Szkolenia otwarte dla firm oraz administracji

Zarządzanie zespołem wirtualnym – rozproszonym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

„Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” to szkolenie przygotowane z myślą o wyzwaniach współczesnego biznesu, w którym coraz większe znaczenie odgrywa praca w układach rozproszonych i praca zdalna. Jak zarządzać wirtualnym zespołem? Jak kierować pracownikami na odległość, by zachować wysoki poziom ich efektywności, motywacji do pracy i zaangażowania? Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym i jak budować wzajemne zaufanie na odległość? Opracowany przez nas zamknięty kurs „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” udziela rzetelnych odpowiedzi na te i podobne pytania, wyposażając liderów i kierowników w wiedzę, kompetencje i umiejętności, które są nieodzowne do skutecznego zarządzania pracownikami wirtualnych zespołów.

Wirtualny zespół staje się nie tylko coraz bardziej popularny, ale też coraz częściej może pojawić się w organizacji w efekcie działania różnych czynników zewnętrznych, czego doświadczyliśmy wszyscy w okresie pandemii. Wiele globalnych firm zatrudnia też specjalistów z różnych lokalizacji, bo pozwala to im sięgać po najlepszych bez ograniczania się do lokalnych zasobów i oszczędzać środki. Warto jednak mieć świadomość, że zarządzanie na odległość to ogromne wyzwanie wymagające specyficznego podejścia, zastosowania odmiennych narzędzi zarządzania i szczególnej uważności m.in. w obszarze motywacji i kontroli. Zarządzanie wirtualnymi zespołami jest też bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze.

Zaprojektowane przez doświadczonych w dziedzinie nowocześnie rozumianego zarządzania personelem zamknięte szkolenie z zarządzania zespołem online to specjalistyczny warsztat praktyczny o maksymalnie wysokim stopniu indywidualizacji – program kursu, jego szczegółowe cele, zawartość merytoryczna i metodyczna, a także agenda godzinowa są każdorazowo dostosowywane do potrzeb szkoleniowych i wymogów organizacji zamawiającej dane szkolenie. Zarządzanie zespołem rozproszonym oraz kluczowe kompetencje niezbędne do skuteczności w tej dziedzinie można z nami trenować zarówno w trybie online, jak i uczestnicząc w klasycznych stacjonarnych warsztatach. Tego rodzaju warsztat możemy poprowadzić w naszej placówce lub w dowolnym innym wskazanym przez Klienta miejscu.

Serdecznie zapraszamy na kurs z zarządzania zespołem wirtualnym i zachęcamy do zapoznania się z jego programem oraz założeniami. Więcej informacji na temat kursu otrzymacie Państwo, kontaktując się z naszymi konsultantami.

Zgłoś się do nas i daj swojej kadrze managerskiej wsparcie, którego pilnie potrzebuje!

Zarządzanie zespołem wirtualnym – rozproszonym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia otwarte dla firm oraz administracji

„Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” to szkolenie przygotowane z myślą o wyzwaniach współczesnego biznesu, w którym coraz większe znaczenie odgrywa praca w układach rozproszonych i praca zdalna. Jak zarządzać wirtualnym zespołem? Jak kierować pracownikami na odległość, by zachować wysoki poziom ich efektywności, motywacji do pracy i zaangażowania? Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym i jak budować wzajemne zaufanie na odległość? Opracowany przez nas zamknięty kurs „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” udziela rzetelnych odpowiedzi na te i podobne pytania, wyposażając liderów i kierowników w wiedzę, kompetencje i umiejętności, które są nieodzowne do skutecznego zarządzania pracownikami wirtualnych zespołów.

Wirtualny zespół staje się nie tylko coraz bardziej popularny, ale też coraz częściej może pojawić się w organizacji w efekcie działania różnych czynników zewnętrznych, czego doświadczyliśmy wszyscy w okresie pandemii. Wiele globalnych firm zatrudnia też specjalistów z różnych lokalizacji, bo pozwala to im sięgać po najlepszych bez ograniczania się do lokalnych zasobów i oszczędzać środki. Warto jednak mieć świadomość, że zarządzanie na odległość to ogromne wyzwanie wymagające specyficznego podejścia, zastosowania odmiennych narzędzi zarządzania i szczególnej uważności m.in. w obszarze motywacji i kontroli. Zarządzanie wirtualnymi zespołami jest też bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze.

Zaprojektowane przez doświadczonych w dziedzinie nowocześnie rozumianego zarządzania personelem zamknięte szkolenie z zarządzania zespołem online to specjalistyczny warsztat praktyczny o maksymalnie wysokim stopniu indywidualizacji – program kursu, jego szczegółowe cele, zawartość merytoryczna i metodyczna, a także agenda godzinowa są każdorazowo dostosowywane do potrzeb szkoleniowych i wymogów organizacji zamawiającej dane szkolenie. Zarządzanie zespołem rozproszonym oraz kluczowe kompetencje niezbędne do skuteczności w tej dziedzinie można z nami trenować zarówno w trybie online, jak i uczestnicząc w klasycznych stacjonarnych warsztatach. Tego rodzaju warsztat możemy poprowadzić w naszej placówce lub w dowolnym innym wskazanym przez Klienta miejscu.

Serdecznie zapraszamy na kurs z zarządzania zespołem wirtualnym i zachęcamy do zapoznania się z jego programem oraz założeniami. Więcej informacji na temat kursu otrzymacie Państwo, kontaktując się z naszymi konsultantami.

Zgłoś się do nas i daj swojej kadrze managerskiej wsparcie, którego pilnie potrzebuje!

Cele i Korzyści

Kurs charakteryzuje wysoki poziom indywidualizacji, dzięki czemu każda grupa szkoleniowa może trenować umiejętności najbardziej wartościowe w ich środowisku pracy oraz analizować przypadki i sytuacje zbliżone do realiów zawodowych, w których działa. Szkolenie z zarządzania zespołem wirtualnym zostało pomyślane jako kurs praktyczny i właśnie na praktycznym wykorzystaniu wiedzy będziemy koncentrować się w czasie treningu. Zależy nam na tym, by każdy manager realizujący kurs z zarządzania zespołem online mógł nie tylko poszerzyć zasób swojej wiedzy, ale umiał z tej wiedzy zrobić najlepszy użytek. W czasie warsztatu Kursanci będą trenować pod okiem doświadczonej kadry trenerskiej, której specjalnościami są zarządzanie personelem, zarządzanie zespołem online, przywództwo czy budowanie efektywnych zespołów w warunkach pracy rozproszonej. Dzięki temu macie Państwo gwarancję, że kurs poprowadzą dla Was osoby z odpowiednio wysokimi kwalifikacjami, a merytoryczna i metodyczna wartość szkolenia będzie na najwyższym poziomie. Szkolenie „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” na bieżąco aktualizujemy i optymalizujemy, aby zapewnić wysoką efektywność programu szkoleniowego i w realny sposób wpłynąć na jakość pracy kierowników uczestniczących w warsztacie, a finalnie efektywność zarządzanych przez nich zespołów. Jako firma liderująca na rynku usług szkoleniowych jesteśmy świadomi potrzeb nowocześnie zarządzanych organizacji i nasze usługi projektujemy, uwzględniając potrzeby, cele biznesowe i oczekiwania naszych Klientów. Kursy z zarządzania zespołem rozproszonym prowadzimy nie tylko w tradycyjnym trybie, ale też jako wygodne w organizacji i ekonomiczne warsztaty online. Zamknięte szkolenie „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” dopełniliśmy ponadto darmowym programem opieki poszkoleniowej dostępnej nawet przez 30 dni od daty realizacji szkolenia, co oznacza, że na wsparcie naszych ekspertów Kursanci mogą liczyć również po zakończeniu warsztatu i konsultować swoje wątpliwości z trenerami w czasie specjalnych sesji online. Kurs podlega przy tym indywidualnej wycenie, a także może być dofinansowywany ze środków BUR lub Krajowego Funduszu Szkoleń (KFS).

Co zyskasz, wybierając zamknięty kurs z zarządzania zespołem online w Human Skills?

Kurs „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” prezentuje rzetelną i kompleksową wiedzę z obszaru zarządzania w warunkach pracy rozproszonej, a także daje okazję wyszlifowania najcenniejszych dla liderów zespołów wirtualnych umiejętności związanych z komunikacją, budowaniem relacji, motywowaniem, delegowaniem zadań, kontrolą i monitorowaniem, wzmacnianiem efektywności zespołu. W czasie warsztatu koncentrujemy się na nowych koncepcjach i instrumentach zarządzania, a także świeżym spojrzeniu na proces zarządzania w specyficznych warunkach pracy zdalnej. Szkolenie opiera się na nowatorskich metodach i technikach nauczania, które poprzez angażujący proces szkoleniowy gwarantują wysoką skuteczność opanowania prezentowanych instrumentów i technik zarządzania. Kurs z zarządzania zespołem wirtualnym odwołuje się też do sprawdzonych teorii metodycznych i korzysta jedynie ze sprawdzonych narzędzi. Ze względu na indywidualizację celów szkoleniowych dla poszczególnych grup Kursantów, warsztat nieustannie odwołuje się do doświadczeń zawodowych Uczestników zajęć i daje szansę rozwijać umiejętności i kompetencje, uwzględniając specyfikę ich pracy, preferowany styl przywództwa czy branżę, w jakiej działa zatrudniająca Kursantów firma.

Kurs „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” pogłębia praktyczną wiedzę liderów o:

 • szansach i zagrożeniach w kierowaniu zespołami rozproszonymi;
 • metodach podnoszenia efektywności pracy;
 • metodach motywowania tymczasowych/wirtualnych pracowników;
 • zasadach budowania efektywnych zespołów wirtualnych;
 • regułach skutecznego zarządzania zespołem rozproszonym.

Szkolenie z zarządzanie zespołem online wyposaża w niezbędne liderom umiejętności:

 • doboru metod i narzędzi komunikacji z członkami zespołów wirtualnych;
 • prowadzenia rozmów/dialogu z podwładnymi, które służą podniesieniu efektywności pracy;
 • dopasowania stylu kierowania do osób i sytuacji;
 • identyfikowania zagrożeń w pracy zespołu wirtualnego;
 • integracji zespołu wokół wspólnych celów.

Prezentowany kurs doskonali kluczowe dla managerów kompetencje związane z:

 • komunikacją interpersonalną;
 • współpracą zespołową;
 • motywowaniem pracowników;
 • efektywnością zarządzania zespołem;
 • delegowaniem, monitorowaniem i kontrolą realizacji zadań.

Szkolenie zamknięte „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” zapewnia kompleksowy rozwój umiejętności i kompetencji menedżerskich ze szczególnym naciskiem na narzędzia zarządzania wykorzystywane w warunkach pracy zdalnej, instrumenty nowoczesnej komunikacji i nowe technologie.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM (WIRTUALNYM) – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie trwa 2 dni, a jego agenda godzinowa jest każdorazowo uzgadniana z Klientem zamawiającym usługę. Warsztat „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” realizowany na zamówienie jako stacjonarny kurs standardowo odbywa się w siedzibie naszej firmy w Warszawie przy ul. Widok 18. Na życzenie Klienta możemy poprowadzić szkolenie z zarządzania zespołem rozproszonym również w innym, wskazanym przez niego miejscu, np. w siedzibie firmy Klienta. Kursantom uczestniczącym w szkoleniu na terenie placówki Human Skills zapewniamy komfortowe warunki do nauki, swobodny dostęp do niezbędnej infrastruktury oraz profesjonalną i życzliwą opiekę naszej kadry. Kursanci mogą również skorzystać w ramach opłaty za szkolenie z poczęstunku serwowanego podczas porannej przerwy na kawę i dwudaniowego obiadu, na który zaprosimy naszych gości do jednej z lokalnie działających restauracji. Merytoryczna i metodyczna zawartość szkolenia, prezentowane przykłady i analizy przypadków są również dostosowywane do potrzeb i wymogów konkretnej grupy szkoleniowej, a szczegółowe cele kursu ustalane na podstawie wnikliwej weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów, co może wpłynąć na ostateczny kształt prezentowanego poniżej programu kursu. Warsztat stacjonarny z zarządzania zespołem wirtualnym składa się z 8 bloków tematycznych (modułów) i podsumowania, w którego czasie Uczestnicy będą mieli okazję przygotować indywidualny plan działania i wdrażania wyuczonych w czasie zajęć kompetencji i umiejętności. Zainteresowani managerowie będą mogli również w finale warsztatu pozyskać rekomendacje eksperta dotyczące optymalizacji dalszych kroków szkoleniowych. Wszystkim Uczestnikom stacjonarnego kursu „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” gwarantujemy komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych (bezpłatnie), a także darmową opiekę poszkoleniową w formie e-mentoringu.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym (rozproszonym)”

Kurs trwa 2 dni, a każda sesja dzienna zaplanowana jest na co najmniej 7 godzin treningu z przerwami. Warsztat rozpoczynamy standardowo około godziny 9:00, a kończymy po południu w okolicy godziny 17:00. Agenda godzinowa jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem zamawiającym kurs z zarządzania zespołem rozproszonym. W okolicy południa plan zajęć przewiduje dłuższą przerwę obiadową. Zamknięte szkolenie „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” rozpoczynamy od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Uczestników oraz identyfikacji celów warsztatu. Szkolenie ma charakter praktyczny – kładziemy duży nacisk w czasie treningu na naukę przez działanie i doświadczanie, opieramy proces szkolenia na znanych i sprawdzonych regułach cyklu Kolba oraz modelu Activity Based Learning. Ćwiczenia zaplanowane jako dominujący element warsztatu nawiązują do realiów pracy Kursantów, opierają się o ich doświadczenia i mają na celu przygotowanie kierowników uczestniczących w kursie do rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się podczas realizacji codziennych zadań.

Program, formę i agendę godzinową szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I. Budowanie wirtualnego zespołu

Start kursu: powitanie, diagnoza potrzeb i omówienie celów warsztatu. Sprawy organizacyjne.

Wprowadzenie:

 • Identyfikacja oczekiwań Uczestników: przykłady trudnych sytuacji, wyzwania w kierowaniu zespołem rozproszonym.
 • Rola kierownika/lidera zespołu – dyskusja.
 • Bariery w kierowaniu wirtualnym zespołem (rozproszenie, różne godziny pracy, różnice kulturowe, inne).

Moduł I. Podstawy zawodowe pracy osób zarządzających wirtualnym zespołem

 • Definiowanie celów służbowych dla zespołu.
 • Krótka analiza wskaźników efektywności w obszarach jakości i wydajności (compatibility, mistakes ratio, speed, performance, inne).
 • Systemowy przepływ pracy vs lista zadań kierownika/lidera.
 • Ustalanie priorytetów.
 • Ćwiczenia z przykładami wywiedzionymi z pracy własnej.

Moduł II. Rekrutacja i selekcja pracowników wirtualnego zespołu

 • Profil kandydata.
 • Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej metodą wywiadu behawioralnego.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Moduł III. Analiza różnorodności członków zespołu

 • Kultura organizacji vs potrzeby i oczekiwania pracowników.
 • Ocena kompetencji.
 • Poziom motywacji.
 • Osobowości członków zespołu.
 • Dopasowanie stylów komunikacji do typów osobowości pracowników.
 • Ćwiczenia odnoszące się do różnorodności zespołów kierowanych przez Uczestników warsztatu.

 

Dzień II. Działania na rzecz wzrostu efektywności i zaangażowania w zespole

Moduł IV. Budowanie zaufania na odległość

 • Dobre praktyki w obszarze budowania zaufania.
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaangażowanie i zaufanie?
 • Świętowanie sukcesu mimo odległości.
 • Generowanie pomysłów metodą „burzy mózgów”.

Moduł V. Efektywna komunikacja w wirtualnym zespole

 • Proces zdalnej komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Słuchanie i zadawanie pytań.
 • Delegowanie pracy i rozliczanie z rezultatów.
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej): pochwała, krytyka, korekta zachowań, dyscyplinowanie.
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Trudne sytuacje.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Moduł VI. Narzędzia zdalnej komunikacji

 • Dobre praktyki rozmów telefonicznych.
 • Standardy użycia e-mail w wirtualnym zespole.
 • Telekonferencje internetowe.

Moduł VII. Zebrania wirtualnego zespołu

 • Rodzaje zebrań i ich charakterystyka: informacyjne, szkoleniowe, problemowe.
 • Wirtualne zebranie – agenda, cele, zasady i role uczestników.
 • Jak omawiać wyniki?
 • Dobre praktyki prowadzenia spotkań wirtualnych i poza sferą wirtualną.
 • Elementy integrujące zespół pracujący online.
 • Symulacja spotkania.

Moduł VIII. Motywowanie członków zespołów wirtualnych

 • Niezbędne umiejętności lidera prowadzącego wirtualny zespół.
 • Analiza czynników motywacyjnych: finansowych i pozafinansowych.
 • Budowanie identyfikacji z pracodawcą. Dlaczego jest tak istotne?
 • Przeciwdziałanie nadmiernej rotacji pracowników.
 • Skuteczne przywództwo – na czym polega? Dyskusja. Bank dobrych praktyk.

Podsumowanie warsztatu:

 • Odniesienie się do potrzeb i celów sformułowanych podczas wstępu do zajęć.
 • Plany działania Uczestników.
 • Zakończenie szkolenia z podsumowaniem wiedzy.

Czas trwania kursu: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM ROZPROSZONYM (WIRTUALNYM) – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Szkolenie z zarządzania wirtualnym zespołem realizowane jako kurs online trwa standardowo 2 dni, a sesja dzienna zakłada co najmniej 7 godzin treningu. Zajęcia rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania agendy godzinowej kursu do oczekiwań i potrzeb danej grupy szkoleniowej. Trening zdalny prowadzimy, korzystając z wirtualnej przestrzeni utworzonej za pośrednictwem popularnych platform takich jak Zoom, Clickmeeting itp. serwisy. Nie wymagamy instalacji żadnego dodatkowego czy płatnego oprogramowania, a do realizacji szkolenia potrzebne będą jedynie: dostęp do internetu oraz urządzenie z funkcją połączenia video online, np. telefon czy tablet. Zdalna forma szkolenia pozwala w komfortowy sposób zwiększać kompetencje bez angażowania się w kwestie logistyczne, a także sprzyja oszczędności czasu i środków. Warsztat z zarządzania wirtualnymi zespołami jest szkoleniem projektowanym na indywidualne zamówienie, widoczny poniżej program kursu może się więc różnić od realizowanego w czasie warsztatu zorganizowanego dla konkretnej grupy szkoleniowej. Zamknięty kurs „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym” zbudowany jest z 8 bloków (modułów). W czasie wprowadzenia do zajęć odbędzie się weryfikacja potrzeb szkoleniowych Kursantów, dzięki której trener prowadzący warsztat będzie mógł dostosować zawartość merytoryczną i metodyczną w taki sposób, by program szkoleniowy realizował najistotniejsze dla grupy cele i rozwiązywał realne problemy uczestniczących w warsztacie liderów. W finale kursu Uczestnicy zajęć będą mogli usystematyzować i powtórzyć zdobytą wiedzę, sporządzić plan działania, a także uzyskać rekomendacje eksperta prowadzącego warsztat dotyczące optymalizacji osobistych planów szkoleniowych. W cenie kursu zapewniamy Uczestnikom dodatkowo materiały szkoleniowe opracowane specjalnie na potrzeby szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym, a także dostęp do darmowych konsultacji online z ekspertem po zakończeniu kursu. Opieka poszkoleniowa obejmuje okres 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

Ramowy program zdalnego szkolenia zamkniętego „Efektywne zarządzanie zespołem wirtualnym”

Warsztat online z zarządzania wirtualnym zespołem jest dwudniowym szkoleniem praktycznym – największy nacisk podczas treningu kładziemy na rozwój umiejętności i kompetencji w działaniu, naukę przez doświadczanie oraz trening oparty o model Activity Based Learning. Projekt szkolenia jest też w pełni zgodny z cyklem Kolba, a same ćwiczenia nawiązują do doświadczeń zawodowych Kursantów i uwzględniają rzeczywiste problemy, z którymi stykają się oni podczas realizacji zadań lidera w swojej codziennej pracy. Każdy warsztat online z prezentowanej tematyki kończy się ewaluacją zrealizowanego programu szkoleniowego. Kursanci będą również mieli okazję przygotować osobiste plany działania w obszarze zarządzania zespołem, wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

Program, formę kursu i jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta!

I dzień: Budowanie zespołu wirtualnego

Rozpoczęcie szkolenia: powitanie, kwestie organizacyjne, rozpoznanie potrzeb Kursantów z omówieniem celów warsztatu.

Wprowadzenie do tematu zajęć:

 • Identyfikacja oczekiwań Kursantów: wyzwania w kierowaniu zespołem rozproszonym, przykłady sytuacji trudnych.
 • Rola lidera zespołu/ kierownika – dyskusja.
 • Bariery w zarządzaniu zespołem wirtualnym (różne godziny pracy, rozproszenie, różnice kulturowe, itp.).

Moduł I. Podstawy zawodowe pracy osób kierujących wirtualnymi zespołami

 • Definiowanie celów służbowych dla zespołu.
 • Analiza najważniejszych wskaźników efektywności w obszarach wydajności i jakości (mistakes ratio, compatibility, speed, performance, itp.).
 • Systemowy przepływ pracy kontra lista zadań lidera/kierownika.
 • Wyznaczanie priorytetów.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem doświadczeń zawodowych Uczestników.

Moduł II. Rekrutacja i selekcja członków zespołu wirtualnego

 • Profil kandydata.
 • Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem metodą wywiadu behawioralnego.
 • Ćwiczenie – symulacje rozmów.

Moduł III. Analiza różnorodności pracowników zespołu wirtualnego

 • Kultura organizacji kontra potrzeby i oczekiwania pracowników.
 • Ocena kompetencji pracownika.
 • Poziom motywacji.
 • Typy osobowości poszczególnych członków zespołu.
 • Dopasowanie stylów komunikacji do osobowości członków zespołu.
 • Ćwiczenia bazujące na różnorodności zespołów zarządzanych przez Uczestników szkolenia.

II dzień: Działania na rzecz wzrostu zaangażowania w zespole i jego efektywności

Moduł IV. Budowanie zaufania w kontaktach na odległość

 • Dobre praktyki w sferze budowania zaufania.
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie i zaangażowanie?
 • Świętowanie sukcesów mimo odległości.
 • Generowanie pomysłów z użyciem metody „burzy mózgów”.

Moduł V. Efektywna komunikacja w zespole rozproszonym

 • Proces komunikacji zdalnej i sprzężenie zwrotne.
 • Słuchanie i formułowanie pytań.
 • Delegowanie zadań i rozliczanie pracowników z rezultatów pracy.
 • Przekazywanie informacji zwrotnej: pochwała, korekta zachowań, krytyka, dyscyplinowanie.
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej.
 • Trudne sytuacje i umiejętne im przeciwdziałanie.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Moduł VI. Narzędzia komunikacji zdalnej

 • Dobre praktyki rozmów telefonicznych.
 • Standardy wykorzystania e-mail w zespole rozproszonym.
 • Telekonferencje internetowe.

Moduł VII. Zebrania wirtualnego zespołu

 • Rodzaje spotkań zespołowych: zebrania informacyjne, problemowe, szkoleniowe.
 • Wirtualne zebranie – role uczestników, agenda, zasady.
 • Jak omawiać wyniki?
 • Dobre praktyki prowadzenia spotkań w przestrzeni wirtualnej i poza nią.
 • Elementy integrujące zespół pracujący zdalnie.
 • Zadanie: symulacja spotkania.

Moduł VIII. Motywowanie członków wirtualnych zespołów

 • Niezbędne umiejętności lidera kierującego zespołem wirtualnym.
 • Analiza czynników motywujących pracowników: pozafinansowych i finansowych.
 • Budowanie identyfikacji z pracodawcą i waga tego procesu.
 • Przeciwdziałanie nadmiernej rotacji pracowników.
 • Na czym polega skuteczne przywództwo? Dyskusja. Dobre praktyki.

Zakończenie kursu:

 • Omówienie wyników szkolenia poprzez odwołanie się do potrzeb i celów zidentyfikowanych podczas wprowadzenia do warsztatu.
 • Opracowanie indywidualnych planów działania.
 • Zakończenie kursu z ewaluacją i podsumowaniem najważniejszych treści.

Czas trwania warsztatu: 2 dni

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Duża wiedza poparta przykładami, odwołanie do rzeczywistych przypadków.”
„Ciekawymi treściami były: organizacja spotkań, komunikacja w projekcie, wywieranie wpływu na zespół; delegowanie, świętowanie sukcesów.”
„Go with the flow – w zależności od potrzeb grupy rozwijanie, skierowanie tematów.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania pracą wirtualnych zespołów Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.:  K.R. Group Sp. z o.o., Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas