webinaria w firmie szkoleniowej human skills

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Dobra organizacja czasu determinuje efektywność pracy zdalnej i każdej innej aktywności. Zaprojektowane przez nas szkolenie „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” pozwala zrozumieć, jak silnie wpływają nawyki na zarządzanie czasem i uczą, jak działać skuteczniej i wydajniej poprzez umiejętne kształtowanie dobrych nawyków. Przygotowany przez nas kurs efektywniejszego gospodarowania sobą w czasie prezentuje sprawdzone techniki efektywnego wykorzystanie czasu, uczy identyfikować złe nawyki i je zwalczać. Podczas warsztatu dowiesz się, czym są złodzieje czasu, kiedy pożeracze czasu są szczególnie niebezpieczni i jak radzić sobie ze złodziejami czasu podczas pracy zdalnej oraz wszelkiej aktywności, w której ważne są skupienie i wydajność.

Zamknięty kurs „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który powstał jako odpowiedź na bardzo pilne potrzeby osób pracujących zdalnie, które każdego dnia muszą zmagać się z wieloma rozpraszaczami i pokusami, narażone są na spadki motywacji, a przy tym ciągle dążyć muszą do zachowania pełnej samodyscypliny i samokontroli. Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność przezwyciężania takich problemów, jak spadek motywacji i zaangażowania, izolacja, monotonia czy wreszcie świadome kształtowanie nawyków to obszary, nad którymi będziesz mógł pracować pod okiem doświadczonych trenerów Human Skills, by finalnie czerpać z pracy więcej satysfakcji, lepiej gospodarować czasem i sprawniej realizować powierzone Ci zadania. Ponieważ szkolenie z organizacji czasu i kształtowania nawyków ma charakter warsztatowy, będziesz mieć okazję w praktyce przećwiczyć najskuteczniejsze techniki zarządzania sobą w czasie i eliminowania złodziei czasu, a poznane metody będziesz mógł wykorzystać od zaraz. Program szkolenia dostosujemy w 100% do Twoich potrzeb. Również agenda godzinowa, termin, miejsce i tryb szkolenia zostaną dopasowane do Twoich preferencji – możesz trenować z nami zdalnie bądź stacjonarnie, kurs realizujemy bowiem zarówno jako zajęcia stacjonarne, jak i warsztat online.

Nawyki kierują nami i naszym życiem dzięki automatyzacji codziennych czynności. Poznanie mechanizmu nawyku, pozwala na kontrolowanie go – pozbycie się reakcji niechcianych i kształtowanie pożądanych. Nawyk to zautomatyzowana czynność, która wykształca się przez jej powtarzanie (świadome lub nie). Pozwala naszemu umysłowi koncentrować się tylko na wybranych obszarach codzienności i dzięki temu funkcjonować.

Nie pozwól, by dalej uciekał Ci bezcenny czas! Dołącz do grona naszych klientów, skontaktuj się z nami i zmień złe nawyki na dobre!

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

webinaria w firmie szkoleniowej human skills

Dobra organizacja czasu determinuje efektywność pracy zdalnej i każdej innej aktywności. Zaprojektowane przez nas szkolenie „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” pozwala zrozumieć, jak silnie wpływają nawyki na zarządzanie czasem i uczą, jak działać skuteczniej i wydajniej poprzez umiejętne kształtowanie dobrych nawyków. Przygotowany przez nas kurs efektywniejszego gospodarowania sobą w czasie prezentuje sprawdzone techniki efektywnego wykorzystanie czasu, uczy identyfikować złe nawyki i je zwalczać. Podczas warsztatu dowiesz się, czym są złodzieje czasu, kiedy pożeracze czasu są szczególnie niebezpieczni i jak radzić sobie ze złodziejami czasu podczas pracy zdalnej oraz wszelkiej aktywności, w której ważne są skupienie i wydajność.

Zamknięty kurs „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który powstał jako odpowiedź na bardzo pilne potrzeby osób pracujących zdalnie, które każdego dnia muszą zmagać się z wieloma rozpraszaczami i pokusami, narażone są na spadki motywacji, a przy tym ciągle dążyć muszą do zachowania pełnej samodyscypliny i samokontroli. Dobra organizacja pracy własnej, umiejętność przezwyciężania takich problemów, jak spadek motywacji i zaangażowania, izolacja, monotonia czy wreszcie świadome kształtowanie nawyków to obszary, nad którymi będziesz mógł pracować pod okiem doświadczonych trenerów Human Skills, by finalnie czerpać z pracy więcej satysfakcji, lepiej gospodarować czasem i sprawniej realizować powierzone Ci zadania. Ponieważ szkolenie z organizacji czasu i kształtowania nawyków ma charakter warsztatowy, będziesz mieć okazję w praktyce przećwiczyć najskuteczniejsze techniki zarządzania sobą w czasie i eliminowania złodziei czasu, a poznane metody będziesz mógł wykorzystać od zaraz. Program szkolenia dostosujemy w 100% do Twoich potrzeb. Również agenda godzinowa, termin, miejsce i tryb szkolenia zostaną dopasowane do Twoich preferencji – możesz trenować z nami zdalnie bądź stacjonarnie, kurs realizujemy bowiem zarówno jako zajęcia stacjonarne, jak i warsztat online.

Nawyki kierują nami i naszym życiem dzięki automatyzacji codziennych czynności. Poznanie mechanizmu nawyku, pozwala na kontrolowanie go – pozbycie się reakcji niechcianych i kształtowanie pożądanych. Nawyk to zautomatyzowana czynność, która wykształca się przez jej powtarzanie (świadome lub nie). Pozwala naszemu umysłowi koncentrować się tylko na wybranych obszarach codzienności i dzięki temu funkcjonować.

Nie pozwól, by dalej uciekał Ci bezcenny czas! Dołącz do grona naszych klientów, skontaktuj się z nami i zmień złe nawyki na dobre!

Cele i Korzyści

Realizowany na zamówienie kurs „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” zakłada rozwój konkretnych i szczególnie ważnych dla efektywności pracy zdalnej umiejętności. Koncentrujemy się na pracy nad takimi obszarami jak identyfikacja złodziei czasu, kształtowanie dobrych nawyków, automotywacja i skuteczne zarządzanie czasem. Ponieważ każde szkolenie „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” projektujemy, uwzględniając realne potrzeby szkoleniowe danej grupy Kursantów i specyfikę ich pracy, wszyscy Uczestnicy trenują w warunkach zbliżonych do realiów typowych dla ich aktywności zawodowej, by rozwiązywać rzeczywiste problemy, z którymi borykają się na co dzień. Szkolenie z kształtowania nawyków i organizacji czasu to nowoczesny kurs – zajęcia prowadzimy, korzystając z najnowszych zdobyczy techniki i nauki, sięgamy po pionierskie i atrakcyjne metody nauczania oraz solidnie sprawdzone narzędzia diagnostyki i ewaluacji. To pozwala nam osiągać dużą skuteczność szkolenia i jego wysoki poziom merytoryczny. Uczestników warsztatu otaczamy na każdym etapie szkolenia fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a po ukończeniu warsztatów wspieramy w ramach bezpłatnej opieki poszkoleniowej, z której Kursanci mogą korzystać nawet przez 30 dni od chwili zakończenia kursu. Każde szkolenie kończymy również rekomendacjami, które pomogą zoptymalizować Uczestnikom zajęć ich osobisty plan szkoleniowy i dostosować kolejne kursy do ich indywidualnych potrzeb. Zamknięte szkolenia „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” organizujemy w dwóch najchętniej wybieranych przez Kursantów wariantach: jako tradycyjne stacjonarne kursy lub wygodne w organizacji warsztaty online. Nasza firma szkoleniowa co roku z sukcesem przechodzi audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w Polsce. Jakość naszych kursów potwierdzają również zdobyte przez Human Skills wyróżnienia oraz opinie setek zadowolonych Klientów. Organizowane przez nas zamknięte kursy są przy tym nie tylko dostosowywane do potrzeb szkoleniowych i preferencji Klientów, ale też indywidualnie wyceniane. Warsztat „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” może być również dofinansowany z KFS lub BUR.

 

Jakie korzyści oferuje kurs „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej”?

Kurs skupia się na najistotniejszych aspektach zarządzania sobą w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy zdalnej i wynikających z pracy poza biurem zagrożeń. W toku warsztatów Kursanci będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat technik organizacji czasu przydatnych w pracy w trybie zdalnym, a także nauczą się z nich korzystać, by podnieść wydajność podejmowanych działań i wyeliminować pożeraczy czasu. Zamknięte szkolenie „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” nastawione jest na praktyczny trening i naukę poprzez działanie i doświadczanie. Wiedzę przekazujemy w przystępny sposób, nawiązując do doświadczeń Kursantów i przykładów zaczerpniętych z ich pracy zawodowej. To pozwala Uczestnikom wypracować własne i najbardziej przydatne metody identyfikowania złych nawyków i ich eliminowania oraz kształtowania czynności automatycznych podnoszących wydajność pracy. Kurs polecamy zarówno pracownikom, którzy stawiają pierwsze kroki w pracy w układzie rozproszonym, jak i tym, którzy utracili motywację lub zaobserwowali u siebie spadek efektywności.

 

Szkolenie z technik zarządzania sobą w czasie wyposaża Uczestników w pogłębioną wiedzę o:

 • działaniu, budowie i rodzajach nawyków;
 • sposobach kształtowania i zmiany czynności automatycznych;
 • technikach efektywnego wykorzystywania czasu;
 • zasadach zmiany nawyków;
 • metodach zarządzania czasem i automotywacją.

 

Kurs „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu… ” rozwija praktyczne umiejętności:

 • identyfikacji nawyku;
 • kształtowania dobrych nawyków;
 • eliminowania złych nawyków w obszarze zarządzania czasem;
 • przełączania perspektywy myślenia z krótkoterminowej na długoterminową;
 • zmiany sposobów działania.

 

Warsztat z efektywności pracy zdalnej doskonali poszukiwane kompetencje związane z:

 • identyfikowaniem nawyków i ich kształtowaniem;
 • odróżnianiem nawyków pożądanych od niepożądanych;
 • efektywniejszym gospodarowaniem sobą w czasie.

 

Adresaci szkolenia:

 • osoby pracujące zdalnie lub zaczynający pracę zdalną;
 • osoby w organizacjach rozproszonych;
 • pracownicy biurowi;
 • osoby z sektorów dotkniętych skutkami pandemii;
 • osoby przekwalifikowujące się, będące przed zmianami zawodowymi;
 • nauczyciele i uczniowie;
 • pracownicy szkół i uczelni wyższych;
 • urzędnicy.

Uczestnicy szkolenia poznają zasady funkcjonowania reakcji automatycznych i dowiedzą się, jak je zmieniać. Otrzymają praktyczne wskazówki, porady i przykłady, będą mogli znaleźć sposoby zmiany własnych nawyków i wdrożyć je w różnych obszarach życia. Rezultatem będzie lepsze gospodarowanie sobą w czasie, wzrost efektywności, poprawa samopoczucia.

Szkolenie jest odpowiedzią na nowe potrzeby w sytuacji pandemii koronawirusa i masowe przejścia pracowników na tryb pracy zdalnej. Stoimy przed koniecznością zmiany nawyków i wykształceniu nowych, by zmierzyć się z wyzwaniami ograniczonego przemieszczania się, mniejszego zróżnicowania spędzania czasu, spadku motywacji i aktywności oraz nudą.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA NAWYKI. STRAŻNICY I ZŁODZIEJE CZASU PODCZAS PRACY ZDALNEJ – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” dostępne w trybie stacjonarnym organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie przy ul. Widok, w śródmieściu miasta. Na życzenie Klienta kurs może również zostać zorganizowany w innym wskazanym przez niego miejscu. Warsztaty z zarządzania sobą w czasie podczas pracy zdalnej trwają według standardowego planu 1. dzień, a sesja szkoleniowa trwa wówczas minimum 7 godzin zegarowych z przerwami. Ponieważ stacjonarny warsztat „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” jest dostosowywany pod względem zawartości merytorycznej i metodycznej programu oraz agendy do oczekiwań Klienta, widoczny niżej program kursu może zostać zmodyfikowany, aby precyzyjniej odpowiadał potrzebom szkoleniowym Kursantów i uwzględniał specyfikę ich pracy. Nad efektywnością zastosowanych technik i metod nauczania oraz jakością merytoryczną szkolenia czuwają eksperci o wieloletnim doświadczeniu trenerskim, którzy specjalizują się w takich dziedzinach jak organizacja pracy, efektywność, zarządzanie czasem, organizacja pracy w układzie rozproszonym. Szkolenie „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” rozpoczyna się wnikliwą weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a kończy ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji na przyszłość. Każdy z Uczestników stacjonarnego warsztatu z powyższej tematyki ma możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego ze strony trenera – konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenie, odbywają się online i są dostępne przez miesiąc od daty realizacji kursu. Wszystkim Uczestnikom trenującym w naszym centrum szkoleniowym gwarantujemy nieodpłatny poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz lunch w porze obiadowej. W cenie warsztatu zapewniamy także Kursantom pakiet materiałów szkoleniowych oraz wszelkie niezbędne w czasie zajęć przybory i pomoce.

Przykładowy program stacjonarnego kursu „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej”

Prezentowany warsztat to jednodniowy intensywny trening teoretyczno-praktyczny. Kurs standardowo odbywa się w godzinach 9:00-17:00. Podczas zajęć przewidziane są przerwy, a ich dokładany rozkład zostanie uzgodniony z Klientem. Stacjonarne szkolenia „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” realizujemy w pełnej zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning. W związku z tym w programie prezentowanego kursu przeważają różnorodne ćwiczenia oraz zadania praktyczne dostosowane do założonych celów, analizy przypadków, symulacje oraz aktywizujące metody i techniki nauczania. Kurs składa się z 2 głównych modułów tematycznych, poprzedzonych weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów oraz wyznaczeniem celów danego warsztatu. W czasie podsumowania zajęć Kursanci będą również mogli we współpracy z trenerem opracować osobisty plan działania w obszarze wzmacniania kompetencji i umiejętności przydatnych w ich pracy zawodowej.

Rozpoczęcie warsztatu. Weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej”. Zdefiniowanie celów szkolenia. Sprawy organizacyjne.

Moduł I. Nawyki – podstawowe pojęcia i mechanizm działania nawyków

 • Nawyk – skojarzenia, znaczenia i definicje.
 • Typowe nawyki (lista tworzona z udziałem Uczestników).
 • „Dobre” i „złe” nawyki.
 • Jak działa nawyk? Mechanizm działania reakcji automatycznej.
 • Jak zmienić nawyk? Pętla behawioralna.
 • Efekty krótkoterminowe i długoterminowe.

Moduł II. Nawyki – rodzaje i zasady zmiany/tworzenia nawyku

 • Nawyki zwiększające skuteczność.
 • Nawyki umacniające spokój.
 • Nawyki zwiększające poczucie szczęścia.
 • Nawyki polepszające relacje z innymi ludźmi.
 • Najważniejszy nawyk.
 • Fakty i mity.
 • Instrukcja obsługi zmiany/stworzenia nawyku.

Podsumowanie warsztatu: powtórzenie kluczowych treści i wnioski, opracowanie indywidualnych planów wdrożenia poznanych technik i metod, feedback i ewaluacja szkolenia, dla zainteresowanych – rekomendacje trenera w zakresie dalszej ścieżki szkolenia.

Metoda szkoleniowa:

Szkolenie wykorzystuje m.in.:

 • połączenie audio-video,
 • materiały filmowe,
 • prezentacje PowerPoint,
 • chmurę słów (word cloud),
 • tablicę interaktywną.

Formuła szkolenia jest interaktywna, dzięki czemu zajęcia odpowiadają na indywidualnie sformułowane potrzeby Uczestników.

Czas trwania kursu: 1 dzień

ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kurs online „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” organizowany jest jako warsztat prowadzony w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji Zoom lub Clickmeeting. Kursanci zainteresowani udziałem w szkoleniu nie muszą więc wypełniać żadnych restrykcyjnych wymogów technicznych ani kupować specjalnego oprogramowania. Wygodna i niewymagająca formuła zdalnego kursu zamkniętego pozwala trenować kształtowanie nawyków i techniki zarządzania czasem w sposób komfortowy i z dowolnego miejsca. Dla firm zamawiających warsztat zdalna forma szkolenia oznacza redukcję kosztów szkolenia oraz możliwość uniknięcia wielu uciążliwości organizacyjnych i logistycznych. Szkolenie zostało zaprojektowane jako jednodniowy intensywny kurs praktyczny. Program szkolenia zakłada trening przez minimum 7 godzin zegarowych. W harmonogramie kursu zaplanowane są również przerwy, w tym jedna dłuższa pauza w czasie pory obiadowej. Wszystkim osobom zapisanym na zdalny kurs „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” zapewniamy pakiet materiałów szkoleniowych podsumowujących wiedzę z obszaru zarządzania czasem, ujarzmiania złych nawyków i złodziei czasu. Warsztat dopełniliśmy również specjalną ofertą opieki poszkoleniowej w postaci konsultacji online z ekspertem prowadzącym zajęcia. E-mentoring jest dostępny dla wszystkich Uczestników szkolenia przez miesiąc po dacie realizacji warsztatu zdalnego poświęconego nawykom i efektywności pracy zdalnej.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej”

Szkolenie każdorazowo dostosowujemy pod względem programu, treści szkolenia, metod nauczania oraz agendy kursu do potrzeb Klienta zamawiającego usługę, a także specyfiki pracy wykonywanej przez Uczestników kursu. Szczegółowy program warsztatu „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” może więc w niektórych przypadkach różnić się od programu udostępnionego poniżej. Zdalny warsztat z kształtowania nawyków tworzą 2 moduły tematyczne, a wykładom teoretycznym towarzyszą zaprojektowane specjalnie dla celów szkolenia ćwiczenia praktyczne. W czasie podsumowania zajęć Kursanci będą również mogli we współpracy z trenerem opracować osobisty plan działania w obszarze wzmacniania kompetencji i umiejętności przydatnych w ich pracy zawodowej. Kurs ma charakter warsztatowy – jego program obfituje w zadania praktyczne oraz aktywizujące techniki nauczania poprzez działanie i doświadczanie. Zamknięty warsztat „Nawyki – strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej” korzysta ze sprawdzonych narzędzi i metod nauczania, urozmaiconych pomocy szkoleniowych, materiałów filmowych, a także realizuje w pełni wytyczne cyklu Kolba i modelu Activity Based Learning.

Rozpoczęcie kursu. Sprawy organizacyjne. Diagnoza potrzeb i oczekiwań Kursantów. Identyfikacja i omówienie celów warsztatu.

Moduł I. Nawyki – podstawowe terminy i mechanizm działania nawyków

 • Nawyk – definicje, znaczenia, skojarzenia.
 • Przykłady typowych nawyków (lista formułowana z udziałem Kursantów).
 • „Złe” i „dobre” nawyki.
 • Mechanizm działania reakcji automatycznej – jak działa nawyk?
 • Jak zmodyfikować nawyk? Pętla behawioralna.
 • Efekty długoterminowe i krótkoterminowe.

Moduł II. Nawyki – zasady tworzenia/zmiany nawyków i rodzaje nawyków

 • Nawyki zwiększające skuteczność.
 • Nawyki zwiększające poczucie szczęścia.
 • Nawyki umacniające spokój.
 • Nawyki polepszające relacje z otoczeniem.
 • Najważniejszy nawyk.
 • Fakty i mity.
 • Instrukcja zmiany/stworzenia nawyku.

Zakończenie szkolenia: podsumowanie wiadomości i wnioski, stworzenie przez Kursantów osobistych planów wdrożenia poznanych metod i technik, ewaluacja warsztatu, dla osób zainteresowanych – sugestie trenera dotyczące optymalizacji i doboru kolejnych szkoleń.

Metoda szkoleniowa:

Warsztat synchroniczny prowadzony z wykorzystaniem:

 • połączenia audio-video,
 • materiałów filmowych,
 • chmury słów (word cloud),
 • prezentacji PowerPoint,
 • tablicy interaktywnej.

Formuła kursu jest interaktywna, dzięki czemu szkolenie precyzyjnie odpowiada na indywidualnie sformułowane potrzeby Uczestników.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Dzięki temu szkoleniu zdałem sobie sprawę jak często traciłem swój czas i energię na czynności, które wcale nie dawały dobrych efektów. Spodobała mi się również koncepcja „złodziei czasu” i jak nie pozwolić im na grabieże. 🙂 Mam poczucie, że wiem jak nad sobą pracować i przede wszystkim od czego zacząć. Udział w szkoleniu to bardzo dobrze wykorzystany czas. Kluczowy temat – unikanie prokrastynacji i odejście od multitaskingu.”

„Świetne, praktyczne szkolenie. Wiedza została przedstawiona w bardzo przystępny sposób, a wskazówki łatwo zastosować na co dzień. Od jutra zaczynam wprowadzać je w życie!”

„Przede wszystkim skupię się najpierw nad swoimi zadaniami, a dopiero później zacznę pomagać innym. Może wreszcie przestaną mnie wykorzystywać w pracy. Wprowadzę planowanie tygodniowe, macierz Eisenhowera, wypracuję system oddelegowywania zadań, będę bardziej asertywna, będę unikać rozpraszaczy, wdrożę technikę Pomodoro.”

„Przydatne treści szkolenia: dobra znajomość tematu, przystępne treści, wymiana doświadczeń w zespole, znajomość realnych warunków w pracy i uwzględnienie ich w szkoleniu.”

„Przydatne treści szkolenia: dużo kontaktu z grupą, odpowiadanie na pytania, ustawianie priorytetów, treści związane z ułudą i planowaniem.”

„Przydatne treści szkolenia: Macierz Eisenhowera i sposoby na asertywne podejście do pracy, Rozróżnianie co jest priorytetem, a co nie; podejście do grupy, otwartość na informacje uczestników.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu organizacji czasu pracy firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm i instytucji tj.: INEA S.A. ,K.R. Group, Loma Systems, Comarch, MPWiK w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, European Network Remembrance and Solidarity, Sabic Poland, Grupa PROFBUD, Boccard Polska, Państwowy Fundusz Rehebilitacji Osób Niepełnosprawnych, IKEA, Tyrolit, eRecruitment Solutions, Vaillant Group, SKF, Colep, Freightliner, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Słodkie Upominki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ministerstwo Obrony Narodowej, Jednostka Wojskowa nr 6021, BMW Financial Services, LUX MED, ARIMR, Orsted Polska Sp. z o.o., Biuro Informacji Kredytowej, Metro Warszawskie, OPTEX SECURITY, Grupa Pracuj, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, ASERTO Sp. z o.o. Sp. k., Lovrin, Społeczna Akademia Nauk, Telewizja Polska S.A, PHU Kalina S.C., Urząd Miejski Gniewkowo, Fiege, Konimpex, UnityGroup, PSA Finanse Polska Sp. z o.o., Samsung Electronics.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas