Young Manager Talking with Experienced Colleague while Using Laptop Computer in Office. Colleagues Discuss Business, Financial and Marketing Projects. Specialists Work in Diverse Team.

Szkolenia dla sekretarek i asystentek – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jest prawą ręką każdego managera. W każdym biurze za sprawną obsługę i efektywną pracę wszystkich pracowników również odpowiada w dużej mierze profesjonalna sekretarka. Kurs „Profesjonalna asystentka/sekretarka” to szkolenie, dzięki któremu Uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają decydujący wpływ na jakość pracy sekretarskiej i asystenckiej w nowocześnie zarządzanej organizacji. Realizowane na zamówienie dwudniowe szkolenie „Profesjonalna asystentka/sekretarka” kierujemy zarówno do osób zatrudnionych na powyższym stanowisku, jak i kandydatów na posadę sekretarki lub asystentki. Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia dla sekretarek to warsztaty projektowane na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, co oznacza, iż każdy kurs sekretarki/asystentki jest inny i bierze pod uwagę specyfikę danej firmy, branżę, w jakiej ona działa, a także poziom kompetencji i umiejętności Uczestników kursu.

W czasie szkolenia dla sekretarek i asystentek nauczysz się działać pod presją czasu, radzić sobie ze stresem i dbać o swój profesjonalny wizerunek. Dowiesz się też, jak zarządzać biurem i organizować jego pracę, zarządzać kalendarzem własnym i szefa, nauczysz się systematyczności i poznasz najważniejsze reguły kultury osobistej, savoir-vivre w biznesie, zasady dress code. Szkolenie dla sekretarek pozwoli Ci nie tylko posiąść rzetelną i pełną wiedzę na temat narzędzi usprawniających pracę asystentki, ale też nauczy Cię, jak z nich korzystać w codziennej pracy. Każda sekretarka – sekretarka medyczna, biurowa czy szkolna musi umieć sprawnie i skutecznie się komunikować, działać w sposób asertywny i budować profesjonalne relacje z partnerami firmy, klientami, szefem. My jesteśmy po to, by pomóc Ci osiągnąć mistrzostwo w Twojej pracy.

Szkolenie zrealizujesz w naszej szkole zarówno jako kurs online „Profesjonalna asystentka/sekretarka”, jak i klasyczny standardowy warsztat – do Ciebie należy decyzja, kiedy, gdzie i w jaki sposób będziesz się szkolić.

Skontaktuj się z nami, a razem ustalimy, jakie cele spełniać ma szkolenie sekretarskie przygotowane dla Ciebie i Twojej firmy. Zapraszamy!

Sprawdź inne dostępne w naszym katalogu kursy dla asystentek i sekretarek: dwudniowe otwarte szkolenie dla sekretarek i asystentek oraz jednodniowy intensywny kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka”.

Szkolenia dla sekretarek i asystentek – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Jest prawą ręką każdego managera. W każdym biurze za sprawną obsługę i efektywną pracę wszystkich pracowników również odpowiada w dużej mierze profesjonalna sekretarka. Kurs „Profesjonalna asystentka/sekretarka” to szkolenie, dzięki któremu Uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają decydujący wpływ na jakość pracy sekretarskiej i asystenckiej w nowocześnie zarządzanej organizacji. Realizowane na zamówienie dwudniowe szkolenie „Profesjonalna asystentka/sekretarka” kierujemy zarówno do osób zatrudnionych na powyższym stanowisku, jak i kandydatów na posadę sekretarki lub asystentki. Przygotowane przez nas zamknięte szkolenia dla sekretarek to warsztaty projektowane na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych Kursantów, co oznacza, iż każdy kurs sekretarki/asystentki jest inny i bierze pod uwagę specyfikę danej firmy, branżę, w jakiej ona działa, a także poziom kompetencji i umiejętności Uczestników kursu.

W czasie szkolenia dla sekretarek i asystentek nauczysz się działać pod presją czasu, radzić sobie ze stresem i dbać o swój profesjonalny wizerunek. Dowiesz się też, jak zarządzać biurem i organizować jego pracę, zarządzać kalendarzem własnym i szefa, nauczysz się systematyczności i poznasz najważniejsze reguły kultury osobistej, savoir-vivre w biznesie, zasady dress code. Szkolenie dla sekretarek pozwoli Ci nie tylko posiąść rzetelną i pełną wiedzę na temat narzędzi usprawniających pracę asystentki, ale też nauczy Cię, jak z nich korzystać w codziennej pracy. Każda sekretarka – sekretarka medyczna, biurowa czy szkolna musi umieć sprawnie i skutecznie się komunikować, działać w sposób asertywny i budować profesjonalne relacje z partnerami firmy, klientami, szefem. My jesteśmy po to, by pomóc Ci osiągnąć mistrzostwo w Twojej pracy.

Szkolenie zrealizujesz w naszej szkole zarówno jako kurs online „Profesjonalna asystentka/sekretarka”, jak i klasyczny standardowy warsztat – do Ciebie należy decyzja, kiedy, gdzie i w jaki sposób będziesz się szkolić.

Skontaktuj się z nami, a razem ustalimy, jakie cele spełniać ma szkolenie sekretarskie przygotowane dla Ciebie i Twojej firmy. Zapraszamy!

Sprawdź inne dostępne w naszym katalogu kursy dla asystentek i sekretarek: dwudniowe otwarte szkolenie dla sekretarek i asystentek oraz jednodniowy intensywny kurs „Profesjonalna sekretarka/asystentka”.

Cele i Korzyści

Stacjonarne i zdalne kursy dla sekretarek i asystentek koncentrują się na prezentowaniu szczegółowej i kompleksowej wiedzy, która pozwala poczuć się pewnie w roli profesjonalnej asystentki dyrektora, szefa firmy, kierownika, skutecznie zarządzać czasem i pracą własną oraz współpracowników. W czasie warsztatu wprowadzamy Kursantów w tajniki wiedzy o metodach zarządzania czasem, planowania i organizacji, uczymy, jak korzystać z przydatnych narzędzi – programów, kalendarza, aplikacji, komunikatorów itp., a wszystko to robimy, nawiązując do warunków pracy Uczestników zajęć i specyfiki otoczenia, w którym działają. Uczymy się przy tym w trybie warsztatowym, a więc poprzez działanie i doświadczanie, a treningowi towarzyszą analizy przypadków i przykłady wzięte z życia. Zamknięty kurs „Profesjonalna asystentka/sekretarka” to dwudniowe szkolenie praktyczne, dzięki któremu nauczysz się m.in. radzić sobie z trudnymi rozmówcami, profesjonalnie reagować w sytuacjach trudnych, efektywnie komunikować się w formie ustnej i pisemnej, nawiązywać i budować profesjonalne relacje biznesowe, planować cele i je realizować poprzez wykorzystanie metody SMART, zarządzać czasem przy użyciu technik takich jak zasada Pareto, 60/40, metoda ALPEN czy matryca Eisenhowera. Oferujemy Ci również możliwość wyboru najlepszej dla Ciebie formy szkolenia – jeśli chcesz uniknąć podróży, możesz przygotowywać się do roli asystentki lub sekretarki w czasie zdalnego szkolenia, a jeśli cenisz bezpośrednią wymianę doświadczeń, możesz wybrać klasyczny stacjonarny kurs. Osoby wybierające kurs „Profesjonalna asystentka/sekretarka” otaczamy fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a po ukończeniu zajęć wspieramy w ramach bezpłatnej opieki poszkoleniowej, z której Kursanci mogą korzystać nawet przez 30 dni od momentu zakończenia treningu. Dwudniowy kurs dla asystentek i sekretarek jest indywidualnie wyceniany, a Klienci korzystać mogą z wielu opcji obniżających koszty szkolenia – promocji, zniżek lojalnościowych, a także dofinansowań dostępnych w BUR i KFS. Opracowane przez nas zamknięte kursy dla sekretarek i asystentek są też na bieżąco monitorowane pod względem jakości i efektywności, a nasza firma jest liderem w obszarze profesjonalnych usług szkoleniowych. Co roku z powodzeniem przechodzimy audyt i certyfikację DEKRA. Możesz więc mieć pewność, że trening w Human Skills będzie skuteczny, a wiedza, którą pozyskasz rzetelna i użyteczna.

Jakie korzyści gwarantują realizowane na zamówienie kursy sekretarskie w Human Skills?

Warsztat dla sekretarek kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań w roli asystentki lub sekretarki, a trening bierze pod uwagę rzeczywiste potrzeby Kursantów – będziemy uczyć się tego, co najskuteczniej usprawni Twoją pracę, poprawi Twoją efektywność i zwiększy satysfakcję z wykonywanych zadań. Kurs „Profesjonalna asystentka/sekretarka” stawia na nowoczesne metody i techniki nauczania, interakcję i wymianę dobrych praktyk, dzięki czemu jest angażujący, nie nuży i zawsze dąży do rozwiązywania konkretnych problemów, z jakimi borykają się Uczestnicy zajęć.

Szkolenie „Profesjonalna asystentka/sekretarka” wyposaży Cię w rzetelną wiedzę o:

 • skutecznym, przyjaznym i asertywnym komunikowaniu się;
 • zasadach doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej, dostosowanej do rozmówcy;
 • savoir-vivre w biznesie;
 • standardach rozmów telefonicznych oraz komunikacji e-mail;
 • zaawansowanej obsługi programu Outlook;
 • prowadzeniu kalendarza;
 • organizacji pracy przełożonego;
 • organizowaniu spotkań z klientami, partnerami biznesowymi itp.;
 • sposobach radzenia sobie z sytuacjami stresującymi;
 • zasadach profesjonalnego wizerunku asystentki/sekretarki;
 • skutecznym planowaniu celów i ich realizacji;
 • zarządzaniu czasem dla skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów.

Kurs dla asystentek i sekretarek pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności:

 • rozpoznawania typów: klientów, pracowników, podwładnych, przełożonych itp. zgodnie z metodologią T. Hartmana;
 • stosowania narzędzi oraz rozwiązań zwiększających jakość i efektywność komunikacji interpersonalnej;
 • rozpoznawania różnic w sposobie komunikowania między poszczególnymi typami osobowości;
 • komunikowania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń;
 • mówienia w taki sposób, aby być usłyszanym i zrozumianym;
 • radzenia sobie z trudnymi rozmówcami podczas spotkań firmowych, spotkań z klientami, obsługi reklamacji itd.;
 • skutecznego planowania celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.
 • zarządzania czasem i dotrzymywania celów (pakiet narzędzi: m.in. zasada Pareto, 60/40, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera);
 • zwiększenia efektywności i wydajności pracy.

Warsztat „Profesjonalna asystentka/sekretarka” rozwinie Twoje kompetencje związane z:

 • profesjonalną obsługą klienta, interesariusza;
 • budowaniem profesjonalnego wizerunku;
 • budowaniem pozytywnych relacji służbowych;
 • efektywną komunikacją;
 • zarządzaniem zadaniami w czasie.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA – KURS STACJONARNY

Zamknięte szkolenie dla sekretarek i asystentek organizowane jako kurs stacjonarny prowadzimy zgodnie z filozofią cyklu Kolba i metodą Activity Based Learning, jego program wypełniają liczne ćwiczenia oraz zadania praktyczne, a nauka opiera się na wykorzystaniu aktywizujących i interaktywnych metod nauczania. Stacjonarne kursy „Profesjonalna asystentka/sekretarka” realizujemy przy tym, uwzględniając rzeczywiste potrzeby szkoleniowe Uczestników, a optymalizacja zawartości merytorycznej i metodycznej programu kursu opiera się na wynikach diagnozy tych potrzeb, która standardowo poprzedza każdy warsztat. Szkolenia dla sekretarek to dwudniowe kursy. Każdego dnia na trening przeznaczamy co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Zajęcia odbywają się najczęściej na terenie naszej firmy w centrum Warszawy przy ul. Widok. Uczestnicy szkolenia zorganizowanego w naszej placówce mogą liczyć na idealne warunki do nauki – warsztaty odbywają się w swobodnej atmosferze, w świetnie wyposażonych i wygodnie zaaranżowanych pomieszczeniach, a także specjalnie przygotowany dla nich poczęstunek. W czasie przerwy śniadaniowej dostępne będą dla Kursantów przekąski i napoje, a podczas pauzy na lunch zaprosimy naszych gości na obiad do jednej z lokalnych restauracji. Zamknięty kurs „Profesjonalna asystentka/sekretarka” może również zostać poprowadzony w innej lokalizacji wskazanej przez Klienta zamawiającego szkolenie. Wszyscy Uczestnicy prezentowanego warsztatu dla sekretarek i asystentek otrzymają od nas potrzebne w czasie szkolenia pomoce i przybory, a także pakiet materiałów szkoleniowych zawierający przydatne w pracy sekretarskiej wiadomości i wskazówki. Każdej osobie realizującej szkolenie zapewniamy ponadto darmową opiekę poszkoleniową przez okres 30 dni po ukończeniu zajęć. Mentoring ma charakter indywidualnych konsultacji online z trenerem (wymaga uzgodnienia z ekspertem prowadzącym warsztat).

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Profesjonalna asystentka/sekretarka”

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Kurs „Profesjonalna asystentka/sekretarka” składa się z 5 głównych modułów tematycznych. Program konkretnego szkolenia może zostać zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona na początku zajęć. Szkolenie kończy się podsumowaniem najważniejszych treści omawianych na warsztatach, wystawieniem certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu oraz ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego. Podczas fazy podsumowania Uczestnicy zostaną również poproszeni o przygotowanie indywidualnych planów wdrożenia zdobytej wiedzy. Szkolenie stacjonarne najczęściej odbywa się w formule dzień po dniu, a trening rozpoczynamy zwykle około 9:00 rano.

Dzień 1

Rozpoczęcie kursu: omówienie spraw organizacyjnych, weryfikacja potrzeb Uczestników pod kątem zadań na stanowisku asystentki/sekretarki, ustalenie celów szkolenia, kontrakt.

Moduł I. Wprowadzenie do zagadnień savoir-vivre w biznesie

 • Rola etykiety we współczesnych realiach biznesowych.
 • Rola pierwszego wrażenia w relacjach międzyludzkich.
 • Asystentka/sekretarka – najlepszą wizytówką firmy (wizerunek, komunikacja).
 • Profesjonalna obsługa biura – mowa ciała, gesty i mimika.
 • Sposoby witania, podawania ręki, przedstawiania siebie i innych.
 • Precedencja – zasada pierwszeństwa – odmienność hierarchii towarzyskiej i biznesowej.

Moduł II. Zasady komunikacji na stanowisku asystentki, sekretarki

 • Zachowanie podczas służbowych spotkań (kultura dyskusji, wypowiedzi, język rozmówcy, wizytówki).
 • Zasady prowadzenia rozmów z różnymi typami rozmówców (omówienie oraz ćwiczenie indywidualne).
 • Zasady asertywnej komunikacji z przełożonym, podwładnym, klientami, ze współpracownikami itd.
 • Rozmowy telefoniczne – telefoniczny savoir–vivre.
 • Korespondencja pisemna.
 • Netykieta – zasady prowadzenia służbowej korespondencji e-mailowej i zachowania w sieci.
 • Sztuka tytułowania: tytuły kurtuazyjne, naukowe, służbowe.
 • Asertywna asystentka/sekretarka dba o dobre relacje w miejscu pracy.

Moduł III. Zasady efektywnej pracy na stanowisku asystentki

 • Wsparcie projektów realizowanych przez przełożonego.
 • Specjalistyczne kompetencje wymagane na stanowisku asystentki/sekretarki (wspólnie opracowany zestaw kompetencji i określenie ich poziomu Uczestniczek).
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Budowanie siatki kontaktów.
 • Koncentracja i ustalanie priorytetów zadań.
 • Jak nie dać się zdekoncentrować?
 • „Ochrona” szefa. Współpraca z przełożonym, innymi działami, klientami.
 • Profesjonalizm, dyskrecja i punktualność jako pożądane cechy w biznesie. Jak skutecznie przestrzegać tajemnic?
 • Emocje a logika. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach stresowych.
 • Techniki relaksu.

Dzień 2

Moduł IV. Zasady efektywnej pracy na stanowisku asystentki (kontynuacja)

 • Archiwizacja, prawidłowa segregacja dokumentacji, porządek w dokumentacji.
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych.
 • Matryca Eisenhowera.
 • Metoda ALPEN.
 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem.
 • Zasada 60/40.
 • Złota godzina.
 • Nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.
 • Fazy dnia – krzywa REFA.

Moduł V. Profesjonalny wizerunek w środowisku zawodowym

 • Zasady dress code. (dobre i złe przykłady).
 • Psychologia koloru w biznesie. Wpływ koloru garderoby biznesowej na wygląd i odbiór pracownika.
 • Wizerunek a stanowisko w pracy – garderoba biznesowa podkreślająca profesjonalizm.
 • Omówienie prawidłowych fasonów ubrań.
 • Fryzura, makijaż i dodatki w biznesowej garderobie.
 • Zasady autoprezentacji na stanowisku asystentki/sekretarki – rola mowy ciała, tonu oraz doboru słów w kontekście budowania wizerunku profesjonalnej asystentki/sekretarki (omówienie i ćwiczenie grupowe).

Zakończenie warsztatu: wnioski wraz z omówieniem najważniejszych treści, stworzenie przez Uczestników osobistej listy poszkoleniowej, feedback i ewaluacja.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY – KURS ONLINE

Kursy online dla sekretarek realizujemy na przyjaznych w obsłudze i powszechnie znanych platformach Clickmeeting lub Zoom, dzięki czemu stworzone przez naszych ekspertów szkolenia nie przysparzają trudności Kursantom, niezależnie od tego, czy są oni obeznanymi użytkownikami nowych technologii, czy dopiero je poznają. Zdalny kurs to bardzo wygodne i ekonomiczne szkolenie, a umiejętności niezbędne w pracy sekretarskiej można dzięki nim doskonalić bez konieczności podróżowania, oszczędzając czas i pieniądze z budżetu firmowego. Udział w kursie wymaga jedynie dostępu do internetu i urządzenia z funkcją połączeń video online. Zamknięte szkolenie dla sekretarek i asystentek każdorazowo poprzedzamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników zajęć, co umożliwia nam maksymalne dostosowanie programu kursu do specyficznych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Szkolenie online „Profesjonalna asystentka/sekretarka” to dwudniowy intensywny kurs o praktycznym charakterze – w programie szkolenia dominują ćwiczenia i aktywizujące techniki i metody nauczania, a trening jest prowadzony w pełnej zgodzie z regułami cyklu Kolba oraz założeniami modelu ABL (Activity Based Learning). Wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie otrzymają od nas niezbędne w czasie zajęć przybory i pomoce, a także pakiet materiałów szkoleniowych podsumowujących zagadnienia poruszane w czasie kursu. Kursanci po ukończeniu warsztatu mogą również nieodpłatnie korzystać z e-konsultacji z ekspertem prowadzącym szkolenie jeszcze przez miesiąc od chwili ukończenia warsztatu (zapotrzebowanie na indywidualną sesję mentoringu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia).

Szczegółowy program zdalnego szkolenia „Profesjonalna asystentka/sekretarka”

Kurs realizowany zgodnie ze standardowym planem rozpoczyna się o godzinie 9:00 rano, a kończy w okolicy godziny 17:00 i jest kontynuowany w kolejnym dniu. Ponieważ zarówno program kursu online dla asystentek i sekretarek, jak i jego agenda są każdorazowo uzgadnianie z Klientem zamawiającym szkolenie, plan zajęć i ich termin mogą zostać dostosowane do preferencji grupy uczestniczącej w warsztacie. Kurs „Profesjonalna asystentka/sekretarka” składa się z 5 głównych modułów tematycznych, które mogą być wzbogacane i uzupełniane, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników poprzedzająca warsztat. W fazie podsumowania szkolenia odbędzie się jego ewaluacja, a Kursanci będą mieli okazję usystematyzować zdobytą wiedzę i przygotować własny plan działania i wykorzystania jej w swej pracy. Uczestnicy otrzymają również certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu „Profesjonalna asystentka/sekretarka”.

Program, formę kursu oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

I dzień

Rozpoczęcie szkolenia: sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów pod kątem zadań na stanowisku sekretarki/asystentki, omówienie celów warsztatu, kontrakt.

Moduł I. Wprowadzenie do zasad savoir-vivre w biznesie

 • Rola etykiety w aktualnych realiach biznesowych.
 • Pierwsze wrażenie w relacjach międzyludzkich.
 • Sekretarka/asystentka – wizytówką firmy (komunikacja, wizerunek).
 • Profesjonalna obsługa biura – mowa ciała, gesty i mimika.
 • Sposoby witania się, przedstawiania siebie i innych, podawania ręki.
 • Zasada pierwszeństwa (precedencja) – odmienność hierarchii biznesowej od towarzyskiej.

Moduł II. Reguły komunikacji na stanowisku sekretarki, asystentki

 • Zachowanie w czasie spotkań służbowych (kultura wypowiedzi i dyskusji, język rozmówcy, wizytówki).
 • Reguły prowadzenia rozmów z różnymi typami rozmówców (omówienie oraz ćwiczenia indywidualne).
 • Zasady asertywnej komunikacji z klientami, przełożonym, ze współpracownikami, podwładnym itp.
 • Telefoniczny savoir–vivre.
 • Zasady prowadzenia służbowej korespondencji e-mailowej i zachowania w sieci (netykieta).
 • Tytuły kurtuazyjne, służbowe, naukowe – sztuka tytułowania.
 • Asertywna sekretarka/asystentka troszczy się o dobre relacje w miejscu pracy.

Moduł III. Zasady efektywnej pracy na stanowisku sekretarki/asystentki

 • Wsparcie projektów realizowanych przez szefa.
 • Specjalistyczne kompetencje wymagane na stanowisku sekretarki/asystentki (wspólnie opracowana lista kompetencji i określenie ich poziomu Uczestniczek).
 • Budowanie siatki kontaktów.
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Ustalanie priorytetów zadań i koncentracja.
 • Jak nie dać się zdekoncentrować?
 • Współpraca z przełożonym, innymi działami, klientami. „Ochrona” szefa.
 • Emocje a logika. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach stresowych.
 • Profesjonalizm, dyskrecja i punktualność jako pożądane cechy w biznesie. Jak skutecznie przestrzegać tajemnic?
 • Techniki relaksu.

II dzień

Moduł IV. Zasady efektywnej pracy na stanowisku sekretarki/asystentki (ciąg dalszy)

 • Porządek w dokumentacji, archiwizacja, prawidłowa segregacja dokumentacji.
 • Układanie planu tygodniowego, dziennego i innych.
 • Matryca Eisenhowera.
 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem.
 • Zasada 60/40.
 • Metoda ALPEN.
 • Złota godzina.
 • Nadawanie priorytetów zadaniom.
 • Określanie ram czasowych dla realizacji zadań.
 • Kontrola realizacji planu.
 • Krzywa REFA i fazy dnia.

Moduł V. Profesjonalny wizerunek w środowisku biznesowym

 • Dress code. (przykłady pozytywne i negatywne).
 • Wpływ koloru garderoby biznesowej na wygląd i odbiór pracownika. Psychologia koloru w biznesie.
 • Wizerunek a stanowisko w pracy – garderoba podkreślająca profesjonalizm.
 • Omówienie fasonów strojów zgodnych z kanonem.
 • Makijaż, dodatki, fryzura w biznesowej garderobie.
 • Reguły autoprezentacji asystentki/sekretarki – rola mowy ciała, tonu oraz doboru słów w kontekście budowania wizerunku profesjonalnej sekretarki (omówienie i ćwiczenia grupowe).

Podsumowanie szkolenia: omówieni najważniejszych wniosków, powtórzenie kluczowych zagadnień, sformułowanie planów wdrożenia zdobytej wiedzy, ewaluacja kursu.

Czas trwania: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Wiedza i umiejętności Pani Iwony Firmanty oraz sposób w jaki prowadzi szkolenie zasługują na najwyższą ocenę.
Szkolenie było poprowadzone jako praktyczne warsztaty, gdzie wszyscy uczestnicy byli bezpośrednio zaangażowani w wykonanie zadawanych przez trenerkę ćwiczeń, co w całości dało charakter efektywnego, indywidualnego oraz intensywnego szkolenia.

Małgorzata Grab, V-ce Prezes Zarządu

ADS Consulting Sp. z o. o.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sposobu prowadzenia zajęć oraz z przekazanej wiedzy. Pani Małgorzata Pielka przeprowadziła szkolenie w sposób elastyczny i dostosowany do potrzeb uczestników.
Rekomendujemy Panią Małgorzatę Pielkę oraz firmę Human Skills jako profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych.

Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z.o.o.

„Szkolenia i wykłady zostały przygotowane i przeprowadzone przez Panią Iwonę Firmanty zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, a warunki zawartej umowy zostały w pełni zrealizowane. Prowadząca szkolenie była zaangażowana w projekt i nastawiona na współpracę i bardzo dobrze przygotowana merytorycznie.”

Anna Pankowska-Gałaj, Dyrektor Biura Kadr i Organizacji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Kreatywność i doskonałe zdolności organizacyjne Pani Renaty ułatwiły sprawne przeprowadzenie szkolenie w grupie. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą zawodową i bogatym doświadczeniem. Dodatkowo idealnie dopasowała tryb szkolenia do wymagań grupy: cierpliwie odpowiadała na wszystkie pytania, podawała wiele przykładów, aktywnie słuchała, dostosowała szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. Posiadane zdolności interpersonalne oraz wiedza merytoryczna na najwyższym poziomie sprawiają, że Pani Renata stanowi doskonałą wizytówkę firmy.

Profesjonalne podejście do przeprowadzonego szkolenia oraz świetnie układająca się współpraca daje nam podstawy do tego, aby polecić Panią Renatę jako idealnego trenera.

Z poważaniem, Magda Markowska GSK Pharmaceuticals

“Docenić styl prowadzenia szkolenia; Prowadząca szkolenie to osoba o dużej wiedzy i ze sporą dozą dowcipu. Nie daje się nudzić szkoleniem; Szkolenie bardzo ciekawe, cieszę się, że znalazło się miejsce na omawianie konkretnych “bolączek” uczestników – myślę, że to bardzo pomaga i czyni szkolenie przydatniejszym dla grupy; Pani jest bardzo kompetentna, nic mi nie zabrakło; Niczego nie zabrakło. Doceniam Panią Iwonę! i oby więcej tego typu szkoleń.; Podziękowanie dla Trenerki – super poprowadzone szkolenie.; Za mało czasu, poproszę więcej szkoleń.; Sposób prowadzenia i prostota prowadzenia oraz wiedza – super”.

“Pozytywna, kompetentna prowadząca z ogromem wiedzy i zaangażowaniem; Perfekcyjnie przygotowany wykładowca; Wspaniała prowadząca; spełniło moje oczekiwania; Szkolenie przeprowadzone w sposób ciekawy, inspirujący do działania. Przydatne informacje, które na pewno pomogą w codziennej pracy. Profesjonalne, miłe, zaskakujące, porządkujące szkolenie.; Ciekawe i przydatne szkolenie; Bardzo profesjonalne i czytelne szkolenie, miła atmosfera i pełen profesjonalizm; Dobre podejście do tematu i elastyczność w prowadzeniu”.

Uczestnicy szkolenia z Iwoną Firmanty z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu profesjonalnej sekretarki i asystentki w biznesie firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm jak: LS Airport Services S.A., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (za pośrednictwem firmy Edubroker), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Iron Mountain Polska Sp. z o.o., Gemius Polska Sp. z o.o., Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Zespół Szkół fototechnicznych, Grupaauto, Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam, Miasto Łomża, Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna, DSI UNDERGROUND MEROL SP. Z O.O., Instytut Pamięci Narodowej.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas