mind mapping szkolenie

Mind mapping – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Mind Mapping, czyli mapowanie myśli to z jednej strony szczególna technika sporządzania notatek i przekazywania pomysłów, a z drugiej narzędzie wizualnego, twórczego myślenia. Tworzenie mapy myśli jest wyjątkowo przydatne podczas pracy w grupie, w czasie moderowania i prowadzenia spotkań, realizacji projektów wymagających kreatywnego myślenia i niebanalnych rozwiązań. Szkolenie „Mind Mapping” to kurs, dzięki któremu dogłębnie poznasz mapowanie myśli i w działaniu nauczysz się z tego narzędzia korzystać. Przygotowany przez współpracujących z nami ekspertów zamknięty kurs tworzenia map myśli to warsztat idealny dla każdego, kto chce nadać klarowne kształty swoim pomysłom i zarazić swoimi projektami innych, a także osób zainteresowanych metodami skutecznego uczenia się.

Aby zapisać i przedstawić w atrakcyjny i jasny sposób swoją ideę czy pomysł, trzeba je najpierw dobrze samemu zrozumieć. Aby to zrobić, trzeba umieć uporządkować myśli, połączyć w sieci neuronowe i stworzyć obraz całości. Ten proces wspiera i weryfikuje idea mind mappingu. Dzięki opanowaniu i praktykowaniu metody tworzenia map myśli można wydajniej, efektywniej, a do tego przyjemniej nabywać nowe wiadomości oraz zrozumiale przedstawiać je innym osobom. Szkolenie z mind mappingu opiera się na maksymalnym zaangażowaniu grupy w realizację zadań praktycznych, dzięki czemu warsztat przebiega zawsze w twórczej i często wesołej atmosferze. Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem każdy warsztat mind mappingu jest niepowtarzalny, a jednocześnie wyjątkowo efektywny, ponieważ jego rezultatem są prace i mapy myśli wykonane przez Uczestników kursu.

Warsztat z mind mappingu każdorazowo dostosowujemy do realnych potrzeb Kursantów i charakteru zadań, jakie zwykle realizują, dzięki temu trening jest w 100% zindywidualizowany, maksymalnie użyteczny i praktyczny. Również agendę kursu staramy się dopasować do oczekiwań Klientów – kurs poprowadzić możemy w ustalonym wspólnie terminie i miejscu zarówno jako warsztat stacjonarny, jak i szkolenie online.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie zdecydujemy, jak udoskonalić kurs „Mind Mapping” przygotowany specjalnie dla Ciebie!

Mind mapping – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mind mapping szkolenie

Mind Mapping, czyli mapowanie myśli to z jednej strony szczególna technika sporządzania notatek i przekazywania pomysłów, a z drugiej narzędzie wizualnego, twórczego myślenia. Tworzenie mapy myśli jest wyjątkowo przydatne podczas pracy w grupie, w czasie moderowania i prowadzenia spotkań, realizacji projektów wymagających kreatywnego myślenia i niebanalnych rozwiązań. Szkolenie „Mind Mapping” to kurs, dzięki któremu dogłębnie poznasz mapowanie myśli i w działaniu nauczysz się z tego narzędzia korzystać. Przygotowany przez współpracujących z nami ekspertów zamknięty kurs tworzenia map myśli to warsztat idealny dla każdego, kto chce nadać klarowne kształty swoim pomysłom i zarazić swoimi projektami innych, a także osób zainteresowanych metodami skutecznego uczenia się.

Aby zapisać i przedstawić w atrakcyjny i jasny sposób swoją ideę czy pomysł, trzeba je najpierw dobrze samemu zrozumieć. Aby to zrobić, trzeba umieć uporządkować myśli, połączyć w sieci neuronowe i stworzyć obraz całości. Ten proces wspiera i weryfikuje idea mind mappingu. Dzięki opanowaniu i praktykowaniu metody tworzenia map myśli można wydajniej, efektywniej, a do tego przyjemniej nabywać nowe wiadomości oraz zrozumiale przedstawiać je innym osobom. Szkolenie z mind mappingu opiera się na maksymalnym zaangażowaniu grupy w realizację zadań praktycznych, dzięki czemu warsztat przebiega zawsze w twórczej i często wesołej atmosferze. Dzięki połączeniu twórczego myślenia z ustrukturyzowanym procesem każdy warsztat mind mappingu jest niepowtarzalny, a jednocześnie wyjątkowo efektywny, ponieważ jego rezultatem są prace i mapy myśli wykonane przez Uczestników kursu.

Warsztat z mind mappingu każdorazowo dostosowujemy do realnych potrzeb Kursantów i charakteru zadań, jakie zwykle realizują, dzięki temu trening jest w 100% zindywidualizowany, maksymalnie użyteczny i praktyczny. Również agendę kursu staramy się dopasować do oczekiwań Klientów – kurs poprowadzić możemy w ustalonym wspólnie terminie i miejscu zarówno jako warsztat stacjonarny, jak i szkolenie online.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wspólnie zdecydujemy, jak udoskonalić kurs „Mind Mapping” przygotowany specjalnie dla Ciebie!

Cele i Korzyści

Realizowane na zamówienie szkolenie z mind mappingu to kurs nastawiony na rozwój praktycznych umiejętności. W czasie warsztatu koncentrujemy się na różnych zastosowaniach map myśli i uczymy się korzystać z narzędzia mind mappingu w sytuacjach zbliżonych do doświadczeń Kursantów. Ponieważ zamknięty warsztat „Mind Mapping” jest realizowany według programu uwzględniającego rzeczywiste potrzeby szkoleniowe danej grupy Uczestników, nie marnujemy czasu, ale skupiamy się na tych zadaniach, które uczynią mapy myśli narzędziem najbardziej przydatnym w pracy i życiu prywatnym Kursantów. Kursy z tworzenia map myśli to nowatorskie projekty szkoleniowe zaprojektowane przez trenerów specjalizujących się technikach kreatywnego myślenia, uczenia się i nowoczesnych narzędziach wspierających komunikację. Gwarantujemy więc, że za trening podczas kursu i jego skuteczność będą odpowiedzialne osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doskonałym przygotowaniu merytorycznym. Szkolenia mapowania myśli na bieżąco aktualizujemy i kontrolujemy ich jakość. Korzystamy tylko z poddanych dokładnej weryfikacji metod, technik i narzędzi oraz sprawdzonych instrumentów diagnostyki i ewaluacji. Human Skills to certyfikowana i wielokrotnie wyróżniana firma szkoleniowa – co roku z powodzeniem przechodzimy audyt oraz certyfikację DEKRA Certification, będąc w gronie najlepszych firm szkoleniowych w Polsce. Jesteśmy elastyczni i zawsze otwarci na Państwa sugestie – dostosowujemy termin i agendę kursu do oczekiwań naszych Klientów, oferujemy duży wybór trenerów, a kursy realizujemy w najbardziej dogodnych trybach nauczania. Szkolenie z tworzenia map myśli możecie Państwo zamówić w Human Skills zarówno w wersji standardowych warsztatów stacjonarnych, jak i nowoczesnych kursów online. Warsztat mapowania myśli uzupełniliśmy dodatkowo programem specjalnej opieki poszkoleniowej – Uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie ze strony trenera nawet przez 30 dni od chwili realizacji szkolenia. Organizowane przez nas zamknięte kursy „Mind Mapping” są nie tylko dostosowywane do potrzeb szkoleniowych i preferencji Klientów, ale też indywidualnie wyceniane. Prezentowany kurs może być ponadto dofinansowany z KFS lub BUR.

Co zyskasz, realizując szkolenie „Mind Mapping” w Human Skills?

Mapowanie myśli wymaga dobrej znajomości podstaw teoretycznych koncepcji Mind Mapping, ale jego zasadniczą wartością jest sztuka wykorzystania tej wiedzy w praktyce przy tworzeniu notatek, uczeniu się, prezentowaniu swoich pomysłów, rozwiązań, projektów itp. W czasie kursu Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć konieczną wiedzę z obszaru psychologii, w tym m.in. twórczego myślenia, visual thinking i procesów uczenia się oraz nauczyć się robić z tej wiedzy dobry użytek. Możemy wspólnie wypracować najlepszy dla Ciebie sposób mapowania myśli podczas prowadzenia zebrań i prezentacji, notowania ważnych pomysłów czy wypracowywania nowych rozwiązań, nad którymi pracujesz.

Najważniejsze cele szkolenia „Mind Mapping”:

 • zapoznanie Uczestników z metodą Mind Mapping;
 • praktyczne przećwiczenie technik kreatywnych mających zastosowanie w metodzie mapowania myśli;
 • nabycie przez Uczestników kompetencji w moderowaniu spotkań przy użyciu metody Mind Mapping.

Zamknięty kurs z mapowania myśli pozwala Kursantom zdobyć praktyczną wiedzę o:

 • notowaniu metodami wizualnymi;
 • technikach twórczego myślenia;
 • technikach łączenia środków wyrazu w wizualizacjach myśli oddziaływających na różne zmysły.

Szkolenie „Mind Mapping” prowadzi do wykształcenia cennych umiejętności:

 • graficznego notowania;
 • tworzenia wizualnej struktury myśli i ich hierarchizowania;
 • dostosowywania metody do celu i targetu.

Warsztat tworzenia map myśli doskonali unikatowe kompetencje związane z:

 • zapisem idei;
 • wizualizowaniem myśli;
 • prezentowaniem konceptów.

Prezentowany kurs ma szczególnie dużą wartość dla osób, które odpowiedzialne są za tworzenie nowych usług, innowacji i udoskonaleń oraz prezentowanie ich innym ludziom. Mapowanie myśli przydaje się również jako metoda weryfikowania i oceny różnych pomysłów i koncepcji oraz jako technika wspomagająca proces uczenia się.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA MIND MAPPING – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Zamknięte szkolenie z praktycznego wykorzystania metody Mind Mapping według standardowego planu trwa 1 dzień. Sesja obejmuje co najmniej 7 godzin treningu z przerwami. Kurs stacjonarny z powyższej tematyki może odbyć się w naszej siedzibie w Warszawie bądź innej uzgodnionej z Klientem lokalizacji. Na osoby realizujące szkolenie z tworzenia map myśli w naszej placówce czeka pełna życzliwości i wsparcia atmosfera oraz idealne warunki do nauki i treningu. Podczas zajęć zapewniamy Kursantom poczęstunek dostępny w czasie przerwy na kawę, a także dwudaniowy lunch, na który zaprosimy Uczestników warsztatu stacjonarnego do jednej z okolicznych restauracji. W cenie kursu gwarantujemy również Uczestnikom dostęp do wszelkich niezbędnych pomocy. Każda osoba otrzyma także zestaw dedykowanych materiałów szkoleniowych prezentujących koncepcję map myśli i zasady jej praktycznego zastosowania. Szkolenie „Mind Mapping” to kurs o wysokim stopniu indywidualizacji – dostosowujemy program warsztatu do potrzeb Kursantów, a także każdorazowo ustalamy z Klientem agendę szkolenia. W związku z powyższym plan dostępny poniżej zdarza się trenerom modyfikować, aby kurs gwarantował danej grupie szkoleniowej maksymalną skuteczność i użyteczność treningu. Warsztat zbudowany jest z pięciu bloków (modułów) tematycznych (modułów). Finałem kursu jest omówienie map myśli opracowanych w czasie warsztatu przez Uczestników zajęć. Każdy Uczestnik zamkniętego szkolenia „Mind Mapping” zostanie przez nas objęty darmową opieką poszkoleniową w formie konsultacji online (termin konsultacji wymaga uzgodnienia z ekspertem prowadzącym zajęcia).

 

Przykładowy program stacjonarnego kursu „Mind Mapping

Zajęcia rozpoczynamy zwykle o godzinie 9:00 w umówionym miejscu. Sesję otwiera omówienie spraw organizacyjnych i powitanie Uczestników. Następnym etapem szkolenia jest weryfikacja potrzeb szkoleniowych i oczekiwań Kursantów, dzięki której trener może zoptymalizować treści szkolenia i metody nauczania. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb szkoleniowych Kursantów i identyfikacji celów warsztatu przystępujmy do właściwej części szkolenia. Kurs mind mappingu ma charakter warsztatowy, co oznacza, że najwięcej czasu podczas zajęć przeznaczamy na ćwiczenia. Szkolenie realizujemy przy tym w zgodzie z założeniami cyklu Kolba i wytycznymi Activity Based Learning, a ułatwia nam to wykorzystanie angażujących i inspirujących do działania metod i technik nauczania.

Mind mapping

Mind Mapping (dosłownie mapowanie myśli) to szczególny rodzaj notowania mający według jego twórców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz aktywować intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony’ego i Barry’ego Buzana. Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy i uczynienie prostszym, szybszym i przyjemniejszym procesu nauki i zapamiętywania. Mind Mapping sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.

Program szkolenia, jego agenda oraz zawartość merytoryczna zostaną finalnie dopasowane do potrzeb Klienta!

Wprowadzenie do szkolenia: Powitanie, przedstawienie celów i planu zajęć. Kontrakt, analiza potrzeb i świadomości Uczestników w zakresie tematyki warsztatu.

Moduł I. Mind mapping – idea, teoria i praktyka

 • Mini wykład o visual thinking – co to jest, jakie daje korzyści, gdzie można zastosować?
 • Ćwiczenie „wspólny mianownik” (Uczestnicy w zespołach dzielą się informacjami o sobie, szukając wspólnych cech, wizualizują cechy na flipcharcie).
 • Ćwiczenie „1 obraz/1000 słów” – jak proste rysunki wspierają wizualizację?
 • Rysowanie – poznanie reguł tworzenia prostych wizualizacji myśli symboli i ikon.
 • Szybkie wizualizowanie poprzez tworzenie prostych rysunków odzwierciedlających podstawowe myśli i treści (np. emocje, ludzi, dynamikę, ruch, działanie, pojęcia abstrakcyjne, itp.).

Moduł II. Narzędzia do mind mappingu

Poznanie narzędzi analogowych i programów komputerowych opierających się na organizacji informacji z wykorzystaniem myślenia synergicznego. Zaprezentowanie aplikacji, programów komputerowych (m.in. iMindmap, Story Dice, Mindmaster).

Moduł III. Praktyczne zastosowanie mind mappingu w czasie spotkań wewnętrznych i zewnętrznych

Warunki niezbędne do pobudzenia i zwiększenia efektywności procesów poznawczych. Praca w zespołach: analiza zasobów kreatywności i indywidualnych potencjałów. Grupy na flipcharcie zbierają informacje jakie sytuacje, zjawiska, cechy wpływają konstruktywnie na kreatywność, a jakie negatywnie.

Moduł IV. Mind mapping w zarządzaniu projektami

Cechy i korzyści myślenia wizualnego w procesie przetwarzania i przekazywania informacji. Przykłady zastosowania myślenia wizualnego w pracy (prezentacja). Ćwiczenie praktyczne w grupach.

Moduł V. Na kłopoty – mind mapping!

 • Przeciążenie informacyjne i sposoby przeciwdziałania.
 • Praca zespołowa „analiza indywidualnych doświadczeń przeciążenia informacyjnego”.
 • Metody skutecznej selekcji informacji w chaosie informacyjnym.
 • Ćwiczenie „skuteczna reklama” – analiza ogłoszeń reklamowych i treści stron www w celu oceny.
 • Skuteczność czytelności treści – analiza reguł, które powodują, że niektóre z nich są efektywniejsze/czytelniejsze i pozwalają na łatwiejszy odbiór treści.
 • Organizacja czasu pracy na podstawie wiedzy na temat koncentracji i pracy mózgu – zasady funkcjonowania mózgu, efektywne godziny, „złota godzina”, efekt piły, wzór efektywności – interaktywny wykład.
 • Planowanie zadań, celów za pomocą map myśli.
 • Ćwiczenie z tablicą kanban.

Podsumowanie kursu: dyskusja na forum, zebranie najlepszych praktyk, reguł, przykładów zastosowania map myśli. Wypełnienie ankiet oceny szkolenia, rozdanie certyfikatów.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA MIND MAPPING – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zdalny kurs z mind mappingu organizujemy, korzystając z wirtualnej przestrzeni na platformach internetowych typu Zoom lub Clickmeeting. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym w ustalonym z Klientem terminie i zgodnie z dostosowaną do jego preferencji agendą godzinową. Na trening wykorzystania map myśli poświęcamy co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Prezentowane szkolenie online to jednodniowy warsztat, który tworzy 5 modułów (bloków tematycznych). W zależności od wyników weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów dostosowujemy widoczny poniżej program szkolenia oraz jego zawartość, aby kurs gwarantował możliwie najwyższą skuteczność i użyteczność treningu. Do uczestnictwa w warsztacie online „Mind Mapping” nie są potrzebne wyspecjalizowane umiejętności ani specjalne zaplecze techniczne (wystarczy urządzenie z dostępem do internetu i funkcją video, np. tablet, telefon, laptop), a Kursanci mogą doskonalić umiejętności operowania technikami mind mappingu z dowolnego miejsca. W cenie szkolenia gwarantujemy Uczestnikom dostęp do wszelkich niezbędnych pomocy. Każda osoba zapisana na szkolenie otrzyma także zestaw dedykowanych materiałów szkoleniowych prezentujących koncepcję map myśli i zasady jej praktycznego zastosowania. Kursanci zostaną również objęci programem darmowej opieki poszkoleniowej w formie konsultacji online z ekspertem prowadzącym warsztat (na konsultacje należy się umówić z trenerem i są one dostępne w okresie 30 dni od daty realizacji kursu).

Ramowy program zamkniętego zdalnego szkolenia „Mind mapping

Mind mapping

Mind Mapping (mapowanie myśli) to szczególna technika notowania mająca według jego pomysłodawców zwiększać efektywność pracy i zapamiętywania oraz stymulować intuicję poprzez synergiczną współpracę obu półkul mózgowych. Mind mapping został opracowany przez brytyjskich naukowców: T. i B. Buzana. Celem mind mappingu jest podniesienie efektywności pracy oraz uczynienie szybszym, prostszym i przyjemniejszym procesu nauki i zapamiętywania. Mind Mapping sprzyja myśleniu twórczemu, wielokierunkowemu, a nie nudnemu i odtwórczemu.

Szkolenie „Mind Mapping” realizujemy w zgodzie z założeniami modelu Activity Based Learning i cyklem Kolba, co oznacza, że praktyczne ćwiczenia i zadania będą dominować nad rozważaniami teoretycznymi, a trening oparty będzie na pobudzających do aktywności nowoczesnych metodach i technikach nauczania. Warsztat trwa według planu 7 godzin zegarowych i standardowo rozpoczyna się o godzinie 9:00 rano, a kończy w okolicy godziny 17:00. Szczegóły agendy ustalamy jednak każdorazowo z Klientem zamawiającym dany kurs online.

Program kursu, jego zawartość merytoryczna i agenda są dostosowywane do potrzeb Klienta!

Wstęp do kursu: Powitanie, prezentacja i omówienie celów oraz planu zajęć. Analiza potrzeb szkoleniowych i świadomości Uczestników w zakresie tematyki kursu. Kontrakt.

Moduł I. Mind mapping – idea, teoria i praktyka

 • Visual thinking – czym jest, jakie oferuje korzyści, gdzie można zastosować?
 • Ćwiczenie „wspólny mianownik” (Kursanci podzieleni na zespoły wymieniają się informacjami o sobie, poszukując wspólnych sobie cech, wizualizują cechy na flipcharcie).
 • Jak proste rysunki wspierają wizualizację? – ćwiczenie „1 obraz/1000 słów”.
 • Poznanie zasad tworzenia prostych wizualizacji myśli symboli i ikon – rysowanie.
 • Szybkie wizualizowanie poprzez tworzenie prostych rysunków odzwierciedlających podstawowe treści i myśli (np. ludzi, emocje, ruch, dynamikę, działanie, pojęcia abstrakcyjne, itd.).

Moduł II. Narzędzia do mind mappingu

Prezentacja programów komputerowych i narzędzi analogowych opierających się na organizacji informacji z wykorzystaniem myślenia synergicznego. (m.in. Story Dice, iMindmap, Mindmaster).

Moduł III. Zastosowanie mind mappingu w czasie różnego rodzaju spotkań

Warunki niezbędne do zwiększenia efektywności procesów poznawczych. Praca w zespołach: analiza indywidualnych potencjałów i zasobów kreatywności. Uczestnicy podzieleni na grupy zbierają informacje o tym, jakie sytuacje, cechy, zjawiska, wpływają konstruktywnie na kreatywność, a jakie negatywnie. Praca z użyciem flipchartu.

Moduł IV. Mind mapping w zarządzaniu projektami

Cechy i korzyści myślenia wizualnego w procesie przetwarzania i przekazywania informacji. Przykłady zastosowania myślenia wizualnego w pracy (prezentacja). Ćwiczenie praktyczne w grupach.

Moduł V. Na kłopoty – mind mapping!

 • Przeciążenie informacyjne oraz metody przeciwdziałania temu zjawisku.
 • „Analiza indywidualnych doświadczeń przeciążenia informacyjnego” – praca zespołowa.
 • Metody efektywnej selekcji informacji w chaosie informacyjnym.
 • Analiza treści stron www i ogłoszeń reklamowych w celu oceny – ćwiczenie „skuteczna reklama”.
 • Skuteczność czytelności treści – analiza prawideł, które powodują, że niektóre z nich są czytelniejsze/efektywniejsze i umożliwiają łatwiejszy odbiór treści.
 • Organizacja czasu pracy na podstawie wiedzy o pracy mózgu i procesie koncentracji – zasady funkcjonowania mózgu, efektywne godziny, efekt piły, „złota godzina”, wzór efektywności – wykład interaktywny.
 • Planowanie zadań, celów za pomocą map myśli.
 • Ćwiczenia z użyciem tablicy kanban.

Zakończenie szkolenia: dyskusja na forum grupy, wnioski z zebraniem najlepszych praktyk, przykładów i zasad wykorzystania map myśli. Ewaluacja kursu, rozdanie certyfikatów.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

“Interesujące ćwiczenia, zdobycie nowych umiejętności. Trener z ogromną wiedzą , chęcią jak najlepszego przekazania informacji.”
„Nowe treści, ciekawy sposób prowadzenia szkolenia. Wysokiej jakości materiały szkoleniowe.”
“Szkolenie przeprowadzone w bardzo miłej atmosferze. Swoboda wypowiedzi. Trener kompetentny z profesjonalnym podejściem do swojej pracy. Dużo ciekawych materiałów.” 
„Dużo cennych wskazówek i porad. Zwracanie uwagi na potrzeby słuchaczy.”
Przydatne treści szkolenia: „tworzenie ikon, mapa myśli”.
Przydatne treści szkolenia: „uporządkowanie mapy myśli, prezentacja – sposób prezentacji”.

Klienci

Z powyższego tematu firma Human Skills miała przyjemność szkolić takich Klientów jak: Urząd Miasta Gdańsk.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas