TRENING MEDIALNY

Sztuka wypowiadania się i kontaktu z mediami
TRENING MEDIALNY

Wprowadzenie

W każdym biznesie, niezależnie od branży, ogromną rolę odgrywa komunikacja zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Na co należy położyć szczególny nacisk, by efektywnie budować komunikację z mediami? Jak uniknąć sytuacji kryzysowych spowodowanych błędami w komunikacji i jak wyjść obronną ręką z trudnych sytuacji. Jak używać mediów, aby wzmacniać swoją pozycję w branży i na rynku, a także skutecznie budować markę osobistą. 

W świecie mediów nic nie ginie i dlatego każda wypowiedź powinna być dobrze przemyślana. Dlatego tak ważne jest, aby niezależnie od okoliczności zachować pełen profesjonalizm w kontakcie z mediami, nie dać się sprowokować i starannie budować swoje wypowiedzi. Twoja wypowiedź ma być konkretna, zrozumiała, atrakcyjna, a przy tym ma stawiać w dobrym świetle nie tylko Ciebie jako pracownika czy przedsiębiorcę, ale też Twoją firmę.

Korzyści dla uczestników:

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • narzędziach komunikacji zewnętrznej;
 • branży mediów i specyfice jej działania;
 • sposobie skutecznego wykorzystywania mediów;
 • możliwościach promowania własnego biznesu.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • budowania strategii;
 • doboru kanałów komunikacji medialnej;
 • konstruowania przekazów mówionych i pisanych;
 • aktywnego i reaktywnego korzystania z mediów nowych i tradycyjnych.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • stosowaniem technik i narzędzi komunikacji zewnętrznej;
 • świadomym używaniem mediów.

Program szkolenia 

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie sztuki wypowiadania się i kontaktu z mediami.

Moduł I. Podstawowe założenia skutecznej komunikacji zewnętrznej.

 • Znaczenie komunikacji zewnętrznej w budowaniu biznesu;
 • Marka osobista – kreowanie własnego sukcesu;
 • Narzędzia i techniki komunikacyjne (wybór dostosowany do rodzaju działań).

Moduł II. Media.

 • Branża medialna (formaty, rodzaje, misja, funkcja, użyteczność);
 • Zasady konstruowania strategii – praca z celem;
 • Dobór kanałów.

Moduł III. Media – praktyka.

 • Case study uczestników;
 • Trening różnych typów wypowiedzi medialnych.

Moduł IV. Wykorzystanie mediów w rzeczywistości biznesowej.

 • Asertywność w kontaktach medialnych (kiedy i jak odmawiać? na co się zgadzać?);
 • Stres i trema.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Czas trwania: 1 dzień

TRENERZY

Zainteresowało Cię to szkolenie – Skontaktuj się z nami

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Skontaktuj się z naszym działem szkoleń zamkniętych

TRENING MEDIALNY