savoir vivre w biznesie

Etykieta i savoir-vivre – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Savoir-vivre w biznesie i w pracy ma olbrzymie znaczenie – jeśli wiesz, jak się zachować podczas wystąpienia, rozmów biznesowych i spotkań, znasz zasady etykiety i dobrych manier, jesteś lepiej postrzegany i oceniany, prędzej zostaniesz obdarzony zaufaniem i dojdziesz do porozumienia. Kurs „Etykieta i savoir-vivre” to szkolenie realizowane jako zamknięty warsztat, którego program dostosowujemy do potrzeb każdej grupy Kursantów, dzięki czemu Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru savoir-vivre o największej dla nich wartości i użyteczności.

Budowanie wizerunku to długofalowy proces. Trzeba też pamiętać, że na wizerunek i jakość relacji w sferze prywatnej i biznesowej wpływa wiele czynników. Wśród nich znajdują się etykieta oraz savoir-vivre. Czym jest savoir-vivre? To zasady dobrego wychowania i wiedza o tym, jak należy się zachowywać podczas kolacji biznesowej, a jak podczas rodzinnego spotkania. To reguły dotyczące zachowania wobec poszczególnych osób (przełożonych, partnerów biznesowych, klientów, współpracowników, teściów, osób starszych, itp.). Etykieta w biznesie obejmuje również zasady biznesowej elegancji i dress code, reguły tytułowania, umiejętność doboru tematyki rozmów czy zasady zachowania się przy stole lub w czasie bankietów i uroczystości. Organizowany przez nas warsztat z etykiety i savoir-vivre to kompendium pogłębionej wiedzy na temat kanonów i norm obowiązujących w służbowych relacjach uzupełnione o praktyczny trening umiejętności związanych z takimi dziedzinami jak autoprezentacja, komunikacja w biznesie, budowanie relacji, sztuka przemawiania itp.

Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” realizujemy zarówno jako nowoczesny i wygodny w organizacji kurs savoir-vivre online, jak i tradycyjny warsztat stacjonarny. Termin, miejsce szkolenia i agendę godzinową kursu dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów, którzy mogą również liczyć na indywidualną wycenę usługi. Szkolenia z etykiety w biznesie i zasad savoir-vivre polecamy szczególnie osobom, które chcą umocnić swoją pozycję, markę i autorytet w otoczeniu, a także skuteczniej realizować swoje cele poprzez budowanie mocnych relacji biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów programu i agendy kursu z savoir-vivre zaprojektowanego specjalnie dla Państwa.

Etykieta i savoir-vivre – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

savoir vivre w biznesie

Savoir-vivre w biznesie i w pracy ma olbrzymie znaczenie – jeśli wiesz, jak się zachować podczas wystąpienia, rozmów biznesowych i spotkań, znasz zasady etykiety i dobrych manier, jesteś lepiej postrzegany i oceniany, prędzej zostaniesz obdarzony zaufaniem i dojdziesz do porozumienia. Kurs „Etykieta i savoir-vivre” to szkolenie realizowane jako zamknięty warsztat, którego program dostosowujemy do potrzeb każdej grupy Kursantów, dzięki czemu Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności z obszaru savoir-vivre o największej dla nich wartości i użyteczności.

Budowanie wizerunku to długofalowy proces. Trzeba też pamiętać, że na wizerunek i jakość relacji w sferze prywatnej i biznesowej wpływa wiele czynników. Wśród nich znajdują się etykieta oraz savoir-vivre. Czym jest savoir-vivre? To zasady dobrego wychowania i wiedza o tym, jak należy się zachowywać podczas kolacji biznesowej, a jak podczas rodzinnego spotkania. To reguły dotyczące zachowania wobec poszczególnych osób (przełożonych, partnerów biznesowych, klientów, współpracowników, teściów, osób starszych, itp.). Etykieta w biznesie obejmuje również zasady biznesowej elegancji i dress code, reguły tytułowania, umiejętność doboru tematyki rozmów czy zasady zachowania się przy stole lub w czasie bankietów i uroczystości. Organizowany przez nas warsztat z etykiety i savoir-vivre to kompendium pogłębionej wiedzy na temat kanonów i norm obowiązujących w służbowych relacjach uzupełnione o praktyczny trening umiejętności związanych z takimi dziedzinami jak autoprezentacja, komunikacja w biznesie, budowanie relacji, sztuka przemawiania itp.

Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” realizujemy zarówno jako nowoczesny i wygodny w organizacji kurs savoir-vivre online, jak i tradycyjny warsztat stacjonarny. Termin, miejsce szkolenia i agendę godzinową kursu dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań Klientów, którzy mogą również liczyć na indywidualną wycenę usługi. Szkolenia z etykiety w biznesie i zasad savoir-vivre polecamy szczególnie osobom, które chcą umocnić swoją pozycję, markę i autorytet w otoczeniu, a także skuteczniej realizować swoje cele poprzez budowanie mocnych relacji biznesowych.

Serdecznie zapraszamy do zapisów i kontaktu z nami w celu ustalenia szczegółów programu i agendy kursu z savoir-vivre zaprojektowanego specjalnie dla Państwa.

Cele i Korzyści

Stacjonarne i zdalne szkolenia z etykiety i zasad savoir-vivre skoncentrowane są na przekazywaniu szczegółowej i kompleksowej wiedzy, która pozwala poczuć się pewnie w różnych sytuacjach biznesowych i w sposób świadomy wpływać na relacje z partnerami biznesowymi, przełożonymi czy potencjalnymi klientami firmy. Przygotowane przez nas szkolenia „Etykieta i savoir-vivre” nie skupiają się jednak na samej teorii i prezentacji zasad etykiety i dobrych manier. To jedynie punkt wyjścia, na którym bazuje szkolenie. Etykieta i savoir-vivre wymagają treningu praktycznego, dlatego opracowane przez nas kursy to praktyczne warsztaty, podczas których uczymy, jak korzystać z przekazanej przez naszych ekspertów wiedzy. Zamknięty kurs z etykiety w biznesie to całodniowa sesja treningowa, dzięki której nauczysz się właściwie reagować i zachowywać się w różnych sytuacjach biznesowych, unikać niezręczności i szkodzących Twojemu wizerunkowi faux-pas, a przy tym zachować pewność siebie i swobodę w relacjach z otoczeniem. Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” to kurs o bardzo dużym poziome indywidualizacji programu, treści, metod i technik nauczania, a to oznacza, że nasi trenerzy wezmą pod uwagę Twoje faktyczne potrzeby szkoleniowe i oczekiwania, abyś mógł z Human Skills udoskonalić te umiejętności, na których najbardziej Ci zależy i które będą dla Ciebie najbardziej przydatne. Będziemy trenować, wykorzystując Twoje dotychczasowe doświadczenia, analizować z życia wzięte przykłady i symulować sytuacje, w których możesz się znaleźć. Oferujemy Ci również możliwość wyboru najlepszej dla Ciebie formy szkolenia – jeśli wolisz uniknąć podróży, możesz zgłębiać zasady savoir-vivre online w czasie zdalnego szkolenia, a jeśli stawiasz na bezpośrednią wymianę doświadczeń, możesz zrealizować kurs stacjonarny w naszej siedzibie lub innej dogodnej dla Ciebie lokalizacji. Uczestników warsztatu „Etykieta i savoir-vivre” otaczamy na każdym etapie szkolenia fachową opieką doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry trenerskiej, a po ukończeniu zajęć wspieramy w ramach bezpłatnej opieki poszkoleniowej, z której Kursanci mogą korzystać nawet przez miesiąc od czasu zakończenia kursu. Każde zamknięte szkolenie poświęcone etykiecie, zasadom savoir-vivre i budowaniu wizerunku kończymy również rekomendacjami, które pomogą zoptymalizować Uczestnikom zajęć ich osobisty plan szkoleniowy oraz dostosować kolejne kursy do ich indywidualnych potrzeb.

Co zyskasz, wybierając zamknięty kurs „Etykieta i savoir-vivre” w Human Skills?

W czasie warsztatu koncentrujemy się na praktycznym przećwiczeniu typowych sytuacji, w których mogą znaleźć się Uczestnicy kursu i wspólnie wypracowujemy rozwiązania dla sytuacji trudnych. Nasi eksperci podzielą się z Tobą swoją wiedzą i dobrymi praktykami, abyś na kolacji biznesowej czy podczas ważnej konferencji zawsze wiedział, jak się zachować, w jaki sposób dobrać odpowiedni strój do danej sytuacji czy potrafił poprowadzić interesującą rozmowę. Ważne jest nie tylko to, jak się zachowujemy i czy przestrzegamy określonych reguł. Na etykietę składa się również dopasowany do okoliczności strój i makijaż, gestykulacja, ton głosu, postawa ciała czy nawet uśmiech. Wszystkie te elementy budują nasz wizerunek i pozwalają odnaleźć się w każdej sytuacji. Opanowanie reguł savoir-vivre na każdej płaszczyźnie życia nie jest łatwym zadaniem. O ile w życiu prywatnym jesteśmy w stanie sami wyczuć, jakie zachowania będą w dobrym tonie, o tyle w życiu zawodowym, w środowisku wielokulturowym, kiedy od naszej postawy zależy ważny kontrakt, można się pogubić i nieświadomie popełnić faux-pas.

Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” pozwoli Ci nabyć kompleksową wiedzę o:

 • kulturze osobistej, manierach obowiązujących w świecie biznesu i poza nim;
 • sposobach niwelowania faux-pas;
 • specyfice obsługi klientów międzynarodowych, w tym komunikacji międzykulturowej;
 • zasadach biznesowej elegancji i biznesowej etykiety – Business Protocol.

Kurs z etykiety w biznesie umożliwi Ci zdobycie praktycznych umiejętności:

 • wykazywania swobodnej, a zarazem profesjonalnej postawy w różnych sytuacjach biznesowych;
 • stosowania zasad etykiety i savoir-vivre;
 • komunikacji interpersonalnej z zachowaniem dobrych manier;
 • kreowania wizerunku profesjonalisty.

Prezentowany warsztat zamknięty pozwoli Ci pogłębić cenne kompetencje związane z:

 • autoprezentacją;
 • swobodną i świadomą komunikacją;
 • budowaniem relacji biznesowych.

Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” zapewnia Kursantom większą swobodę działania w różnych okolicznościach w środowisku biznesowym i poza nim. Nabycie wiedzy o normach i kanonach postępowania w otoczeniu biznesowym jest też niezbędnym warunkiem inicjowania i wzmacniania dobrych relacji w biznesie oraz budowania swoje pozycji i siły reprezentowanej firmy, organizacji, marki.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA ETYKIETA I SAVOIR-VIVRE – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Szkolenie zamknięte poświęcone regułom etykiety biznesowej i zasadom savoir-vivre organizujemy w naszej warszawskiej siedzibie przy ul. Widok, w samym sercu miasta. Na życzenie Klienta warsztat „Etykieta i savoir-vivre” może być także poprowadzony w innej wskazanej przez niego lokalizacji, np. na terenie firmy zamawiającej dane szkolenie. Warsztaty z powyższego tematu trwają według planu 1. dzień, a pojedyncza sesja szkoleniowa trwa wówczas co najmniej 7 godzin z przerwami. Szkolenie jest projektowane na zamówienie, a więc jego zawartość merytoryczna i metodyczna, a także agenda są dostosowywane do oczekiwań Klienta i rzeczywistych potrzeb szkoleniowych danej grupy Kursantów. Z tego powodu dostępny niżej program szkolenia może zostać wzbogacony o alternatywne treści i zadania. Nad efektywnością kursu oraz jakością merytoryczną szkolenia czuwają eksperci o wieloletnim doświadczeniu trenerskim, którzy specjalizują się w takich dziedzinach jak kreowanie wizerunku, komunikacja interpersonalna, budowanie relacji w biznesie, sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, etykieta w biznesie. Prezentowany kurs rozpoczynamy weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów, a kończymy ewaluacją warsztatu oraz sesją rekomendacji na przyszłość. Wszyscy Uczestnicy warsztatu mają możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego – konsultacje dla osób, które ukończyły szkolenie „Etykieta i savoir-vivre”, odbywają się online i są dostępne przez miesiąc od daty realizacji kursu. Wszystkim Uczestnikom trenującym na terenie naszego ośrodka gwarantujemy poczęstunek serwowany w czasie przerwy śniadaniowej oraz dwudaniowy obiad. W cenie kursu zapewniamy także Uczestnikom komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych i niezbędne pomoce.

Przykładowy program stacjonarnego szkolenia „Etykieta i savoir-vivre

Program i formę szkolenia oraz jego agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Stacjonarne szkolenia z etykiety i savoir-vivre rozpoczynają się diagnozą potrzeb szkoleniowych, a jej wyniki służą optymalizacji programu, według którego będzie realizowany konkretny kurs. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odwołują się do założeń opisanych przez cykl Kolba oraz model Activity Based Learning. Stawiamy na wykorzystanie nowatorskich i sprawdzonych metod nauczania, które inspirują do działania i nauki, silnie angażują Uczestników w realizację celów szkolenia i czynią warsztat atrakcyjną dla Kursantów formą doskonalenia umiejętności. Kurs „Etykieta i savoir-vivre” budują 4. moduły, a w ramach jego podsumowania Kursanci będą mieli okazję sporządzić indywidualne plany wdrożenia zdobytej wiedzy. Osoby zainteresowane mogą również otrzymać od trenera prowadzącego warsztat wsparcie w zakresie doboru innych szkoleń dostosowanych do ich potrzeb. Szkolenie trwa według planu od godziny 9:00 do 17:00. Istnieje jednak możliwość dostosowania jego agendy do życzeń Klienta.

Wprowadzenie do zajęć: omówienie celów szkolenia oraz potrzeb Uczestników kursu „Etykieta i savoir-vivre”, sprawy organizacyjne, kontrakt.

Moduł I. Etykieta i savoir-vivre – podstawy

 • Kanony budowania wizerunku profesjonalisty.
 • Punktualność – umiejętność zarządzania sobą w czasie.
 • Powitanie i pożegnanie w sytuacjach biznesowych zgodnie z zasadą precedencji, czyli kiedy ważniejszy jest szef, a kiedy ważniejszy klient firmy?
 • Sposób zwracania się do poszczególnych osób, właściwe ich tytułowanie.
 • Zasady podawania dłoni, ukłonów, pocałunków i pozdrowień.

Moduł II. Etykieta i savoir-vivre – wizerunek

 • Biznesowy kanon ubioru i wyglądu.
 • Właściwa postawa oraz odpowiedni sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia).
 • Business Dress CodeBusiness Casual, czyli savoir-vivre w ubiorze oraz Smart Casual, czyli jak pogodzić elegancję z wygodą?
 • Znaczenie dodatków w ubiorze.
 • Podkreślanie atutów i ukrywanie niedoskonałości w kreowaniu własnego wizerunku.
 • Reguły doboru stroju i stylu makijażu do okoliczności i pory dnia.
 • Faux-pas w doborze stroju i jego wyglądzie – przegląd często spotykanych potknięć dotyczących komponowania stroju, wyboru fasonu i dodatków.

Moduł III. Etykieta i savoir-vivre – zachowania

 • Zasady dotyczące wymiany wizytówek.
 • Postawa i zachowanie podczas rozmowy (gestykulacja, mimika, spojrzenie).
 • Reguły dobrego zachowania w zależności od rodzaju miejsca spotkania (praca, wyjazd służbowy, teatr, konferencja, ulica, sklep, urlop itp.).
 • Dobór tematyki rozmów.
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej.
 • Grzecznościowe zachowania w szczegółowych sytuacjach, np. na korytarzu, w windzie, w miejscu publicznym itp.
 • Grzecznościowe zachowanie w samochodzie (m.in. zajęcie właściwego miejsca, zasady rozliczenia się za podróż itd.).

Moduł IV. Etykieta i savoir-vivre – spotkania

 • Wręczanie kart wizytowych i zaproszeń.
 • Sztuka podejmowania gości.
 • Prezentacja uczestników spotkania.
 • Wymogi etykiety przy organizowaniu przyjęć.
 • Zasady obowiązujące w czasie spotkań biznesowych.
 • Business Dining Etiquette, stołowa etykieta.
 • Alkohole (wznoszenie toastów, gatunki trunków, wybór, sposób podawania).
 • Prezenty: wybór odpowiedniego i sposób wręczania.
 • Faux-pas – sztuka unikania uchybień towarzyskich i reagowania na popełnione faux-pas.

Zakończenie warsztatu: podsumowanie kluczowych treści, sesja pytań do eksperta, sporządzenie indywidualnych planów działania, ewaluacja szkolenia.

Czas trwania: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA ETYKIETA I SAVOIR-VIVRE – KURS ONLINE

Zdalne szkolenia z etykiety biznesowej prowadzimy na przyjaznych w obsłudze platformach Zoom i Clickmeeting, dzięki temu przygotowane przez nas kursy może przejść każdy, niezależnie od tego, czy jest zaawansowanym użytkownikiem nowych technologii, czy dopiero się z nimi zapoznaje. Warsztat „Etykieta i savoir-vivre” to komfortowe i ekonomiczne szkolenie trening można odbyć bez konieczności podróżowania do placówki szkoleniowej, a więc oszczędzając cenny czas i pieniądze. Zdalne szkolenia nie wymagają także instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania – potrzebne będą jedynie: urządzenie z funkcją połączeń video online oraz dostęp do internetu. Kursy z etykiety i savoir-vivre to intensywne kursy praktyczne, w których dominują ćwiczenia i nauka poprzez działanie. Prezentowany program szkoleniowy jest ponadto każdorazowo poprzedzany diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, co zapewnia maksymalne dopasowanie szkolenia do indywidualnych oczekiwań i potrzeb naszych Klientów. Zdalny kurs „Etykieta i savoir-vivre” został zaprojektowany jako jednodniowa sesja szkoleniowa (sesja trwa minimum 7 godzin z przerwami). Wszyscy Uczestnicy warsztatu z etykiety w biznesie mają możliwość skorzystania z darmowego wsparcia poszkoleniowego – konsultacje dla osób, które ukończyły kurs zamknięty „Etykieta i savoir-vivre” są dostępne przez miesiąc od dnia realizacji kursu i odbywają się online. Każdy Uczestnik zajęć otrzyma do nas w cenie kursu pakiet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych oraz przybory i pomoce potrzebne podczas szkolenia.

Szczegółowy program zamkniętego szkolenia online „Etykieta i savoir-vivre

Zamknięte szkolenia „Etykieta i savoir-vivre” organizowane w formule online mają charakter spotkań w pokojach wirtualnych organizowanych w czasie rzeczywistym. Plan standardowego szkolenia z powyższego tematu składa się z 4 modułów tematycznych. Poszczególne elementy prezentowanego szkolenia, jego zawartość metodyczna i metodyczna mogą jednak zostać uzupełnione o treści dodatkowe i alternatywne ćwiczenia na podstawie rezultatów diagnozy przeprowadzonej we wstępie do zajęć. Zajęcia mają charakter warsztatowy i odwołują się do reguł cyklu Kolba oraz modelu Activity Based Learning. Stawiamy na nowatorskie i sprawdzone metod nauczania, które inspirują do aktywności i nauki, silnie angażują Kursantów w realizację celów warsztatu i czynią szkolenia atrakcyjną dla Uczestników formą doskonalenia umiejętności. Szkolenie „Etykieta i savoir-vivre” online realizujemy najczęściej w godzinach: 9:00 – 17:00. Zajęcia kończą się podsumowaniem kluczowych zagadnień poruszanych w toku warsztatu oraz opracowaniem przez Kursantów indywidualnych planów działania.

Program, formę kursu oraz jego agendę godzinową dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie kursu: sprawy organizacyjne, identyfikacja celów szkolenia z diagnozą potrzeb szkoleniowych Kursantów, sporządzenie kontraktu.

Moduł I. Etykieta i savoir-vivre – podstawowe zasady

 • Kanony kreowania wizerunku profesjonalisty.
 • Umiejętność zarządzania sobą w czasie – punktualność.
 • Powitanie i pożegnanie zgodne z zasadą precedencji, czyli kiedy ważniejszy jest szef, a kiedy ważniejszy klient firmy?
 • Poprawne tytułowanie poszczególnych osób i właściwy sposób zwracania się do nich.
 • Zasady podawania dłoni, pocałunków, ukłonów i pozdrowień.

Moduł II. Etykieta i savoir-vivre – budowanie wizerunku

 • Biznesowy kanon ubioru i wyglądu.
 • Business Dress CodeBusiness Casual, czyli savoir-vivre w ubiorze oraz Smart Casual, czyli jak pogodzić elegancję z wygodą?
 • Znaczenie dodatków w ubiorze.
 • Reguły doboru ubioru oraz stylu makijażu do okoliczności i pory dnia.
 • Właściwa postawa oraz odpowiedni sposób poruszania się (siadanie i wstawanie, sposób stania i chodzenia).
 • Eksponowanie atutów i ukrywanie niedoskonałości w kreowaniu własnego wizerunku.
 • Faux-pas w doborze stroju – przegląd potknięć dotyczących komponowania stroju, wyboru fasonu i dodatków.

Moduł III. Etykieta i savoir-vivre – zachowania

 • Reguły dotyczące wymiany wizytówek.
 • Postawa i zachowanie w czasie rozmowy (spojrzenie, gestykulacja, mimika).
 • Zasady odpowiedniego zachowania się w zależności od typu miejsca spotkania (teatr, konferencja, praca, wyjazd służbowy, ulica, sklep, urlop itp.).
 • Dobór tematyki rozmów.
 • Sztuka prowadzenia rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej.
 • Adekwatne zachowanie się w szczegółowych sytuacjach, np. w windzie, w miejscu publicznym, na korytarzu itp.
 • Odpowiednie zachowanie w samochodzie (zajęcie właściwego miejsca, zasady rozliczenia podróży itp.).

Moduł IV. Etykieta i savoir-vivre – spotkania

 • Wręczanie zaproszeń i kart wizytowych.
 • Sztuka podejmowania gości.
 • Prezentacja uczestników spotkania biznesowego.
 • Wymogi etykiety biznesowej podczas organizacji przyjęć.
 • Reguły obowiązujące w trakcie spotkań służbowych i biznesowych.
 • Etykieta stołowa, Business Dining Etiquette.
 • Alkohole, ich wybór i sposób podawania; wznoszenie toastów itd.
 • Prezenty: wybór podarunku odpowiedniego do sytuacji i osoby oraz sposób wręczania prezentów.
 • Faux-pas – sztuka unikania uchybień towarzyskich i umiejętnego reagowania na popełnione uchybienia.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najistotniejszych reguł i zasad, sesja pytań do trenera, wnioski, opracowanie osobistego planu wdrożenia zdobytej wiedzy, ewaluacja kursu i feedback.

Czas trwania kursu: 1 dzień

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. „WOW, jesteśmy pod MEGA wrażeniem!!! Sposób poprowadzenia, zaciekawienia grupy i przekazanych informacji przez Piotra jest na bardzo wysokim poziomie. Zapewne mi jak pozostałym uczestnikom szkolenia wiele kwestii zostanie w głowach i będą one stosowane w praktyce.”

„Praktyczne wskazówki dotyczące elegancji oraz ocena zachowań. Nauczyłam się odpowiednio dobierać szkło do alkoholu oraz  postępować z wizytówkami w trakcie biznesowego spotkania. Wiem jaka jest postawa dżentelmeńska w kwestii równouprawnienia. Ważne było:jak usadzać gości w aucie, podczas kolacji służbowej, jak zachować się przy stole, kwestie związane z ubiorem, organizacja spotkań, przyjmowanie klienta międzynarodowego.”

„Bardzo profesjonalna obsługa i kontakt; wiedza poparta doświadczeniem; energiczny i skupiający uwagę sposób prowadzenia szkolenia.”

„Wysoki poziom wiedzy przekazywanej bardzo przystępnie i „na luzie”; stworzenie miłej atmosfery; wzorcowy sposób prowadzenia; prezentacje OK; materiały nie były potrzebne.”

„Bezpośredniość i wiedza trenera; dobry sposób prowadzenia szkolenia; dynamika i szczerość trenera; super materiały. Ciekawe przykłady z życia.”

Przydatne treści szkolenia: „Ciekawostki, wiedza praktyczna, dyskusje, odpowiedzi na nasze pytania, przykłady z życia, jak zachowywać się w różnych trudnych sytuacjach, rozmowy przez telefon, zachowanie podczas lekcji, przygotowanie stanowiska pracy, asertywność, etykieta, zachowanie przy stole.”

„Wszystkie zagadnienia były bardzo ciekawe, zwłaszcza te dotyczące procedencji, etykiety biznesowej jak również od czasu do czasu warto przypomnieć sobie zasady etykiety towarzyskiej – przecież wykorzystujemy je w codziennym życiu.”

Przydatne treści szkolenia: „Przykłady z życia, jak zachowywać się w różnych trudnych sytuacjach, rozmowy przez telefon, różne ciekawostki, zachowanie podczas lekcji.”

„Bardzo dobre podejście do grupy, zadawanie pytań, ale nie wymuszanie
odpowiedzi.”

„Bardzo ambitne oraz skrupulatne przygotowanie; wiedza przekazana w sposób klarowny oraz wyczerpujący. Wszystkie materiały bardzo
przydatne oraz przemyślane.”

 

Klienci

Szkolenie z zakresu etykiety i savoir-vivre firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla pracowników takich firm jak:  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku; Ministerstwo Sportu i Turystyki; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; Ministerstwo Skarbu Państwa; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Kwidzyńskie Centrum Kultury; Instytut Pamięci Narodowej; Urząd Lotnictwa Cywilnego; Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach; Impreska Com Kamil Ułanowicz; Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o; TEZET S., A.; ING Bank Śląski S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Zamek Sp. j.; Gemalto. Sp. z o.o.; Savoy; INEA S.A.; International Paper – Kwidzyń Sp. z o.o.; Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o; ; Siemens Sp. z o.o.; NUTRICIA Polska Sp. z o.o.; Pfizer Polska Sp. z o.o.; Delphi Poland S.A; Immofinanze, Sitel Polska Sp. z o.o., Politechnika Warszawska, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Altavia Polska Sp. z o.o., Cypriak & Fibich Projects, Cardif Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, CORTEN MEDIC Sp. z o.o., Ministerstwo Infrastruktury, Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polskie Radio, ISS, ENERIS, Air Liquide, FRSE, Horyzont projekt.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas