7 kroków do osiągnięcia maksymalnej produktywności

Maksymalna produktywność – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

„Maksymalna produktywność” – kurs pochodzi z katalogu szkoleń realizowanych na zamówienie, a jego tematem przewodnim są techniki i metody zwiększające produktywność osobistą i zawodową. Warsztat powoli Ci dowiedzieć się, jak produktywnie wykorzystać czas w pracy i życiu prywatnym, planować i realizować cele, by zwiększyć swoją efektywność, skuteczność i pozyskać więcej czasu na odpoczynek, regenerację czy rozwijanie pasji. Zrozumiesz, czym jest produktywność oraz poznasz liczne i różnorodne sposoby zwiększania produktywności, które łatwo zastosujesz w pracy i życiu osobistym.

Produktywność to sposób na satysfakcjonujące życie. To droga do równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym i podejmowania działań, które przynoszą największe efekty. Jeśli czujesz przeciążenie nadmiarem zadań i obowiązków, jeśli z trudem znajdujesz czas dla siebie, a do tego zatracasz to, co w Twoim życiu i pracy jest najważniejsze, to szkolenie „Maksymalna produktywność” jest idealne dla Ciebie. Zwiększenie produktywności to najskuteczniejszy sposób, by wykorzystywać swoją energię i potencjał na zadania sprzyjające realizacji celu. Kurs z produktywności przyda Ci się też, jeśli chcesz osiągać większe sukcesy w pracy, szybciej awansować czy nauczyć się lepiej organizować czas.

Zamknięty kurs „Maksymalna produktywność” to tworzony na zamówienie projekt szkoleniowy, który uwzględnia potrzeby Uczestników, specyfikę ich pracy i konkretne problemy, z jakimi muszą uporać się w kontekście planowania, organizacji czasu czy priorytetyzacji zadań. W programie szkolenia z produktywności znajdą się specjalnie przygotowane dla Ciebie zadania, a nauka nastawiona będzie na trening praktyczny, dzięki czemu nie tylko zdobędziesz potrzebną wiedzę, ale nauczysz się też jak zwiększyć produktywność w pracy przez konkretne działania. Szkolenie „Maksymalna produktywność” możesz zrealizować jako stacjonarny kurs lub szkolenie online.

Zwiększ z nami swoją produktywność, zyskaj więcej czasu i pozbądź się przemęczenia. Twoja efektowność jest w Twoich rękach. Sprawdź, w jaki sposób możesz być bardziej produktywny i zapisz się na opracowane przez naszych ekspertów szkolenie!

Maksymalna produktywność – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

7 kroków do osiągnięcia maksymalnej produktywności

„Maksymalna produktywność” – kurs pochodzi z katalogu szkoleń realizowanych na zamówienie, a jego tematem przewodnim są techniki i metody zwiększające produktywność osobistą i zawodową. Warsztat powoli Ci dowiedzieć się, jak produktywnie wykorzystać czas w pracy i życiu prywatnym, planować i realizować cele, by zwiększyć swoją efektywność, skuteczność i pozyskać więcej czasu na odpoczynek, regenerację czy rozwijanie pasji. Zrozumiesz, czym jest produktywność oraz poznasz liczne i różnorodne sposoby zwiększania produktywności, które łatwo zastosujesz w pracy i życiu osobistym.

Produktywność to sposób na satysfakcjonujące życie. To droga do równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym i podejmowania działań, które przynoszą największe efekty. Jeśli czujesz przeciążenie nadmiarem zadań i obowiązków, jeśli z trudem znajdujesz czas dla siebie, a do tego zatracasz to, co w Twoim życiu i pracy jest najważniejsze, to szkolenie „Maksymalna produktywność” jest idealne dla Ciebie. Zwiększenie produktywności to najskuteczniejszy sposób, by wykorzystywać swoją energię i potencjał na zadania sprzyjające realizacji celu. Kurs z produktywności przyda Ci się też, jeśli chcesz osiągać większe sukcesy w pracy, szybciej awansować czy nauczyć się lepiej organizować czas.

Zamknięty kurs „Maksymalna produktywność” to tworzony na zamówienie projekt szkoleniowy, który uwzględnia potrzeby Uczestników, specyfikę ich pracy i konkretne problemy, z jakimi muszą uporać się w kontekście planowania, organizacji czasu czy priorytetyzacji zadań. W programie szkolenia z produktywności znajdą się specjalnie przygotowane dla Ciebie zadania, a nauka nastawiona będzie na trening praktyczny, dzięki czemu nie tylko zdobędziesz potrzebną wiedzę, ale nauczysz się też jak zwiększyć produktywność w pracy przez konkretne działania. Szkolenie „Maksymalna produktywność” możesz zrealizować jako stacjonarny kurs lub szkolenie online.

Zwiększ z nami swoją produktywność, zyskaj więcej czasu i pozbądź się przemęczenia. Twoja efektowność jest w Twoich rękach. Sprawdź, w jaki sposób możesz być bardziej produktywny i zapisz się na opracowane przez naszych ekspertów szkolenie!

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Produktywność zależy od bardzo konkretnych umiejętności, które wymagają treningu. Organizacja czasu, planowanie, umiejętność rozpoznania i wyeliminowania tzw. złodziei czasu to nieodzowne składniki w procesie zwiększania produktywności w pracy i w prywatnym życiu. Nasz kurs przygotuje Cię do świadomego zarządzania czasem własnym, pokonywania przeszkód i trudności na drodze do maksymalnej produktywności, a to wszystko będziesz mógł od razu wykorzystać do tego, by skuteczniej realizować swoje cele w pracy i poza nią. Warsztat „Maksymalna produktywność” skupia się na praktycznym treningu, a ten jest w pełni zindywidualizowany, abyś nie musiał tracić czasu na poznanie technik mniej dla siebie przydatnych. Szkolenie dostosowujemy też pod względem terminu, agendy i formy do oczekiwań Klientów, dzięki czemu Kursanci zachowują pełną swobodę działania i rozwijają swoje umiejętności w wybranych przez siebie okolicznościach. Zainteresowani bezpośrednim kontaktem z ekspertami mogą wybrać szkolenie stacjonarne, a osoby, dla których podróż do ośrodka szkoleniowego byłaby zbyt obciążająca – kurs online. Przygotowane przez nas szkolenia „Maksymalna produktywność” to warsztaty zdominowane przez nowe i atrakcyjne dla Uczestników metody nauczania oraz certyfikowane i zweryfikowane narzędzia o potwierdzonej skuteczności. Możemy też zaoferować Ci jakość, której nie zapewniają inne firmy szkoleniowe – co roku przechodzimy audyt i certyfikację DEKRA Certification, należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, a w realizacji naszych usług stosujemy Standardy Usług Szkoleniowych 2.0. Mamy też na koncie wiele nagród i wyróżnień. Jako jedyna firma na rynku usług szkoleniowych gwarantujemy Kursantom bezpłatną opiekę poszkoleniową nawet przez miesiąc od daty ukończenia kursu. Organizowane przez nas szkolenia zamknięte „Maksymalna produktywność” można ponadto zrealizować, korzystając z dofinansowania udzielanego przez BUR lub KFS oraz wielu przygotowanych przez nas promocji.

Jaki korzyści płyną ze szkolenia „Maksymalna produktywność” w Human Skills?

Celem warsztatu „Maksymalna produktywność” jest wyposażenie Uczestników kursu w pogłębioną wiedzę na temat metod i technik zwiększania produktywności – w czasie zajęć uczymy jak w praktyce wykorzystywać narzędzia z obszaru zarządzania czasem i organizacji pracy, aby podejmowana aktywność przynosiła oczekiwane rezultaty bez marnowania zasobów, a praca stała się efektywna i wydajna. Kurs wspomaga w ten sposób Uczestników treningu w osiąganiu większej satysfakcji z pracy życia osobistego, a także wspiera Kursantów w realizacji wskazań modelu work-life balance, zapobiegając przemęczeniu, wypaleniu i spadkom motywacji. Szkolenie zamknięte z produktywności projektujemy, uwzględniając specyfikę pracy danej grupy Kursantów i staramy się maksymalnie dostosować prezentowane przykłady, zaproponowane ćwiczenia i metody nauczania do faktycznych potrzeb Uczestników zajęć. Trenujemy na wziętych z życia przykładach i odwołujemy się do doświadczeń Kursantów, dzięki czemu nasz trening pozwala Uczestnikom skutecznie przygotować się do realizacji konkretnych zadań, z którymi mierzą się w swoim życiu prywatnym i zawodowym.

Szkolenie „Maksymalna produktywność” to szansa na pozyskanie kompleksowej wiedzy o:

 • produktywności oraz jej wpływie na skuteczność i efektywność działań;
 • zasadach i technikach zwiększających produktywność osobistą (m.in. MIT (Most Important Task), „złota godzina”, priorytetyzacja zadań);
 • sposobach na bardziej produktywne wykorzystanie czasu, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym;
 • skutecznych sposobach planowania czasu, które zwiększają codzienną produktywność;
 • przeszkodach i trudnościach na drodze do maksymalnej produktywności.

Zamknięty kurs z metod zwiększania produktywności doskonali praktyczne umiejętności:

 • wykorzystywania zasad produktywnego działania tak, by przyczyniały się one do realizacji celów i budowania satysfakcjonującego życia;
 • określania celów spójnych ze swoimi wartościami i potrzebami;
 • planowania czasu przy zastosowaniu wachlarza zweryfikowanych metod i technik.

Prezentowany warsztat rozwija wartościowe kompetencje związane z:

 • określaniem celów i planowaniem czasu;
 • produktywną organizacją zadań i czasu;
 • diagnozowaniem rozpraszaczy i „złodziei czasu”.

Kurs „Maksymalna produktywność” to projekt szkoleniowy o bardzo uniwersalnym charakterze – niezależnie od miejsca pracy, stanowiska i etapu kariery musimy nauczyć się dobrze gospodarować czasem i swoją energią, by nie wpaść w pułapkę przemęczenia i apatii. Szkolenie rekomendujemy wszystkim, którzy nie chcą dłużej marnować zasobów i pragną szybciej osiągać założone cele.

Adresaci kursu:

 • osoby chcące zwiększyć swoją produktywność i skuteczność, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym;
 • osoby przeciążone nadmiarem zadań i obowiązków;
 • osoby szukające większej równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem prywatnym;
 • osoby nastawione na rozwój osobisty.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA MAKSYMALNA PRODUKTYWNOŚĆ – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Realizowany na zamówienie warsztat stacjonarny z produktywności trwa jeden dzień. Sesja szkoleniowa została zaplanowana na 7. godzin zegarowych z przerwami na posiłki. Standardowo szkolenia „Maksymalna produktywność” organizowane są na terenie naszej warszawskiej siedziby w dobrze skomunikowanym z innymi miejscami centrum miasta. Na życzenie Klienta warsztat może jednak odbyć się w innym dogodnym dla niego miejscu. Również agendę kursu staramy się dopasować do oczekiwań Klienta realizującego dany kurs. Uczestnicy zajęć prowadzonych w naszej placówce mogą skorzystać w cenie kursu z poczęstunku, który zostanie podany podczas przerwy śniadaniowej, a także z lunchu serwowanego w porze obiadowej w jednej z pracujących w sąsiedztwie restauracji. Każda osoba zapisana na zamknięty kurs „Maksymalna produktywność” zostanie ponadto wyposażona przez nas w niezbędne pomoce i materiały szkoleniowe. Uczestników prezentowanego warsztatu obejmiemy również programem darmowej opieki poszkoleniowej – każdy z Kursantów będzie mógł umówić się na indywidualne e-konsultacje z ekspertem prowadzącym szkolenie jeszcze przez miesiąc po ukończeniu zajęć, by pozyskać pomoc trenera w kwestiach związanych z tematem szkolenia. Kurs składa się z 5 modułów tematycznych, a poprzedza je weryfikacja potrzeb szkoleniowych Uczestników warsztatów, której wyniki pozwolą trenerowi zoptymalizować i dostosować zawartość programu. Szkolenie z metod zwiększania produktywności kończy się podsumowaniem, sporządzeniem planów wdrożenia zdobytej wiedzy i ewaluacją kursu.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia zamkniętego „Maksymalna produktywność”

Warsztat jest realizowany w zgodzie z widocznym niżej harmonogramem bądź jego zmodyfikowaną wersją uzgodnioną z zamawiającym szkolenie. Zajęcia rozpoczynamy zwykle około godziny 9:00 rano, a kończymy po południu, najczęściej o godzinie 17:00. W planie kursu zostały przewidziane przerwy, w tym jedna długa pauza w porze lunchu. W toku warsztatu korzystamy z nowatorskich i atrakcyjnych dla Uczestników technik i metod nauczania, a trening realizuje założenia modelu Activity Based Learning oraz wytyczne cyklu Kolba. Na życzenie Kursantów trener prowadzący zajęcia może również udzielić biorącym udział w warsztacie wsparcia w zakresie planowania optymalnej ścieżki dalszego rozwoju ich kompetencji i umiejętności. Podczas szkolenia z zakresu maksymalnej produktywności przyjrzysz się temu, w jaki sposób wykorzystujesz czas w ciągu dnia, zobaczysz jakie błędy popełniasz i dostrzeżesz, jakie to ma konsekwencje dla Twojego życia. Poznasz metody i narzędzia, które pozwolą Ci podnieść produktywność, określisz klarowne cele, wyznaczysz drogę realizacji celów, nauczysz się, jak planować swój czas i jak ograniczać wpływ czynników rozpraszających. W efekcie wzrośnie Twoja skuteczność, będziesz bardziej uważny na to, jak wykorzystujesz czas i skupisz się na priorytetach, odzyskując spokój i eliminując stres.

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

„Maksymalna produktywność”

Start szkolenia: omówienie kontraktu, celów szkolenia z zakresu maksymalnej produktywności oraz doprecyzowanie oczekiwań i potrzeb Uczestników.

Moduł I. Analiza sytuacji wyjściowej

 • Autoanaliza wykorzystania czasu na podstawie indywidualnego dziennika aktywności.
 • Poszukiwanie źródeł „wyciekania czasu”.
 • Określenie wizji i wartości.
 • Poszukiwanie drogowskazów indywidualnej produktywności.
 • Czym dla Ciebie jest produktywne życie? Jak wygląda? (stworzenie własnej mapy marzeń).

Przerwa.

Moduł II. Jak budować piramidę efektywności?

 • Poziomy piramidy produktywności i rodzaje zadań.
 • Analiza i stworzenie indywidualnej piramidy produktywności.
 • Priorytety i sposoby ich wyznaczania (m.in. zasada Pareto, Macierz Eisenhowera).

Przerwa na lunch.

Moduł III. W jaki sposób ustalać kolejność celów?

 • Cele jako źródło motywacji do działania.
 • Techniki i sposoby określania celów.
 • Zapoznanie ze Strategią Vonneguta, metodą SMART i „drabinką celów”.
 • Rola definiowania niezbędnych zasobów i możliwych przeszkód w realizowaniu celów.
 • Indywidualne określenie celów i stworzenie planu działania zmierzającego do ich realizacji.

Przerwa.

Moduł IV. Planuj działania

 • Planowanie – dlaczego jest niezbędne i jaką spełnia rolę dla codziennej produktywności?
 • Planowanie produktywnego dnia w praktyce.
 • Cykl aktywności dobowej i jego wpływ na realizację planu.
 • Metody, techniki i sprawdzone sposoby na „produktywny dzień” („złota godzina”, MIT, praca w blokach, technika Pomodoro, checklista, krzywa zakłóceń itp.).
 • Czas na odpoczynek, hobby oraz własne przyjemności.
 • Narzędzia i aplikacje wykorzystywane do planowania i zwiększenia produktywności (aplikacje wspierające tworzenie nowych nawyków, umożliwiające planowanie, zarządzanie projektem, aplikacje monitorujące itd.).

Moduł V. Zarządzaj przeszkodami

 • „Rozpraszacze” w codziennym życiu – co odciąga od pracy w skupieniu i jak można to wyeliminować?
 • Inni ludzie – jak skutecznie bronić własnych granic i planów?
 • Brak motywacji, zniechęcenie – czy zawsze trzeba być zmotywowanym, by działać według planu?
 • Odkładanie na później i perfekcjonizm – jak rozpoznać i jak eliminować?
 • Nawyki, czyli jak zautomatyzować swoje działania? (pętla nawyku i jej praktyczne wykorzystanie).

Zakończenie warsztatu: podsumowanie wiedzy z zakresu maksymalnej produktywności, przygotowanie indywidualnego planu rozwoju i wdrożenia elementów szkolenia, identyfikacja przeszkód i trudności wraz ze stworzeniem planu przeciwdziałania im. Ewaluacja kursu.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

PROGRAM SZKOLENIA MAKSYMALNA PRODUKTYWNOŚĆ – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Warsztat online z metod zwiększania produktywności tworzy 5 modułów (bloków tematycznych), a plan zajęć przewiduje jednodniową sesję treningową (sesja trwa minimum 7 godzin zegarowych z przerwami). Zdalny kurs „Maksymalna produktywność” to szkolenie w czasie rzeczywistym realizowane w wirtualnym pokoju utworzonym w serwisie Clickmeeting lub Zoom. Zdalny tryb nauczania pozwala Kursantom swobodnie decydować zarówno o miejscu, w którym będą oni realizować szkolenie, jak i wszelkich okolicznościach towarzyszących treningowi. Warsztat online sprzyja ponadto oszczędności czasu i środków, a dla firm zamawiających szkolenie oznacza redukcję kosztów, ograniczenie do minimum uciążliwej logistyki i większą swobodę organizacyjną. Warsztat nie wymaga wysokich umiejętności technicznych ani wykorzystania trudnodostępnej infrastruktury – wystarczy urządzenie z funkcją video online i dostępem do internetu. Zamknięte szkolenie online „Maksymalna produktywność” jest każdorazowo optymalizowane w taki sposób, aby jego forma, zawartość merytoryczna i metodyczna oraz agenda maksymalnie odpowiadały potrzebom firmy zamawiającej kurs. Może się więc zdarzyć, że program widoczny poniżej zostanie wzbogacony przez trenera o dodatkowe treści czy alternatywne ćwiczenia. Finałem treningu jest panel podsumowujący warsztat, podczas którego Kursanci będą mogli usystematyzować i powtórzyć zdobytą wiedzę, zaplanować wdrożenie poznanych metod, a także uzyskać rekomendacje trenera dotyczące dalszych kroków szkoleniowych. Wszyscy Uczestnicy szkolenia z produktywności otrzymają od nas komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych, a także zostaną objęci opieką poszkoleniową w formie bezpłatnych e-konsultacji dostępnych przez 30 dni od daty realizacji kursu.

Ramowy program zamkniętego kursu online „Maksymalna produktywność”

Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Szkolenie online „Maksymalna produktywność” standardowo rozpoczyna się w godzinach porannych (9:00 rano) i trwa do godzin popołudniowych. Na życzenie Klienta możemy dostosować jego agendę godzinową. Warsztat zdominowany jest przez zadania i ćwiczenia praktyczne, stymulujące do aktywności metody i techniki nauczania i analizy rzeczywistych doświadczeń Kursantów. Skupiamy się na zajęciach na treningu konkretnych umiejętności – w czasie warsztatu przyjrzysz się temu, w jaki sposób wykorzystujesz czas w ciągu dnia, zobaczysz jakie błędy popełniasz i dostrzeżesz, jakie ma to konsekwencje. Poznasz narzędzia i metody, dzięki którym podniesiesz produktywność, określisz klarowne cele, wyznaczysz drogę do ich realizacji, nauczysz się, jak planować swój czas i jak ograniczać wpływ tzw. rozpraszaczy. W efekcie wzrośnie Twoja skuteczność, będziesz bardziej uważny na to, jak wykorzystujesz czas i skupisz się na priorytetach, eliminując stres i odzyskując spokój. Szkolenie „Maksymalna produktywność” realizujemy w pełnej zgodzie z cyklem Kolba oraz zasadami modelu Activity Based Learning.

„Maksymalna produktywność”

Rozpoczęcie kursu: identyfikacja celów szkolenia oraz doprecyzowanie oczekiwań i potrzeb Kursantów w obszarze produktywności, sprawy organizacyjne, kontrakt.

Moduł I. Analiza sytuacji wyjściowej

 • Autoanaliza wykorzystania czasu na podstawie indywidualnego dziennika aktywności Kursantów.
 • Poszukiwanie źródeł „wyciekania czasu”.
 • Zdefiniowanie wartości i wizji.
 • Poszukiwanie drogowskazów produktywności indywidualnej.
 • Produktywne życie – czym jest dla Ciebie? Jak wygląda? (opracowanie osobistej mapy marzeń).

Przerwa.

Moduł II. W jaki sposób budować piramidę efektywności?

 • Piramida produktywności – jej poziomy i rodzaje zadań.
 • Analiza i stworzenie własnej piramidy produktywności.
 • Priorytety oraz sposoby ich ustalania (np. Macierz Eisenhowera, zasada Pareto itp.).

Przerwa obiadowa.

Moduł III. Jak ustalać kolejność celów?

 • Cele jako źródło motywacji do działania.
 • Sposoby i techniki wyznaczania i definiowania celów.
 • Zapoznanie Uczestników z metodą SMART, „drabinką celów”, Strategią Vonneguta.
 • Definiowanie możliwych przeszkód w realizowaniu celów i niezbędnych zasobów – rola i przydatność tych procesów.
 • Określenie celów wraz ze stworzeniem planu działania zmierzającego do ich realizacji (ćwiczenie indywidualne).

Przerwa.

Moduł IV. Planuj działania

 • Dlaczego planowanie jest niezbędne? Jaką spełnia rolę dla codziennej produktywności?
 • Planowanie produktywnego dnia w praktyce.
 • Cykl aktywności dobowej i jego wpływ na realizację planu.
 • Techniki, metody i sprawdzone sposoby na „produktywny dzień” (m.in.: MIT, praca w blokach, „złota godzina”, checklista, technika Pomodoro, krzywa zakłóceń).
 • Czas na hobby, odpoczynek i własne przyjemności.
 • Aplikacje i narzędzia przydatne do planowania oraz zwiększenia produktywności (aplikacje umożliwiające planowanie, zarządzanie projektem, aplikacje wspierające tworzenie nowych nawyków, monitorujące itp.).

Moduł V. Zarządzaj przeszkodami

 • Co odciąga od pracy w skupieniu i jak można to wyeliminować? – „rozpraszacze”.
 • Inni ludzie – jak bronić własnych planów i granic?
 • Zniechęcenie, brak motywacji – czy zawsze trzeba być zmotywowanym, aby działać zgodnie z planem?
 • Perfekcjonizm i odkładanie na później – jak rozpoznać i jak eliminować?
 • Nawyki – jak i po co zautomatyzować swoje działania? (pętla nawyku i jej praktyczne wykorzystanie).

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie najważniejszych treści, wnioski, opracowanie osobistych planów wdrożenia elementów szkolenia, rozpoznanie przeszkód i trudności wraz ze sporządzeniem planu przeciwdziałania ich wystąpieniu. Ewaluacja szkolenia.

Czas trwania warsztatu: 1 dzień

Szkolenia i usługi uzupełniające

webinaria w firmie szkoleniowej human skills

Nawyki. Strażnicy i złodzieje czasu podczas pracy zdalnej – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Planowanie i moderowanie spotkań – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie

Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

organizacja czasu pracy

Organizacja czasu pracy – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Automotywacja Motywacja szkolenie

Motywacja i automotywacja – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Dzięki temu szkoleniu zdałem sobie sprawę jak często traciłem swój czas i energię na czynności, które wcale nie dawały dobrych efektów. Spodobała mi się również koncepcja „złodziei czasu” i jak nie pozwolić im na grabieże. 🙂 Mam poczucie, że wiem jak nad sobą pracować i przede wszystkim od czego zacząć. Udział w szkoleniu to bardzo dobrze wykorzystany czas. Kluczowy temat – unikanie prokrastynacji i odejście od multitaskingu.”

„Świetne, praktyczne szkolenie. Wiedza została przedstawiona w bardzo przystępny sposób, a wskazówki łatwo zastosować na co dzień. Od jutra zaczynam wprowadzać je w życie!”

„Przede wszystkim skupię się najpierw nad swoimi zadaniami, a dopiero później zacznę pomagać innym. Może wreszcie przestaną mnie wykorzystywać w pracy. Wprowadzę planowanie tygodniowe, macierz Eisenhowera, wypracuję system oddelegowywania zadań, będę bardziej asertywna, będę unikać rozpraszaczy, wdrożę technikę Pomodoro.”

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu produktywności w pracy, firma Human Skills miała przyjemność przeprowadzić dla pracowników firm i instytucji tj.: K.R. Group, Loma Systems, Comarch, MPWiK w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, European Network Remembrance and Solidarity, Sabic Poland, Grupa PROFBUD, Boccard Polska, Państwowy Fundusz Rehebilitacji Osób Niepełnosprawnych, IKEA, Tyrolit, eRecruitment Solutions, Vaillant Group, SKF, Colep, Freightliner, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Słodkie Upominki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ministerstwo Obrony Narodowej, Jednostka Wojskowa nr 6021, BMW Financial Services, LUX MED, ARIMR, Orsted Polska Sp. z o.o., Biuro Informacji Kredytowej, Metro Warszawskie, OPTEX SECURITY, Grupa Pracuj, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, ASERTO Sp. z o.o. Sp. k., Telewizja Polska S.A., Społeczna Akademia Nauk, Accenture, Lovrin, PHU Kalina S.C., Urząd Miejski Gniewkowo, Fiege, Konimpex, UnityGroup, Colian, SystemNET, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, SEACHANGE, Agencja Badań Medycznych, ESRI, PSA Finance Polska Sp.z o.o., Zignago Vetro Polska S.A., SeaChange Polska Sp. z o.o., Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku, Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o., BFF Polska S.A.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas