Kamila Czerwińska

Konsultantka. Trenerka. Coach. Szkolenia prowadzi w języku polskim, angielskim oraz francuskim.

Kamila Czerwinska

PROFIL TRENERKI:

 • Jestem doświadczoną menedżerką, konsultantką, certyfikowaną trenerką, coachem i moderatorką myślenia systemowego i design thinking, specjalizującą się w projektach sprzyjających pozytywnemu wpływowi społecznemu, środowiskowemu i ludzkiemu.
 • Wspieram organizacje, zespoły i osoby w:
  – Projektowaniu programów szkoleniowych, coachingowych, edukacyjnych, w tym także ewaluacji szkoleń z wykorzystaniem metod zorientowanych na uczestników – stworzyłam ponad udanych 200 programów szkoleniowych, akceleracyjnych z takich umiejętności jak: design thinking i metody zorientowane na użytkowników, myślenie systemowe i analityczne, zarządzanie zmianą, przywództwo i zarządzanie w czasach ciągłych zmian, zarządzanie organizacją, zarządzanie programami wolontariatu pracowniczego, tworzenie innowacyjnych produktów i usług, kompetencje przedsiębiorczości.
  – Projektowaniu innowacji społecznych i projektów zmian z wykorzystaniem myślenia projektowego, myśleniu systemowego, naukach behawioralnych, projektowaniu usług i innych metod partycypacyjnych.
  – Rozwoju umiejętności przywódczych i menedżerskich, które pomagają: projektować projekty zmian i przewodzić organizacjom, projektom i zespołom w czasach ciągłych zmian w świecie VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) w czasie polaryzacji, kryzysu społecznego i klimatycznego.
 • Pracowałam w i dla wszystkich sektorów: biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i publicznego m.in. dla ONZ IOM, OBWE, instytucji UE, dla dużych międzynarodowych firm, w tym high-tech, jak również dla wielu małych przedsiębiorców, start-upów i organizacji pozarządowych.
 • Wierzę, że świat można i należy zmieniać na lepsze, także za pomocą dobrego designu, sztuki i poczucia humoru.

DOŚWIADCZONA MENEDŻERKA

 • Mam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami wspierającymi pozytywny wpływ społeczny.
 • Z powodzeniem zarządzałam ponad 100 projektami i wydarzeniami o różnej skali, w tym dużymi projektami o wartości wielu milionów euro, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 • Mam doświadczenie w rekrutacji, motywowaniu i zarządzaniu zespołami, w tym rozproszonymi zespołami projektowymi (20 – 2500 osób).
 • Posiadam doświadczenie zawodowe we wszystkich sektorach – biznesie, sektorze pozarządowym, w krajowej i europejskiej administracji publicznej, w dyplomacji i organizacji międzynarodowej.

DOŚWIADCZONA TRENERKA, COACH, FACYLITATORKA

 • Jestem certyfikowaną trenerką, coachem i facylitatorką pracującą w języku angielskim i polskim.
 • Przeszkoliłam ponad 3000 osób, stworzyłam ponad 200 programów szkoleniowych.
 • Stosuję różne metody i narzędzia: m.in. Design Thinking, Myślenie Systemowe – jestem certyfikowana w tych metodach.

ROZWÓJ STRATEGII I BUDOWANIE POTENCJAŁU

 • Mam duże doświadczenie we wspieraniu instytucji publicznych, biznesu i organizacji pozarządowych w tworzeniu innowacji, w rozwoju strategii, budowaniu potencjału, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym.
 • Przeprowadziłam kilkanaście procesów konsultingowych z zakresu projektowania i wprowadzania zmian w organizacjach.

(SPOŁECZNA) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZAKŁADANIE NOWYCH FIRM

 • Jestem przedsiębiorczynią społeczną i właścicielką start-upu.
 • Pracowałam z setkami start-upów, pomagając im stworzyć ich unikalny model biznesowy.
 • Przeszkoliłam ponad 500 przedsiębiorców i stworzyłam wiele programów szkoleniowych, w tym akcelerator i inkubator.

KWALIFIKACJE

 • Design Thinking Institute, Polska
  – Moderator w proccesie Design Thinking, Design Thinking – (2016 – 2016)
 • Climate-KIC
  – Train-the-Trainer in System Thinking & System Facilitation, Myślenie systemowe – (kwiecień 2020 – kwiecień 2020)
 • Kolegium Europejskie
  – Studia podyplomowe M.A., Europejskie Studia Administracyjne
 • Grupa TROP
  – Certyfikowany trener (2015), certyfikowany coach (2012), Coaching i Szkolenia.
 • Uniwersytet Warszawski
  – Mgr, politologia i europeistyka.

WYBRANE TEMATY SZKOLENIOWE PROWADZONE PRZEZ TRENERKĘ:

 • Design thinking i metody zorientowane na użytkowników.
 • Przywództwo i zarządzanie w czasach niepewności i ciągłych zmian.
 • Zarządzanie zmianą, projektowanie zmian za pomocą metod partycypacyjnych i change management body of knowledge.
 • Myślenie analityczne i systemowe.
 • Kreatywne rozwiązanie problemów.
 • Kreatywne metody prowadzenia projektów i spotkań, w tym Miro.
 • Tworzenie i zarządzanie programów CSR i wolontariatu pracowniczego.
 • Tworzenie innowacyjnych produktów i usług, kompetencje przedsiębiorczości.

JĘZYK W JAKIM TRENER PROWADZI SZKOLENIA: polski, angielski, francuski.

WYBRANI KLIENCI TRENERKI: CBRE Business Services Organisation sp. z o.o.

REKOMENDACJE:

Design thinking i szkolenia:

„Szkolenie z design thinking jak najbardziej spełniło nasze oczekiwania, było dobrze zorganizowane a p. Kamila Czerwińska jest doskonałą trenerką – bardzo dużo się nauczyliśmy, sporo wypracowaliśmy a jeszcze więcej mamy do przemyślenia. I to wszystko w wyśmienitej atmosferze. Naprawdę świetne szkolenie.”

„Miałem przyjemność pracować z Kamilą jako trenerką, facylitatorką metody design thinking / service design i konsultantka przy kilkumiesięcznym projekcie projektowania usług dla instytucji publicznej. Jestem pod wrażeniem jej wiedzy, zaangażowaniem, nastawienia na rozwiązania i wytrwałością mimo trudnych momentów podczas projektu.”

„Kamila odegrała kluczową rolę w stworzeniu od podstaw naszego programu szkoleniowego. Jej głębokie zrozumienie projektowania i zarządzania organizacjami skoncentrowanymi na człowieku jest ogromną wartocią dodaną, której nie moglibyśmy osiągnąć bez niej. Wniosła ogromny wkład zarówno w treść, jak i formę programu w jego obecnym kształcie. Jest także świetnym mówcą publicznym i doskonałą mentorką: jest empatyczna, kompetentna i zawsze znajduje czas dla innych. Nie wyobrażam sobie pracy z inną trenerką i konsultantką!”

Coaching:

„Jeśli jesteś na początku swojej przygody tworzenia firmy i zastanawiasz się, w którym kierunku pójść, bądź jakie kolejne działania trzeba podjąć, aby okazała się ona sukcesem… to nie pozostaje Ci nic innego jak skontaktować się właśnie z Kamilą. Czemu? Kamila ma niesamowitą umiejętność słuchania drugiego człowieka i odpowiadania na jego potrzeby. A w połączeniu z przemyślaną strategią działania i pełnym jej zaangażowaniem pozwala na to wypłynięcie z oceanu możliwości na świadomie wybraną przez Ciebie drogę, na której już wiesz jakie kolejne kroki trzeba podjąć i jaki jest cel Twojej podróży :)”

Umiejętności menedżerskie:

„Kamila była moim menedżerem podczas pracy przy UEFA Euro 2012. Kamila była bardzo wyrozumiałym i elastycznym szefem, ale jednocześnie bardzo zorientowanym na wyniki. Zarządzała zespołem liczącym ponad 10 osób. Dzięki jej znakomitym umiejętnościom nasz projekt nie tylko osiągnął wszystkie wyznaczone cele, ale także został uznany za jedno z najlepiej zorganizowanych działań podczas całego turnieju. Oprócz efektywności, Kamila zawsze zwracała uwagę na swoich pracowników i pomagała im rozwijać się zawodowo. Uważam, że Kamila jest nie tylko świetnym menedżerem, ale także bardzo dobrym trenerem i szkoleniowcem.”

„Miałem przyjemność pracować z Kamilą przy organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Polska po raz pierwszy była gospodarzem wielkiej imprezy sportowej i w związku z tym wiele projektów stanowiło przygodę pełną wyzwań. Projekt wolontariatu jest zawsze niezwykle ważny dla powodzenia turnieju. Kamila ze swoim pozytywnym myśleniem, społecznym nastawieniem, wysokim dążeniem do sukcesu i zaangażowaniem była w stanie zarządzać szerokim zespołem i z sukcesem zrealizować najbardziej udany program wolontariatu do tej pory. Pozostawiła po sobie spuściznę dla Polski i UEFA jako takiej. Powiedziałabym, że Kamila jest wykwalifikowanym kierownikiem projektu i potrafi realizować go w różnych kontekstach.”

„Kamila jest pracowitą i inspirującą koleżanką, która z entuzjazmem i umiejętnościami realizuje swoje cele zawodowe. Jest bardzo zaangażowana w kwestie społeczeństwa obywatelskiego i sprawiedliwości społecznej oraz zdolna do konstruktywnego kwestionowania i dalszego rozwijania swojego pola pracy. Praca z Kamilą była przyjemnością i najbardziej stymulującym doświadczeniem.”