program miro

Szkolenia zarządzania projektami – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Czeka Cię nowe wyzwanie w roli lidera lub sterowanie projektem nie należało dotąd do Twoich rutynowych obowiązków? Skorzystaj z pomocy przygotowanego przez naszych ekspertów otwartego szkolenia: zarządzanie projektami! Oferowany przez nas kurs pozwoli Ci pogłębić wiedzę i nabyć cenne umiejętności, dzięki którym nauczysz się właściwego planowania, dopasowania narzędzi do specyfiki i stylu pracy, a także dowiesz się, na czym polega skuteczne monitorowanie postępów i zarządzanie projektem. Szkolenie „Zarządzanie projektami” to kompendium fachowej i sprawdzonej wiedzy niezbędnej liderom kierującym projektami o dowolnym charakterze i rozmiarze, którzy pragną udoskonalić swój warsztat pracy, poprawić własną efektywność i skuteczność prowadzonego zespołu. Pokazujemy, jak prawidłowo powinno wyglądać liderowanie w projekcie oraz jak dobierać i wykorzystywać profesjonalne narzędzia ułatwiające zarządzanie projektami. Kursy otwarte z powyższej tematyki poruszają również zagadnienia związane z oceną ryzyka i planowaniem strategii jego niwelowania.

Prezentowany kurs zarządzania projektami to program szkoleniowy o zindywidualizowanym programie szkolenia, co oznacza, że wszystkie realizowane przez naszą kadrę szkolenia z zarządzania projektami uwzględniają rzeczywiste potrzeby Uczestników warsztatów oraz specyfikę projektów, w jakich biorą oni udział. Wszystkie szkolenia z zarządzania projektem dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń biorą też pod uwagę indywidualne oczekiwania i preferencje Kursantów dotyczące terminu, trybu szkolenia i szczegółowej zawartości programu kursu. Na życzenie naszych Klientów opracowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenie z zarządzania projektami realizujemy w dwóch przystępnych i komfortowych trybach nauczania – jako nowoczesny kurs online oraz stacjonarne szkolenie z zarządzania projektem organizowane na terenie naszego centrum szkoleniowego w Warszawie.

Kurs „Zarządzanie projektami” to specjalistyczne szkolenie o charakterze warsztatowym, w którego toku koncentrujemy się na doskonaleniu praktycznych i niezbędnych dla lidera zespołu projektowego kompetencji i umiejętności. Przygotowane przez trenerów ćwiczenia przygotowują Kursantów do profesjonalnego realizowania zadań z takich obszarów pracy projektowej jak: planowanie projektu, dobór metodyki projektowej, definiowanie celu i sposobów realizowania projektu, powołanie zespołu projektowego, budżetowanie projektu czy zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie prezentuje również skuteczne narzędzia monitorowania projektu i wskaźniki przydatne do oceny jego efektywności, a także przygotowuje do profesjonalnego zamykania projektu i jego rozliczenia.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na zaprojektowane przez nas szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz zapoznania się z programem. Do zobaczenia na kursie!

Trener Bartłomiej Papisz w sali szkoleniowej podczas realizacji szkolenia z zarządzania projektami. Autorskie plakaty powstają w trakcie realizacji procesu szkoleniowego zgodnie z metodą ABL Activity Based Learning.

szkolenie zarządzanie projektami

Szkolenia zarządzania projektami – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

program miro

Czeka Cię nowe wyzwanie w roli lidera lub sterowanie projektem nie należało dotąd do Twoich rutynowych obowiązków? Skorzystaj z pomocy przygotowanego przez naszych ekspertów otwartego szkolenia: zarządzanie projektami! Oferowany przez nas kurs pozwoli Ci pogłębić wiedzę i nabyć cenne umiejętności, dzięki którym nauczysz się właściwego planowania, dopasowania narzędzi do specyfiki i stylu pracy, a także dowiesz się, na czym polega skuteczne monitorowanie postępów i zarządzanie projektem. Szkolenie „Zarządzanie projektami” to kompendium fachowej i sprawdzonej wiedzy niezbędnej liderom kierującym projektami o dowolnym charakterze i rozmiarze, którzy pragną udoskonalić swój warsztat pracy, poprawić własną efektywność i skuteczność prowadzonego zespołu. Pokazujemy, jak prawidłowo powinno wyglądać liderowanie w projekcie oraz jak dobierać i wykorzystywać profesjonalne narzędzia ułatwiające zarządzanie projektami. Kursy otwarte z powyższej tematyki poruszają również zagadnienia związane z oceną ryzyka i planowaniem strategii jego niwelowania.

Prezentowany kurs zarządzania projektami to program szkoleniowy o zindywidualizowanym programie szkolenia, co oznacza, że wszystkie realizowane przez naszą kadrę szkolenia z zarządzania projektami uwzględniają rzeczywiste potrzeby Uczestników warsztatów oraz specyfikę projektów, w jakich biorą oni udział. Wszystkie szkolenia z zarządzania projektem dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń biorą też pod uwagę indywidualne oczekiwania i preferencje Kursantów dotyczące terminu, trybu szkolenia i szczegółowej zawartości programu kursu. Na życzenie naszych Klientów opracowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenie z zarządzania projektami realizujemy w dwóch przystępnych i komfortowych trybach nauczania – jako nowoczesny kurs online oraz stacjonarne szkolenie z zarządzania projektem organizowane na terenie naszego centrum szkoleniowego w Warszawie.

Kurs „Zarządzanie projektami” to specjalistyczne szkolenie o charakterze warsztatowym, w którego toku koncentrujemy się na doskonaleniu praktycznych i niezbędnych dla lidera zespołu projektowego kompetencji i umiejętności. Przygotowane przez trenerów ćwiczenia przygotowują Kursantów do profesjonalnego realizowania zadań z takich obszarów pracy projektowej jak: planowanie projektu, dobór metodyki projektowej, definiowanie celu i sposobów realizowania projektu, powołanie zespołu projektowego, budżetowanie projektu czy zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie prezentuje również skuteczne narzędzia monitorowania projektu i wskaźniki przydatne do oceny jego efektywności, a także przygotowuje do profesjonalnego zamykania projektu i jego rozliczenia.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na zaprojektowane przez nas szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz zapoznania się z programem. Do zobaczenia na kursie!

Trener Bartłomiej Papisz w sali szkoleniowej podczas realizacji szkolenia z zarządzania projektami. Autorskie plakaty powstają w trakcie realizacji procesu szkoleniowego zgodnie z metodą ABL Activity Based Learning.

szkolenie zarządzanie projektami

Cele i Korzyści

Oferowane przez nas kursy to profesjonalne i skoncentrowane na eksperckiej wiedzy szkolenia. Zarządzanie projektami wymaga znajomości wielu wyspecjalizowanych narzędzi oraz umiejętnego posługiwania się instrumentami, które gwarantują skuteczne i zgodne z założonym celem zarządzanie projektem. Szkolenie otwarte „Zarządzanie projektami” ukierunkowane jest na prezentację aktualnej, zweryfikowanej i wyspecjalizowanej wiedzy dotyczącej organizowania pracy zespołu projektowego, efektywnych sposobów zarządzania zasobami w toku realizacji projektu oraz skutecznych metod kontroli pracy wypracowanych przez nowocześnie pojęte zarządzanie projektami. Kursy z powyżej tematyki wyposażają Uczestników warsztatu w niezbędną wiedzę i jednocześnie pokazują, w jaki sposób tej wiedzy umiejętnie korzystać. Przygotowany przez nas kurs zarządzania projektami to szkolenie o praktycznym charakterze – dążymy do tego, by Kursanci po ukończeniu szkolenia z zarządzania projektami zostali wyposażeni we wszystkie potrzebne im w pracy umiejętności i biegle posługiwali się poznanymi podczas warsztatu narzędziami. Otwarte szkolenia z zarządzania projektem to programy szkoleniowe o wysokim standardzie potwierdzonym certyfikacją, których jakość, skuteczność i przydatność na bieżąco monitorujemy. O wysoki poziom merytoryczny kursu oraz jego zindywidualizowany charakter dbają zaś niezwykle doświadczeni i wysoko wykwalifikowani trenerzy, którzy zaprojektowali i prowadzą nasze najnowsze szkolenie z zarządzania projektami. Klienci wybierający prezentowane szkolenie z zarządzania projektem mogą ponadto liczyć na atrakcyjne warunki cenowe naszej oferty – na kursy otwarte prowadzone w Human Skills można pozyskać dofinansowanie z BUR lub KRS, a dodatkowo, na wiele z naszych propozycji obowiązują promocyjne ceny. Ponieważ naszym priorytetem jest kompleksowe wsparcie Kursantów, warsztat przygotowuje do zarządzania projektami od A do Z, począwszy od planowania, przez wdrażanie, kontrolowanie aż po zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie w Human Skills jest jednocześnie niezwykle wygodną i atrakcyjną formą treningu – umożliwiamy Kursantom naukę w doskonałych warunkach panujących w naszym centrum szkoleniowym lub trening zdalny na nowoczesnych warsztatach online. Dostępne w naszej ofercie szkolenia z zakresu zarządzania projektami pozwalają ponadto zdobyć certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia, co w istotny sposób ułatwi Kursantom kończącym nasz kurs udokumentowanie w przyszłości zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Co zyskasz jako Uczestnik otwartego szkolenia „Zarządzanie projektami”?

Prezentowany kurs otwarty prezentuje fachową i sprawdzoną wiedzę na temat tego, jak powinno wyglądać profesjonalne zarządzanie projektem. Szkolenie pozwala poznać reguły rządzące organizacją pracy zespołu na poszczególnych etapach pracy nad projektem, zdobyć wiedzę o przydatnych w sterowaniu projektem narzędziach, a także zgłębić mechanizmy, które usprawniają zarządzanie projektami. Kursy przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów opierają się na specjalistycznej i aktualnej wiedzy o praktycznym charakterze, dzięki czemu każdy kurs zarządzania projektami organizowany przez naszą firmę gwarantuje Uczestnikom warsztatów dostęp do zweryfikowanych i najbardziej przydatnych w ich pracy wiadomości, teorii i koncepcji. Otwarte szkolenia z zarządzania projektami kształcą przy tym bardzo konkretne umiejętności i robią to poprzez ćwiczenia dopasowane do specyfiki pracy Kursantów i ich zawodowych doświadczeń.

 

Szkolenia z zarządzania projektem pozwalają Kursantom pogłębić specjalistyczną wiedzę o:

 • wybranych metodykach zarządzania projektami;
 • różnicach w obszarach zastosowań metodyk projektowych;
 • zasadach organizacji pracy w zespole projektowym;
 • narzędziach planowania i monitorowania projektów.

 

Otwarte szkolenie z zarządzania projektami umożliwia rozwój kluczowych dla liderów umiejętności:

 • ustalania celów, zakresu, budżetu i terminu wykonania projektu we współpracy z interesariuszami;
 • doboru adekwatnych narzędzi wspomagających kierowanie projektami;
 • tworzenia praktycznych planów i harmonogramów;
 • skutecznej komunikacji z interesariuszami projektu;
 • radzenia sobie z ryzykiem w projektach;
 • efektywnej kontroli przebiegu projektu.

 

Szkolenie z zarządzania projektem pogłębia kluczowe kompetencje lidera związane z:

 • zarządzaniem projektami;
 • analizą interesariuszy przedsięwzięć biznesowych;
 • komunikacją w organizacji o strukturze macierzowej.

Kurs „Zarządzanie projektami” prezentuje kompletną wiedzę o projekcie i wszelkich kluczowych aspektach związanych z procesem jego koordynowania, takich jak np. monitorowanie postępu czy zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie koncentruje się jednocześnie na praktycznym zastosowaniu zaprezentowanej wiedzy – dostępne w Human Skills szkolenia z zakresu zarządzania projektami dają możliwość wytrenowania wszystkich potrzebnych szefowi i zespołowi projektowemu zdolności i umiejętności.

Tak wygląda realizacja szkolenia otwartego z zarządzania projektami w Human Skills! 

 

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
13-14.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
04-05.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
21-22.05.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
01-02.07.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
16-17.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r. Przy każdym ze szkoleń istnieje możliwość bezpłatnego anulowania zgłoszenia do 7 dni przed terminem.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – KURS ONLINE

Zdalny kurs z powyższej dziedziny realizujemy w formie spotkania online w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Kursanci mogą z dowolnie wybranego miejsca zdobywać wiedzę o tym, jak wygląda efektywne zarządzanie projektem. Szkolenie w trybie online pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i oferuje pełen komfort nauki w wybranych przez Uczestników warsztatu okolicznościach. Kursanci nie muszą także w żaden specjalny sposób przygotowywać się do zajęć, by dowiedzieć się wszystkiego, co niezbędne w ich pracy i czego wymaga sprawne zarządzanie projektami. Kursy online, które przygotowaliśmy, nie wymagają instalowania żadnych dodatkowych aplikacji czy programów ani zaawansowanej wiedzy technicznej. Zdalny kurs zarządzania projektami w jego standardowej wersji realizujemy zgodnie z widocznym niżej harmonogramem. Niektóre elementy szkolenia z zarządzania projektami mogą zostać zmodyfikowane, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Aby w odpowiedni sposób zoptymalizować program konkretnego zdalnego szkolenia z zarządzania projektem, każdy przygotowany przez nas kurs rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb i oczekiwań Uczestników warsztatu. Prezentowane szkolenie z zarządzania projektami zaplanowaliśmy jako dwudniowy kurs praktyczny. Standardowe szkolenie z zarządzania projektem składa się z 7 modułów podejmujących m.in. następujące zagadnienia: zarządzanie portfelem projektów, etapy zarządzania projektem, definiowanie projektu, jego celów i sposobów realizacji, dobór członków zespołu projektowego, pomiar efektywności pracy, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie online kończy się wystawieniem Uczestnikom spotkania certyfikatów potwierdzających odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu zarządzania projektami w Human Skills.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Zarządzanie projektami”

Szkolenie: Zarządzanie projektami. Jak planować, monitorować i kontrolować realizację projektów?

Kurs online koncentruje się na tym, by pokazać Uczestnikom warsztatów, jak w praktyce wygląda zarządzanie projektem. Szkolenie zdalne „Zarządzanie projektami” ma w związku z tym warsztatowy charakter i skupia się na praktycznym treningu konkretnych umiejętności. W toku kursu trenerzy prowadzić będą wykłady, które, zgodnie z cyklem Kolba i wytycznymi modelu ABL (Activity Based Learning), uzupełnione zostaną odpowiednio dobranymi ćwiczeniami umiejętności, których wymaga skuteczne zarządzanie projektami. Kursy zdalne odbywają się w wirtualnych pokojach na platformach Clickmeeting lub Zoom. Przed zajęciami wszyscy Uczestnicy otrzymają od nas dedykowane zaproszenie na kurs zarządzania projektami z linkiem do właściwego pokoju. Naukę podczas otwartego szkolenia z zarządzania projektami rozpoczynamy w godzinach rannych. Pierwszym etapem każdego szkolenia z zarządzania projektem jest weryfikacja potrzeb szkoleniowych obecnych na zajęciach Kursantów, która pozwoli nam dobrać właściwe dla danej grupy treści szkolenia, przykłady, ćwiczenia i metody nauczania. Prezentowane szkolenie z zarządzania projektami trwa przez dwa kolejne dni, a każda sesja dzienna przewiduje naukę przez mniej więcej 7 godzin z przerwami. Wszyscy Kursanci zapisani na zdalne szkolenie z zarządzania projektem otrzymają od nas bezpłatny zestaw starannie opracowanych materiałów szkoleniowych prezentujących usystematyzowaną wiedzę z takich obszarów, jak: planowanie projektu, metodyka w pracy projektowej, wskaźniki efektywności, podsumowanie i ocena projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie online kończy się podsumowaniem i stworzeniem przez Uczestników kursu osobistych list poszkoleniowych i planów rozwojowych związanych z zarządzaniem projektami. Dostępne w naszej aktualnej ofercie zdalne szkolenia z zakresu zarządzania projektami uzupełniliśmy dodatkowo darmową sesją e-konsultacji z trenerem. E-mentoring dostępny jest dla Kursantów przez 30 dni po ukończeniu warsztatu (termin i warunki spotkania należy ustalić z ekspertem prowadzącym kurs).

Dzień 1.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Omówienie kontraktu szkoleniowego, celów szkolenia i agendy. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów.

09:30 – 11:00

Moduł I. Zarządzanie projektami. Wprowadzenie do zarządzania projektami w organizacji

 • Co to jest projekt biznesowy? Dyskusja.
 • Zarządzanie portfelem projektów – jak uzgodnić priorytety?
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Wyzwania lidera projektu.
 • Kluczowe etapy realizacji projektu.
 • Wybór zasadniczej metodyki projektowej: projekty kaskadowe vs projekty zwinne.

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie projektami. Definiowanie projektu

 • Ustalanie celu biznesowego.
 • Analiza interesariuszy.
 • Kreatywne generowanie pomysłów na sposób realizacji celu.
 • Wybór sposobu realizacji.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Struktura podziału pracy i inne sposoby uzgadniania zakresu i listy zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30

Moduł III. Zarządzanie projektami. Planowanie projektu

 • Diagramy sieciowe i czasowe.
 • Przydział zasobów.
 • Budżetowanie i cash-flow
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Narzędzia informatyczne.

15:30 – 15:45 Przerwa na kawę

15:45 – 16:00

Moduł IV. Zarządzanie projektami. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja ryzyk.
 • Macierz prawdopodobieństwa i uciążliwości.
 • Planowanie reakcji na ryzyko.

Dzień 2.

09:00 – 11:00

Moduł V. Zarządzanie projektami. Organizacja pracy i komunikacja w zespole projektowym

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Przekazywanie informacji i delegowanie zadań projektowych.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Egzekwowanie wykonania.

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00

Moduł VI. Zarządzanie projektami. Monitorowanie i kontrola projektu

 • Systemy raportowania.
 • Kluczowe wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania zespołu projektowego i komitetu sterującego.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zamknięcie i rozliczenie projektu.
 • Podsumowanie projektu.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30

Moduł VII. Zarządzanie projektami. Zamknięcie projektu

 • Ocena realizacji celów.
 • Rozliczenie zasobów.
 • Raporty końcowe.
 • Wnioski dla zespołu projektowego i rekomendacje dla organizacji macierzystej.

15:30 – 16:00

Zakończenie kursu. Podsumowanie szkolenia „Zarządzanie projektami” wraz z omówieniem najważniejszych zagadnień. Stworzenie przez Uczestników zajęć osobistej listy poszkoleniowej.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs „Zarządzanie projektami” realizujemy w naszej warszawskiej siedzibie w samym sercu stolicy. Klasyczna formuła zajęć oraz przygotowane przez nas komfortowe warunki do nauki pozwalają Uczestnikom warsztatu poprzez bezpośredni kontakt z ekspertem i swobodną wymianę doświadczeń zdobywać wiedzę o tym, jak w praktyce wygląda skuteczne zarządzanie projektem. Szkolenie organizowane jako stacjonarny kurs to jednocześnie doskonała okazja, by poprzez dyskusję i wymianę poglądów z innymi Kursantami zrozumieć, co oferują różne metody pracy projektowej, na czym polega organizacja pracy zespołu projektowego i sprawne zarządzanie projektami. Kursy stacjonarne z powyższej tematyki według planu trwają 2 dni, dlatego obejmujemy wszystkie osoby zapisane na kurs zarządzania projektami w siedzibie Human Skills dodatkową opiekę – Uczestnikom zajęć zapewniamy poczęstunek serwowany w czasie przerwy na kawę, a także obiad podawany w jednej z restauracji działających w pobliżu naszego centrum szkoleniowego. Stacjonarne szkolenia z zarządzania projektami są realizowane w zgodzie z umieszczonym poniżej programem. Niektóre elementy szkolenia z zarządzania projektem mogą jednak zostać lekko zmodyfikowane w taki sposób, aby treści szkolenia, przykłady, metody nauczania i ćwiczenia praktyczne maksymalnie odpowiadały Kursantom zapisanym na konkretne szkolenie z zarządzania projektami. Każde stacjonarne szkolenie z zarządzania projektem w związku z powyższym rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki wykorzystujemy do optymalizacji programu danego kursu. Warsztat organizowany w stacjonarnym trybie zbudowany jest z 7 modułów podejmujących następujące treści i zagadnienia: zarządzanie portfelem projektów, etapy zarządzania projektem, definiowanie celów i sposobów realizacji projektu, dobór członków zespołu projektowego, ocena efektywności pracy, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie „Zarządzanie projektami” pozwala Kursantom zdobyć certyfikat poświadczający ukończenie profesjonalnego szkolenia z zakresu zarządzania projektami w naszym renomowanym centrum szkoleniowym.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie projektami”

Kurs: Zarządzanie projektami. Jak planować, kontrolować i monitorować realizację projektów?

Stacjonarny kurs z powyższej tematyki koncentruje się na tym, by zademonstrować Kursantom, jak w praktyce wygląda i na czym polega skuteczne zarządzanie projektem. Szkolenie stacjonarne „Zarządzanie projektami” ma w związku z tym charakter warsztatu i zdominowane jest przez praktyczny treningu zdolności i umiejętności. W czasie warsztatu pojawią się krótkie wykłady, które, zgodnie z wytycznymi modelu Activity Based Learning oraz regułami cyklu Kolba, zostaną wzbogacone adekwatnymi ćwiczeniami umiejętności, których wymaga efektywne i sprawne zarządzanie projektami. Stacjonarny kurs zarządzania projektami rozpoczynamy w godzinach porannych i kontynuujemy w kolejnym dniu. W czasie otwartego szkolenia z zarządzania przewidujemy kilka przerw, w tym jedną dłuższą, podczas której zaprosimy Kursantów na lunch. Pierwszym etapem stacjonarnego szkolenia z zarządzania projektem jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatów, która pozwoli nam na optymalizację programu kursu. Stacjonarne szkolenie z zarządzania projektami zakłada naukę przez 7 godzin przez dwa kolejne dni. Wszystkim Kursantom zapisanym na szkolenie z zarządzania projektem zapewniamy pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych prezentujących wiedzę z takich dziedzin, jak: planowanie i definiowanie projektu, metody pracy projektowej, wskaźniki efektywności realizacji projektu, ocena projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie kończy się podsumowaniem i stworzeniem przez Uczestników kursu osobistych list poszkoleniowych i planów rozwojowych związanych z zarządzaniem projektami.

 1. dzień kursu

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów kursu, agendy i kontraktu. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu.

09:30 – 11:00

Moduł I. Zarządzanie projektami. Wprowadzenie do tematyki kursu

 • Projekt biznesowy – czym jest? Panel dyskusyjny na forum grupy.
 • Zarządzanie portfelem projektów – uzgadnianie priorytetów.
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Lider projektu i jego wzywania.
 • Kluczowe etapy realizacji projektu.
 • Dobór podstawowej metodyki projektowej: projekty zwinne kontra projekty kaskadowe.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie projektami. Definiowanie projektu i jego celu

 • Cel biznesowy – jak go ustalić?
 • Analiza interesariuszy.
 • Generowanie kreatywnych pomysłów dotyczących sposobów realizacji celu.
 • Wybór sposobu realizacji projektu.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Podział pracy, jego struktura oraz inne dostępne sposoby uzgadniania listy i zakresu zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

14:00 – 15:30

Moduł III. Zarządzanie projektami. Planowanie projektu

 • Diagramy czasowe i sieciowe.
 • Zasoby i ich przydział.
 • Cash-flow i budżetowanie projektu.
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Przydatne narzędzia informatyczne.

15:30 – 15:45 Przerwa

15:45 – 16:00

Moduł IV. Zarządzanie projektami. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja i ocena ryzyk.
 • Macierz uciążliwości i prawdopodobieństwa.
 • Planowanie możliwych reakcji na potencjalne ryzyka.
 1. dzień kursu

09:00 – 11:00

Moduł V. Zarządzanie projektami. Komunikacja i organizacja pracy w zespole projektowym

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Macierz uprawnień i odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Delegowanie zadań projektowych i przekazywanie informacji w zespole.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Informacja zwrotna.
 • Egzekwowanie wykonania zadań.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00

Moduł VI. Zarządzanie projektami. Kontrola i monitorowanie projektu

 • Systemy raportowania.
 • Wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania komitetu sterującego i zespołu projektowego.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Rozliczenie, zamknięcie i podsumowanie projektu.

13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

14:00 – 15:30

Moduł VII. Zarządzanie projektami. Zamknięcie projektu

 • Ocena realizacji celów.
 • Zasoby i ich rozliczenie.
 • Tworzenie raportów końcowych.
 • Rekomendacje dla organizacji macierzystej i wnioski dla zespołu projektowego i.

15:30 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie i podsumowanie najistotniejszych wiadomości. Opracowanie przez Kursantów osobistej listy poszkoleniowej. Stacjonarne szkolenia z zakresu zarządzania projektami uzupełniliśmy dodatkowo bezpłatną sesją e-konsultacji z trenerem prowadzącym kurs. E-mentoring dostępny jest przez miesiąc od chwili zakończenia szkolenia (warunki i termin konsultacji należy ustalić z trenerem prowadzącym kurs).

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

skuteczny-menedzer-zespolu-autorytet-lidera-szkolenie

Skuteczny menedżer zespołu – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania? Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Efektywne spotkania biznesowe

Szkolenia profesjonalne spotkania służbowe – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo dobre przygotowanie teoretyczne podparte praktyczną wiedzą. Praktyczne kwestie: etapy projektu, proste narzędzia do wykorzystania.”

Bardzo dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu Zarządzania Projektami. Nadal jestem pod jego wrażeniem!

„Kontakt z Państwem, atmosfera w biurze, wystrój… to wszystko składa się na jakość, która zasługuje na wyróżnienie. Z pewnością będę polecać Państwa usługi każdemu, kto tylko będzie zainteresowany rozwojem!”

„Prowadzący to strzał w dziesiątkę”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Z powyższego tematu mieliśmy przyjemność szkolić Klientów takich firm jak: ABB, AMBRA, Ammono, Archicom, ARCUS, BPD, CERI, HAVI Logistics, IBM, JADE (Bull Group), KONTEKST, METRO, Phytopharm, PLL LOT, Reckitt Benckiser, Saint Gobain, Start People (Randstad), TVP, Unilever, US Pharmacia, Vattenfall, Wrigley, XPLUS, Cellnex Poland Sp. z o.o., Press Glass S.A., Reckitt Benckiser (Production) Poland Sp. z o.o., KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY, Polska Agencja Turystyczna, Pepco Poland Sp. z o.o., Amrest Sp. z o.o., COLOPLAST Sp. z o.o., Excento Sp. z o.o., IKEA, Miasto Stołeczne Warszawa, Giant Polska Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., Arche Consulting, CHROMAVIS SERVICE Sp. z o.o., MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.,  Ontex Polska Sp. z o.o., General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., VeloBank S.A., Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Vestas Wind Systems, Aasa Polska S.A., Clip Intermodal Sp. z o.o., BIURO EKSPERTYZ SĄDOWYCH Sp. z o.o., Execon Services Sp. z o.o.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas