Rozwój osobisty online, czyli zalety webinarów

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Nawyki kierują nami i naszym życiem dzięki automatyzacji codziennych czynności. Poznanie mechanizmu nawyku, pozwala na kontrolowanie go – pozbycie się reakcji niechcianych i kształtowanie pożądanych. Nawyk to zautomatyzowana czynność, która wykształca się przez jej powtarzanie (świadome lub nie). Umożliwia naszemu umysłowi koncentrować się tylko na wybranych obszarach codzienności i dzięki temu funkcjonować.

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Rozwój osobisty online, czyli zalety webinarów

Nawyki kierują nami i naszym życiem dzięki automatyzacji codziennych czynności. Poznanie mechanizmu nawyku, pozwala na kontrolowanie go – pozbycie się reakcji niechcianych i kształtowanie pożądanych. Nawyk to zautomatyzowana czynność, która wykształca się przez jej powtarzanie (świadome lub nie). Umożliwia naszemu umysłowi koncentrować się tylko na wybranych obszarach codzienności i dzięki temu funkcjonować.

Cele i Korzyści

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę o:

 • Działaniu, budowie i rodzajach nawyków.
 • Sposobach kształtowania i zmiany czynności automatycznych.
 • Technikach efektywnego wykorzystywania czasu.
 • Zasadach zmiany nawyków.

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności:

 • Identyfikacji nawyku.
 • Przełączania perspektywy myślenia z krótkoterminowej na długoterminową.
 • Zmiany sposobów działania.

Uczestnicy szkolenia rozwiną kompetencje:

 • Identyfikowaniem nawyków.
 • Odróżnianiem nawyków pożądanych od niepożądanych.
 • Efektywniejszym gospodarowaniem sobą w czasie.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pracujące zdalnie lub zaczynający pracę zdalną.
 • Osoby w organizacjach rozproszonych.
 • Pracownicy biurowi.
 • Osoby z sektorów dotkniętych skutkami pandemii.
 • Osoby przekwalifikowujące się, będące przed zmianami zawodowymi.
 • Nauczyciele i uczniowie.
 • Pracownicy szkół i uczelni wyższych.
 • Urzędnicy.

Program Szkolenia

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej

Uczestnicy szkolenia poznają zasady funkcjonowania reakcji automatycznych i dowiedzą się jak je zmieniać. Otrzymają praktyczne wskazówki, porady i przykłady, będą mogli znaleźć sposoby zmiany własnych nawyków i wdrożyć je w różnych obszarach życia. Rezultatem będzie lepsze gospodarowanie sobą w czasie, wzrost efektywności, poprawa samopoczucia.

Szkolenie jest odpowiedzią na nowe potrzeby w sytuacji pandemii korona wirusa i masowe przejście na tryb pracy zdalnej. Stoimy przed koniecznością zmiany nawyków i wykształceniu nowych, by zmierzyć się z wyzwaniami ograniczonego przemieszczania się, mniejszego zróżnicowania spędzania czasu, spadku motywacji i aktywności oraz nudą.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie szkolenia „Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu”.

Moduł I.:

 • Nawyk skojarzenia, znaczenia i definicje.
 • Typowe nawyki (lista tworzona z udziałem uczestników).
 • „Dobre” i „złe” nawyki.
 • Jak działa nawyk? Mechanizm działania reakcji automatycznej.
 • Jak zmienić nawyk? Pętla behawioralna.
 • Efekty krótkoterminowe i długoterminowe.

Przerwa

Moduł II.:

 • Nawyki zwiększające skuteczność.
 • Nawyki umacniające spokój.
 • Nawyki zwiększające poczucie szczęścia.
 • Nawyki polepszające relacje z innymi ludźmi.
 • Najważniejszy nawyk.
 • Fakty i mity.
 • Instrukcja obsługi zmiany/stworzenia nawyku.

Podsumowanie szkolenia z zakresu nawyków, feedback oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie synchroniczne z wykorzystaniem:

 • połączenia audio-video,
 • prezentacji PowerPoint,
 • chmury słów (word cloud),
 • tablicy interaktywnej.

Formuła szkolenia jest interaktywna, dzięki czemu zajęcia odpowiadają na indywidualnie sformułowane potrzeby uczestników.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Dzięki temu szkoleniu zdałem sobie sprawę jak