Zarządzanie talentami – jaki model funkcjonuje w Twojej organizacji?

18 lutego, 2020

Zarządzanie talentami – talent management – to liczne działania koncentrujące się na poszukiwaniu, rekrutowaniu, rozwoju, docenianiu oraz umacnianiu pozycji osób o wyżej niż przeciętnym poziomie kompetencji i potencjału intelektualnego oraz na efektywnym wykorzystywaniu ich zdolności w celu rozwoju firmy oraz realizacji jej założeń.Firma Human Skills wspiera wprowadzanie programów zarządzania talentami  i planowanie ścieżek kariery. Prowadzimy również szkolenia z tego zakresu. Sprawdź jaki model funkcjonuje w Twojej firmie:

FRAGMENTARYCZNYSFORMALIZOWANYUKIERUNKOWANY
Rozwój pracownika jako koszt, a nie inwestycja.Systematyczność w rozwoju.Kluczowa analiza potrzeb biznesowych – konieczność jej przeprowadzenia przed  projektem rozwojowym.
Brak powiązania działań rozwojowych z celami firmy.Powiązanie działań rozwojowych  z indywidualnymi potrzebami.W organizacji obserwuje się powiązanie strategii biznesowej oraz rozwojowej z indywidualnymi celami pracowników.
Rozwój pracowników postrzegany jako luksus.Rozwój pracowników to koszt i inwestycja.Rozwój pracowników bronią w walce z konkurencją.
Koncentracja na przekazywaniu wiedzy, a nie doskonaleniu umiejętności.Pozyskanie wiedzy i rozwój umiejętności.Szkolenia są przygotowane w oparciu o wiedzę, umiejętności i wartości. Duży nacisk na ocenę rezultatów.
Odpowiedzialny tylko dział HR.Powiązanie z potrzebami personalnymi firmy. Kadra kierownicza jest angażowana od oceny projektów szkoleniowych.Główna odpowiedzialność w rozwoju pracowników– kierownicy liniowi. Kadra kierownicza aktywnie uczestniczy w rozwoju pracowników. Dział HR wspiera, moderuje, inicjuje osobiście same talenty. Wyższa tolerancja dla porażek jako części procesu uczenia się.
Pojedyncze szkolenia bez RAPS (rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych).Szkolenia są zaplanowane, prowadzone przez trenerów zewnętrznych po dokonaniu analizy potrzeb.Oprócz planu szkoleń są dodatkowo wprowadzane inne formy samorozwoju pracowników. Nacisk na szkolenia na stanowisku. Warsztaty zamiast wykładów. Baza trenerów wewnętrznych.
Brak mapy rozwoju dla określonych stanowisk.Mapa rozwoju dla określonych stanowisk.Mapa rozwoju jako kontinuum. Pracownicy mają wpływ na wybór szkolenia.
Niski poziom monitorowania osiągnięć, ciekawości organizacyjnej, klimatu otwartości, ciągłej edukacji, zaangażowania przywódców. Wysoki poziom doceniania rozmaitości. Dbałość o szczegóły. Dbałość o zwrot z inwestycji.
Deficyt kompetencji kierowniczych, prowadzenia coachingu, udzielania informacji zwrotnej, oceny pracy, brak świadomości znaczenia rozwoju kariery w organizacji.Deficyt coachingu dla kadry kierowniczej.Zdarza się tylko deficyt przekazywania przez kadrę menedżerską informacji zwrotnej dla pracowników.

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: ZARZĄDZANIE TALENTAMI zarządzanie karierami i planowanie ścieżek kariery w firmie

Udostępnij

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Przeczytaj również: