NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW

Szkolenia z negocjacji zakupowych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

Szkolenie „Negocjacje zakupowe” dla dostawców i pracowników działu zakupów to kompendium wiedzy niezbędnej handlowcom, którzy mają w praktyce największy wpływ na kształt umowy sprzedażowej. To od ich umiejętności negocjacyjnych zależą wartość kontraktu, jego szczegółowe zapisy, a finalnie faktyczne profity dla zatrudniającej ich firmy. Podobnie jak każda inna umiejętność związana z interakcją społeczną i perswazją, również zdolności negocjacyjne wymagają profesjonalnego i systematycznego szkolenia. Negocjacje zakupowe są przy tym dziedziną wymagającą dużej elastyczności, uważności i coraz częściej nieszablonowego podejścia. Jak powinno w dzisiejszych realiach biznesowych wyglądać budowanie relacji z dostawcami? Jak inicjować i świadomie prowadzić negocjacje zakupowe? Jak skutecznie wpływać na proces decyzyjny klientów B2B? – na te i inne pytania uzyskasz odpowiedź na przygotowanym przez nas kursie.

Organizowane na zamówienie szkolenie z negocjacji zakupowych to unikatowy kurs, którego program jest pod każdym względem dostosowywany do rzeczywistych potrzeb Uczestników zajęć. Kurs zaprojektują i poprowadzą dla Państwa trenerzy o wieloletnim doświadczeniu i potwierdzonych kwalifikacjach, którzy specjalizują się w takich dziedzinach jak relacje z klientem, nowoczesne techniki kupieckie, negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami. Od wielu lat organizujemy profesjonalne szkolenia dla działu zakupów i doskonale wiemy, jakie umiejętności są najbardziej przydatne fachowcom podczas negocjacji i w procesie budowania relacji handlowych. Wiemy też, w jaki sposób zrealizować szkolenie, aby w praktyce przyczyniło się ono do lepszych wyników w pracy kupców i wzmocniło ich pozycje w czasie rozmów sprzedażowych.

Jeśli chcesz, by zarządzanie dostawcami prowadzili w Twojej firmie negocjatorzy, którzy potrafią doprowadzić rozmowy handlowe do założonego finału i nie chcesz dłużej tracić czasu i pieniędzy z powodu źle ukształtowanych umów i kontraktów, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci wyjaśnią Ci, jakie korzyści oferuje szkolenie z negocjacji w Human Skills i pomogą Ci dostosować jego formę, program i agendę do preferencji pracowników i potrzeb Twojej firmy. Kurs możemy poprowadzić zarówno w formie online, jak i w trybie stacjonarnym. Nie trać dłużej czasu i dobrych okazji w relacjach handlowych – skorzystaj z wiedzy ekspertów w dziedzinie negocjacji Human Skills!

Szkolenia z negocjacji zakupowych – szkolenie na zamówienie – online oraz stacjonarne

NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW

Szkolenie „Negocjacje zakupowe” dla dostawców i pracowników działu zakupów to kompendium wiedzy niezbędnej handlowcom, którzy mają w praktyce największy wpływ na kształt umowy sprzedażowej. To od ich umiejętności negocjacyjnych zależą wartość kontraktu, jego szczegółowe zapisy, a finalnie faktyczne profity dla zatrudniającej ich firmy. Podobnie jak każda inna umiejętność związana z interakcją społeczną i perswazją, również zdolności negocjacyjne wymagają profesjonalnego i systematycznego szkolenia. Negocjacje zakupowe są przy tym dziedziną wymagającą dużej elastyczności, uważności i coraz częściej nieszablonowego podejścia. Jak powinno w dzisiejszych realiach biznesowych wyglądać budowanie relacji z dostawcami? Jak inicjować i świadomie prowadzić negocjacje zakupowe? Jak skutecznie wpływać na proces decyzyjny klientów B2B? – na te i inne pytania uzyskasz odpowiedź na przygotowanym przez nas kursie.

Organizowane na zamówienie szkolenie z negocjacji zakupowych to unikatowy kurs, którego program jest pod każdym względem dostosowywany do rzeczywistych potrzeb Uczestników zajęć. Kurs zaprojektują i poprowadzą dla Państwa trenerzy o wieloletnim doświadczeniu i potwierdzonych kwalifikacjach, którzy specjalizują się w takich dziedzinach jak relacje z klientem, nowoczesne techniki kupieckie, negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami. Od wielu lat organizujemy profesjonalne szkolenia dla działu zakupów i doskonale wiemy, jakie umiejętności są najbardziej przydatne fachowcom podczas negocjacji i w procesie budowania relacji handlowych. Wiemy też, w jaki sposób zrealizować szkolenie, aby w praktyce przyczyniło się ono do lepszych wyników w pracy kupców i wzmocniło ich pozycje w czasie rozmów sprzedażowych.

Jeśli chcesz, by zarządzanie dostawcami prowadzili w Twojej firmie negocjatorzy, którzy potrafią doprowadzić rozmowy handlowe do założonego finału i nie chcesz dłużej tracić czasu i pieniędzy z powodu źle ukształtowanych umów i kontraktów, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci wyjaśnią Ci, jakie korzyści oferuje szkolenie z negocjacji w Human Skills i pomogą Ci dostosować jego formę, program i agendę do preferencji pracowników i potrzeb Twojej firmy. Kurs możemy poprowadzić zarówno w formie online, jak i w trybie stacjonarnym. Nie trać dłużej czasu i dobrych okazji w relacjach handlowych – skorzystaj z wiedzy ekspertów w dziedzinie negocjacji Human Skills!

Cele i Korzyści

CELE I KORZYŚCI

Szkolenia zamknięte z powyższego tematu prezentują rzetelną i wyspecjalizowaną wiedzę niezbędną do zrozumienia mechanizmów i reguł, które determinują przebieg i rezultat negocjacji zakupowych z profesjonalnymi kupcami. Dzięki opracowanemu przez naszych ekspertów treningowi dostawcy będą mieli okazję w praktyce przećwiczyć najważniejsze umiejętności przydatne w procesie składania oferty, budowania efektywnych relacji z działem zakupów i negocjowania. Kurs pozwala Uczestnikom prawidłowo rozpoznawać potrzeby i oczekiwania potencjalnych partnerów handlowych, uczy, jak dostosowywać techniki, narzędzia i styl negocjatorski do specyfiki kupców, a także pozwala Kursantom zyskać większą pewność siebie w toku negocjacji z działem zakupów. Oferowane przez nas szkolenia to profesjonalne „szyte na miarę” kursy, które każdorazowo optymalizujemy, dostosowując treści, przykłady i wykorzystywane metody nauczania do rzeczywistych potrzeb szkoleniowych naszych Klientów. Dzięki indywidualizacji programu szkolenia, realizowane przez nas warsztaty cechuje wysoka efektywność i użyteczność, a Uczestnicy szkoleń otrzymują precyzyjne i eksperckie wsparcie, które realnie przekłada się na jakość i skuteczność ich pracy, a w konsekwencji na wymierne korzyści biznesowe i finansowe dla zatrudniającej ich organizacji. Jako doświadczona i certyfikowana firma szkoleniowa możemy zagwarantować naszym Klientom najwyższe standardy naszych usług szkoleniowych i wyjątkowo elastyczne podejście do różnych oczekiwań i wymogów szkoleniowych naszych Klientów, którym dajemy pełną swobodę w zakresie wyboru czasu, miejsca i trybu szkolenia. Kurs „Negocjacje zakupowe dla dostawców” możemy poprowadzić dla Państwa zarówno w naszej siedzibie, jak i każdym innym wskazanym przez Państwa miejscu. Warsztat możemy również zorganizować w wygodnej i ekonomicznej formule online. Prezentowany zamknięty kurs dla dostawców uzupełniliśmy dodatkowo specjalnym programem bezpłatnej opieki poszkoleniowej – wszyscy Kursanci korzystający ze szkolenia „Negocjacje zakupowe dla dostawców” mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony trenera prowadzącego kurs jeszcze przez 30 dni po zakończeniu zajęć. Klientom wybierającym oferowane przez nas szkolenia na zamówienie gwarantujemy indywidualną wycenę usług i atrakcyjne warunki cenowe naszej współpracy. Dodatkowo wszystkie dostępne w naszym najnowszym katalogu szkoleń kursy możecie Państwo realizować, korzystając z dofinansowania ze środków pochodzących z BUR lub KFS.

Jakie korzyści gwarantują zamknięte szkolenia „Negocjacje zakupowe dla dostawców”?

Zaprojektowane przez specjalistów w dziedzinie profesjonalnych negocjacji i relacji biznesowych szkolenia „Negocjacje zakupowe dla dostawców” to kursy prezentujące aktualną, sprawdzoną i fachową wiedzę o regułach konstruowania oferty i prowadzenia negocjacji z profesjonalnym działem zakupów. Szkolenie ma charakter warsztatowy, co oznacza, że skoncentrowane jest na rozwijaniu i doskonaleniu konkretnych umiejętności i kompetencji, których opanowanie ma decydujący wpływ na ostateczną decyzję kupców. W czasie warsztatu Kursanci będą mieli więc okazję wyćwiczyć umiejętność budowania i prezentowania oferty w sposób atrakcyjny dla kupca, opracowania skutecznej strategii negocjacyjnej i wdrożenia jej poszczególnych elementów, umiejętność prowadzenia skutecznych rozmów negocjacyjnych z działem zakupów czy komisją zakupową.

Kurs „Negocjacje zakupowe dla dostawców” wyposaża Kursantów w kompleksową wiedzę o:

 • procesie zakupowym klientów B2B;
 • potrzebach, oczekiwaniach, KPI kupca;
 • metodyce pracy kupca i nowoczesnych technikach kupieckich;
 • technikach, którymi pracownicy działu zakupów posługują się w prowadzeniu analiz i negocjacji;
 • zasadach realizowania zakupów B2B;
 • przebiegu procesu decyzyjnego klientów B2B.

Szkolenie z negocjacji zakupowych rozwija praktyczne i użyteczne umiejętności:

 • konstruowania oferty w sposób najbardziej przydatny dla kupca;
 • komunikacji z kupcem w sposób zwiększający szansę pozyskania biznesu;
 • umożliwiających zwiększenie pewności siebie oraz zmniejszenie poziomu stresu w kontakcie z działem zakupów;
 • swobodniejszego „radzenia sobie” z działami zakupów i budowania z ich przedstawicielami korzystnych biznesowo relacji.

Prezentowany kurs zamknięty doskonali kluczowe dla dostawców kompetencje związane z:

 • budowaniem relacji z kupcami;
 • negocjacjami z kupcami;
 • uzyskiwaniem lepszych rezultatów sprzedażowych w kontakcie z działami zakupów;
 • rozumieniem potrzeb i oczekiwań działów zakupów;
 • rozumieniem mechanizmów i czynników kierujących kupcem.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów sprzedaży;
 • osoby odpowiedzialne za Business Development;
 • właściciele firm;
 • pracownicy zespołów handlowych – hunterzy i farmerzy;
 • Key Account Managerowie;
 • managerowie i dyrektorzy sprzedaży;
 • przedstawiciele handlowi;
 • pracownicy posprzedażowej obsługi klienta;
 • wszystkie osoby współpracujące z działami zakupów klienta.

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW – ZAMKNIĘTY KURS STACJONARNY

Realizowany na zamówienie stacjonarny kurs „Negocjacje zakupowe dla dostawców” możemy zorganizować w dowolnym wskazanym przez Państwa miejscu lub w naszym komfortowo zaaranżowanym centrum szkoleniowym znajdującym się w Warszawie. Kursanci realizujący warsztat na terenie naszej siedziby mogą liczyć na doskonałe warunki do treningu i nauki, swobodną atmosferę i pełne życzliwości merytoryczne wsparcie ze strony kadry trenerskiej zatrudnionej w Human Skills. Podczas kursów stacjonarnych prowadzonych na terenie naszego warszawskiego ośrodka zapewniamy Uczestnikom szkoleń bezpłatny poczęstunek – przekąski i napoje w czasie śniadania oraz dwudaniowy lunch, który przygotuje i zaserwuje w swoim lokalu jedna z lokalnych restauracji. Wszystkich Kursantów zapisanych na stacjonarne szkolenie „Negocjacje zakupowe dla dostawców” wyposażymy również w starannie opracowane materiały szkoleniowe – kompendia usystematyzowanej wiedzy na temat procesu konstruowania oferty, budowania fundamentów pod negocjacje oraz nowoczesnych technik i metod negocjowania z działami zakupów. Ponieważ Uczestnicy prezentowanego warsztatu zostaną objęci programem darmowej opieki poszkoleniowej, każda osoba, która ukończyła kurs „Negocjacje zakupowe dla dostawców”, może umówić się na e-konsultacje z trenerem w ciągu 30 dni od momentu realizacji zajęć w celu uzyskania pomocy w procesie wdrażania zdobytych umiejętności w rutynę swoich obowiązków służbowych. Kurs dla dostawców poświęconym negocjacjom został zaprojektowany jako jednodniowe szkolenie teoretyczno-praktyczne. Zajęcia trwają minimum 7 godzin i prowadzone są według widocznego niżej planu lub jego zmodyfikowanej wersji utworzonej z uwzględnieniem szczególnych potrzeb konkretnej grupy Kursantów i preferencji Klienta zamawiającego kurs. Program szkolenia obejmuje w standardowej wersji 3 główne moduły tematyczne, a zasadniczym elementem całego treningu są różnorodne ćwiczenia praktyczne.

Szczegółowy program stacjonarnego szkolenia „Negocjacje zakupowe dla dostawców”

Stacjonarne kursy dla dostawców poświęcone negocjacjom zakupowym to programy szkoleniowe o wysokim stopniu indywidualizacji – każdorazowo dostosowujemy zarówno zawartość merytoryczną, jak i metody nauczania, przykłady, analizy przypadków, ćwiczenia do specyfiki pracy danej grupy szkoleniowej. W związku z tym widoczny poniżej program kursu może zostać przebudowany i wzbogacony o dodatkowe zagadnienia i zdania oraz case studies nawiązujące do realiów pracy Kursantów czy branży zatrudniającej ich firmy. Kurs ma charakter warsztatowy i prowadzony jest w zgodzie z wytycznymi cyklu Kolba oraz założeniami modelu Activity Based Learning, co gwarantuje jego wysoką efektywność i użyteczność. Zajęcia zaczynamy najczęściej w godzinach porannych, a kończymy w okolicy godziny 17:00. Ponieważ jednak agendę godzinową ustalamy każdorazowo z Klientem zamawiającym warsztat, zarówno godziny startu zajęć, jak i rozkład przerw zostaną podane do informacji Kursantów przed planowanym szkoleniem. Warsztat rozpoczynamy od diagnozy potrzeb szkoleniowych Uczestników kursu i omówienia celów szkolenia, a kończymy podsumowaniem, sporządzeniem osobistej check-listy przez Kursantów i ewaluacją przeprowadzonego programu szkoleniowego.

Program, formę szkolenia oraz jego agendę godzinową każdorazowo dopasowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta

Rozpoczęcie kursu: ustalenie celów szkolenia i potrzeb Uczestników w zakresie negocjacji zakupowych. Gra wprowadzająca do zajęć.

Moduł I. Negocjacje zakupowe dla dostawców – rola kupca i działu zakupów w organizacji

 • Rola działu zakupów w organizacji.
 • Zależności między działem zakupów a innymi działami.
 • Cele kupca, jego działu i jego firmy.
 • Sylwetka kupca: rola, potrzeby, cele, KPI, metody, strategie – analiza.
 • Proces podejmowania decyzji zakupowych.
 • Interesariusze w procesie zakupowym B2B.

Moduł II. Negocjacje zakupowe dla dostawców – warsztat pracy kupca

 • Symulacja pracy kupca.
 • Co zawiera i czego nie zawiera zapytanie ofertowe?
 • Co trzeba zawrzeć w ofercie i jak ją sporządzić, aby była atrakcyjna dla kupca?
 • Analiza rynku i konkurencji prowadzona przez kupca.
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnych po stronie kupca.
 • Aktywności po stronie handlowca wzmacniające szansę na wybór jego oferty przez klienta.

Moduł III. Negocjacje zakupowe dla dostawców – negocjacje z kupcem

 • Negocjacje z profesjonalnym kupcem i komisją zakupową.
 • Percepcja strategii i argumentacji handlowca.
 • Pożądane i niedopuszczalne zachowania handlowca podczas rozmów z kupcem.
 • Kupieckie techniki negocjacji.
 • Kontrowersyjne techniki i zachowania pracowników sekcji zakupów.
 • Case study.
 • Feedback negocjatorów.

Zakończenie kursu: podsumowanie szkolenia z zakresu negocjacji zakupowych, wnioski i sporządzenie osobistej check-listy.

PROGRAM SZKOLENIA NEGOCJACJE ZAKUPOWE DLA DOSTAWCÓW – ZAMKNIĘTY KURS ONLINE

Kurs online „Negocjacje zakupowe dla dostawców” to teoretyczno-praktyczny warsztat realizowany w czasie rzeczywistym w wirtualnych pokojach utworzonych przy wykorzystaniu popularnych i łatwych w obsłudze platform internetowych, takich jak Clickmeeting i Zoom. Uczestnictwo w szkoleniu zdalnym sprzyja oszczędności czasu i pieniędzy, a także minimalizuje obciążenia logistyczne. Kursanci zainteresowani udziałem w warsztacie online nie muszą też dysponować żadnym zaawansowanym sprzętem ani wysokimi umiejętnościami technicznymi – będziemy korzystać jedynie z dostępu do internetu, a do połączenia z grupą szkoleniową wystarczy urządzenie zdolne nawiązać połączenie video online, np. tablet lub telefon. Zdalna formuła treningu jest jednocześnie jedną z najwygodniejszych pod względem organizacyjnym i najtańszych form podnoszenia efektywności sprzedażowej pracowników działów handlowych. Ponieważ szkolenie zamknięte „Negocjacje zakupowe dla dostawców” charakteryzuje wysoki stopnień indywidualizacji, a zakres szkolenia oraz jego cele są uzależnione od rzeczywistych potrzeb szkoleniowych Kursantów, zaprezentowany poniżej program szkolenia może przyjąć nieco inną, precyzyjniej dopasowaną do oczekiwań Klienta formę. Zdalny kurs zamknięty z negocjacji zakupowych to jednodniowe szkolenie, które składa się z 3 głównych bloków tematycznych. W części podsumowującej zajęcia Uczestnicy kursu będą mieli okazję podsumować zdobytą wiedzę i stworzyć osobistą check-listę. W finale warsztatu odbędzie się również ewaluacja zrealizowanego szkolenia. Wszystkie osoby uczestniczące w prezentowanym kursie otrzymają od nas nieodpłatnie komplet dedykowanych materiałów szkoleniowych porządkujących wiedzę na temat konstruowania oferty, przygotowania fundamentów pod negocjacje i zastosowania różnorodnych technik negocjacyjnych w toku rozmów z działem zakupów. Kursanci zostaną także objęci programem darmowej opieki poszkoleniowej w formie e-mentoringu przez okres 30 dni od daty realizacji szkolenia online.

Ramowy program zamkniętego zdalnego szkolenia „Negocjacje zakupowe dla dostawców”

Kurs „Negocjacje zakupowe dla dostawców” realizujemy, korzystając z nowoczesnych, stymulujących do działania i atrakcyjnych dla Kursantów metod i technik nauczania. W programie szkolenia przewidziane zostały m.in. gry szkoleniowe, analizy przypadków, symulacje, dyskusje itp. Prezentowany kurs został ponadto opracowany w pełnej zgodzie z regułami cyklu Kolba oraz wytycznymi koncepcji Activity Based Learning, dzięki czemu trening staje się efektywniejszy i w praktyczny sposób przygotowuje Uczestników kursu do realizacji ich zadań zawodowych i poprawy wskaźników sprzedażowych. Warsztat online z negocjacji zakupowych realizowany według standardowej wersji programu to jednodniowy kurs, który trwa 7 godzin zegarowych. Zajęcia zaczynamy zwykle o godzinie 9:00, a kończymy o 17:00. Ponieważ jednak zarówno zawartość programu, dobór metod szkoleniowych, jak i agenda kursu są każdorazowo dopasowywane do oczekiwań i potrzeb Klienta, czas startu zajęć, rozkład przerw i inne detale organizacyjne mogą różnić się w przypadku realizacji konkretnego szkolenia z negocjacji zakupowych. Szkolenie „Negocjacje zakupowe dla dostawców” rozpoczyna się weryfikacją potrzeb szkoleniowych Kursantów i omówieniem celów kursu, a kończy podsumowaniem wiadomości i opracowaniem osobistej check-listy. W finale zajęć odbędzie się również ewaluacja przeprowadzonego programu szkoleniowego.

Program, formę szkolenia z negocjacji zakupowych oraz agendę godzinową kursu dostosowujemy do potrzeb szkoleniowych Klienta

Rozpoczęcie warsztatu: identyfikacja i omówienie celów kursu, diagnoza potrzeb szkoleniowych Kursantów, gra wprowadzająca.

Moduł I. Negocjacje zakupowe – kupiec i dział zakupów w organizacji oraz ich rola

 • Rola działu zakupów w organizacji.
 • Zależności między działem zakupów a innymi działami.
 • Cele kupca, jego działu oraz jego firmy.
 • Sylwetka kupca: rola, cele, potrzeby, KPI, strategie i metody – analiza.
 • Proces podejmowania decyzji zakupowych i jego charakterystyka.
 • Interesariusze w procesie zakupowym B2B.

Moduł II. Negocjacje zakupowe – warsztat pracy kupca

 • Symulacja pracy kupca.
 • Co uwzględnia, a czego nie uwzględnia zapytanie ofertowe?
 • Co należy zawrzeć w ofercie i jak ją przygotować, by była atrakcyjna dla kupców?
 • Analiza rynku i konkurencji z perspektywy kupca.
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnych po stronie kupca.
 • Aktywności po stronie handlowca wzmacniające prawdopodobieństwo wyboru jego oferty.

Moduł III. Negocjacje zakupowe – negocjacje z kupcem

 • Negocjacje z komisją zakupową i profesjonalnym kupcem.
 • Percepcja argumentacji handlowca i jego strategii.
 • Pożądane i niedopuszczalne zachowania handlowca podczas rozmów z kupcem.
 • Kupieckie techniki negocjacji.
 • Kontrowersyjne techniki oraz zachowania pracowników działu zakupów.
 • Analiza przypadku.
 • Feedback negocjatorów.

Podsumowanie szkolenia: powtórzenie i podsumowanie najważniejszych zagadnień, wnioski i opracowanie osobistej check-listy przez Kursantów. Ewaluacja szkolenia.

Eksperci

METODY SZKOLENIA

Activity Based Learning

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z cyklem Kolba oraz zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning)

Ćwiczenia

Uczestnicy będą brali udział w aktywizujących ćwiczeniach poprzedzonych niezbędnym wprowadzeniem teoretycznym.

Feedback

Uczestnicy będą mieli również możliwość autodiagnozy oraz otrzymają feedback od trenera.

Pełna Aktywizacja

Trener będzie przedstawiał merytorykę zgodnie z 3 kanałami przekazu informacji – wzrok, ruch, słuch.

Dyskusja

Panel dyskusyjny, ćwiczenia grupowe i indywidualne, prezentacja, odgrywanie ról, analiza przypadków i filmów poglądowych.

Opinie o Szkoleniu

„Konkretna a przy tym sympatyczna trenerka, która uczy realizacji celów negocjacyjnych z zachowaniem relacji. Przedstawia proces negocjacji krok po kroku. Przede wszystkim praktyka. Duże uznanie dla podejścia NVC.”

„Szkolenie było ciekawe i rozwinęło moje umiejętności.”

„Przygotowanie trenera zdecydowanie na plus; Dużo ciekawych dyskusji, otwartość; zwinność tematu; właściwe treści dopasowane do grupy.”

Klienci

Trenerka to szefowa Polskiej Akademii Negocjacji i Komunikacji Biznesowej. Wywodzi się z międzynarodowych koncernów z sektora produkcyjnego i retailu, w których przez 16 lat pełniła funkcję kupca.  W swoim doświadczeniu zawodowym miała przyjemność pracować z dużą ilością Klientów z różnych firm i branż m.in: Cemex, Saint-Gobain, Lux-Med., Cargill, King Fisher Polska, Endress Hauser, Epat, Inform, Iturri, Konsalnet, Intraworq, Luxmed, Brain Embassy, H+H, OPS Wesoła, Inea, Świetlice Pasji, MFK, Europa Logistics Sp. z o.o., uczestniczki akceleratora Biznes w Kobiecych Rękach, uczestnicy akceleratora Green Evo, ZF Automotive Systems Poland Sp. z o. o., MS Spektrum i inni.

Informacje organizacyjne

Jak tworzymy szkolenia dla firm ?

Analiza potrzeb szkoleniowych

Weryfikacja celów szkolenia

Zaprojektowa-
nie programu szkolenia

Ustalenia logiczno – administracyjne

Realizacja szkolenia

5 powodów, dla których warto wybrać to szkolenie:

1. Wnikliwie zbadamy Twoje potrzeby szkoleniowe, a następnie dopasujemy do nich odpowiedniego Trenera oraz propozycję programu szkolenia.

2. Przydzielimy Ci opiekuna, który zapewni stałą opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem.

3. Uczestnicy Twojego projektu otrzymają niezbędny pakiet materiałów szkoleniowych w atrakcyjnej formie.

4. W trakcie projektu gwarantujemy stosowanie przez Trenera różnorodnych metod i narzędzi szkoleniowych.

5. Twój projekt zakończymy szczegółowym raportem poszkoleniowym, wraz z ewaluacją i rekomendacjami na przyszłość.

gwarancja jakości human skills
Human Skills

Dopasujemy program do Twoich potrzeb:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

ul. Widok 18/2, 00-023 Warszawa

(22) 224 21 95

603 906 655

biuro@humanskills.pl

Mogą Ci się również spodobać

Chcesz uzyskać atrakcyjne ceny dla pracowników swojej firmy?

Zastanawiasz się, czy to szkolenie jest dla Ciebie? Skorzystaj z doświadczenia naszych ekspertów w bezpłatnej konsultacji:

(22) 224 21 95

Zadzwoń do nas

biuro@humanskills.pl

Napisz do nas