mind_mapping

Mind mapping – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Aby zapisać i przedstawić w sposób atrakcyjny i jasny swoją ideę czy pomysł, trzeba je wpierw dobrze samemu zrozumieć. Aby to zrobić, należy wpierw uporządkować myśli, połączyć w sieci neuronowe
i stworzyć obraz całości. Ten proces wspiera i weryfikuje idea mindmappingu, która jest jednocześnie techniką i narzędziem do twórczego, a przy tym wizualnego myślenia. Dzięki opanowaniu i praktykowaniu tej metody można wydajniej, efektywniej, a do tego przyjemniej nabywać nowe wiadomości oraz zrozumiale przedstawiać je innym osobom.

Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat mindmappingu jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są prace wykonane przez uczestników. Zajęcia opierają się na zaangażowaniu grupy, dzięki czemu przebiegają w twórczej i wesołej atmosferze.

Mind mapping – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mind_mapping

Aby zapisać i przedstawić w sposób atrakcyjny i jasny swoją ideę czy pomysł, trzeba je wpierw dobrze samemu zrozumieć. Aby to zrobić, należy wpierw uporządkować myśli, połączyć w sieci neuronowe
i stworzyć obraz całości. Ten proces wspiera i weryfikuje idea mindmappingu, która jest jednocześnie techniką i narzędziem do twórczego, a przy tym wizualnego myślenia. Dzięki opanowaniu i praktykowaniu tej metody można wydajniej, efektywniej, a do tego przyjemniej nabywać nowe wiadomości oraz zrozumiale przedstawiać je innym osobom.

Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat mindmappingu jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są prace wykonane przez uczestników. Zajęcia opierają się na zaangażowaniu grupy, dzięki czemu przebiegają w twórczej i wesołej atmosferze.

Cele i Korzyści

Cele Szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z metodą mindmapping.
 • Praktyczne przećwiczenie technik kreatywnych mających zastosowanie w metodzie.
 • Nabycie przez uczestników kompetencji w moderowaniu spotkań przy użyciu metody mindmapping.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Notowaniu metodami wizualnymi.
 • Technikach twórczego myślenia.
 • Łączenia środków wyrazu w wizualizacjach myśli oddziaływujących na różne zmysły.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Graficznego notowania.
 • Tworzenia wizualnej struktury myśli i ich hierarchizowania.
 • Dostosowywania metody do celu i targetu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zapisem idei.
 • Wizualizowaniem myśli.
 • Prezentowania konceptów.

Program Szkolenia

Mind mapping

Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) to szczególny rodzaj notowania mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony’ego i Barry’ego Buzana. Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy a procesu nauki i zapamiętywania uczynienie prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wstęp.

Powitanie i przedstawienie celów i planu zajęć. Kontrakt, analiza potrzeb i świadomości uczestników  w zakresie tematyki.

Moduł I.  Mind mapping  –  idea, teoria i praktyka.

 • Mini wykład o Visual thinking  – co to jest, jakie daje korzyści, gdzie można zastosować?
 • Ćwiczenie „wspólny mianownik” (uczestnicy w zespołach dzielą się informacjami o sobie, szukając wspólnych, wizualizują cechy na flipcharcie).
 • Ćwiczenie „1 obraz /1000 słów” (jak proste rysunki wspierają wizualizacje).
 • Rysowanie – poznanie reguł tworzenia prostych wizualizacji myśli symboli i ikon.
 • Szybkie wizualizowanie poprzez tworzenie szybkich rysunków odzwierciedlających podstawowe myśli
  i treści (np. emocje, ludzi, dynamikę, ruch, działanie, pojęcia abstrakcyjne, itp.).

Moduł II. Narzędzia do mind mappingu.

Poznanie narzędzi analogowych i programów komputerowych opierających się na organizacji informacji w oparciu myślenie synergiczne. Zaprezentowanie aplikacji, programów komputerowych (m.in. iMindmap, Story Dice, Mindmaster).

Moduł III. Praktyczne zastosowanie mind mappingu w czasie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych.

Warunki niezbędne do pobudzenia i zwiększenia efektywności procesów poznawczych. Praca w zespołach: analiza zasobów kreatywności i indywidualnych potencjałów. Grupy na flipcharcie zbierają informacje jakie sytuacje, zjawiska, cechy wpływają na konstruktywnie na kreatywność, a jakie negatywnie.

Moduł IV. Mind mapping w zarządzaniu projektami.

Cechy i korzyści Myślenia Wizualnego w procesie przetwarzania i przekazywania informacji. Przykłady zastosowania myślenia wizualnego w pracy (prezentacja). Ćwiczenie praktyczne w grupach.

Moduł V. Na kłopoty – mind mapping!

Przeciążenie informacyjne i sposoby przeciwdziałania.

 • Praca zespołowa „analiza indywidualnych doświadczeń przeciążenia informacyjnego”.

Metody skutecznej selekcji informacji w chaosie informacyjnym.

 • Ćwiczenie „skuteczna reklama”- analiza ogłoszeń reklamowych i treści stron www w celu oceny.
 • Skuteczność czytelności treści – analiza reguł, które powodują, że niektóre z nich są efektywniejsze/czytelniejsze i pozwalają na łatwiejszy odbiór treści.
 • Organizacja czasu pracy w oparciu o wiedzę na temat koncentracji i pracy mózgu – zasady funkcjonowania mózgu, efektywne godziny, „złota godzina”, efekt piły, wzór efektywności – interaktywny wykład.

Planowanie zadań, celów za pomocą map myśli.

 • Ćwiczenie z tablicą kanban.

Podsumowanie wiedzy.

Dyskusja na forum, zebranie najlepszych praktyk, reguł, przykładów zastosowania Map Myśli.

Zakończenie szkolenia.

Wypełnienie ankiet oceny szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Czas szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Interesujące ćwiczenia, zdobycie nowych umiejętności. Trener z ogromną wiedzą , chęcią jak najlepszego przekazania informacji.”
„Nowe treści, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe.”
“Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze. Swoboda wypowiedzi. Trener kompetentny z profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Dużo ciekawych materiałów.” 

Klienci

Z powyższego tematu firma Human Skills miała przyjemność szkolić takich Klientów jak: Urząd Miasta Gdańsk.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas