mind_mapping

Mind mapping – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Aby zapisać i przedstawić w sposób atrakcyjny i jasny swoją ideę czy pomysł, trzeba je wpierw dobrze samemu zrozumieć. Aby to zrobić, należy wpierw uporządkować myśli, połączyć w sieci neuronowe
i stworzyć obraz całości. Ten proces wspiera i weryfikuje idea mindmappingu, która jest jednocześnie techniką i narzędziem do twórczego, a przy tym wizualnego myślenia. Dzięki opanowaniu i praktykowaniu tej metody można wydajniej, efektywniej, a do tego przyjemniej nabywać nowe wiadomości oraz zrozumiale przedstawiać je innym osobom.

Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat mindmappingu jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są prace wykonane przez uczestników. Zajęcia opierają się na zaangażowaniu grupy, dzięki czemu przebiegają w twórczej i wesołej atmosferze.

Mind mapping – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mind_mapping

Aby zapisać i przedstawić w sposób atrakcyjny i jasny swoją ideę czy pomysł, trzeba je wpierw dobrze samemu zrozumieć. Aby to zrobić, należy wpierw uporządkować myśli, połączyć w sieci neuronowe
i stworzyć obraz całości. Ten proces wspiera i weryfikuje idea mindmappingu, która jest jednocześnie techniką i narzędziem do twórczego, a przy tym wizualnego myślenia. Dzięki opanowaniu i praktykowaniu tej metody można wydajniej, efektywniej, a do tego przyjemniej nabywać nowe wiadomości oraz zrozumiale przedstawiać je innym osobom.

Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem, każdy warsztat mindmappingu jest niepowtarzalny, a jednocześnie efektywny, gdyż jego rezultatem są prace wykonane przez uczestników. Zajęcia opierają się na zaangażowaniu grupy, dzięki czemu przebiegają w twórczej i wesołej atmosferze.