Edyta Madej

Supervisor, Trener, E-metodyk, konsultant

 • Trener grupowy, umiejętności poznawczych i myślenia wizualnego.
 • Graphic Recorder, sketchnoter, illustrator, doradca psychospołeczny, moderator Design Thiknking, facylitator, e-dydaktyk.
 • Autorka programów szkoleniowych w idei blendedlearning, projektant szkoleń e-learningowych.
 • Mediator wiedzy – ekspert optymalizacji przepływu wiedzy w pracy w nurcie Knowledge Pills Metodologhy (Mulitmedialnych Pigułek Wiedzy).
 • Konsultant w zakresie zarządzania zasobami wiedzy z zastosowaniem nowych technologii.
 • Wykładowca na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (Pedagogika) oraz na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie (E-learning: Projektowanie i wdrażanie).
 • Od 2012 roku jest członkiem oraz prelegentem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Jej koronne dziedziny szkoleniowe i zainteresowania obejmują zakres zarządzania wiedzą, informacją i zmianą, a także myślenia wizualnego (Visual Thinking), zarządzania sobą w czasie oraz stresem informacyjnym, wystąpień publicznych, mnemotechnik, a także wykorzystania nowych technologii w firmach, pracy trenerskiej i edukacji. Ponadto specjalizuje się w tematyce kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Dodatkowo tworzy i uczy jak konstruować  materiały np. w postaci prezentacji multimedialnych, infografik,  filmów  whitebordowych, sketchnotek, pigułek wiedzy, które wykorzystywane są np. podczas wystąpień, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych i pomagają usprawnić przekaz informacji.

Od 2006 roku przeprowadziła około 6 tysięcy godzin warsztatów, szkoleń i prelekcji.

SPECJALIZACJA:

 • Nowe technologie w nauczaniu;
 • Prowadzenie efektywnych spotkań zespołów rozproszonych;
 • Design Thinking – poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań;
 • Kreatywność/Twórcze myślenie/ Kreatywne rozwiązywanie problemów;
 • Mapy Myśli i ich zastosowanie;
 • Myślenie wizualne w biznesie;
 • Zarządzanie wiedzą i przepływem wiedzy w organizacji w Metodologii Pigułek Wiedzy;
 • Narzędzia facylitacji w pracy grupy;
 • Zarządzania Zmianą;
 • Techniki prezentowania wiedzy i treści;
 • Tworzenie efektywnych prezentacji;
 • Tworzenie infografik;
 • Zarządzanie sobą w czasie;
 • Mnemotechniki.

KWALIFIKACJE:

 • Doradca Pscychospołeczny – magister (Katedra Psychologii Uniwersytet Szczeciński);
 • Trener Grupowy – studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Psychologii Społęcznej I Laboratorium Psychoedukacji);
 • Trener Umiejętności Poznawczych – studia podyplomowe (Uniwersytet warszawski Wydział Psychologii);
 • Certyfikowany Trener Warsztatów on-line (Webcomm);
 • Moderator Design Thinking (DT Makers).

STYL PRACY/STOSOWANE METODY SZKOLENIOWE:

Skupiając się na efekcie, stosuje metodę nauczania opartą o blended – learning, w którym łączy następujące elementy:

 • szkolenia stacjonarne (certyfikowany trener grupowy i umiejętności poznawczych);
 • e-learning (opracowywanie kursu i tworzenie materiałów);
 • warsztaty online (certyfikowany trener warsztatów online);
 • pigułki wiedzy (nagrania audio & video, infografiki, narzędzia Google, Prezi, MindMap, itd.);
 • videographics – filmy „rysująca ręka”; sketchnoting (rysowanie i obrazowanie danych, myśli i idei; myślenie wizualne).

WYBRANI KLIENCI:

 • mBank, Citi handlowy, Aviva, Compensa, Ernst&Young, Pearson, Danone, Comarch, Colliers, Deloitte, Play, L’Oreal, Jeronimo Martins, Innogy, Enea, Pentair, Teva, Hewlett Packard, Polinowex,  Legrand, Totalizator Sportowy,   Ministerstwo Obrony Narodowej,