Handshake of two businessmen who enters into the contract to develop a new software

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” to profesjonalny program szkoleniowy, dzięki któremu Uczestnicy mogą zdobyć rzetelną i kompleksową wiedzę na temat wyzwań, z jakimi w swojej pracy stykają się członkowie zarządu i rada nadzorcza. Podczas warsztatu kładziemy nacisk na analizę zagrożeń związanych z realizacją zadań członków organów zarządczych i pokazujemy, w jaki sposób piastujący tego rodzaju funkcje mogą zabezpieczyć swój interes w granicach obowiązującego prawa. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej i członków zarządu spółki dotyczy różnych obszarów, a praca w organie nadzorczym wymaga wnikliwej znajomości wielu przepisów prawa oraz ich poprawnej interpretacji. To właśnie prawo określa ramy odpowiedzialności, ale też powołuje do życia instrumenty, dzięki którym może skutecznie może dbać o swoje bezpieczeństwo zarząd i rada nadzorcza. Szkolenie „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” pozwala Kursantom zyskać większą pewność działania poprzez dogłębne zrozumienie obowiązków, praw i kompetencji przysługujących członkom rady nadzorczej i zarządu oraz umiejętne korzystanie z narzędzi oferowanych przez istniejące prawo.

Podczas warsztatu dowiesz się m.in. jakie są możliwości i uprawnienia rady nadzorczej, które zadania członka rady nadzorczej wymagają szczególnej ostrożności i zapobiegliwości, jakie działania powinien podjąć członek zarządu w kontekście odpowiedzialności wobec spółki, zobowiązań skarbowych czy publiczno-prawnych. Kurs dla członków rad nadzorczych i zarządu pozwoli Ci się odpowiednio przygotować do pełnionej funkcji i umiejętnie zapobiegać zagrożeniom interesu własnego i spółki oraz naruszeniom prawa, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jej kondycję, Twoją pozycję zawodową, bezpieczeństwo prawne i majątkowe.

Przygotowany przez naszych ekspertów zamknięty kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” to wyspecjalizowane szkolenie, które ze względu na praktyczną wartość kursu oraz wysoką istotność zagadnienia zrealizować powinni nie tylko członkowie rad nadzorczych i zarządu, ale również wszystkie osoby związane z pracą tych organów, a więc m.in. asystenci i doradcy rady oraz zarządu, szefowie i pracownicy Biura Zarządu, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy czy pracownicy Działu Prawnego w spółce.

Dla Państwa komfortu realizowane na zamówienie szkolenie członków rad nadzorczych oraz członków zarządu organizujemy w różnych trybach, również jako wygodne w organizacji szkolenie online, a także każdorazowo dostosowujemy agendę kursu do Państwa oczekiwań. Również program szkolenia zostanie zoptymalizowany w taki sposób, by w toku warsztatu pojawiły się najbardziej przydatne dla Państwa zagadnienia i analizy, a omawiane przykłady nawiązywały do realiów wykonywanych przez Państwa zadań.

Szkolenie realizujemy również jako otwarty kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych”. Serdecznie zapraszamy!

Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” to profesjonalny program szkoleniowy, dzięki któremu Uczestnicy mogą zdobyć rzetelną i kompleksową wiedzę na temat wyzwań, z jakimi w swojej pracy stykają się członkowie zarządu i rada nadzorcza. Podczas warsztatu kładziemy nacisk na analizę zagrożeń związanych z realizacją zadań członków organów zarządczych i pokazujemy, w jaki sposób piastujący tego rodzaju funkcje mogą zabezpieczyć swój interes w granicach obowiązującego prawa. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej i członków zarządu spółki dotyczy różnych obszarów, a praca w organie nadzorczym wymaga wnikliwej znajomości wielu przepisów prawa oraz ich poprawnej interpretacji. To właśnie prawo określa ramy odpowiedzialności, ale też powołuje do życia instrumenty, dzięki którym może skutecznie może dbać o swoje bezpieczeństwo zarząd i rada nadzorcza. Szkolenie „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” pozwala Kursantom zyskać większą pewność działania poprzez dogłębne zrozumienie obowiązków, praw i kompetencji przysługujących członkom rady nadzorczej i zarządu oraz umiejętne korzystanie z narzędzi oferowanych przez istniejące prawo.

Podczas warsztatu dowiesz się m.in. jakie są możliwości i uprawnienia rady nadzorczej, które zadania członka rady nadzorczej wymagają szczególnej ostrożności i zapobiegliwości, jakie działania powinien podjąć członek zarządu w kontekście odpowiedzialności wobec spółki, zobowiązań skarbowych czy publiczno-prawnych. Kurs dla członków rad nadzorczych i zarządu pozwoli Ci się odpowiednio przygotować do pełnionej funkcji i umiejętnie zapobiegać zagrożeniom interesu własnego i spółki oraz naruszeniom prawa, które mogłyby wpłynąć negatywnie na jej kondycję, Twoją pozycję zawodową, bezpieczeństwo prawne i majątkowe.

Przygotowany przez naszych ekspertów zamknięty kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” to wyspecjalizowane szkolenie, które ze względu na praktyczną wartość kursu oraz wysoką istotność zagadnienia zrealizować powinni nie tylko członkowie rad nadzorczych i zarządu, ale również wszystkie osoby związane z pracą tych organów, a więc m.in. asystenci i doradcy rady oraz zarządu, szefowie i pracownicy Biura Zarządu, prokurenci, dyrektorzy, kierownicy czy pracownicy Działu Prawnego w spółce.

Dla Państwa komfortu realizowane na zamówienie szkolenie członków rad nadzorczych oraz członków zarządu organizujemy w różnych trybach, również jako wygodne w organizacji szkolenie online, a także każdorazowo dostosowujemy agendę kursu do Państwa oczekiwań. Również program szkolenia zostanie zoptymalizowany w taki sposób, by w toku warsztatu pojawiły się najbardziej przydatne dla Państwa zagadnienia i analizy, a omawiane przykłady nawiązywały do realiów wykonywanych przez Państwa zadań.

Szkolenie realizujemy również jako otwarty kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych”. Serdecznie zapraszamy!

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Szkolenia zamknięte z dziedziny bezpieczeństwa członków zarządu oraz rad nadzorczych to profesjonalne kursy, dzięki którym Uczestnicy zajęć zdobędą usystematyzowaną specjalistyczną wiedzę na temat prawnych aspektów działania i odpowiedzialności przedstawicieli zarządu organizacji oraz członków ich rad nadzorczych, a także skutecznych metod ochrony przed zagrożeniami i ryzykiem związanymi z pełnieniem tych funkcji. Kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” prezentuje i w sposób przystępny wyjaśnia zawiłości prawa, uczy uważności w sytuacjach potencjalnego zagrożenia i pokazuje, jak w praktyce członkowie rad i zarządu mogą bronić swoich interesów i zabezpieczyć się przed potencjalnymi szkodami. Aby zagwarantować Państwu możliwie najwyższą efektywność kursu i jego wysoką jakość merytoryczną, program prezentowanego szkolenia jest na bieżąco monitorowany i aktualizowany, a sam trening każdorazowo personalizowany. Dzięki temu warsztat odwołuje się do realiów pracy Kursantów i ich doświadczeń oraz prezentuje wiedzę, która w ich wypadku jest najbardziej przydatna. Szkolenie zamknięte „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” poprowadzą dla Państwa trenerzy z udokumentowanymi kwalifikacjami w zakresie prawa oraz wieloletnim doświadczeniem trenerskim. Human Skills przechodzi też co roku z powodzeniem audyt swojej działalności oraz certyfikację DEKRA. Realizowane na zamówienie kursy z prawa, w tym szkolenia dotyczące odpowiedzialności i bezpieczeństwa członków zarządu i rad nadzorczych, organizujemy dla Państwa wygody w dwóch najatrakcyjniejszych trybach nauczania – jako przyjazne pod względem organizacyjnym szkolenia online oraz tradycyjne kursy stacjonarne nastawione na bezpośrednią wymianę doświadczeń z trenerem i współuczestnikami warsztatu. Jako firma wiodąca prym na polskim rynku profesjonalnych usług szkoleniowych możemy zaoferować Państwu nie tylko wyjątkowo wysoki standard naszych usług, ale również bardzo korzystne warunki współpracy. Na organizowane przez nas kursy możecie Państwo również pozyskać dofinansowanie ze środków KFS lub BUR. Z przyjemnością informujemy także, że osoby wybierające kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” otoczymy specjalną opieką poszkoleniową w formie e-mentoringu. Na konsultacje online z ekspertem Uczestnicy prezentowanego warsztatu mogą umówić się jeszcze przez 30 dni po realizacji kursu, by omówić nurtujące ich problemy i uzyskać pomoc w sprawach związanych z tematem szkolenia.

Jakie zyski gwarantuje szkolenie „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych”?

Prezentowany kurs koncentruje się na najważniejszych zagrożeniach towarzyszących funkcji członka rady nadzorczej lub zarządu i pokazuje, jak w praktyce poprzez prawidłową interpretację przepisów zabezpieczyć się przed różnymi typami roszczeń. W czasie kursu uczymy prawidłowego czytania i rozumienia przepisów oraz pokazujemy poprzez ćwiczenia, jak w praktyce i w bardzo konkretnych sytuacjach stosować prawo. Szkolenia zamknięte opracowane z myślą o członkach rad nadzorczych i członkach zarządów podejmują kluczowe dla tego typu funkcji zagadnienia i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa osób piastujących wyżej wymienione stanowiska. Kurs podejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu i rad nadzorczych wobec wierzycieli i spółki, odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki, odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe czy unikanie odpowiedzialności majątkowej w granicach wytyczonych przez prawo.

Kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” wyposaża w fachową wiedzę o:

 • zagrożeniach wiążących się z piastowaniem funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych oraz sposobach niwelowania tego ryzyka;
 • funkcjach, pozycji zarządu spółki kapitałowej i różnych formach odpowiedzialności jego członków (m.in. naprawienie szkody, zobowiązania publicznoprawne, podatkowe itp.);
 • prawach członków zarządu spółki;
 • zgodnych z prawem sposobach unikania ryzyka wiążącego się z pełnieniem funkcji członka zarządu.

Szkolenie z prawa dla członków zarządu i rad rozwija praktyczne umiejętności:

 • zabezpieczenia interesu spółki;
 • zapobiegania nadużyciom i defraudacjom.

Prezentowany warsztat dla członków zarządu doskonali cenne kompetencje związane z:

 • rozwiązywaniem problemów (specyficznych dla zarządu spółki);
 • samodzielnością w kwestiach prawnych związanych z ochroną interesu spółki.

 

Szkolenie „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” skupia się na kluczowych aspektach prawnych związanych z funkcją członka zarządu lub rady nadzorczej i odpowiedzialności za podejmowane przez ten organ decyzje oraz decyzje osobiste. Kurs jest niezbędnym elementem edukacji dla osób rozpoczynających pracę w zarządzie oraz wszystkich tych aktualnych członków zarządu i rad nadzorczych, którzy pragną zaktualizować i pogłębić swoją wiedzę, aby skuteczniej reagować na zagrożenia związane z pełnioną rolą zawodową.

Adresaci szkolenia:

 • członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 • doradcy członków zarządu i rad nadzorczych;
 • pracownicy Biura Zarządu;
 • szefowie Biura Zarządu;
 • dyrektorzy Departamentu Bezpieczeństwa i Departamentu Korporacyjnego;
 • prokurenci;
 • pracownicy Działu Prawnego;
 • dyrektorzy, kierownicy.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA BEZPIECZEŃSTWO CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Kursy zamknięte dotyczące bezpieczeństwa członków zarządu i członków rad nadzorczych odbywają się na terenie naszej warszawskiej siedziby – w centrum szkoleniowym Human Skills zlokalizowanym w samym sercu stolicy. Na życzenie Klienta zamawiającego warsztat, zajęcia szkoleniowe możemy poprowadzić również w innym dogodnym dla niego miejscu, np. w siedzibie spółki. Kursantom zgromadzonym w naszej warszawskiej placówce gwarantujemy idealne warunki do nauki i troskliwą opiekę ze strony doświadczonej kadry trenerskiej Human Skills. Uczestnicy stacjonarnego warsztatu „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” odbywającego się w naszym ośrodku szkoleniowym mogą również skorzystać z nieodpłatnego poczęstunku, który zostanie podany w czasie przerwy śniadaniowej oraz przerwy na lunch (obiad zaserwuje jedna z pobliskich restauracji). Każdemu Uczestnikowi szkolenia przysługuje ponadto darmowy komplet materiałów szkoleniowych, które przygotowaliśmy z wielką starannością specjalnie na potrzeby szkolenia z prawa dla członków rad nadzorczych i zarządów. Szkolenie „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” składa się z 7 bloków tematycznych, a jego finałem jest panel podsumowujący kurs, podczas którego Kursanci będą mogli usystematyzować wiedzę, a także uzyskać rekomendacje trenera dotyczące dalszych kroków szkoleniowych i kursów przydatnych w ich sytuacji zawodowej. Wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie zostaną ponadto objęte darmową opieką poszkoleniową w formie e-konsultacji przez okres 30 dni liczony od daty realizacji kursu.

 

Ramowy program zamkniętego szkolenia „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych”

Kurs realizujemy zgodnie z zaprezentowanym poniżej programem lub alternatywnym harmonogramem zaprojektowanym z uwzględnieniem ujawnionych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Szkolenie „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” trwa jeden dzień przez co najmniej 7 godzin zegarowych z przerwami. Warsztat rozpoczynamy od sekcji poświęconej weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów oraz omówieniu celów kursu. Ponieważ zamknięte szkolenie z prawnych aspektów bezpieczeństwa członków zarządu i rad nadzorczych ma charakter warsztatów, zajęcia zdominowane są przez aktywizujące metody nauczania oraz specjalnie zaprojektowane na potrzeby szkolenia ćwiczenia praktyczne. Kurs wykorzystuje nowatorskie i atrakcyjne dla Uczestników metody nauczania i eksplikacji prawa na przykładach, a także realizuje filozofię Activity Based Learning i założenia cyklu Kolba, dzięki czemu Uczestnicy zajęć nie tylko poszerzają swoją wiedzę, ale też uczą się stosować ją w praktyce. Kurs „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” kończy ewaluacja zrealizowanego programu szkoleniowego. Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 9:00 rano, a kończymy w godzinach popołudniowych. Rozkład przerw zostanie omówiony w czasie części wprowadzającej do szkolenia.

Rozpoczęcie warsztatu: rozpoznanie potrzeb Uczestników w obszarze bezpieczeństwa i odpowiedzialności członków rad nadzorczych i zarządu, identyfikacja celów kursu, kontrakt.

Moduł I. Zarząd i rada nadzorcza w spółkach kapitałowych

 • Obowiązki, prawa i kompetencje członka zarządu i członków rady nadzorczej.
 • Wymagany stopień staranności przy pełnieniu powyższych funkcji.
 • Pozycja zarządu wobec rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy).

Moduł II. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków rady nadzorczej oraz członków zarządu wobec spółki i w stosunku do wierzycieli

 • Zakres i warunki odpowiedzialności członków zarządu wobec wierzycieli spółki.
 • Zakres i warunki odpowiedzialności członków zarządu oraz członków rady nadzorczej wobec spółki.
 • Kiedy powstaje odpowiedzialność?
 • Kiedy członek zarządu odpowiada, a kiedy zostaje zwolniony z odpowiedzialności?
 • Na czym polega „obowiązek naprawienia szkody”?
 • Znaczenie uchwały udzielającej absolutorium dla odpowiedzialności rady nadzorczej spółki i członków zarządu.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
 • Odpowiedzialność za bezprawne wypłaty.
 • Odpowiedzialność członka rady nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania funkcji członka zarządu.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia.
 • Przedawnienie roszczeń.

Moduł III. Odpowiedzialność za cywilnoprawne zobowiązania spółki

 • Zakres i warunki podlegania odpowiedzialności za cywilnoprawne zobowiązania spółki z o.o.
 • Bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce z o.o.
 • Brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki z o.o. we właściwym terminie.
 • Niezawinione niezgłoszenie lub niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłość.
 • Brak szkody po stronie wierzyciela.

Moduł IV. Zobowiązania publiczno-prawne

 • Zakres i warunki podlegania odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne.
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe.

Moduł V. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Moduł VI. Odpowiedzialność za tzw. przestępstwa menedżerskie

Moduł VII. Zabezpieczenia interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w kontekście aktualnej sytuacji rynkowej i obecnej sytuacji spółek kapitałowych.
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu i rady nadzorczej.
 • Ubezpieczenie OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.
 • „Opcje walutowe” – odpowiedzialność w zakresie transakcji walutowych.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej w zależności od formy zatrudnienia.
 • Środki prawne służące zabezpieczenia interesów spółki i zaniechaniu ukarania członka zarządu.
 • Zapobieganie nadużyciom i defraudacjom w procesie zapewnienia bezpieczeństwa spółki, członka zarządu i członka rady nadzorczej.
 • Uprawnienia pracodawcy/zarządu w przypadku wykrycia nadużyć.
 • Wdrażanie mechanizmów z obszaru zapobiegania nadużyciom.

Zakończenie warsztatu: Podsumowanie zagadnień poruszanych w toku kursu i wnioski. Sesja pytań do eksperta. Ewaluacja szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA BEZPIECZEŃSTWO CZŁONKÓW ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Zamknięte szkolenie „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” to teoretyczno-praktyczny warsztat, który odbywa się w czasie rzeczywistym, a spotkania realizowane są w tzw. wirtualnych pokojach na platformie Zoom lub Clickmeeting. Udział w zdalnym szkoleniu pozwala Kursantom swobodnie wybierać okoliczności i miejsce treningu, oferuje znaczną oszczędność czasu i redukuje do minimum uciążliwą logistykę. Uczestnikiem kursu online może być każda osoba – do udziału w zajęciach nie są wymagane żadne wyspecjalizowane umiejętności techniczne, platforma szkoleniowa jest wyjątkowo łatwa w obsłudze, a Kursanci muszą posiadać jedynie dostępu do internetu oraz sprzęt umożliwiający połączenie video, np. telefon czy tablet. Szkolenia online są też wyjątkowo wygodną i korzystną formą kształcenia pracowników spółki ze względu na oszczędność czasu, środków i ułatwienia organizacyjne. Zdalny kurs z prawnych aspektów działalności członków rad nadzorczych i zarządu to jednodniowy warsztat zbudowany z 7 bloków tematycznych, wstępu i podsumowania wraz z ewaluacją. Ze względu na wysoki stopień indywidualizacji kursu, program konkretnego warsztatu online realizowanego na zamówienie danej spółki może uzyskać nieco inny kształt niż plan szkolenia prezentowany poniżej. Wszystkie osoby uczestniczące w kursie „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” w cenie szkolenia otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych porządkujących wiedzę na temat różnych form odpowiedzialności członków zarządu i rady spółki oraz przewidzianych prawem metodach zabezpieczania interesu spółki i interesu osób piastujących stanowiska zarządzające. Uczestnicy prezentowanego warsztatu zostaną ponadto objęci specjalnym programem opieki poszkoleniowej w formie nieodpłatnego e-mentoringu dostępnego dla Kursantów przez okres 30 dni od momentu realizacji szkolenia.

 

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych”

Kurs dla członków zarządu i członków rad nadzorczych jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych aktywizujących do działania i atrakcyjnych dla Kursantów metod i technik nauczania. Warsztat realizuje jednocześnie założenia cyklu Kolba oraz wytyczne opisane przez model Activity Based Learning, dzięki czemu proces zdobywania wiedzy jest ściśle połączony z nauką wykorzystania jej w praktyce, a szkolenie staje się efektywniejsze. Warsztat online „Bezpieczeństwo członków zarządu i rad nadzorczych” realizowany według standardowej wersji programu to jednodniowe intensywne szkolenie zaplanowane na 7 godzin zegarowych z przerwami. Kurs zaczynamy najczęściej o godzinie 9:00 rano, a kończymy w okolicy godziny 17:00. Ponieważ jednak zarówno zawartość programu, jak i agenda kursu są każdorazowo dostosowywane do preferencji Klienta zamawiającego szkolenie, czas startu zajęć czy rozkład przerw mogą różnić się w przypadku realizacji konkretnego szkolenia. Kurs rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Uczestników oraz omówieniem celów szkolenia. W finale warsztatu odbędzie się podsumowanie zajęć wraz z sesją pytań i odpowiedzi oraz ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego.

Program, formę szkolenia oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta

Rozpoczęcie szkolenia: identyfikacja i omówienie celów kursu, diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, omówienie i zawarcie kontraktu.

Moduł I. Zarząd i rada nadzorcza w spółkach kapitałowych

 • Kompetencje, prawa i obowiązki członków rady nadzorczej i członków zarządu.
 • Wymagany stopień staranności przy pełnieniu funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej.
 • Pozycja zarządu wobec zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) i rady nadzorczej.

Moduł II. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu oraz członków rady nadzorczej wobec spółki i wobec wierzycieli

 • Zakres i warunki odpowiedzialności członków zarządu w stosunku do wierzycieli spółki.
 • Zakres i warunki odpowiedzialności członków rady nadzorczej oraz członków zarządu wobec spółki.
 • Kiedy powstaje odpowiedzialność?
 • Kiedy członek zarządu odpowiada, a kiedy jest zwalniany z odpowiedzialności?
 • „Obowiązek naprawienia szkody” – na czym polega?
 • Znaczenie uchwały udzielającej absolutorium dla odpowiedzialności rady nadzorczej spółki oraz członków zarządu.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce.
 • Odpowiedzialność za bezprawne wypłaty.
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyny niedozwolone.
 • Odpowiedzialność członków rady nadzorczej oddelegowanych do czasowego wykonywania funkcji członków zarządu spółki.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności w zależności od formy zatrudnienia.
 • Przedawnienie roszczeń.

Moduł III. Odpowiedzialność za cywilnoprawne zobowiązania spółki

 • Zakres i warunki podlegania odpowiedzialności za zobowiązania cywilnoprawne spółki z o.o.
 • Bezskuteczność egzekucji prowadzonej przeciw spółce z o.o.
 • Niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki z o.o. w wyznaczonym terminie.
 • Niezawinione niezgłoszenie lub niezawinione opóźnienie w zgłoszeniu wniosku o upadłość.
 • Brak szkody po stronie wierzyciela.

Moduł IV. Zobowiązania publiczno-prawne

 • Zakres oraz warunki podlegania odpowiedzialności z tytułu zobowiązań publicznoprawnych.
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.

Moduł V. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia o charakterze skarbowym

Moduł VI. Odpowiedzialność z tytułu tzw. przestępstw menedżerskich

Moduł VII. Zabezpieczenia interesu spółki i uniknięcie odpowiedzialności majątkowej

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w kontekście obecnej sytuacji spółek kapitałowych oraz aktualnej sytuacji rynkowej.
 • Cywilnoprawna odpowiedzialność członków rady nadzorczej i zarządu.
 • Ubezpieczenie OC członków rad nadzorczych i zarządu spółek kapitałowych.
 • Odpowiedzialność w zakresie transakcji walutowych – „opcje walutowe”.
 • Zróżnicowanie odpowiedzialności członków rady nadzorczej i zarządu w zależności od formy zatrudnienia.
 • Środki prawne służące zabezpieczenia interesów spółki oraz zaniechaniu ukarania członka zarządu.
 • Zapobieganie defraudacjom i nadużyciom w procesie zapewnienia bezpieczeństwa spółki, członka rady nadzorczej i członka zarządu.
 • Uprawnienia zarządu/pracodawcy w sytuacji wykrycia nadużyć.
 • Wdrażanie procedur i mechanizmów ukierunkowanych na zapobieganie nadużyciom.

Zakończenie kursu: Powtórzenie i podsumowanie kluczowych treści, wnioski, pytania do eksperta. Ewaluacja kursu.

Szkolenia i usługi uzupełniające

Szkolenia z zakresu umów cywilnoprawnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

negocjacje szkolenie

ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

KPA

Dostęp do informacji publicznej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

mobbing i dyskryminacja profilaktyka

Szkolenia antymobbingowe dla pracowników – aspekty prawne – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

etykieta i protokół dyplomatyczny

Etykieta i protokół dyplomatyczny – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Duża wiedza merytoryczna trenera., Świetny dobór materiałów szkoleniowych., Podobało mi się rzetelne przygotowanie trenera. Całe szkolenie było bardzo przydatne, odświeżyłem wiele wiadomości. Przydatne były tematy związane stricte z odpowiedzialnością członków zarządu. Dobra cena za to szkolenie – jakość,  wiedza prowadzącego oraz bardzo przyjemne biuro w centrum Warszawy w przedwojennej kamienicy.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa członków zarządu i rad nadzorczych firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: HSM Polska Sp. z o.o., Inter Europol Piekarnia Szwajcarska S.A., Mobileformats Sp. z o.o., Asseco Poland S.A., Poczta Polska Usługi Cyfrowe Sp. z o.o., MEGA Sp. z.o.o., P.P.M.B. Bosta Beton Sp. z o.o., Interactive Solutions Sp. z. o.o., Państwowy Instytut Geologiczny, Asseco Poland S.A.; PSF Sp. z o.o.; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.; Thales Alenia Space Polska sp. z o.o.; Rentrans Cargo Sp. z o.o., Herlitz Sp. z o.o., Navikon SRY sp. z o.o., CP Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Advance Europe Biuro Techniczno-Handlowe Sp. z o.o., RESIDENZ Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas