Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola.

Nowoczesne organizacje rozwijają się dzięki sprawnemu wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Dynamika zmian bywa na tyle duża, że coraz więcej menedżerów dodatkowo kieruje lub nadzoruje projekty, które są realizowane poza standardowymi, opisanymi procesami w organizacji. Szkolenie ułatwi prawidłowo zdefiniować cele i zakres projektu oraz zaplanować czas i zasoby potrzebne do jego realizacji. Uczestnicy znajdą również propozycje najlepszych praktyk skutecznego kontrolowania oraz motywowania zespołu projektowego, aby projekt był wykonany na czas i w ramach budżetu.

Szkolenie adresowane jest głównie do liderów projektów stojących przed wyborem metodyki zarządzania projektami, która będzie adekwatna do prowadzonych przez nich przedsięwzięć. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu będą mogli wybrać odpowiednią metodę pracy lub opracować własne wewnętrzne zasady prowadzenia projektów. Szkolenia zawiera kluczowe „twarde” umiejętności projektowe, które są warunkiem koniecznym sukcesu projektu.

 

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Wybranych metodykach zarządzania projektami.
 • Różnicach w obszarach zastosowań metodyk projektowych.
 • Zasadach organizacji pracy w zespole projektowym.
 • Narzędziach planowania i monitorowania projektów.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Ustalania celów, zakresu, budżetu i terminu wykonania projektu we współpracy z interesariuszami.
 • Doboru adekwatnych narzędzi wspomagających kierowanie projektami.
 • Tworzenia praktycznych planów i harmonogramów.
 • Skutecznej komunikacji z interesariuszami projektu.
 • Radzenia sobie z ryzykami w projektach.
 • Efektywnej kontroli przebiegu projektu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem projektami.
 • Analizą interesariuszy  przedsięwzięć biznesowych.
 • Komunikacją w organizacji o strukturze macierzowej.

10 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby oraz oczekiwania szkoleniowe i dopasujemy do nich propozycję programu szkolenia.

2. Finalna propozycja programu szkolenia zostanie stworzona na bazie naszej ścisłej współpracy.

3. Przebieg projektu zostanie możliwie elastycznie dostosowany do realiów i możliwości Twojej organizacji.

4. Do przeprowadzenia Twojego projektu zarekomendujemy odpowiedniego Trenera, bazując na jego doświadczeniu zawodowym, praktyce tematyki szkolenia, wykształceniu i stylu trenerskim.

5. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

6. Na każdym etapie projektu, masz możliwość konsultacji z trenerem.

7. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

8. Szkolenie zostanie przeprowadzone w wysoce interaktywnej formie warsztatowej.

9. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

10. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Program Szkolenia

Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I

Omówienie kontraktu szkoleniowego, celów szkolenia i agendy

Moduł I. Wprowadzenie do zarządzania projektami w organizacji

 • Co to jest projekt biznesowy? Dyskusja.
 • Omówienie potrzeb i oczekiwań uczestników.
 • Zarządzanie portfelem projektów – jak uzgodnić priorytety?
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Wyzwania lidera projektu.
 • Kluczowe etapy realizacji projektu.
 • Wybór zasadniczej metodyki projektowej: projekty kaskadowe vs projekty zwinne.

Moduł II. Definiowanie projektu

 • Ustalanie celu biznesowego.
 • Analiza interesariuszy.
 • Kreatywne generowanie pomysłów na sposób realizacji celu.
 • Wybór sposobu realizacji.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Struktura podziału pracy i inne sposoby uzgadniania zakresu i listy zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

Moduł III. Planowanie projektu

 • Diagramy sieciowe i czasowe.
 • Przydział zasobów.
 • Budżetowanie i cash-flow projektu.
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Narzędzia informatyczne.

Moduł IV. Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

 • Identyfikacja ryzyk.
 • Macierz prawdopodobieństwa i uciążliwości.
 • Planowanie reakcji na ryzyko.

Dzień II

Moduł V.  Organizacja pracy i komunikacja w zespole projektowym 

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Przekazywanie informacji i delegowanie zadań projektowych.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Egzekwowanie wykonania.

Moduł VI. Monitorowanie i kontrola projektu 

 • Systemy raportowania.
 • Kluczowe wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania zespołu projektowego i komitetu sterującego.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zamknięcie i rozliczenie projektu.
 • Podsumowanie projektu.

Moduł VII. Zamknięcie projektu

 • Ocena realizacji celów.
 • Rozliczenie zasobów.
 • Raporty końcowe.
 • Wnioski dla zespołu projektowego i rekomendacje dla organizacji macierzystej.

Podsumowanie szkolenia wraz omówieniem najważniejszych kwestii. Stworzenie przez uczestników osobistej listy poszkoleniowej.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Zarządzanie projektami to kluczowa umiejętność w biznesie. Bez planowania i monitorowania traci się czas, szanse na sukces a przede wszystkim budżet; Polecam szkolenie z zarządzania projektami – trener wskazuje narzędzia, które są niezbędne w codziennej pracy menedżera; Bardzo merytoryczne szkolenie. Praca na case’ach; Bardzo konkretne szkolenie, duża wiedza i doświadczenie prowadzącego.

Klienci

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenie w tematyce zarządzania projektami: ABB, AMBRA, Ammono, Archicom, ARCUS, BPD, CERI, HAVI Logistics, IBM, JADE (Bull Group), KONTEKST, METRO, Phytopharm, PLL LOT, Reckitt Benckiser, Saint Gobain, Start People (Randstad), TVP, Unilever, US Pharmacia, Vattenfall, Wrigley, XPLUS

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowanie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Szkolenie - Zarządzanie projektami. Planowanie, monitorowanie i kontrola.

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Podobne szkolenia

Zyskaj atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów i wybierz najlepsze rozwiązanie.

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas