savoir vivre w biznesie

Etykieta i savoir-vivre – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Savoir-vivre w biznesie i w pracy ma olbrzymie znaczenie – jeśli wiesz, jak się zachować podczas wystąpienia, rozmów biznesowych i spotkań, znasz zasady etykiety i dobrych manier, jesteś lepiej postrzegany i oceniany, prędzej zostaniesz obdarzony zaufaniem i dojdziesz do porozumienia. Kurs „Etykieta i savoir-vivre” to szkolenie realizowane jako zamknięty warsztat, którego program dostosowujemy do potrzeb każdej grupy Kursantów, dzięki czemu Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru savoir-vivre o największej dla nich wartości i użyteczności.

Budowanie wizerunku to długofalowy proces. Trzeba też pamiętać, że na wizerunek i jakość relacji w sferze prywatnej i biznesowej wpływa wiele czynników. Wśród nich znajdują się etykieta oraz savoir-vivre. Czym jest savoir-vivre? To zasady dobrego wychowania i wiedza o tym, jak należy się zachowywać podczas kolacji biznesowej, a jak podczas rodzinnego spotkania. To reguły dotyczące zachowania wobec poszczególnych osób (przełożonych, partnerów biznesowych, klientów, współpracowników, teściów, osób starszych, itp.). Etykieta w biznesie obejmuje również zasady biznesowej elegancji i dress code, reguły tytułowania, umiejętność doboru tematyki rozmów czy zasady zachowania się przy stole lub w czasie bankietów i uroczystości. Organizowany przez nas warsztat z etykiety i savoir-vivre to kompendium pogłębionej wiedzy na temat kanonów i norm obowiązujących w służbowych relacjach uzupełnione o praktyczny trening umiejętności związanych z takimi dziedzinami jak autoprezentacja, komunikacja w biznesie, budowanie relacji, sztuka przemawiania itp.

Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” realizujemy zarówno jako nowoczesny i wygodny w organizacji kurs savoir-vivre online, jak i tradycyjny warsztat stacjonarny. Termin, miejsce szkolenia i agendę godzinową kursu dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów, którzy mogą również liczyć na indywidualną wycenę usługi. Szkolenia z etykiety w biznesie i zasad savoir-vivre polecamy szczególnie osobom, które chcą umocnić swoją pozycję, markę i autorytet w otoczeniu, a także skuteczniej realizować swoje cele poprzez budowanie mocnych relacji biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów programu i agendy kursu z savoir-vivre zaprojektowanego specjalnie dla Państwa.

Etykieta i savoir-vivre – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

savoir vivre w biznesie

Savoir-vivre w biznesie i w pracy ma olbrzymie znaczenie – jeśli wiesz, jak się zachować podczas wystąpienia, rozmów biznesowych i spotkań, znasz zasady etykiety i dobrych manier, jesteś lepiej postrzegany i oceniany, prędzej zostaniesz obdarzony zaufaniem i dojdziesz do porozumienia. Kurs „Etykieta i savoir-vivre” to szkolenie realizowane jako zamknięty warsztat, którego program dostosowujemy do potrzeb każdej grupy Kursantów, dzięki czemu Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru savoir-vivre o największej dla nich wartości i użyteczności.

Budowanie wizerunku to długofalowy proces. Trzeba też pamiętać, że na wizerunek i jakość relacji w sferze prywatnej i biznesowej wpływa wiele czynników. Wśród nich znajdują się etykieta oraz savoir-vivre. Czym jest savoir-vivre? To zasady dobrego wychowania i wiedza o tym, jak należy się zachowywać podczas kolacji biznesowej, a jak podczas rodzinnego spotkania. To reguły dotyczące zachowania wobec poszczególnych osób (przełożonych, partnerów biznesowych, klientów, współpracowników, teściów, osób starszych, itp.). Etykieta w biznesie obejmuje również zasady biznesowej elegancji i dress code, reguły tytułowania, umiejętność doboru tematyki rozmów czy zasady zachowania się przy stole lub w czasie bankietów i uroczystości. Organizowany przez nas warsztat z etykiety i savoir-vivre to kompendium pogłębionej wiedzy na temat kanonów i norm obowiązujących w służbowych relacjach uzupełnione o praktyczny trening umiejętności związanych z takimi dziedzinami jak autoprezentacja, komunikacja w biznesie, budowanie relacji, sztuka przemawiania itp.

Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” realizujemy zarówno jako nowoczesny i wygodny w organizacji kurs savoir-vivre online, jak i tradycyjny warsztat stacjonarny. Termin, miejsce szkolenia i agendę godzinową kursu dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów, którzy mogą również liczyć na indywidualną wycenę usługi. Szkolenia z etykiety w biznesie i zasad savoir-vivre polecamy szczególnie osobom, które chcą umocnić swoją pozycję, markę i autorytet w otoczeniu, a także skuteczniej realizować swoje cele poprzez budowanie mocnych relacji biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów programu i agendy kursu z savoir-vivre zaprojektowanego specjalnie dla Państwa.

Cele i Korzyści

Stacjonarne i zdalne szkolenia z etykiety i zasad savoir-vivre skoncentrowane są na przekazywaniu szczegółowej i kompleksowej wiedzy, która pozwala poczuć się pewnie w różnych sytuacjach biznesowych i w sposób świadomy wpływać na relacje z partnerami biznesowymi, przełożonymi czy potencjalnymi klientami firmy. Przygotowane przez nas szkolenia „Etykieta i savoir-vivre” nie skupiają się jednak na samej teorii i prezentacji zasad etykiety i dobrych manier. To jedynie punkt wyjścia, na którym bazuje szkolenie. Etykieta i savoir-vivre wymagają treningu praktycznego, dlatego opracowane przez nas kursy to praktyczne warsztaty, podczas których uczymy, jak korzystać z przekazanej przez naszych ekspertów wiedzy. Zamknięty kurs z etykiety w biznesie to całodniowa sesja treningowa, dzięki której nauczysz się właściwie reagować i zachowywać się w różnych sytuacjach biznesowych, unikać niezręczności i szkodzących Twojemu wizerunkowi faux-pas, a przy tym zachować pewność siebie i swobodę w relacjach z otoczeniem. Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” to kurs o bardzo dużym poziome indywidualizacji programu, treści, metod i technik nauczania, a to oznacza, że nasi trenerzy wezmą pod uwagę Twoje faktyczne potrzeby szkoleniowe i oczekiwania, abyś mógł z Human Skills udoskonalić te umiejętności, na których najbardziej Ci zależy i które będą dla Ciebie najbardziej przydatne. Będziemy trenować, wykorzystując Twoje dotychczasowe doświadczenia, analizować z życia wzięte przykłady i symulować sytuacje, w których możesz się znaleźć. Oferujemy Ci również możliwość wyboru najlepszej dla Ciebie formy szkolenia – jeśli wolisz uniknąć podróży, możesz zgłębiać zasady savoir-vivre online w czasie zdalnego szkolenia, a jeśli stawiasz na bezpośrednią wymianę doświadczeń, możesz zrealizować kurs stacjonarny w naszej siedzibie lub innej dogodnej dla Ciebie lokalizacji. Uczestników warsztatu „Etykieta i savoir-vivre” otaczamy na każdym etapie szkolenia fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a po ukończeniu zajęć wspieramy w ramach bezpłatnej opieki poszkoleniowej, z której Kursanci mogą korzystać nawet przez miesiąc od czasu zakończenia kursu. Każde zamknięte szkolenie poświęcone etykiecie, zasadom savoir-vivre i budowaniu wizerunku kończymy również rekomendacjami, które pomogą zoptymalizować Uczestnikom zajęć ich osobisty plan szkoleniowy oraz dostosować kolejne kursy do ich indywidualnych potrzeb.

Co zyskasz, wybierając zamknięty kurs „Etykieta i savoir-vivre” w Human Skills?

W czasie warsztatu koncentrujemy się na praktycznym przećwiczeniu typowych sytuacji, w których mogą znaleźć się Uczestnicy kursu i wspólnie wypracowujemy rozwiązania dla sytuacji trudnych. Nasi eksperci podzielą się z Tobą swoją wiedzą i dobrymi praktykami, abyś na kolacji biznesowej czy podczas ważnej konferencji zawsze wiedział, jak się zachować, w jaki sposób dobrać odpowiedni strój do danej sytuacji czy potrafił poprowadzić interesującą rozmowę. Ważne jest nie tylko to, jak się zachowujemy i czy przestrzegamy określonych reguł. Na etykietę składa się również dopasowany do okoliczności strój i makijaż, gestykulacja, ton głosu, postawa ciała czy nawet uśmiech. Wszystkie te elementy budują nasz wizerunek i pozwalają odnaleźć się w każdej sytuacji. Opanowanie reguł savoir-vivre na każdej płaszczyźnie życia nie jest łatwym zadaniem. O ile w życiu prywatnym jesteśmy w stanie sami wyczuć, jakie zachowania będą w dobrym tonie, o tyle w życiu zawodowym, w środowisku wielokulturowym, kiedy od naszej postawy zależy ważny kontrakt, można się pogubić i nieświadomie popełnić faux-pas.

Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” pozwoli Ci nabyć kompleksową wiedzę o:

 • kulturze osobistej, manierach obowiązujących w świecie biznesu i poza nim;
 • sposobach niwelowania faux-pas;
 • specyfice obsługi klientów międzynarodowych, w tym komunikacji międzykulturowej;
 • zasadach biznesowej elegancji i biznesowej etykiety – Business Protocol.

Kurs z etykiety w biznesie umożliwi Ci zdobycie praktycznych umiejętności:

 • wykazywania swobodnej, a zarazem profesjonalnej postawy w różnych sytuacjach biznesowych;
 • stosowania zasad etykiety i savoir-vivre;
 • komunikacji interpersonalnej z zachowaniem dobrych manier;
 • kreowania wizerunku profesjonalisty.

Prezentowany warsztat zamknięty pozwoli Ci pogłębić cenne kompetencje związane z:

 • autoprezentacją;
 • swobodną i świadomą komunikacją;
 • budowaniem relacji biznesowych.

Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” zapewnia Kursantom większą swobodę działania w różnych okolicznościach w środowisku biznesowym i poza nim. Nabycie wiedzy o normach i kanonach postępowania w otoczeniu biznesowym jest też niezbędnym warunkiem inicjowania i wzmacniania dobrych relacji w biznesie oraz budowania swoje pozycji i siły reprezentowanej firmy, organizacji, marki.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ETYKIETA I SAVOIR-VIVRE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie zamknięte poświęcone regułom etykiety biznesowej i zasadom savoir-vivre organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie przy ul. Widok, w samym sercu miasta. Na życzenie Klienta warsztat „Etykieta i savoir-vivre” może być także poprowadzony w innej wskazanej przez niego lokalizacji, np. na terenie firmy zamawiającej dane szkolenie. Warsztaty z powyższego tematu trwają według planu 1. dzień, a pojedyncza sesja szkoleniowa trwa wówczas co najmniej 7 godzin z przerwami. Szkolenie jest projektowane na zamówienie, a więc jego zawartość merytoryczna i metodyczna, a także agenda są dostosowywane do oczekiwań Klienta i rzeczywistych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Z tego powodu dostępny niżej program szkolenia może zostać wzbogacony o alternatywne treści i zadania. Nad efektywnością kursu oraz jakością merytoryczną szkolenia czuwają eksperci o wieloletnim doświadczeniu trenerskim, którzy specjalizują się w takich dziedzinach jak kreowanie wizerunku, komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w biznesie, sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, etykieta w biznesie. Prezentowany kurs rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a kończymy ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji na przyszłość. Wszyscy Uczestnicy warsztatu mają możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego – konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenie „Etykieta i savoir-vivre”, odbywają się online i są dostępne przez miesiąc od daty realizacji kursu. Wszystkim Uczestnikom trenującym na terenie naszego ośrodka gwarantujemy poczęstunek serwowany w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad. W cenie kursu zapewniamy także Uczestnikom komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych i niezbędne pomoce.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Etykieta i savoir-vivre

Program i formę szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Stacjonarne szkolenia z etykiety i savoir-vivre rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych, a jej wyniki służą optymalizacji programu, według którego będzie realizowany konkretny kurs. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odwołują się do założeń opisanych przez cykl Kolba oraz model Activity Based Learning. Stawiamy na wykorzystanie nowatorskich i sprawdzonych metod nauczania, które inspirują do działania i nauki, silnie angażują Uczestników w realizację celów szkolenia i czynią warsztat atrakcyjną dla Kursantów formą doskonalenia umiejętności. Kurs „Etykieta i savoir-vivre” budują 4. moduły, a w ramach jego podsumowania Kursanci będą mieli okazję sporządzić indywidualne plany wdrożenia zdobytej wiedzy. Osoby zainteresowane mogą również otrzymać od trenera prowadzącego warsztat wsparcie w zakresie doboru innych szkoleń dostosowanych do ich potrzeb. Szkolenie trwa według planu od godziny 9:00 do 17:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania jego agendy do życzeń Klienta.

Wprowadzenie do zajęć: omówienie celów szkolenia oraz potrzeb Uczestników kursu „Etykieta i savoir-vivre”, sprawy organizacyjne, kontrakt.

Moduł I. Etykieta i savoir-vivre – podstawy

 • Kanony budowania wizerunku profesjonalisty.
 • Punktualność – umiejętność zarządzania sobą w czasie.
 • Powitanie i pożegnanie w sytuacjach biznesowych zgodnie z zasadą precedencji, czyli kiedy ważniejszy jest szef, a kiedy ważniejszy klient firmy?
 • Sposób zwracania się do poszczególnych osób, właściwe ich tytułowanie.
 • Zasady podawania dłoni, ukłonów, pocałunków i pozdrowień.

Moduł II. Etykieta i savoir-vivre – wizerunek

 • Biznesowy kanon ubioru i wyglądu.
 • Właściwa postawa oraz odpowiedni sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia).
 • Business Dress CodeBusiness Casual, czyli savoir-vivre w ubiorze oraz Smart Casual, czyli jak pogodzić elegancję z wygodą?
 • Znaczenie dodatków w ubiorze.
 • Podkreślanie atutów i ukrywanie niedoskonałości w kreowaniu własnego wizerunku.
 • Reguły doboru stroju i stylu makijażu do okoliczności i pory dnia.
 • Faux-pas w doborze stroju i jego wyglądzie – przegląd często spotykanych potknięć dotyczących komponowania stroju, wyboru fasonu i dodatków.

Moduł III. Etykieta i savoir-vivre – zachowania

 • Zasady dotyczące wymiany wizytówek.
 • Postawa i zachowanie podczas rozmowy (gestykulacja, mimika, spojrzenie).
 • Reguły dobrego zachowania w zależności od rodzaju miejsca spotkania (praca, wyjazd służbowy, teatr, konferencja, ulica, sklep, urlop itp.).
 • Dobór tematyki rozmów.
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej.
 • Grzecznościowe zachowania w szczegółowych sytuacjach, np. na korytarzu, w windzie, w miejscu publicznym itp.
 • Grzecznościowe zachowanie w samochodzie (m.in. zajęcie właściwego miejsca, zasady rozliczenia się za podróż itd.).

Moduł IV. Etykieta i savoir-vivre – spotkania

 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń.
 • Sztuka podejmowania gości.
 • Prezentacja uczestników spotkania.
 • Wymogi etykiety przy organizowaniu przyjęć.
 • Zasady obowiązujące w czasie spotkań biznesowych.
 • Business Dining Etiquette, stołowa etykieta.
 • Alkohole (wznoszenie toastów, gatunki trunków, wybór, sposób podawania).
 • Prezenty: wybór odpowiedniego i sposób wręczania.
 • Faux-pas – sztuka unikania uchybień towarzyskich i reagowania na popełnione faux-pas.

Zakończenie warsztatu: podsumowanie kluczowych treści, sesja pytań do eksperta, sporządzenie indywidualnych planów działania, ewaluacja szkolenia.

Czas trwania: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ETYKIETA I SAVOIR-VIVRE – KURS ONLINE

Zdalne szkolenia z etykiety biznesowej prowadzimy na przyjaznych w obsłudze platformach Zoom i Clickmeeting, dzięki temu przygotowane przez nas kursy może przejść każdy, niezależnie od tego, czy jest zaawansowanym użytkownikiem nowych technologii, czy dopiero się z nimi zapoznaje. Warsztat „Etykieta i savoir-vivre” to komfortowe i ekonomiczne szkolenie trening można odbyć bez konieczności podróżowania do placówki szkoleniowej, a więc oszczędzając cenny czas i pieniądze. Zdalne szkolenia nie wymagają także instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania – potrzebne będą jedynie: urządzenie z funkcją połączeń video online oraz dostęp do internetu. Kursy z etykiety i savoir-vivre to intensywne kursy praktyczne, w których dominują ćwiczenia i nauka poprzez działanie. Prezentowany program szkoleniowy jest ponadto każdorazowo poprzedzany diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, co zapewnia maksymalne dopasowanie szkolenia do indywidualnych oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Zdalny kurs „Etykieta i savoir-vivre” został zaprojektowany jako jednodniowa sesja szkoleniowa (sesja trwa minimum 7 godzin z przerwami). Wszyscy Uczestnicy warsztatu z etykiety w biznesie mają możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego – konsultacje dla osób, które ukończyły kurs zamknięty „Etykieta i savoir-vivre” są dostępne przez miesiąc od dnia realizacji kursu i odbywają się online. Każdy Uczestnik zajęć otrzyma do nas w cenie kursu pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych oraz przybory i pomoce potrzebne podczas szkolenia.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Etykieta i savoir-vivre

Zamknięte szkolenia „Etykieta i savoir-vivre” organizowane w formule online mają charakter spotkań w pokojach wirtualnych organizowanych w czasie rzeczywistym. Plan standardowego szkolenia z powyższego tematu składa się z 4 modułów tematycznych. Poszczególne elementy prezentowanego szkolenia, jego zawartość metodyczna i metodyczna mogą jednak zostać uzupełnione o treści dodatkowe i alternatywne ćwiczenia na podstawie rezultatów diagnozy przeprowadzonej we wstępie do zajęć. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odwołują się do reguł cyklu Kolba oraz modelu Activity Based Learning. Stawiamy na nowatorskie i sprawdzone metod nauczania, które inspirują do aktywności i nauki, silnie angażują Kursantów w realizację celów warsztatu i czynią szkolenia atrakcyjną dla Uczestników formą doskonalenia umiejętności. Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” online realizujemy najczęściej w godzinach: 9:00 – 17:00. Zajęcia kończą się podsumowaniem kluczowych zagadnień poruszanych w toku warsztatu oraz opracowaniem przez Kursantów indywidualnych planów działania.

Program, formę kursu oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie kursu: sprawy organizacyjne, identyfikacja celów szkolenia z diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, sporządzenie kontraktu.

Moduł I. Etykieta i savoir-vivre – podstawowe zasady

 • Kanony kreowania wizerunku profesjonalisty.
 • Umiejętność zarządzania sobą w czasie – punktualność.
 • Powitanie i pożegnanie zgodne z zasadą precedencji, czyli kiedy ważniejszy jest szef, a kiedy ważniejszy klient firmy?
 • Poprawne tytułowanie poszczególnych osób i właściwy sposób zwracania się do nich.
 • Zasady podawania dłoni, pocałunków, ukłonów i pozdrowień.

Moduł II. Etykieta i savoir-vivre – budowanie wizerunku

 • Biznesowy kanon ubioru i wyglądu.
 • Business Dress CodeBusiness Casual, czyli savoir-vivre w ubiorze oraz Smart Casual, czyli jak pogodzić elegancję z wygodą?
 • Znaczenie dodatków w ubiorze.
 • Reguły doboru ubioru oraz stylu makijażu do okoliczności i pory dnia.
 • Właściwa postawa oraz odpowiedni sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia).
 • Eksponowanie atutów i ukrywanie niedoskonałości w kreowaniu własnego wizerunku.
 • Faux-pas w doborze stroju – przegląd potknięć dotyczących komponowania stroju, wyboru fasonu i dodatków.

Moduł III. Etykieta i savoir-vivre – zachowania

 • Reguły dotyczące wymiany wizytówek.
 • Postawa i zachowanie w czasie rozmowy (spojrzenie, gestykulacja, mimika).
 • Zasady odpowiedniego zachowania się w zależności od typu miejsca spotkania (teatr, konferencja, praca, wyjazd służbowy, ulica, sklep, urlop itp.).
 • Dobór tematyki rozmów.
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej.
 • Adekwatne zachowanie się w szczegółowych sytuacjach, np. w windzie, w miejscu publicznym, na korytarzu itp.
 • Odpowiednie zachowanie w samochodzie (zajęcie właściwego miejsca, zasady rozliczenia podróży itp.).

Moduł IV. Etykieta i savoir-vivre – spotkania

 • Wręczanie zaproszeń i kart wizytowych.
 • Sztuka podejmowania gości.
 • Prezentacja uczestników spotkania biznesowego.
 • Wymogi etykiety biznesowej podczas organizacji przyjęć.
 • Reguły obowiązujące w trakcie spotkań służbowych i biznesowych.
 • Etykieta stołowa, Business Dining Etiquette.
 • Alkohole, ich wybór i sposób podawania; wznoszenie toastów itd.
 • Prezenty: wybór podarunku odpowiedniego do sytuacji i osoby oraz sposób wręczania prezentów.
 • Faux-pas – sztuka unikania uchybień towarzyskich i umiejętnego reagowania na popełnione uchybienia.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najistotniejszych reguł i zasad, sesja pytań do trenera, wnioski, opracowanie osobistego planu wdrożenia zdobytej wiedzy, ewaluacja kursu i feedback.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. „WOW, jesteśmy pod MEGA wrażeniem!!! Sposób poprowadzenia, zaciekawienia grupy i przekazanych informacji przez Piotra jest na bardzo wysokim poziomie. Zapewne mi jak pozostałym uczestnikom szkolenia wiele kwestii zostanie w głowach i będą one stosowane w praktyce.”

„Praktyczne wskazówki dotyczące elegancji oraz ocena zachowań. Nauczyłam się odpowiednio dobierać szkło do alkoholu oraz  postępować z wizytówkami w trakcie biznesowego spotkania. Wiem jaka jest postawa dżentelmeńska w kwestii równouprawnienia. Ważne było:jak usadzać gości w aucie, podczas kolacji służbowej, jak zachować się przy stole, kwestie związane z ubiorem, organizacja spotkań, przyjmowanie klienta międzynarodowego.”

„Bardzo profesjonalna obsługa i kontakt; wiedza poparta doświadczeniem; energiczny i skupiający uwagę sposób prowadzenia szkolenia.”

„Wysoki poziom wiedzy przekazywanej bardzo przystępnie i „na luzie”; stworzenie miłej atmosfery; wzorcowy sposób prowadzenia; prezentacje OK; materiały nie były potrzebne.”

„Bezpośredniość i wiedza trenera; dobry sposób prowadzenia szkolenia; dynamika i szczerość trenera; super materiały. Ciekawe przykłady z życia.”

„Przydatne treści szkolenia: ciekawostki, wiedza praktyczna, dyskusje, odpowiedzi na nasze pytania, przykłady z życia, jak zachowywać się w różnych trudnych sytuacjach, rozmowy przez telefon, zachowanie podczas lekcji, przygotowanie stanowiska pracy, asertywność, etykieta, zachowanie przy stole.”

 

Klienci

Szkolenie z zakresu etykiety i savoir-vivre firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak:  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku; Ministerstwo Sportu i Turystyki; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; Ministerstwo Skarbu Państwa; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Kwidzyńskie Centrum Kultury; Instytut Pamięci Narodowej; Urząd Lotnictwa Cywilnego; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; Impreska Com Kamil Ułanowicz; Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o; TEZET S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Zamek Sp. j.; Gemalto. Sp. z o.o.; Savoy; INEA S.A.; International Paper – Kwidzyń Sp. z o.o.; Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o; ; Siemens Sp. z o.o.; NUTRICIA Polska Sp. z o.o.; Pfizer Polska Sp. z o.o.; Delphi Poland S.A; Immofinanze, Sitel Polska Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Altavia Polska Sp. z o.o., Cypriak & Fibich Projects, Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, CORTEN MEDIC SP Z O. O., Telewizja Polsat sp. z o.o..

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas