etykieta i protokół dyplomatyczny

Etykieta i protokół dyplomatyczny – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Kurs z etykiety i zasad protokołu dyplomatycznego to unikatowy projekt szkoleniowy dedykowany wszystkim, którzy wchodzą w świat relacji międzynarodowych i elit bądź na co dzień w nim funkcjonują i chcieliby świadomie budować swój wizerunek i zdobywać szacunek oraz zaufanie w dyplomatycznych kręgach. Szkolenie „Etykieta i protokół dyplomatyczny” prezentuje zasady etykiety, wyjaśnia ich znaczenie i uczy, jak zachować się w kontaktach międzynarodowych i związanych z nimi sytuacjach. Dowiesz się też, czym jest protokół dyplomatyczny, jakie są najważniejsze reguły etykiety obowiązujące różne środowiska oraz uniwersalne zasady savoir-vivre, które powinieneś stosować podczas powitania gości, tytułowania partnerów, zasiadania przy stole czy zabierania głosu.

„Etykieta i protokół dyplomatyczny” to szkolenie praktyczne, którego wyróżnikiem jest indywidualny tok nauczania. Każdy warsztat z etykiety i protokołu dyplomatycznego dostosowujemy do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników, a trening umiejętności opieramy na przykładach i ćwiczeniach nawiązujących do doświadczeń Kursantów i specyfiki ich działalności. Dzięki temu w praktyce każdy Uczestnik kursu nauczy się stosować dokładnie te reguły zachowania się w relacjach dyplomatycznych, które mają w jego pracy największe znaczenie i są przypisane funkcji, jaką pełni.

Aby odnieść sukces w życiu zawodowym i dyplomacji trzeba być świadomym obowiązujących zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego. Zamknięte szkolenie „Etykieta i protokół dyplomatyczny” stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dyplomacji ze szczególnym uwzględnieniem norm oficjalnych relacji, spotkań i innych form kontaktu, w tym kontaktów międzynarodowych. Świadomość znaczenia właściwego zachowania w różnych sytuacjach pozwoli Kursantom na przełożenie zdobytej wiedzy i umiejętności na budowanie prestiżu własnego i organizacji oraz wzmocnienie autorytetu wśród współpracowników i partnerów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu na kurs z etykiety i protokołu dyplomatycznego – nasi konsultanci pomogą Państwu przy ustaleniu szczegółów szkolenia, dostosowaniu jego terminu i agendy.

Etykieta i protokół dyplomatyczny – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

etykieta i protokół dyplomatyczny

Kurs z etykiety i zasad protokołu dyplomatycznego to unikatowy projekt szkoleniowy dedykowany wszystkim, którzy wchodzą w świat relacji międzynarodowych i elit bądź na co dzień w nim funkcjonują i chcieliby świadomie budować swój wizerunek i zdobywać szacunek oraz zaufanie w dyplomatycznych kręgach. Szkolenie „Etykieta i protokół dyplomatyczny” prezentuje zasady etykiety, wyjaśnia ich znaczenie i uczy, jak zachować się w kontaktach międzynarodowych i związanych z nimi sytuacjach. Dowiesz się też, czym jest protokół dyplomatyczny, jakie są najważniejsze reguły etykiety obowiązujące różne środowiska oraz uniwersalne zasady savoir-vivre, które powinieneś stosować podczas powitania gości, tytułowania partnerów, zasiadania przy stole czy zabierania głosu.

„Etykieta i protokół dyplomatyczny” to szkolenie praktyczne, którego wyróżnikiem jest indywidualny tok nauczania. Każdy warsztat z etykiety i protokołu dyplomatycznego dostosowujemy do faktycznych potrzeb szkoleniowych Uczestników, a trening umiejętności opieramy na przykładach i ćwiczeniach nawiązujących do doświadczeń Kursantów i specyfiki ich działalności. Dzięki temu w praktyce każdy Uczestnik kursu nauczy się stosować dokładnie te reguły zachowania się w relacjach dyplomatycznych, które mają w jego pracy największe znaczenie i są przypisane funkcji, jaką pełni.

Aby odnieść sukces w życiu zawodowym i dyplomacji trzeba być świadomym obowiązujących zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego. Zamknięte szkolenie „Etykieta i protokół dyplomatyczny” stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie dyplomacji ze szczególnym uwzględnieniem norm oficjalnych relacji, spotkań i innych form kontaktu, w tym kontaktów międzynarodowych. Świadomość znaczenia właściwego zachowania w różnych sytuacjach pozwoli Kursantom na przełożenie zdobytej wiedzy i umiejętności na budowanie prestiżu własnego i organizacji oraz wzmocnienie autorytetu wśród współpracowników i partnerów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisu na kurs z etykiety i protokołu dyplomatycznego – nasi konsultanci pomogą Państwu przy ustaleniu szczegółów szkolenia, dostosowaniu jego terminu i agendy.

Cele i Korzyści

Zamknięte szkolenia dla dyplomatów i osób pracujących w środowisku międzynarodowym to projekty szkoleniowe tworzone w porozumieniu z Klientem. Przygotowane w ten sposób szyte na miarę szkolenia z protokołu dyplomatycznego i etykiety precyzyjnie dostosowujemy do specyfiki firmy oraz konkretnych potrzeb Uczestników warsztatu. Zamknięte szkolenie przygotowane przez naszych ekspertów uczy dzięki obranej przez nas metodzie indywidualizacji programu dokładnie tego, co danej grupie szkoleniowej najbardziej potrzebne i co faktycznie przyda się Uczestnikom w realizacji powierzonych im zadań i celów. Oferowane przez nas szkolenia zamknięte charakteryzuje również duża elastyczność w zakresie agendy i trybu nauczania – Kursanci mogą poznawać reguły etykiety i zasady zachowania się w dyplomacji, wybierając klasyczne kursy stacjonarne lub oferujące dużą swobodę nowoczesne szkolenia online. Oferowane przez nas szkolenia „Etykieta i protokół dyplomatyczny” to profesjonalne kursy o najwyższym standardzie i potwierdzonej certyfikatami jakości, których efektywność oraz aktualność jest na bieżąco monitorowana. Prezentowane szkolenie projektują i prowadzą dla Państwa trenerzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy są doskonale wykwalifikowanymi specjalistami w dziedzinie kontaktów międzynarodowych, dyplomacji i etykiety. Każdy prowadzony przez nas kurs podlega ewaluacji, a Uczestnicy zajęć otrzymują od trenera rekomendację działań na przyszłość. Wszystkich Kursantów otaczamy również darmową opieką poszkoleniową, dzięki której w ramach sesji online mogą oni skonsultować z ekspertem swoje wątpliwości dotyczące zasad etykiety czy protokołu dyplomatycznego nawet przez 30 dni od chwili zakończenia kursu. Organizowane przez nas warsztaty z etykiety i reguł protokołu dyplomatycznego są przy tym nie tylko dopasowane do potrzeb szkoleniowych i preferencji Klientów, ale też indywidualnie wyceniane. Na prezentowane szkolenie zamknięte możecie Państwo również pozyskać dofinansowanie z funduszy BUR lub Krajowego Funduszu Szkoleń.

Jakie korzyści oferują warsztaty etykiety i zasad protokołu dyplomatycznego?

Kursy „Etykieta i protokół dyplomatyczny” wprowadzają Uczestników w arkana trudnodostępnej i hermetycznej wiedzy o normach i regułach postępowania w kontaktach w międzynarodowym i wielokulturowym środowisku. Opracowane z dużą dbałością o aktualność wiedzy szkolenia z etykiety kładą nacisk na naukę poprzez działanie, co pozwala Kursantom po realizacji warsztatu odnaleźć się w sposób właściwy w różnorodnych sytuacjach wymagających działania dyplomatycznego i zachowania ustalonych reguł postępowania. Kursy z zasad protokołu dyplomatycznego są obligatoryjnymi szkoleniami w przypadku osób pracujących w środowisku decydentów, elit biznesowych, polityków i przedstawicieli różnych środowisk narodowych i kultur, urzędników, biznesmenów, dyplomatów.

 

Kurs „Etykieta i protokół dyplomatyczny” pozwala Kursantom zdobyć pogłębioną wiedzę o:

 • zasadach protokołu dyplomatycznego oraz etykiety w biznesie i administracji publicznej,
 • efektywnej komunikacji międzykulturowej;
 • zasadach obowiązujących w trakcie spotkań z gośćmi krajowymi i zagranicznymi;
 • specyfice obsługi międzynarodowych kontrahentów.

 

Szkolenie z etykiety i protokołu dyplomatycznego rozwija praktyczne umiejętności:

 • zjednywania partnerów biznesowych;
 • wykazywania w kontaktach biznesowych kultury osobistej i profesjonalnej postawy przy jednoczesnym poczuciu swobody i pewności siebie;
 • kreowania wizerunku profesjonalisty;
 • budowania zaufania i autorytetu w środowisku międzynarodowym;
 • komunikowania się w środowisku wielokulturowym;
 • adekwatnego i zgodnego z protokołem zachowania się w różnych sytuacjach.

 

Warsztat „Etykieta i protokół dyplomatyczny” doskonali cenne kompetencje związane z:

 • komunikacją interpersonalną;
 • sztuką wystąpień publicznych i autoprezentacją;
 • budowaniem relacji biznesowych.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Stacjonarne zamknięte kursy z etykiety prowadzimy zwykle w naszym centrum szkoleniowym zlokalizowanym w śródmieściu Warszawy. Warsztat ten możemy jednak na życzenie Klienta zorganizować również w innej lokalizacji. Zarówno kursy stacjonarne, jak i szkolenia online z powyższej tematyki dostosowujemy pod względem treści, programu i agendy kursu do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Wnikliwa diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, która każdorazowo poprzedza kurs, umożliwia naszym ekspertom optymalizację programu kursu oraz dobór najskuteczniejszych metod i technik nauczania. Szkolenie zamknięte „Etykieta i protokół dyplomatyczny” trwa jeden dzień i składa się z 5 modułów tematycznych.  Spotykamy się najczęściej w godzinach porannych, a trening kończymy po 7. godzinach zegarowych. Kursanci zapisani na warsztat stacjonarny z etykiety i zasad protokołu dyplomatycznego otrzymują od nas w cenie kursu poczęstunek w przerwie śniadaniowej, dwudaniowy lunch serwowany w lokalnej restauracji (dotyczy kursu realizowanego w siedzibie Human Skills). Każda osoba zostanie również wyposażona w potrzebne pomoce, przybory i komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych – kompendium wiedzy o normach i zasadach protokołu, etykiety i savoir-vivre.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Etykieta i protokół dyplomatyczny”

Kurs z zasad etykiety i protokołu dyplomatycznego koncentruje się na nauce poprzez działanie i doświadczanie, a trening wykorzystuje specjalnie zaprojektowane przez naszych ekspertów ćwiczenia i zadania uwzględniające potrzeby szkoleniowe Kursantów i charakter ich pracy. W czasie warsztatu przestrzegamy wytycznych opisanych w cyklu Kolba, a także działamy w poszanowaniu zasad Activity Based Learning. W tym celu sięgamy po atrakcyjne dla Uczestników kursu techniki nauczania, dobrane do realiów ich pracy przykłady, analizy i angażujące metody treningowe. Wykładom towarzyszą zadania oparte na interakcji, a zadania praktyczne ćwiczą konkretne umiejętności z zakresu etykiety i savoir-vivre, jakimi powinni dysponować Kursanci pracujący w międzynarodowym i elitarnym środowisku. W czasie sesji podsumowującej zajęcia zainteresowane osoby będą również mogły uzyskać rekomendacje trenera w zakresie doboru kolejnych szkoleń, które odpowiadałyby indywidualnym potrzebom Uczestników.

Etykieta i protokół dyplomatyczny

Program, formę oraz agendę godzinową szkolenia dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Start zajęć: powitanie, omówienie tematów organizacyjnych, weryfikacja potrzeb i oczekiwań Uczestników z obszaru etykiety i reguł protokołu dyplomatycznego.

Moduł I. Savoir-vivre w biznesie z elementami sztuki budowania wizerunku

 • Formy powitań stosowane w miejscu pracy.
 • Przedstawianie się i tytułowanie.
 • Zasady wymieniania wizytówek.
 • Zasady pierwszeństwa w różnych miejscach i sytuacjach.
 • Trudne sytuacje na co dzień – jak nie popełniać faux-pas?
 • Elementarne zasady netykiety.

Moduł II. Protokół i etykieta

 • Protokół dyplomatyczny, etykieta i savoir-vivre.
 • Reguła prawej strony.
 • Protokół flagowy – zasady eksponowania flagi.
 • Precedencja w państwie i w samorządach.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych kultur – jak się zachować?

Moduł III. Ceremoniał. Organizacja spotkań i uroczystości

 • Witanie gości zgodnie z ich hierarchią.
 • Prezentacja gości, forma i kolejność przedstawiania.
 • Sposoby zwracania się do gości i przełożonych.
 • Ustalanie kolejności zabierania głosu zgodnie z precedencją.
 • Zasady usadzania gości przy prezydium i na audytorium.
 • Reguły zajmowania miejsc przy stole.
 • Podawanie poczęstunku w biurze (przyjmowanie zamówień i serwowanie).
 • Podróże samochodem – hierarchia miejsc.

Moduł IV. Przyjęcia i tzw. etykieta stołu

 • Rodzaje przyjęć.
 • Zasady zachowania przy stole podczas przyjęć.
 • Wznoszenie toastów.
 • Elementy pełnego nakrycia do stołu.
 • Mowa sztućców.
 • Najczęstsze faux-pas przy stole.
 • Reguły stosowane podczas przyjęć „na stojąco”.

Moduł V. Profesjonalny wizerunek

 • Międzynarodowe skróty stosowane w zaproszeniach i korespondencji.
 • Typy strojów odpowiednich do okazji oraz zasady ich doboru (formalny, nieformalny).
 • Zasady damskiej i męskiej elegancji.
 • Złodzieje profesjonalnego wizerunku kobiet.
 • Najczęstsze błędy w wizerunku mężczyzny.

Zakończenie warsztatu: podsumowanie wiedzy i wnioski, pytania do trenera, opracowanie planu wdrożenia zdobytej wiedzy i wypracowanie osobistej checklisty z zakresu etykiety i protokołu dyplomatycznego, ewaluacja szkolenia i pożegnanie.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ETYKIETA I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Projektowane na zamówienie kursy z etykiety i protokołu dyplomatycznego mają formę spotkań realizowanych w pokojach wirtualnych w czasie rzeczywistym. Kursy online z tej dziedziny prowadzimy, korzystając z przyjaznych w obsłudze i powszechnie znanych serwisów typu Clickmeeting oraz Zoom. Sprzyjający oszczędności czasu trening online sprawia, że zamknięty warsztat „Etykieta i protokół dyplomatyczny” staje się szczególnie atrakcyjną, wygodną i ekonomiczną metodą zdobywania umiejętności i kompetencji. Szkolenia zdalne nie wymagają jednocześnie od Kursantów żadnego specjalnego przygotowania ani nie stawiają wygórowanych warunków technicznych – aby wziąć udział w zajęciach, Uczestnicy potrzebują jedynie urządzenia z funkcją video online i dostępu do sieci internet. Program kursu z reguł etykiety jest zbudowany z 5. segmentów tematycznych. Po każdym z modułów plan zajęć przewiduje przerwy, a w porze obiadowej Kursanci mają zapewnioną dłuższą przerwę na lunch. Każdy Uczestnik warsztatu „Etykieta i protokół dyplomatyczny” otrzyma od nas w cenie szkolenia wszelkie niezbędne przybory i pomoce oraz pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych podsumowujących najważniejsze zagadnienia omawiane w czasie zajęć. W czasie sesji podsumowującej kurs zainteresowane osoby będą również mogły uzyskać rekomendacje trenera w zakresie doboru kolejnych szkoleń, które odpowiadałyby ich indywidualnym potrzebom. Kursanci są również objęci programem nieodpłatnej opieki trenerskiej po zakończeniu szkolenia – z konsultacji online z ekspertem można korzystać nawet przez miesiąc po realizacji kursu.

Ramowy program zdalnego szkolenia „Etykieta i protokół dyplomatyczny”

Program, formę oraz agendę godzinową szkolenia dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Kursy z powyższego tematu to jednodniowe sesje szkoleniowe. Zdalne warsztaty „Etykieta i protokół dyplomatyczny” trwają około 7 godzin zegarowych z przerwami. Prezentowane zamknięte szkolenie realizujemy zgodnie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami wpisanymi w model Activity Based Learning, stąd dominująca rolę w programie kursu odgrywają: ćwiczenia nawiązujące do doświadczeń zawodowych Uczestników, aktywizujące metody i techniki nauczania oraz dyskusje na forum grupy połączone z wymianą dobrych praktyk. Szkolenia z etykiety i zasad protokołu dyplomatycznego rozpoczynają się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatu, a jej wyniki decydują w znacznej mierze o doborze odpowiednich dla grupy przykładów i ćwiczeń. Kurs online „Etykieta i protokół dyplomatyczny” kończy się ewaluacją i sporządzeniem przez Kursantów indywidualnego planu wdrożenia zdobytej wiedzy. Standardowo zaczynamy trening w okolicy godziny 9:00. Agenda kursu może zostać jednak dostosowana do preferencji Klienta.

Etykieta i protokół dyplomatyczny

Rozpoczęcie kursu: sprawy organizacyjne, identyfikacja potrzeb i oczekiwań Kursantów, omówienie celów szkolenia.

Moduł I. Savoir-vivre w biznesie z elementami sztuki kreowania wizerunku

 • Formy powitań.
 • Reguły przedstawiania się i tytułowania.
 • Zasady wymiany wizytówek.
 • Reguły pierwszeństwa w różnych sytuacjach i miejscach.
 • Jak nie popełniać faux-pas? – sytuacje trudne na co dzień.
 • Podstawowe reguły netykiety.

Moduł II. Protokół i etykieta

 • Etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny.
 • Reguła prawej strony.
 • Reguły eksponowania flagi (protokół flagowy).
 • Spotkania z reprezentantami różnych kultur – jak się zachować?

Moduł III. Organizacja uroczystości i spotkań. Ceremoniał.

 • Witanie gości zgodnie z ich hierarchią.
 • Prezentacja gości (kolejność oraz forma przedstawiania poszczególnych osób).
 • Sposoby zwracania się do gości, w tym przełożonych.
 • Ustalanie kolejności zabierania głosu zgodnie z precedencją.
 • Reguły usadzania gości przy prezydium i na audytorium.
 • Zasady zajmowania miejsc przy stole.
 • Podawanie poczęstunku (przyjmowanie zamówień i serwowanie).
 • Podróże samochodem – hierarchia miejsc.

Moduł IV. „Etykieta stołu” i przyjęcia

 • Rodzaje uroczystości i przyjęć.
 • Fundamentalne normy u reguły zachowania się przy stole w czasie przyjęcia.
 • Składowe pełnego nakrycia do stołu.
 • Mowa sztućców.
 • Wznoszenie toastów.
 • Najczęstsze faux-pas przy stole.
 • Zasady obowiązujące w czasie przyjęć „na stojąco”.

Moduł V. Profesjonalny wizerunek

 • Międzynarodowe skróty używane w korespondencji i w zaproszeniach.
 • Rodzaje ubiorów adekwatnych do okazji i reguły ich doboru (nieformalny, formalny).
 • Zasady męskiej i damskiej elegancji.
 • Najczęstsze błędy w wizerunku mężczyzny.
 • Złodzieje profesjonalnego wizerunku kobiet.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie kluczowych treści i wnioski, sesja pytań i odpowiedzi eksperta, opracowanie osobistej checklisty z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, ewaluacja kursu i feedback.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. „WOW, jesteśmy pod MEGA wrażeniem!!! Sposób poprowadzenia, zaciekawienia grupy i przekazanych informacji przez Piotra jest na bardzo wysokim poziomie. Zapewne mi jak pozostałym uczestnikom szkolenia wiele kwestii zostanie w głowach i będą one stosowane w praktyce.”

„Praktyczne wskazówki dotyczące elegancji oraz ocena zachowań. Nauczyłam się odpowiednio dobierać szkło do alkoholu oraz  postępować z wizytówkami w trakcie biznesowego spotkania. Wiem jaka jest postawa dżentelmeńska w kwestii równouprawnienia.”

„Bardzo profesjonalna obsługa i kontakt; wiedza poparta doświadczeniem; energiczny i skupiający uwagę sposób prowadzenia szkolenia.”

„Wysoki poziom wiedzy przekazywanej bardzo przystępnie i „na luzie”; stworzenie miłej atmosfery; wzorcowy sposób prowadzenia; prezentacje OK; materiały nie były potrzebne.”

„Bezpośredniość i wiedza trenera; dobry sposób prowadzenia szkolenia; dynamika i szczerość trenera; super materiały. Ciekawe przykłady z życia.”

„Bardzo dziękujemy za szkolenie z Savoir Vivre. Pani Dorota naprawdę świetnie je poprowadziła i miała bardzo dobry kontakt z uczestniczkami. Dziewczyny bardzo zadowolone i ja też 😊”

Klienci

Szkolenie z zakresu Etykiety firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracownikówtakich firm jak:  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku; Ministerstwo Sportu i Turystyki; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; Ministerstwo Skarbu Państwa; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Kwidzyńskie Centrum Kultury; Instytut Pamięci Narodowej; Urząd Lotnictwa Cywilnego; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; Impreska Com Kamil Ułanowicz; Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o; TEZET S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Zamek Sp. j.; Gemalto. Sp. z o.o.; Savoy; INEA S.A.; International Paper – Kwidzyń Sp. z o.o.; Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o; ; Siemens Sp. z o.o.; NUTRICIA Polska Sp. z o.o.; Pfizer Polska Sp. z o.o.; Delphi Poland S.A, Agencja Rezerw Materiałowych, Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Vastint Poland Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.; Svantek Sp. z o.o, Gmina Tłuszcz, Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Corten Medic.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas