sygnalista

Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Ustawa o sygnalistach to nowa regulacja, która stawia liczne wyzwania przed pracodawcami. Dyrektywa o sygnalistach nakazuje bowiem pracodawcom skutecznie chronić pracowników zgłaszających naruszenia przepisów, a sygnaliści w urzędach i firmach zyskują dodatkowe prawa. Przygotowane przez ekspertów Human Skills szkolenie z ochrony sygnalistów to pigułka niezbędnej wiedzy na temat tego, kim są sygnaliści, jakie obowiązki nakłada na firmy i urzędy Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, a także praktyczny kurs ochrony sygnalistów za pomocą sprawdzonych wewnętrznych procedur.

Sygnalista – kto to jest i dlaczego jako pracodawca musisz to wiedzieć?

Zgodnie z definicją zaproponowaną w Dyrektywie o sygnalistach sygnaliści to:

osoby, które w związku z pracą, współpracą lub w związku z kontaktem z daną organizacją uzyskały wiedzę na temat naruszeń prawa i dokonały zgłoszeń tego naruszenia lub naruszeń.

Sygnalista w urzędzie lub firmie może pojawić się więc z dnia na dzień, a jeśli tak się stanie, pracodawca zobowiązany jest go chronić. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia ochrony Sygnalistów, dodatkowo wymagane jest, aby w organizacji zostały ustanowione kanały zgłoszeń naruszeń prawa oraz wdrożone zostały procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia. Zamknięty kurs „Sygnalista…” wyjaśni Ci bliżej, co oznacza ochrona sygnalistów w praktyce, ale też, jakich konkretnie działań obliguje Cię Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Ochrona sygnalistów – szkolenie, które zabezpiecza interes firmy i pomaga wdrażać Dyrektywę

Zamknięte szkolenie z ochrony sygnalistów realizujemy jako kurs na zamówienie, dzięki czemu możemy zaoferować Ci wyczerpującą wiedzę fachową i merytoryczne wsparcie dokładnie w tym zakresie interpretacji Dyrektywy o sygnalistach, jakich potrzebujesz. Wyspecjalizowane kursy ochrony sygnalistów przygotowane przez ekspertów z dziedziny prawa i trenerów praktyków pomogą Ci w poprawnym zrozumieniu tego, kim jest i co robi sygnalista, ale też pokażą Ci, jak przygotować firmę do ochrony sygnalistów, jakie regulacje wdrożyć w jednostce w związku z wprowadzeniem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, a nawet, jak chronić dane sygnalistów i jak przeciwdziałać działaniom odwetowym. Jako pracodawca/ kierownik/pracownik działu compilance możesz w ten sposób chronić organizację, jej interes i dobre imię, a także skutecznie zatroszczyć się o swoich pracowników i współpracowników oraz dopełnić wszystkich obowiązków, jakie nakłada na Ciebie prawo. Dostosujemy zakres, termin szkolenia i jego agendę, abyś mógł w komfortowo zdobyć pilnie potrzebną Ci wiedzę i mógł działać legalnie. Szkolenie „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym…” możemy też poprowadzić dla Ciebie i Twoich pracowników w różnych trybach – jako wygodne i ekonomiczne szkolenie online lub tradycyjny kurs stacjonarny.

Dlaczego szkolenia z ochrony sygnalistów są potrzebne w Twojej organizacji?

Procedury raportowania i obsługi informacji o naruszeniach uzależnione od wielkości i specyfiki danej organizacji mogą wyglądać inaczej w różnych instytucjach, wszystkie muszą jednak spełniać ustanowione przez Dyrektywę warunki brzegowe. Przede wszystkim należy zagwarantować poufność osobie zgłaszającej oraz podejmować z należytą starannością działania następcze.

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w praktyce wpływa na codzienne funkcjonowanie firmy w wielu aspektach, a od pracodawcy wymagane jest, by ochrona sygnalistów wypełniała bardzo precyzyjnie określone standardy. Dyrektywa o sygnalistach jest też dużą nowością w naszym systemie prawnym, ale i sporym novum kulturowym, nie ma bowiem w Polsce pozytywnych konotacji informowanie o nieprawidłowościach, nawet jeśli czynione jest w imię wspólnego dobra (!). Wszystko to sprawia, że jako pracodawca musisz podjąć wiele nowych dla siebie inicjatyw, przy projektowaniu i wdrażaniu, których potrzebujesz fachowego wsparcia. Właśnie w tym celu prowadzimy szkolenia „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym”, aby pokazać Ci, co wymaga Twojej uwagi w kontekście ochrony sygnalistów w firmie i jak uniknąć problemów związanych z realizacją założeń Dyrektywy o Sygnalistach. Pamiętaj też, że sygnaliści mogą wywołać zmiany potrzebne w Twojej firmie, więc ich ochrona leży w Twoim interesie. Za sprawą sygnalistów masz też szansę szybko reagować, gdy w firmie dzieje się coś niezgodnego z prawem.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami i zamów szkolenie o sygnalistach dla swojej organizacji!

Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

sygnalista

Ustawa o sygnalistach to nowa regulacja, która stawia liczne wyzwania przed pracodawcami. Dyrektywa o sygnalistach nakazuje bowiem pracodawcom skutecznie chronić pracowników zgłaszających naruszenia przepisów, a sygnaliści w urzędach i firmach zyskują dodatkowe prawa. Przygotowane przez ekspertów Human Skills szkolenie z ochrony sygnalistów to pigułka niezbędnej wiedzy na temat tego, kim są sygnaliści, jakie obowiązki nakłada na firmy i urzędy Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, a także praktyczny kurs ochrony sygnalistów za pomocą sprawdzonych wewnętrznych procedur.

Sygnalista – kto to jest i dlaczego jako pracodawca musisz to wiedzieć?

Zgodnie z definicją zaproponowaną w Dyrektywie o sygnalistach sygnaliści to:

osoby, które w związku z pracą, współpracą lub w związku z kontaktem z daną organizacją uzyskały wiedzę na temat naruszeń prawa i dokonały zgłoszeń tego naruszenia lub naruszeń.

Sygnalista w urzędzie lub firmie może pojawić się więc z dnia na dzień, a jeśli tak się stanie, pracodawca zobowiązany jest go chronić. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia ochrony Sygnalistów, dodatkowo wymagane jest, aby w organizacji zostały ustanowione kanały zgłoszeń naruszeń prawa oraz wdrożone zostały procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia. Zamknięty kurs „Sygnalista…” wyjaśni Ci bliżej, co oznacza ochrona sygnalistów w praktyce, ale też, jakich konkretnie działań obliguje Cię Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Ochrona sygnalistów – szkolenie, które zabezpiecza interes firmy i pomaga wdrażać Dyrektywę

Zamknięte szkolenie z ochrony sygnalistów realizujemy jako kurs na zamówienie, dzięki czemu możemy zaoferować Ci wyczerpującą wiedzę fachową i merytoryczne wsparcie dokładnie w tym zakresie interpretacji Dyrektywy o sygnalistach, jakich potrzebujesz. Wyspecjalizowane kursy ochrony sygnalistów przygotowane przez ekspertów z dziedziny prawa i trenerów praktyków pomogą Ci w poprawnym zrozumieniu tego, kim jest i co robi sygnalista, ale też pokażą Ci, jak przygotować firmę do ochrony sygnalistów, jakie regulacje wdrożyć w jednostce w związku z wprowadzeniem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, a nawet, jak chronić dane sygnalistów i jak przeciwdziałać działaniom odwetowym. Jako pracodawca/ kierownik/pracownik działu compilance możesz w ten sposób chronić organizację, jej interes i dobre imię, a także skutecznie zatroszczyć się o swoich pracowników i współpracowników oraz dopełnić wszystkich obowiązków, jakie nakłada na Ciebie prawo. Dostosujemy zakres, termin szkolenia i jego agendę, abyś mógł w komfortowo zdobyć pilnie potrzebną Ci wiedzę i mógł działać legalnie. Szkolenie „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym…” możemy też poprowadzić dla Ciebie i Twoich pracowników w różnych trybach – jako wygodne i ekonomiczne szkolenie online lub tradycyjny kurs stacjonarny.

Dlaczego szkolenia z ochrony sygnalistów są potrzebne w Twojej organizacji?

Procedury raportowania i obsługi informacji o naruszeniach uzależnione od wielkości i specyfiki danej organizacji mogą wyglądać inaczej w różnych instytucjach, wszystkie muszą jednak spełniać ustanowione przez Dyrektywę warunki brzegowe. Przede wszystkim należy zagwarantować poufność osobie zgłaszającej oraz podejmować z należytą starannością działania następcze.

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w praktyce wpływa na codzienne funkcjonowanie firmy w wielu aspektach, a od pracodawcy wymagane jest, by ochrona sygnalistów wypełniała bardzo precyzyjnie określone standardy. Dyrektywa o sygnalistach jest też dużą nowością w naszym systemie prawnym, ale i sporym novum kulturowym, nie ma bowiem w Polsce pozytywnych konotacji informowanie o nieprawidłowościach, nawet jeśli czynione jest w imię wspólnego dobra (!). Wszystko to sprawia, że jako pracodawca musisz podjąć wiele nowych dla siebie inicjatyw, przy projektowaniu i wdrażaniu, których potrzebujesz fachowego wsparcia. Właśnie w tym celu prowadzimy szkolenia „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym”, aby pokazać Ci, co wymaga Twojej uwagi w kontekście ochrony sygnalistów w firmie i jak uniknąć problemów związanych z realizacją założeń Dyrektywy o Sygnalistach. Pamiętaj też, że sygnaliści mogą wywołać zmiany potrzebne w Twojej firmie, więc ich ochrona leży w Twoim interesie. Za sprawą sygnalistów masz też szansę szybko reagować, gdy w firmie dzieje się coś niezgodnego z prawem.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami i zamów szkolenie o sygnalistach dla swojej organizacji!

Cele i Korzyści

Aż 77% ankietowanych w badaniach Fundacji Batorego, które opisuje Raport „Strażnicy Demokracji”, uważa, że sygnalista powinien mieć zapewnioną anonimowość. Dyrektywa UE oraz polska ustawa również traktują ochronę danych sygnalisty priorytetowo.

Jakie obowiązki wprowadzają nowe przepisy Ustawy o Sygnalistach?

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa przewiduje kary grzywny, a także pozbawienia wolności w kilku sytuacjach. Sankcje grożą pracodawcy oraz innym osobom m.in. za:

 • brak wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych;
 • utrudnianie zgłoszenia naruszenia przepisów sygnaliście;
 • podejmowanie działań odwetowych wobec osoby, która dokonała zgłoszenia wewnętrznego (w miejscu pracy), zewnętrznego lub ujawnienia publicznego (np. w mediach);
 • naruszenie obowiązku zachowania poufności osoby, która dokonała zgłoszenia.

W praktyce pracodawca musi więc przygotować i wdrożyć odpowiednie procedury, jeśli chce uniknąć sankcji prawnych, ale też skorzystać z długiej listy korzyści, jakie Ustawa o sygnalistach oferuje organizacjom. Szkolenie „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym” pozwoli Ci dokładnie przestudiować wprowadzane właśnie przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, a nad analizą ich skutków dla Ciebie i Twojej organizacji, którą zrealizujemy w czasie szkolenia, czuwać będą doświadczeni i wysoko wykwalifikowani trenerzy. Przygotowany przez nas kurs z ochrony sygnalistów, krok po kroku, poprzez nawiązania do realnych sytuacji i Twoich doświadczeń zawodowych, pokaże Ci, jak uwzględnić nowe regulacje w codziennej pracy firmy, a przede wszystkim w praktyczny sposób przygotuje Cię do zaprojektowania i wdrożenia odpowiednich dla Twojej organizacji procedur.

Czym wyróżniają się specjalistyczne szkolenia o sygnalistach w Human Skills?

Tworzymy i realizujemy szkolenia na zamówienie o wyjątkowo wysokim poziomie indywidualizacji, co pozwala nam skoncentrować się w czasie warsztatów dokładnie na tych aspektach, które są istotne dla Kursantów. Każdy kurs zamknięty poświęcony ochronie sygnalistów oraz Ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa organizujemy, uwzględniając realne potrzeby grupy szkoleniowej, a dzięki precyzyjnej diagnozie poprzedzającej oferowane przez nasz szkolenia możemy bez straty czasu skupić się na rozwiązywaniu realnych problemów Uczestników zajęć. Jako pionier i lider w branży szkoleniowej gwarantujemy naszym Klientom najwyższy standard usług, czego potwierdzeniem są liczne certyfikacje, nagrody i wyróżnienia, jakie na swoim koncie mają firma Human Skills i jej pracownicy. Tryb szkoleń o sygnalistach również dostosowujemy do preferencji Kursantów – warsztat dotyczący Dyrektywy o sygnalistach organizujemy zarówno jako tradycyjne szkolenia stacjonarne, jak i komfortowe i sprzyjające oszczędnościom kursy online. Realizowane przez nas na zamówienie szkolenia specjalistyczne, których tematem są sygnaliści, zapewniają Uczestnikom kompleksową opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a wsparcie to nie kończy się wraz z finalizacją zajęć szkoleniowych – wszyscy zainteresowani Kursanci mają prawo skorzystać bez dodatkowych opłat z konsultacji online z ekspertem prowadzącym kurs nawet przez miesiąc po zakończeniu szkolenia. Organizowane przez nas kursy mogą być dofinansowywane przez KFS lub BUR, a także podlegają indywidualnej wycenie oraz zasadom programów rabatowych i lojalnościowych dla stałych Klientów.

Co zyskasz, realizując prezentowany kurs ochrony sygnalistów?

Podczas szkolenia zostaniesz zapoznany z praktycznymi aspektami Dyrektywy, zasadami tworzenia kanałów zgłoszeń i szczegółowych rozwiązań związanych z podejmowaniem tzw. działań następczych. Omówione zostaną również elementy procedur wewnętrznych oraz etapy wdrożenia zasad wynikających z Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Wspólnie z ekspertem przeanalizujesz ponadto specyficzne dla Twojej organizacji problemy i szanse związane z Dyrektywą. Omówimy również kwestie poboczne związane z wdrożeniem Dyrektywy m.in. zasady ochrony danych osobowych oraz zasady związane z prawem pracy.

Kurs „Sygnalista – nowa regulacja…” wyposaży Cię w uporządkowaną wiedzę o:

 • Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, jej celach, założeniach i konsekwencjach praktycznych;
 • Ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i jej konsekwencjach;
 • sygnalistach, ich roli i przysługujących im prawach;
 • obowiązkach dla pracowników i pracodawców wynikających z wprowadzenia Dyrektywy;
 • zakresie i środkach ochrony sygnalistów;
 • działaniach odwetowych i metodach przeciwdziałania im.

Szkolenie o sygnalistach pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności:

 • poprawnego interpretowania zapisów Ustawy o sygnalistach;
 • tworzenia procedur na podstawie standardów i wymogów opisanych w aktach prawnych;
 • dostosowywania istniejących procedur do nowych zapisów legislacyjnych;
 • faktycznego realizowania działań, do których obliguje Cię Dyrektywa o sygnalistach.

Warsztat poświęcony Ustawie o sygnalistach pomoże Ci doskonalić kompetencje związane z:

 • interpretacją i rozumieniem prawa;
 • planowaniem i projektowaniem procedur w organizacji.

Do kogo adresujemy szkolenie poświęcone sygnalistom?

Zamknięte szkolenie „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym” rekomendujemy przede wszystkim:

 • Kierownikom jednostek.
 • Pracownikom działów HR.
 • Pracownikom działów compliance.
 • Pracownikom związanym z ochroną informacji w jednostce.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA SYGNALISTA – NOWA REGULACJA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM – SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kurs stacjonarny „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym” realizowany na zamówienie standardowo odbywa się w naszej warszawskiej siedzibie zlokalizowanej w centrum miasta. Warsztat może jednak na życzenie Klienta zostać poprowadzony w innym wskazanym miejscu. Szkolenie o sygnalistach wykorzystuje metody warsztatowe, skupia się na praktycznych konsekwencjach wprowadzenia Dyrektywy o sygnalistach i ma maksymalnie zindywidualizowany charakter w zakresie treści i metod szkolenia. Dzięki temu możemy zagwarantować Kursantom najwyższą efektywność szkolenia i jego wartość. Każde zamknięte szkolenie stacjonarne poświęcone sygnalistom poprzedzamy w związku z powyższym weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu i jej wyniki wyznaczają kierunek działań szkoleniowych oraz decydują o finalnym kształcie programu danego kursu. Zamknięty kurs „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym” to jednodniowe szkolenie obejmujące kilka modułów tematycznych, w tym m.in. segment poświęcony omówieniu przykładowych procedur dotyczących ochrony sygnalistów czy blok analizujący tzw. działania w złej wierze.

Co obejmuje opłata za kurs „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym”?

W ramach opłaty za warsztat Uczestnicy zajęć mają zagwarantowane:

 • poczęstunek w formie bufetu podawany podczas przerwy śniadaniowej;
 • dwudaniowy lunch serwowany w pobliskiej restauracji;
 • wszelkie pomoce i narzędzia niezbędne do realizacji programu szkolenia;
 • pakiet dedykowanych materiałów szkoleniowych dotyczących Dyrektywy i Ustawy o sygnalistach;
 • opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry w trakcie szkolenia;
 • darmową opiekę poszkoleniową dostępną w formie e-mentoringu.

Z konsultacji online dostępnych w ramach opieki poszkoleniowej Kursanci mogą korzystać przez okres 30 dni od chwili realizacji zamówionego szkolenia.

Ramowy program stacjonarnego kursu „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym”

Program, formę oraz agendę godzinową warsztatu dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów realizujących kurs.

Kurs opiera się na wykorzystaniu stymulujących do aktywności metod i technik nauczania oraz warsztatowych form kształcenia, które najskuteczniej wspierają rozwój praktycznych kompetencji i umiejętności. Pracujemy w kameralnych grupach, a zaangażowanie w naukę wzmacniamy poprzez analizę przypadków nawiązujących do doświadczeń zawodowych Kursantów, dyskusje, ćwiczenia, gry oraz pracę indywidualną. Szkolenie podporządkowane jest regułom cyklu Kolba, a także zasadom modelu Activity Based Learning. Prezentowany warsztat rozpoczyna się najczęściej w okolicy godziny 9:00 rano, a zajęcia trwają przez co najmniej 7 godzin zegarowych. W planie szkolenia uwzględniono również kilka krótszych przerw oraz dłuższą pauzę w porze obiadu. Agenda opisywanego kursu zawsze jest dostosowywana do preferencji Klienta!

Wstęp do warsztatu: rozpoznanie potrzeb Uczestników szkolenia, omówienie celów szkolenia i jego programu, blok poświęcony sprawom organizacyjnym.

Moduł I. Definicje i podstawowe pojęcia

 • Pojęcie SYGNALISTY w myśl przepisów prawa.
 • Kto i w jakich okolicznościach może zostać SYGNALISTĄ?
 • SYGNALISTA w sektorze publicznym.
 • SYGNALISTA w sektorze prywatnym.

Moduł II. Anonimowość sygnalisty i tzw. działanie w złej wierze sygnalisty

 • „Anonimowy sygnalista” czy jest taka możliwość?
 • Działanie w złej wierze SYGNALISTY – konsekwencje.

Moduł III. Obowiązki pracodawcy wynikające z Dyrektywy o ochronie sygnalistów

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie procedur wewnętrznych związanych z SYGNALISTĄ.
 • Jak stworzyć dobrą procedurę w obszarze zgłaszania naruszeń prawa w jednostce?
 • Omówienie przykładowych procedur dotyczących SYGNALISTÓW.
 • Co należy uregulować w jednostce w związku z wprowadzeniem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?
 • Narzędzia dla pracodawcy i sygnalisty. Omówienie przykładów.

Moduł IV. Ochrona sygnalistów

 • Zakres i środki ochrony SYGNALISTY.
 • Kiedy i na jakich zasadach SYGNALISTA podlega ochronie?
 • Rodzaje naruszeń związanych z ochroną SYGNALISTY.
 • Poufność danych SYGNALISTY.
 • Działania odwetowe – jak im przeciwdziałać?
 • SYGNALISTA, a prasa.

Moduł V. Podsumowanie i sesja pytań do eksperta.

Zakończenie kursu: przypomnienie najważniejszych treści prezentowanych w czasie szkolenia, wnioski, ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego. Dla zainteresowanych: rekomendacje trenera dotyczące dalszych kroków szkoleniowych.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień.

PROGRAM SZKOLENIA SYGNALISTA – NOWA REGULACJA W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM – SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE – ZAMKNIĘTE SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie online „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym” to nowoczesne warsztaty organizowane w wirtualnej przestrzeni serwisów typu Clickmeeting i Zoom, w czasie rzeczywistym. Aby wziąć udział w kursie online na temat ochrony sygnalistów, wystarczą: internet oraz urządzenie z kamerą i funkcją video online, np. telefon. Nie wymagamy od Uczestników szkolenia instalowania płatnych aplikacji czy programów pochodzących z nieznanego źródła. Dzięki tej nowoczesnej formule kurs przebiega w komfortowych warunkach, trening jest ekonomiczny i umożliwia dużą oszczędność czasu. Kursy online „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym” to szkolenia praktyczne, które koncentrują się na rozwiązywaniu realnych i konkretnych problemów związanych z Dyrektywą i wdrożeniem procedur z nią związanych. Ponieważ zamknięty warsztat o ochronie sygnalistów każdorazowo dostosowujemy do faktycznych potrzeb danej grupy Kursantów, prezentowany poniżej program może zostać zmodyfikowany, jeśli taką konieczność ujawni diagnoza potrzeb szkoleniowych przeprowadzona przed zajęciami. Zdalne szkolenie „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym” to jednodniowy kurs obejmujący kilka modułów, w tym m.in. blok poświęcony analizie przykładowych procedur z zakresu ochrony sygnalistów czy segment omawiający tzw. działania w złej wierze.

Co obejmuje cena szkolenia „Sygnalista – nowa regulacja…”?

Kursantom w cenie szkolenia zapewniamy:

 • narzędzia i pomoce konieczne do realizacji programu warsztatu;
 • pakiet wysokiej jakości materiałów szkoleniowych dotyczących Ustawy o sygnalistach;
 • opiekę wysoko wykwalifikowanego personelu w trakcie zajęć;
 • bezpłatną opiekę poszkoleniową eksperta w formie e-mentoringu.

Z konsultacji dostępnych w ramach poszkoleniowego e-mentoringu Uczestnicy szkolenia z ochrony sygnalistów mogą korzystać przez okres miesiąca od daty ukończenia kursu.

Szczegółowy program szkolenia online „Sygnalista – nowa regulacja w polskim systemie prawnym”

Program, formę i agendę godzinową szkolenia dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klientów zamawiających warsztat.

Kurs sięga po stymulujące do aktywności metody i techniki nauczania oraz stawia na warsztatowe formy kształcenia, które najefektywniej wspierają rozwój praktycznych umiejętności Kursantów. Szkolimy się w kameralnych grupach, a zaangażowanie w proces kształcenia Uczestników zajęć wzmacniamy m.in. przez analizę przypadków nawiązujących do ich doświadczeń, dyskusje na forum, ćwiczenia, gry oraz pracę indywidualną. Kurs z ochrony sygnalistów podporządkowany jest wytycznym cyklu Kolba, a także regułom, które opisuje model Activity Based Learning. Warsztat rozpoczyna się standardowo ok. 9:00 rano, a zajęcia trwają następnie przez minimum 7 godzin z przerwami. W programie kursu zaplanowana jest dłuższa przerwa na obiad w okolicy południa. Agendę zamówionego szkolenia zawsze dostosowujemy do preferencji Klientów!

Wprowadzenie do zajęć: diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, identyfikacja celów szkolenia, omówienie programu kursu i spraw organizacyjnych.

Moduł I. Podstawowe pojęcia i definicje

 • Pojęcie SYGNALISTY zapisane w aktach prawnych.
 • Kto może zostać SYGNALISTĄ i w jakich okolicznościach?
 • SYGNALISTA w sektorze prywatnym.
 • SYGNALISTA w sektorze publicznym.

Moduł II. Działanie w złej wierze oraz anonimowość sygnalistów

 • „Anonimowy sygnalista” czy taka możliwość istnieje?
 • Działanie w złej wierze SYGNALISTY – konsekwencje.

Moduł III. Obowiązki pracodawców wprowadzane przez Ustawę o ochronie sygnalistów

 • Obowiązki pracodawców w zakresie procedur wewnętrznych związanych z SYGNALISTĄ.
 • Jak stworzyć dobrą procedurę w obszarze zgłaszania naruszeń prawa?
 • Przykładowe procedury dotyczących SYGNALISTÓW – omówienie.
 • Co trzeba uregulować w organizacji w związku z wprowadzeniem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa?
 • Narzędzia dla sygnalisty i pracodawcy. Analiza przykładów.

Moduł IV. Ochrona sygnalistów

 • Zakres i środki ochrony SYGNALISTÓW.
 • SYGNALISTA – kiedy i na jakich zasadach podlega on ochronie?
 • Rodzaje naruszeń związanych z prawem do ochrony SYGNALISTY.
 • Działania odwetowe – jak im przeciwdziałać?
 • Poufność danych SYGNALISTY.
 • SYGNALISTA, a prasa.

Moduł V. Sesja pytań do eksperta i podsumowanie zajęć.

Zakończenie szkolenia: powtórzenie kluczowych zagadnień, wnioski i plan wdrożenia wiedzy, ewaluacja kursu. Dla zainteresowanych osób: rekomendacje eksperta prowadzącego warsztat dotyczące dalszych kroków szkoleniowych.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień.

Szkolenia i usługi uzupełniające

tajemnica przedsiębiorstwa

Prawne aspekty procesu rekrutacji – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

negocjacje szkolenie

ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

KPA

Dostęp do informacji publicznej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

etykieta i protokół dyplomatyczny

Etykieta i protokół dyplomatyczny – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Klienci

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas