Odkryj 5 kompetencji lidera przyszłości

kompetencje lidera przyszlosci

Liderze, czy jesteś gotowy na wyzwania, jakie niesie Ci przyszłość?

Współczesny krajobraz jest nieustannie kształtowany przez zjawiska takie jak globalizacja, innowacje technologiczne i zmieniające się otoczenie konkurencyjne. W tym kontekście szczególnie wyróżniają się dwa akronimy opisujące specyficzne aspekty współczesnego świata oraz wyzwania, z którymi muszą mierzyć się liderzy i organizacje.

BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) i VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous).

Rola lidera i jego kompetencje w tak złożonym środowisku stają się kluczowe.

W świecie VUCA (terminologia znana już od lat 80) charakteryzującym się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością, skuteczny lider powinien mieć zdolność do podejmowania szybkich decyzji w obliczu nieprzewidywalnych wyzwań.

Z kolei w świecie BANI, gdzie rzeczywistość jest krucha, niepokojąca, nieliniowa i niezrozumiała, lider musi być przygotowany na zarządzanie ryzykiem i umiejętne korzystanie z zasobów.

Zakłada się, że koncepcja BANI  lepiej oddaje charakter dzisiejszych czasów, gdzie globalne kryzysy takie jak pandemia COVID-19, zmiany klimatyczne czy technologiczne rewolucje jeszcze bardziej uwidaczniają kruchość i stresogenność świata.

kompetencje lidera przyszłości szkolenie

W tym artykule przedstawiamy 5 kluczowych kompetencji lidera przyszłości.

Poznasz cechy i umiejętności, które powinien posiadać lider, aby skutecznie kierować zespołem, budować prężnie rozwijającą się organizację i zabezpieczyć swoją przyszłość zawodową przed niedostosowaniem do rynku pracy. Wiedzę opieramy o wyniki badań i dane z rynku, które pomogą Ci zrozumieć jakie umiejętności warto rozwijać, by nie tylko przetrwać, ale również czerpać satysfakcję zawodową w świecie pełnym wyzwań.

5 KLUCZOWYCH KOMPETENCJI LIDERA PRZYSZŁOŚCI

Współcześni menedżerowie muszą skutecznie balansować na styku strategii, wyników oraz mądrego rozwoju. Ich rola polega nie tylko na prowadzeniu zespołów z zaangażowaniem i inspiracją, ale również na wspieraniu ich w zwinnych działaniach, osiąganiu doskonałych rezultatów oraz rozwoju indywidualnych umiejętności. Wszystko to wymaga empatii i autentyczności, aby zespół mógł nie tylko spełniać oczekiwania, ale również rozwijać się w sposób zrównoważony i harmonijny. Te 5 kompetencji pomoże Ci zyskać przewagę konkurencyjną, by stać się liderem, jakiego potrzebuje organizacja teraz i w przyszłości.  

I. Zrozumienie technologii- pierwsza kompetencja lidera przyszłości.

Czy wyobrażasz sobie świat za kilka lat, w którym liderzy nie rozumieją nowoczesnych technologii?

Według raportu „Future of Jobs Report 2023” do 2025 roku około 50% pracowników będzie musiało zdobyć nowe umiejętności w zupełnie odmiennych dziedzinach (tzw. reskilling). Dlaczego? Wzrost znaczenia procesów automatyzacji oraz wpływ sztucznej inteligencji (AI) zmieniają reguły gry.

kompetencje lidera
Badanie World Economic Forum

Ponad 85% firm uczestniczących w badaniu World Economic Forum wskazało, że rozwój organizacji będzie opierał się na zwiększeniu udziału nowych technologii i cyfrowej adaptacji pracowników.

Jednocześnie aż 6 na 10 organizacji obawia się zablokowania swoich możliwości z powodu luk kompetencyjnych pracowników. W takim świecie liderzy, którzy nie nadążają za technologicznymi zmianami, ryzykują wiele. 

Dlatego technologiczna adaptacja staje się nieodzowną kompetencją lidera. To nie tylko umiejętność obsługi nowoczesnych narzędzi, ale przede wszystkim zrozumienie, jak te technologie wpływają na biznes, procesy i ludzi. Lider przyszłości musi być ambasadorem innowacji, gotowym wprowadzać zmiany z pewnością siebie i wizją, inspirując jednocześnie swoich pracowników do nauki i rozwoju.

II. Inteligencja emocjonalna- druga kompetencja lidera przyszłości.

Czy można być wybitnym liderem bez wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej? Badania pokazują, że nie.

Inteligencja emocjonalna (EQ) staje się kluczową kompetencją lidera przyszłości. Stein i Book w swojej książce „The EQ Edge: Emotional Intelligence and Your Success” podkreślają, że podczas gdy IQ może przewidywać od 1 do 20% sukcesu w danej pracy (średnio 6%), to inteligencja emocjonalna jest odpowiedzialna za 27 do 45% sukcesu zawodowego. To właśnie EQ jest fundamentem skutecznego przywództwa.

Daniel Goleman, autor artykułu „What Makes a Leader” w Harvard Business Review, twierdzi, że inteligencja emocjonalna jest sine qua non (warunkiem koniecznym) przywództwa.

Nawet najlepsze wykształcenie, analityczny umysł i genialne pomysły nie wystarczą, jeśli lider nie posiada EQ. Goleman identyfikuje pięć kluczowych komponentów inteligencji emocjonalnej lidera:

inteligencja_emocjonalna_lidera
Inteligencja emocjonalna lidera, 5 komponentów Golemana

Empatia, jako jeden z filarów EQ, ma szczególne znaczenie w przywództwie. Badania przeprowadzone przez Catalyst wskazują, że 67% osób mających menedżerów wykazujących wysoką empatię zgłasza, że są zaangażowane w pracę często lub zawsze, w porównaniu do jedynie 24% osób pracujących pod kierownictwem mniej empatycznych menedżerów.

kompetencje lidera przyszłości
Raport Deloitte's 2021 Global Ways of Working Study

Empatyczny lider to ktoś, kto demonstruje troskę, zrozumienie i dbałość o sytuację swoich pracowników.

W badaniu Deloitte’s 2021 Global Ways of Working Study to aż 76% osób pracujących pod kierownictwem wysoce empatycznych liderów zgłaszało częste lub stałe zaangażowanie w pracę, w porównaniu do jedynie 32% osób pracujących z mniej empatycznymi liderami.

Co więcej, aż 97% respondentów tego badania uznało, że skuteczni menedżerowie muszą mieć i wykazywać empatię, choć tylko 45% stwierdziło, że ich menedżer faktycznie to robi.

 Liderzy z wysoką inteligencją emocjonalną potrafią  zachować balans i podejmować trafne decyzje nawet w sytuacjach kryzysowych. Korzystając z zasobów własnych, a także sieci jakościowych kontaktów i relacji zapewniają organizacjom stabilność w niestabilnych czasach. 

III. Umiejętności przywódcze - trzecia kompetencja lidera przyszłości.

Umiejętności przywódcze to trzecia kluczowa kompetencja lidera przyszłości, obejmująca szereg zdolności, które pozwalają na efektywne kierowanie zespołem i rozwijanie jego potencjału: 

Umiejętność identyfikacji mocnych stron i obszarów do rozwoju każdego członka zespołu.

Zdolność do budowania wizji, która mobilizuje i angażuje pracowników.

Umiejętność przekazywania informacji w sposób, który wspiera rozwój i poprawę wyników.

To właśnie te zdolności umożliwiają liderom maksymalizację efektywności i zaangażowania swoich pracowników. Czy wiesz, że możesz rozwinąć je wszystkie w kompleksowym cyklu szkoleń „Akademia Menedżera” Human Skills? 

Według badań Gallup Q12®  około 50% organizacji deklaruje obawy o dostępność talentów na rynku, jednocześnie kładąc duży nacisk na doskonalenie procesów rozwoju i zarządzania talentami w firmie. Aktualnie mamy do czynienia z co najmniej czterema różnymi pokoleniami na rynku pracy: Baby Boomers, Pokolenie X, Milenialsi oraz Pokolenie Z. Każda z tych grup ma inne wartości, motywacje i oczekiwania dotyczące pracy, a naturalnym wyzwaniem lidera staje się zarządzanie potencjałem i zaangażowaniem tak zróżnicowanego zespołu.

Dane z badań Gallupa (Gallup Q12®) pokazują, że jakość bezpośredniego przełożonego ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania pracownika – odpowiada za jego 70% zmienności. Nikt nie ma większego wpływu niż bezpośredni lider. To oznacza, że umiejętności przywódcze są nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne dla sukcesu organizacji.

Organizacje, które potrafią skutecznie zarządzać talentami z różnych pokoleń zyskują znaczną przewagę konkurencyjną. Badania Gallupa wykazują, że skutecznie zarządzanie talentami pozwala osiągać lepsze wyniki w „wojnie o talenty”- współczesnym, globalnym wyzwaniu.

umiejetnosci lidera
Dane Gallupa (Gallup data Q12®)

IV. Zwinność adaptacyjna - czwarta kompetencja lidera przyszłości.

Czy wyobrażasz sobie kapitana statku, który nie potrafi reagować na zmieniające się warunki pogodowe i zagrożenie, jakie stanowiłby on dla okrętu i całej załogi? Ta metafora doskonale oddaje wagę czwartej kompetencji lidera przyszłości, zwinności adaptacyjnej zwanej też elastycznością umysłową (flexible mindset). 

umiejetnosci_lidera_przyszlosci
Raport Catalyst.org "Adapt or Fail"

Zwinność adaptacyjna może być zdefiniowana jako zdolność skutecznego dostosowania się do nowych okoliczności, a opiera się ona na trzech głównych obszarach:

Badanie przeprowadzone przez Lane4 Management Group i EY wykazało, że adaptacyjność była jedną z pięciu najważniejszych umiejętności, które liderzy uznają za kluczowe do osiągnięcia sukcesu. 

Przedstawiciele kadry zarządzającej, którzy posiadają kompetencje adaptowania się do zmian skuteczniej przetwarzają nowe informacje i potrafią być konstruktywnie krytyczni wobec nich. W zmieniającym się środowisku kadrowo-biznesowym są w stanie błyskawicznie adaptować strategie do nowych realiów. Co więcej adaptacyjność menedżerów w połączeniu z empatią, zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego i zwiększa zdolność zespołów do efektywnej pracy w obliczu nieprzewidywalnych i bezprecedensowych wyzwań przyszłości (Raport Catalyst.org)

Niestety, raport Catalyst.org „Adapt or Fail: How Managers Can Enable Everyone to Thrive at Work” wykazał, że 69% pracowników uważa swoich menedżerów za zbyt „sztywnych” (zamkniętych, formalnych), by sprostać nowym wyzwaniom biznesowym z otwartym i elastycznym podejściem.

V. Umiejętności komunikacyjne - piąta kompetencja lidera przyszłości.

Umiejętności komunikacyjne to piąta kluczowa kompetencja lidera przyszłości, która wyróżnia najlepszych menedżerów. Badania przeprowadzone przez Zenger Folkman wykazały, że silne umiejętności komunikacyjne były jedną z najważniejszych kompetencji odróżniających najlepszych menedżerów od przeciętnych. Menedżerowie, którzy otrzymywali wysokie oceny za swoje umiejętności komunikacyjne, byli postrzegani jako bardziej efektywni w inspirowaniu i motywowaniu swoich zespołów, budowaniu relacji oraz osiąganiu celów.

Dziś w dobie automatyzacji, cyfrowej rewolucji, wielopokoleniowości, niedoboru talentów i niestabilności gospodarczej, umiejętności komunikacyjne staną się jeszcze bardziej kluczowe. Transparentna i regularna komunikacja ze strony liderów zbuduje zaufanie i da poczucie niezbędnego bezpieczeństwa. Pracownicy potrzebują informacji, aby zrozumieć kierunek, w którym zmierza ich organizacja oraz swoje miejsce w tym procesie.

Według badań Global Talent Trends 2019 przeprowadzonych przez LinkedIn, 80% respondentów wskazało, że umiejętności miękkie, w tym komunikacyjne, stają się coraz bardziej istotne dla sukcesu firmy.

Także w naszej ankiecie opinii na LinkedIn to właśnie umiejętności komunikacyjne zyskały największą ilość głosów (48%) jako najważniejsze kompetencje współczesnego lidera. 

kompetencje_miekkie_lidera
Global Talent Trends 2019, LinkedIn

GOTOWOŚĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Świat biznesu zmierza w kierunku nieustającej zmienności i niepewności, co stawia przed liderami wyzwania, którym muszą sprostać. Elementem skuteczności w tym niepewnym krajobrazie jest inwestycja w kompetencje przyszłości.

Czy jesteś gotowy, aby już dziś rozwinąć kluczowe umiejętności i stać się liderem, jakiego potrzebuje organizacja w przyszłości?

Podnoszenie kompetencji takich jak zrozumienie technologii, inteligencja emocjonalna, umiejętności przywódcze, zwinność adaptacyjna i umiejętności komunikacyjne nie jest jedynie modą czy trendem, lecz niezbędną strategią rozwoju w dzisiejszym biznesie. W toku swojej 14-letniej działalności szkoleniowej i tysiącom przeprowadzonych szkoleń dla dzieciątek tysięcy Uczestników zauważamy zmiany reprezentowane w badaniach i raportach.

Wyzwania mogą być niepewne jednak kształtowanie swojej wiedzy, umiejętności i postaw w otwartości na przyszłość jest niezbędne, by zachować satysfakcję i konkurencyjność w zmiennym otoczeniu. Dlatego zachęcamy Cię do podjęcia wyzwania i zainwestowania w swój rozwój jako lidera. Niech kompetencje przyszłości staną się Twoją mocną stroną pozwalającą wyróżnić się ponad przeciętność w dynamicznym świecie biznesu. Jesteśmy tu, aby wspierać Cię w tej zmianie. 

Zapraszamy do kontaktu z nami, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Twoje cele i dopasować plan rozwoju do Twoich możliwości.

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Bezpłatna konsultacja z naszym specjalistą!

Dodaj komentarz

3 + sześć =

Myślisz o rozwoju osobistym?

Skorzystaj z darmowej konsultacji z naszym specjalistą:

Autor artykułu:

Przeczytaj również:

pierwszy dzień w pracy
Iwona Firmanty

Pierwszy dzień w pracy

Poznaj porady HR-owca, który wprowadzał pracowników do pracy w korporacji. Poczuj się pewnie, tak, aby Twój pierwszy dzień w pracy był udany.

Czytaj więcej