metody kreatywnego myślenia szkolenie

Metody kreatywnego myślenia – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Opracowany przez nas trening kreatywności koncentruje się na metodach i technikach, które pobudzają umysł do działania, czynią pracę łatwiejszą, sprawiają, że działamy wydajniej i wzrasta nasza efektywność osobista. Szkolenia otwarte poświęcone metodom kreatywnego myślenia adresujemy do wszystkich bez wyjątku – nie ma bardziej przydatnych i uniwersalnych szkoleń niż te, których tematem jest nauka nieszablonowego myślenia, pomysłowość, skuteczność i efektywność osobista. Szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” to warsztat praktyczny, dzięki któremu nasi Kursanci uczą się prawidłowej stymulacji mózgu i sił intelektualnych, przełamywania barier, otwartości na otaczającą rzeczywistość, która traktowana jest jako źródło pomysłów i inspiracji. Podczas szkolenia pokazujemy, jak wykorzystać drzemiący w naszych głowach potencjał i w niekiedy niekonwencjonalny, ale skuteczny sposób uczynić pracę przyjemniejszą i łatwiejszą do wykonania, usprawnić wykonywanie zadań i obowiązków, zaskoczyć szefa nieszablonowym rozwiązaniem, pozytywnie wpłynąć na rozwój takich sfer jak kreatywność, produktywność, motywacja twórcza, osobista efektywność. Szkolenia trenujące twórcze myślenie to kursy, które uczą wychodzenia poza schemat i spoglądania na problem z nowej, innej perspektywy, a to jedna z najskuteczniejszych metod rozwiązywania problemów, przełamywania zgubnej rutyny i apatii.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Organizowany przez nas kurs efektywność osobista – kreatywne myślenie to jeden z kilku nowoczesnych programów szkoleniowych, których tematem jest sztuka skutecznego działania i efektywność osobista. Szkolenia nastawione na trening kreatywnego myślenia mają na celu doskonalenie wszystkich umiejętności miękkich, które pomagają osiągać wyższą skuteczność w realizacji celów zawodowych i prywatnych. Podczas kursu skupiamy się na indywidualnych potrzebach naszych Klientów: dostosowujemy program warsztatu do realiów, w jakich działają nasi Kursanci, a treści nauczania wzbogacamy o przykłady z życia i przykłady inspirowane doświadczeniami Uczestników zajęć. Oferowany przez nas trening twórczego myślenia to nowatorskie warsztaty o praktycznym charakterze – uczymy poprzez działanie i pobudzamy do nieszablonowego myślenia w konkretnej sytuacji zamiast snuć nudne wykłady i teoretyzować. Nad skutecznością wykorzystywanych w czasie zajęć metod i technik nauczania czuwają zaś cenieni i świetnie wykwalifikowani trenerzy, którzy są specjalistami w takich dziedzinach jak rozwój osobisty, Design Thinking, sztuka skutecznego działania, efektywność osobista. Szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” organizowane jako kurs otwarty dostępne jest dla naszych Klientów w dwóch najczęściej poszukiwanych wariantach – jako klasyczny kurs stacjonarny oraz szkolenie online, które pozwala trenować kreatywność i efektywność w wybranym przez siebie miejscu, bez konieczności podróżowania i angażowania się w uciążliwą logistykę. Serdecznie zapraszamy!

 

Metody kreatywnego myślenia – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

metody kreatywnego myślenia szkolenie

Opracowany przez nas trening kreatywności koncentruje się na metodach i technikach, które pobudzają umysł do działania, czynią pracę łatwiejszą, sprawiają, że działamy wydajniej i wzrasta nasza efektywność osobista. Szkolenia otwarte poświęcone metodom kreatywnego myślenia adresujemy do wszystkich bez wyjątku – nie ma bardziej przydatnych i uniwersalnych szkoleń niż te, których tematem jest nauka nieszablonowego myślenia, pomysłowość, skuteczność i efektywność osobista. Szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” to warsztat praktyczny, dzięki któremu nasi Kursanci uczą się prawidłowej stymulacji mózgu i sił intelektualnych, przełamywania barier, otwartości na otaczającą rzeczywistość, która traktowana jest jako źródło pomysłów i inspiracji. Podczas szkolenia pokazujemy, jak wykorzystać drzemiący w naszych głowach potencjał i w niekiedy niekonwencjonalny, ale skuteczny sposób uczynić pracę przyjemniejszą i łatwiejszą do wykonania, usprawnić wykonywanie zadań i obowiązków, zaskoczyć szefa nieszablonowym rozwiązaniem, pozytywnie wpłynąć na rozwój takich sfer jak kreatywność, produktywność, motywacja twórcza, osobista efektywność. Szkolenia trenujące twórcze myślenie to kursy, które uczą wychodzenia poza schemat i spoglądania na problem z nowej, innej perspektywy, a to jedna z najskuteczniejszych metod rozwiązywania problemów, przełamywania zgubnej rutyny i apatii.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Organizowany przez nas kurs efektywność osobista – kreatywne myślenie to jeden z kilku nowoczesnych programów szkoleniowych, których tematem jest sztuka skutecznego działania i efektywność osobista. Szkolenia nastawione na trening kreatywnego myślenia mają na celu doskonalenie wszystkich umiejętności miękkich, które pomagają osiągać wyższą skuteczność w realizacji celów zawodowych i prywatnych. Podczas kursu skupiamy się na indywidualnych potrzebach naszych Klientów: dostosowujemy program warsztatu do realiów, w jakich działają nasi Kursanci, a treści nauczania wzbogacamy o przykłady z życia i przykłady inspirowane doświadczeniami Uczestników zajęć. Oferowany przez nas trening twórczego myślenia to nowatorskie warsztaty o praktycznym charakterze – uczymy poprzez działanie i pobudzamy do nieszablonowego myślenia w konkretnej sytuacji zamiast snuć nudne wykłady i teoretyzować. Nad skutecznością wykorzystywanych w czasie zajęć metod i technik nauczania czuwają zaś cenieni i świetnie wykwalifikowani trenerzy, którzy są specjalistami w takich dziedzinach jak rozwój osobisty, Design Thinking, sztuka skutecznego działania, efektywność osobista. Szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” organizowane jako kurs otwarty dostępne jest dla naszych Klientów w dwóch najczęściej poszukiwanych wariantach – jako klasyczny kurs stacjonarny oraz szkolenie online, które pozwala trenować kreatywność i efektywność w wybranym przez siebie miejscu, bez konieczności podróżowania i angażowania się w uciążliwą logistykę. Serdecznie zapraszamy!

 

Cele i Korzyści

Szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” prezentuje nowatorskie techniki i metody pobudzania umysłu do wykraczania poza schematyczne ujęcia tematu i wypracowanie takich sposób korzystania z własnego potencjału, dzięki którym wzrasta sprawność w pracy i efektywność osobista. Szkolenia poświęcone twórczemu myśleniu przygotowują do podejmowania wyzwań i pokonywania trudności w nieszablonowy sposób, a to zdolność, z której warto korzystać zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Chcesz nauczyć się, jak twórczo rozwiązywać problemy, dowiedzieć się, na czym polega kreatywne myślenie i co zrobić, by poprawiła się Twoja efektywność osobista? Szkolenie otwarte „Metody kreatywnego myślenia” to kurs idealny dla Ciebie! Nauczymy się myśleć twórczo i pokażemy, jak rozpoznawać i eliminować blokady, które hamują Twoją kreatywność. Będziesz potrafił uwolnić się od krępujących odkrywczość schematów myślenia i postępowania, nauczysz się oglądać sprawy z szerszej perspektywy i zrozumiesz, jakich wzmocnień wymagają Twoja sprawność działania i osobista efektywność. Szkolenia podejmujące tematykę kreatywnego myślenia to jednocześnie kursy rozwojowe o nieocenionej wartości dla pracowników firm z różnych branż i każdej charakterystyce działalności. To, w jaki sposób zatrudniony w Twojej firmie personel myśli i jak bardzo otwarty jest na nieszablonowe rozwiązania, decyduje o jego sprawności i wydajności. Kurs efektywność osobista – „Metody kreatywnego myślenia” to szkolenie uniwersalne adresowane do każdej grupy zawodowej i wiekowej, niekoniecznie związanej z działalnością twórczą. Pamiętaj, że o tym, czy ludzie w Twojej organizacji działają skutecznie, decyduje nie tylko ich motywacja, kwalifikacje i doświadczenie, ale też kreatywność, od której w największym stopniu zależy sprawność działania i efektywność osobista. Szkolenia otwarte trenujące twórcze myślenie to certyfikowane kursy – na bieżąco monitorujemy ich jakość i skuteczność, a ich wysoki standard potwierdzają nie tylko niezależne instytucje certyfikujące, ale i media, eksperci i nasi dotychczasowi Klienci. Gwarantujemy wszystkim Państwu również perfekcyjne warunki do treningu kreatywnego myślenia, od którego coraz bardziej zależą dziś: sukces zawodowy, satysfakcja z pracy i efektywność osobista. Szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” to kurs zaprojektowany z myślą o wszystkich ważnych potrzebach naszych Klientów – jego program na indywidualny charakter, a nauka odbywa się w optymalnych warunkach na terenie naszego centrum szkoleniowego lub w czasie zajęć online z dowolnie wybranego przez Kursantów miejsca.

Co zyskasz, wybierając szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” w Human Skills?

Kurs „Metody kreatywnego myślenia” stanowi jeden z elementów szerokiego programu szkoleniowego, którego głównym tematem jest efektywność osobista. Szkolenia podejmujące zagadnienie twórczego myślenia mają charakter praktycznych warsztatów – w czasie kursu rozwijamy umiejętności wykorzystania w konkretnym działaniu wiedzy zdobytej w czasie szkolenia, a kreatywne myślenie trenujemy, bazując na doświadczeniach naszych Kursantów. Staramy się też w maksymalny sposób zindywidualizować program każdego szkolenia z działu Efektywność osobista. Szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” dzięki temu nauczy Cię najlepszych i najbardziej przydatnych dla Ciebie technik stymulowania umysłu i pobudzania twórczego myślenia. Dostosujemy również do Twoich potrzeb szkoleniowych treści szkolenia oraz metody nauczania, dzięki którym będzie wzmacniana Twoja kreatywność, zdolność nieszablonowego myślenia i osobista efektywność. Szkolenia poświęcone prezentowanej tematyce realizujemy ponadto w zgodzie z modelem Activity Based Learning oraz założeniami koncepcji cyklu Kolba, a przebiegiem treningu i realizacją jego celów czuwają wysoko wykwalifikowani eksperci o potężnym doświadczeniu mentorskim i specjalizacyjnym. Opracowany przez nas otwarty kurs efektywność osobista: „Metody kreatywnego myślenia” to ponadto nowoczesny program szkoleniowy, który w atrakcyjny i angażujący sposób prezentuje najnowszą wiedzę naukową i wyposaża Kursantów w pionierskie narzędzia o dobrze zweryfikowanej skuteczności i użyteczności.

Otwarty kurs „Metody kreatywnego myślenia” wyposaży Cię w praktyczną wiedzę o:

 • trudnościach blokujących myślenie kreatywne;
 • zasadach i technikach pobudzania kreatywności (m.in. o technikach skojarzeniowych, technice Einsteina, metodzie Walta Disneya, mapie myśli Buzana, technice 90 sekund i wielu innych);
 • skutecznej komunikacji w grupie, która sprzyja zespołowej kreatywności.

Szkolenie poświęcone kreatywności pozwoli Ci zrozumieć, jakie czynniki blokują Twoje twórcze myślenie i decydują o tym, że obniża się sprawność Twojego działania i Twoja efektywność osobista. Szkolenia z twórczego myślenia zaznajomią Cię również z konkretnymi technikami pobudzania kreatywności.

Otwarte szkolenie poświęcone kreatywności pozwoli Ci zdobyć wyspecjalizowane umiejętności:

 • poszerzania perspektywy i pobudzania osobistej kreatywności;
 • diagnozowania swoich ograniczeń i blokad w kontekście kreatywności;
 • wzbudzania i wzmacniania u siebie motywacji twórczej.

Stacjonarny i zdalny kurs „Metody kreatywnego myślenia” pozwoli Ci nabyć unikatowe umiejętności kluczowe dla sprawnego działania w wielu dziedzinach życia zawodowego i osobistego poprzez twórcze podejście do rozwiązywanych problemów.

Szkolenie z technik kreatywnego myślenia pozwoli Ci pogłębić uniwersalne kompetencje związane z:

 • kreatywnością – generowaniem oryginalnych i niestandardowych pomysłów, szukaniem nieszablonowych i odkrywczych rozwiązań;
 • otwartością na zmiany.

Twórcze myślenie to zdolność, którą można nabyć tak, jak inne kompetencje miękkie, od których zależy efektywność osobista. Szkolenie nauczy Cię prawidłowej stymulacji mózgu, przełamywania barier, blokad, otwartości na otaczającą rzeczywistość, która może być źródłem kolejnych pomysłów.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
08.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
19.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
810 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
998 zł netto + 23% VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
06.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
17.09.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
11.12.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
910 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1098 zł netto + 23 % VAT
Skorzystaj z LETNIEJ AKCJI RABATOWEJ od 24 czerwca do 2 września 2024. Obniż cenę szkolenia: zyskaj 15% rabatu dla dwóch osób, 20% dla trzech osób, 25% dla czterech osób i specjalną zniżkę dla pięciu osób. Oferta ważna przy zapisach na ten sam termin szkolenia. Letnia akcja rabatowa łączy się z aktualną ceną promocyjną.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA METODY KREATYWNEGO MYŚLENIA – KURS ONLINE

Kreatywność, twórcze myślenie i efektywność osobista – szkolenia online z tych dziedzin prowadzimy na znanych platformach stworzonych do organizowania spotkań w czasie rzeczywistym: Zoom lub Clickmeeting. Uczestnicy zajęć nie muszą przed warsztatami instalować żadnych dodatkowych aplikacji czy specjalnych programów. W szkoleniu można uczestniczyć zarówno za pośrednictwem komputera, jak i laptopa czy smartfonu. Dzięki tej wygodnej formule warsztatów Kursanci mogą w pełnym komforcie i z dowolnego miejsca trenować umiejętności, od których bezpośrednio zależy ich sprawność działania w pracy oraz efektywność osobista. Szkolenie otwarte „Metody kreatywnego myślenia” skupia się na treningu praktycznym, a nad skutecznością metod pracy i doborem odpowiednich treści szkolenia czuwają nasi doświadczeni trenerzy, którzy specjalizują się w takich dziedzinach, jak kreatywność, komunikacja interpersonalna, skuteczność działania, osobista efektywność. Szkolenia online z prezentowanej tematyki przesycamy najnowszą wiedzą naukową i prezentujemy koncepcje, które mają istotną wagę w dzisiejszych realiach życia. Otwarty kurs efektywność osobista – „Metody kreatywnego myślenia” prezentuje w związku z tym najskuteczniejsze pionierskie techniki stymulowania umysłu do twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i usprawniania sposobu realizacji wykonywanych zadań. Kurs kreatywnego myślenia to jednodniowy intensywny warsztat zaplanowany na 7 godzin zegarowych. W trakcie kursu będziesz ćwiczył użycie wyspecjalizowanych narzędzi, od których zależą: wydajność, sprawność i efektywność osobista. Szkolenia online poświęcone treningowi twórczego myślenia pozwolą Ci w czasie podsumowania zajęć opracować własny indywidualny plan działania, dzięki któremu dokładnie ustalisz, jakie blokady hamują Twoją kreatywność i jak z nimi sobie radzić, by zyskała na tym Twoja pewność siebie, sprawność, wydajność i efektywność osobista. Szkolenie online „Metody kreatywnego myślenia” pozwala pozyskać certyfikat potwierdzający ukończenie kursu w Human Skills, którym możesz posłużyć się, by udokumentować swoje kompetencje i kwalifikacje.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Metody kreatywnego myślenia”

Szkolenie: Metody kreatywnego myślenia – jak pobudzać i ćwiczyć twórcze myślenie?

Twórcze rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, efektywność osobista – szkolenia online poświęcone rozwijaniu tych kompetencji i umiejętności rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych konkretnych grup Kursantów. Rezultaty przeprowadzonej przez trenera diagnozy mogą mieć wpływ na ostateczny kształt programu kursu oraz wybór technik i metod nauczania, dzięki którym trenowana będzie kreatywność, twórcze myślenie i efektywność osobista. Szkolenie online „Metody kreatywnego myślenia” odbywa się według porządku widocznego poniżej, jednak w razie konieczności mogą w programie szkolenia pojawić się również treści uzupełniające i alternatywne ćwiczenia, które trener wytypuje jako optymalne dla danych Kursantów ścieżki rozwoju kompetencji z obszarów: kreatywność, nieszablonowe myślenie, komunikacja i twórcza współpraca, osobista efektywność. Szkolenia z kreatywności to intensywne warsztaty nastawione na praktyczne działanie. Prezentowany zdalny kurs efektywność osobista: „Metody kreatywnego myślenia” realizujemy w zgodzie z koncepcją ABL oraz z założeniami cyklu Kolba. Szkolenie trwa 7 godzin i składa się z 4 modułów tematycznych. Wszystkim Kursantom zapewniamy komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych – zbiór fachowej wiedzy na temat tego, czym są: kreatywność, techniki stymulowania twórczego myślenia, „pułapki myślowe”, myślenie konwergencyjne i dywergencyjne, efektywność osobista. Szkolenia online kończą się opracowaniem osobistych planów działania przez Kursantów, tj. indywidualnych sposobów przeciwdziałania rutynie i pobudzania kreatywności.

09:00 – 9:30

Rozpoczęcie szkolenia. Ustalenie kontraktu, omówienie celów i potrzeb Uczestników zajęć w zakresie kreatywności.

09:30 – 11:00

Moduł I. Metody kreatywnego myślenia – czym jest kreatywność?

 • Kreatywne myślenie – co to takiego?
 • Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne.
 • Etapy kreatywnego myślenia.
 • Idea Killers – ograniczenia w kreatywnym myśleniu.
 • Jak wyłączyć samokontrolę i autoocenę blokujące swobodę myślenia?
 • Prezentacja przykładów: metody wykorzystujące kreatywne myślenie w biznesie.
 • Kreatywność w pracy – w jaki sposób pracodawca może ją stymulować?

Moduł II. Metody kreatywnego myślenia – twórcza rozgrzewka: przełamywanie ograniczeń, barier i schematów.

 • Obalanie mitów łączących kreatywność z pracą półkul.
 • Jak obudzić kreatywność i doskonalić kreatywne myślenie?
 • Twórczy sposób postrzegania świata jako forma kreatywnego myślenia: transformacje, analogie, przekształcenia, myślenie pytajne, skojarzenia, myślenie kombinacyjne.

11:00 – 11:10 Przerwa śniadaniowa

11:10 – 13:50

Moduł III. Metody kreatywnego myślenia – praktyczne techniki i metody stymulowania kreatywności

 • Jak korzystać ze strumienia świadomości w treningu kreatywnego tworzenia?
 • W jaki sposób redefiniować problemy w treningu kreatywnego myślenia?
 • Technika Einsteina w treningu kreatywnego myślenia – jak ją stosować?
 • Technika Napoleona podczas treningu kreatywności – na czym polega?
 • Jak formułować pytania Osborna?
 • Jak wykorzystywać technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?
 • W jaki sposób tworzyć mapy myśli Buzana i stosować je w życiu prywatnym i zawodowym?
 • Jak korzystać z metody Walta Disneya?
 • Metoda kapeluszy de Bono – jak i gdzie stosować?

13:50 – 14:30 Przerwa na obiad

14:30 – 15:40

Moduł IV. Metody kreatywnego myślenia (ćwiczenia – praca zespołowa)

 • Efektywna komunikacja i synergia w grupie – jak o nie dbać?
 • Jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” swoich pomysłów?
 • Sekrety idealnej burzy mózgów – jak stosować tę metodę, by była efektywna?
 • Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?

15:40 – 16:00

Zakończenie szkolenia. Powtórzenie kluczowych wiadomości. Opracowanie indywidualnych planów działania. Na życzenie Uczestników zajęć trener może zarekomendować Kursantom inne kursy z naszego katalogu, których tematem jest efektywność osobista – szkolenie z kreatywności jest idealnym uzupełnieniem programów poświęconych sztuce skutecznego działania.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA METODY KREATYWNEGO MYŚLENIA – KURS STACJONARNY

Twórcze rozwiązywanie problemów, kreatywność, skuteczność i efektywność osobista – szkolenia stacjonarne z tych dziedzin organizujemy na terenie naszej warszawskiej placówki zlokalizowanej w sercu stolicy. W naszym funkcjonalnie urządzonym i komfortowo zaaranżowanym centrum szkoleniowym zapewniamy naszym gościom idealne otoczenie do nauki, przyjazną i inspirującą atmosferę. Staramy się, by Uczestnicy zajęć pracowali w takich warunkach, by mogli w pełni skoncentrować się na treningu technik kreatywnego myślenia, dzięki którym faktycznie wzrośnie ich efektywność osobista. Szkolenie stacjonarne „Metody kreatywnego myślenia” ukierunkowane jest na doskonalenie praktycznych umiejętności – prezentujemy nowatorskie i sprawdzone techniki twórczego myślenia i uczymy, jak z nich korzystać w chwilach, gdy potrzebne jest niestandardowe podejście do problemu, sprawne działanie i wysoka osobista efektywność. Szkolenia z kreatywności realizowane w trybie stacjonarnym składają się z 4 głównych modułów tematycznych. Standardowy kurs efektywność osobista – „Metody kreatywnego myślenia” odbywa się zgodnie z porządkiem widocznym poniżej. Sesja szkoleniowa odbywa się w ciągu jednego dnia i trwa około 7 godzin, a poszczególne segmenty tematyczne są rozdzielone przerwami. W cenę warsztatu zostały wliczone napoje i przekąski serwowane podczas przerwy na śniadanie, a także dwudaniowy obiad w jednej z okolicznych restauracji. Na ostatnim etapie zajęć Kursanci zostaną poproszeni o opracowanie indywidualnych sposobów przeciwdziałania rutynie i pobudzania kreatywności, dzięki którym stymulowana będzie ich wydajność i efektywność osobista. Szkolenia stacjonarne poświęcone treningowi kreatywności realizujemy w zgodzie z założeniami cyklu Kolba i modelem Activity Based Learning. Wszyscy Kursanci uczestniczący w stacjonarnym warsztacie „Metody kreatywnego myślenia” otrzymują od nas pakiet materiałów szkoleniowych – starannie opracowane kompendium wiedzy na temat tego, czym są: kreatywność, techniki stymulowania twórczego myślenia, „pułapki myślowe”, myślenie konwergencyjne i dywergencyjne, efektywność osobista. Szkolenie kończy się wystawieniem certyfikatu ukończenia profesjonalnego kursu w naszej szkole.

Ważna informacja: Nasze szkolenia to głównie praca warsztatowa oparta na przykładach własnych uczestników (zastanów się przed szkoleniem co chcesz przećwiczyć zgodnie z tematem szkolenia) oraz ćwiczeniach przygotowanych przez trenera. Zdobywasz niezbędną wiedzę i ćwiczysz umiejętności do wdrożenia następnego dnia w pracy po odbyciu szkolenia. Pamiętaj, że możesz skorzystać również z e-konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Szczegółowy program stacjonarnego kursu „Metody kreatywnego myślenia”

Kurs: Metody kreatywnego myślenia – jak pobudzać i trenować twórcze myślenie?

Kreatywne myślenie, twórcze podejście do problemu, efektywność osobista – szkolenia stacjonarne poświęcone treningowi powyższych umiejętności i zdolności zaczynają się od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć. Wyniki przeprowadzonej na początku warsztatu diagnozy decydują o ostatecznym kształcie programu i mają wpływ na dobór metod i technik nauczania, dzięki którym będzie rozwijana kreatywność danej grupy Kursantów, umiejętność twórczego myślenia i efektywność osobista. Szkolenie „Metody kreatywnego myślenia” realizowane jest według harmonogramu dostępnego poniżej, jednak w programie kursu mogą w razie potrzeby pojawić się również inne treści i zagadnienia oraz uzupełniające ćwiczenia, które trener wytypuje jako optymalne dla danej grupy Kursantów ścieżki rozwoju kompetencji z obszarów: nieszablonowe myślenie, kreatywność, twórcza współpraca i komunikacja w grupie, osobista efektywność. Szkolenia kreatywnego myślenia koncentrują się na praktycznych aspektach i wykorzystaniu wiedzy w działaniu. Prezentowany kurs efektywność osobista: „Metody kreatywnego myślenia” zaprojektowaliśmy zgodnie z filozofią cyklu Kolba i założeniami metody ABL. Warsztat zaplanowany jest na 7 godzin zegarowych i składa się z 4 węzłowych segmentów tematycznych. Na życzenie Uczestników zajęć trener może w czasie podsumowania kursu zarekomendować Kursantom inne warsztaty z naszego katalogu, których tematem jest efektywność osobista – szkolenia z kreatywności są idealnym uzupełnieniem programów poświęconych sztuce skutecznego działania.

09:00 – 9:30

Rozpoczęcie zajęć. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Kursantów w zakresie kreatywności, omówienie celów szkolenia, kontrakt.

09:30 – 11:00

Moduł I. Metody kreatywnego myślenia – czym jest kreatywność?

 • Czym jest kreatywne myślenie?
 • Myślenie konwergencyjne i dywergencyjne – omówienie.
 • Etapy kreatywnego myślenia.
 • Ograniczenia w kreatywnym myśleniu – Idea Killers.
 • Jak wyłączyć autoocenę i samokontrolę blokującą swobodne myślenie?
 • Przykłady metod wykorzystujących kreatywne myślenie w biznesie.
 • Kreatywność w miejscu pracy – w jaki sposób pracodawcy mogą ją stymulować?

Moduł II. Metody kreatywnego myślenia – twórcza rozgrzewka: przełamywanie barier, ograniczeń, schematów.

 • Obalanie mitów łączących kreatywność z pracą półkul.
 • Jak rozbudzić własną kreatywność i rozwijać kreatywne myślenie?
 • Twórcze postrzeganie świata jako forma kreatywnego myślenia: przekształcenia, transformacje, analogie, myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne, skojarzenia.

11:00 – 11:10 Przerwa

11:10 – 13:50

Moduł III. Metody kreatywnego myślenia – metody i techniki pobudzania kreatywności

 • Jak stosować strumień świadomości w treningu kreatywnego tworzenia?
 • Jak redefiniować problemy w treningu kreatywnego myślenia?
 • Jak zadawać pytania Osborna?
 • Na czym polega technika Einsteina w treningu kreatywnego myślenia?
 • Na czym polega technika Napoleona podczas treningu kreatywności?
 • Jak stosować technikę 90 sekund plus w treningu kreatywności?
 • Jak stosować metodę Walta Disneya?
 • Jak tworzyć mapy myśli Buzana i wykorzystywać je w życiu zawodowym i prywatnym?
 • Jak i gdzie stosować metodę kapeluszy de Bono?

13:50 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 – 15:40

Moduł IV. Metody kreatywnego myślenia (ćwiczenia praktyczne – praca w grupie)

 • Jak dbać o efektywną komunikację i synergię w grupie?
 • Jak zachęcać do kreatywnego myślenia osoby o mniejszej potrzebie „sprzedawania” własnych pomysłów?
 • Jakie są sekrety idealnej burzy mózgów? Jak ją stosować, aby metoda była efektywna?
 • Jakie metody wykorzystywać w pracy z grupą?

15:40 – 16:00

Zakończenie kursu. Podsumowanie najważniejszych zagadnień, przygotowanie indywidualnych planów działania w obszarze kreatywność i efektywność osobista. Szkolenie poświęcone treningowi twórczego myślenia kończy się pozyskaniem certyfikatu ukończenia kursu w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

Asertywność i pewność siebie w biznesie

Szkolenie z asertywności w pracy – Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem i zadaniami w pracy – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

automotywacja

Automotywacja i proaktywne dążenie do realizacji celów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

“Interesujące ćwiczenia, zdobycie nowych umiejętności. Trener z ogromną wiedzą , chęcią jak najlepszego przekazania informacji.”
„Nowe treści, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe.”
“Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze. Swoboda wypowiedzi. Trener kompetentny z profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Dużo ciekawych materiałów.” 

„Świetne szkolenie z dużą dawką bardzo ciekawej wiedzy. Zadania mocno angażujące uczestników, dzięki czemu teorię można było od razu sprawdzić z praktyką. Bardzo kompetentny prowadzący, reagujący na potrzeby uczestników. Polecam szkolenie w 100%!”

„Kreatywne rozgrzewki, płynność oraz bardzo dobry kontakt z grupą.”

„Kamila była super przygotowana i plus za podejście, duża wiedza została przekazana i wdrożona.”

„All super interesting and useful. Training was very organized and structured. Interesting exercises, presentation and additional information to read after the training (books).”

„Useful content: specific methods/models we can use – very practical. Practical training, cases, role playing – easy to remember.”

„Very good preperation, contact and atmosphere.”

„Useful content: the creative methods of problem solving & creative thinking such as reverse brainstorming and questioning status quo. Training was conducted with positive attitude and great examples, good contact with the group. Good presentation and good explanation based on examples.”

Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 5 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z kreatywności firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić m.in dla pracowników takich firm jak: PZU S.A.., Giełda Papierów Wartościowych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, JTI Polska Sp. z o.o., 4mat Sp. z o.o., Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Fundusz Zdrowia, G&G Studio Sp. z o.o., Solution Sp. z o.o., Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Sollers Consulting Sp. z o.o., Arskom Group Sp. z o.o., Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zerochaos Sp. z o. o., Arjohuntleigh Polska Sp. z o.o., Bain Global Business Services Center Sp. z o.o., Centrum Nauki Kopernik, CBRE Corporate Outsourcing Sp. z o.o., RESEARCH AND GROW Daniela Jasińska-Kłoda, Leaseplan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, MAJOREL POLSKA sp. z o.o., RTB HOUSE, Ministerstwo Infrastruktury, Zdrojowa Hotels, TSTRONIC SP. Z O.O., ProVeg Polska, ING Hubs, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Kropka Bordo Sp. z o.o., AUCTANE Poland Sp. z o.o., Cosibella Corner, White Bits Sp. z o.o., Szkolenia i coaching – Elżbieta Przywara, Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas