Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
AGNIESZKA JARZĘBOWSKA
AGNIESZKA NADSTAWNA
AGNIESZKA OLEJNIK
AGNIESZKA SCHMIDT
ANDRZEJ MIKA
ANETA DREKSLER
ANNA GUCWA
BEATA WIERNICKA-BEŁZ
DANIEL BINDA
DOMINIKA MACIEJAK
DOROTA SZCZEŚNIAK-KOSIOREK
EDYTA MADEJ
ELŻBIETA UŁASIEWICZ
EWA GLAJZER
EWA HARTMAN
EWA STRZYŻEWSKA
IWONA FIRMANTY
IWONA GOLONKO
IWONA KUNACH
JOANNA FRĄCZEK-BRODA
JOANNA ZIĘTARA
KAMILA JAKUBOWSKA
KATARZYNA BĄKOWICZ
KATARZYNA BŁAŻEJEWSKA – STUHR
KATARZYNA LEWANDOWSKA
KOMPETENCJE INTERPERSONALNE
MACIEJ ŚCIBOR
MAGDALENA HONORY
MAŁGORZATA KARCZEWSKA
MAŁGORZATA SYPNIEWSKA
MARCIN WŁADYSŁAW SOBOTA
MAREK JURKIEWICZ
MAREK NAUMIUK
MARTA ORZEŁ
MIROSŁAWA TKACZUK
MONIKA FIRMANTY NAUWELARES
MONIKA KANTOWICZ-GDAŃSKA
MONIKA KLIBER
PIOTR WIŚNIEWSKI
REGINA MAY
RENATA WRONA
SPRZEDAŻ / NEGOCJACJE / OBSŁUGA KLIENTA
SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW
SZKOLENIA HUMAN RESOURCES/ DZIAŁ HR
SZKOLENIA PRAWNE
SZKOLENIA STANOWISKOWE
TATIANA MINDEWICZ-PUACZ
TOMASZ BIERNACKI
TOMASZ KOLASIŃSKI
TOMASZ ZEGARSKI
Trenerzy
Uncategorized
URSZULA FIRMANTY
WOJCIECH ZEZULA
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, KREOWANIE WIZERUNKU
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE/ KREOWANIE WIZERUNKU
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
mind_mapping

Mind mapping

Aby zapisać i przedstawić w sposób atrakcyjny i jasny swoją ideę czy pomysł, trzeba je wpierw dobrze samemu zrozumieć. Aby to zrobić, należy wpierw uporządkować myśli, połączyć w sieci neuronowe
i stworzyć obraz całości. Ten proces wspiera i weryfikuje idea mindmappingu, która jest jednocześnie techniką i narzędziem do twórczego, a przy tym wizualnego myślenia. Dzięki opanowaniu i praktykowaniu tej metody można wydajniej, efektywniej, a do tego przyjemniej nabywać nowe wiadomości oraz zrozumiale przedstawiać je innym osobom.

Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat mindmappingu jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są prace wykonane przez uczestników. Zajęcia opierają się na zaangażowaniu grupy, dzięki czemu przebiegają w twórczej i wesołej atmosferze.

Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) to szczególny rodzaj notowania mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony’ego i Barry’ego Buzana. Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy a procesu nauki i zapamiętywania uczynienie prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.

Cele Szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z metodą mindmapping.
 • Praktyczne przećwiczenie technik kreatywnych mających zastosowanie w metodzie.
 • Nabycie przez uczestników kompetencji w moderowaniu spotkań przy użyciu metody mindmapping.

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Notowaniu metodami wizualnymi.
 • Technikach twórczego myślenia.
 • Łączenia środków wyrazu w wizualizacjach myśli oddziaływujących na różne zmysły.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Graficznego notowania.
 • Tworzenia wizualnej struktury myśli i ich hierarchizowania.
 • Dostosowywania metody do celu i targetu.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Zapisem idei.
 • Wizualizowaniem myśli.
 • Prezentowania konceptów.

Program Szkolenia

Mind mapping

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Wstęp.

Powitanie i przedstawienie celów i planu zajęć. Kontrakt, analiza potrzeb i świadomości uczestników  w zakresie tematyki.

Moduł I.  Mind mapping  –  idea, teoria i praktyka.

 • Mini wykład o Visual thinking  – co to jest, jakie daje korzyści, gdzie można zastosować?
 • Ćwiczenie „wspólny mianownik” (uczestnicy w zespołach dzielą się informacjami o sobie, szukając wspólnych, wizualizują cechy na flipcharcie).
 • Ćwiczenie „1 obraz /1000 słów” (jak proste rysunki wspierają wizualizacje).
 • Rysowanie – poznanie reguł tworzenia prostych wizualizacji myśli symboli i ikon.
 • Szybkie wizualizowanie poprzez tworzenie szybkich rysunków odzwierciedlających podstawowe myśli
  i treści (np. emocje, ludzi, dynamikę, ruch, działanie, pojęcia abstrakcyjne, itp.).

Moduł II. Narzędzia do mind mappingu.

Poznanie narzędzi analogowych i programów komputerowych opierających się na organizacji informacji w oparciu myślenie synergiczne. Zaprezentowanie aplikacji, programów komputerowych (m.in. iMindmap, Story Dice, Mindmaster).

Moduł III. Praktyczne zastosowanie mind mappingu w czasie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych.

Warunki niezbędne do pobudzenia i zwiększenia efektywności procesów poznawczych. Praca w zespołach: analiza zasobów kreatywności i indywidualnych potencjałów. Grupy na flipcharcie zbierają informacje jakie sytuacje, zjawiska, cechy wpływają na konstruktywnie na kreatywność, a jakie negatywnie.

Moduł IV. Mind mapping w zarządzaniu projektami.

Cechy i korzyści Myślenia Wizualnego w procesie przetwarzania i przekazywania informacji. Przykłady zastosowania myślenia wizualnego w biznesie (prezentacja). Ćwiczenie praktyczne w grupach.

Moduł V. Na kłopoty – mind mapping!

Przeciążenie informacyjne i sposoby przeciwdziałania.

 • Praca zespołowa „analiza indywidualnych doświadczeń przeciążenia informacyjnego”.

Metody skutecznej selekcji informacji w chaosie informacyjnym.

 • Ćwiczenie „skuteczna reklama”- analiza ogłoszeń reklamowych i treści stron www w celu oceny.
 • Skuteczność czytelności treści – analiza reguł, które powodują, że niektóre z nich są efektywniejsze/czytelniejsze i pozwalają na łatwiejszy odbiór treści.
 • Organizacja czasu pracy w oparciu o wiedzę na temat koncentracji i pracy mózgu – zasady funkcjonowania mózgu, efektywne godziny, „złota godzina”, efekt piły, wzór efektywności – interaktywny wykład.

Planowanie zadań, celów za pomocą map myśli.

 • Ćwiczenie z tablicą kanban.

Podsumowanie wiedzy.

Dyskusja na forum, zebranie najlepszych praktyk, reguł, przykładów zastosowania Map Myśli.

Zakończenie szkolenia.

Wypełnienie ankiet oceny szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Czas szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowanie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills

Szkolenie - Mind mapping

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

ZADZWOŃ:

+48 (22) 224 21 95

+48 (22) 224 21 96

603 906 655

LUB WYPEŁNIJ FORMULARZ:

X