Efektywne zarządzanie zespołem rozproszonym

Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym?

Wprowadzenie

Wirtualny zespół staje się coraz bardziej popularny. Nic w tym dziwnego, wiele globalnych firm zatrudnia specjalistów z różnych lokalizacji. A zarządzanie na odległość to ogromne wyzwanie. Wymaga bowiem specyficznego podejścia i jest zdecydowanie bardziej złożone niż zarządzanie zespołem w biurze. Jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym? Jak podnosić efektywność takich pracowników i zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań? Jak budować wzajemne zaufanie na odległość?

Zarządzanie pracą zespołów rozproszonych i wirtualnych to dla większości osób niejako wyjście poza strefę komfortu. Jednak właściwe rozszerzenie swoich kompetencji kierowniczych w tym zakresie pozwoli zniwelować związane z tym bariery, a także efektywnie zarządzać w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie. Menedżer zespołu rozproszonego musi być otwarty oraz elastyczny. Musi też umieć zarządzać komunikacją, a także odpowiednio delegować odpowiedzialność oraz skutecznie motywować.

 

 

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Szansach i zagrożeniach w kierowaniu zespołami rozproszonymi.
 • Metodach podnoszenia efektywności pracy.
 • Motywowania tymczasowych/wirtualnych pracowników.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Doboru metod i narzędzi komunikacji z członkami zespołów.
 • Prowadzenia rozmów/dialogu z podwładnymi, które służą podniesieniu efektywności pracy.
 • Dopasowania stylu kierowania do osób i sytuacji.
 • Integracji zespołu wokół wspólnych celów.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Komunikacji interpersonalnej.
 • Współpracy zespołowej.
 • Delegowania, monitorowania i kontroli realizacji zadań.

 

 

Program szkolenia 

Dzień I: Budowanie wirtualnego zespołu

Wprowadzenie

 • Zebranie oczekiwań uczestników: przykłady trudnych sytuacji, wyzwania w kierowaniu zespołem rozproszonych.
 • Rola kierownika/lidera zespołu – dyskusja.
 • Bariery w kierowaniu wirtualnym zespołem (rozproszenie, różne godziny pracy, różnice kulturowe, inne).

Moduł I Podstawy biznesowe pracy osób zarządzających wirtualnym zespołem

 • Definiowanie celów biznesowych dla zespołu.
 • Krótka analiza wskaźników efektywności w obszarach jakości i wydajności (compatibility, mistakes ratio, speed, performance, inne).
 • Systemowy przepływ pracy vs lista zadań kierownika/lidera.
 • Ustalanie priorytetów.
 • Ćwiczenia na własnych przykładach.

Moduł II Rekrutacja i selekcja pracowników

 • Profil kandydata.
 • Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej metodą wywiadu behawioralnego.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Moduł III Analiza różnorodności członków zespołu

 • Kultura organizacji vs potrzeby i oczekiwania pracowników.
 • Ocena kompetencji.
 • Poziom motywacji.
 • Osobowości członków zespołu.
 • Dopasowanie stylów komunikacji.
 • Ćwiczenia na własnych zespołach.

Dzień II: Działania na rzecz wzrostu efektywności i zaangażowania w zespole projektowym

Moduł IV Budowanie zaufania na odległość

 • Dobre praktyki dla budowania zaufania.
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaangażowanie i zaufanie?
 • Świętowanie sukcesu mimo odległości.
 • Generowanie pomysłów  metodą „burzy mózgów”.

Moduł V Efektywna komunikacja w wirtualnym zespole

 • Proces zdalnej komunikacji – zasada sprzężenia zwrotnego.
 • Słuchanie i zadawanie pytań.
 • Delegowanie pracy i rozliczanie z rezultatów.
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej): pochwała, krytyka, korekta zachowań, dyscyplinowanie.
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Trudne sytuacje.
 • Ćwiczenia – symulacje rozmów.

Moduł VI Narzędzia zdalnej komunikacji

 • Dobre praktyki rozmów telefonicznych.
 • Standardy użycia e-mail w wirtualnym zespole.
 • Telekonferencje internetowe.

Moduł VII Zebrania wirtualnego zespołu

 • Rodzaje zebrań: informacyjne, szkoleniowe, problemowe.
 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady  i role uczestników.
 • Jak omawiać wyniki.
 • Dobre praktyki prowadzenia wirtualnych i realnych spotkań.
 • Elementy integrujące zespół.
 • Symulacja spotkania.

Moduł VIII Motywowanie członków wirtualnych zespołów

 • Niezbędne umiejętności dla prowadzenia wirtualnego zespołu.
 • Analiza czynników motywacyjnych: finansowych i pozafinansowych (na czym zależy zleceniobiorcom?).
 • Budowanie identyfikacji pracodawcą.
 • Przeciwdziałanie nadmiernej rotacji pracowników.
 • Przywództwo – na czym polega? Dyskusja.

Podsumowanie warsztatu

 • Odniesienie się do oczekiwań z pierwszej części szkolenia.
 • Plany działania uczestników.
 • Zakończenie szkolenia.

Czas trwania: 2 dni

 

 

TRENERZY

 
 

 

KLIENCI

Powyższe szkolenie z zakresu efektywnego zarządzania pracą wirtualnych zespołów Human Skills miało przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: K.R. Group Sp. z o.o., Mitsubishi Electric Europe B.V. Sp. z o o.

 

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

Efektywne zarządzanie zespołem rozproszonym