Porozumienie Bez Przemocy. W jaki sposób komunikować się bez agresji w miejscu pracy?

komunikacja bez agresji w pracy nvc

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) to metoda komunikacji opracowana przez amerykańskiego psychologa, mediatora Marshalla Rosenberga, niezwykłego, inspirującego człowieka. Jego idea porozumiewania się bez przemocy znajduje od lat zwolenników i propagatorów na całym świecie.

Przebodźcowani i zestresowani każdego dnia pracownicy, zaburzenia snu i problemy psychiczne oraz spadek odporności psychicznej, a co za tym idzie fizycznej, zmora coraz szybszego wypalenia zawodowego, spowodowały, że coraz częściej w biznesie dostrzegamy potrzebę empatycznej komunikacji.

Potrzeba empatycznej komunikacji.

Wszyscy pragniemy połączenia ze sobą, z innymi, poczucia, że żyjemy i dążymy do dobrostanu. To nieodzowny element bycia człowiekiem. Wychodzimy z prostego założenia, że wszyscy współdzielimy te same uniwersalne potrzeby, które stoją za wszystkim co robimy i mówimy (nawet wtedy, gdy się nie zgadzamy lub robimy rzeczy, które nam się nie podobają). Jednak lata „agresywnej” komunikacji w pracy, fokus jedynie na zysk, cel i zwycięstwo i ogólne znieczulenie na drugiego człowieka, odcisnęły piętno na naszych nawykach i sposobach komunikacji z życiu zawodowym.

NVC zakłada, że w komunikacji wyrażamy się w sposób szczery, a komunikaty drugiej osoby odbieramy empatycznie i taki, nowy model zarządzania zespołami i współpracy, staje się wsparciem w szukaniu rozwiązań na te problemy.

Warto pamiętać, że współcześnie dobrostan pracowników jest i będzie coraz bardziej kluczowym elementem wydajności w miejscu pracy, a umiejętność komunikacji bez przemocy wręcz konieczna w jego osiągnięciu.

komunikacja bez przemocy

Lata „agresywnej” komunikacji w pracy, fokus jedynie na zysk, cel i zwycięstwo i ogólne znieczulenie na drugiego człowieka, odcisnęły piętno na naszych nawykach i sposobach komunikacji z życiu zawodowym.

Podstawowe zasady Porozumienia Bez Przemocy (NVC).

Porozumienie bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication), nazywamy również komunikacją empatyczną lub językiem serca. NVC pomaga świadomie ubierać w słowa to, co chcemy przekazać, tak by zwiększyć szansę na nawiązanie kontaktu i porozumienia. Porozumienie bez Przemocy uczy nas, że każdy jest odpowiedzialny za swoje uczucia i potrzeby. To od nas samych zależy jak będzie wyglądało nasze życie. 

Ludzie działają po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Nawet najbardziej irracjonalne zachowanie, niezrozumiałe z naszego punktu widzenia, jest po to, by zaspokoić jakąś potrzebę. I co ciekawe potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne (bez względu na wiek, kulturę czy płeć). Zrozumienie tego, pozwala nam lepiej zrozumieć drugiego człowieka.

Konflikty rodzą się z przekonania, że jest tylko jeden sposób zaspokojenia danej potrzeby. Choć wszyscy mamy takie same potrzeby, choć w każdej sytuacji, dla każdego z nas inna potrzeba jest istotniejsza, to jednak każdy może przyjąć inną strategię na zaspokojenie swojej potrzeby.

Najciekawszy może być fakt, że możliwa jest realizacja wszystkich potrzeb, gdyż istnieją miliony strategii pozwalających je zaspokoić. Czasem wystarczy włączyć kreatywne myślenie i poszukać nowych opcji, zamiast przywiązywać się do jednej, ulubionej strategii.

Ta wiedza pozwala nam żyć i porozumiewać się bez przemocy, jednak do tego należy otworzyć serca, uruchomić empatię i chcieć znaleźć porozumienie.

Mówić jak żyrafa czy jak szakal? Komunikacja Bez Przemocy w biznesie.

W NVC istnieje doskonała metafora ukazująca dwa style komunikowania się. Pierwszy, który uwzględnia potrzeby, szczerość i empatię tzw. język żyrafy. Drugi, który opiera się na osądach i oczekiwaniach tzw. język szakala.

Skąd takie porównania? 

Szakal

Często atakuje i ujada. Ta metafora przedstawia styl komunikacji koncentrujący się tylko na tym, co „szakal” widzi w swoim ograniczonym polu. Przez to „język szakala” łatwo ocenia, krytykuje, ucieka do przemocy i agresji skupiając się tylko na własnych potrzebach. 

Przykłady komunikatów językiem szakala w miejscu pracy to:

język szakala w biznesie

Żyrafa

Dzięki swojej długiej szyi widzi więcej. Dzięki czemu może dostrzegać inne punkty widzenia, poza własnym. To metafora komunikacji, która nie ocenia, nie moralizuje, za to otwiera swoje ogromne, „żyrafie” serce na dialog, współpracę i potrzeby własne oraz innych.

Przykład komunikacji językiem żyrafy w miejscu pracy to:

język żyrafy w biznesie

Oczywiście metoda NVC dąży do angażowania języka żyrafy jako tego, który zwiększa szanse na porozumienie i zbliża ludzi. Warto jednak dodać, że NVC nie ocenia tych stylów komunikacji na dobry-zły, gdyż w każdym z nas przejawia się tak żyrafa, jak i szakal, w różnym natężeniu oraz okolicznościach. 

Techniki komunikacyjne oparte na NVC.

Aby mówić o komunikacji w Porozumieniu Bez Przemocy potrzebujemy dwóch, nie mogących bez siebie istnieć, wartości:

Empatia często jest mylona z sympatią lub litością. Myślimy, że najlepiej okażemy empatię, gdy poczujemy dokładnie to samo, co osoba, której słuchamy, przyjmiemy jej punkt widzenia, zgodzimy się z nią lub zaczniemy jej żałować czy litować się nad nią. W Porozumieniu Bez Przemocy przyjmuje się, że empatia to uważne wsłuchiwanie się w uczucia i potrzeby innej osoby, ale również swoje. 

Sam Marshall B. Rosenberg (twórca NVC) pisał:

Empatia to pełne szacunku zrozumienie cudzych przeżyć. Często zdarza się, że zamiast empatii mamy wielką ochotę udzielać rad, dodawać otuchy i objaśniać swoje własne stanowisko lub opowiadać, co czujemy. Aby jednak móc ofiarować komuś empatię, trzeba opróżnić swój umysł i całym sobą wsłuchać się w drugiego człowieka.

Empatia w NVC to:
• towarzyszenie drugiej osobie,
• dawanie jej swojej obecności bez oceniania, udzielania rad czy pocieszania,
• wiara w to, że każdy z nas ma w sobie potencjał do znalezienia najlepszego dla siebie rozwiązania.

Szczerość rozumiana nie tylko jako prawdomówność, ale także to postawa otwartości wobec samego siebie i innych ludzi, która opiera się na wielkim szacunku i uczciwości oraz na prawie do wyrażania siebie, swoich potrzeb i uczuć. I tu widzimy dużą różnicę wyrażamy swoje uczucia i potrzeby a nie myśli i oceny.

W komunikacji NVC opieramy się na tym drugim znaczeniu. Nasz komunikat opierający się na empatycznym i szczerym wyrażaniu naszych uczuć i potrzeb, a nie do ocen.

Istotne elementy szczerości:
świadomość intencji (W jakim celu chcę coś powiedzieć? Czy służy to pogłębieniu kontaktu? Czy to pozwoli nam się zrozumieć? Jak to naprawi zaistniałą sytuację?)
klarowność wypowiedzi (Co konkretnie chcę przekazać? Dlaczego to jest ważne? Jak powiedzieć to szczerze i empatycznie?)
forma w jakiej przekaże się informację (NVC proponuje formę 4 kroków Porozumienia bez Przemocy).

4 kroki Porozumienia bez Przemocy.

Najważniejszym narzędziem Porozumienia `Bez Przemocy są 4 kroki:

Krok 1. Obserwacje

W tym kroku zwracamy uwagę na fakty i spostrzeżenia (nie interpretacje i osądy). Tak jakbyśmy mówili o tym co zostało nagrane kamerą i każdy widzi to samo.

• Co się wydarzyło?
• Co ktoś konkretnie zrobił lub powiedział?

Krok 2. Uczucia

W tym kroku zwracamy uwagę na emocje odseparowane od myśli. Czyli konkretnie jak się czujemy a nie interpretacja czyichś zachować (uczucia rzekome) ani opis naszych myśli.

Krok 3. Potrzeby

W tym kroku zwracamy uwagę na potrzeby, które stoją za naszymi uczuciami. Wyrażam, co w tym momencie jest dla mnie ważne.

• Jaka Twoja lub czyjaś potrzeba była niezaspokojona/niespełniona?
• Co jest dla mnie ważne? Czego chcę?

Potrzeby warto odróżniać od strategii, które wybieramy by daną potrzebę zaspokoić.

Krok 4. Prośby

Aby prośba była prośbą, warto wyrazić ją w sposób jasny i konkretny (co, gdzie i kiedy) oraz zakładać możliwość odmowy.

Jeśli kogoś o coś prosimy i zaczynamy się denerwować, gdy ta osoba tej prośby nie spełnia, to znaczy, że to nie była prośba, lecz było to żądanie, a wtedy nie możemy mówić o metodzie NVC.

• Czy jest coś, o co chciałbyś/chciałabyś kogoś teraz poprosić?
• Może chcesz poprosić o coś siebie?

obserwacje nvc

Krok 1. Obserwacje

uczucia NVC

Krok 2. Uczucia

potrzeby

Krok 3. Potrzeby

prośby nvc

Krok 4. Prośby

Zastosowanie Porozumienia Bez Przemocy w środowisku pracy.

Jak pisał Marschall B. Rosenberg:

Empatia wobec czyjegoś „nie” chroni nas przed zbyt osobistym potraktowaniem tej odmowy.

Jest to szczególnie istotne w świecie biznesu, w którym potrzeba negocjacji, współpracy, a także podjęcia kluczowych decyzji nie powinna opierać się na uprzedzeniach czy wrażeniu odrzucenia.

Dzięki słuchaniu możemy znacznie ułatwić naszą pracę z innymi. Porozumienie bez Przemocy jest koncepcją, która pozwala:

• odnajdywać potrzeby pracownika,
• radzić sobie z trudnymi sytuacjami w życiu zawodowym,
• dowiedzieć się, w jaki sposób przekazywać konstruktywną informację zwrotną.
• zrozumieć, jak rozmawiać z pracownikiem lub klientem by osiągnąć sytuację win-win (wygrany-wygrany).
• zachować szacunek do siebie i innych w relacjach biznesowych.

Empatyczny lider to taki, za którym idą „tłumy".

W dzisiejszych trudnych, nerwowych czasach w sferze biznesowej i otaczające nas zewsząd agresji słownej, a często także przemocowemu zachowaniu, wynikającemu często z poczucia bezsilności i obawie przed porażką, empatyczny lider, taki, który potrafi słuchać a jego komunikacja oparta jest na zasadach Porozumienia Bez Przemocy, to skarb dla firmy.

Taki lider:

Okazuje się, że stare przysłowie „Pracownik przychodzi do firmy a odchodzi od managera” przestaje być zasadne. Z Managerem, który posiadł umiejętność korzystania z Porozumienia Bez Przemocy, pracownicy chcą współpracować i są gotowi przetrwać wraz z nim nawet najtrudniejsze czasy, sprawnie działając na rzecz ogólnie pojętej poprawy sytuacji zawodowej i gospodarczej.

Korzyści jakie niesie za sobą Porozumienie bez Przemocy w środowisku pracy.

Jak zacząć praktykować NVC Porozumienie Bez Przemocy?

Wiedza z zakresu Porozumienia Bez Przemocy jest dostępna na rynku w postaci wielu publikacji i książek, jednak nasze wielopokoleniowe przyzwyczajenia do komunikacji przemocowej, do słownej agresji, które obserwujemy zarówna w sferze prywatnej jak i zawodowej, dowiodła tego, że kluczowa w zmianie nawyków w komunikacji jest praktyka.

Z tego też powodu w Human Skills, zdecydowaliśmy się, poza szkoleniami zamkniętymi dla Kadry Zarządzającej oraz Pracowników Firm, na uruchomienie także szkolenia otwartego z Komunikacji empatycznej (NVC), Porozumienia Bez Przemocy, tak aby każdy chętny mógł nauczyć się  ze mną oraz przećwiczyć w bezpiecznych warunkach szkoleniowych jak odrzucić „język szakala” i porozumiewać się „językiem żyrafy”, jak zrozumieć i uszanować zarówno swoje uczucia jak i uczucia innych, jak odnieść się empatycznie do potrzeb naszych i innych ludzi.

Wsłuchując się w potrzeby uczestników, przygotowaliśmy szkolenia otwarte stacjonarne, dla wszystkich, którzy są gotowi na przyjazd do nas do Warszawy oraz szkolenia w wersji online, gdy z jakiś powodów przyjazd na szkolenia stacjonarne nie jest możliwy. 

Podsumowanie

Porozumienie bez Przemocy w jasny sposób wskazuje potencjalne źródło konfliktów. Najczęściej konflikty rodzą się z przekonania, że jest tylko jeden sposób zaspokojenia danej potrzeby. Gdy skupiamy się na strategiach działania, a nie na tym, co jest dla nas ważne to trudno dojść do porozumienia.

Świadomość tego, że gdy  ujawniamy swoje potrzeby, mamy większą szansę doczekać się ich zaspokojenia i że potrzeby wszystkich ludzi są tak samo ważne, zmienia jakość nie tylko naszych kontaktów i relacji w pracy, ale także w naszym osobistym życiu.

W dzisiejszym, wymagającym świecie biznesu, umiejętność porozumiewania się bez przemocy staje się kluczowym elementem sukcesu na poziomie jednostki, ale także efektywnego zarządzania zespołem lub całą organizacją.

Empatyczny lider nie tylko słucha, ale również aktywnie reaguje na potrzeby swoich pracowników, co prowadzi do większego zaangażowania, motywacji oraz efektywności całego zespołu.

Komunikacja bez przemocy jest budująca, wspierająca, inspiruje i motywuje, promuje równowagę w miejscu pracy.

Takiej komunikacji życzy, Państwu jak i sobie.

Pozdrawiam serdecznie,

Renata Wrona

Trenerka biznesu i rozwoju osobistego współpracująca z Human Skills, Coach,

Wykładowczyni akademicka, Trenerka TUS, Trenerka zastępowania złości,

Nauczycielka Mindfulness, Autorka książek i artykułów rozwojowych

Chcesz nauczyć się komunikacji przyszłości, opartej na konstruktywnym dialogu zgodnie z metodą NVC? Poznaj ofertę szkoleń i warsztatów od Human Skills!

To szkolenie polecamy  wszystkim, którzy chcą wypracować umiejętność bezkonfliktowego wyrażania swoich potrzeb i próśb oraz nauczyć się  korzystać z siły empatycznego dialogu. Nasze szkolenie będzie idealne zarówno dla specjalistów jak i osób na stanowiskach kierowniczych i liderskich zainteresowanych nowoczesną komunikacją interpersonalną. Szkolenie prowadzi Trenerka Renata Wrona. 

To szkolenie o programie dopasowanym do branży i wyzwań Twojej organizacji, pozwoli  pracownikom wzmocnić umiejętność komunikacji służącej porozumieniu,  budowaniu zdrowych relacji zawodowych, a także poprawi atmosferę w miejscu pracy. Komunikacja NVC pozwala na większą satysfakcję ze swoich działań, jasne komunikowanie potrzeb, przez co ryzyko wypalenia zawodowego i rotacji na stanowiskach zdecydowanie spada. 

Naszym szkoleniom z NVC towarzyszy pomocniczka, żyrafa Empatia. Każdy z Uczestników otrzymuje własną „mini empatię” w postaci figurki na biurko,  aby pamiętać o sile empatycznej komunikacji bez przemocy.

Bezpłatna konsultacja z naszym specjalistą!

Bezpłatna konsultacja z naszym specjalistą!

Dodaj komentarz

dwadzieścia + 20 =

Myślisz o rozwoju osobistym?

Skorzystaj z darmowej konsultacji z naszym specjalistą:

Autor artykułu:

Renata Wrona

Trenerka biznesu, Coach ICF, Konsultantka, Wykładowczyni akademicka, Autorka książek, Konsultantka MAXIDISC Managerka z ponad 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej. Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managera, Managera Komunikacji Marketingowej i Managera Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations. Od 2006 r prowadzi szkolenia. Prowadziła wykłady z Public Relations dla Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim i Wyższej Szkole Handlu i Prawa w lata 2008-2010 a obecnie na Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Przeczytaj również:

pierwszy dzień w pracy
Iwona Firmanty

Pierwszy dzień w pracy

Poznaj porady HR-owca, który wprowadzał pracowników do pracy w korporacji. Poczuj się pewnie, tak, aby Twój pierwszy dzień w pracy był udany.

Czytaj więcej