DESIGN THINKING

Szkolenia z design thinkingu – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Design Thinking, czyli myślenie projektowe, to niezwykle skuteczna metoda twórczego rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Kurs poświęcony treningowi myślenia projektowego jest jednym z najbardziej poszukiwanych warsztatów działu Efektywność osobista. Szkolenia otwarte „Design thinking” skoncentrowane są na rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie wyspecjalizowanych narzędzi i metod właściwych twórczemu myśleniu i prototypowaniu. Głównymi założeniami Design Thinking są: koncentracja na użytkowniku i jego potrzebach, spojrzenie na problem z wielu perspektyw, tworzenie jak największej liczby rozwiązań zdefiniowanego wcześniej problemu, wstępna wizualizacja pomysłów, testowanie prototypów w realnym środowisku. Jest to jedna z najnowszych i najskuteczniejszych metod planowania innowacji i rozwiązywania problemów, w związku z tym jej możliwościami powinny zainteresować się wszystkie osoby, które pragną się rozwijać w takich obszarach, jak kreatywne myślenie, sztuka skutecznego działania czy efektywność osobista. Szkolenie „Design Thinking” szczególnie polecamy również osobom, których obowiązki zawodowe wymagają twórczego myślenia, pracują w zespołach, kierują zespołami i odpowiadają za ich efektywność oraz pracownikom działów HR, marketingu i sprzedaży. „Design Thinking” to także warsztat, którego nie powinno zabraknąć w programach rozwojowych dla pracowników realizujących zadania, przy których niezbędna jest umiejętność planowania, nieszablonowego myślenia i osobista efektywność. Szkolenia z myślenia projektowego warto również zaoferować pracownikom HR, kierownikom i liderom zespołów – Design Thinking jest niezwykle przydatną metodą przy opracowywaniu skutecznych strategii zmierzających do silniejszego zaangażowania pracowników w realizację celów firmy.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Design Thinking” to nowoczesny warsztat o wysokim stopniu zindywidualizowania programu. W czasie treningu staramy się maksymalnie dopasować treści szkolenia, przykłady, ćwiczenia i metody nauczania do rzeczywistych potrzeb poszczególnych grup Kursantów. Dzięki wypracowanej przez nas formule działania, która opiera się na wnikliwej diagnozie potrzeb Klientów wybierających oferowane przez nas kursy, podczas warsztatów możemy skoncentrować się na rozwijaniu najbardziej użytecznych dla Kursantów umiejętności i kompetencji z takich obszarów jak twórcze rozwiązywanie problemów, kreatywność, komunikacja w zespole, efektywność osobista. Szkolenia „Design Thinking” to ponadto kursy skoncentrowane na praktyce – uczymy twórczego rozwiązywania problemów nie poprzez teoretyzowanie, ale w działaniu.

Serdecznie zachęcamy do zapisów na stacjonarny lub zdalny kurs otwarty „Design Thinking” oraz pozostałe opracowane przez naszych ekspertów warsztaty z działu Efektywność osobista. Szkolenie poświęcone metodzie Design Thinking realizujemy również jako kurs zamknięty organizowany na zamówienie. Zapraszamy!

Szkolenia z design thinkingu – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

DESIGN THINKING

Design Thinking, czyli myślenie projektowe, to niezwykle skuteczna metoda twórczego rozwiązywania różnego rodzaju problemów. Kurs poświęcony treningowi myślenia projektowego jest jednym z najbardziej poszukiwanych warsztatów działu Efektywność osobista. Szkolenia otwarte „Design thinking” skoncentrowane są na rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów poprzez wykorzystanie wyspecjalizowanych narzędzi i metod właściwych twórczemu myśleniu i prototypowaniu. Głównymi założeniami Design Thinking są: koncentracja na użytkowniku i jego potrzebach, spojrzenie na problem z wielu perspektyw, tworzenie jak największej liczby rozwiązań zdefiniowanego wcześniej problemu, wstępna wizualizacja pomysłów, testowanie prototypów w realnym środowisku. Jest to jedna z najnowszych i najskuteczniejszych metod planowania innowacji i rozwiązywania problemów, w związku z tym jej możliwościami powinny zainteresować się wszystkie osoby, które pragną się rozwijać w takich obszarach, jak kreatywne myślenie, sztuka skutecznego działania czy efektywność osobista. Szkolenie „Design Thinking” szczególnie polecamy również osobom, których obowiązki zawodowe wymagają twórczego myślenia, pracują w zespołach, kierują zespołami i odpowiadają za ich efektywność oraz pracownikom działów HR, marketingu i sprzedaży. „Design Thinking” to także warsztat, którego nie powinno zabraknąć w programach rozwojowych dla pracowników realizujących zadania, przy których niezbędna jest umiejętność planowania, nieszablonowego myślenia i osobista efektywność. Szkolenia z myślenia projektowego warto również zaoferować pracownikom HR, kierownikom i liderom zespołów – Design Thinking jest niezwykle przydatną metodą przy opracowywaniu skutecznych strategii zmierzających do silniejszego zaangażowania pracowników w realizację celów firmy.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Otwarty kurs efektywność osobista – „Design Thinking” to nowoczesny warsztat o wysokim stopniu zindywidualizowania programu. W czasie treningu staramy się maksymalnie dopasować treści szkolenia, przykłady, ćwiczenia i metody nauczania do rzeczywistych potrzeb poszczególnych grup Kursantów. Dzięki wypracowanej przez nas formule działania, która opiera się na wnikliwej diagnozie potrzeb Klientów wybierających oferowane przez nas kursy, podczas warsztatów możemy skoncentrować się na rozwijaniu najbardziej użytecznych dla Kursantów umiejętności i kompetencji z takich obszarów jak twórcze rozwiązywanie problemów, kreatywność, komunikacja w zespole, efektywność osobista. Szkolenia „Design Thinking” to ponadto kursy skoncentrowane na praktyce – uczymy twórczego rozwiązywania problemów nie poprzez teoretyzowanie, ale w działaniu.

Serdecznie zachęcamy do zapisów na stacjonarny lub zdalny kurs otwarty „Design Thinking” oraz pozostałe opracowane przez naszych ekspertów warsztaty z działu Efektywność osobista. Szkolenie poświęcone metodzie Design Thinking realizujemy również jako kurs zamknięty organizowany na zamówienie. Zapraszamy!

Cele i Korzyści

Otwarty kurs „Design Thinking” ma na celu wytrenowanie umiejętności posługiwania się metodą myślenia projektowego. Design Thinking to nastawiony na kreatywność sposób rozwiązywania różnorodnych problemów, przede wszystkim tych, do których przepracowania niezbędne jest nieszablonowe spojrzenie, wysoka sprawność działania i efektywność osobista. Szkolenia poświęcone tej metodzie przygotowują Kursantów do podejmowania nawet wyjątkowo trudnych i skomplikowanych wyzwań poprzez wykorzystanie technik twórczego myślenia i myślenia projektowego. Uczymy naszych Kursantów wykraczania poza schematy, identyfikowania i dogłębnego analizowania problemu, wizualizowania kreatywnych rozwiązań i ich testowania. Pokazujemy, jak wykorzystać własne zasoby i zasoby organizacji w możliwie najlepszy sposób poprzez innowacje, nowatorskie pomysły i nieszablonowe działanie. Warsztat rozwija najbardziej pożądane w aktualnych realiach umiejętności, od których zależne są sprawność działania i efektywność osobista. Szkolenie „Design Thinking” to obligatoryjny kurs dla wszystkich, którzy chcą działać skuteczniej i twórczo radzić sobie z każdym problemem. W czasie warsztatu nauczysz się w praktyce korzystać nie tylko z metody Design Thinking, ale też doskonalić będziesz umiejętności z takich obszarów, jak: kreatywność, planowanie, analizowanie problemów, komunikacja interpersonalna, osobista efektywność. Szkolenia z powyższej tematyki to uniwersalne programy szkoleniowe, dzięki którym każdy, niezależnie od piastowanej funkcji, doświadczenia zawodowego czy charakteru pracy, będzie mógł łatwiej realizować założone cele. Kurs efektywność osobista – „Design Thinking” to certyfikowany warsztat, którego jakość i poziom merytoryczny nieustannie monitorujemy, a nad skutecznością wykorzystywanych w czasie szkolenia metod nauczania czuwają wysoko wykwalifikowani trenerzy, których specjalnością jest myślenie projektowe, sztuka skutecznego działania i efektywność osobista. Szkolenia otwarte „Design Thinking” to maksymalnie zindywidualizowane projekty szkoleniowe. Program kursu, prezentowane przykłady i zaproponowane przez trenerów ćwiczenia dostosujemy do Twoich doświadczeń i faktycznych potrzeb szkoleniowych, abyś trenował dokładnie te umiejętności, od których zależy Twój sukces i Twoja efektywność osobista. Szkolenie „Design Thinking” to ponadto kurs realizowany w najbardziej przyjaznych Kursantom formach – możesz uczyć się z nami zdalnie lub wymieniać doświadczenia w bezpośrednim kontakcie z naszymi ekspertami w czasie kursu organizowanego w naszym centrum szkoleniowym w Warszawie.

Jakie korzyści oferuje szkolenie „Design Thinking”?

Otwarty kurs „Design Thinking” to pionierski projekt szkoleniowy z naszego najnowszego katalogu szkoleń, których tematem jest sztuka skutecznego działania i efektywność osobista. Szkolenia poświęcone metodzie myślenia projektowego to intensywne kursy praktyczne – podczas warsztatów uczymy wykorzystania metody Design Thinking w działaniu, a jej zastosowanie trenujemy, bazując na indywidualnych doświadczeniach Uczestników zajęć. Bardzo elastycznie kształtujemy programy wszystkich naszych szkoleń z działu Efektywność osobista. Szkolenie „Design Thinking” nie jest w tym wypadku wyjątkiem – postaramy się, nauczyć Cię twórczego rozwiązywania problemów, z jakimi faktycznie stykasz się na co dzień i pozwolimy Ci przetestować wypracowane przez Ciebie pomysły. Dostosujemy również do Twoich potrzeb szkoleniowych metody i techniki nauczania, dzięki którym będzie wzmacniana Twoja kreatywność, zdolność nieszablonowego myślenia i osobista efektywność. Szkolenia poświęcone metodzie myślenia projektowego prowadzimy, korzystając ze sprawdzonych reguł modelu Activity Based Learning i filozofii cyklu Kolba, a nad rozwojem Kursantów czuwają doświadczeni trenerzy o wysokich kwalifikacjach i bogatym dorobku naukowym. Opracowany przez naszych ekspertów otwarty kurs efektywność osobista: „Design Thinking” to nowoczesny program szkoleniowy – stawiamy na aktywizujące metody pracy, atrakcyjną i angażującą formę szkolenia i odwołujemy się do najnowszych koncepcji i teorii naukowych.

Stacjonarny i zdalny kurs „Design Thinking” umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy o:

 • technikach twórczego myślenia;
 • polskich i zagranicznych przykładach rozwiązań powstałych dzięki Design Thinking;
 • strukturze procesu oraz narzędziach i metodach twórczego myślenia i prototypowania.

Szkolenie „Design Thinking” prezentuje fachową wiedzę o nowatorskiej i niezwykle efektywnej metodzie rozwiązywania problemów i pozwala Kursantom rozwijać kluczowe umiejętności wymagane przy realizacji zadań, przy których niezbędne są twórcze myślenie, przełamywanie rutyny, innowacyjność i efektywność osobista. Szkolenia z myślenia projektowego koncentrują się na wiedzy przydatnej w wielu zawodach i przy realizacji celów w życiu prywatnym.

Otwarte szkolenie z technik myślenia projektowego rozwija praktyczne umiejętności:

 • diagnozowania potrzeby/problemu;
 • konstruowania i doprecyzowywania celu;
 • tworzenia person (odbiorcy rozwiązania);
 • przygotowywania prostych prototypów i testowania ich skuteczności.

Kurs otwarty „Design Thinking” koncentruje się na doskonaleniu uniwersalnych umiejętności, od których zależy sprawność działania i wysoka efektywność osobista. Szkolenie poświęcone metodologii myślenia projektowego trenuje zastosowanie nowatorskiej metody rozwiązywania problemów i planowania rozwiązań, która przyczyniła się do sukcesu wielu ludzi i firm na całym świecie.

Otwarty kurs „Design Thinking” doskonali ogólne i wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • metodologią Design Thinking;
 • współpracą i komunikacją w zespole;
 • kreatywnym i nieszablonowym myśleniem;
 • identyfikacją i realizacją celu.

Szkolenie wszechstronnie przygotowuje do podejmowania wyzwań charakterystycznych dla realiów XXI wieku, w którym premiowane jest nowatorskie myślenie, kreatywność, profesjonalizm, skuteczność i elastyczność.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
26.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
28.10.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
29.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
27.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
22.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
13.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DESIGN THINKING – KURS ONLINE

Myślenie projektowe, kreatywność, efektywność osobista – szkolenia poświęcone tym dziedzinom mają charakter spotkań w czasie rzeczywistym, a organizowane są w wirtualnych pokojach serwisów Clickmeeting lub Zoom. Udział w warsztacie online nie wymaga wysokich umiejętności technicznych ani instalowania żadnych specjalnych programów. Do treningu wystarczą: dostęp do internetu, komputer, laptop, a nawet telefon komórkowy. Dzięki tak przyjaznej formule szkolenia Kursanci mogą skutecznie, ale bez angażowania się w uciążliwą i czasochłonną logistykę wpływać na to, jak wysoka jest ich efektywność osobista. Szkolenie „Design Thinking” to intensywny kurs umiejętności praktycznych – opanowanie metody myślenia projektowego ćwiczymy na przykładach z życia Uczestników zajęć i testujemy rozwiązania realnie istniejących problemów. Koncentrujemy się na nadrzędnym celu warsztatu, a tym jest biegłość w wykorzystaniu metody Design Thinking i wysoka osobista efektywność. Szkolenie wyposaża Kursantów w wiedzę o specjalistycznym charakterze, a jej prezentacja odbywa się stopniowo poprzez omówienie 5 węzłowych segmentów tematycznych. Kurs efektywność osobista „Design Thinking” w trybie online rozpoczyna się od diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, a w ramach podsumowania warsztatu Uczestnicy zajęć mają okazję uporządkować zdobytą wiedzę i zaplanować wykorzystanie metody myślenia projektowego do konkretnych zadań w ich życiu zawodowym i prywatnym, przy których finalizacji konieczne są nieszablonowe podejście, kreatywność i wysoka efektywność osobista. Szkolenia online „Design Thinking” kończą się wystawieniem certyfikatu, który pozwala Kursantom udokumentować opanowanie metody myślenia projektowego i zdobycie wyspecjalizowanych umiejętności z obszarów: współpraca i komunikacja w zespole, kreatywne rozwiązywanie problemów, planowanie, efektywność osobista. Szkolenie online z metody Design Thinking zostało zaprojektowane jako jednodniowa sesja szkoleniowa.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program szkolenia online „Design Thinking

Szkolenie: Design Thinking – efektywna metodologia kreatywnego poszukiwania rozwiązań dla problemów i planowanych innowacji

Twórcze rozwiązywanie problemów, myślenie, projektowe, efektywność osobista – szkolenia zdalne z tej dziedziny rozpoczynają się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki decydują o tym, jak będzie ostatecznie prezentował się program warsztatu. Diagnoza służy również wyłonieniu optymalnych technik i metod nauczania, dzięki którym trenowana będzie kreatywność, twórcze myślenie i efektywność osobista. Szkolenie „Design Thinking” realizowane jest zgodnie z widocznym poniżej harmonogramem, jednak w toku kursu mogą pojawić się alternatywne treści i ćwiczenia, które trener prowadzący warsztat wytypuje jako najodpowiedniejsze dla danej grupy szkoleniowej ścieżki rozwoju z obszarów – kreatywność, myślenia projektowe, komunikacja, skuteczność, osobista efektywność. Szkolenia z metodologii myślenia projektowego to warsztaty skoncentrowane na praktycznym działaniu. Zdalny kurs efektywność osobista: „Design Thinking” prowadzimy w zgodzie z założeniami cyklu Kolba i zasadami modelu ABL (Activity Based Learning). Warsztat standardowo trwa 7 godzin i składa się z kilku modułów tematycznych rozdzielonych przerwami. Wszystkich Kursantów wyposażamy dodatkowo w komplet materiałów szkoleniowych – zbiór praktycznych wiadomości na temat tego, czym są: kreatywność, metoda Design Thinking i jej poszczególne etapy, efektywność osobista. Szkolenia online pozwalają Kursantom opracować indywidualną strategię korzystania z technik myślenia projektowego w życiu zawodowym i prywatnym.

Rozpoczęcie zajęć. Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników w obszarze Design Thinking i efektywność osobista. Szkolenie rozpoczyna się ćwiczeniem wprowadzającym do zagadnienia myślenia projektowego.

Moduł I. Wprowadzenie do Design Thinking

 • Założenia procesu Design Thinking.
 • Charakterystyka metody.
 • Przykłady zastosowania Design Thinking z Polski i świata (prezentacja, film, mini wykład).

Moduł II. Design Thinking – odkrywanie i definiowanie problemu[1]

 • Analiza problemu (dostępne informacje).
 • Kontekst problemu.
 • Definiowanie wyzwania (ćwiczenie, prezentacja).

Moduł III. Design Thinking – empatyzacja

 • „Wchodzenie w buty” odbiorcy – na czym polega?
 • Perspektywa potrzeb odbiorcy.
 • Ćwiczenie w grupach i prezentacja wyników na forum.

Moduł IV. Design Thinking – wymyślanie

 • Generowanie pomysłów.
 • Wartościowanie i ocena pomysłów.
 • Ćwiczenie w grupach i prezentacja wyników na forum.

Moduł V. Design Thinking – wizualizacja i prototypowanie

 • Sposoby wizualizacji pomysłów (prezentacja, mini wykład).
 • Prezentacja pomysłu wybraną metodą (ćwiczenie).
 • Projekt – tworzenie konkretnego projektu (model, produkt, storyboard, interfejs aplikacji, rysunek itp.) z dostępnych materiałów (praca w grupach).
 • Prezentacja i omówienie wyników pracy.

Zakończenie szkolenia. Podsumowanie procesu Design Thinking i omówienie jego efektów. Plan działania. Feedback.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

[1] Te dwa etapy (odkrywanie i empatyzacja) mogą być stosowane wymiennie – gdy na początku mamy już określony problem (np. zbudowanie sklepu rozwojowego), zaczynamy od odkrywania, natomiast, gdy nie wiemy, co ma być produktem końcowym (np. otwieramy start-up i jesteśmy gotowi wymyślić cokolwiek) w pierwszej kolejności chcemy głęboko poznać potrzeby odbiorców i do nich dostosowujemy wyzwanie. (np. pierwsze procesy realizowane przez prof. Kelly’ego: studenci szli do kawiarni i obserwowali ludzi, aby odkryć ich zwyczaje i potrzeby – w efekcie wymyślili aplikację do czytania gazety).

PROGRAM SZKOLENIA DESIGN THINKING – KURS STACJONARNY

Kreatywność, myślenie projektowe, twórcza analiza problemu i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne z powyższej tematyki realizujemy w naszej głównej siedzibie, w centrum Warszawy. Nasze centrum szkoleniowe to komfortowa i nowocześnie zaaranżowana przestrzeń, w której panują perfekcyjne warunki do nauki. Dbamy o to, by goszczeni przez nas Kursanci mogli bez przeszkód koncentrować się na rozwijaniu umiejętności pracy metodą Design Thinking i pogłębiali kompetencje, dzięki którym wzrośnie skuteczność ich działania i efektywność osobista. Szkolenie poświęcone Design Thinking prowadzone w trybie stacjonarnym to trening nastawiony na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności. Podczas kursu przekazujemy Uczestnikom zajęć usystematyzowaną wiedzę na temat procesu Design Thinking i jednocześnie uczymy, jak z tej wiedzy skorzystać w pracy nad projektami, do których realizacji niezbędne są nieszablonowe myślenie, kreatywność, planowanie, zmiana perspektywy i wysoka osobista efektywność. Szkolenia stacjonarne wprowadzające w arkana metody myślenia projektowego to jednodniowe warsztaty. Standardowy kurs efektywność osobista – „Design Thinking” przewiduje omówienie poszczególnych etapów procesu Design Thinking w 4 modułach, którym towarzyszą praktyczne ćwiczenia i panele dyskusyjne. W opłacie za warsztat zapewniamy Kursantom poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej i obiad serwowany w jednej z lokalnych restauracji. Wszystkie osoby uczestniczące w stacjonarnym kursie „Design Thinking” otrzymują od nas również komplet materiałów szkoleniowych – starannie opracowany zbiór praktycznych wiadomości na temat tego, czym są m.in.: metoda Design Thinking i jej poszczególne etapy, kreatywność, efektywność osobista. Szkolenia z powyższej tematyki trwają około 7 godzin zegarowych. Warsztat kończy się wydaniem certyfikatu, który pozwoli Uczestnikom zajęć udokumentować opanowanie metody Design Thinking oraz zdobycie wyspecjalizowanych umiejętności i kompetencji z obszarów: współpraca i komunikacja w zespole, kreatywne rozwiązywanie problemów, planowanie, efektywność osobista. Szkolenie prowadzimy zgodnie z wymogami metody ABL oraz założeniami cyklu Kolba.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Ramowy program stacjonarnego szkolenia „Design Thinking

Kurs: Design Thinking – efektywna metodologia kreatywnego poszukiwania rozwiązań dla problemów i planowanych innowacji

Myślenie projektowe, nastawione na kreatywność rozwiązywanie problemów, planowanie innowacji, efektywność osobista – szkolenia poświęcone tym zagadnieniom rozpoczynamy od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu. Rezultaty przeprowadzonej przez trenera diagnozy mają decydujący wpływ na finalny kształt programu szkolenia oraz dobór konkretnych metod i ćwiczeń, dzięki którym ćwiczona będzie zdolność twórczego rozwiązywania problemów, projektowania nieszablonowych rozwiązań i efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne z myślenia projektowego odbywa się według widocznego poniżej porządku, jednak w toku warsztatu mogą pojawić się również inne ćwiczenia i zadania, które trener wytypuje jako optymalne dla danej grupy szkoleniowej ścieżki rozwoju z obszarów – myślenie projektowe, planowanie, twórcze rozwiązywanie problemów, osobista efektywność. Szkolenia z Design Thinking to praktyczne kursy skupione na nauce poprzez działanie. Stacjonarny kurs efektywność osobista – „Design Thinking” realizujemy przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, przestrzegamy założeń koncepcji Activity Based Learning i założeń cyklu Kolba. Standardowy trening z Design Thinking trwa około 7 godzin i budują go 4 węzłowe moduły tematyczne rozdzielone przerwami.

Rozpoczęcie szkolenia. Kontrakt, identyfikacja celów kursu i potrzeb szkoleniowych Kursantów w obszarze myślenie projektowe i efektywność osobista. Szkolenia rozpoczynają się ćwiczeniem wprowadzającym do tematyki Design Thinking.

Moduł I. Wprowadzenie do metody Design Thinking

 • Główne założenia Design Thinking.
 • Prezentacja i charakterystyka metody myślenia projektowego.
 • Przykłady wykorzystania Design Thinking za granicą i w Polsce (prezentacja, mini wykład, film).
 • Panel dyskusyjny i wnioski.

Moduł II. Design Thinking – odkrywanie i definiowanie problemu[1]

 • Analiza problemu (dostępne dane).
 • Problem i jego kontekst.
 • Definiowanie wyzwania (prezentacja, ćwiczenia).
 • Panel dyskusyjny.

Moduł III. Design Thinking – empatyzacja

 • Na czym polega „Wejście w buty” odbiorcy?
 • Projektowanie z perspektywy potrzeb odbiorcy rozwiązania.
 • Ćwiczenia w grupach (prezentacja rezultatów pracy na forum grupy).
 • Panel dyskusyjny.

Moduł IV. Design Thinking – wymyślanie

 • Generowanie pomysłów.
 • Ocena i wartościowanie pomysłów.
 • Ćwiczenia w grupach (prezentacja rezultatów pracy na forum grupy).
 • Panel dyskusyjny.

Moduł V. Design Thinking – wizualizacja i prototypowanie

 • Metody wizualizacji pomysłów (mini wykład, prezentacja).
 • Ćwiczenie – prezentacja pomysłu wybraną metodą.
 • Tworzenie projektu (produkt, model, storyboard, rysunki, interfejs aplikacji itd.) z dostępnych materiałów (praca w podziale na grupy).
 • Prezentacja wyników ćwiczenia. Omówienie.
 • Panel dyskusyjny.

Zakończenie kursu. Powtórzenie kluczowych wiadomość na temat procesu Design Thinking z omówieniem jego efektów. Plan działania w obszarze Design Thinking i efektywność osobista – szkolenie pozwala Uczestnikom zajęć wypracować własną strategię korzystania z technik myślenia projektowego w życiu zawodowym i prywatnym. Feedback.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

[1] Te dwa etapy (odkrywanie i empatyzacja) mogą być stosowane wymiennie – gdy na początku mamy już określony problem (np. zbudowanie sklepu rozwojowego), zaczynamy od odkrywania, natomiast, gdy nie wiemy, co ma być produktem końcowym (np. otwieramy start-up i jesteśmy gotowi wymyślić cokolwiek) w pierwszej kolejności chcemy głęboko poznać potrzeby odbiorców i do nich dostosowujemy wyzwanie. (np. pierwsze procesy realizowane przez prof. Kelly’ego: studenci szli do kawiarni i obserwowali ludzi, aby odkryć ich zwyczaje i potrzeby – w efekcie wymyślili aplikację do czytania gazety).

Szkolenia uzupełniające

Talenty wg Gallupa szkolenie stacjonarne

Talenty wg Gallupa – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

Trener sprawia wrażenie osoby o bardzo wysokiej wiedzy, rzeczowo.

Trener umie przekazać wiedzę, humor, empatia.

Sposób wymiany myśli, pomysłów, wzajemne inspirowanie się.

Przydatne treści szkolenia: etapy DT wraz z otwartością prototypową.

„Szkolenie jak najbardziej spełniło nasze oczekiwania, było dobrze zorganizowane a p. Kamila Czerwińska jest doskonałą trenerką – bardzo dużo się nauczyliśmy, sporo wypracowaliśmy a jeszcze więcej mamy do przemyślenia. I to wszystko w wyśmienitej atmosferze. Naprawdę świetne szkolenie. Dziękuję za wsparcie na każdym etapie i sprawną organizację szkolenia.”

„Szkolenie bardzo przydatne w mojej pracy, otwiera oczy na masę problemów związanych z działalnością popularyzacyjną, przeprowadzone sprawnie, rzeczowo, w sposób przyjazny dla słuchacza.”

„Przydatne treści szkolenia: praca w grupach i możliwość jej weryfikacji przez prowadzącą, umiejętności praktyczne, wywiad (odkrywanie świata odbiorcy), prototypowanie, sposób diagnozowania potrzeb.”

„Wszystkie treści były, są i będą przydatne.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 4 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu Design Thinking w biznesie firma Human Skills  miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: 3M Global Service Center, Biuro Tłumaczeń KONTEKST Sp. z o.o. sp.k., Esri, Accenture, Vigo System S.A.,  PWM Witold Piętka, CBRE Corporate Outsourcing Sp. z o.o., SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o., Haleon, Archiwum Narodowe w Krakowie, BNG Business Services., Arche S.A., HES Gdynia Bulk Terminal Sp. z o.o., BNP Paribas Bank Polska S.A., Cellnex Poland Sp z o.o., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Xebia Sp. z o.o., INTENSE Group sp. z o.o., Bank Millennium S.A.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas