NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW

Szkolenia z negocjacji zakupowych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Negocjacje zakupowe dla dostawców to szkolenie o warsztacie pracy kupca korporacyjnego: jego celach, metodach, technikach i zależnościach wpływających na jego decyzje i zachowania. Obrazujemy na nim kulisy pracy działów zakupów i podpowiadamy, co robić, aby współpraca z tym działem firmy klienta układała się lepiej.  Szkolenie dla dostawców z zakresu negocjacji zakupowych to porcja wiedzy o KPI kupca, kupieckich technikach negocjacyjnych, metodach analizy rynku i ścieżce decyzyjnej klienta korporacyjnego oraz okazja do podjęcia negocjacji z zawodowym kupcem w warunkach szkoleniowych.

 

Szkolenia z negocjacji zakupowych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW

Negocjacje zakupowe dla dostawców to szkolenie o warsztacie pracy kupca korporacyjnego: jego celach, metodach, technikach i zależnościach wpływających na jego decyzje i zachowania. Obrazujemy na nim kulisy pracy działów zakupów i podpowiadamy, co robić, aby współpraca z tym działem firmy klienta układała się lepiej.  Szkolenie dla dostawców z zakresu negocjacji zakupowych to porcja wiedzy o KPI kupca, kupieckich technikach negocjacyjnych, metodach analizy rynku i ścieżce decyzyjnej klienta korporacyjnego oraz okazja do podjęcia negocjacji z zawodowym kupcem w warunkach szkoleniowych.

 

Cele i Korzyści

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Procesie zakupowym klientów B2B.
 • Potrzebach, oczekiwaniach, KPI kupca.
 • Metodyce pracy kupca i technikach kupieckich.
 • Technikach, którymi pracownicy zakupów posługują się w prowadzeniu analiz i negocjacji.
 • Zasadach realizowania zakupów B2B.
 • Przebiegu procesu decyzyjnego klientów B2B.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Konstruowania oferty w sposób najbardziej przydatny dla kupca.
 • Komunikacji z kupcem w sposób zwiększający szansę pozyskania biznesu.
 • Pozwalających na zwiększenie pewności siebie i zmniejszenie stresu w kontakcie z działem zakupów.
 • Bardziej swobodnego „radzenia” sobie z działami zakupów.

Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:

 • Budowaniem relacji z kupcami.
 • Negocjacjami z kupcami.
 • Uzyskiwaniem lepszych rezultatów sprzedażowych w kontakcie z działami zakupów.
 • Rozumieniem potrzeb i oczekiwań działów zakupów.
 • Rozumieniem mechanizmów i czynników kierujących kupcem.

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy działów sprzedaży.
 • Osoby odpowiedzialne za Business Development.
 • Właściciele firm.
 • Pracownicy zespołów handlowych – hunterzy i farmerzy.
 • Key Account Managerowie.
 • Managerowie i dyrektorzy sprzedaży.
 • Przedstawiciele handlowi.
 • Pracownicy posprzedażnej obsługi klienta.
 • Wszystkie osoby współpracujące z działami zakupów klienta.

Program Szkolenia

Negocjacje zakupowe dla dostawców.  

 • Program, formę szkolenia oraz agendę godzinową dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta.

Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników w zakresie negocjacji zakupowych. Gra na rozpoczęcie.

Moduł I – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Rola kupca i działu zakupów w organizacji

 • Rola działu zakupów w organizacji.
 • Zależności między działem zakupów, a innymi działami.
 • Cele kupca, jego działu i jego firmy.
 • Sylwetka kupca: rola, potrzeby, cele, KPI, metody, strategie – analiza.
 • Proces podejmowania decyzji zakupowych.
 • Interesariusze w procesie zakupowym B2B.

Moduł II – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Warsztat pracy kupca

 • Symulacja pracy kupca.
 • Co zawiera i czego nie zawiera zapytanie ofertowe.
 • Co trzeba zawrzeć i jak sporządzić ofertę, aby była atrakcyjna dla kupca.
 • Analiza rynku i konkurencji prowadzona przez kupca.
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnych po stronie kupca.
 • Aktywności po stronie handlowca mogące prowadzić do wybrania jego oferty przez klienta.

Moduł III – Negocjacje zakupowe dla dostawców. Negocjacje z kupcem

 • Negocjacje z profesjonalnym kupcem i komisją zakupową.
 • Percepcja strategii i argumentacji handlowca.
 • Pożądane i niedopuszczalne zachowania handlowca podczas rozmów z kupcem.
 • Kupieckie techniki negocjacji.
 • Kontrowersyjne techniki i zachowania pracowników zakupów.
 • Case study.
 • Feedback negocjatorów.

Podsumowanie szkolenia z zakresu negocjacji zakupowych oraz sporządzenie osobistej check – listy.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Konkretna a przy tym sympatyczna trenerka, która uczy realizacji celów negocjacyjnych z zachowaniem relacji. Przedstawia proces negocjacji krok po kroku. Przede wszystkim praktyka. Duże uznanie dla podejścia NVC.”

„Szkolenie było ciekawe i rozwinęło moje umiejętności.”

Klienci

Trenerka to szefowa Polskiej Akademii Negocjacji i Komunikacji Biznesowej. Wywodzi się z międzynarodowych koncernów z sektora produkcyjnego i retailu, w których przez 16 lat pełniła funkcję kupca.  W swoim doświadczeniu zawodowym miała przyjemność pracować z dużą ilością Klientów z różnych firm i branż m.in: Cemex, Saint-Gobain, Lux-Med., Cargill, King Fisher Polska, Endress Hauser, Epat, Inform, Iturri, Konsalnet, Intraworq, Luxmed, Brain Embassy, H+H, OPS Wesoła, Inea, Świetlice Pasji, MFK, Europa Logistics Sp. z o.o., uczestniczki akceleratora Biznes w Kobiecych Rękach, uczestnicy akceleratora Green Evo i inni.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas