trendy w komunikacji wewnętrznej.
 • Komunikacja wewnętrzna – podejście współczesne i tradycyjne.
 • Dobre praktyki i standardy w komunikacji wewnętrznej – przykłady.

Moduł II. Wykorzystanie obrazu w komunikacji wewnętrznej organizacji

 • Materiały filmowe w komunikacji wewnętrznej i ich potencjał.
 • Ikonografia – przykłady zastosowań.
 • Pomysły zastosowania obrazu w komunikacji wewnętrznej firmy.

Moduł III. Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie

 • Czym jest zaangażowanie?
 • Jakie są najważniejsze czynniki wpływające na wizerunek pracodawcy i zaangażowanie pracowników?
 • Jak poprzez działania komunikacji wewnętrznej wspierać zaangażowanie?

Moduł IV. Strategiczne podejście do komunikacji wewnątrz firmy

 • Powiązanie działań komunikacyjnych z priorytetami służbowymi.
 • Elementy planowania strategicznego aktywności komunikacyjnych.
 • Tajemnica skuteczności – właściwe określenie celu komunikacji.

Moduł V. Nowoczesne narzędzia komunikacji wewnętrznej

 • Popularne narzędzia skutecznej komunikacji wewnętrznej.
 • Walory i wady poszczególnych grup narzędzi.
 • Optymalny dobór narzędzi – przykłady.

Moduł VI. Planowanie strategii komunikacji – analiza przypadku (praca na przykładach z życia zawodowego Kursantów).

Moduł VII. Skuteczne komunikaty

 • Cechy skutecznego komunikatu.
 • Metody zwiększania sugestywności komunikatów.
 • „Co w tym wszystkim jest dla mnie?” – oczekiwania pracowników w zakresie treści komunikatów.

Moduł VIII. Ocena efektywności komunikacji

 • W jakim celu badamy komunikację i co można uznać za sukces w realizacji audytu?
 • Wyzwanie – właściwe określenie zakresu badania i jego celu.
 • Najczęściej stosowane narzędzia diagnostyczne – „mechanika” audytu.

Moduł IX. Komunikacja w zmianach organizacyjnych w firmie

 • Zmiana – czym jest i jakie naturalne konsekwencje wywołuje?
 • Jakie komunikacyjne wyzwania pojawiają się w procesie zmian?
 • Dostosowanie komunikacji do fazy zmian – porady i wskazówki.

Zakończenie kursu: podsumowanie najważniejszych zagadnień. Sesja pytań i odpowiedzi. Opracowanie planu działania (IPD). Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

Komunikacja w zespole projektowym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna w pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja disc szkolenie

Komunikacja interpersonalna z modelem DISC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

komunikacja bez przemocy NVC

Komunikacja bez przemocy NVC – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

otwarta komunikacja w zespole

Otwarta komunikacja w zespole – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii

Konstruktywna komunikacja oparta na empatii – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Polecam szkolenie dlatego, że uczy, że najpierw słuchajmy a potem mówmy. Trener też pięknie pokazał, że często wydaje nam się, że usłyszeliśmy coś, a często jest to nasza subiektywna interpretacja”.

„Kluczowe dla mnie było oddzielanie opinii od faktów i przekonań. Najważniejszy element to przygotowanie do komunikacji – jaki mamy cel i co chcemy uzgodnić. To jak kodujemy komunikat to nie znaczy, że tak samo zdekoduje go nasz rozmówca. Trener wyjaśnia jak się przygotować”.

„Cenne sugestie co zrobić z trudnym rozmówcą”.

„Wszystkie treści były interesujące i każdy z tematów będzie przydatny w życiu zawodowym i osobistym.”

„Różnorodne treści, formy, testy; praca w grupie; Trener był osobą bardzo otwartą i nie stawiającą granic.”

Mocne strony szkolenia: „Fachowość, kontakt ze szkoleniowcem na wysokim poziomie; możliwość wypowiedzi; praca w grupie; kompetentni wykładowcy; wysoki poziom wiedzy trenera, kultura osobista, dobry przekaz; tematyka dostosowana do potrzeb.”

Przydatne treści szkolenia: „Zapoznanie z typami osobowości na konkretnych przykładach.”

„Cenne: otwartość i pogodność trenera.”

„Jasny, zrozumiały przekaz trenera.”

Klienci

Powyższe szkolenie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: ING Business Shared Services B.V., igus Sp. z o.o., Vestas Poland Sp. z o.o., Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Electrum Sp. z o.o., Yokogawa Polska Sp. z o.o., Tchibo Manufacturing Poland, PSA Finance Polska Sp. z o.o., PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A., Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas