program miro

Szkolenia zarządzania projektami – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Czeka Cię nowe wyzwanie w roli lidera lub sterowanie projektem nie należało dotąd do Twoich rutynowych obowiązków? Skorzystaj z pomocy przygotowanego przez naszych ekspertów otwartego szkolenia: zarządzanie projektami! Oferowany przez nas kurs pozwoli Ci pogłębić wiedzę i nabyć cenne umiejętności, dzięki którym nauczysz się właściwego planowania, dopasowania narzędzi do specyfiki i stylu pracy, a także dowiesz się, na czym polega skuteczne monitorowanie postępów i zarządzanie projektem. Szkolenie „Zarządzanie projektami” to kompendium fachowej i sprawdzonej wiedzy niezbędnej liderom kierującym projektami o dowolnym charakterze i rozmiarze, którzy pragną udoskonalić swój warsztat pracy, poprawić własną efektywność i skuteczność prowadzonego zespołu. Pokazujemy, jak prawidłowo powinno wyglądać liderowanie w projekcie oraz jak dobierać i wykorzystywać profesjonalne narzędzia ułatwiające zarządzanie projektami. Kursy otwarte z powyższej tematyki poruszają również zagadnienia związane z oceną ryzyka i planowaniem strategii jego niwelowania.

Prezentowany kurs zarządzania projektami to program szkoleniowy o zindywidualizowanym programie szkolenia, co oznacza, że wszystkie realizowane przez naszą kadrę szkolenia z zarządzania projektami uwzględniają rzeczywiste potrzeby Uczestników warsztatów oraz specyfikę projektów, w jakich biorą oni udział. Wszystkie szkolenia z zarządzania projektem dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń biorą też pod uwagę indywidualne oczekiwania i preferencje Kursantów dotyczące terminu, trybu szkolenia i szczegółowej zawartości programu kursu. Na życzenie naszych Klientów opracowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenie z zarządzania projektami realizujemy w dwóch przystępnych i komfortowych trybach nauczania – jako nowoczesny kurs online oraz stacjonarne szkolenie z zarządzania projektem organizowane na terenie naszego centrum szkoleniowego w Warszawie.

Kurs „Zarządzanie projektami” to specjalistyczne szkolenie o charakterze warsztatowym, w którego toku koncentrujemy się na doskonaleniu praktycznych i niezbędnych dla lidera zespołu projektowego kompetencji i umiejętności. Przygotowane przez trenerów ćwiczenia przygotowują Kursantów do profesjonalnego realizowania zadań z takich obszarów pracy projektowej jak: planowanie projektu, dobór metodyki projektowej, definiowanie celu i sposobów realizowania projektu, powołanie zespołu projektowego, budżetowanie projektu czy zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie prezentuje również skuteczne narzędzia monitorowania projektu i wskaźniki przydatne do oceny jego efektywności, a także przygotowuje do profesjonalnego zamykania projektu i jego rozliczenia.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na zaprojektowane przez nas szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz zapoznania się z programem. Do zobaczenia na kursie!

Szkolenia zarządzania projektami – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

program miro

Czeka Cię nowe wyzwanie w roli lidera lub sterowanie projektem nie należało dotąd do Twoich rutynowych obowiązków? Skorzystaj z pomocy przygotowanego przez naszych ekspertów otwartego szkolenia: zarządzanie projektami! Oferowany przez nas kurs pozwoli Ci pogłębić wiedzę i nabyć cenne umiejętności, dzięki którym nauczysz się właściwego planowania, dopasowania narzędzi do specyfiki i stylu pracy, a także dowiesz się, na czym polega skuteczne monitorowanie postępów i zarządzanie projektem. Szkolenie „Zarządzanie projektami” to kompendium fachowej i sprawdzonej wiedzy niezbędnej liderom kierującym projektami o dowolnym charakterze i rozmiarze, którzy pragną udoskonalić swój warsztat pracy, poprawić własną efektywność i skuteczność prowadzonego zespołu. Pokazujemy, jak prawidłowo powinno wyglądać liderowanie w projekcie oraz jak dobierać i wykorzystywać profesjonalne narzędzia ułatwiające zarządzanie projektami. Kursy otwarte z powyższej tematyki poruszają również zagadnienia związane z oceną ryzyka i planowaniem strategii jego niwelowania.

Prezentowany kurs zarządzania projektami to program szkoleniowy o zindywidualizowanym programie szkolenia, co oznacza, że wszystkie realizowane przez naszą kadrę szkolenia z zarządzania projektami uwzględniają rzeczywiste potrzeby Uczestników warsztatów oraz specyfikę projektów, w jakich biorą oni udział. Wszystkie szkolenia z zarządzania projektem dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń biorą też pod uwagę indywidualne oczekiwania i preferencje Kursantów dotyczące terminu, trybu szkolenia i szczegółowej zawartości programu kursu. Na życzenie naszych Klientów opracowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenie z zarządzania projektami realizujemy w dwóch przystępnych i komfortowych trybach nauczania – jako nowoczesny kurs online oraz stacjonarne szkolenie z zarządzania projektem organizowane na terenie naszego centrum szkoleniowego w Warszawie.

Kurs „Zarządzanie projektami” to specjalistyczne szkolenie o charakterze warsztatowym, w którego toku koncentrujemy się na doskonaleniu praktycznych i niezbędnych dla lidera zespołu projektowego kompetencji i umiejętności. Przygotowane przez trenerów ćwiczenia przygotowują Kursantów do profesjonalnego realizowania zadań z takich obszarów pracy projektowej jak: planowanie projektu, dobór metodyki projektowej, definiowanie celu i sposobów realizowania projektu, powołanie zespołu projektowego, budżetowanie projektu czy zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie prezentuje również skuteczne narzędzia monitorowania projektu i wskaźniki przydatne do oceny jego efektywności, a także przygotowuje do profesjonalnego zamykania projektu i jego rozliczenia.

Serdecznie zapraszamy do zapisów na zaprojektowane przez nas szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz zapoznania się z programem. Do zobaczenia na kursie!

Cele i Korzyści

Oferowane przez nas kursy to profesjonalne i skoncentrowane na eksperckiej wiedzy szkolenia. Zarządzanie projektami wymaga znajomości wielu wyspecjalizowanych narzędzi oraz umiejętnego posługiwania się instrumentami, które gwarantują skuteczne i zgodne z założonym celem zarządzanie projektem. Szkolenie otwarte „Zarządzanie projektami” ukierunkowane jest na prezentację aktualnej, zweryfikowanej i wyspecjalizowanej wiedzy dotyczącej organizowania pracy zespołu projektowego, efektywnych sposobów zarządzania zasobami w toku realizacji projektu oraz skutecznych metod kontroli pracy wypracowanych przez nowocześnie pojęte zarządzanie projektami. Kursy z powyżej tematyki wyposażają Uczestników warsztatu w niezbędną wiedzę i jednocześnie pokazują, w jaki sposób tej wiedzy umiejętnie korzystać. Przygotowany przez nas kurs zarządzania projektami to szkolenie o praktycznym charakterze – dążymy do tego, by Kursanci po ukończeniu szkolenia z zarządzania projektami zostali wyposażeni we wszystkie potrzebne im w pracy umiejętności i biegle posługiwali się poznanymi podczas warsztatu narzędziami. Otwarte szkolenia z zarządzania projektem to programy szkoleniowe o wysokim standardzie potwierdzonym certyfikacją, których jakość, skuteczność i przydatność na bieżąco monitorujemy. O wysoki poziom merytoryczny kursu oraz jego zindywidualizowany charakter dbają zaś niezwykle doświadczeni i wysoko wykwalifikowani trenerzy, którzy zaprojektowali i prowadzą nasze najnowsze szkolenie z zarządzania projektami. Klienci wybierający prezentowane szkolenie z zarządzania projektem mogą ponadto liczyć na atrakcyjne warunki cenowe naszej oferty – na kursy otwarte prowadzone w Human Skills można pozyskać dofinansowanie z BUR lub KRS, a dodatkowo, na wiele z naszych propozycji obowiązują promocyjne ceny. Ponieważ naszym priorytetem jest kompleksowe wsparcie Kursantów, warsztat przygotowuje do zarządzania projektami od A do Z, począwszy od planowania, przez wdrażanie, kontrolowanie aż po zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie w Human Skills jest jednocześnie niezwykle wygodną i atrakcyjną formą treningu – umożliwiamy Kursantom naukę w doskonałych warunkach panujących w naszym centrum szkoleniowym lub trening zdalny na nowoczesnych warsztatach online. Dostępne w naszej ofercie szkolenia z zakresu zarządzania projektami pozwalają ponadto zdobyć certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia, co w istotny sposób ułatwi Kursantom kończącym nasz kurs udokumentowanie w przyszłości zdobytych umiejętności i kwalifikacji.

Co zyskasz jako Uczestnik otwartego szkolenia „Zarządzanie projektami”?

Prezentowany kurs otwarty prezentuje fachową i sprawdzoną wiedzę na temat tego, jak powinno wyglądać profesjonalne zarządzanie projektem. Szkolenie pozwala poznać reguły rządzące organizacją pracy zespołu na poszczególnych etapach pracy nad projektem, zdobyć wiedzę o przydatnych w sterowaniu projektem narzędziach, a także zgłębić mechanizmy, które usprawniają zarządzanie projektami. Kursy przygotowane przez współpracujących z nami ekspertów opierają się na specjalistycznej i aktualnej wiedzy o praktycznym charakterze, dzięki czemu każdy kurs zarządzania projektami organizowany przez naszą firmę gwarantuje Uczestnikom warsztatów dostęp do zweryfikowanych i najbardziej przydatnych w ich pracy wiadomości, teorii i koncepcji. Otwarte szkolenia z zarządzania projektami kształcą przy tym bardzo konkretne umiejętności i robią to poprzez ćwiczenia dopasowane do specyfiki pracy Kursantów i ich zawodowych doświadczeń.

 

Szkolenia z zarządzania projektem pozwalają Kursantom pogłębić specjalistyczną wiedzę o:

 • wybranych metodykach zarządzania projektami;
 • różnicach w obszarach zastosowań metodyk projektowych;
 • zasadach organizacji pracy w zespole projektowym;
 • narzędziach planowania i monitorowania projektów.

 

Otwarte szkolenie z zarządzania projektami umożliwia rozwój kluczowych dla liderów umiejętności:

 • ustalania celów, zakresu, budżetu i terminu wykonania projektu we współpracy z interesariuszami;
 • doboru adekwatnych narzędzi wspomagających kierowanie projektami;
 • tworzenia praktycznych planów i harmonogramów;
 • skutecznej komunikacji z interesariuszami projektu;
 • radzenia sobie z ryzykiem w projektach;
 • efektywnej kontroli przebiegu projektu.

 

Szkolenie z zarządzania projektem pogłębia kluczowe kompetencje lidera związane z:

 • zarządzaniem projektami;
 • analizą interesariuszy przedsięwzięć biznesowych;
 • komunikacją w organizacji o strukturze macierzowej.

Kurs „Zarządzanie projektami” prezentuje kompletną wiedzę o projekcie i wszelkich kluczowych aspektach związanych z procesem jego koordynowania, takich jak np. monitorowanie postępu czy zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie koncentruje się jednocześnie na praktycznym zastosowaniu zaprezentowanej wiedzy – dostępne w Human Skills szkolenia z zakresu zarządzania projektami dają możliwość wytrenowania wszystkich potrzebnych szefowi i zespołowi projektowemu zdolności i umiejętności.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

9-10.08.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1555 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
28-29.11.2023
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1555 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
26-27.02.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1555 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT

Szkolenia stacjonarne:

9-10.08.2023
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1635 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
28-29.11.2023
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1635 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
26-27.02.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1635 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – KURS ONLINE

Zdalny kurs z powyższej dziedziny realizujemy w formie spotkania online w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Kursanci mogą z dowolnie wybranego miejsca zdobywać wiedzę o tym, jak wygląda efektywne zarządzanie projektem. Szkolenie w trybie online pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze i oferuje pełen komfort nauki w wybranych przez Uczestników warsztatu okolicznościach. Kursanci nie muszą także w żaden specjalny sposób przygotowywać się do zajęć, by dowiedzieć się wszystkiego, co niezbędne w ich pracy i czego wymaga sprawne zarządzanie projektami. Kursy online, które przygotowaliśmy, nie wymagają instalowania żadnych dodatkowych aplikacji czy programów ani zaawansowanej wiedzy technicznej. Zdalny kurs zarządzania projektami w jego standardowej wersji realizujemy zgodnie z widocznym niżej harmonogramem. Niektóre elementy szkolenia z zarządzania projektami mogą zostać zmodyfikowane, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Aby w odpowiedni sposób zoptymalizować program konkretnego zdalnego szkolenia z zarządzania projektem, każdy przygotowany przez nas kurs rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb i oczekiwań Uczestników warsztatu. Prezentowane szkolenie z zarządzania projektami zaplanowaliśmy jako dwudniowy kurs praktyczny. Standardowe szkolenie z zarządzania projektem składa się z 7 modułów podejmujących m.in. następujące zagadnienia: zarządzanie portfelem projektów, etapy zarządzania projektem, definiowanie projektu, jego celów i sposobów realizacji, dobór członków zespołu projektowego, pomiar efektywności pracy, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie online kończy się wystawieniem Uczestnikom spotkania certyfikatów potwierdzających odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu zarządzania projektami w Human Skills.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Zarządzanie projektami”

Szkolenie: Zarządzanie projektami. Jak planować, monitorować i kontrolować realizację projektów?

Kurs online koncentruje się na tym, by pokazać Uczestnikom warsztatów, jak w praktyce wygląda zarządzanie projektem. Szkolenie zdalne „Zarządzanie projektami” ma w związku z tym warsztatowy charakter i skupia się na praktycznym treningu konkretnych umiejętności. W toku kursu trenerzy prowadzić będą wykłady, które, zgodnie z cyklem Kolba i wytycznymi modelu ABL (Activity Based Learning), uzupełnione zostaną odpowiednio dobranymi ćwiczeniami umiejętności, których wymaga skuteczne zarządzanie projektami. Kursy zdalne odbywają się w wirtualnych pokojach na platformach Clickmeeting lub Zoom. Przed zajęciami wszyscy Uczestnicy otrzymają od nas dedykowane zaproszenie na kurs zarządzania projektami z linkiem do właściwego pokoju. Naukę podczas otwartego szkolenia z zarządzania projektami rozpoczynamy w godzinach rannych. Pierwszym etapem każdego szkolenia z zarządzania projektem jest weryfikacja potrzeb szkoleniowych obecnych na zajęciach Kursantów, która pozwoli nam dobrać właściwe dla danej grupy treści szkolenia, przykłady, ćwiczenia i metody nauczania. Prezentowane szkolenie z zarządzania projektami trwa przez dwa kolejne dni, a każda sesja dzienna przewiduje naukę przez mniej więcej 7 godzin z przerwami. Wszyscy Kursanci zapisani na zdalne szkolenie z zarządzania projektem otrzymają od nas bezpłatny zestaw starannie opracowanych materiałów szkoleniowych prezentujących usystematyzowaną wiedzę z takich obszarów, jak: planowanie projektu, metodyka w pracy projektowej, wskaźniki efektywności, podsumowanie i ocena projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie online kończy się podsumowaniem i stworzeniem przez Uczestników kursu osobistych list poszkoleniowych i planów rozwojowych związanych z zarządzaniem projektami. Dostępne w naszej aktualnej ofercie zdalne szkolenia z zakresu zarządzania projektami uzupełniliśmy dodatkowo darmową sesją e-konsultacji z trenerem. E-mentoring dostępny jest dla Kursantów przez 30 dni po ukończeniu warsztatu (termin i warunki spotkania należy ustalić z ekspertem prowadzącym kurs).

Dzień 1.

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie kursu. Omówienie kontraktu szkoleniowego, celów szkolenia i agendy. Diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów.

09:30 – 11:00

Moduł I. Zarządzanie projektami. Wprowadzenie do zarządzania projektami w organizacji

 • Co to jest projekt biznesowy? Dyskusja.
 • Zarządzanie portfelem projektów – jak uzgodnić priorytety?
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Wyzwania lidera projektu.
 • Kluczowe etapy realizacji projektu.
 • Wybór zasadniczej metodyki projektowej: projekty kaskadowe vs projekty zwinne.

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie projektami. Definiowanie projektu

 • Ustalanie celu biznesowego.
 • Analiza interesariuszy.
 • Kreatywne generowanie pomysłów na sposób realizacji celu.
 • Wybór sposobu realizacji.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Struktura podziału pracy i inne sposoby uzgadniania zakresu i listy zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30

Moduł III. Zarządzanie projektami. Planowanie projektu

 • Diagramy sieciowe i czasowe.
 • Przydział zasobów.
 • Budżetowanie i cash-flow
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Narzędzia informatyczne.

15:30 – 15:45 Przerwa na kawę

15:45 – 16:00

Moduł IV. Zarządzanie projektami. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja ryzyk.
 • Macierz prawdopodobieństwa i uciążliwości.
 • Planowanie reakcji na ryzyko.

Dzień 2.

09:00 – 11:00

Moduł V. Zarządzanie projektami. Organizacja pracy i komunikacja w zespole projektowym

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Przekazywanie informacji i delegowanie zadań projektowych.
 • Udzielanie informacji zwrotnej.
 • Egzekwowanie wykonania.

11:00 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00

Moduł VI. Zarządzanie projektami. Monitorowanie i kontrola projektu

 • Systemy raportowania.
 • Kluczowe wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania zespołu projektowego i komitetu sterującego.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Zamknięcie i rozliczenie projektu.
 • Podsumowanie projektu.

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa

14:00 – 15:30

Moduł VII. Zarządzanie projektami. Zamknięcie projektu

 • Ocena realizacji celów.
 • Rozliczenie zasobów.
 • Raporty końcowe.
 • Wnioski dla zespołu projektowego i rekomendacje dla organizacji macierzystej.

15:30 – 16:00

Zakończenie kursu. Podsumowanie szkolenia „Zarządzanie projektami” wraz z omówieniem najważniejszych zagadnień. Stworzenie przez Uczestników zajęć osobistej listy poszkoleniowej.

PROGRAM SZKOLENIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – KURS STACJONARNY

Stacjonarny kurs „Zarządzanie projektami” realizujemy w naszej warszawskiej siedzibie w samym sercu stolicy. Klasyczna formuła zajęć oraz przygotowane przez nas komfortowe warunki do nauki pozwalają Uczestnikom warsztatu poprzez bezpośredni kontakt z ekspertem i swobodną wymianę doświadczeń zdobywać wiedzę o tym, jak w praktyce wygląda skuteczne zarządzanie projektem. Szkolenie organizowane jako stacjonarny kurs to jednocześnie doskonała okazja, by poprzez dyskusję i wymianę poglądów z innymi Kursantami zrozumieć, co oferują różne metody pracy projektowej, na czym polega organizacja pracy zespołu projektowego i sprawne zarządzanie projektami. Kursy stacjonarne z powyższej tematyki według planu trwają 2 dni, dlatego obejmujemy wszystkie osoby zapisane na kurs zarządzania projektami w siedzibie Human Skills dodatkową opiekę – Uczestnikom zajęć zapewniamy poczęstunek serwowany w czasie przerwy na kawę, a także obiad podawany w jednej z restauracji działających w pobliżu naszego centrum szkoleniowego. Stacjonarne szkolenia z zarządzania projektami są realizowane w zgodzie z umieszczonym poniżej programem. Niektóre elementy szkolenia z zarządzania projektem mogą jednak zostać lekko zmodyfikowane w taki sposób, aby treści szkolenia, przykłady, metody nauczania i ćwiczenia praktyczne maksymalnie odpowiadały Kursantom zapisanym na konkretne szkolenie z zarządzania projektami. Każde stacjonarne szkolenie z zarządzania projektem w związku z powyższym rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki wykorzystujemy do optymalizacji programu danego kursu. Warsztat organizowany w stacjonarnym trybie zbudowany jest z 7 modułów podejmujących następujące treści i zagadnienia: zarządzanie portfelem projektów, etapy zarządzania projektem, definiowanie celów i sposobów realizacji projektu, dobór członków zespołu projektowego, ocena efektywności pracy, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie „Zarządzanie projektami” pozwala Kursantom zdobyć certyfikat poświadczający ukończenie profesjonalnego szkolenia z zakresu zarządzania projektami w naszym renomowanym centrum szkoleniowym.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Zarządzanie projektami”

Kurs: Zarządzanie projektami. Jak planować, kontrolować i monitorować realizację projektów?

Stacjonarny kurs z powyższej tematyki koncentruje się na tym, by zademonstrować Kursantom, jak w praktyce wygląda i na czym polega skuteczne zarządzanie projektem. Szkolenie stacjonarne „Zarządzanie projektami” ma w związku z tym charakter warsztatu i zdominowane jest przez praktyczny treningu zdolności i umiejętności. W czasie warsztatu pojawią się krótkie wykłady, które, zgodnie z wytycznymi modelu Activity Based Learning oraz regułami cyklu Kolba, zostaną wzbogacone adekwatnymi ćwiczeniami umiejętności, których wymaga efektywne i sprawne zarządzanie projektami. Stacjonarny kurs zarządzania projektami rozpoczynamy w godzinach porannych i kontynuujemy w kolejnym dniu. W czasie otwartego szkolenia z zarządzania przewidujemy kilka przerw, w tym jedną dłuższą, podczas której zaprosimy Kursantów na lunch. Pierwszym etapem stacjonarnego szkolenia z zarządzania projektem jest rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatów, która pozwoli nam na optymalizację programu kursu. Stacjonarne szkolenie z zarządzania projektami zakłada naukę przez 7 godzin przez dwa kolejne dni. Wszystkim Kursantom zapisanym na szkolenie z zarządzania projektem zapewniamy pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych prezentujących wiedzę z takich dziedzin, jak: planowanie i definiowanie projektu, metody pracy projektowej, wskaźniki efektywności realizacji projektu, ocena projektu, zarządzanie ryzykiem w projekcie. Szkolenie kończy się podsumowaniem i stworzeniem przez Uczestników kursu osobistych list poszkoleniowych i planów rozwojowych związanych z zarządzaniem projektami.

 1. dzień kursu

09:00 – 09:30

Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów kursu, agendy i kontraktu. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu.

09:30 – 11:00

Moduł I. Zarządzanie projektami. Wprowadzenie do tematyki kursu

 • Projekt biznesowy – czym jest? Panel dyskusyjny na forum grupy.
 • Zarządzanie portfelem projektów – uzgadnianie priorytetów.
 • Usytuowanie zespołu projektowego w organizacji.
 • Lider projektu i jego wzywania.
 • Kluczowe etapy realizacji projektu.
 • Dobór podstawowej metodyki projektowej: projekty zwinne kontra projekty kaskadowe.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie projektami. Definiowanie projektu i jego celu

 • Cel biznesowy – jak go ustalić?
 • Analiza interesariuszy.
 • Generowanie kreatywnych pomysłów dotyczących sposobów realizacji celu.
 • Wybór sposobu realizacji projektu.
 • Potrójne ograniczenia.
 • Podział pracy, jego struktura oraz inne dostępne sposoby uzgadniania listy i zakresu zadań.
 • Powołanie zespołu projektowego.
 • Karta Projektu.

13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

14:00 – 15:30

Moduł III. Zarządzanie projektami. Planowanie projektu

 • Diagramy czasowe i sieciowe.
 • Zasoby i ich przydział.
 • Cash-flow i budżetowanie projektu.
 • Zarządzanie listą zadań przez członków zespołu projektowego.
 • Przydatne narzędzia informatyczne.

15:30 – 15:45 Przerwa

15:45 – 16:00

Moduł IV. Zarządzanie projektami. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Identyfikacja i ocena ryzyk.
 • Macierz uciążliwości i prawdopodobieństwa.
 • Planowanie możliwych reakcji na potencjalne ryzyka.
 1. dzień kursu

09:00 – 11:00

Moduł V. Zarządzanie projektami. Komunikacja i organizacja pracy w zespole projektowym

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Macierz uprawnień i odpowiedzialności.
 • Odpowiedzialność Kierownika Projektu.
 • Delegowanie zadań projektowych i przekazywanie informacji w zespole.
 • Plan komunikacji w projekcie.
 • Informacja zwrotna.
 • Egzekwowanie wykonania zadań.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 13:00

Moduł VI. Zarządzanie projektami. Kontrola i monitorowanie projektu

 • Systemy raportowania.
 • Wskaźniki efektywności.
 • Poziomy podejmowania decyzji.
 • Zebrania komitetu sterującego i zespołu projektowego.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Rozliczenie, zamknięcie i podsumowanie projektu.

13:00 – 14:00 Przerwa na obiad

14:00 – 15:30

Moduł VII. Zarządzanie projektami. Zamknięcie projektu

 • Ocena realizacji celów.
 • Zasoby i ich rozliczenie.
 • Tworzenie raportów końcowych.
 • Rekomendacje dla organizacji macierzystej i wnioski dla zespołu projektowego i.

15:30 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie i podsumowanie najistotniejszych wiadomości. Opracowanie przez Kursantów osobistej listy poszkoleniowej. Stacjonarne szkolenia z zakresu zarządzania projektami uzupełniliśmy dodatkowo bezpłatną sesją e-konsultacji z trenerem prowadzącym kurs. E-mentoring dostępny jest przez miesiąc od chwili zakończenia szkolenia (warunki i termin konsultacji należy ustalić z trenerem prowadzącym kurs).

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Bardzo dobre przygotowanie teoretyczne podparte praktyczną wiedzą. Praktyczne kwestie: etapy projektu, proste narzędzia do wykorzystania.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Średnia ocena 5 / 5
5 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Wybrani Klienci, dla których trener zrealizował szkolenie z zakresu zarządzania projektami: ABB, AMBRA, Ammono, Archicom, ARCUS, BPD, CERI, HAVI Logistics, IBM, JADE (Bull Group), KONTEKST, METRO, Phytopharm, PLL LOT, Reckitt Benckiser, Saint Gobain, Start People (Randstad), TVP, Unilever, US Pharmacia, Vattenfall, Wrigley, XPLUS, Press Glass S.A., Reckitt Benckiser (Production) Poland Sp. z o.o., KOMENDA GŁÓWNA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY, Polska Agencja Turystyczna.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas