Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z umów cywilnoprawnych to kompendium sprawdzonej i aktualnej wiedzy na temat tworzenia, zawierania i rozwiązywania umów. Kurs analizuje umowy cywilnoprawne pod kątem zasad ich tworzenia, dobrych praktyk zabezpieczania interesu stron zawierających umowę i uczy, jak napisać umowę cywilnoprawną w praktyce. Opracowane przez nas zamknięte szkolenia z umów cywilnoprawnych prezentują i omawiają również skuteczne możliwości egzekwowania zapisów zawartych w umowie o dzieło, umowie zleceniu, umowie najmu czy umowie sprzedaży.

Kurs „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” to projektowany na zamówienie warsztat praktyczny, który koncentruje się na doskonaleniu umiejętności analizowania umów cywilnoprawnych i ich zapisów oraz umiejętności konstruowania umów różnego typu. Program szkolenia z zasad tworzenia umów cywilnoprawnych każdorazowo dostosowujemy do specyfiki pracy Kursantów oraz ich faktycznych potrzeb szkoleniowych. Dzięki temu zamknięte szkolenie „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” pozwala Uczestnikom zdobywać wiedzę najbardziej przydatną w ich aktywności zawodowej i omawia dokładnie te rodzaje umów cywilnoprawnych, z których Kursanci korzystają na co dzień. Organizowany przez nas warsztat z umów cywilnoprawnych na bieżąco aktualizujemy i uzupełniamy, aby Kursanci mogli za pośrednictwem naszych ekspertów zdobywać wiedzę rzetelną i obowiązującą. Szczególny nacisk kładziemy przy tym na praktyczne aspekty szkolenia.

„Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym…” to kurs realizowany na zamówienie – dostosujemy nie tylko program warsztatu do potrzeb i preferencji Kursantów, ale również jego termin, agendę oraz formę. Kurs możemy poprowadzić dla Państwa w klasycznym wariancie stacjonarnym w naszej siedzibie lub w wyznaczonym przez Klienta miejscu. W naszej ofercie dostępne jest również szkolenie online „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym…”.

Chcesz wiedzieć, jak pisać umowy cywilnoprawne? Co w nich zawrzeć, by umowa była chroniła interes pracodawcy/klienta/pracownika? Jak stworzyć umowę o dzieło, by jej zapisy były zgodne z aktualnym prawem i zapewniały Ci bezpieczeństwo? – nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, a razem zdecydujemy, który wariant szkolenia „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” będzie dla Ciebie najlepszy.

Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie z umów cywilnoprawnych to kompendium sprawdzonej i aktualnej wiedzy na temat tworzenia, zawierania i rozwiązywania umów. Kurs analizuje umowy cywilnoprawne pod kątem zasad ich tworzenia, dobrych praktyk zabezpieczania interesu stron zawierających umowę i uczy, jak napisać umowę cywilnoprawną w praktyce. Opracowane przez nas zamknięte szkolenia z umów cywilnoprawnych prezentują i omawiają również skuteczne możliwości egzekwowania zapisów zawartych w umowie o dzieło, umowie zleceniu, umowie najmu czy umowie sprzedaży.

Kurs „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” to projektowany na zamówienie warsztat praktyczny, który koncentruje się na doskonaleniu umiejętności analizowania umów cywilnoprawnych i ich zapisów oraz umiejętności konstruowania umów różnego typu. Program szkolenia z zasad tworzenia umów cywilnoprawnych każdorazowo dostosowujemy do specyfiki pracy Kursantów oraz ich faktycznych potrzeb szkoleniowych. Dzięki temu zamknięte szkolenie „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” pozwala Uczestnikom zdobywać wiedzę najbardziej przydatną w ich aktywności zawodowej i omawia dokładnie te rodzaje umów cywilnoprawnych, z których Kursanci korzystają na co dzień. Organizowany przez nas warsztat z umów cywilnoprawnych na bieżąco aktualizujemy i uzupełniamy, aby Kursanci mogli za pośrednictwem naszych ekspertów zdobywać wiedzę rzetelną i obowiązującą. Szczególny nacisk kładziemy przy tym na praktyczne aspekty szkolenia.

„Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym…” to kurs realizowany na zamówienie – dostosujemy nie tylko program warsztatu do potrzeb i preferencji Kursantów, ale również jego termin, agendę oraz formę. Kurs możemy poprowadzić dla Państwa w klasycznym wariancie stacjonarnym w naszej siedzibie lub w wyznaczonym przez Klienta miejscu. W naszej ofercie dostępne jest również szkolenie online „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym…”.

Chcesz wiedzieć, jak pisać umowy cywilnoprawne? Co w nich zawrzeć, by umowa była chroniła interes pracodawcy/klienta/pracownika? Jak stworzyć umowę o dzieło, by jej zapisy były zgodne z aktualnym prawem i zapewniały Ci bezpieczeństwo? – nasi trenerzy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, a razem zdecydujemy, który wariant szkolenia „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” będzie dla Ciebie najlepszy.

Cele i Korzyści

Zamknięty kurs „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym…” to nowoczesny projekt szkoleniowy, który w sposób przystępny prezentuje i wyjaśnia zasady tworzenia umów cywilnoprawnych oraz pokazuje, jak w praktyce interpretować ich zapisy. Przygotowane przez nas szkolenia z umów cywilnoprawnych zawierają usystematyzowaną i stale aktualizowaną wiedzę, dzięki czemu twórcy umów i ich interpretatorzy mogą mieć pewność, iż warsztat nie pomija żadnego ważnego aspektu dotyczącego zapisów umów o dzieło, leasing czy sprzedaż. Za merytorykę i efektywność przygotowanego przez nas kursu odpowiadają eksperci prawa cywilnego i trenerzy o doskonałych kwalifikacjach kierunkowych. Ponieważ każdy zamknięty warsztat z reguł tworzenia umów cywilnoprawnych organizujemy, uwzględniając realne potrzeby danej grupy szkoleniowej oraz specyfikę ich pracy, wszyscy Uczestnicy kursu mają szansę uzyskać odpowiedzi na najbardziej palące dla nich pytania i naukę tworzenia tego typu umów, które w ich pracy pojawiają się najczęściej. Dzięki precyzyjnej diagnozie poprzedzającej kurs nie działamy na oślep, ale koncentrujemy się na rozwiązywaniu realnych problemów Kursantów i pokazujemy, jak w praktyce formułować konkretne zapisy w umowie, a potem je egzekwować. Jako firma szkoleniowa z wieloletnim stażem i lider w branży szkoleniowej zapewniamy najwyższy standard usług, czego potwierdzeniem są certyfikacje, nagrody i wyróżnienia zdobywane przez Human Skills. Realizowane na zamówienie szkolenie „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” pozwala Kursantom zachować dużą swobodę w zakresie wyboru warunków, miejsca i czasu szkolenia. Możemy szkolić się poprzez bezpośrednią wymianę wiedzy i doświadczeń w czasie stacjonarnego warsztatu bądź przygotować Kursantów do sporządzenia umowy podczas sesji online. Organizowane przez nas kursy gwarantują Uczestnikom kompleksową opiekę kadry trenerskiej, która nie kończy się wraz z zakończeniem kursu – każda osoba realizująca szkolenie z umów cywilnoprawnych może umówić się na konsultacje online z ekspertem prowadzącym zajęcia również po zakończeniu warsztatu, a wsparcie to zapewniamy Państwu nieodpłatnie. Organizowane przez nas kursy otwarte i szkolenia zamknięte poświęcone umowom cywilnoprawnym mogą być dofinansowane ze środków KFS lub BUR, a dodatkowo każdorazowo podlegają indywidualnej wycenie. Przy wycenie szkolenia zapewniamy Państwu również dostęp do wielu atrakcyjnych ofert promocyjnych oraz zniżek dla stałych Klientów

Co zyskasz, wybierając szkolenie z umów cywilnoprawnych w Human Skills?

Kurs rekomendujemy pracownikom administracji publicznej i sektora prywatnego, którzy chcą wzbogacić i uzupełnić swój warsztat o umiejętności związane z konstruowaniem umów cywilnoprawnych i interpretacją ich zapisów. Ze szkolenia mogą również korzystać osoby prywatne i każdy, kto chciałby pozyskać rzetelną wiedzę o rodzajach i specyfice umów cywilnoprawnych, ich konstrukcji i ważnych elementach zabezpieczenia interesu stron w umowie. Kurs „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” ma maksymalnie zindywidualizowany charakter. Podczas warsztatu koncentrujemy się na konkretnych typach umów, wyjaśniamy zawiłości związane z analizą obowiązujących przepisów, pokazujemy na przykładach, jak unikać błędów przy tworzeniu umów i podpowiadamy, czego nie może w nich zabraknąć.

Kurs „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym…” prezentuje praktyczną wiedzę o:

 • rodzajach umów cywilnoprawnych i ich specyfice;
 • różnicach pomiędzy różnymi typami umów regulowanych przez zapisy Kodeksu Cywilnego;
 • zasadach tworzenia umów cywilnoprawnych;
 • regułach modyfikowania umów i ich rozwiązywania;
 • prawidłowym formułowaniu zabezpieczeń w umowach cywilnoprawnych.

Prezentowane szkolenie rozwija przydatne w administracji i biznesie umiejętności:

 • interpretowania zapisów w umowach cywilnoprawnych;
 • tworzenia umów cywilnoprawnych różnego typu;
 • modyfikowania umów;
 • egzekwowania zapisów zawartych w umowie;
 • analizowania zgodnie z aktualnym stanem prawnym zapisów w umowach pod kątem ochrony interesu pracodawcy/klienta/pracownika.

Warsztat z umów cywilnoprawnych doskonali wartościowe kompetencje związane z:

 • interpretacją i rozumieniem przepisów;
 • formułowaniem umów;
 • praktycznym zastosowaniem specjalistycznej wiedzy.

Zamknięty warsztat „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” pozwala zrozumieć i stosować w praktyce obowiązujące prawo cywilne w kontekście relacji potwierdzanych umowami. Szkolenie zapewnia Kursantom dostęp do banku dobrych praktyk stosowanych przy podpisywaniu i rozwiązywaniu umów oraz krok po kroku wyjaśnia najważniejsze reguły tworzenia poszczególnych umów cywilnoprawnych (na przykładach i poprzez różnorodne ćwiczenia oraz analizy). Stosowane podczas szkolenia warsztatowe metody nauczania umożliwiają Uczestnikom przyswojenie reguł tworzenia kontraktów w działaniu, co pozwala Kursantom uzyskać większą pewność siebie podczas realizacji powierzonych im obowiązków służbowych.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA UMOWY CYWILNOPRAWNE W OBROCIE GOSPODARCZYM I ICH NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Prezentowany kurs organizowany jako warsztat stacjonarny możemy poprowadzić w warszawskiej siedzibie Human Skills lub na terenie wybranym przez Klienta. Agenda szkolenia również może zostać dopasowana do życzeń zamawiającego szkolenie. Warsztat z umów cywilnoprawnych dostosowywany jest także pod względem zawartości programowej – w czasie szkolenia dbamy o to, by Kursanci mogli poznawać reguły tworzenia interesujących ich typów umów i pracowali na przykładach związanych z ich pracą. W związku z powyższym kurs każdorazowo poprzedzamy diagnozą potrzeb szkoleniowych Uczestników i jej wyniki decydują o ostatecznym kształcie programu szkolenia „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie”. Warsztat w klasycznym wariancie trwa 2 dni i obejmuje kilka modułów tematycznych, w tym m.in. blok poświęcony konstruowaniu konkretnej umowy. W ramach opłaty za kurs zapewniamy Uczestnikom: poczęstunek podawany w czasie przerwy śniadaniowej, dwudaniowy lunch serwowany w lokalnej restauracji, wszelkie niezbędne pomoce i narzędzia przydatne w czasie warsztatu, pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych oraz prowadzoną w formie e-mentoringu opiekę poszkoleniową. Z konsultacji z ekspertem prowadzącym kurs Uczestnicy mogą korzystać przez 30 dni do momentu zakończenia zajęć.

Ramowy program zamkniętego szkolenia stacjonarnego „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie”

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Szkolenie „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie”. zawiera elementy pracy warsztatowej i w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu aktywizujących metod oraz technik nauczania. Kurs realizuje w pełni reguły cyklu Kolba, a także pozostaje wierny zasadom modelu Activity Based Learning – oznacza to, że wykłady wiedzy mają niewielki procentowo udział w programie szkolenia, a naszym celem jest praktyczny trening analizy zapisów spotykanych w umowach i nauka tworzenia konkretnych umów cywilnoprawnych. Warsztat rozpoczynamy najczęściej około godziny 9:00 rano, a zajęcia podczas każdej sesji dziennej trwają co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami.

Wstęp do warsztatu: rozpoznanie potrzeb Uczestników i omówienie celów kursu, blok poświęcony sprawom organizacyjnym.

Moduł I. Podmioty uprawnione do zawierania umów

 • Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.
 • Charakterystyka osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych wyposażonych w osobowość prawną i uprawnień Skarbu Państwa.

Moduł II. Sposoby reprezentacji stron umów

 • Osoby fizyczne jako strony umów.
 • Reprezentacja osób prawnych.
 • Pełnomocnictwo a prokura.
 • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia.

Moduł III. Definicja umowy cywilnoprawnej i jej rodzaje

 • Umowa jako czynność prawna.
 • Elementy przedmiotowo i podmiotowo istotne umów.
 • Podział umów na dwustronne i wielostronne, zobowiązujące, rozporządzające, wzajemne, nazwane i nienazwane.

Moduł IV. Sposoby zawierania umów cywilnoprawnych

 • Uwagi ogólne.
 • Oferta.
 • Aukcja i przetarg.
 • Negocjacje.
 • Umowa przedwstępna.
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.

Moduł V. Formy zawierania umów

 • Zasada swobody umów a forma zawarcia umowy.
 • Zwykła forma pisemna.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczonym podpisem.
 • Forma aktu notarialnego.
 • Podpis elektroniczny a forma pisemna.
 • Umowy zawierane na odległość.
 • Obowiązki zachowania szczególnej formy.
 • Pojęcie niedozwolonych postanowień umowy.
 • Tryb uznania danego postanowienia za nieważne.

Moduł VI. Konstruowanie wraz z Uczestnikami szkolenia projektów wybranych umów cywilnoprawnych w ramach zajęć warsztatowych – zasady tworzenia, redagowania, wykładni zapisów umowy na przykładach i specyfika poszczególnych rodzajów umów:

 • Umowa o dzieło (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie itd.).
 • Umowa zlecenia (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).
 • Różnice pomiędzy umową zlecenie a umową o dzieło (np. w jakich sytuacjach zawierana jest każda z ww. umów?).
 • Kiedy można zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym pracownikiem?
 • Sytuacje, kiedy umowa cywilnoprawna nosi znamiona umowy o pracę.
 • Umowa leasingu (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).
 • Umowa sprzedaży (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).
 • Umowa najmu (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie itd.).

Moduł VII. Informacje uzupełniające

 • Prawne formy zabezpieczenia zobowiązań umownych.
 • Przeniesienie praw autorskich.
 • Treść umowy a realizacja wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy (aneksy, cesja).
 • Zmiana treści umowy przez strony lub w drodze orzeczenia sądowego.
 • Rozwiązywanie i wypowiadanie umów.

Zakończenie warsztatu: podsumowanie kluczowych wiadomości, wnioski, sesja pytań do eksperta, feedback.

Czas trwania szkolenia: 2 dni

PROGRAM SZKOLENIA UMOWY CYWILNOPRAWNE W OBROCIE GOSPODARCZYM I ICH NALEŻYTE ZABEZPIECZENIE – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zdalne szkolenia poświęcone zasadom tworzenia umów cywilnoprawnych odbywają się w wirtualnych pokojach utworzonych przy pomocy popularnych serwisów internetowych – Clickmeeting lub Zoom. Do realizacji szkolenia Uczestnicy potrzebują jedynie dostępu do internetu oraz urządzenia, na którym mogą brać udział w spotkaniu online – nie wymagamy instalacji żadnych dodatkowych programów czy płatnych aplikacji. Dzięki zdalnej formule warsztatów problematykę umów regulowanych przez Kodeks Cywilny można z nami zgłębiać w wygodny i ekonomiczny sposób, bez marnowania czasu i środków na podróże do placówki szkoleniowej. Kurs „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie” realizowany jako warsztat online to intensywne szkolenie praktyczne skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności redagowania umów cywilnoprawnych oraz prawidłowej interpretacji ich zapisów. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do rzeczywistych potrzeb danej grupy szkoleniowej, co umożliwia diagnoza tych potrzeb przeprowadzana we wstępie do zajęć. Kurs z umów cywilnoprawnych trwa 2 dni i obejmuje w klasycznym wariancie 7 modułów tematycznych, w tym m.in. blok poświęcony praktycznym ćwiczeniom w projektowaniu wybranego typu umowy (umów). Udział w zamkniętym warsztacie online „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym…” uprawnia Kursantów do korzystania z nieodpłatnych e-konsultacji z trenerem prowadzącym kurs po zakończeniu szkolenia. E-mentoring dostępny jest dla Uczestników przez miesiąc od momentu ukończenia warsztatu. W ramach opłaty za kurs zapewniamy Uczestnikom również pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych oraz wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia narzędzia i pomoce.

Przykładowy program zdalnego kursu zamkniętego „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym i ich należyte zabezpieczenie”

Szkolenie online z tworzenia umów cywilnoprawnych to dwudniowy kurs – na trening poświęcamy każdego dnia przynajmniej 7 godzin zegarowych. Dokładna agenda godzinowa warsztatu jest każdorazowo uzgadniania z Klientem zamawiającym kurs. Standardowo warsztat rozpoczynamy najczęściej w okolicy godziny 9:00 rano. Zdalny kurs „Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym…” nastawiony jest na praktyczne aspekty, wykorzystuje warsztatowe metody pracy, a jego przebieg jest w pełni zgodny z regułami Activity Based Learning oraz zasadami cyklu Kolba. Uczymy się więc poprzez działanie i doświadczanie, wymianę spostrzeżeń i realizację dedykowanych zadań praktycznych.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia: omówienie spraw organizacyjnych, diagnoza potrzeb i oczekiwań Kursantów, ustalenie celów warsztatu.

Moduł I. Podmioty uprawnione do zawierania umów

 • Zdolność do czynności prawnych a zdolność prawna.
 • Charakterystyka osób fizycznych, jednostek organizacyjnych, osób prawnych dysponujących osobowością prawną oraz uprawnień Skarbu Państwa.

Moduł II. Sposoby reprezentacji stron umów cywilnoprawnych

 • Osoby fizyczne jako strony umów cywilnoprawnych.
 • Pełnomocnictwo a prokura.
 • Reprezentacja osób prawnych.
 • Prowadzenie bez zlecenia cudzych spraw.

Moduł III. Umowa cywilnoprawna – definicja i rodzaje

 • Umowa jako czynność prawna.
 • Elementy podmiotowo i przedmiotowo istotne umów.
 • Podział umów – umowy dwustronne i wielostronne, wzajemne, zobowiązujące, rozporządzające, nienazwane, nazwane.

Moduł IV. Sposoby zawierania umów

 • Uwagi ogólne.
 • Oferta.
 • Aukcja i przetarg.
 • Negocjacje.
 • Umowa przedwstępna.
 • Umowy zawierane na odległość i poza siedzibą przedsiębiorstwa.

Moduł V. Formy zawierania umów cywilnoprawnych

 • Forma zawarcia umowy a zasada swobody umów.
 • Klasyczna forma pisemna.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczonym podpisem.
 • Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem daty.
 • Podpis elektroniczny a forma pisemna.
 • Forma aktu notarialnego.
 • Umowy cywilnoprawne zawierane na odległość.
 • Obowiązki zachowania szczególnej formy.
 • Niedozwolone postanowienia umowy.
 • Tryb uznania postanowienia za nieważne.

Moduł VI. Konstruowanie przez Kursantów projektów wybranych umów w ramach zajęć warsztatowych – reguły tworzenia, redagowania, wykładni zapisów umowy na przykładach i specyfika poszczególnych typów umów cywilnoprawnych:

 • Umowa zlecenia (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itp.).
 • Umowa o dzieło (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie itd.).
 • Różnice pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia.
 • Kiedy możliwe jest zawarcie cywilnoprawnej umowy z własnym pracownikiem?
 • Umowa cywilnoprawna nosząca znamiona umowy o pracę.
 • Umowa najmu (forma, przedmiot, uprawnienia stron, czas trwania, wypowiedzenie itp.).
 • Umowa leasingu (forma, przedmiot, uprawnienia stron umowy, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itp.).
 • Umowa sprzedaży (forma, przedmiot, uprawnienia stron umowy, czas trwania, wypowiedzenie, przedawnienie roszczeń itd.).

Moduł VII. Informacje podsumowujące i uzupełniające

 • Prawne formy zabezpieczenia zobowiązań umownych.
 • Przeniesienie praw autorskich.
 • Treść umowy a realizacja jej zapisów, wprowadzanie modyfikacji do umowy w czasie jej trwania (cesja, aneks).
 • Zmiana w treści umowy na drodze orzeczenia sądowego, zmiana przez strony itp.
 • Wypowiadanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najważniejszych treści, podsumowanie wiedzy, sesja pytań do eksperta prowadzącego zajęcia, feedback i ewaluacja szkolenia.

Czas trwania kursu: 2 dni

Szkolenia i usługi uzupełniające

Tajemnica przedsiębiorstwa – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

negocjacje szkolenie

ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

KPA

Dostęp do informacji publicznej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

etykieta i protokół dyplomatyczny

Etykieta i protokół dyplomatyczny – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji szkolenie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji – aspekty psychologiczne i prawne- szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

W ramach umowy przeprowadzono sześć dwudniowych szkoleń. Powyższe szkolenia zostały przeprowadzone z należytą starannością, zgodnie z umową.
Z otrzymanych ankiet wynika, że średnia ocen szkolenia wyniosła 4,53 (w skali 1-5).
Małgorzata Stańczykowska, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego
Ministerstwo Sprawiedliwości

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu konstruowania umów cywilnoprawnych firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm tj.: Ministerstwo Sprawiedliwości, Volkswagen Poznań, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas