program miro

Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola. – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

„Zarządzanie projektami” to szkolenie organizowane na zamówienie, co oznacza, że zawartość programu kursu z metodyki zarządzania projektami i jego agenda są każdorazowo dostosowywane do potrzeb szkoleniowych Klientów i ich preferencji. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” ma dzięki temu w pełni spersonalizowany charakter i przygotowuje Kursantów do realizacji konkretnych zadań, uwzględniając specyfikę ich pracy oraz realia, w jakich działają. Za jakość merytoryczną i skuteczność kursu odpowiadają przy tym doskonale wykwalifikowani eksperci i trenerzy, których specjalnością są praca zespołów projektowych i zarządzanie projektami. Szkolenia adresowane są głównie do liderów projektów stojących przed wyborem najlepszej dla siebie i odpowiedniej dla powodzenia przedsięwzięcia metody zarządzania projektami.

Organizowane przez nas kursy zarządzania projektami obejmują m.in. następujące zagadnienia: narzędzia planowania i monitorowania projektów, ustalanie celów, zakresu, budżetu i terminu realizacji projektu, powołanie zespołu projektowego, dobór metod pracy, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kurs zarządzania projektami rozwija również umiejętności z takich obszarów jak komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej, raportowanie, rozliczanie projektu. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić poprzez praktyczne działanie i różnorodne ćwiczenia, na czym polega na poszczególnych etapach efektywne zarządzanie projektami. Kurs pozwoli im również poznać propozycje najlepszych praktyk skutecznego kontrolowania oraz motywowania zespołu projektowego, aby projekt był wykonany na czas i w ramach budżetu.

Serdecznie zapraszamy na opracowane przez nas szyte na miarę szkolenia z zarządzania projektami. Konsultanci Human Skills czekają na Państwa pytania i pomogą Państwu dostosować szkolenie z zarządzania projektami do strategii, potrzeb i celów biznesowych kierowanej organizacji. Szkolenie „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” realizujemy jako stacjonarny kurs, a także jako wygodne i ekonomiczne szkolenie online.

Zapraszamy!

 

Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola. – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

program miro

„Zarządzanie projektami” to szkolenie organizowane na zamówienie, co oznacza, że zawartość programu kursu z metodyki zarządzania projektami i jego agenda są każdorazowo dostosowywane do potrzeb szkoleniowych Klientów i ich preferencji. Zamknięte szkolenie „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” ma dzięki temu w pełni spersonalizowany charakter i przygotowuje Kursantów do realizacji konkretnych zadań, uwzględniając specyfikę ich pracy oraz realia, w jakich działają. Za jakość merytoryczną i skuteczność kursu odpowiadają przy tym doskonale wykwalifikowani eksperci i trenerzy, których specjalnością są praca zespołów projektowych i zarządzanie projektami. Szkolenia adresowane są głównie do liderów projektów stojących przed wyborem najlepszej dla siebie i odpowiedniej dla powodzenia przedsięwzięcia metody zarządzania projektami.

Organizowane przez nas kursy zarządzania projektami obejmują m.in. następujące zagadnienia: narzędzia planowania i monitorowania projektów, ustalanie celów, zakresu, budżetu i terminu realizacji projektu, powołanie zespołu projektowego, dobór metod pracy, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kurs zarządzania projektami rozwija również umiejętności z takich obszarów jak komunikacja, udzielanie informacji zwrotnej, raportowanie, rozliczanie projektu. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić poprzez praktyczne działanie i różnorodne ćwiczenia, na czym polega na poszczególnych etapach efektywne zarządzanie projektami. Kurs pozwoli im również poznać propozycje najlepszych praktyk skutecznego kontrolowania oraz motywowania zespołu projektowego, aby projekt był wykonany na czas i w ramach budżetu.

Serdecznie zapraszamy na opracowane przez nas szyte na miarę szkolenia z zarządzania projektami. Konsultanci Human Skills czekają na Państwa pytania i pomogą Państwu dostosować szkolenie z zarządzania projektami do strategii, potrzeb i celów biznesowych kierowanej organizacji. Szkolenie „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” realizujemy jako stacjonarny kurs, a także jako wygodne i ekonomiczne szkolenie online.

Zapraszamy!

 

Cele i Korzyści

Stacjonarne i zdalne kursy z zarządzania projektami to profesjonalne szkolenia, które kompleksowo przygotowują managerów do kierowania projektem na różnych jego etapach. Skupiamy się na praktycznych umiejętnościach i doskonalimy kompetencje poprzez działanie, pracujemy na przykładach wywiedzionych z doświadczeń Kursantów, omawiamy adekwatne do realizowanych przez nich zadań analizy przypadków. W czasie szkolenia „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” nie ograniczamy się bowiem jedynie do teorii, ale pozwalamy Uczestnikom wypracować na podstawie zdobytej w czasie warsztatu wiedzy własne i skuteczne metody działania. Zaprojektowane przez praktyków biznesu i doświadczonych w pracy trenerskiej ekspertów zamknięte kursy z zarządzania projektami na bieżąco monitorujemy pod względem rzetelności i aktualności przekazywanej wiedzy. Kontrolujemy również ich efektywność, a każdy przeprowadzony przez nas projekt poddajemy wnikliwej ewaluacji. Od wielu lat zajmujemy pozycję lidera wśród profesjonalnych firm szkoleniowych, jesteśmy laureatami wielu nagród i wyróżnień, a jakość naszych usług potwierdzają zdobywane przez nas certyfikacje (m.in. DEKRA). Realizowany na zamówienie kurs „Zarządzanie projektami” to szkolenie o wysokim stopniu indywidualizacji – nie tylko zawartość programu kursu i jego cele dopasowujemy do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników, ale bierzemy również pod uwagę ich oczekiwania przy ustalaniu agendy, trybu i miejsca szkolenia. Warsztat z zarządzania projektami możemy poprowadzić dla Państwa w klasycznej i lubianej formule stacjonarnego szkolenia. Możecie też Państwo zdecydować się na wygodny w organizacji kurs online, by zminimalizować koszty szkolenia i ograniczyć do minimum niedogodności logistyczne. Jako jedyna profesjonalna firma szkoleniowa gwarantujemy Uczestnikom szkoleń wsparcie ekspertów także po zakończeniu warsztatu. Mentoring w ramach opieki poszkoleniowej jest całkowicie bezpłatny i obejmuje okres 30 dni od daty realizacji kursu z zarządzania. Prezentowane szkolenie zamknięte podlega indywidualnej wycenie, a Klienci poszukujący ekonomicznych rozwiązań mogą liczyć na atrakcyjne rabaty i oferty promocyjne z naszej strony, a także skorzystać z dofinansowań oferowanych przez BUR bądź Krajowy Fundusz Szkoleń. Nasza kadra trenerska to specjaliści o udokumentowanych kwalifikacjach i osiągnięciach, co gwarantuje Kursantom dostęp do zweryfikowanej wiedzy i trening wykorzystujący nowoczesne, angażujące i atrakcyjne dla nich metody nauczania.

Jakie korzyści oferują zamknięte szkolenia z zarządzania projektami?

Nowoczesne organizacje rozwijają się dzięki sprawnemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Dynamika zmian bywa na tyle duża, że coraz więcej menedżerów dodatkowo kieruje projektami lub je nadzoruje. Projekty te często są realizowane poza standardowymi, opisanymi procesami w organizacji. Szkolenie „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” pozwoli liderom prawidłowo zdefiniować cele i zakres projektu oraz zaplanować czas i zasoby potrzebne do jego realizacji. Będziemy również trenować umiejętności związane z kontrolowaniem projektu, raportowaniem, motywowaniem zespołu i komunikacją. Wszystko to po to, by manager kierujący projektem mógł po naszym kursie z powodzeniem mierzyć się z każdym wyzwaniem i problemem podczas prowadzenia projektu.

Kurs „Zarządzanie projektami” pozwala Uczestnikom zdobyć usystematyzowaną wiedzę o:

 • wybranych metodykach zarządzania projektami;
 • różnicach w obszarach zastosowań różnych metodyk projektowych;
 • regułach organizacji pracy w zespole projektowym;
 • narzędziach planowania i monitorowania projektów
 • zasadach raportowania i rozliczania projektów.

Zamknięte szkolenie z zarządzania projektami rozwija praktyczne umiejętności:

 • ustalania celów, zakresu, budżetu oraz terminu realizacji projektu we współpracy z interesariuszami;
 • doboru adekwatnych narzędzi wspomagających zarządzanie projektem;
 • tworzenia praktycznych planów i harmonogramów dla pracy projektowej;
 • efektywnej komunikacji z interesariuszami projektu;
 • radzenia sobie z ryzykiem;
 • skutecznej kontroli przebiegu projektu;
 • reagowania na sytuacje trudne pojawiające się w czasie realizacji projektu;
 • inspirowania i motywowania zespołów pracujących nad projektem.

Prezentowany warsztat zamknięty pogłębia kluczowe dla liderów kompetencje związane z:

 • zarządzaniem projektami;
 • analizą interesariuszy przedsięwzięć biznesowych;
 • komunikacją w organizacji o strukturze macierzowej.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do liderów projektów stojących przed wyborem metodyki zarządzania projektami, która będzie adekwatna do prowadzonych przez nich przedsięwzięć. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu Kursanci będą mogli wybrać odpowiednią metodę pracy lub opracować własne wewnętrzne zasady prowadzenia projektów. Szkolenie rozwija przy tym kluczowe „twarde” umiejętności projektowe, które są warunkiem koniecznym sukcesu projektu.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE, MONITOROWANIE I KONTROLA – KURS STACJONARNY

Zamknięty warsztat „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” jest projektem szkoleniowym o wysokim stopniu indywidualizacji – zagadnienia, analizy case study, przykłady i ćwiczenia pojawiające się w trakcie zajęć są dostosowywane do potrzeb szkoleniowych Uczestników i specyfiki ich pracy. Ostatecznie realizowany program kursu z zarządzania projektami może w związku z tym odbiegać od charakteryzowanego w tym miejscu i zawierać dodatkowe treści czy alternatywne zadania. Szkolenie prowadzone według standardowego planu trwa 2 dni (co najmniej 7 godzin dziennie) i odbywa się w siedzibie naszej firmy, w Warszawie przy ul. Widok. W naszej placówce możecie Państwo liczyć na ciepłe przyjęcie, doskonałe warunki do nauki i dostęp do wszelkiej potrzebnej infrastruktury. Kursantom decydującym się na uczestnictwo w kursie stacjonarnym realizowanym w naszym centrum zapewniamy również poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej (przekąski i napoje) oraz dwudaniowy lunch. Na ten posiłek zaprosimy Uczestników warsztatu do jednej z restauracji pracujących w pobliżu siedziby Human Skills. Każda osoba zapisana na kurs „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” otrzyma od nas także pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych i niezbędne do realizacji warsztatu pomoce. Wszystkie te świadczenia oferujemy w cenie kursu i nie są one dodatkowo płatne. Bezpłatnie Kursanci mogą również korzystać ze wsparcia trenera po ukończeniu szkolenia. Konsultacje poszkoleniowe odbywają się online i dostępne są dla Uczestników przez miesiąc po zakończeniu zajęć.

Przykładowy program zamkniętego stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola”

Program, agendę godzinową kursu i formę szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów.

Zajęcia mają charakter warsztatowy – największy nacisk kładziemy na trening praktyczny i specjalnie zaprojektowane dla danej grupy ćwiczenia. Nasi trenerzy korzystają głównie z interaktywnych i stymulujących do działania metod nauczania oraz nowoczesnych narzędzi diagnozy i ewaluacji. Nauczamy w pełnej zgodzie z zasadami cyklu Kolba i założeniami modelu Activity Based Learning (ABL), nawiązujemy do realiów pracy Uczestników, analizujemy problemy, z jakimi się borykają, wspólnie szukamy rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji. Trening zaczynamy standardowo o godzinie 9:00 rano i kończymy około godziny 17:00, by spotkać się na warsztacie w dniu kolejnym. Możemy dostosować miejsce, termin i agendę kursu do preferencji Klienta.

Dzień 1.

Wprowadzenie do zajęć: identyfikacja celów kursu, omówienie spraw organizacyjnych i kontraktu.

Moduł I. Wprowadzenie do zarządzania projektami w organizacji

 • Czym jest projekt biznesowy? Dyskusja.
 • Omówienie potrzeb i oczekiwań Uczestników.
 • Zarządzanie portfelem projektów – jak uzgodnić priorytety?
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Wyzwania lidera projektu.
 • Kluczowe etapy realizacji projektu.
 • Wybór zasadniczej metodyki projektowej: projekty kaskadowe i projekty zwinne.

Moduł II. Definiowanie projektu

 • Ustalanie celu biznesowego.
 • Analiza interesariuszy.
 • Kreatywne generowanie pomysłów na sposób realizacji celu.
 • Wybór sposobu realizacji.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Struktura podziału pracy oraz inne dostępne sposoby uzgadniania zakresu i listy zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

Moduł III. Planowanie projektu

 • Diagramy sieciowe i czasowe.
 • Przydział zasobów.
 • Budżetowanie i cash-flow
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Narzędzia informatyczne przydatne w pracy projektowej.

Moduł IV. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Ryzyko – jak je zidentyfikować?
 • Macierz prawdopodobieństwa i uciążliwości.
 • Planowanie reakcji na ryzyko.

Dzień 2.

Moduł V. Komunikacja i organizacja pracy w zespole projektowym

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień.
 • Plan komunikacji w projekcie biznesowym.
 • Przekazywanie informacji i delegowanie zadań projektowych.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Egzekwowanie wykonania.

Moduł VI. Monitorowanie i kontrola projektu

 • Systemy raportowania.
 • Kluczowe wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania zespołu projektowego i komitetu sterującego.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zamknięcie i rozliczenie projektu.
 • Podsumowanie projektu.

Moduł VII. Zamknięcie projektu

 • Ocena realizacji celów.
 • Rozliczenie zasobów.
 • Raporty końcowe.
 • Wnioski dla zespołu projektowego i rekomendacje dla organizacji macierzystej.

Zakończenie szkolenia: powtórzenie najważniejszych zagadnień i wnioski, stworzenie przez Uczestników osobistej listy poszkoleniowej, ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 2 dni

 • Ocena realizacji celów.
 • Rozliczenie zasobów.
 • Raporty końcowe.
 • Wnioski dla zespołu projektowego i rekomendacje dla organizacji macierzystej.

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE, MONITOROWANIE I KONTROLA – KURS ONLINE

Zdalne kursy z zarządzania projektami prowadzimy, korzystając z pomocy łatwych w obsłudze i powszechnie znanych platform komunikacyjnych typu Clickmeeting lub Zoom. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, w kameralnym gronie w przestrzeni wirtualnej zarezerwowanej dla konkretnej grupy Kursantów. Zdalny tryb nauczania nie wymaga dostępu do specjalnej infrastruktury – aby wziąć udział w warsztacie online z zarządzania projektami, wystarczy urządzenie z funkcją połączeń video online, np. telefon lub tablet. Nie wymagamy też instalowania żadnych dodatkowych programów czy aplikacji. Szkolenie „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola” rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a na podstawie wyników tej diagnozy dostosowujemy treści i metody szkolenia. W związku z tym widoczny poniżej program warsztatu może zostać przeprojektowany w celu zapewnienia wyższej skuteczności i użyteczności treningu, a w planie pojawić się mogą alternatywne zadania i zagadnienia. Kurs trwa 2 dni, a każda sesja dzienna zajmuje minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Zarówno ramy czasowe, jak i agenda kursu są każdorazowo uzgadniane z Klientem. Wszyscy Kursanci zapisani na prezentowany warsztat zostaną przez nas objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej. Program pozwala Uczestnikom korzystać nieodpłatnie ze wsparcia eksperta prowadzącego zajęcia aż przez miesiąc od daty zakończenia kursu. Mentoring ma formę konsultacji online. Każda osoba zapisana na zamknięte szkolenie online z zarządzania projektami otrzyma od nas w cenie kursu pakiet materiałów szkoleniowych i wszelkie potrzebne w czasie zajęć pomoce.

Ramowy program kursu online „Zarządzanie projektami – planowanie, monitorowanie, kontrola”

Szkolenie ma charakter warsztatowy – koncentrujemy się podczas zajęć na treningu praktycznym, a specjalnie zaprojektowane na potrzeby kursu ćwiczenia przeważają nad wykładami teorii. Korzystamy przede wszystkim z nowatorskich, angażujących i aktywizujących metod nauczania oraz nowoczesnych narzędzi diagnozy i ewaluacji. Na każdym etapie szkolenia pozostajemy wierni regułom cyklu Kolba i wytycznym modelu Activity Based Learning (ABL), analizujemy problemy, z jakimi borykają się Uczestnicy warsztatu, nawiązujemy do realiów ich pracy i szukamy rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji. Zajęcia rozpoczynamy najczęściej o godzinie 9:00. Sesja trwa wówczas do godziny 17:00, a w kolejnym dniu znów spotykamy się w godzinach porannych. Istnieje możliwość dopasowania terminu i szczegółowej agendy szkolenia do preferencji Klientów.

Program, formę szkolenia oraz jego agendę dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Rozpoczęcie kursu: omówienie celów szkolenia, sprawy organizacyjne i kontrakt.

Moduł I. Wprowadzenie do zarządzania projektami w organizacji

 • Projekt biznesowy – co to jest? Dyskusja.
 • Omówienie oczekiwań i potrzeb szkoleniowych Kursantów.
 • Jak uzgodnić priorytety? – zarządzanie portfelem projektów.
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Wyzwania szefa projektu.
 • Najważniejsze etapy pracy nad projektem.
 • Wybór głównej metodyki projektowej: projekty zwinne, a kaskadowe.

Moduł II. Definiowanie projektu

 • Ustalanie celu biznesowego dla projektu.
 • Analiza interesariuszy.
 • Twórcze generowanie pomysłów dotyczących sposobu realizacji celu.
 • Wybór metody realizacji projektu.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Struktura podziału pracy i inne sposoby uzgadniania zakresu oraz listy zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

Moduł III. Planowanie projektu

 • Diagramy czasowe i sieciowe.
 • Zasoby i ich przydział.
 • Budżetowanie projektu. Cash-flow.
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Narzędzia informatyczne w pracy nad projektem.

Moduł IV. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja ryzyka.
 • Macierz prawdopodobieństwa i uciążliwości.
 • Planowanie reakcji na ryzyko.

Dzień 2.

Moduł V. Organizacja pracy i komunikacja w zespole projektowym

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Delegowanie zadań i przekazywanie informacji w projekcie.
 • Informacja zwrotna.
 • Egzekwowanie wykonania zadań.

Moduł VI. Monitorowanie i kontrola projektu

 • Systemy raportowania.
 • Istotne wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania komitetu sterującego i zespołu projektowego.
 • Zarządzanie zmianą w projekcie.
 • Zamknięcie projektu i jego rozliczenie.
 • Podsumowanie projektu.

Moduł VII. Zamknięcie projektu

 • Ocena realizacji założonych celów.
 • Rozliczenie zasobów.
 • Raporty końcowe.
 • Rekomendacje dla organizacji macierzystej i wnioski dla zespołu projektowego.

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie kluczowych wiadomości i wnioski, opracowanie przez Kursantów osobistej listy poszkoleniowej, feedback i ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Zarządzanie projektami to kluczowa umiejętność w biznesie. Bez planowania i monitorowania traci się czas, szanse na sukces a przede wszystkim budżet; Polecam szkolenie z zarządzania projektami – trener wskazuje narzędzia, które są niezbędne w codziennej pracy menedżera; Bardzo merytoryczne szkolenie. Praca na case’ach; Bardzo konkretne szkolenie, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego.

Było to bardzo wartościowe szkolenie, ponieważ przekazywana wiedza była poparta wieloma przykładami. Otrzymałam mnóstwo informacji, które na pewno wykorzystam nie tylko w swojej pracy, ale i w życiu.

Trener bardzo komunikatywny, profesjonalny i mający ogromną wiedzę, którą chętnie się dzieli. Polecam na pewno i mam nadzieję, że jeszcze się uda nam spotkać choćby na szkoleniu o innej tematyce.

Komunikacja! Super że ten temat został poruszony, choć generalnie wszystko uważam za bardzo wartościowe. Ocena ryzyka projektu i kroki które po kolei należy wykonać rozjaśniają bardzo cały proces co jest bardzo przydatne i na pewno zostaje z notatkami na długo i zamierzam utrwalać wiedzę aby jak najlepiej wykorzystać w praktyce.

Klienci

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenie w tematyce zarządzania projektami: ABB, AMBRA, Ammono, Archicom, ARCUS, BPD, CERI, HAVI Logistics, IBM, JADE (Bull Group), KONTEKST, METRO, Phytopharm, PLL LOT, Reckitt Benckiser, Saint Gobain, Start People (Randstad), TVP, Unilever, US Pharmacia, Vattenfall, Wrigley, XPLUS, Cellnex Poland sp. z o.o., Grunt Guru PSA.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas