savoir vivre w biznesie

Etykieta i savoir-vivre – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Budowanie wizerunku to długofalowy proces. Musimy pamiętać, że na nasz wizerunek oraz na nasze relacje międzyludzkie zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej, wpływa wiele czynników.

Wśród nich znajduje się etykieta oraz savoir-vivre. Pod pojęciem „savoir-vivre” rozumiemy zasady dobrego wychowania. To wiedza o tym, jak należy się zachowywać podczas kolacji biznesowej, a jak podczas rodzinnego spotkania. To reguły dotyczące zachowania wobec poszczególnych osób (przełożonych, partnerów biznesowych, klientów, współpracowników, teściów, osób starszych, itp.).

Etykieta i savoir-vivre – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

savoir vivre w biznesie

Budowanie wizerunku to długofalowy proces. Musimy pamiętać, że na nasz wizerunek oraz na nasze relacje międzyludzkie zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej, wpływa wiele czynników.

Wśród nich znajduje się etykieta oraz savoir-vivre. Pod pojęciem „savoir-vivre” rozumiemy zasady dobrego wychowania. To wiedza o tym, jak należy się zachowywać podczas kolacji biznesowej, a jak podczas rodzinnego spotkania. To reguły dotyczące zachowania wobec poszczególnych osób (przełożonych, partnerów biznesowych, klientów, współpracowników, teściów, osób starszych, itp.).

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Kulturze osobistej, manierach obowiązujących w świecie biznesu i nie tylko.
 • Sposobach niwelowania faux pas.
 • Specyfice obsługi klientów międzynarodowych, w tym komunikacji międzykulturowej.
 • Zasadach biznesowej elegancji i biznesowej etykiety – Business Protocol.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Wykazywania swobodnej, a zarazem profesjonalnej postawy w sytuacjach biznesowych.
 • Komunikacji interpersonalnej z zachowaniem dobrych manier.
 • Kreowania wizerunku profesjonalisty.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Autoprezentacją.
 • Budowaniem relacji biznesowych.

Program Szkolenia

Ważne jest nie tylko to, jak się zachowujemy i czy przestrzegamy określonych reguł. Na etykietę składa się również dopasowany do okoliczności strój oraz makijaż, gestykulacja, ton głosu, postawa ciała czy nawet uśmiech. Wszystkie te elementy budują nasz wizerunek i pozwalają odnaleźć się w każdej sytuacji.

Opanowanie reguł savoir-vivre na każdej płaszczyźnie życia nie jest łatwym zadaniem. O ile w życiu prywatnym jesteśmy w stanie sami wyczuć, jakie zachowania będą w dobrym tonie, o tyle w życiu zawodowym można się pogubić i nieświadomie popełnić faux pas.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

Moduł I. Etykieta i savoir-vivre: podstawy

 • Kanony budowania wizerunku profesjonalisty.
 • Punktualność – umiejętność zarządzania sobą w czasie.
 • Powitanie oraz pożegnanie w sytuacjach biznesowych zgodnie z zasadą precedencji czyli kiedy ważniejszy jest szef a kiedy ważniejszy klient firmy.
 • Sposób zwracania się, właściwe tytułowanie.
 • Zasady podawania dłoni, ukłonów, pocałunków i pozdrowień.

Moduł II. Etykieta i savoir-vivre: wizerunek

 • Biznesowy kanon ubioru i wyglądu.
 • Właściwa postawa i sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia).
 • Business Dress Code– Business Casual, czyli savoir-vivre w ubiorze oraz Smart Casual, czyli jak pogodzić elegancję z wygodą.
 • Znaczenie dodatków w stroju.
 • Podkreślanie atutów i ukrywanie niedoskonałości w tworzeniu własnego wizerunku.
 • Zasady wyboru stroju i makijażu w zależności od pory dnia i okoliczności.
 • Faux pas w ubiorze – przegląd najczęstszych potknięć dotyczących komponowania stroju, wyboru fasonu oraz dodatków.

Moduł III. Etykieta i savoir-vivre: zachowania

 • Zasady wymiany wizytówek.
 • Zachowanie i postawa w trakcie rozmowy (właściwa gestykulacja, mimika, spojrzenie).
 • Zasady zachowania w zależności od miejsca spotkania (praca, wyjazd służbowy, konferencja, teatr, ulica, sklep, wakacje itp.).
 • Odpowiedni dobór tematyki.
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej.
 • Grzecznościowe zachowanie w samochodzie (zajęcie odpowiedniego miejsca, rozliczenie za podróż itp.).
 • Grzecznościowe zachowania w windzie, na korytarzu

Moduł IV. Etykieta i savoir-vivre: spotkania

 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń.
 • Prezentacja uczestników spotkania.
 • Sztuka podejmowania gości.
 • Zasady obowiązujące podczas spotkań biznesowych.
 • Wymogi etykiety przy organizowaniu przyjęć.
 • Business dining, stołowa etykieta.
 • Alkohole (gatunki, wybór, sposób podawania, wznoszenie toastów).
 • Prezenty: wybór odpowiedniego i sposób wręczania partnerowi biznesowemu.
 • Faux pas – sztuka unikania uchybień towarzyskich i sposoby niwelowania faux pas.

Podsumowanie i wypracowanie osobistej check listy.

Czas trwania: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.