Szkolenia otwarte dla firm oraz administracji

Zarządzanie zespołem wirtualnym – rozproszonym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Wirtualny zespół staje się coraz bardziej popularny. Nic w tym dziwnego, wiele globalnych firm zatrudnia specjalistów z różnych lokalizacji. A zarządzanie na odległość to ogromne wyzwanie. Wymaga bowiem specyficznego podejścia i jest zdecydowanie bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze. Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość?

 

Zarządzanie zespołem wirtualnym – rozproszonym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenia otwarte dla firm oraz administracji

Wirtualny zespół staje się coraz bardziej popularny. Nic w tym dziwnego, wiele globalnych firm zatrudnia specjalistów z różnych lokalizacji. A zarządzanie na odległość to ogromne wyzwanie. Wymaga bowiem specyficznego podejścia i jest zdecydowanie bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze. Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość?

 

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Szansach i zagrożeniach w kierowaniu zespołami rozproszonymi.
 • Metodach podnoszenia efektywności pracy.
 • Motywowania tymczasowych/wirtualnych pracowników.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Doboru metod i narzędzi komunikacji z członkami zespołów.
 • Prowadzenia rozmów/dialogu z podwładnymi, które służą podniesieniu efektywności pracy.
 • Dopasowania stylu kierowania do osób i sytuacji.
 • Integracji zespołu wokół wspólnych celów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Komunikacji interpersonalnej.
 • Współpracy zespołowej.
 • Delegowania, monitorowania i kontroli realizacji zadań.

Program Szkolenia

Zarządzanie pracą zespołów rozproszonych i wirtualnych to dla większości osób niejako wyjście poza strefę komfortu. Jednak właściwe rozszerzenie swoich kompetencji kierowniczych w tym zakresie pozwoli zniwelować związane z tym bariery, a także efektywnie zarządzać w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie.

Menedżer zespołu rozproszonego musi być otwarty oraz elastyczny. Musi też umieć zarządzać komunikacją, a także odpowiednio delegować odpowiedzialność oraz skutecznie motywować.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Dzień I. Budowanie wirtualnego zespołu.

Wprowadzenie

 • Zebranie oczekiwań uczestników: przykłady trudnych sytuacji, wyzwania w kierowaniu zespołem rozproszonych.
 • Rola kierownika/lidera zespołu – dyskusja.
 • Bariery w kierowaniu wirtualnym zespołem (rozproszenie, różne godziny pracy, różnice kulturowe, inne).

Moduł I. Podstawy zawodowe pracy osób zarządzających wirtualnym zespołem.

 • Definiowanie celów służbowych dla zespołu.
 • Krótka analiza wskaźników efektywności w obszarach jakości i wydajności (compatibility, mistakes ratio, speed, performance, inne).
 • Systemowy przepływ pracy vs lista zadań kierownika/lidera.
 • Ustalanie priorytetów.
 • Ćwiczenia na własnych przykładach.

Moduł II. Rekrutacja i selekcja pracowników.

 • Profil kandydata.
 • Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej metodą wywiadu behawioralnego.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Moduł III. Analiza różnorodności członków zespołu.

 • Kultura organizacji vs potrzeby i oczekiwania pracowników.
 • Ocena kompetencji.
 • Poziom motywacji.
 • Osobowości członków zespołu.
 • Dopasowanie stylów komunikacji.
 • Ćwiczenia na własnych zespołach.

Dzień II. Działania na rzecz wzrostu efektywności i zaangażowania w zespole projektowym.

Moduł IV. Budowanie zaufania na odległość.

 • Dobre praktyki dla budowania zaufania.
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaangażowanie i zaufanie?
 • Świętowanie sukcesu mimo odległości.
 • Generowanie pomysłów  metodą „burzy mózgów”.

Moduł V. Efektywna komunikacja w wirtualnym zespole.

 • Proces zdalnej komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Słuchanie i zadawanie pytań.
 • Delegowanie pracy i rozliczanie z rezultatów.
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej): pochwała, krytyka, korekta zachowań, dyscyplinowanie.
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Trudne sytuacje.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Moduł VI. Narzędzia zdalnej komunikacji.

 • Dobre praktyki rozmów telefonicznych.
 • Standardy użycia e-mail w wirtualnym zespole.
 • Telekonferencje internetowe.

Moduł VII. Zebrania wirtualnego zespołu.

 • Rodzaje zebrań: informacyjne, szkoleniowe, problemowe.
 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady  i role uczestników.
 • Jak omawiać wyniki.
 • Dobre praktyki prowadzenia wirtualnych i realnych spotkań.
 • Elementy integrujące zespół.
 • Symulacja spotkania.

Moduł VIII. Motywowanie członków wirtualnych zespołów.

 • Niezbędne umiejętności dla prowadzenia wirtualnego zespołu.
 • Analiza czynników motywacyjnych: finansowych i pozafinansowych (na czym zależy zleceniobiorcom?).
 • Budowanie identyfikacji pracodawcą.
 • Przeciwdziałanie nadmiernej rotacji pracowników.
 • Przywództwo – na czym polega? Dyskusja.

Podsumowanie warsztatu

 • Odniesienie się do potrzeb.
 • Plany działania uczestników.
 • Zakończenie szkolenia.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Duża wiedza poparta przykładami, odwołanie do rzeczywistych przypadków.”
„Ciekawymi treściami były: organizacja spotkań, komunikacja w projekcie, wywieranie wpływu na zespół; delegowanie, świętowanie sukcesów.”
„Go with the flow – w zależności od potrzeb grupy rozwijanie, skierowanie tematów.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania pracą wirtualnych zespołów Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.:  K.R. Group Sp. z o.o., Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas