Efektywne zarządzenie pracą wirtualnych zespołów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia dla menedżerów, które przygotowują liderów do skutecznego zdalnego zarządzania zespołem rozproszonym, to obecnie szczególnie często poszukiwane kursy menedżerskie. Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy w większości firm wywołały rewolucję w zakresie organizacji pracy i cała rzesza firm i instytucji jest aktualnie zmuszona pracować zdalnie, a kierownicy zespołów i managerowie różnych szczebli pilnie potrzebują wsparcia, by zachować efektywność zarządzanych przez siebie zespołów wirtualnych. Temu właśnie służą opracowane przez naszych specjalistów otwarte szkolenia dla managerów „Zdalne zarządzanie zespołem”. Umieszczone w naszym najnowszym katalogu kursów szkolenie menadżerskie adresowane do osób zdalnie zarządzających pracownikami to starannie zaprojektowany warsztat praktyczny, dzięki któremu dowiesz się, jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym, podnosić efektywność pracowników, zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań oraz budować wzajemne zaufanie na odległość.

Otwarte kursy „Zdalne zarządzanie zespołem” organizujemy w dwóch popularnych formatach – jako wygodne szkolenia managerskie online oraz klasyczne szkolenia stacjonarne realizowane na terenie naszego centrum szkoleniowego w Warszawie. Oba warianty kursów to projekty szkoleniowe maksymalnie zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zdalne zarządzanie zespołem” skupia się na rozwiązywaniu realnych problemów, z którymi w swej codziennej pracy borykają się kierownicy liderujący zespołom na odległość i obfituje w liczne z życia wzięte przykłady oraz analizy case studies wywiedzione z doświadczeń Kursantów. Wszystko to sprawia, że nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej poświęcone efektywności zarządzania wirtualnymi zespołami, mają maksymalnie zindywidualizowany charakter i trenują najbardziej przydatne dla Uczestników zajęć umiejętności. Szkolenie z kompetencji menedżerskich każdorazowo staramy się też dopasować pod względem treści, metod i technik nauczania do konkretnych potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Serdecznie zapraszamy już dziś do zapisu na szkolenie umiejętności menedżerskich w formule zajęć stacjonarnych bądź oferujących swobodę nauki z dowolnego miejsca nowoczesnych kursów online.

Efektywne zarządzenie pracą wirtualnych zespołów – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

Szkolenia dla menedżerów, które przygotowują liderów do skutecznego zdalnego zarządzania zespołem rozproszonym, to obecnie szczególnie często poszukiwane kursy menedżerskie. Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy w większości firm wywołały rewolucję w zakresie organizacji pracy i cała rzesza firm i instytucji jest aktualnie zmuszona pracować zdalnie, a kierownicy zespołów i managerowie różnych szczebli pilnie potrzebują wsparcia, by zachować efektywność zarządzanych przez siebie zespołów wirtualnych. Temu właśnie służą opracowane przez naszych specjalistów otwarte szkolenia dla managerów „Zdalne zarządzanie zespołem”. Umieszczone w naszym najnowszym katalogu kursów szkolenie menadżerskie adresowane do osób zdalnie zarządzających pracownikami to starannie zaprojektowany warsztat praktyczny, dzięki któremu dowiesz się, jak przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z pracy w zespole rozproszonym, podnosić efektywność pracowników, zwiększać ich satysfakcję z realizowanych zadań oraz budować wzajemne zaufanie na odległość.

Otwarte kursy „Zdalne zarządzanie zespołem” organizujemy w dwóch popularnych formatach – jako wygodne szkolenia managerskie online oraz klasyczne szkolenia stacjonarne realizowane na terenie naszego centrum szkoleniowego w Warszawie. Oba warianty kursów to projekty szkoleniowe maksymalnie zorientowane na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zdalne zarządzanie zespołem” skupia się na rozwiązywaniu realnych problemów, z którymi w swej codziennej pracy borykają się kierownicy liderujący zespołom na odległość i obfituje w liczne z życia wzięte przykłady oraz analizy case studies wywiedzione z doświadczeń Kursantów. Wszystko to sprawia, że nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej poświęcone efektywności zarządzania wirtualnymi zespołami, mają maksymalnie zindywidualizowany charakter i trenują najbardziej przydatne dla Uczestników zajęć umiejętności. Szkolenie z kompetencji menedżerskich każdorazowo staramy się też dopasować pod względem treści, metod i technik nauczania do konkretnych potrzeb szkoleniowych Kursantów.

Serdecznie zapraszamy już dziś do zapisu na szkolenie umiejętności menedżerskich w formule zajęć stacjonarnych bądź oferujących swobodę nauki z dowolnego miejsca nowoczesnych kursów online.

Cele i Korzyści

Stacjonarne i zdalne szkolenia dla menedżerów poświęcone zdalnemu zarządzaniu zespołami koncentrują się na treningu praktycznych umiejętności, które usprawniają pracę liderów wirtualnych zespołów i czynią ją efektywniejszą. Prezentowane kursy menedżerskie pozwalają zachować pełną funkcjonalność procesów zarządzania na odległość i pokazują, jak okoliczności towarzyszące pracy rozproszonej uczynić sprzymierzeńcami w staraniach o realizację celów biznesowych firmy. Szkolenia dla managerów „Zdalne zarządzanie zespołem” mają na celu wszechstronne przygotowanie liderów zespołów do realizacji zadań w specyficznych warunkach wynikających z aktualnych realiów i pokazują jak umiejętnie posługiwać się narzędziami stosowanymi w procesach wirtualnego zarządzania.

Otwarte szkolenie menadżerskie „Zdalne zarządzanie zespołem” polecamy zarówno kierownikom, którzy po raz pierwszy muszą stawić czoło trudnościom związanym ze zdalnym zarządzaniem, jak i liderom nieco już w tej dziedzinie doświadczonym. Przygotowane przez nas stacjonarne kursy i szkolenia managerskie online z powyższej tematyki są bowiem najskuteczniejszym sposobem perfekcyjnego przygotowania się do nowych wyzwań poprzez praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zdalne zarządzanie zespołem” to intensywny trening wyspecjalizowanych kompetencji i umiejętności liderów przyszłości, którzy potrafią zachować skuteczność i sprawność swojego przywództwa w warunkach izolacji i ograniczonych form komunikacji. Nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej i kandydatów na kierowników pozwalają ponadto uzyskać certyfikat potwierdzający ukończenie profesjonalnego kursu podnoszącego zawodowe kwalifikacje.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich „Zdalne zarządzanie zespołem” to nowoczesny projekt szkoleniowy opracowany przez praktyków i ekspertów z dziedziny zarządzania, którzy z zadbali o optymalny zakres materiału oraz dobór najodpowiedniejszych i najskuteczniejszych metod nauczania. Dzięki temu prezentowane szkolenie umiejętności menedżerskich z zarządzania na odległość to szybki i atrakcyjny sposób na zdobycie umiejętności najbardziej przydatnych liderom wszechobecnych wirtualnych zespołów.

Jakie korzyści oferują otwarte szkolenia dla menedżerów „Zdalne zarządzanie zespołem”?

Przygotowane przez nas kursy menadżerskie z zarządzania wirtualnymi zespołami to pigułki fachowej i kompleksowej wiedzy koniecznej do sprawnego kierownictwa w warunkach komunikacji zdalnej. Otwarte szkolenia dla managerów „Zdalne zarządzanie zespołem” to prowadzone przez doświadczonych trenerów kursy skoncentrowane na treningu praktycznych i użytecznych umiejętności – prezentowane szkolenie menadżerskie pozwala wyćwiczyć biegłość w posługiwaniu się narzędziami typowymi dla zdalnego zarządzania i uczy świadomego ich wykorzystania w celu zwiększenia efektywności wirtualnych zespołów.

Szkolenia managerskie online i kursy stacjonarne „Zdalne zarządzanie zespołem” to wysokiej jakości certyfikowane projekty szkoleniowe o wielokrotnie potwierdzonym standardzie. Wieloletnie doświadczenie naszej firmy na rynku usług szkoleniowych sprawia, że jesteśmy świetnie zorientowani w tym, jak powinno wyglądać skuteczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie z zarządzania na odległość nie opiera się na zbędnym teoretyzowaniu i prezentacji powszechniej znanej wiedzy, ale analizuje nowe koncepcje i uczy praktycznego korzystania z najbardziej skutecznych narzędzi w pracy online – prowadzenia rozmów telefonicznych, wideokonferencji, wirtualnych zebrań czy tworzenia dobrze działających wiadomości e-mail. Otwarte szkolenia dla kadry menedżerskiej z powyższej tematyki każdorazowo odwołują się do doświadczeń konkretnych grup Kursantów i uwzględniają ich indywidualne potrzeby oraz specyfikę organizacji, w której pracują.

Szkolenie „Zdalne zarządzanie zespołem” wyposaża Kursantów w sprawdzoną wiedzę o:

 • metodach przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą zespołu rozproszonego;
 • sposobach podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych;
 • sposobach zwiększania satysfakcji członków wirtualnych zespołów z wykonywanej pracy, mimo istniejącej izolacji od współpracowników.

Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich dla liderów zespołów rozproszonych umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy o specyficznych cechach pracy zdalnej i metodach niwelowania licznych zagrożeń związanych z wirtualnym środowiskiem pracy.

Prezentowany kurs doskonali niezbędne dla sprawności zdalnego zarządzania umiejętności:

 • przewodzenia wirtualnymi zespołami poprzez budowanie zaufania i partnerstwa;
 • niwelowania barier w pracy rozproszonej;
 • podnoszenia efektywności pracy zespołów wirtualnych;
 • doboru adekwatnych metod i narzędzi zarządzania oraz komunikacji w zespołach rozproszonych;
 • skutecznego zwiększania satysfakcji pracowników ze zdalnie wykonywanej pracy.

Szkolenie umiejętności menedżerskich „Zdalne zarządzanie zespołem” trenuje zdolności nieodzowne do realizacji zadań lidera w warunkach izolacji kierownika względem zespołu i jego członków względem siebie.

Kurs „Zdalne zarządzanie zespołem” pogłębia kluczowe kompetencje lidera związane z:

 • zarządzaniem zespołem;
 • komunikacją interpersonalną i budowaniem relacji.

Otwarte szkolenie z zarządzania wirtualnym zespołem pozwala Kursantom wszechstronnie przygotować się do realizacji najważniejszych zadań szefa, autorytetu i przywódcy, bez względu na organizacyjne bariery w środowisku pracy.

Cena i Terminy

Szkolenia online:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
23-24.05.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
29-30.08.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
25-26.11.2024
09:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1565 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1798 zł netto + 23% VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r.

Szkolenia stacjonarne:

Szukasz szybszego terminu? Zapytaj!
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
20-21.06.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
26-27.09.2024
9:00-16:00
CENA PROMOCYJNA*
1645 zł netto + 23% VAT
Cena Regularna
1898 zł netto + 23 % VAT
Ceny dotyczą oferty szkoleń otwartych dostępnej na stronie – ważne do 24.06.2024 r.
Ten temat realizujemy również w formie:
 • Szkolenia zamkniętego na zamówienie.
 • Sesji coachingowych oraz konsultacji.
Cena szkolenia:
 • Cena netto należy doliczyć 23% VAT.
 • Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT=zw.
 • W przypadku chęci zgłoszenia kilku pracowników z jednej firmy/organizacji – dopytaj o wycenę indywidualną.
Sprawdź czy możesz pozyskać dofinansowanie do szkolenia:
 • Baza Usług Rozwojowych (BUR) Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia. Skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR. (sprawdź).
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę (sprawdź>>)

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW ZDALNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – KURS ONLINE

Kursy menadżerskie w formule spotkań online poświęcone zarządzaniu wirtualnymi zespołami realizujemy na znanych powszechnie platformach Clickmeeting lub Zoom. Zdalne szkolenia dla managerów z powyższej tematyki wymagają jedynie dostępu do internetu – szkolenie menadżerskie „Zdalne zarządzanie zespołem” nie wymaga instalowania żadnych aplikacji, ani dodatkowego specjalnego oprogramowania. Przyjazne warunki techniczne i swobodna atmosfera spotkań wirtualnych, podczas których nie trzeba martwić się o uciążliwą logistykę i nieustanny brak czasu to jedne z dodatkowych atutów, jakie charakteryzują wszystkie organizowane przez Human Skills szkolenia managerskie online.

W ramach opłaty za udział w otwartym kursie „Zdalne zarządzanie zespołem” jego Uczestnicy otrzymują od nas starannie przygotowany pakiet materiałów szkoleniowych skutecznie wspierających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie online z zarządzania zespołem na odległość zostało zaprojektowane jako trwający dwa dni warsztat teoretyczno-praktyczny. Plan powyższego szkolenia dla kadry menedżerskiej staramy się każdorazowo dopasować do specyficznych potrzeb konkretnych grup Kursantów. W tym celu każde zdalne szkolenie z kompetencji menedżerskich prowadzone przez naszych ekspertów rozpoczyna się od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Uczestników spotkania. Szkolenie umiejętności menedżerskich „Zdalne zarządzanie zespołem” w trybie kursu online jest nastawione na naukę przez praktyczne działanie i prowadzone w zgodzie z cyklem Kolba oraz metodą ABL (Activity Based Learning).

Szczegółowy program szkolenia dla menedżerów online „Zdalne zarządzanie zespołem”

Szkolenie: Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów. Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym?

Zdalne kursy menadżerskie skoncentrowane na treningu umiejętności usprawniających zarządzanie zespołem na odległość zaprojektowaliśmy jako spotkania szkoleniowe odbywające się w czasie rzeczywistym, w wirtualnych pokojach Zoom lub Clickmeeting. Plan prezentowanego szkolenia dla managerów przewiduje dwie sesje zajęć realizowane przez dwa kolejne dni. Każda sesja treningowa trwa około 7 godzin, a zdalne szkolenie menadżerskie przebiega podczas obu dni kursu w podobnym schemacie. Program, według którego prowadzone są szkolenia managerskie online z zarządzania zespołem wirtualnym, przewiduje kilka przerw, w tym jedną dłuższą pauzę obiadową. Chociaż część zajęć poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym, kurs „Zdalne zarządzanie zespołem” zdominowany jest przez praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie dzięki temu przygotowuje Kursantów do wykorzystania zdobytej podczas warsztatów wiedzy w działaniu i rozwiązywania konkretnych problemów, z jakimi Kursanci spotykają się w swojej pracy. Umieszczony poniżej harmonogram zdalnego szkolenia dla kadry menedżerskiej może zostać w razie potrzeby zmodyfikowany na podstawie diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu, która standardowo rozpoczyna zajęcia ze zdalnego zarządzania zespołem.

Dzień 1

09:00 – 9:30

Rozpoczęcie kursu. Wstęp – rozpoznanie potrzeb szkoleniowych Uczestników szkolenia z kompetencji menedżerskich, kontrakt i sprawy organizacyjne.

9:30 – 11:30

Wprowadzenie do kursu – Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów

 • Cele do realizacji.
 • Zakres merytoryczny.
 • Organizacja warsztatu.
 • Oczekiwania Uczestników warsztatu.

Moduł I. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – działanie

 • Zespół kontra grupa pracowników – co decyduje o tym, że mówimy o zespole?
 • Wirtualny zespół vs wirtualna grupa raportująca do jednego szefa.
 • Przykłady wirtualnych zespołów.
 • Wstępna definicja wirtualnego zespołu, którego jestem członkiem i liderem.
 • Identyfikacja kryteriów decydujących o wyborze metod pracy dla wirtualnych zespołów.
 • Rodzaje zespołów wirtualnych.
 • Rodzaje barier przy współpracy: fizyczne (ograniczony kontakt osobisty), kulturowe (dotychczasowa rutyna pracy), psychologiczne i inne.
 • Korzyści i czynniki ryzyka w pracy opartej na strukturze wirtualnej.

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – budowanie mostów

 • Zarządzanie poprzez cele versus zarządzanie poprzez zadania.
 • Różnice kulturowe – bariera, którą należy zarządzać?
 • Radzenie sobie z kulturami innych społeczności.
 • Samoocena świadomości pracy wewnątrz różnokulturowych grup.
 • Wykorzystanie różnorodności kulturowej w budowaniu skuteczności zespołu.
 • Studium przypadku – od czego zacząć? Osobiste przesłanie lidera na inaugurację pracy wirtualnego zespołu.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 14:30

Moduł III. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – zaufanie

 • Studium przypadku: Problematyczny e-mail.
 • Dobre praktyki budowania zaufania.
 • Jak zmniejszenie izolacji buduje zaufanie?
 • Świętowanie sukcesu mimo odległości.

14:30 – 15:40

Moduł IV. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – komunikacja

 • Proces zdalnej komunikacji.
 • Słuchanie – klucz do sukcesu.
 • Zadawanie pytań.
 • Przekazywanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Przyjmowanie opinii (informacji zwrotnej).
 • Metoda Stop-Start-Kontynuuj.

15:40 – 16:00

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia umiejętności menedżerskich.

Dzień 2

9:00 – 11:00

Moduł V. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – narzędzia

 • Studium przypadku – dzień z życia szefa wirtualnego zespołu.
 • Telefon jako podstawowe narzędzie komunikacji.
  • Efektywne używanie telefonu.
  • Dobre praktyki rozmów telefonicznych.
  • Efektywne telekonferencje.
  • Komunikatory w praktyce.
  • Rozmowy video.
 • E-mail
  • Do czego służy e-mail?
  • Standardy użycia w wirtualnym zespole.
 • Telekonferencje internetowe
  • Skype, Live Meeting i podobne technologie.
  • Biała tablica, zdalny pulpit w komunikacji.
  • Wykorzystanie technologii informatycznych do budowania relacji personalnych.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15

Moduł VI. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – zebrania

 • Efektywne i nieefektywne zebrania.
 • Wirtualne zebranie – agenda, zasady i role uczestników.
 • Jak omawiać wyniki biznesowe?
 • Dobre praktyki prowadzenia wirtualnych spotkań.
 • Elementy integrujące zespół.
 • Symulacja zebrania wirtualnego zespołu.

12:15 – 13:00

Moduł VII. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – przywództwo

 • Niezbędne umiejętności przywódcy i lidera wirtualnego zespołu.
 • Model 7 kluczowych ról do wypełnienia oraz samoocena powiązanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment wg. K. Fisher, M. Fisher).
 • Lider (leader).
 • Katalizator rezultatów (results catalyst).
 • Moderator (facilitator).
 • „Przełamywacz” przeszkód (barrier breaker).
 • Strateg biznesowy (business strategist).
 • Wzór do naśladowania (living example).
 • Motywowanie członków wirtualnych zespołów.

13:00 – 13:40 Przerwa na obiad

13:40 – 15:45

Moduł VIII. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – organizacja

 • Karta Zespołu (Virtual Team Charter).
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień członków zespołu.
 • Reguły pracy i współpracy – wytyczne operacyjne.
 • Narzędzia do pracy i współpracy oraz dobre praktyki ich wykorzystania.

15:45 – 16:00

Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi. Test wiedzy (na życzenie). Kurs kończy się przyznaniem certyfikatów ukończenia specjalistycznego szkolenia dla menedżerów w Human Skills.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

PROGRAM SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW ZDALNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM – KURS STACJONARNY

Stacjonarne kursy menadżerskie prowadzimy na terenie naszego centrum szkoleniowego zlokalizowanego w śródmieściu Warszawy. Podczas szkolenia dla managerów „Zdalne zarządzanie zespołem” Kursanci mogą korzystać z dostępnej w naszej placówce nowoczesnej infrastruktury, a warsztaty odbywają się w komfortowo zaaranżowanych pomieszczeniach. Opłata za prezentowane szkolenie menadżerskie uwzględnia poranny poczęstunek w czasie przerwy śniadaniowej oraz obiad w pobliskiej restauracji. Klienci zapisani na szkolenia managerskie online oraz kursy stacjonarne poświęcone zarządzaniu wirtualnymi zespołami otrzymują od nas również komplet materiałów szkoleniowych wspierających doskonalenie umiejętności menedżerskich. Szkolenie „Zdalne zarządzanie zespołem” to dwudniowy warsztat, a każda sesja dzienna zaplanowana jest na 7 godzin. Harmonogram stacjonarnego szkolenia dla kadry menedżerskiej przewiduje 8 modułów tematycznych. Otwarte szkolenie z kompetencji menedżerskich „Zdalne zarządzanie zespołem” rozpoczyna się od weryfikacji potrzeb szkoleniowych Kursantów, a jej wyniki decydują o finalnym kształcie programu kursu. Szkolenie umiejętności menedżerskich wspomagających zarządzanie rozproszonym zespołem przeprowadzamy w zgodzie z cyklem Kolba i modelem ABL przy użyciu aktywizujących metod nauczania.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia dla menedżerów „Zdalne zarządzanie zespołem”

Kurs: Efektywne zarządzanie pracą wirtualnych zespołów. Jak skutecznie zarządzać zespołem rozproszonym?

Kursy menadżerskie „Zdalne zarządzanie zespołem” odbywają się w naszej głównej siedzibie w centrum Warszawy. Stacjonarne szkolenia dla managerów to dwudniowe kursy, a codzienna sesja każdego dnia szkolenia trwa około 7 godzin. Otwarte szkolenie menadżerskie podejmujące tematykę zdalnego zarządzania pracownikami rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb szkoleniowych Kursantów, które jest częścią wstępu do zajęć. Wyniki diagnozy decydują o ostatecznym kształcie programu oraz doborze odpowiednich dla danej grupy szkoleniowej metod nauczania, przykładów, studiów przypadków itp. Szkolenia managerskie online i stacjonarne kursy „Zdalne zarządzanie zespołem” zorientowane są na praktyczne doskonalenie umiejętności menedżerskich – szkolenie opiera się na zastosowaniu różnorodnych nowoczesnych technik i metod nauczania: paneli dyskusyjnych, analiz case studies, symulacji i etc.

Dzień 1

09:00 – 9:30

Start szkolenia. Wstęp – sprawy organizacyjne, diagnoza potrzeb szkoleniowych Uczestników szkolenia dla kadry menedżerskiej, kontrakt.

9:30 – 11:30

Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – Wprowadzenie do szkolenia z kompetencji menedżerskich

 • Cele do zrealizowania.
 • Zakres merytoryczny.
 • Oczekiwania Uczestników szkolenia.
 • Organizacja zajęć.

Moduł I. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – działanie

 • Zespół vs grupa – kiedy mówimy o grupie, a kiedy o zespole?
 • Przykłady wirtualnych zespołów.
 • Wirtualny zespół kontra wirtualna grupa raportująca do jednego szefa.
 • Bazowa definicja wirtualnego zespołu, którego jestem liderem i członkiem.
 • Rozpoznanie kryteriów decydujących o doborze metod pracy w zespołach wirtualnych.
 • Typologia wirtualnych zespołów.
 • Rodzaje barier w zdalnej współpracy: fizyczne (ograniczenie kontaktu bezpośredniego), kulturowe (rutyna pracy), psychologiczne i inne.
 • Czynniki ryzyka i korzyści w pracy opartej na strukturze wirtualnej.

11:30 – 11:45 Przerwa

11:45 – 13:00

Moduł II. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – budowanie mostów

 • Zarządzanie poprzez zadania versus zarządzanie poprzez cele.
 • Różnice kulturowe – bariera, którą należy zarządzać?
 • Samoocena świadomości pracy w wielokulturowym zespole.
 • Radzenie sobie z kulturami innych społeczności.
 • Wykorzystanie kulturowej różnorodności do zwiększania efektywności zespołu.
 • Case study – jak zacząć? Przesłanie managera na inaugurację wirtualnego zespołu.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 14:30

Moduł III. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – zaufanie

 • Case study: e-mail i jego problematyczny charakter.
 • Jak zmniejszenie izolacji tworzy zaufanie?
 • Dobre praktyki wzmacniania zaufania.
 • Celebrowanie sukcesu mimo odległości.

14:30 – 15:40

Moduł IV. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – komunikacja

 • Proces komunikacji zdalnej – charakterystyka.
 • Słuchanie jako klucz do sukcesu.
 • Umiejętne formułowanie pytań.
 • Udzielanie informacji zwrotnej (opinii).
 • Przyjmowanie informacji zwrotnej (opinii).
 • Metoda Stop-Start-Kontynuuj.

15:40 – 16:00

Podsumowanie pierwszego etapu szkolenia umiejętności menedżerskich.

 

Dzień 2

9:00 – 11:00

Moduł V. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – narzędzia

 • Case study: dzień z życia kierownika wirtualnego zespołu.
 • Telefon jako główny instrument komunikacji w zespole wirtualnym.
  • Dobre praktyki rozmów przez telefon.
  • Efektywne używanie telefonu.
  • Efektywne telekonferencje.
  • Video calls.
 • E-mail
  • Do czego służy wiadomość e-mail?
  • Standardy użycia w zespole zarządzanym zdalnie.
 • Konferencje internetowe
  • Live Meeting, Skype i zbliżone narzędzia komunikacji.
  • Zdalny pulpit i biała tablica.
  • Spożytkowanie technologii informatycznych do budowania silnych relacji w zespole.

11:00 – 11:15 Przerwa

11:15 – 12:15

Moduł VI. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – zebrania

 • Nieefektywne i efektywne zebrania – charakterystyka.
 • Wirtualne zebrania – agenda, reguły i role uczestniczących osób.
 • Dobre praktyki prowadzenia spotkań online.
 • Jak omawiać wyniki biznesowe?
 • Elementy integrujące zespół.
 • Symulacja zebrania wirtualnego zespołu.

12:15 – 13:00

Moduł VII. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – przywództwo

 • Kluczowe umiejętności lidera i przywódcy wirtualnego zespołu.
 • Model 7 ról do wypełnienia oraz samoocena związanych z nimi kompetencji (na podstawie: Distance Manager Effectiveness Assessment wg. K. Fisher, M. Fisher).
 • Lider (leader).
 • Moderator (facilitator).
 • Wzór do naśladowania (living example).
 • Katalizator rezultatów (results catalyst).
 • Strateg biznesowy (business strategist).
 • „Przełamywacz” przeszkód (barrier breaker).
 • Motywowanie członków zespołów zarządzanych zdalnie.

13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

13:40 – 15:45

Moduł VIII. Zarządzanie pracą wirtualnych zespołów – organizacja

 • Virtual Team Charter – karta zespołu.
 • Macierz odpowiedzialności i uprawnień członków wirtualnego zespołu.
 • Zasady pracy i współpracy – wytyczne.
 • Narzędzia do współpracy i pracy zdalnej oraz dobre praktyki ich stosowania.

15:45 – 16:00

Zakończenie kursu. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi. Na życzenie Kursantów – test wiedzy. Warsztat kończy się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkolenia dla managerów „Zdalne zarządzanie zespołem”.

Trener zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności w jakiej realizowane są elementy programu.

Szkolenia uzupełniające

feedback feedforward szkolenie

Szkolenie feedback i feedforward – Jak mówić, by nas usłyszeli? – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

skuteczny-menedzer-zespolu-autorytet-lidera-szkolenie

Skuteczny menedżer zespołu – Jak budować autorytet lidera, dobierać styl zarządzania i dopasować strategię działania? Szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

first time manager

First time manager – Abc Zarządzania Zespołem – Szkolenie otwarte: stacjonarne oraz online

odporność

Odporność psychiczna menedżerów – szkolenie otwarte stacjonarne oraz online

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Informacje Organizacyjne

Szkolenie online:

Cena zawiera:

 • Materiały szkoleniowe w pdf.
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).


Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu otwartym online?

 • Szkolenie obywa się na platformie Clikmeeting lub Zoom. Nie musisz nic instalować. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
 • Przed udziałem w szkoleniu otrzymasz link do pokoju online.
 • Przed szkoleniem sprawdź czy działają Ci głośniki oraz czy masz aktywną kamerę (może się przydać).
 • Przygotuj sobie notatnik oraz długopis.
 • Logując się na szkolenie, skorzystaj z przeglądarki Google Chrome lub Firefox.
 • Sprawdź jak się przygotować technicznie (więcej informacji).

Szkolenie otwarte stacjonarne:

Cena szkolenia otwartego stacjonarnego zawiera:

 • Realizacje szkolenia w kamienicy, w centrum Warszawy (zobacz nasze biuro) lub w wybranej sali szkoleniowej w Warszawie z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przerwę kawową premium (kawa z ekspresu i nie tylko; wybór herbat; napoje; owoce; przekąski) oraz obiad w pobliskiej restauracji. Jeżeli jesteś na szczególnej diecie, zgłoś nam to proszę przed szkoleniem.
 • Pakiet szkoleniowy (materiały szkoleniowe, teczka, notatnik, długopis).
 • Certyfikat odbycia szkolenia.
 • Możliwość odbycia e-mentoringu po obyciu szkolenia (po ustaleniu z trenerem).

Jak się przygotować do uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym?

 • Szkolenie obywa się w godzinach 9:00-16:00 – zapraszamy Cię już około godziny 8:45.
 • W trakcie szkolenia będą przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa.
 • Szkolenie obywa się z biurze firmy Human Skills, ul.Widok 18/2 w samym centrum Warszawy. Jeżeli wybierasz się do nas samochodem, weź pod uwagę, że jest to centrum i strefa płatnego parkowania.

Opinie o Szkoleniu

„Duża wiedza poparta przykładami, odwołanie do rzeczywistych przypadków.”
„Ciekawymi treściami były: organizacja spotkań, komunikacja w projekcie, wywieranie wpływu na zespół; delegowanie, świętowanie sukcesów.”
„Go with the flow – w zależności od potrzeb grupy rozwijanie, skierowanie tematów.”
Oceny dla tego szkolenia:
5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 / 5 (na podstawie 3 opinii)
Doskonałe100%
Bardzo dobre0%
Przeciętne0%
Słabe0%
Fatalne0%
Oceń to szkolenie:

Klienci

Powyższe szkolenie z zakresu efektywnego zarządzenia pracą wirtualnych zespołów, firma Human Skills miała przyjemność prowadzić m.in. dla Uczestników z takich firm i instytucji jak: Orsted, Instytut Badań Edukacyjnych,.

Zobacz gdzie odbywają się nasze szkolenia:

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

gwarancja jakości human skills
human skills szkolenia dla firm oraz administracji publicznej

Zapisz się na szkolenie w 3 krokach:

Pobierz formularz zgłoszeniowy w pliku Word:

Wypełnij formularz, pamiętając o złożeniu podpisu.

Prześlij skan dokumentu na adres: biuro@humanskills.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

Mogą Ci się również spodobać

W pakiecie taniej!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób z Twojej firmy proponujemy rabat*:
– 10 % przy zgłoszeniu drugiej osoby;
– 15% przy zgłoszeniu trzeciej osoby;
– wycena indywidualna przy zgłoszeniu czwartej osoby
*Rabaty nie łączą się z innymi promocjami. 

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas